Экзаменационные квитки з економіки затяжного перехідного періоду России

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Екзаменаційні квитки з економіки затяжного перехідного періоду Росії «приблизний перелік екзаменаційних вопросов

економіка Росії перехідного периода

1. Об'єктивні передумови, що визначають необхідність структурної перебудови економіки та її сущность.

2. Які причини криз економіки капіталістичних і соціалістичних країн, у чому їхня различие?

3. Ознаки і спаду виробництва, наслідки спаду є і населения.

4. Передумови та ознаки розлади фінансової систем государства.

5. Причини і наслідки розлади фінансової системи та грошового звернення до стране.

6. Що розуміємо під структурним кризою економіки і є шляху його преодоления?

7. Які чинники вплинули на розлад внутрішнього ринку країни й скорочення обсягу зовнішньої торговли?

8. Сутність структурної перебудови економіки та його значення на інтеграцію країни у світову экономику.

9. Основні показники і спаду виробництва, у основному реальному секторі економіки Росії. 10. Соціально-економічні наслідки кризи економіки та шляху подолання за досвідом розвинутих країн. 11. Як вплинула структурна відсталість планової економіки на конкурентоспроможність вітчизняних продуктів і зовнішньоторговельний баланс держави? 12. До яких наслідків веде довгострокове перевищення імпорту за експортом і які заходи попереджають «відплив капіталів»? 13. Чому країни-члени Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) змушені були можливість перейти до ринкових методів господарювання? 14. Охарактеризуйте основні стадії економічного розвитку розвинених країн у відповідність до теорією американського соціолога Волта Ростоу. 15. Які періоди економічної історії узгоджуються з концепцією У.

Ростоу? 16. Чим це пояснюється пріоритет екстенсивного, а чи не інтенсивного зростання планової економіки Росії? 17. Які концепції економічного зростання були реалізовані в й економічно відсталих країнах? 18. Розкрийте суть концепції «економіка розвитку». 19. Які країни розвивалися відповідно до концепцією «наздоганяючої модернізації» і яких результатів вони? 20. Що розуміє теорія суспільно-економічних формацій під виробничими (засадничими) і надстроечными відносинами? 21. Про особливості «змішаної економіки» і як видозмінюється у країнах зі стабільної та кризової економікою? 22. Поясніть концепцію «конвергенції» як різновиду індустріальної цивілізації і назвіть її прибічників. 23. Розкрийте позитивні моменти моделі соціального ринкового господарства за відповідність до доктриною западногерманских ордолибералов і сучасних соціал-демократів. 24. Які країни керуються доктриною монетаризму — основи сучасного неолібералізму, як у них розвивається економіка? 25. Що таке «постіндустріальне суспільство» та її економічні проблеми? 26. У чому сутність концепції «технокапитализма» і як впливає економічний прогрес? 27. Позитивні й негативні боку стратегії імпортозамінюючої індустріалізації країни. 28. Що розуміємо під деформацією структури планової економіки та які особливості індикативного планування? 29. У чому полягають особливості державного соціалізму? 30. Оцініть із соціальної та його економічної точок зору особливості приватизації держвласності у країнах. 31. Мета і сутність модернизационного підходи до підйому економіки за переходу до ринкових відносин. 32. Програма Л. Ерхарда відновлення зруйнованої тотальної экономики

«Третього рейху» («західнонімецьке диво»). 33. Концепція «суспільства добробуту» — створення конкурентного порядку й соціальна компенсація. 34. Особливості государственно-корпоративной моделі буржуазної трансформації соціалізму. 35. Стратегія модернизационного підходи до підйому економіки. 36. Основні риси ринкового соціалізму як буржуазної трансформації планової економіки. 37. Югославська модель ринкового соціалізму із громадським самоврядуванням і демократизацією капіталу. 38. Угорська модель ринкового соціалізму. 39. Польська модель радикального підходи до ринкових відносин. Цели

«шокову терапію». 40. Програма реформи польської економіки Бальцеровича-Сакса. 41. Основні форми приватизації держвласності у Польщі за переходу до ринкової економіки. 42. Наслідки шокову терапію у Польщі: початкові витрати й наступні досягнення. 43. М’які поетапні реформи. У. Клауса у Чехії та їх результати. 44. Методи приватизації держмайна у Чехії. 45. Довгострокові перехідні економічних реформ Китаю. 46. Доктрини економічних реформ у Китаї. 47. Роль спеціальних економічних зон у Китаї. 48. Чинники, що визначають лідерство Китаю до темпах економічного розвитку і структурного відновлення. 49. Цілі, організаційні форми і правові норми діяльності спільних підприємств. 50. Цілі створення вільних економіч-них зон і механізм функціонування. 51. Роль вільних промислових зон у трансформації економіки регионов.

Суть рефінансування капіталу. 52. Економічний сенс створення офшорними зонами і виробничих компаній. 53. Особливості економічних реформування і приватизації держвласності країн СНД. 54. Пріоритети у економічній політиці при інтеграції країни у світову економічну систему. 55. Мета і стратегія радикальних економічних реформ правительства

Е. Гайдара. 56. Наслідки відпустки цін, і лібералізації зовнішньої торгівлі під час реформування планової економіки Росії. 57. Принципи й фізичні методи реалізації державна програма масової прискореної приватизації держвласності у Росії. 58. Причини глибокого трансформаційного спаду економіки Росії. 59. Пасивна й активна фази структурної перебудови економіки. 60. основні напрями промислової політики щодо різних галузей. 61. Ліберальний і дирижистский підходи до економічну політику затяжного перехідного періоду. 62. Сучасне розуміння соціальну справедливість. Прагматичний і романтичний підходи. 63. Соціальні проблеми перехідною економіки. Причини зростання диференціації доходів населення і безробіття. Програма соціального партнерства. 64. Роль держави у соціальної політики у перехідній Росії. 65. Проблеми розвитку малого середнього бізнесу у реальному реальному секторі економіки. 66. Структура «середнього класу» і проблему її формування у Росії. 67. Зайнятість і інфляція у перехідній економіці. Методи боротьби з інфляцією. 68. Проблема взаємних неплатежів підприємств у перехідною Росії і можливі шляхи її вирішення. 69. Ознаки банкрутства підприємств, заходи для їх «оздоровлению».

Антикризові заходи. 70. Законодавчий порядок оформлення банкрутства найнеспроможніших підприємств. 71. Причини і передумови фінансової кризи у Росії серпні 1998 р. 72. Негативні наслідки фінансового кризи у Росії у серпні 1998 г.

Необхідність банківської реформи. 73. Як позначилося фінансову кризу у Росії їхньому експортному і імпортному потенціалі? 74. Як вплинула девальвація карбованці і зниження імпорту на платоспроможність підприємств і валовий збір податків? 75. Які урядові заходи сприяли висновку країни з фінансової кризи? 76. Які заходи забезпечують перетік грошей із ринку до реального сектора економіки та обмежують вивезення валюти із країни? 77. Сучасні моделі побудови ринкових економічних систем та його особливості. 78. Неоліберальна модель оздоровлення економіки Росії: переваги та недоліки. 79. Концепція соціально орієнтованою моделі неокорпоратизма. 80. Роль держави у структурну перебудову економіки та зміцненні ринкових механізмів. 81. Потенціал російської економіки. Розвиток реального сектора — пріоритет політики оздоровлення економіки. 82. Високотехнологічне виробництво — основа промислової політики і шляхом створення конкурентоспроможну економіку Росії. 83. Роль інвестицій і інновацій структурній перебудові экономики.

Інвестиційна політика Росії. 84. Стабілізація економіки — ключова проблема і завдання бюджетної системи і промислової політики Росії. 85. Податкові принципи бюджету та взагалі реформи податкової політики у перехідною Росії. 86. основні напрями зовнішньоекономічної політики Росії. Переваги інтеграції у світову економічну систему. 87. Вигоди вступу Росії у Світову організацію, її принципи й підвищити вимоги. 88. основні напрями антикризової програми уряду, зниження бюджетного дефіциту і державної боргу. 89. Концепція середньостроковій програми економічного та розвитку Росії. 90. Західні моделі «держави добробуту». Сутність систем трипартизму і міністерства соціального партнерства.

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 1

91. Які причини криз економіки капіталістичних і соціалістичних країн, у чому їхня відмінність? 92. Причини глибокого трансформаційного спаду економіки Росії. 93. Причини і передумови фінансової кризи у Росії серпні 1998 г.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 2

1. Як вплинула структурна відсталість планової економіки на конкурентоспроможність вітчизняних продуктів і зовнішньоторговельний баланс держави? 94. Пасивна й активна фази структурної перебудови економіки. 95. Проблеми розвитку малого середнього бізнесу у реальному секторі экономики.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 3

2. Поясніть концепцію «конвергенції» як різновиду індустріальної цивілізації і назвіть її прибічників. 96. Мета і сутність модернизационного підходи до підйому економіки за переходу до ринкових відносин. 97. Вигоди вступу Росії у Світову організацію, її принципи і требования.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 4

3. У чому сутність концепції «технокапитализма» і як впливає економічний прогрес? 98. Доктрини економічних реформ у Китаї. 99. Концепція середньостроковій програми економічного та розвитку России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 5

4. Позитивні й негативні боку стратегії імпортозамінюючої індустріалізації країни. 100. основні напрями промислової політики щодо різних галузей. 101. Які заходи забезпечують перетік грошей із ринку до реального сектора економіки та обмежують вивезення валюти з страны?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 6

5. Ознаки і спаду виробництва, наслідки спаду є та населення. 102. Мета і стратегія радикальних економічних реформ правительства

Е. Гайдара. 103. Ліберальний і дирижистский підходи до економічну політику перехідного периода.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 7

6. Чому країни-члени Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) змушені були можливість перейти до ринкових методів господарювання? 104. М’які поетапні реформи. У. Клауса у Чехії та їх результати. 105. Законодавчий порядок оформлення банкрутства найнеспроможніших предприятий.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 8

7. Що розуміємо під структурним кризою економіки і є шляху подолання? 106. Чинники, що визначають лідерство Китаю у темпах економічного розвитку і структурного відновлення. 107. Роль держави у структурну перебудову економіки та зміцненні ринкових механизмов.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 9

8. Що розуміємо під деформацією структури планової економіки та які особливості індикативного планування? 108. Основні форми приватизації держвласності у Польщі за переходу до ринкової економіки. 109. Негативні наслідки фінансової кризи у Росії серпні 1998 г.

Необхідність банківської реформы.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 10

9. Розкрийте суть концепції «економіка розвитку». 110. Стратегія модернизационного підходи до підйому економіки. 111. Стабілізація економіки — ключова проблема і завдання бюджетної системи і промислової політики России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 11

10. Оцініть із соціальної та його економічної точок зору особливості приватизації держвласності у країнах. 112. Югославська модель ринкового соціалізму із громадським самоврядуванням і демократизацією капіталу. 113. основні напрями антикризової програми уряду, зниження бюджетного дефіциту і державної долга.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 12

11. Які країни керуються доктриною монетаризму — основи сучасного неолібералізму, як у них розвивається економіка? 114. Особливості государственно-корпоративной моделі буржуазної трансформації соціалізму. 115. Роль інвестицій і інновацій структурній перебудові экономики.

Інвестиційна політика России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 13

12. Основні показники і спаду виробництва, у основному реальному секторі економіки Росії. 116. Економічний сенс створення офшорними зонами і виробничих компаній. 117. Роль держави у соціальної політики у перехідній економіці России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 14

13. Що розуміє теорія суспільно-економічних формацій під виробничими (засадничими) і надстроечными відносинами? 118. Роль спеціальних економічних зон у Китаї. 119. Високотехнологічне виробництво — основа промислової політики і шляхом створення конкурентоспроможну економіку России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 15

14. Сутність структурної перебудови економіки та його значення на інтеграцію країни у в світову економіку. 120. Концепція «суспільства добробуту» — створення конкурентного порядку й соціальна компенсація. 121. Західні моделі «держави добробуту». Сутність систем трипартизму і «соціального партнерства.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 16

15. Які країни розвивалися відповідно до концепцією «наздоганяючої модернізації» і яких результатів вони? 122. Методи приватизації держмайна у Чехії. 123. Структура «середнього класу» і проблему її формування в России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 17

16. У чому полягають особливості державного соціалізму? 124. Програма реформи польської економіки Бальцеровича-Сакса. 125. Потенціал російської економіки. Розвиток реального сектора — пріоритет політики оздоровлення экономики.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 18

17. Що таке «постіндустріальне суспільство» та її економічні проблеми? 126. Особливості економічних реформування і приватизації держвласності країн СНД. 127. Які урядові заходи сприяли висновку країни з фінансової кризиса?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 19

18. Які чинники вплинули на розлад внутрішнього ринку країни й скорочення обсягу зовнішньої торгівлі? 128. Програма Л. Ерхарда відновлення зруйнованої тотальної экономики

«Третього рейху» («західнонімецьке диво»). 129. основні напрями зовнішньоекономічної політики Росії. Переваги інтеграції у світову економічну систему.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 20

19. Соціально-економічні наслідки кризи економіки та шляху подолання за досвідом розвинутих країн. 130. Наслідки відпустки цін, і лібералізації зовнішньої торгівлі під час реформування планової економіки Росії. 131. Соціальні проблеми перехідною економіки. Причини зростання диференціації доходів населення і безробіття. Програма соціального партнерства.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 21

20. Чим це пояснюється пріоритет екстенсивного, а чи не інтенсивного зростання планової економіки Росії? 132. Роль вільних промислових зон у трансформації економіки регионов.

Суть рефінансування капіталу. 133. Ознаки банкрутства підприємств, заходи для їх «оздоровлению».

Антикризові мероприятия.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 22

21. Причини і наслідки розлади фінансової системи та грошового звернення до країні. 134. Довгострокові перехідні економічних реформ Китаю. 135. Як вплинула девальвація карбованці і зниження імпорту на платоспроможність підприємств і валовий збір налогов?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 23

22. Об'єктивні передумови, що визначають необхідність структурної перебудови економіки та її сутність. 136. Наслідки шокову терапію у Польщі: початкові витрати й наступні досягнення. 137. Як позначилося фінансову кризу у Росії їхньому експортному і імпортному потенциале?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 24

23. Охарактеризуйте основні стадії економічного розвитку розвинених країн у відповідність до теорією американського соціолога Волта Ростоу. 138. Цілі створення вільних економіч-них зон і механізм функціонування. 139. Зайнятість і інфляція у перехідній економіці. Методи боротьби з инфляцией.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 25

24. Які концепції економічного зростання були реалізовані в й економічно відсталих країнах? 140. Польська модель радикального підходи до ринкових відносин. Цели

«шокову терапію». 141. Сучасне розуміння соціальну справедливість. Прагматичний і романтичний подходы.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 26

25. До яких наслідків веде довгострокове перевищення імпорту за експортом і які заходи попереджають «відплив капіталів»? 142. Пріоритети у економічній політиці при інтеграції країни у світову економічну систему. 143. Концепція соціально орієнтованою моделі неокорпоратизма.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 27

26. Передумови та ознаки розлади фінансової систем держави. 144. Угорська модель ринкового соціалізму. 145. Проблема взаємних неплатежів підприємств у перехідною Росії і можливі шляхи її решения.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 28

27. Про особливості «змішаної економіки» і як видозмінюється у країнах зі стабільної та кризової економікою? 146. Основні риси ринкового соціалізму як буржуазної трансформації планової економіки. 147. Неоліберальна модель оздоровлення економіки Росії: переваги та недостатки.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 29

28. Розкрийте позитивні моменти моделі соціального ринкового господарства за відповідність до доктриною западногерманских ордолибералов і сучасних соціал-демократів. 148. Цілі, організаційні форми і правові норми діяльності спільних підприємств. 149. Сучасні моделі побудови ринкових економічних систем та його особенности.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 30

29. Які періоди економічної історії узгоджуються з концепцією У.

Ростоу? 150. Принципи й ефективні методи реалізації державна програма масової прискореної приватизації держвласності у Росії. 151. Податкові принципи бюджету та взагалі реформи податкової політики у перехідною економіці России.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 31

30. Що розуміємо під структурним кризою економіки і є шляху подолання? 152. Основні форми приватизації держвласності у Польщі за переходу до ринкової економіки. 153. Негативні наслідки фінансової кризи у Росії серпні 1998 г.

Необхідність банківської реформы.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 32

31. Основні показники і спаду виробництва, у основному реальному секторі економіки Росії. 154. Югославська модель ринкового соціалізму із громадським самоврядуванням і демократизацією капіталу. 155. Причини і передумови фінансової кризи у Росії серпні 1998 г.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 33

32. Сутність структурної перебудови економіки та його значення на інтеграцію країни у в світову економіку. 156. Програма реформи польської економіки Бальцеровича-Сакса. 157. Які урядові заходи сприяли висновку країни з фінансової кризиса?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 34

33. Які країни розвивалися відповідно до концепцією «наздоганяючої модернізації» і яких результатів вони? 158. Довгострокові перехідні економічних реформ Китаю. 159. Концепція соціально орієнтованою моделі неокорпоратизма.

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ЕКОНОМІКА РОСІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРИОДА

Квиток № 35

34. Розкрийте суть концепції «економіка розвитку». 160. Роль вільних промислових зон у трансформації економіки регионов.

Суть рефінансування капіталу. 161. Які заходи забезпечують перетік грошей із ринку до реального сектора економіки та обмежують вивезення валюти з страны?

Зав. кафедрой

--------------------------------------------------

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою