Развитие сфери послуг у умовах ринкового экономики

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Розвиток сфери послуг у умовах ринкової економіки «

Доклад

до захисту дипломної роботи з тему: «Розвиток сфери послуг у умовах ринкової економіки «(з прикладу Тамбовської области).

Нині роль послуг, як однієї з найважливіших секторів економіки, дуже й актуальна. Це з ускладненням виробництва, насичення ринку новими товарами, з швидким зростанням НТП. Усе це неможливо без існування інформаційних, фінансових, страхових та інших видів послуг. Відбувається розширення основ відтворення ринкових і неринкових послуг, причому ринкові відвойовують дедалі більше значну собі частку у загальному обсязі послуг (68% в Тамбовської області). Це з торгівлею товарами (особливо технічно складними), т. до. Збут товару вимагає дедалі більше розвиненою мережі, що складається переважно з послуг, які надають під час реалізації, й нових послуг післяпродажного обслуговування. Отже, мета моєї роботи — вивчити проблему та специфіку розвитку сфери послуг у Тамбовської області, завданням є аналіз наукової і публіцистичної літератури, статинформации, і навіть зіставлення теоретичного матеріалу про основні тенденції розвитку послуг, динаміки платних послуг з практичним (з прикладу Тамбовської області), Об'єктом дослідження є економіко-статистичний матеріал, предмет дослідження — сфера платних послуг. Платні послуги населенню представляють з себе корисні результати діяльності, задовольняють за плату певні потреби громадян, але не воплощающиеся в матеріально-речовинною формі. Вони є об'єктом купівлі-продажу і як реалізуються за цінами повністю, чи значною мірою, які покривають їхню витрати виробництва (з допомогою виручки від). Платні послуги містять у собі такі види: побутових послуг, пасажирського транспорту, зв’язку, житлово-комунальні, послуги установ культури, фізичної культури та спорту, медичні, санаторно-курортні, ветеринарні, туристско-экскурсионные, послуги правового характеру, системи освіти та послуги. Обсяг платних послуг населенню області з видам зазначений в Таблиці № 1. Як ви можете бачити з цієї таблиці, 1997 р. Вперше за 7 років припинився спад темпів обсягу послуг у порівняних цінах стосовно 1990 р. Обсяг платних послуг становив 1997 р. 1089,8 млрд. рублів, що у 2% більше, ніж 1996 р. Значно збільшилися і ті види послуг, як ветеринарні (на 46,4%), послуги правового характеру (39,5%), системи освіти (32,8%), побутові (32,0%), медичні (26,0%), пасажирського транспорту (15,2%). У водночас знизилися туристско-экскурсионные і санаторно-оздоровчі послуги (21,2% і 13,8%), послуги комунального господарства (14,7%), зв’язку (2,3%). Додаткові розрахунки див. в Додатку 3, стор. 74 Якщо ви зверніть увагу до Мал.1 «Структура платних послуг населенню », то помітите, що у структурі переважають види, які мають обов’язковий характер: житлово-комунальні, побутові, пасажирського транспорту. Частка послуг, пов’язаних із сенсом і активним проведенням відпочинку (послуги установ культури, фізичної культури та спорту) незначна. Також невелику питому вагу мають ветеринарні послуги, туристско-экскурсионные, послуги готелів і мотелів. Обсяг платних послуг душу населення за даними 1997 р. У Тамбовської області був найнижчим показником проти іншими областями ЦЧР — 834 тис. Рублів, що у 20 відсоткових пункти нижче, ніж у Білгородської області, на 18 — в Липецкой, на 9 — в Курській, на виборах 4 — в Воронезької. Це можна спостерігати з Таблиці № 2. Хотілося б сказати і цінах на платні, які ростуть випереджаючими темпами проти грошовими статками і споживанням платних послуг. На Рис. 2 зображено динаміка грошових доходів населення, індексів споживчих цін, і обсягу платних послуг крізь ці канали реалізації. Значний вплив на подорожчання платних послуг населенню справила підвищення цін комунальних послуг (на 74,7%), квартплату (на 45,1%), послуги зв’язку (42,2%), послуги пасажирського транспорту (на 36,7%), т. е. На послуги життєво важливі, відмовитися яких неможливо. Слід зазначити розподіл платних послуг за: формам власності 1997 р.: 67,9% - недержавна, 32,1% - державна, каналам реалізації 1997 р.: 63,9% - послуги, надані підприємствами, 36,1% - фізичними особами. У разі початку ринкових відносин в Тамбовської області стали виникати нові, характерні для ринкової економіки, види послуг: на 1. 01. 98 р. У нашій області зареєстровано 48 підприємств, здійснюють послуги у сфері реклами, аудиту й операціях із нерухомістю. У 1997 р. 16 з 23-ех зареєстрованих рекламних підприємств були на стані сформувати собі портфель замовлень по основному виду діяльності і існували з допомогою доходів від торгово-посередницької діяльності, але продуктивності праці у цій сфері зросла проти 1996 р. У 1,6 разу. Зіставлення результатів діяльності аудиторських фірм показує, що у 1997 р. Знизилася ефективність витрат живого праці, хоча зріс коло надання послуг (фінансова ревізія, консультаційні послуги, послуги зі складання балансу і за послуг у області бух. обліку). Продуктивність праці в одного працівника знизилася на 1,6 млн. рублів, ефективність витрат (рентабельність) збільшилася на 0,6 відсоткових пункти. Додатково див. Таблицю 9 на стр. 45 Починаючи з 1995 р. Тамбовським облкомстатом проводяться спостереження та збір інформації з організаціям, оказываемым послуг у операціях із нерухомістю. У 1997 р. Враховано 8 організацій, заключающих договору у квартир в знову впроваджуються житлових будинках (з правом продажу квартир). Не маловажне значення має тут проблема експорту й імпорту послуг. До основним видам міжнародних послуг ставляться: транспортні, туристичні, зв’язку, будівельні, страхові, фінансові, комп’ютерні, інформаційні і ін. Так, загальний обсяг експорту послуг у країни далекого зарубіжжя становив 328,9 тис. дол. навіть знизився на 7,4% проти 1996 р. Основну частку в експорті склали телефонні послуги і комунальні послуги у природничо-технічній освіті. Загальний обсяг імпорту послуг у 1997 р. становив 1271,3 тис. дол. навіть знизився проти 1996 р. на 2,9%. Більше 90% всіх послуг доводилося на будівельні послуги іноземних підрядників. Складні умови нестабільність у ринкової економіки мусять надати істотно в розвитку споживчого ринку послуг та розвитку сфери послуг у цілому. У результаті, мені хотілося б висловити кілька тисяч пропозицій для впровадження яких-небудь змін до розвиток цієї сфери послуг: 1. Бажано, щоб потім роль держави у розвитку цього сектору економіки зросла. Необхідна фінансову підтримку і підвищення асигнувань із боку держ. органів більш динамічне та складне ефективний розвиток країни сфери послуг. 2. Проведення маркетингових досліджень у сфері вивчення ринку послуг допоможе вдосконалити цю сферу як на, і на зарубіжному ринках послуг. Якість послуг (особливо нових видів) — одну з найважливіших проблем розвитку сфери послуг. Оскільки послуга носить невловимий характер, то якість ми можемо оцінити тільки після її надання, але попередньо замовивши й оплативши його одержання. Отож корисним було б встановити систему сертифікації послуг — систему надійності і гарантії для задоволення громадських нужд.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою