Микроэкономика

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

смотреть на реферати схожі на «Мікроекономіка «

Лекция № 1 (14. 02. 97)

Микроэкономика

1. Роль і важливе місце курсу «Мікроекономіка» у підготовці спеціалістів ек. профілю. 2. Поняття позитивного і нормативного аналізу, у економіці. 3. Види та цен.

1. Мікроекономіка (рівні знання) 1. Усі люди 2. Підприємці, менеджери, виконавча й діє законодавча влада 3. Фахівці: економісти, фінансисти, бухгалтеры

Что вивчає? М. вивчає вибори, що завдають люди, використовуючи певні матеріальні, трудові і фінансові ресурси задоволення своїх бажань, і потреб. Економічні вибори відбуваються скрізь і завжди (для придбання, найманні, ісп. технології пр-ва). У фундаменті економічної науці прийнято виділяти чотири виду виборів: 1. Що виробляти 2. Як виробляти 3. Хто й яку роботу має виконувати у процесі виробництва 4. Для кого призначений кінцевий результат праці У М. розглядатимемо економічне поведінка суб'єктів господарства і раціональний выбор.

2.

Позитивний аналіз передбачає пояснення та прогнозування в экономике.

Займає центральне місце у М, т.к. теорія розробляється для пояснення економічних явищ. Пізнавши суть економічного явища, його утримання і причини, які це явище, можна зробити економічний прогноз розвитку ситуации.

Позитивний аналіз використовується різних рівнях управління:. на мікрорівні використовується менеджерами. на макрорівні - держ. діячами, законодавцями. на федеральному рівні. лише на рівні суб'єктів федерації. на муніципальному уровне

Часто проводячи позитивний аналіз об'єктивно цій ситуації в економіці, на сьогоднішньої день важливо знати на запитання, що потрібно конкретно б зробити зміни економічної ситуації в на краще. Залежність одного чинника від іншого, кількісна міра цієї залежності - становить суть нормативного аналізу. Ех: Прибыль=Доход — Сбст — перший уровень

Доход=(Ціна x Кількість Збільшити П. можна з допомогою зростання Д і тенденції зниження З повагою та т.д.

3.

Усіх економічних суб'єктів на мікрорівні можна підрозділити на 2 групи відповідно до їхнього функцій: на покупців і продавців. Більшість осіб і фірм одночасно виступають над ринком у ролі продавців і покупців. Ринок є сукупність покупців і продавців, взаємодія яких призводить зрештою до можливості обмена.

Суб'єктами ринкових відносин виступають фіз. особи (домогосподарства) і юр. особи (фірми) і держ. органи. Домогосподарства — економічні одиниці в складі однієї чи кількох осіб. Вони самостійно приймає рішення по використанню будь-якого ресурсу, прагнучи макр. задовольнити потреби семьи.

ДК РФ ст. 1. Громадянське законодавство полягає в визнання рівності учасників регульованих їм відносин, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість втручання когось у приватні дела.

Громадяни і юр. особи купують нерухомість і здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі. Товари, послуги і фин. ср-ва вільно переміщаються на території РФ. ст. 2 Громадянське зак-во регулює відносини між особами, осущ-ми підприємницьку діяльність чи з участю з те, що підприємницької діяльності яв-ся самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямовану отримання прибыли.

Лекция 2

Ринок хар-ся дуже складної структурою. Законодавча і виконавча влади, повинні враховувати сформовану ринкову структуру, враховуючи окремі особливості поведінки господарюючих суб'єктів. [pic]

Структуру ринку можна класифікувати по слід. критеріям: 1. По економічному назначению:

. ринок товарів хороших і услуг,

. труда,

. капіталу. Поняття «тіньової ринок» не входить у цю класифікацію 5. По географічному положению

. местный

. национальный

. світової 9. По галузевому признаку

. нефти

. авта і т.д. 12. По об'єкту і хар-ру продаж

. оптовые

. роздрібні 15. За рівнем обмеження конкуренции

. конкурентные

. неконкурентные

| |Конкурентні |Неконкурентні | |Ознаки |Чиста |Монопольний |Олігополія |Чиста | | |конкуренция|конкуренция | |монополія | |Кількість фірм |багато |кілька (25−70)|3−4 |1 | |Тип продукту |ідентичний |дифференцирован-н|все |не | | | |ый | |визначено | |Контроль над |немає |не значний |значительный|полный | |ціною | | | | | |Умови входу в |повністю |обмежений |вкрай |практично | |галузь |вільний | |ограниченный|невозможно | |Ех: |с/г |ліг. пром-ть |наукомістке |залізниці, вооруж | | |продукція | |пр-во | |

Системы економічних відносин господарюючих суб'єктів на рынке:

Лекция 3

Теорія від попиту й предложения

[pic]

1. Зміна величини попиту пов’язані з ціновими чинниками 2. -«-» не -«-" —

[pic] Нецінові чинники:. зміна ціни товары-заменители. сезон. доходи населення. смак (мода)

Кривая предложения

[pic]

Факторы:. податки. ціни на всі ресурси. технологія. митні тарифы

ИПЦ=Р1/Р0 (у реальних чи порівняних ценах)

Теорія поведінки потребителя.

понятие споживчих переваг криві байдужості і їхні властивості гранична норма заміщення бюджетні обмеження поняття бюджетних ліній споживача вплив зміни прибутку і ціни бюджетну лінію споживчий вибір покупця концепція корисності поняття перед полезности

1. Поняття споживчих предпочтений.

Поведінка покупця над ринком при економічному аналізі доцільно розглядати поетапно. Перший етап залежить від вивченні переваг покупця, у своїй важливо мати критерії, якими покупці можуть зробити вибір, воліючи один товар іншому. З другого краю етапі враховувати те обставина, що покупці зіштовхуються з бюджетними обмеженнями, тобто. вони лимитизированы певними доходами. У відповідно до закону попиту, саме ціни на всі товар і послугу визначають кількість (?) купованих товарів. На 3-му етапі слід поєднати споживацькі уподобання з бюджетними обмеженнями і побачити споживчий выбор.

Т.а. враховуючи споживацькі уподобання і бюджетні обмеження покупців, стає можливим визначити які поєднання товарів хороших і послуг покупці виберуть на купівлю про те, щоб макр. задовольнити свої потребности.

При економічному аналізі буде використано до пояснень суті явищ 3 виду моделей: 1. Описові 2. Графічні 3. Экономико-математические

З метою пояснення переваг покупця потрібно сформулювати деякі, основні припущення, які справедливі більшість моделей здебільшого. 1. Споживачі переваги вже сформувалися. Покупці можуть порівнювати і класифікувати відомі їм товари та, тобто. покупець має думка про перевагу товару, А товару Б Б замість, А чи однаково буде задоволений купуючи або А, або Б. 2. Переваги транзитивны. Якщо покупця товар, А краще, ніж товар Б, а Б — краще З, то, А краще З. 3. Усі товари покупцям желаемы, але за однаковою ціні покупці завжди воліють більше певного товару меньшему.

Лекция 4. Агентами ринкових відносин є у тому однині і домогосподарства. Усі продукти домогосподарств можна згрупувати так: 1. Продукти харчування. 2. Промислові товари. 3. Послуги. Можна зробити різні угруповання, всередині груп домогосподарства віддають перевагу тій чи іншій покупке.

2.

Криві байдужості. Споживачі покупців можна як графічних моделей, використовуючи при цьому криві байдужості. Вони є сукупність споживчих наборів, які забезпечують однаковий рівень задоволення споживачів. Отже, споживач байдужий у виборі наборів, представлених точками, які належать однієї кривою байдужості, на графічної моделі. Припустимо, що під час анкетного опитування низки покупців ми маємо такі даних про зроблених покупки за якийсь звітний период:

|Покупки |Продукти харчування |Промислові товари| |A |20 |30 | |B |10 |55 — max | |З |40-max |20 | |D |30 |45 | |E |10 |20 | |F |10 |45 |

[pic]

E, A, D — об'єднані E, B, F — об'єднані U1, U2, U3 — криві безразличия.

Графический метод. Крапки A, B, З належать однієї кривою байдужості, визначеної И1. Крапки, належать однієї кривою байдужості, характеризують однаковий рівень споживання, набір товарів, якого людина належить однаково. Рівень однаковий, а ставлення у покупців B і З — не однаково. D купує більше, ніж А, а, А більше, ніж Е.

Свойства кривих байдужості. 1. Вогнуты. 2. Мають негативний кут нахилу. 3. Криві байдужості що неспроможні пересекаться.

3.

Гранична норма замещения.

Покупці за обмежених фінансових ресурсів годі, а фінансові ресурси обмежені (хіба що багато їх було) постійно змушені на компроміси, роблячи вибір між двома-трьома та очі великою числом товарів, то є відмовляючись від придбання товару, А покупець може отримати додаткову кількість товару У. Так відбувається заміщення одного товару другим.

Ставлення суб'єктів до двох порівнюваним товарам:

5 кошиків з рівнем потребления.

|1 |16 |якщо захоче додати 1 продуктів, відмови від 6 од. | | | |одягу | |(1(2) |10 (-6) | | |(1(3) |6 (-4) | | |(1(4) |4 (-2) | | |(1(5) |3 (-1) | |

[pic] Гранична норма заміщення продуктів промисловими товарами чи навпаки промислові товари продуктами харчування є максимальне кількість одних товарів, яких готовий відмовитися покупець, щоб отримати одну додаткову одиницю іншого товара.

[pic] - скорочення одного товару в споживанні користь придбання одиниць іншого товару. Гранична норма заміщення є кут нахилу кривою байдужості. MRS — важлива характеристика, що характеризує ставлення споживачів до тому чи іншому товару. [pic][pic]

4,5.

Бюджетні обмеження. На індивідуальний вибір людини крім розглянутих переваг одного набору товарів іншому значний вплив багатодітній родині і і бюджетні обмеження. Для суті цього явища розглянемо наступний приватний приклад. Приклад: Припустимо, що доход від покупця загалом 40 т.р. щодня. Ціна на продукти харчування середньому 1000 крб., на одяг — 2000 крб. Д = 40 т.р. РF = 1 т.р. РС = 2 т.р.

|Набор |Харчування |Одяг |Доход | | |F |З | | |1 |0 |20 |40 | |2 |10 |15 |40 | |3 |20 |10 |40 | |4 |30 |5 |40 | |5 |40 |0 |40 |

РF (F + РС (З = 1

[pic]

6.

Вплив зміни і доходів на бюджетні обмеження. 1. Доход виріс до 80 т.р. (бюджетна лінія зміщується вгору (можливості подвоюються). [pic] 2. Ціни піднімаються (бюджетна лінія вниз. 3. Змінилася структура цін (продуктів харчування подешевшали, пром. товари — не змінювалась) (змінюється нахил бюджетної лінії. [pic]

Лекція 5.

7.

Споживчий вибір. РF (F + РС (З = Д

Чим керується людині в спробі отримати максимальне задоволення від грошей (на смак і колір товариша net). Чому в мікроекономіці спочатку розглядається попит, потім пропозицію, потім спрос-предложение визначає пропозицію … Споживач, обираючи товари або ж послуги, намагається досягти максимального задоволення якихось своїх потреб при заданому бюджеті. Оптимальний набір товарів та послуг (точка оптимуму) має відповідати двом правилам: 1. Ця точка повинна перебуває в бюджетної лінії. 2. Оптимальний набір повинен надавати споживачеві з цих двох аналізованих товарів найбільш найкраще сочетание.

[pic]

Припустимо, маємо сімейство кривих байдужості і поставлене бюджет в вигляді бюджетної лінії. По 1 умові - трикрапку на БЛ: У, А, D. Крапка З — покупець хотілося б купити С (23,25). Чи можна? У борг, у принципі можна але треба позичити в когось — люди і надходять. Крапка Є, людина задовольняє при заданому бюджеті потреби такому рівні - гроші накопичує. Що був у попередні 2 місяці, коли він робив вибір у точці Е.

Сам штучно знижував БЛ. Якщо справді було у січні та лютому, у березні може надолужити згаяне. Крапки У і D — у це возможно.

Оптимально чи розподілені деньги.

Висновок: набір придбаних товарів, що може забезпечити максимальне задоволення потреб повинен перебуває в перетині найвищої кривою байдужості з бюджетної лінією. У цьому точці А нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу кривою байдужості. Саме точці А нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу кривою байдужості. Саме точці А гранична норма заміщення дорівнює співвідношенню цін двох аналізованих товаров.

Отже у точці А максимизируется задоволення потреб. [pic]

Эффект прибутку і ефект замещения.

Зниження ціни на всі товари має двояке вплив на поведінка споживача. По-перше, споживачі з’явилася можливість скористатися зростанням дійсною купівельної спроможності, можуть купити теж кількість товарів за менше грошей, тобто в них залишається більше на купівлю інших товарів. По-друге, можуть купувати більше товарів, які подешевшали і менше товарів, котрі почали дорожче. Ці дві процесу зазвичай відбуваються одночасно. При економічному аналізі поведінки покупця можна навести з-поміж них различия.

Якщо ціну на продуктів харчування знижується — які зміни на графіку й бюджетної линии.

Становище точки торкання новій бюджетній лінії нової кривою байдужості зміниться: з допомогою зміни ціни — ефект доходу, з допомогою зміни структури — ефект замещения.

[pic]рис. 1

F1F2 — загальний эффект

F1E — ефект замещения

E F2 — ефект замещения

БЛ 1 паралельна БЛ 1 «

Розглянемо окреме питання придбати товари покупцями, ціни на всі що значно знижено (низькоякісні товари) — товари Гиффина.

[pic]

Існує товар Гиффина — загальний ефект негативний, і навіть товари низьку якість, де загальний ефект позитивний, але ефект заміщення негативний (тобто. точка F2 між F1 і E)

С1F1 — точка, оптимизирующая вибір. Припустимо ціни на всі низькоякісні товари десь у 3 снизились.

Якщо ціни значно знизяться, що буде на графіці? Зміниться нахил бюджетної лінії. Як поведеться покупатель?

Якщо книжка як на мал.1 — інших менше, покупців багато дешевых.

Рис. 2 — виключення з загальних правил закону спроса.

Закон попиту говорить: за незначного зниження ціни попит зростає, але ставлення покупця до низькопробним товарам — нічого очікувати купувати багато товарів, отже ціна знизилася, попит снизился.

Очікується: є заощадження, в нестабільній політичній ситуації, від грошей звільняються ніж втратити. Масштаб цін змінюється, а товар залишається товаром.

[pic]

2 случай.

Чому покупець починає купувати більше? З одночасним підвищенням ціни всі інші товари, при невисокому бюджеті споживача, питому вагу щодо дешевого товару (низкокалорийного) у загальних витратах буде збільшуватися, отже, попит цей товар даної категорій споживачів буде увеличиваться.

Розглянемо споживчий вибір покупця зі зміною прибутку і цен.

Графічна інтерпретація кривой.

Доход — споживання. Як змінитися споживання за зміни доходу. (початковий дохід — 75 т.р.) Нова Б Л. Новий дохід — 750 т.р.

A — точка, у якій оптимізовано споживчий вибір для БЛ 75 т.р.

B — точка, у якій оптимізовано споживчий вибір для БЛ 750 т.р.

З — точка, у якій оптимізовано споживчий вибір для БЛ 7500 т.р.

[pic]

При зміні ціни на всі їжу, графік виглядатиме наступному образом:

Цена-потребление

[pic]

21. 03. 97 р. Лекція 6

Споживчий вибір, направлений замінити максимальне задоволення потреб може бути пояснений 2 способами: кривою байдужості і бюджетної линией.

Рыночный спрос

Для визначення розміру ринкового попиту товар можна припустити, що у ринку є 3 покупця, зі своїми потребами і купівельної здібностями, причому попит даний товар, залежно від ціни така. |Ціна за 1 |Покупці |Ринковий попит | |прим. | | | | |A |B |З | | |1 |6 |10 |16 |32 | |2 |4 |8 |13 |25 | |3 |2 |6 |10 |18 | |4 |0 |4 |7 |11 | |5 |0 |2 |4 |6 |

[pic]

Крива ринкового попиту — сума значень попиту кожного, з індивідуальних потребителей.

Споживчий излишек

Прагнення покупців до додаткової вигоді має об'єктивну природу. Купуючи товарів у покупця то, можливо споживчий надлишок. Він показує наскільки краще, ніж середньому живуть окремі люди. Різні споживачі оцінюють споживання тих чи інших товарів по різного. Споживчий надлишок є ціну, яку споживач готовий сплатити купівлю, з відрахуванням дійсною ціни товара.

Споживчий надлишок = P у виставі споживача — P фактическая

Чому оптова ціна < роздрібної? Т.к. гранична корисність першої речі вище граничною корисності наступних. А погляду продавця — у нього менше трудозатраты.

[pic]

8.

Аналіз кривих байдужості дозволяє пояснити графічно з допомогою бюджетної лінії споживчий вибір покупця. Аналіз будується на припущенні, що споживачі можуть ранжирувати можливі альтернативи. При економічному аналізі поведінки покупця виголошена ним вибір можна пояснити, використовуючи поняття «концепція корисності» і «гранична корисність». Виходимо речей, що корисність висловлює ступінь задоволення, отримувану суб'єктом споживання товару або ж послуги. Корисність включає важливий психологічний аспект, оскільки споживачі прагнуть цієї корисності, набуваючи будь-якої товар, або відмовлялися від цього. У економічному аналізі корисність найчастіше використовується для здобуття права описати переваги при ранжируванні наборів споживчих товарів чи послуг. Це ранжування то, можливо представлено з допомогою функцій корисності. Функція корисності характеризує певний рівень задоволення потреб споживання різних товаров.

[pic]

Функція корисності U (C, F)= CF

Гранична корисність вимірює додаткове задоволення від придбання додаткової кількості товарів та послуг. Додаткове споживання товару Р (?) дає покупцю додаткову граничну полезность.

28. 03. 97. Лекція 7 MHF/PF=MHC/PC — гранична корисність товарів. Є поняття збільшення корисності від F (MHF*((F)) -MHF*((F) — я отримую додаткове задоволення з допомогою додаткового споживання продуктів. +MHF*((F) — ??? MRS= -(c/(F — гранична норма замещения. (ПНЗ) [pic]

Оскільки бюджет фіксований, змін немає, коли переходять в іншу криву байдужості. Спільного підйому ми маємо. O= MHF*(F+ MHC*(C

Ведучи мову про ПНЗ, як котра виражає кут нахилу дотичній через ціну. Бюджетна лінія зливається з дотичній. Вирішуючи рівняння щодо O= MHF*(F+ MHC*(C, отримуємо висновок: MHF/PF=MHC/PC Людина сягає максимальної корисності при фіксованому бюджеті тому разі, якщо гроші, витрачені різні товари, приносять йому однаковий рівень збільшення корисності щодо одного випадку з знаком (+), в другому випадках зі знаком (-). Уся складність розуміння граничною корисності - людина не винайшов приладу для фіксування рівня полезности.

Споживчий вибір, і попит продукції пояснюється 2 ознаками: 1. Людина уявлення про товарі вже сформувалося й він знає, що вона віддає перевагу — відвідати ресторан чи купити черевики. 2. Скільки в нього на кишені денег.

Теорія виробництва, у економічному управлінні фирмой

1. Ек. погляд на технологію виробництва. 2. Поняття изокванты. 3. Виробництво з однією змінним чинником. Поняття середнього та граничного продукту праці. Закон убутній віддачі. Поняття продуктивність праці та би в економічному зростанні на мікро і макро рівні. 4. Виробництво з цими двома перемінними, вводимыми чинниками. Поняття убутній віддачі. Замещаемость виробничих чинників. 5. Ефект масштабу. Використання цього поняття на ек. стратегії фирмы.

1.

Ек. погляд на технологію виробництва Причини поганий ситуації у Росії: 1. Високі витрати (залежить від технологій і організації виробництва). 2. Качество.

На технологію виробництва треба дивитися з цих позиций.

При аналізі організації технологічного процесу ми згадуємо, що основними чинниками виробництва, незалежно від форми власності підприємства, виду продукції і на масштабу, процес можна як: [pic] Q=f (K, L) — виробнича функция. (ПФ) K — упредметнений працю. L — живої працю. Розподіл всіх згаданих чинників із капіталу і працю. ПМ=C*F/(((ti*Ni))

Відносини між вводимыми чинниками виробничого процесу підсумковим виходом продукції описується з допомогою виробничої функції. Дане рівняння можна застосувати до певної технології, т. е. до певному стану знання різних засобах виробництва. Оскільки технологія виробництва має тенденцію до постійному вдосконаленню, то підприємство може збільшувати обсяги виробництва при фіксованому наборі (K, L). Термін максимальний випускати продукцію означає, що ПФ передбачає марнотратних виробничих процесів. Припускаємо, що у гнітючому вона найчастіше, виробничі підприємства мусять раціонально використовувати усі запроваджувані чинники. Під МП розуміється максимальний випуск продукції номенклатурі і колич. співвідношеннях, встановленим при раціональному использовании.

28. 03. 97. Лекція 8

2.

Поняття изокванты

Використання поняття изокванты, спробую викласти вимоги до студентові … кафедри мікро економіки. Підприємство і при отриманні технічного олії може отримувати по-різному. Ми маємо очікувати поставлене обсяг продукту. До питання вимогах кафедри: є изокванты на 2, 3, 4, 5. Як можна до рівня 5? Потрібні трудовитрати. При організації навчального процесу закладається, щоб студент посів рівень. Має бути певна робота. Може з допомогою самостійної, чи роботи у аудиторіях. Рівень аудиторії задається навчальним планом. [pic]

3.

Виробництво з однією змінним фактором

Понятие середнього та граничного продукту труда

K=const Графік по граничного продукту. Чому управлінці вирішили де зупиниться при обсязі виробництва. За першим моделі важко дійти невтішного висновку, де зупиниться. Чому збільшуючи L, Q не збільшується?. Однак настає час, коли додаткове запровадження зайнятих не збільшує Q. [pic] [pic] MP=(Q/(L — граничний продукт. APi=Q/L — середній продукт праці (продуктивності праці). Скорочується чисельність => скорочуються издержки.

Закон убутній віддачі (ЗУО)

Застосуємо до визначеної технології. З часом технічний прогрес можуть призвести до зростання всієї кривою, характеризує випуск продукції Q і тоді за ті самі, за вартістю, впроваджуються чинників праці може отримати великий обсяг продукції. І тут усунення кривих вправо і вгору маскує дію ЗУО і може складеться враження, що ЗУО припиняє дію. Таке твердження не так. K — змінна. [pic]

Таке враження, що L підвищується, і Q підвищується. Насправді справі, якби залишилося 10 комп’ютерів, і працювало б 11 чи 12 людина, то Q не підвищувався бы.

НТП не кількісно змінює До, і треба йти якісним оновленням ПФ. Т. Мальтус. ??? 286−386−486: [pic]

Лекция 9

Недоліки производства

1. Поняття витрат виробництва (ИП). Явні і неявні. Альтернативні і які диктував. Фактичні, неповернуті. 2. Недоліки в короткостроковому періоді часу. Граничні і маржинальные, повні, постійні, перемінні, середні. Чинники, що визначають величину витрат у короткостроковому періоді. Графічні моделі кривих, характеризуючих ИП. 3. Недоліки на довгостроковому етапі. Вибір факторів виробництва, що мінімізують ИП. Поняття изокосты. Її графічна модель.

1.

Розуміння економістами ИП полягає в обмеженості ресурсів немає і можливості їх альтернативного використання. Через це обставини про виробництві чого або зумовлює необхідність відмовитися від використання тих ж ресурсів для інших товарів та послуг. Отже, все витрати є альтернативні чи які диктував витрати. До альтернативних витрат входить:. виплати найманців,. фінансові ресурси інвесторів, чи самостійна закупівля (інвестори — власники ОПФ),. виплати власникам постачальникам сировини, матеріалів, комплектуючих, оплата всіх видів ресурсів,. оплата різних послуг,. податки. Усі витрати можна класифікувати у різний спосіб, зокрема і з економічному змісту:. оплата живого праці,. оплата упредметненого праці. За формою, витрати можна як явних і неявных (имплицитных ?). Явні витрати — альтернативні витрати, приймаючі форму прямих грошових платежів постачальникам різних факторів виробництва. До імпліцитним недоліків ставляться альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірми, чи що у власності фірми, як юр. особи. Ці витрати не передбачені контрактами на виплату, тому вони недоотриманими в умовної формі. Встановлення різниці між явними і имплицитными витратами необхідне розуміння, що економісти розуміють під прибутком. Економісти вживають термін «прибуток «для позначення різниці між сукупним доходом фірми і його витратами, як явними, і неявними, ті тут зіткнулися з поняттям чистої економічної прибутком. Під бухгалтерської прибутком економісти розуміють різницю між сукупним доходом і явними витратами. Приклад: |Сукупний дохід підприємства |600 млн. крб. | |Явні витрати | | |ФОП |200 млн. крб. | |матеріали |100 млн. крб. | |оренда |100 млн. крб. | | |200 млн. крб. | | | | |Зарплатню власникам |200 млн. крб. | |Оренда площі, послуги (імпліцитні) |50 млн. крб. | | |250 млн. крб. | | | | |Чистий економічний ефект |-50 млн. крб. |

Бухгалтера завжди цікавить витрати минулого періоду упорядкування бухгалтерського балансу. Економіст оперує плановими витратами, ті з витратами майбутнього періоду. Причому він залежить має враховувати розробки плану за собівартістю як явні, не явні витрати. Отже, економіста насамперед цікавить все які диктував витрати, як фактичні виплати, і упущені можливості, недоотримані грошові кошти на іншому варианте.

Неповернуті витрати є раніше вироблені і невозместимые витрати. Через своєї невозместимости, неповернуті витрати що неспроможні впливати на наступні рішення керівника фірми. … будуть неповернутими (при закритті фірми ОПФ можна продати, рекламу не продаси — це неповернуті витрати). Приклад: купивши книжку за 100 т.р., але в сусідському лотку вона — 60 т.р. => 40 т.р. — неповернуті витрати. Особливе зміст витрат для подання послуг складають у бюджетних, безприбуткових організаціях, у яких витрати керівник підприємства виробляє відповідно до затвердженої кошторисом витрат. Порушення виплат за статтями кошторису розглядається казначейством і іншими контролюючими організаціями, як посадова преступление.

04. 04. 97. Лекція 10

2.

Валові витрати виробництво та реалізацію будь-якого товару складаються із двох галузей: постійних і переменных.

TC=FC+VC

До постійним відносять витрати які має фірма незалежно від обсягу своєї продукції. Змінні витрати змінюються разом із зміною обсягу випуску продукции.

Постійні витрати можуть контролюватися на довгостроковому етапі, але де вони змінюються за зміни обсягу випуску продукції короткостроковому періоді часу. Ці витрати оплачуються і тоді, коли продукція взагалі не випускається для підприємства. Аби розв’язати питання, скільки випускати готової продукції, керівник повинен знати, як змінюються перемінні вади у короткостроковому період від зміною обсягу випуску. І тому необхідно скористатися додатковими поняттями: граничних витрат і середніх витрат. — МС. — АТС, АFC, АVC.

Припустимо, постійні витрати, незалежні від обсягу, становлять 50 |Обсяг |FC — |VC — |МС — |МС — |АFC — |АVC — |АTC — | |выпуска|пост. |перем. |валові |перед. |средние|средние|средние| |прод. |издержки|издержки|издержки|издержки|пост. |перем. |валові| | | | | | |вид. |вид. |вид. | |0 |50 |0 |50 |- |- |- |- | |1 |50 |50 |100 |50 |50 |50 |100 | |2 |50 |78 |128 |28 |25 |39 |64 | |3 |50 |98 |148 |20 |16.7 |32.7 |49.3 | |4 |50 |112 |162 |14 |12.5 |28 |40.5 | |5 |50 |130 |180 |18 |10 |26 |36 | |6 |50 |150 |200 |20 |8.3 |25 |33.3 | |7 |50 |175 |225 |25 |7.1 |25 |32.1 | |8 |50 |204 |254 |29 |6.3 |25.5 |31.8 | |9 |50 |242 |292 |38 |5.6 |26.9 |32.4 | |10 |50 |300 |350 |58 |5 |30 |35 | |11 |50 |385 |435 |85 |4.5 |35 |39.5 |

Граничні чи маржинальные витрати є приріст витрат у результаті виробництва 1 доп. од. Продукції, т.к. постійні витрати не змінюються зі зміною обсягу виробництва, то граничні витрати визначаються приростом лише змінних затрат.

MC = (VC/(Q

Середні витрати є витратами виробництво одиниці продукции.

ATC = TC/Q

AFC = FC/Q

AVC = VC/Q

Чинники, що визначають величину витрат у разів. пер.

З представленої таблиці змінних і валових витрат бачимо, що вони живуть разом із збільшенням випуску готової продукції, але з різною швидкістю. У цьому проявляється дію цього закону убутній віддачі коли скорочується граничний продукт праці (див. перед. таблицю). У короткостроковому періоді, коли керівник реально може маніпулювати одним чинником L, тобто. найняти доп. робочих по твердої ставці оплати праці, перед. витрати можна наступним образом:

VC = (VC/(Q

MC = W (L/(Q

W — денна ставка.

Перед. продукт праці явл. зміною обсягу ДП в рез-те зміни трудовитрат на од. прод.

MPL = (Q/QL

=> необхідний додатковий працю щоб одержати додаткової одиниці продукции.

Дане рівняння фіксує, що у короткостроковому періоді перед. витрати = вартості змінного чинника / перед. прод. Труда.

Графічні модели.

3.

У цій ситуації керівник може модернізувати й розширити произв. базу. Вони повинні оптимально вибрати чинники виробництва, що мінімізують вади у віддаленому майбутньому. У цьому керівник розуміє, що у конкурентному ринку вона завжди може найняти додаткових робочих по певної тарифну ставку оплати праці та взяти у найм чи придбати устаткування за відповідної ставці орендної плати, за відповідною нормі амортизации.

Поняття изокосты

Изокоста включає у собі всіх можливих поєднання L і K, які мають те ж сумарну вартість, тобто. поєднання двох факторів виробництва із рівними валовими издержками.

ATC=AFC+AVC

TC=FC+

TC=r*K+n*L k=TC/r-(w/r)L

Кут нахилу визначається ціною ресурсов

Вибір для, мінімізованих витрат. Перед керівниками постійно виникає запитання як досягти максимального обсягу виробництва при мінімальних витратах. Щоб відповісти нього треба знайти точку торкання изокосты відповідної изоквантой.

Крапка, А характеризує можливість виконання запланованого обсягу виробництва з відповідної структурі задіяних чинників производства.

Та сама обсяг можна отримати роботу при структурі факторів виробництва КСLС. При тієї ж сумарних витратах ми маємо очікувати більший обсяг послуг = 12 единиц.

97. Лекція 11 Максимізація прибутку для фірми, яка працює умовах конкурентного ранка поняття середнього та валового граничного доходу, вибір обсягу виробництва, у короткостроковому періоді часу, максимізація прибутку на короткостроковому періоді часу, максимізація прибутку на довгостроковому періоді часу. 1. самоціль для найманого менеджера який завжди максимізація прибутку. Прибуток є відмінність між доходом і витратами виробництва. Отже, аби знати обсяги виробництва максимізує прибуток треба знати її можливі доходи. І тому використовуються такі понятия:

1. валовий дохід ® — є кількість реалізованої продукції з певним цінами RQ = Q * P,

2. граничний дохід (MR) — прирощення R внаслідок зростання випуску своєї продукції одиницю MR = (RQ / Q, 3. середній дохід (AR) — дохід отримуваний від однієї одиниці товару AR = RQ / Q Співвідношення прибутку і частка ринку — частка ринку поняття ширше, ніж дохід. Розглянемо випадок для фірми, сталкивающейся ринку з кривою попиту продукт: Р = 6 — 0. Розглянемо зміна одержуваного доходу що за різних обсягах виробництва цьому ринку конкретного товару. |ціна |V покупок |дохід | | | |R |MR |AR | |6 |0 |0 |- |- | |5 |1 |5 |+5 |5 | |4 |2 |8 |+3 |4 | |3 |3 |9 |+1 |3 | |2 |4 |8 |-1 |2 | |1 |5 |5 |-3 |1 |

Вибір обсягу виробництва, у короткостроковому періоді На короткому відрізку часу фірма оперує у постійному розмірі капіталу і повинна вибирати що обсяг змінних факторів виробництва, який би максимизировал прибуток. Для аналізу виберемо обсяг що призводить до максимізації прибутку традиційними трьома методами:

1. описательным,

2. графическим,

3. математичним. Приклад: Р = 40 у.о. FC = 50 у.о. інші економічні показники: |Q |P |R |TC |П |MC |MR | |0 |40 |0 |50 |-50 |- |40 | |1 |40 |40 |100 |-60 |50 |40 | |2 |40 |80 |128 |-48 |28 |40 | |3 |40 |120 |148 |-28 |20 |40 | |4 |40 |160 |162 |-2 |14 |40 | |5 |40 |200 |180 |20 |18 |40 | |6 |40 |240 |200 |40 |20 |40 | |7 |40 |280 |222 |58 |22 |40 | |8 |40 |320 |260 |60 |38 |40 | |9 |40 |360 |305 |55 |45 |40 | |10 |40 |400 |360 |40 |55 |40 | |11 |40 |440 |425 |15 |65 |40 |

R

R

TC 200 160

Q

15

П

Q

50 60

Прибыль максимизируется у разі, коли граничний дохід дорівнює граничним недоліків MR = MC

4.

-----------------------

Адм. органы

Держ. контролир. органы

Гос. заказ 1.

Фин. учреждения

Заводы

Оптовики 2.

Банки, страхов.

Опт. базы

Производствен-ные объединения

Податок. инспекция

Заводы 3.

Фонды

Роздрібна сеть

Рознич. магаз. 4.

Транспорт

Постав. нуч. -тех. информации

СМИ

Меб. фабр, стал. завод

Связь

Біржа труда

Консульт. услуги

НДІ, КБ

Навчальні учрежд.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою