Экономика природопользования

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Екологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Контрольна робота з дисциплине:

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Студента заочного отделения

3 курс, 6 семестр,

Д Кирила П

Санкт-Петербург

2002 год

Задача 2.

У Астраханській області у зв’язки України із перевыпасом худоби на пасовищах збільшення площі рухливих пісків торік становило 3% на рік, а поточному 6% на рік. Річний прибуток із одного гектара взяти рівним 600 тис. крб. Тривалість часів відновленої грунтів 10 років. Площа деградованих земель 300 га. Визначити суму шкоди від деградації почв.

Ущ = Нс • P. S • Кэ • Кс • Кп + Дх-2 • P. S • Кв

Визначення ступеня деградації грунтів і земель |Показник |Ступінь деградації | | |0 |1 |2 |3 |4 | |Площа рухливих пісків, % загальної площі |0−2 |3−5 |6−15 |16−25 |> 25 |

За двох років площа рухливих пісків збільшилася на 9% => 3%> 9%? від коэф. 1> 2

Кс |Ступінь деградації за даними |Ступінь деградації грунтів за даними | |Попередніх обстежень |Контрольних обстежень | | |0 |1 |2 |3 |4 | |0 |0 |0,2 |0,5 |0,8 |1,0 | |1 |- |0 |0,3 |0,6 |0,8 | |2 |- |- |0 |0,3 |0,5 | |3 |- |- |- |0 |0,2 | |4 |- |- |- |- |0 |

Нормативи вартості освоєння нових земель замість вилучення сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб (Нс) |Типи й підтипи |Нормативи вартості освоєння, тис. крб. / | |грунтів на |га | |вилучення | | |ділянках | | | |Під ріллю, багаторічні |Під сіножаті | | |насадження, | | | |Сінокоси і пасовища |і пасовища | | |докорінного по-ліпшення | | |5 зона | | | |Астраханська, |1198 |770 | |Вологодська, | | | |Саратовська | | | |обл. | | |

Продолжительность часів відновленої (Кв) (8−10 років) = 5,6 Коефіцієнт екологічній ситуації й екологічної значимості грунту території економічних районів (Кэ) = 1,7

Ущ = 770 • 300 • 1,7 • 0,3 • 1 + 600 • 300 • 5,6 = 117 810 + 1 008 000 = 1 125 810 тис. руб.

Задача 3.

Промисловим підприємством, розташованим березі річки Іртиш, щорічно скидається в водний басейн міста таку кількість забруднюючих речовин: | |Тонн |At (ум. | | | |т/т) | |Виважені речовини |3,5 |0,33 | |СПАВШИ |1,5 |2,0 | |Нафта і нафтопродукти |900 |20 | |Хлориди |560 |0,003 |

Через війну водоохоронних заходів обсяг що скидалися до водойми домішок скоротився на 35%. Визначити річні збитки від забруднення водного басейну доі після проведення водоохоронних заходів величину предотвращенного ущерба.

Скидання в-в після проведення природоохоронних заходів | |Тонн | |Зважені речовини |2,275 | |СПАВШИ |0,975 | |Нафта і нафтопродукти |585 | |Хлориди |364 |

. (до) Мвод = (0,33 • 3,5) + (2 • 1,5) + (20 • 900) + (0,003 •

560) = 1,155 + 3 + 18 000 + 1,68 = 18 005,835

. (після) Мвод = (0,33 • 2,275) + (2 • 0,975) + (20 • 585) + (0,003

• 364) = 0,75 075 + 1,95 + 11 700 + 1,092 = 11 703,79275

. (до) Плагіат = 3000 • 2,1 • 18 005,835 = 113 436 760,5 руб.

. (після) Плагіат = 3000 • 2,1 • 11 703,79275 = 73 733 894,33 крб. Відвернений збитки = 113 436 760,5 — 73 733 894,33 = 39 702 866,17 руб.

Задача 4.

У атмосферу міста надходить 190 умовних тис. тонн шкідливих речовин у рік. Визначити економічних збитків від викидів забруднюючих домішок в атмосферу за умови, що обсяг, враховує характер розсіювання домішки у атмосфері дорівнює 0,5, а забруднюється територія міста з лиця щільністю населення 150 чел/га, промислова зона і приміська зона відпочинку ж у рівної степени.

?= (0,1 • 150) • 8зона відпочинку • 4промзона = 480

?= 50 крб. / ум. т.

Мвозд = 190 f = 0,5

Увозд = 50 • 480 • 0,5 • 190 = 2 280 000 руб.

Задача 5.

Тимчасово узгоджений викид окислів азоту, встановлений для промислової ТЕЦ р. Санкт-Петербурга, 4491,5 т дизпалива на рік, але у 1,6 разу більше нормативу гранично припустимого викиду. Розрахувати розмір платежів за забруднення атмосфери окислами азоту, якщо відомо, що й фактичний річний викид становив 3923 тонны.

Рассчитаем гранично припустимий викид азоту в год:

4491,5 / 1,6 = 2807,1875 тонн т.а. понадлімітні узгоджені викиди «фактично» склали 3923 — 2807,1875 = 1115,8125 тонн

Норматив і щодо оплати викид 1 тонни окисла азоту 55,01 крб. Розмір і щодо оплати забруднення у межах установлених лімітів (тимчасово узгоджений викид) збільшується в розмірі 5 раз.

Коэффициент індексації плати у зв’язку з зростання цін (застосовується до ставками) = 62

'Платеж за узгоджений викид понад припустимого обсягу: 55,01 • 62 • 2807,1875 + 55,01 • 62 • 5 • (3923 — 2807,1875) = 9 574 249,83 + 19 028 062,14 = 28 602 311,97 руб.

Підвищуючий коефіцієнт екологічній ситуації й екологічної значимості стану атмосферного повітря по СПб = 1,5

Платіж за узгоджений викид понад припустимого обсягу: 28 602 311,97 • 1,5 = 42 903. 467,96 руб.

Задача 6.

Визначити річну плату за викиди у повітря забруднюючий речовин для 60 будівельно-дорожніх машин р. Челябінська, працівників дизельному паливі. Чверть них відповідає нормативним требованиям.

Годовая Плата строительно-дорожный автомобіль 0,5 тис. крб. Оплата ж невідповідність нормативним вимогам збільшується в розмірі 5 раз.

Не відповідають нормативним вимогам 15 машин.

Підвищуючий коефіцієнт екологічній ситуації й екологічної значимості стану атмосферного повітря на р. Челябінську (Уральський е. р.) = 2 Коефіцієнт індексації плати у зв’язку з зростання цін (застосовується до ставками) = 62

Годовая плату викиди у повітря забруднюючих речовин: (0,5 • 62 • 45 + 0,5 • 62 • 15 • 5) • 2 = (1395 + 2325) • 2 = 7. 440 тис. руб.

Задача 7.

Підприємство «Ижорские заводи» протягом року розмістило на несанкціонованої звалищі межах міста Колпіно 50 тонн відходів 4 класу небезпеки (не більше ліміту) — горілу землю з ливарного цеху, шлак з мартенівських печей, окалину з посади прокатних і ковальсько-пресових цехів. Визначити річну плату за розміщення отходов.

Норматив і щодо оплати розміщення 1 тонни відходів 4 класу небезпеки не більше встановлених лімітів розміщення відходів = 2000 руб.

Повышающий коефіцієнт екологічній ситуації й екологічної значимості стану атмосферного повітря на р. Колпіно (Северо — Західний е. р.) = 1,5

Коэффициент індексації плати у зв’язку з зростання цін (застосовується до ставками) = 62

За несанкціоноване розміщення плата збільшується вп’ятеро. Коефіцієнт за розміщення відходів у межах міста = 5

Годовая плату розміщення відходів: 2000 • 5 • 62 • 5 • 50 • 1,5 = 232 500. 000 крб. ----------------------- n

Мвод = SA? m?

?=1

Плагіат = ??k Mвод

Увозд = ??f Mвозд

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою