Внедрение принципів екологічного менеджменту на ВАТ Московський шинний завод

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Екологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Внедрение принципів екологічного менеджменту на ВАТ «Московський шинний завод «

За останнє десятиліття провідними промисловими компаніями там нагромаджено великий практичного досвіду у сфері запобігання негативного на довкілля за збільшення обсяги виробництва, зниженні питомих витрат сировини й матеріалів, економії енергоресурсів, підвищенні якості продукції. Усе це робить екологічну діяльність підприємств економічно виправданою. Найбільші досягнення у рішенні екологічних проблем промислового виробництва останніми роками пов’язують із екологічним менеджментом — внутрішньо вмотивованою ініціативної діяльністю економічних суб'єктів (підприємств, фірм, виробничих об'єднань, окремих підприємців), спрямованої для досягнення їх своїх власних екологічних цілей і завдань. Екологічний менеджмент прийнято розглядати, як невід'ємну частину загальної системи управління предприятием[1].

Деятельность у сфері екологічного менеджменту нині знайшла широкого практичного розвиток переважають у всіх промислово розвинутих країн і багатьох країнах, наприклад, у Японії - 3992 підприємства сертифікованих за стандартом ISO 14 001, у Китаї - 300, у Німеччині - 2300, в Англії - 1400, в Швеції - 1123, а Росії - тільки 2[2]. Для Російської Федерації й у першу чергу, окремих російських виробництв найбільше зацікавлених у взаємодії зі «світовими економічними ринками, принципово можливі дві основних позицій стосовно екологічному менеджменту. Перша їх — обмежена і пасивна позиція, оправдываемая небажанням змінювати сформовану систему екологічного управління, відсутністю фахівців, недостатністю засобів і спрямована лише виконання низки формальних вимог, і отримання сертифікату відповідності стандарту ГОСТ Р ИСО 14 001−98. Друга позиція — активна і ініціативна, з ефективним використанням наявних внутрішніх можливостей та коштів, що дозволяє розвивати екологічний менеджмент у країні з урахуванням національних особливостей та інтересів, не обмежуючись рамками стандарту. У цьому підприємство зможе однакові конкурувати коїться з іншими виробниками своєї галузі як на внутрішньому, а й у світовому ринку, використовуючи все які під час цьому додаткові економічні можливості і переваги.

Осознавая необхідність використання нових підходів та розвитку сучасних механізмів вирішення екологічних проблем що з основними виробничими проблемами ВАТ «Московський Шинний Завод «прийняв рішення створенні для підприємства системи екологічного менеджменту відповідно до вимогами стандарту ISO 14 001 (ГОСТ Р ИСО 14 001−98). Для забезпечення успіху намірів ВАТ «МШЗ «має намір активно використовувати вимоги стандарту з урахуванням особливостей виробництва та вже наявної системи менеджменту якості продукції. Утворювана система менеджменту повинна разом із існуючої для підприємства системою менеджменту якості продукції збільшити ефективність діяльності у галузі охорони навколишнього середовища, а й у області загальновиробничого управління. Основні переваги та можливості екологічного менеджменту можна реалізувати ВАТ «МШЗ «за умови відкритості роботи і демонстрації всім зацікавленим конкретних особах і сторонам власної екологічної політики, цілей і завдань; відповідності досягнутих результатів поставленим цілям і завдань; послідовного рік у рік поліпшення переважають у всіх пріоритетних екологічних аспектах діяльності, де це практично досяжно. Успішна робота ВАТ «МШЗ «над ринком неможлива без постійного вдосконалювання системи управління підприємством, тому ВАТ «МШЗ «йти до відповідності вимогам як сьогоднішнього, а й завтрашнього ринку.

Осуществляемая нині для підприємства діяльність із охорони навколишнього середовища насамперед спрямовано дотримання вимог екологічного законодавства, які стосуються джерелам викиду і скидання забруднюючих речовин, розміщення і видалення відходів. Проте, за останнє час діяльність ВАТ «МШЗ «у сфері охорони навколишнього середовища помалу починає виходити далеко за межі вимог законодавства: впроваджено систему управління з урахуванням екологічних аспектів своєї продукції, підвищується культура виробництва та технологічна дисципліна, мінімізується використання потребує матеріальних та енергетичних ресурсів. Система менеджменту якості відповідно до вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001−96 «Системи якості. Модель задля забезпечення якості під час проектування, розробці, виробництві, монтажі і обслуговуванні «) була розроблена підприємством 1996 року. У межах системи здійснюється діяльність, що з управлением виробничими процесами і управлінням закупками, має суттєві екологічні аспекти. Діяльність ВАТ «МШЗ «у сфері управління продукції є хорошою підвалинами впровадження системи екологічного менеджменту, оскільки стандарти ГОСТ Р ИСО 9001−96 і ГОСТ Р ИСО 14 001−98 мають подібні структури та у випадках (мотивація персоналу, управління процесами і документацією) доповнюють одне одного. Після запровадження системи менеджменту якості досягнуто очевидні результати щодо підвищення якості продукції і на ресурсозберігання. На рис. 1−4 показані сформовані стійкі тенденції в зниженні питомої споживання, сировини, потребує матеріальних та енергетичних ресурсів. Окремі коливання, наприклад, у 1998 р. (рис. 2, збільшення освіти відходів металлокорда) пояснюються запровадженням нову технологію.

Рис. 1 Зміна питомої нормативного витрати текстильного корду на легкову покришку 13 «і 14 ».

Рис. 2 Зниження освіти відходів металлокорда (в %) стосовно застосованому кількості металлокорда.

Рис. 3 Зниження матеріаломісткості покришок 205/70R14.

Рис. 4 Зміна витрати енергоносіїв.

На рис. 5 представлена спільна стратегія розвитку менеджменту підприємства не від системи, які забезпечують виконання встановлених вимог до якості продукції до інтегрованої системи менеджменту, що відбиває ідеальну модель управління виробництвом в ринкових умов.

Рис. 5. Самооцінка ВАТ «МШЗ «наявної системи менеджменту і можливостей його розвитку

Диаграмма складена за результатами самооцінки діяльності підприємства щодо відповідності критеріям Російської премії за якістю, основою яких покладено принципи створення Інтегрованої системи менеджменту (Total Quality Management)[3]. Подані з діаграми 9 критеріїв поділяються на дві основні групи: критерії що характеризують Можливості підприємства (1−4) і, що характеризують Досягнуті результати (5−9). На рис. 5 показано можливе розширення роботи і достигаемых результатів з допомогою впровадження системи екологічного менеджменту. Отже основна мета розробки і впровадження системи екологічного менеджменту на ВАТ «МШЗ «не стільки отримання сертифікату відповідності вимогам стандарту ISO 14 001 (ГОСТ Р ИСО 14 001−98), скільки розробка принципово нових засобів управління підприємством, що дає змогу посилити впливом геть екологічні аспекти діяльності. Впровадження системи екологічного менеджменту розглядається ВАТ «МШЗ «як перехідний етап по дорозі створення інтегрованої системи менеджменту. Під час розробки системи екологічного менеджменту важливого значення підприємствам має розробка політики, що включає у собі публічно декларовані принципи і реструктуризувати зобов’язання, пов’язані з екологічними аспектами виробничої роботи і щоб забезпечити основу задля встановлення конкретних екологічних цілей і завдань.

В основу розроблюваної екологічної політики ВАТ «Московський шинний завод «закладаються такі принципи:

Последовательное рік на рік покращання в усіх екологічних аспектах діяльності підприємства, де це практично достижимо. Система екологічного менеджменту є гнучким, легко перестраиваемым інструментом, котрі можуть застосовуватися на вирішення будь-яких виробничих завдань, наголошуючи на екологічні аспекти. При розвитку результатів діяльності ВАТ «МШЗ «у сфері екологічного менеджменту принципи послідовного поліпшення придадуться як до екологічним аспектам, які можна ідентифікувати для будь-яких виробничих процесів і завдань, до окремих елементах системи екологічного менеджменту (політика, процедури тощо.) до всієї системі загалом. Сокращение негативного на довкілля. В це поняття включається як звичайна діяльність «на кінці труби », спрямовану очищення відведених газів, стічні води, організоване розміщення та видалення відходів, а й діяльність, спрямовану предотвращение образования забруднюючих речовин безпосередньо формують вплив на довкілля — зниження втрат сировини, матеріалів, енергоресурсів, зменшення шлюбу, дотримання технологічної дисципліни, підвищення екологічної культуру виробництва і т.п. Соблюдение встановлених екологічних і правил. Крім вимог екологічного законодавства, місцевих органів влади, ISO 14 001 сюди може бути включені різні галузеві стандарти внутрішні стандарти підприємства, міжнародні вимоги, і т.д. Зокрема ВАТ «МШЗ «у межах розвитку діяльність у області екологічного менеджменту передбачає дотримання вимог стандарту ISO 14 001 (ГОСТ Р ИСО 14 001−98) і міжнародних тих нормативних документів. Достижение экоэффективности. Діяльність у сфері екологічного менеджменту вже в перших етапах свого розвитку здатна спричинить істотним економічним ефектів з допомогою економію газу й заощадження сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, зменшення екологічних платежів і штрафних санкцій тощо. ВАТ «МШЗ «розраховує внаслідок впровадження принципів екологічного менеджменту на свій виробничу діяльність залучити додаткову увагу інвесторів, зокрема іноземних, викликати в органів екологічного контролю та громадськості на території Москви й Московській області, і навіть досягнути раціонального використання ресурсів. Експертні оцінки гаданих ефектів відбиті на див. мал. 5, так наприклад задоволеність споживачів (в частковості екологічної діяльністю підприємства) стимулює збільшення обсягів продажу продукції ВАТ «МШЗ «.

Перечисленные принципи розглядаються ВАТ «МШЗ «як ключові для планування, організації та розвитку діяльність у системі екологічного менеджменту.

Разработка системи екологічного менеджменту розглядається керівництвом ВАТ «МШЗ «не як разова (епізодична, короткочасна), бо як стала діяльність підприємства, поступово розвиваючись, корректируемая, доповнювана рік у рік. Екологічний менеджмент не заміняє і виключає існуючу діяльність ВАТ «МШЗ «у сфері екологічного контролю, а розвивається у доповнення до неї на ініціативної добровільних засадах. Розвиток діяльність у області екологічного менеджменту й у що свідчить визначатиметься можливостями і що умінням керівництва та фахівців підприємства активно використовувати одержувані результати (включаючи використання у інвестиційні проекти і програмах, маркетингу, рекламі, використання для зниження виробничих витрат, підвищення продуктивність праці, підвищення якості продукції та послуг тощо.).

Деятельность зі створення системи екологічного менеджменту на ВАТ «Московський шинний завод », передбачається здійснювати з наступних додаткових умов та зобов’язання:

Прийняття керівництвом підприємства відповідального рішення та зобов’язання про розвиток і голову постійної підтримці діяльності з екологічному менеджменту унеможливленню впливу на довкілля. Забезпечення керівництвом всебічного сприяння фахівцям, які займаються даної проблемою. До того ж керівництво зобов’язується брати участь у аналізі результатів роботи і розробці коригувальних дій. Виділення ресурсів, необхідні створення й ефективного функціонування системи екологічного менеджменту: людських ресурсів, фінансових і матеріальних ресурсів, робочого дня фахівців. Активна участь фахівців підприємства у діяльності з екологічному менеджменту, починаючи із перших етапів організації (оцінка вихідної екологічної ситуації, розробка екологічної політики, планування). Створення умов (інформування, стимулювання, мотивація) для послідовного залучення у діяльність всього персоналу підприємства міста і реалізація в такий спосіб наявного потенціалу безвитратних і маловитратних заходів і безкомпромісність дій. Незалежні аналіз і - оцінка третьою стороною (аудит) вихідної екологічній ситуації для підприємства, а також достигаемых фактичних результатів діяльності. Залучення у ролі аудиторів зовнішніх фахівців в галузі як екологічного менеджменту, і спеціалістів у галузі шинного виробництва, і навіть зацікавлених галузей промисловості (автомобільної тощо.). Активне використання результатів аудитів у розвиток і підвищення ефективності екологічного менеджменту.

Для реалізації принципів, і зобов’язань, узвичаєних себе керівництвом ВАТ «МШЗ «розробляються основні мети, аналізовані як бажані результати тривалої, самостійно планованої рік у рік і оцінюваної підприємством екологічної діяльності. Нині підприємством здійснюється короткострокове планування екологічної діяльності (терміном роком), основні завдання якої сформульовані в «Програмі невідкладних заходів «і «Плані природоохоронних заходів «. Обидва документи розглядаються в якості основи і розробити екологічної програми ВАТ. Для початкового періоду створення екологічного менеджменту на ВАТ «Московський шинний завод «розглядаються такі цілі:

Минимизация і послідовне скорочення рік у рік питомої споживання потребує матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукции. Завдання для даної мети перетвориться на першу чергу, буде встановлюватися для скорочення неконтрольованих втрат технічного вуглецю (за даними за 1999 р. вони є ~1,24% від загального обсягу використання). Постоянное зниження брака усім стадіях (виготовлення резиносмесей, виготовлення окремих частин для покришок і складання покришок) технологічного циклу. Повышение культури производства. Своєчасна поточний помешкання і регулярна прибирання виробничих приміщень дозволить скоротити втрати сировини й матеріалів. Поліпшення умов праці може знизити рівень шлюби й виробничого травматизму. Залучення робітників у екологічну діяльність підприємства зніме ці запитання про впроваджуваною діяльності. Развитие отношений з усіма зовнішніми сторонами, зацікавлені у екологічних аспектах діяльності підприємства. Серед зацікавлених сторін перебуває можна назвати партнерів, і конкурентів над ринком, інших галузей промисловості, громадськість. Контакти з американською громадськістю допоможуть створити позитивний екологічний імідж ВАТ «МШЗ «і знімуть негативне ставлення для її діяльності. Задля реалізації цього передбачається проводити «дні відкритих дверей «у яких демонструвати реальні результати своєї діяльності, проводити екскурсії по заводу. Демонстрація досвіду і досягнень у царині екологічного менеджменту створить додаткові підстави на формування позитивного іміджу підприємства на світовому ринку й поставить ВАТ «МШЗ «на більш вигідні умови перед конкурентами у сфері співробітництва із зарубіжними партнерами. У процесі впровадження системи екологічного менеджменту також використовувати досвід стратегічний партнер ВАТ «МШЗ «фірми Continental (Німеччина).

Принимая він зобов’язання в впровадженню екологічного менеджменту, ВАТ «МШЗ «має намір поширювати отриманий цій галузі досвід минулого і своїм прикладом мотивувати інші підприємства для використання принципів екологічного менеджменту. На див. мал.6 підходи до визначення поняття «довкілля «в різних етапах розвитку екологічного менеджменту, дозволяють підприємству (організації) прогнозувати додаткові переваги та можливості над ринком. Що стосується ВАТ «МШЗ «перший етап характеризує нинішню ситуацію на — поки що у межах поняття «довкілля «розглядається лише територія підприємства його санітарно-захисна зона. На етапі розроблення та впровадження системи екологічного менеджменту в «довкілля «включаються споживачі, як об'єкт впливу ВАТ «МШЗ «і постачальники і інвестори, як учасники формування цього впливу. На цьому етапі ВАТ «МШЗ «передбачає формувати додаткових вимог до постачальникам щодо екологічних аспектів своєї діяльності і вироблені ними продукції. На цьому етапі формуватиметься система зворотних перетинів поміж ВАТ «МШЗ «і постачальниками, інвесторами і споживачами, враховує їх екологічні інтереси. У інтегрованої системі менеджменту, до якої прагне ВАТ «МШЗ », «довкілля «охоплює всі зацікавлені сторони, стикаються з екологічними аспектами виробничої роботи і продукції ВАТ «МШЗ «протягом усього життєвого циклу. «Довкілля «розглядається тут як єдина структура, жодного з елементів якої може існувати, незалежно з інших.

Рис. 6. Поняття «довкілля «в різних етапах розвитку екологічного менеджменту.

На що початковому етапі знають розробки і впровадження системи екологічного менеджменту ВАТ «МШЗ «триває робота за оцінкою вихідної ситуації для підприємства, із наступною розробкою рекомендацій по ідентифікації екологічних аспектів та розробки політики й екологічної програми. Перед оцінкою вихідної екологічній ситуації було проведено аудит екологічної діяльності ВАТ «МШЗ «. За результатами аудиту розробили загальні рекомендації для впровадження системи екологічного менеджменту, які включають:

визначення вищим керівництвом підприємства групи фахівців, відповідальних за вивчення і впровадження положень стандарту ГОСТ Р ИСО 14 001−98 у діяльність підприємства, проведення зовнішнього аудиту для ідентифікації і документації (включаючи кількісні характеристики) екологічних аспектів, пов’язаних зі спільними пріоритетними проблемами підприємства: зниження матеріаломісткості, перевитрата матеріальних й енергетичних ресурсів, шлюб, освіту наднормативних відходів; розробка робочої програми досягнення екологічних цілей, вкладених у запобігання на навколишнє середовище і послідовне рік у рік поліпшення; розробка документації системи екологічного менеджменту, необхідної стандартом ГОСТ Р ИСО 14 001−98 (включаючи екологічну політику й мети, регістр екологічних аспектів діяльності, регістри вимог законодавчих актів і власних вимог підприємства, програми менеджменту, документовані процедури, реєстровані дані про результати роботи і ін.).

В висновок важливо вкотре підкреслити, діяльність ВАТ «МШЗ », спрямована, створення та розвитку екологічного менеджменту, відповідно до вимогами стандарту ISO 14 001 (ГОСТ Р ИСО 14 001−98) як частини інтегрованої системи менеджменту дозволить вирішувати не лише конкретні, які природоохоронні, а й економічні завдання, які стоять перед заводом.

Сноски:

1. ISO 14 001 Environmental Management Systems — Specification with guidance for use (у російському перекладі ГОСТ Р ИСО 14 001−98 Системи управління навколишнім середовищем. Вимоги і посібник з застосуванню).

2. Доповідь д-ра Ральфа Георге «Досвід упровадження комплексних системам управління охорони навколишнього середовища на підприємствах промислово розвинутих країн. — Institute of Nature Re-sources Management, 18 жовтня 2000 р., Москва.

3. Рекомендації. Самооцінка діяльності організацій щодо відповідності критеріям премій уряду РФ у сфері якості 1999 року. ВНИИС, М.: 1999.

Статья Єжова, В.П., Звезденковой Є. К., Сушковой Н. А. (ВАТ «Московський шинний завод ») Макарова С. В., Галкін О.Н. РХТУ їм. Д. И. Менделеева.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою