Расчет затвердіння пласкою отливки

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

РАСЧЕТ ЗАТВЕРДІННЯ ПЛАСКОЮ ОТЛИВКИ
У МАСИВНОЮ ФОРМЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Зміст
Завдання
Постановка завдання
1. Графічне уявлення
2. Математична формулювання завдання
Метод розрахунку
Схема апроксимации
Алгоритм розрахунку
Ідентифікатори
Блок-схема
Програма
Порівняння з інженерними методами розрахунку
Результати розрахунку


ЗАДАНИЕ
Виливок як безкінечною плити завтовшки 2Lo=30 мм
Сплав: Латунь (10% Zn).
Форма: Песчано-глинистая об'ємна сира (ПГФ).
Індекси: 1-Метв, 2- Між, 4-форма.
а1=3,6?10−5 м2/с
а2=2,1?10−5 м2/с
?1=195 Вт/м?К
?2=101 Вт/м?К
?1=8600 кг/м3
?2=8000 кг/м3
L=221 000 Дж/кг
b4=1300 Вт? с½/(м2?К)
Tф=293 К
Ts=1312,5 К
Tн=1345 К
N=100
et=0,01 c
eТ=0,01 oC

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. Графічне представление

Приймаємо такі условия:
Виливок як безкінечною плити завтовшки 2Lo твердне в об'ємної масивною песчано-глинистой формі. Приймаємо, що теплофизические характеристики форми і металу постійні і однакові з усього обсягу, системи зосереджені, геометрична вісь збігається теплової та тому треба розглядати лише половину виливки. Lo (21)
Умова ідеального контакту за українсько-словацьким кордоном виливок форма
(22)
Розрахунок тимчасового кроку:
Величина -varрассчитывается з умови, що з проміжок временифронт перейде з точки nf в точку nf+1
Розрахунок ведуть итерационными (пошаговыми) методами
Будуємо процедуру розрахунку наступним образом:
Обчислюємо нульовий близьке кожному за шага,
За крок ітерації приймемо S,
Нульове наближення S=0.
(23)
Уточнюємо крок: S+1
(24)
d — параметр ітерації від 0 до 1
до розрахунку візьмемо d=0.
Кількість P. S ітерацій визначається заданої точностью:
Тимчасового кроку (25)
І за температуре (26)
etи eT — задані точності за часом і температуре
et=0,01c, eT=0,1?C
?tI=0,01c — час протягом якого утворилася корочка.
Описаний итерационный процес називають «» Ловлею фазового фронту в вузол «».
Можна поставити? x, ?tK=const, тоді невідомо буде становище фронту, з допомогою лінійної интерполяции.

Розрахунок температурних полей:
Метод «прогонки»:
Вважається найефективнішим для неявно заданих конечно-разностных задач.
Суть метода:
Запишемо загалом неявно заданий конечноразностное рівняння другого порядку (14) загалом виде:
AiTi-1 — BiTi + CiTi+1 + Di = 0; і = 2, 3, 4, …n-1 (27)
справді всім j і k.
і крайові умови йому:
T1 = p2T2 + q2(28 а)
Tn = pnTm-1 + qn (28 б)
Ti = f (Ai; Xi; tk) — сеточное решение.
Ai, Bi, Ci, Di — відомі коефіцієнти, певні їх умов однозначності і дискретизації задачи.
Рішення рівняння (27) — шукаємо у тому вигляді, у якому поставлено крайове умова (28 а)
Ti = аi+1Ti+1 + bi+1; і = 2, 3, 4, …n-1 (29)
Ai+1, bi+1 — доки певні «прогоночные» коефіцієнти (чи коефіцієнти разностной факторизации)
Запишемо рівняння (29) з кроком назад:
Ti-1 = аiTi + bi (30)
Підставимо рівняння (30) в рівняння (27):
Ai (aiTi + bi) — BiTi + CiTi+1 + Di = 0
Рішення потрібно одержати як (29):
(31)
Знайдемо метод розрахунку прогоночных коефіцієнтів.
Порівняємо рівняння (29) і (31):
(32)
(33)
(32); INSERT INTO `ref` (`id_predmet`, `name_predmet`, `id_ref`, `name_ref`, `text_ref`) VALUES (33) — рекуррентные прогоночные відносини дозволяють обчислити прогоночные коефіцієнти точке (i+1) якщо відомі їхні значення точці i.
Процедура визначення коефіцієнтів аi+1 і bi+1 називається прямий прогонкою чи прогонкою вперед.
Знаючи коефіцієнти кінцевих крапок і температуру в кінцевої точки Тi+1 можна визначити все Тi.
Процедура розрахунку температур називається зворотної прогонкою. Тобто, щоб вирахувати все Т поля нічого для будь-якого tk потрібно обчислити процедури прямий і зворотної прогонки.
Щоб співаку визначити початкові а2и b2, порівняємо рівняння (29) і рівняння (28 а):
a2 = p2; b2 = q2

Запишемо рівняння 29 з кроком назад:
Tn = pnTn-1 + qn
Tn-1 = qnTn + bn
(34)
Нова завдання визначити pn, qn

Висновок розрахункових формул:
Перетворимо конечноразностное рівняння (14) як (27)
, j=1,2 (35)
ставитися на момент часу k
З (35) => Ai=Ci= Bi=2Ai+ Di= (36)
Визначимо значення коефіцієнтів для граничних условий:
за українсько-словацьким кордоном розділу отливка-форма
(37)
наведемо цей вислів до виду (28 а)
звідси (38)
b2=q2= a2=p2=1 (39)
за українсько-словацьким кордоном розділу Meтв — Між
з (29), Tnf=Tn=> anf+1=0, bnf+1=Ts (40)
умова на осі симметрии
Tn-1=Tn відповідно до (21)
pn=1, qn=0 (41)
підставивши (41) в (34) получим
(42)
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
1) Визначити теплофизические характеристики середовищ, що у тепловому взаємодії ?1, ?2, ?1, ?2, L, а1, А2, Тs, Тн, Тф.
2) Визначити розміри виливки, параметри дискретизації і точність расчета
2l0=30 мм, l0=R=15 мм=0,015 м
n=100,
перший крок було за часом: ?t1=0,01 з, t=t+?t
еt=0,01 з, et=0,1 оC
3) Прийняти, що в першому часовому кроці к=1, t1=?t1, nf=1, Т1=Т3, Тi=Тн,, i=2,…, n, Т4=Тф
4) Розмір щільності теплового потоку за українсько-словацьким кордоном розділу виливок — форма
(43)
, s=0, (нульовий приближение)
к=2,(44)
5) Знайти нульовий наближення? tк, 0 на к-том шаге
переходnf? і? i+1 за такою формулою (23)

6) Знайти коефіцієнти Ai, Сi, Вi, Di по відповідним формулам для середовищ Метв. і Між. У нульовому наближенні при s=0
7) Розрахувати прогоночные коефіцієнти ai+1, bi+1 для Метв. і Між., s=0 з урахуванням що Тnf=Тз.
Т1=р2Т2+g2
Тi=а2Т2+в2
Знайти А2 і в2:
а2=1, (45)
(46)

ПРОГРАММА
CLEAR, , 2000
DIM T (1000), T1(1000), AP (1000), BP (1000), Vox (1000), N$(50)

2 CLS
N = 100: KV = 50: N9 = 5: L =. 015
TM = 293: TI = 1345: TS = 1312. 5
BM = 1300: a1 =. 36: a2 =. 21
TA0 =. 01: ETA =. 01: E =. 01
l1 = 195: l2 = 101
R0 = 8600: LS = 221 000
AF = 0: Pi = 3. 14 159 265 359#

3 PRINT «Кількість кроків N, штук «; N
PRINT «Довжина виливки L, м «; L
PRINT «Температура форми Tf, До «; TM
PRINT «Початкова температура сплаву Tн, До «; TI
PRINT «Температура затвердіння Tz, До «; TS
PRINT «Bф «; BM
PRINT «Перший крок у часу, Tk0 «; TA0
PRINT «Точність за часом, Еt «; ETA
PRINT «Точність по температурі, ЕТ «; E
PRINT «Температуропроводность Ме твердого, а1 «; a1
PRINT «Температуропроводность Ме рідкого, А2 «; a2
PRINT «LS= «; LS
PRINT «Коэф. теплопровідності, l1 «; l1
PRINT «Коэф. теплопровідності, l2 «; l2
PRINT «Щільність Ме твердого, р1 «; R0
INPUT «Змінити дані «; QV$
IF QV$ = «Y «THEN GOSUB 222
48N1 = N — 1
DX = L / (N — 1)
A = a1 / DX ^ 2
B1 = 2 * A
RL = R0 * LS * DX
NF = 1
B2 = l1 / DX
KV1 = 1
AL = a2 / DX ^ 2
BL1 = 2 * AL
BL2 = l2 / DX

T (1) = TS
T1(1) = TS
FOR і = 2 TO N
T (i) = TI
T1(i) = TI
NEXT i
TA = TA0
K = 1
dta =. 01
GOTO 103

101 K = K + 1
NF = NF + 1
B3 = SQR (Pi * TA)
q = BM * (T (1) — TM) / B3
dta = RL / (AF + q)
B5 = BM * TM / B3
B3 = BM / B3
B4 = B2 + B3
AP (1) = B2 / B4
BP (1) = B5 / B4
T (NF) = TS
NF1 = NF — 1
NF2 = NF + 1
K1 = 0

102 K1 = K1 + 1
Et = 0

B3 = SQR (Pi * (TA + dta))
q = BM * (T (1) — TM) / B3
B5 = BM * TM / B3
B3 = BM / B3
B4 = B2 + B3
AP (1) = B2 / B4
BP (1) = B5 / B4

DTA1 = 1 / dta
IF NF1 = 1 THEN GOTO 23

FOR і = 2 TO NF1
B = B1 + DTA1
f = DTA1 * T1(i)
B4 = B — A * AP (i — 1)
AP (i) = A / B4
BP (i) = (A * BP (i — 1) + f) / B4
NEXT i

23FOR і = NF1 TO 1 STEP -1
TC = AP (i) * T (i + 1) + BP (i)
B = ABS (TC — T (i)) / TC
IF B > Et THEN Et = B
T (i) = TC
NEXT i

AP (NF) = 0
BP (NF) = TS
B = BL1 + DTA1
FOR і = NF2 TO N
f = DTA1 * T1(i)
B4 = B — AL * AP (i — 1)
AP (i) = AL / B4
BP (i) = (AL * BP (i — 1) + f) / B4
NEXT i

IF NF = N THEN GOTO 34
TC = BP (N) / (1 — AP (N))
B = ABS (TC — T (N)) / TC
T (N) = TC
IF B > Et THEN Et = B
IF NF >= N1 THEN GOTO 34
FOR і = N1 TO NF2 STEP -1
TC = AP (i) * T (i + 1) + BP (i)
B = ABS (TC — T (i)) / TC
IF B > Et THEN Et = B
T (i) = TC
NEXT i

34P = AF + q
P1 = 1 / P
TM2 = BL2 * (T (NF2) — TS)
IF NF = N THEN GOTO 80
TM1 = B2 * (TS — T (NF1))
DTF = P1 * (RL + dta * (TM2 — TM1 + P))
P3 = ABS (DTF — dta) / DTF
dta = DTF


IF (P3 > ETA) OR (Et > E) THEN GOTO 102
80TA = TA + dta

IF NF = 1 THEN dta = TA0
Vox = (T1(NF) — TS) / dta
FOR і = 1 TO N
Vox (i) = (T1(i) — T (i)) / dta
T1(i) = T (i)
NEXT i

VS = DX / dta
Xf = (K — 1) * DX
IF K KV1 + 1 THEN GOTO 33
KV1 = KV1 + KV
GOSUB 777
33GOTO 105
103 PRINT «РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ «: CLS: GOSUB 777
105 IF K < N THEN GOTO 101>
GOSUB 777
Vz = 1000 * L / TA
Voxl = (TI — TS) / TA
PRINT «Повне час затв. отл. TA= «; TA; «з. «
PRINT «Порівн. швидкість охл. на осі отл. Voxl= «; Voxl; «K/с «
PRINT «Порівн. швидкість затв. отл. Vz= «; Vz; «мм/с «
END

777 PRINT «До= «; K; «DTA= «; dta; «VS= «; VS * 1000; «мм/с XF= «; Xf; «мм «
PRINT «T= «; T (1);: FOR і = 1 TO 10: PRINT T (i * 10);: NEXT і: PRINT «K «
PRINT «Vox= «; Vox (1);: FOR і = 1 TO 10: PRINT Vox (i * 10);: NEXT і: PRINT «K/c «
RETURN

222 CLS
INPUT «Кількість кроків N, штук «; N
INPUT «Довжина виливки L, м «; L
INPUT «Температура форми Tf, До «; TM
INPUT «Початкова температура сплаву Tн, До «; TI
INPUT «Температура затвердіння Tz, До «; TS
INPUT «Bф «; BM
INPUT «Перший крок у часу, Tk0 «; TA0
INPUT «Точність за часом, Еt «; ETA
INPUT «Точність по температурі, ЕТ «; E
INPUT «Температуропроводность Ме твердого, а1 «; a1
INPUT «Температуропроводность Ме рідкого, А2 «; a2
INPUT «LS= «; LS
INPUT «Коэф. теплопровідності, l1 «; l1
INPUT «Коэф. теплопровідності, l2 «; l2
INPUT «Щільність Ме твердого, р1 «; R0
CLS
GOTO 3
RETURN


СРАВНЕНИЕ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕТОДАМИ РАСЧЕТА
Р. Ф. Баландін до розрахунку тривалості затвердіння виливки эвтектического сплаву запропонував такі выражения:
-час заливки
-час зняття перегрева
-час затвердевания
Приймаємо Tзал=TL+70, Тн=½(Tзал+ТL)

Расчет:
с
с
c

Швидкість затвердіння у часі характеризується наступним выражением:
, де? Е=(ТЕ-Тф)РЕЗУЛЬТАТИ РАСЧЕТА
До= 1DTA= 0 VS= 0мм/с XF= 0 мм
До= 2DTA= 5. 293 057 VS= 2. 86 2526E-02мм/с XF=. 1 515 152 мм
До= 3DTA= 2. 12 601 VS= 7. 12 6739E-02мм/с XF=. 3 030 303 мм
До= 4DTA= 1. 877 406 VS= 8. 7 0453E-02мм/с XF=. 4 545 455 мм
До= 5DTA= 1. 782 276 VS= 8. 50 1218E-02мм/с XF=. 6 060 606 мм
До= 6DTA= 1. 751 907 VS= 8. 64 8586E-02мм/с XF=. 7 575 758 мм
До= 7DTA= 1. 744 036 VS= 8. 68 7617E-02мм/с XF=. 9 090 909 мм
До= 8DTA= 1. 781 516 VS= 8. 50 4844E-02мм/с XF= 1. 60 606 мм
До= 9DTA= 1. 785 084 VS= 8. 48 7842E-02мм/с XF= 1. 212 121 мм
До= 10DTA= 1. 842 864 VS= 8. 22 1721E-02мм/с XF= 1. 363 636 мм
До= 11DTA= 1. 90 608 VS= 7. 94 9042E-02мм/с XF= 1. 515 152 мм
До= 12DTA= 1. 943 668 VS= 7. 79 5321E-02мм/с XF= 1. 666 667 мм
До= 13DTA= 1. 992 883 VS=. 760 281мм/с XF= 1. 818 182 мм
До= 14DTA= 2. 77 702 VS= 7. 29 2438E-02мм/с XF= 1. 969 697 мм
До= 15DTA= 2. 122 164 VS= 7. 13 9654E-02мм/с XF= 2. 121 212 мм
До= 16DTA= 2. 2275 VS= 6. 80 2025E-02мм/с XF= 2. 272 727 мм
До= 17DTA= 2. 298 877 VS= 6. 59 0833E-02мм/с XF= 2. 424 242 мм
До= 18DTA= 2. 341 448 VS= 6. 47 1001E-02мм/с XF= 2. 575 758 мм
До= 19DTA= 2. 423 752 VS= 6. 25 1264E-02мм/с XF= 2. 727 273 мм
До= 20DTA= 2. 485 048 VS= 6. 9 7072E-02мм/с XF= 2. 878 788 мм
До= 21DTA= 2. 587 401 VS= 5. 85 5883E-02мм/с XF= 3. 30 303 мм
До= 22DTA= 2. 708 696 VS= 5. 59 3657E-02мм/с XF= 3. 181 818 мм
До= 23DTA= 2. 666 805 VS= 5. 68 1523E-02мм/с XF= 3. 333 333 мм
До= 24DTA= 2. 704 505 VS= 5. 60 2324E-02мм/с XF= 3. 484 848 мм
До= 25DTA= 2. 863 065 VS= 5. 29 2061E-02мм/с XF= 3. 636 364 мм
До= 26DTA= 2. 975 841 VS= 5. 9 1507E-02мм/с XF= 3. 787 879 мм
До= 27DTA= 3. 114 344 VS= 4. 86 5074E-02мм/с XF= 3. 939 394 мм
До= 28DTA= 3. 144 243 VS= 4. 81 8812E-02мм/с XF= 4. 90 909 мм
До= 29DTA= 3. 190 864 VS= 4. 74 8405E-02мм/с XF= 4. 242 424 мм
До= 30DTA= 3. 175 513 VS=. 477 136мм/с XF= 4. 393 939 мм
До= 31DTA= 3. 389 869 VS= 4. 46 9646E-02мм/с XF= 4. 545 455 мм
До= 32DTA= 3. 432 597 VS= 4. 41 4009E-02мм/с XF= 4. 69 697 мм
До= 33DTA= 3. 494 103 VS=. 433 631мм/с XF= 4. 848 485 мм
До= 34DTA= 3. 509 593 VS= 4. 31 7171E-02мм/с XF= 5 мм
До= 35DTA= 3. 836 676 VS= 3. 94 9126E-02мм/с XF= 5. 151 515 мм
До= 36DTA= 3. 635 523 VS= 4. 16 7631E-02мм/с XF= 5. 30 303 мм
До= 37DTA= 3. 73 634 VS= 4. 5 5175E-02мм/с XF= 5. 454 545 мм
До= 38DTA= 3. 738 327 VS=. 405 302мм/с XF= 5. 606 061 мм
До= 39DTA= 3. 985 773 VS= 3. 80 1399E-02мм/с XF= 5. 757 576 мм
До= 40DTA= 3. 940 797 VS= 3. 84 4784E-02мм/с XF= 5. 909 091 мм
До= 41DTA= 3. 992 233 VS= 3. 79 5248E-02мм/с XF= 6. 60 606 мм
До= 42DTA= 4. 489 356 VS= 3. 37 4986E-02мм/с XF= 6. 212 121 мм
До= 43DTA= 4. 140 764 VS= 3. 65 9111E-02мм/с XF= 6. 363 636 мм
До= 44DTA= 4. 25 704 VS= 3. 55 9167E-02мм/с XF= 6. 515 152 мм
До= 45DTA= 4. 390 319 VS= 3. 45 1119E-02мм/с XF= 6. 666 667 мм
До= 46DTA= 4. 416 203 VS= 3. 43 0892E-02мм/с XF= 6. 818 182 мм
До= 47DTA= 4. 198 481 VS= 3. 60 8809E-02мм/с XF= 6. 969 697 мм
До= 48DTA= 4. 386 362 VS= 3. 45 4233E-02мм/с XF= 7. 121 212 мм
До= 49DTA= 4. 594 102 VS= 3. 29 8036E-02мм/с XF= 7. 272 727 мм
До= 50DTA= 5. 105 144 VS= 2. 96 7892E-02мм/с XF= 7. 424 242 мм
До= 51DTA= 4. 779 973 VS= 3. 16 9791E-02мм/с XF= 7. 575 758 мм
До= 52DTA= 5. 38 644 VS= 3. 7062E-02мм/с XF= 7. 727 273 мм
До= 53DTA= 5. 35 177 VS= 3. 9133E-02мм/с XF= 7. 878 788 мм
До= 54DTA= 4. 718 354 VS= 3. 21 1187E-02мм/с XF= 8. 30 303 мм
До= 55DTA= 5. 19 757 VS= 3. 1 8376E-02мм/с XF= 8. 181 818 мм
До= 56DTA= 4. 759 093 VS= 3. 18 3698E-02мм/с XF= 8. 333 333 мм
До= 57DTA= 5. 686 769 VS= 2. 66 4345E-02мм/с XF= 8. 484 849 мм
До= 58DTA= 5. 281 692 VS= 2. 86 8686E-02мм/с XF= 8. 636 364 мм
До= 59DTA= 5. 195 514 VS= 2. 91 6269E-02мм/с XF= 8. 787 879 мм
До= 60DTA= 5. 730 412 VS= 2. 64 4053E-02мм/с XF= 8. 939 394 мм
До= 61DTA= 5. 444 514 VS= 2. 78 2896E-02мм/с XF= 9. 90 909 мм
До= 62DTA= 6. 55 304 VS= 2. 50 2189E-02мм/с XF= 9. 242 424 мм
До= 63DTA= 5. 745 428 VS= 2. 63 7143E-02мм/с XF= 9. 393 939 мм
До= 64DTA= 6. 167 727 VS=. 245 658мм/с XF= 9. 545 455 мм
До= 65DTA= 6. 239 411 VS= 2. 42 8357E-02мм/с XF= 9. 69 697 мм
До= 66DTA= 6. 51 199 VS= 2. 32 6711E-02мм/с XF= 9. 848 485 мм
До= 67DTA= 6. 397 292 VS= 2. 36 8427E-02мм/с XF= 10 мм
До= 68DTA= 6. 57 639 VS= 2. 30 3926E-02мм/с XF= 10. 15 152 мм
До= 69DTA= 6. 7 806 VS= 2. 52 1971E-02мм/с XF= 10. 30 303 мм
До= 70DTA= 5. 742 147 VS=. 263 865мм/с XF= 10. 45 455 мм
До= 71DTA= 6. 647 415 VS= 2. 27 9309E-02мм/с XF= 10. 60 606 мм
До= 72DTA= 7. 110 333 VS= 2. 13 0915E-02мм/с XF= 10. 75 758 мм
До= 73DTA= 7. 32 001 VS= 2. 6 9876E-02мм/с XF= 10. 90 909 мм
До= 74DTA= 7. 206 269 VS= 2. 10 2547E-02мм/с XF= 11. 6 061 мм
До= 75DTA= 6. 652 145 VS= 2. 27 7688E-02мм/с XF= 11. 21 212 мм
До= 76DTA= 6. 866 203 VS=. 220 668мм/с XF= 11. 36 364 мм
До= 77DTA= 6. 80 113 VS= 2. 22 7794E-02мм/с XF= 11. 51 515 мм
До= 78DTA= 6. 100 481 VS= 2. 48 3659E-02мм/с XF= 11. 66 667 мм
До= 79DTA= 6. 114 481 VS= 2. 47 7972E-02мм/с XF= 11. 81 818 мм
До= 80DTA= 6. 5455 VS= 2. 31 4799E-02мм/с XF= 11. 9697 мм
До= 81DTA= 7. 995 783 VS= 1. 89 4938E-02мм/с XF= 12. 12 121 мм
До= 82DTA= 6. 699 785 VS= 2. 26 1493E-02мм/с XF= 12. 27 273 мм
До= 83DTA= 8. 772 509 VS= 1. 72 7159E-02мм/с XF= 12. 42 424 мм
До= 84DTA= 6. 788 969 VS= 2. 23 1785E-02мм/с XF= 12. 57 576 мм
До= 85DTA= 8. 536 396 VS= 1. 77 4931E-02мм/с XF= 12. 72 727 мм
До= 86DTA= 8. 794 793 VS= 1. 72 2782E-02мм/с XF= 12. 87 879 мм
До= 87DTA= 8. 84 897 VS= 1. 71 2235E-02мм/с XF= 13. 0303 мм
До= 88DTA= 7. 511 879 VS= 2. 1 7007E-02мм/с XF= 13. 18 182 мм
До= 89DTA= 9. 843 055 VS=. 153 931мм/с XF= 13. 33 333 мм
До= 90DTA= 9. 162 516 VS= 1. 65 3641E-02мм/с XF= 13. 48 485 мм
До= 91DTA= 7. 599 952 VS= 1. 99 3633E-02мм/с XF= 13. 63 636 мм
До= 92DTA= 6. 998 695 VS= 2. 16 4906E-02мм/с XF= 13. 78 788 мм
До= 93DTA= 8. 27 722 VS= 1. 83 0508E-02мм/с XF= 13. 93 939 мм
До= 94DTA= 9. 549 227 VS= 1. 58 6675E-02мм/с XF= 14. 9 091 мм
До= 95DTA= 7. 63 567 VS= 1. 98 4307E-02мм/с XF= 14. 24 242 мм
До= 96DTA= 9. 736 031 VS= 1. 55 6231E-02мм/с XF= 14. 39 394 мм
До= 97DTA= 7. 966 977 VS=. 190 179мм/с XF= 14. 54 545 мм
До= 98DTA= 7. 350 914 VS= 2. 6 1174E-02мм/с XF= 14. 69 697 мм
До= 99DTA= 9. 471 897 VS= 1. 59 9628E-02мм/с XF= 14. 84 848 мм
До= 100DTA= 8. 533 805 VS=. 177 547мм/с XF= 15 мм

Повне час затв. отл. TA= 497. 1866 с.
Порівн. швидкість охл. на осі отл. Voxl= 6. 53 6781E-02K/с
Порівн. швидкість затв. отл. Vz= 3. 1 6976E-02мм/с

K=1
T (10)= 1345 Vox= 0
T (20)= 1345 Vox= 0
T (30)= 1345 Vox= 0
T (40)= 1345 Vox= 0
T (50)= 1345 Vox= 0
T (60)= 1345 Vox= 0
T (70)= 1345 Vox= 0
T (80)= 1345 Vox= 0
T (90)= 1345 Vox= 0
T (100)= 1345 Vox= 0
K= 10
T (10)= 1312.5 K Vox= 1. 13 2695E-02 K/c
T (20)= 1312. 652 K Vox= 4. 15 9837E-02 K/c
T (30)= 1312. 797 K Vox= 7. 28 6339E-02 K/c
T (40)= 1312. 933 K Vox=. 1 022 737 K/c
T (50)= 1313. 054 K Vox=. 1 295 644 K/c
T (60)= 1313. 159 K Vox=. 1 536 093 K/c
T (70)= 1313. 242 K Vox=. 1 736 798 K/c
T (80)= 1313. 303 K Vox=. 1 881 863 K/c
T (90)= 1313. 341 K Vox=. 1 965 987 K/c
T (100)= 1313. 354 K Vox=. 1 992 483 K/c
K= 20
T (10)= 1311. 603 K Vox= 2. 42 1711E-02 K/c
T (20)= 1312.5 K Vox= 6. 38585E-04 K/c
T (30)= 1312. 495 K Vox= 7. 85 9508E-03 K/c
T (40)= 1312. 492 K Vox= 1. 29 1907E-02 K/c
T (50)= 1312. 489 K Vox= 1. 63 0848E-02 K/c
T (60)= 1312. 487 K Vox= 1. 81 7511E-02 K/c
T (70)= 1312. 485 K Vox= 1. 94 5228E-02 K/c
T (80)= 1312. 484 K Vox= 1. 97 9613E-02 K/c
T (90)= 1312. 483 K Vox= 1. 92 5579E-02 K/c
T (100)= 1312. 483 K Vox= 1. 88 6282E-02 K/c
K= 30
T (10)= 1311. 093 K Vox= 2. 27 9559E-02 K/c
T (20)= 1311. 792 K Vox= 2. 38 7194E-02 K/c
T (30)= 1312.5 K Vox= 1. 15 3234E-04 K/c
T (40)= 1312. 513 K Vox=-2. 80 6202E-03 K/c
T (50)= 1312. 521 K Vox=-4. 61 2935E-03 K/c
T (60)= 1312. 528 K Vox=-5. 99 6816E-03 K/c
T (70)= 1312. 531 K Vox=-6. 84 2521E-03 K/c
T (80)= 1312. 534 K Vox=-7. 34 2256E-03 K/c
T (90)= 1312. 536 K Vox=-7. 61 1343E-03 K/c
T (100)= 1312. 537 K Vox=-7. 72 6667E-03 K/c
K= 40
T (10)= 1310. 788 K Vox= 2. 48 7376E-02 K/c
T (20)= 1311. 353 K Vox= 2. 41 9229E-02 K/c
T (30)= 1311. 923 K Vox= 2. 5 3712E-02 K/c
T (40)= 1312.5 K Vox=-6. 50 4969E-04 K/c
T (50)= 1312. 517 K Vox=-1. 5 0088E-02 K/c
T (60)= 1312. 529 K Vox=-. 177 183 K/c
T (70)= 1312. 538 K Vox=-2. 29 8423E-02 K/c
T (80)= 1312. 543 K Vox=-2. 67 9428E-02 K/c
T (90)= 1312. 547 K Vox=-2. 92 1041E-02 K/c
T (100)= 1312. 548 K Vox=-3. 4676E-02 K/c
K= 50
T (10)= 1310. 654 K Vox=-1. 67 3787E-02 K/c
T (20)= 1311. 12 K Vox=-. 125 534 K/c
T (30)= 1311. 584 K Vox=-6. 71 9058E-03 K/c
T (40)= 1312. 044 K Vox= 6. 45 6035E-04 K/c
T (50)= 1312.5 K Vox= 6. 93 4259E-04 K/c

T (60)= 1312. 529 K Vox= 9. 32 5384E-04 K/c
T (70)= 1312. 552 K Vox= 1. 31 5118E-03 K/c
T (80)= 1312. 568 K Vox= 1. 76 9432E-03 K/c
T (90)= 1312. 577 K Vox= 2. 15 2011E-03 K/c
T (100)= 1312. 58 K Vox= 2. 29 5479E-03 K/c
K= 60
T (10)= 1310. 483 K Vox=-7. 69 0089E-03 K/c
T (20)= 1310. 888 K Vox=-5. 79 4195E-03 K/c
T (30)= 1311. 294 K Vox=-3. 62 1372E-03 K/c
T (40)= 1311. 698 K Vox=-7. 45 5765E-04 K/c
T (50)= 1312.1 K Vox= 3. 6 7515E-03 K/c
T (60)= 1312.5 K Vox=-1. 91 7197E-04 K/c
T (70)= 1312. 512 K Vox=-4. 11 1322E-03 K/c
T (80)= 1312. 52 K Vox=-6. 75 2793E-03 K/c
T (90)= 1312. 524 K Vox=-8. 32 9155E-03 K/c
T (100)= 1312. 526 K Vox=-8. 81 9105E-03 K/c
K= 70
T (10)= 1310. 231 K Vox= 1. 98 5558E-02 K/c
T (20)= 1310. 595 K Vox=. 195 367 K/c
T (30)= 1310. 965 K Vox= 1. 84 5251E-02 K/c
T (40)= 1311. 339 K Vox= 1. 67 7308E-02 K/c
T (50)= 1311. 72 K Vox=. 142 433 K/c
T (60)= 1312. 106 K Vox= 1. 9 6946E-02 K/c
T (70)= 1312.5 K Vox=-1. 70 0692E-04 K/c
T (80)= 1312. 511 K Vox=-3. 57 1454E-03 K/c
T (90)= 1312. 517 K Vox=-5. 59 1026E-03 K/c
T (100)= 1312. 52 K Vox=-6. 48 3889E-03 K/c
K= 80
T (10)= 1310. 199 K Vox=-1. 60 5722E-02 K/c
T (20)= 1310. 521 K Vox=-1. 46 9581E-02 K/c
T (30)= 1310. 844 K Vox=-1. 28 6816E-02 K/c
T (40)= 1311. 171 K Vox=-1. 6 6751E-02 K/c
T (50)= 1311. 499 K Vox=-7. 66 4945E-03 K/c
T (60)= 1311. 829 K Vox=-3. 74855E-03 K/c
T (70)= 1312. 163 K Vox= 7. 08681E-04 K/c
T (80)= 1312.5 K Vox= 1. 86495E-04 K/c
T (90)= 1312. 496 K Vox= 2. 27 5239E-03 K/c
T (100)= 1312. 495 K Vox= 3. 5 8518E-03 K/c
K= 90
T (10)= 1310. 395 K Vox= 9. 20 6051E-03 K/c
T (20)= 1310. 673 K Vox= 9. 37 9247E-03 K/c
T (30)= 1310. 946 K Vox= 9. 39257E-03 K/c
T (40)= 1311. 216 K Vox= 9. 7 2823E-03 K/c
T (50)= 1311. 48 K Vox= 8. 59 3203E-03 K/c
T (60)= 1311. 741 K Vox= 7. 72 7221E-03 K/c
T (70)= 1311. 999 K Vox= 6. 32 8328E-03 K/c
T (80)= 1312. 251 K Vox= 4. 64 9655E-03 K/c
T (90)= 1312.5 K Vox=-5. 32 9118E-05 K/c
T (100)= 1312. 503 K Vox=-6. 52 8169E-04 K/c
K= 100
T (10)= 1310. 187 K Vox= 9. 68 4027E-03 K/c
T (20)= 1310. 446 K Vox= 9. 88 4289E-03 K/c
T (30)= 1310. 703 K Vox= 1. 9885E-02 K/c
T (40)= 1310. 96 K Vox= 9. 86 9983E-03 K/c
T (50)= 1311. 217 K Vox= 9. 21 1984E-03 K/c
T (60)= 1311. 474 K Vox= 8. 42 5247E-03 K/c
T (70)= 1311. 731 K Vox= 7. 49 5466E-03 K/c
T (80)= 1311. 988 K Vox= 6. 29 3903E-03 K/c
T (90)= 1312. 244 K Vox= 4. 73 4731E-03 K/c
T (100)= 1312.5 K Vox= 1. 43 0432E-05 K/c

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою