Корабельный статут ВМФ, Стройової статут ЗС РФ, Дисциплінарний статут ЗС РФ, Статут гарнізонної і караульної служб ЗС РФ, Статут внутрішньої служби ЗС РФ - повні електронні версии

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Військова наука


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТОМИВШИСЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Затверджено Указом президента Російської Федерації від 14 грудня 1993 года
Справжній Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців з її дотриманню, види заохочень і дисциплінарних стягнень, права командирів (начальників) з їхньої застосуванню, і навіть порядок подачі й розгляду пропозицій, заяв і коментарів скарг. Усі військовослужбовці військових частин, кораблів, штабів, управлінь, установ, підприємств, громадських організацій і військових освітніх закладів професійної освіти* Збройних сил Російської Федерації незалежно від своїх військових звань, службове становище і заслуг повинні суворо керуватися вимогами справжнього Статуту. Дія Статуту поширюється на військовослужбовців прикордонних військ, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, залізничних військ, військ громадянської оборони, системи федеральних органів державної безпеки. головного управління охорони Російської Федерації, Федерального агентства урядового зв’язку і інформації за Президента Російської Федерації, Державної протипожежної служби Міністерства внутрішніх справ, інших міністерств та Російської Федерації. З іншого боку, становища Дисциплінарного статуту поширюються на громадян, звільнених із військової служби з правом носіння військової форми одягу, при носінні ними військової форми одягу.
* Надалі для стислості іменуються «військові частини».

Глава 1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА
1. Воїнська дисципліна є суворе і точне дотримання усіма військовослужбовцями порядку й правил, встановлених законами, військовими статутами і наказами командирів (начальників).
2. Воїнська дисципліна полягає в усвідомленні кожним військовослужбовцям військового обов’язку й особистої відповідальності за захист своєї батьківщини, з його беззавітну відданість своєму народу. Основний метод виховання в військовослужбовців високої дисциплінованості є переконання. Проте переконання виключає застосування примусових заходів до тих, хто несумлінно належить до виконання свого військового долга.
3. Воїнська дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця: — бути вірним військової присязі, суворо дотримуватися Конституції і закони Російської Федерації; - виконувати свій військовий обов’язок вміло й мужньо, сумлінно вивчати військову справу, берегти військове і державне майно; - непохитно витримувати труднощі військової служби, не щадити свого життя до виконання військового обов’язку; - пильним, суворо зберігати військову і державний таємницю; підтримувати певні військовими статутами правила відносин між військовослужбовцями, кріпити військове товариство; - надавати повагу командирам (начальникам} ні одне одному, дотримуватися правил військового вітання трудах і військовій ввічливості; - із гідністю поводитись громадських місцях недопущення сам і утримувати інших від недостойних вчинків, сприяти захисту честі й гідності громадян.
4. Висока військова дисципліна досягається: — вихованням у військовослужбовців високих морально-психологічних і бойових якостей і свідомого покори командирам (начальникам); - особистої відповідальністю кожного військовослужбовця у своїх обов’язків й виконання вимог військових статутів; - підтримкою в військовій частині (підрозділі) внутрішнього порядку, суворим дотриманням розпорядку дня усіма військовослужбовцями; - чіткої організацією бойової підготовки й повним охопленням нею особового складу; - повсякденної вимогливістю командирів (начальників) підлеглих і контролі право їх ретельністю, повагою особистого гідності військових і постійної турботою про неї, вмілим поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу й суспільного впливу колективу; - створенням у військовій частині (підрозділі) необхідних матеріально-побутових умов.
5. За стан дисципліни в військовій частині (підрозділі) відповідають її командир і заступника командира по виховній роботі. Які повинні постійно підтримувати високу військову дисципліну, вимагати від підлеглих її, заохочувати гідних, суворо, але справедливо стягувати з недбайливих.
б. Із метою підтримки високої військової дисципліни в військовій частині (підрозділі) командир зобов’язаний: — вивчати особисті риси підлеглих, підтримувати певні військовими статутами правила відносин між ними, гуртувати військовий колектив, зміцнювати дружбу між військовослужбовцями різних національностей; - знати стан військової дисципліни і морально-психологічне стан особового складу, домагатися що єдиного розуміння підлеглими командирами (начальниками) вимог, завдань та способів зміцнення військової дисципліни, керувати діяльністю цих структур у зміцненні військової дисципліни та підвищення морально-психологічного стану особового складу, навчати практики застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень, — негайно усувати виявлені порушення правил несення служби й рішуче припиняти всякі дії, здатні запо-діяти шкода боєздатності військовій частині (підрозділі), організовувати правову пропаганду і проводити із запобігання злочинам, подій і проступків; - виховувати підлеглих на кшталт неухильного виконання вимог військової дисципліни і високої старанності, розвивати і підтримувати вони відчуття власної гідності, свідомість військової честі і військового обов’язку, створювати в військовій частині (підрозділі) нетерпиму ставлення щодо порушень військової дисципліни, особливо статутних правил відносин між військовослужбовцями, фактам соціальну несправедливість, широко використовуючи у своїй гласність; - систематично аналізувати стан військової дисципліни і морально-психологічне стан підлеглих йому військовослужбовців, своєчасно й об'єктивно доповідати про неї вищестоящому командиру (начальнику), йдеться про злочинах і подіях — негайно. Повага особистості, національної гідності, турбота про соціальний і з правової захищеності військовослужбовців — найважливіший обов’язок командира (начальника). Командир (начальник), що дозволив приховування порушень військової дисципліни, злочинів, притягують до відповідальності.
7. Командир (начальник) може бути близький підлеглих, знати їхні потреби та запити, домагатися задоволення, недопущення брутальності й приниження особистого гідності підлеглих, постійно служити їм зразком суворого дотримання законів і наказів, бути прикладом моральної чистоти, чесності, скромності та справедливості яких. Кожен військовий має бути впевненим в охороні його правий і законних інтересів, відчувати турботу командира (начальника) про недоторканність її особистість, про повагу його честі і достоинства.
8. Діяльність командира (начальника) з підтримки військової дисципліни оцінюється за кількості правопорушень в військовій частині (підрозділі), а, по точному дотриманню їм законів і військових статутів, повного використанню своєї дисциплінарної влади й виконання своїх зобов’язань з метою наведення порядку. Жоден порушник військової дисципліни ні оминути відповідальність, але й невинний ні бути покараний. Командир (начальник), не забезпечив необхідних умов дотримання статутного порядку й вимог військової дисципліни, не прийняв заходів їхнього відновлення, несе це відповідальність. За злочини і провини підлеглих., які є прямий наслідок діяльності командира (начальника) чи неприйняття їм заходів для їх попередження, він відповідальності несе. Кожен військовий зобов’язаний сприяти командиру (начальнику) у відновленні порядку й дисципліни. За відхилення від сприяння командиру (начальнику) військовий несе ответственность.
9. Право командира (начальника) віддавати наказ обов’язок підлеглого беззаперечно коритися основні принципами єдиноначальності. Що стосується відкритого непокори чи опору підлеглого командир (начальник) зобов’язаний на відновлення порядку й дисципліни прийняти усі встановлені законів і військовими статутами примусові заходи, до арешту винного і його до кримінальної відповідальності. У цьому зброю може бути застосована лише у бойової обстановці, а умовах мирного часу — у виняткових випадках, не терплять зволікання, відповідно до вимогами статуту внутрішньої служби Збройних сил Російської Федерации.
10. Застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення можуть нині лише прямі начальники і начальники, вказаних у розділі «Накладення дисциплінарних стягнень особливих випадках». Дисциплінарна влада, надана молодшим начальникам, завжди належить і старшим начальникам.
11. Командири (начальники), посади що у теперішньому Статуті (додаток 1) не згадані, щодо підлеглих їм військовослужбовців користуються дисциплінарної владою на відповідність до військовим званням, передбачених на займаній посаді: а) молодший сержант, сержант, старшина 2 статті і старшина 1 статті - владою командира відділення; б) старший сержант та головний старшина — владою заступника командира взводу; в) старшина та головний корабельний старшина, прапорщик і мічман, старший прапорщик і старший мічман — владою старшини роти; р) молодший лейтенант, лейтенант і старший лейтенант — владою командира взводу; буд) капітан і капітан-лейтенант — владою роти (корабля 4 рангу); е) майор, підполковник, капітан 3 рангу і капітан 2 рангу — владою командира батальйону (корабля 3 рангу); ж) полковник і капітан 1 рангу — владою командира полку (корабля 1 рангу); із) генерал-майор і контр-адмірал — владою командира дивізії, і) генерал-лейтенант і віце-адмірал — владою командира корпусу; до) генерал-полковник і адмірал — владою командувача армією (флотилією); л) генерал армії, адмірал флоту і Маршал Р Ф — владою командувача військ округу, фронту, групою військ, флотом. При тимчасове виконання обов’язків службовими щаблями командири (начальники) користуються дисциплінарної владою за посадою, оголошеної в приказе.
12. Заступники командирів підрозділів, і сполук, старші помічники командирів кораблів на відношенні підлеглих їм осіб користуються дисциплінарної владою однією щабель нижче прав, наданих їх безпосереднім начальникам. На кораблях, де є старшого помічника і помічник командира корабля, останній користується дисциплінарної владою однією щабель нижче прав, наданих старшому помощнику.
13. Офіцери від заступника командира полки та нижче під час перебування з підрозділами чи командирами у відрядженні як їх начальників, і навіть і під час певної у наказі командира військовій частині самостійної завдання поза місця дислокації своєї частини користуються дисциплінарної владою однією сходинку вищому прав по займаній посаді. Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у раніше користуються дисциплінарної владою: солдати, матроси, сержанти і старшини — владою старшини роти (команди); мають військове звання старшина, головний корабельний старшина, прапорщик і мічман — владою командира взводу, прапорщики і мічмани, займають посади командирів взводів, — владою командира роты.
14. Офіцери — командири підрозділів слухачів і курсантів — у військових освітні установи професійної освіти користуються дисциплінарної владою на відношенні підлеглих їм осіб однією сходинку вищому прав по займаній должности.
15. Міністр оборони Російської Федерації щодо військовослужбовців Збройних сил РФ користуються дисциплінарної владою на обсязі справжнього Устава.
16. Заступники міністра оборони РФ, головнокомандуючі видами Збройних сил користуються дисциплінарної владою однією щабель нижче прав, наданих міністерства оборони. Особи громадянського персоналу Збройних сил РФ щодо військовослужбовців користуються дисциплінарної владою на відповідність до займаній штатної должностью.
Глава 2. ПООЩРЕНИЯ
Загальні положения
17. Заохочення є важливим засобом виховання військових і зміцнення військової дисципліни. Кожен командир (начальник) не більше прав, наданні йому справжнім Статутом, зобов’язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за подвиги, розумну ініціативу, старанність і відмінність службовими щаблями. У разі, коли командир (начальник) вважає, що наданих йому прав недостатньо, може клопотатися про заохочення героїв військовослужбовців владою старшого командира (начальника).
18. За мужність і відвагу, виявлені у виконанні військового обов’язку, за зразкове керівництво військами та інші видатні заслуги перед державою і Збройними силами Російської Федерації, за високі показники у бойовій підготовці, за чудове часом з’являтимуться нові зразків озброєння військової техніки начальники від командира полку, командира корабля 1 рангу, їм рівні і від, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), і навіть командири окремих військових частин, користуються відповідно до ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), заслуговують клопотатися про надання підлеглих їм військовослужбовців до нагородження державними нагородами.
Заохочення застосовувані до солдатів, матросам, сержантам і старшинам
19. До солдатів, матросам, сержантам і старшинам застосовуються такі заохочення: а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; б) оголошення подяки; в) повідомлення там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом зразковому виконання ним військового обов’язку і отриманих заохочення; р) нагородження грамотами, цінними подарунками або ж грішми; буд) нагородження особистої фотографією військовослужбовця, знятого при розгорнутому Бойовому Прапора військовій частині (Військово-морському прапорі); е) присвоєння солдатам (матросам) військового звання єфрейтор (старший матрос); ж) присвоєння сержантам (старшинам) чергового військового звання однією сходинку вищому військового звання, передбаченого по займаній штатної посади; із) нагородження нагрудним знаком відмінника; і) занесення до Книги пошани військовій частині (корабля) прізвищ солдатів, матросів, сержантів і старшин (додаток 2); до) збільшення тривалості основного відпустки військовослужбовцям, які пройшли військову службу за призовом (крім курсантів військових освітніх закладів професійної освіти), — терміном до 5 діб. До військовослужбовцям, які пройшли військову службу за контрактом посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин, застосовуються все заохочення, вказаних у цій статті, крім пп. «в», «до».
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень підлеглих їм солдатам, матросам, сержантам і старшинам
20. Командир відділення, заступник командира взводу, старшина роти (команди) і командир взводу (групи) заслуговують: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку.
21. Командир роти (корабля 4 рангу) проти неї: а) знімати раніше накладені їм дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку; в) повідомляти там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом, про зразковому виконання ним військового обов’язку і отриманих заохочення; р) збільшувати тривалість основного відпустки військовослужбовцям, які пройшли військову службу за призовом, — терміном до 2 діб.
22. Командир батальйону (корабля 3 рангу) проти неї: а) знімати раніше накладені їм дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку; в) повідомляти там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом, про зразковому виконання ним військового обов’язку і отриманих заохочення; р) нагороджувати грамотами; буд) збільшувати тривалість основного відпустки військовослужбовцям, які пройшли військову службу за призовом, — терміном до 3 діб. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, який має відповідності зі ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), ще, заслуговують застосовувати заохочення, вказаних у ст. 23, пп. «р» — «до».
23. Командир полку (корабля 1 рангу) проти неї: а) знімати раніше накладені їм дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку; в) повідомляти там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом, про зразковому виконання ним військового обов’язку і отриманих заохочення; р) нагороджувати грамотами, цінними подарунками або ж грішми; буд) нагороджувати особистої фотографією військовослужбовця, знятого при розгорнутому Бойовому Прапора військовій частині (Військово-морському прапорі); е) присвоювати військове звання єфрейтор (старший матрос); ж) присвоювати сержантам (старшинам) чергове військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно однією сходинку вищому військового звання, передбаченого по займаній штатної посади; із) нагороджувати нагрудним знаком відмінника; і) заносити до Книги пошани військовій частині (корабля) прізвища солдатів, матросів, сержантів і старшин; до) збільшувати тривалість основного відпустки військовослужбовцям, які пройшли військову службу за призовом, — терміном до 5 діб.
24. Командир дивізії, командир корпусу (ескадри), командувач армією (флотилією), командуючий німецькими військами округу, фронту, групою військ, флотом щодо підлеглих їм солдатів, матросів, сержантів і старшин користуються правом здійснювати заходи заохочення повному обсязі справжнього Статуту.
Заохочення, застосовувані до прапорщикам і мичманам
25. До прапорщикам і мічманам застосовуються такі заохочення: а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; б) оголошення подяки; в) нагородження грамотами, цінними подарунками або ж грішми; р) занесення до Книги пошани військовій частині (корабля) прізвищ прапорщиків і мічманів; буд) дострокове присвоєння прапорщикам і мічманам військового звання старший прапорщик і старший мічман.
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень підлеглих їм прапорщикам і мічманам
26. Командир взводу (групи), командир роти (корабля 4 рангу) і командир батальйону (корабля 3 рангу) заслуговують: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку.
27. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, який має відповідності зі ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), командир полку (корабля 1 рангу), командир дивізії, командир корпусу (ескадри), ще, заслуговують застосовувати заохочення, вказаних у ст. 25, пп. «в», «р».
28. Командувач армією (флотилією), командуючий німецькими військами округу, фронту, групою військ, флотом, їм рівні і від щодо підлеглих їм прапорщиків і мічманів користуються правом здійснювати заходи заохочення повному обсязі справжнього Статуту.
Заохочення, застосовувані до офицерам
29. До офіцерам застосовуються такі заохочення: а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; б) оголошення подяки; в) нагородження грамотами, цінними (зокрема іменними) подарунками або ж грішми; р) занесення до Книги пошани військовій частині (корабля) прізвищ офіцерів; буд) дострокове присвоєння чергового військового звання; е) присвоєння чергового військового звання до майора, капітана 3 рангу включно однією. сходинку вищому військового звання, передбаченого по займаній штатної посади; ж) нагородження іменним холодним і вогнепальною зброєю.
30. У військових освітні установи професійної освіти крім заохочень, переказаних у ст. 29, застосовується також занесення на Дошку пошани прізвищ слухачів і курсантів, які закінчили військове освітнє установа вищого професійної освіти з золотою медаллю чи які за закінченні військового освітнього закладу середнього професійної освіти диплом з відзнакою.
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень підлеглих їм офицерам
31. Командир роти (корабля 4 рангу) і командир батальйону (корабля 3 рангу) заслуговують: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, який має відповідності зі ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), ще, заслуговують застосовувати заохочення, вказаних у ст. 32, п. «в».
32. Командир полку (корабля 1 рангу), командир дивізії, командир корпусу (ескадри), командувач армією (флотилією), командуючий німецькими військами округу, фронту, групою військ, флотом заслуговують: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку; в) нагороджувати грамотами, цінними (зокрема іменними) подарунками або ж грішми; р) заносити до Книги пошани військовій частині (корабля) прізвища офіцерів.
33. Заступники міністра оборони, головнокомандуючі видами Збройних сил Російської Федерації понад прав, наданих командуючому військами округу, фронту, групою військ, флотом, заслуговують нагороджувати іменним холодним і вогнепальною оружием.
Порядок застосування поощрений
34. Командири (начальники) можуть застосовувати заохочення як щодо окремого військовослужбовця, і у відношенні всього особового складу підрозділи, військовій частині. Тільки за і те відмінність військовику може бути оголошене лише одна заохочення. При визначенні виду заохочення приймаються до уваги характер заслуг чи відмінності військовослужбовця, і навіть старе ставлення до його до службе.
35. Військовий, має дисциплінарне стягнення, заохочується зняттям раніше накладеного стягнення. Право зняття дисциплінарного стягнення належить тому командиру (начальнику), яким стягнення було б накладено, а також прямим начальникам, у яких не меншу, ніж в нього, дисциплінарну влада. Поруч із військовослужбовця можуть зняти лише одна дисциплінарне стягнення. Командир (начальник) проти неї зняти дисциплінарне стягнення тільки тоді, як він зіграло виховну роль і військовий виправив свою поведінку зразковим виконанням військового долга.
36. Зняття дисциплінарного стягнення — зниження військовому званні (посади) — може здійснюватися з військовослужбовців, проходять військову службу за призовом, не раніше як за місяці від часу зниження військовому званні (посади). Зняття дисциплінарного стягнення — зниження посади — з військовослужбовців, проходять військову службу за контрактом, здійснюється: — з солдатів, матросів, сержантів і старшин — не раніше як за шість місяців; - з прапорщиків, мічманів і старших офіцерів — не раніше ніж за рік від часу зниження посади. Сержанти і старшини, які відбуваються військову службу за призовом, знижено в військовому званні, незалежно з ними посади відновлюються у колишньому військовому званні одночасно з зняттям дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення — зниження посади — можуть зняти з військовослужбовця без одночасного відновлення у колишньої должности.
37. Заохочення — оголошення подяки — застосовується у відношенні окремого військовослужбовця, соціальній та відношенні всього особового складу підрозділи, військової части.
38. Заохочення — повідомлення там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця про зразковому виконання ним військового обов’язку і отриманих заохочення — застосовується у відношенні військовослужбовців, проходять військову службу за призовом, у своїй там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) військовослужбовця надсилають похвальний лист про сумлінному виконання ним військового обов’язку і отриманих поощрениях.
39. Заохочення — нагородження грамотами, цінними подарунками або ж грішми — застосовується у відношенні усіх військових і може застосовуватися з одночасним оголошенням подяки, у своїй грамотою нагороджуються як окремі військовослужбовці, і весь особовий склад підрозділи, військовій частині, зазвичай, наприкінці періоду навчання (учбового року), під час звільнення в запас (відставку), і навіть у підбитті підсумків змагання (состязания).
40. Заохочення — нагородження особистої фотографією військовослужбовця, знятого при розгорнутому Бойовому Прапора військовій частині (Військово-морському прапорі), — застосовується у відношенні солдатів, матросів, сержантів і старшин. Кожному військовику, щодо якої застосовується це заохочення, вручаються дві фотографії (військовослужбовці фотографуються в парадно-выходной формі, із зброєю) з текстом звороті: кого і внаслідок чого вручено.
41. Заохочення — присвоєння військового звання єфрейтор (старший матрос), присвоєння військового звання достроково однією сходинку вищому військового звання, передбаченого по займаній штатної посади до майора (капітана 3 рангу) включно, — застосовують у відношенні військовослужбовців, які виявили високі морально бойові якості при захисту держави, несенні бойового чергуванні (бойової служби) чи виконанні інших обов’язків військової служби, котрі домоглися відмінних показників на бойовий підготовки й зміцненні військової дисциплины.
42. Нагрудним знаком відмінника нагороджуються ті солдати, матроси, сержанти і старшини, котрі були відмінниками впродовж періоду навчання, а курсанти військових освітніх закладів професійної освіти — відмінника ми протягом навчального года.
43. Заохочення — занесення до Книги пошани військовій частині (корабля) — застосовується у відношенні: — солдатів, матросів, сержантів і старшин останнього періоду навчання, проходять військову службу за призовом, котрі домоглися відмінних показників на бойовий підготовці, які виявили бездоганну дисциплінованість і високі свідомість при несінні служби, — перед звільненням в запас (курсантів і слухачів військових освітніх закладів професійної освіти — після закінчення навчання); - військовослужбовців, проходять військову службу за контрактом, за бездоганну службу у Збройних силах, і навіть усіх військових, особливо героїв у виконанні свого військового обов’язку, — протягом усього терміну проходження ними військової служби. При оголошенні заохочення про занесенні до Книги пошани військовій частині (корабля) військовику вручається похвальна грамота по підпис командира військовій частині (корабля), про занесенні прізвища військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом, до Книги пошани військовій частині (корабля), ще, повідомляється там чи з місцеві його колишньої роботи (учебы).
44. Збільшення тривалості основного відпустки як заохочення може здійснюватися у відношенні військовослужбовців, проходять військову службу за призовом (крім курсантів військових освітніх закладів професійної освіти), мають хороші й чудові показники у бойовій підготовці, за старанність і відмінність службовими щаблями. Про збільшення тривалості основного відпустки оголошується у наказі по військової части.
45. Нагородження іменним холодним і вогнепальною зброєю є почесною нагородою для особливо героїв офіцерів право їх військові подвиги і заслуги перед державою і Збройними силами Російської Федерації. Іменним зброєю то, можливо шашка, кортик, пістолет чи мислівську гвинтівку. Крім відповідної написи на іменному зброї вказуються військове звання, прізвище і ініціали нагородженого. Напис виконується на зброї чи металевої платівці, яка прикріплюється до зброї, ножнам чи кобуре.
46. Заохочення з’являються перед строєм, нараді військовослужбовців, у наказі чи особисто. Оголошення наказів про заохочення, і навіть вручення схильним до військовослужбовцям нагород зазвичай виробляються їм в урочистій обстановці. Поруч із оголошенням наказу про заохочення військовослужбовцям, зазвичай, вручаються грамоти, цінні подарунки чи гроші, особисті фотографії військовослужбовців, знятих при розгорнутому Бойовому Прапора військовій частині (Військово-морському прапорі), нагрудні знаки відмінника, і навіть зачитуються тексти повідомлень там чи з місцеві колишньої роботи (навчання) про зразковому виконанні ними військового долга.
47. Військовий вважається які мають дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром (начальником) чи з закінченні один рік з накладення нею останнього стягнення, якщо на цей період не скоєно іншого проступку (крім випадків, вказаних у ст. 36, 102 справжнього Устава).
Глава 3. ДИСЦИПЛІНАРНІ ВЗЫСКАНИЯ
Загальні положения
48. За порушення військової дисципліни або громадського порядку військовий особисто несе дисциплінарну відповідальність. При порушенні військовослужбовцям військової дисципліни або громадського порядку командир (начальник) може обмежитися нагадуванням про його обов’язки і військовий обов’язок, а разі потреби і піддати дисциплінарному стягненню. Заодно він має враховувати, що налагаемое стягнення як захід зміцнення дисципліни і традиції виховання військовослужбовців має відповідати тяжкості досконалого проступку і рівня провини, встановленим командиром внаслідок проведеного розгляду.
49. З метою громадського осуду порушень військової дисципліни або громадського порядку провини військовослужбовців у вирішенні командира (начальника) можна розглядати і обговорюватися: солдатів та матросів — зборах особового складу; сержантів і старшин — зборах сержантів і старшин; прапорщиків і мічманів — зборах прапорщиків і мічманів; військовослужбовців-жінок — зборах військовослужбовців-жінок в військових званнях (посадах) не нижче військового звання (посади) военнослужащей жінки, провина якої обговорюється; офіцерів на офіцерських зборах. З іншого боку, провини офіцерів, прапорщиків і мічманів можна розглядати товариськими судами честі офіцерів, прапорщиків, мічманів. Рішення розгляд товариськими судами честі проступків офіцерів, прапорщиків і мічманів приймається командирами військових частин, у яких створено суд, і навіть їх старшими начальниками. Приймати рішення про розгляд проступків офіцерів, прапорщиків, мічманів товариськими судами честі і водночас накладати ними цей самий провина дисциплінарне стягнення забороняється.
50. У крайніх, не терплять зволікання випадках військовослужбовці може бути усунуті з посади. Військовослужбовці усуваються посади тими командирами (начальниками), яким дозволили призначення їх у посаду. Командир (начальник), отстранивший підлеглого з посади, зобов’язаний негайно доповісти про це з команді, докладно виклавши причини й обставини, викликали усунення з посади. Командир (начальник), отстранивший з посади підлеглого без достатніх підстав, несе це ответственность.
Дисциплінарні стягнення, що накладалися на солдатів, матросів, сержантів і старшин
51. На солдатів та матросів можуть накладатися такі стягнення: а) догану; б) суворий догану; в) позбавлення солдатів та матросів, походящих військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військовій частині чи з корабля до берега; р) призначення солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 5 нарядів; буд) арешт із вмістом на гауптвахті солдатів та матросів, проходять військову службу за контрактом, — до 7 діб, а солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, — до 10 діб; е) позбавлення нагрудного знака відмінника; ж) дострокове звільнення в запас солдатів та матросів, проходять військову службу по контракту.
52. На сержантів і старшин, проходять військову службу за призовом, можуть накладатися такі стягнення: а) догану; б) суворий догану; в) позбавлення чергового звільнення з розташування військовій частині чи з корабля до берега; р) арешт із вмістом на гауптвахті - до 10 діб; буд) позбавлення нагрудного знака відмінника; е) зниження посади; ж) зниження військовому званні однією ступінь; із) зниження військовому званні однією ступінь з російським перекладом на нижчу должность.
53. На сержантів і старшин, проходять військову службу за контрактом, можуть накладатися такі стягнення. а) догану; б) суворий догану; в) арешт із вмістом на гауптвахті - до 7 діб; р) позбавлення нагрудного знака відмінника; буд) зниження посади; е) дострокове звільнення в запас. На військовослужбовців-жінок, проходять військову службу як солдатів, матросів, сержантів і старшин, стягнення, вказаних у п. «з» цієї статті і 51, пп. «в"-"д» не налагаются.
Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм солдатів, матросів, сержантів і старшин
54. Командир відділення проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — на 1 наряд.
55. Заступник командира взводу проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 2 нарядов.
56. Старшина роти (команди) проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 3 нарядов.
57. Командир взводу (групи) проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до запланованих 4 нарядов.
58. Командир роти (корабля 4 рангу) проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 5 нарядів; р) піддавати солдатів, матросів, сержантів і старшин арешту із вмістом на гауптвахті - до 3 суток.
59. Командир батальйону (корабля 3 рангу) проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 5 нарядів; р) піддавати солдатів, матросів, сержантів і старшин арешту із вмістом на гауптвахті - до 5 діб. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, який має відповідності зі ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), ще, заслуговують накладати стягнення, вказаних у ст. 60, пп. «буд» — «ж».
60. Командир полку (корабля 1 рангу) проти неї: a) оголошувати догану і суворий догану; б) позбавляти солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини, або з корабля до берега; в) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд працювати — до 5 нарядів; р) піддавати солдатів, матросів, сержантів і старшин арешту із вмістом на гауптвахті - до 7 діб; буд) позбавляти нагрудного знака відмінника; е) знижувати на посаді сержантів старшин; ж) знижувати в військовому званні сержантів і старшин, проходять військову службу за призовом, однією щабель від «старшого сержанта, головного старшини і від, зокрема і з переведенням на на нижчу посаду; із) достроково звільняти в запас солдатів, матросів, сержантів і старшин, проходять військову службу по контракту.
61. Командир дивізії, командир корпусу (ескадри), командувач армією (флотилією), командуючий німецькими військами округу, фронту, групою військ, флотом щодо підлеглих їм солдатів користуються правом накладати дисциплінарні стягнення повному обсязі справжнього статуту.
Дисциплінарні стягнення, що накладалися на прапорщиків і мичманов
62. На прапорщиків і мічманів можуть накладатися такі стягнення: a) догану; б) суворий догану; в) арешт із вмістом на гауптвахті - до 5 діб; р) попередження про неповну службову відповідність; буд) зниження посади; ж) дострокове звільнення в запас. На військовослужбовців — жінок, котрі служать як прапорщиків і мічманів, стягнення, вказаний у пункті «в» цієї статті, не накладається.
Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм прапорщиків і мічманів
63. Командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) заслуговують оголошувати догану і суворий догану.
64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) проти неї: а) оголошувати догану і суворий догану; в) піддавати арешту із вмістом на гауптвахті - до 3 діб. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, який має відповідності зі ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), ще, заслуговують попереджати прапорщиків про неповну службову соответствии.
65. Командир полку (корабля 1 рангу) проти неї: а) оголошувати догану і суворий догану; б) піддавати арешту із вмістом на гауптвахті - до запланованих 4 діб; в) попереджати прапорщиків про неповну службову соответствии.
66. Командир дивізії і командир корпусу (ескадри) проти неї: а) оголошувати догану і суворий догану; б) піддавати арешту із вмістом на гауптвахті - до запланованих 4 діб; в) попереджати прапорщиків про неповну службову відповідність; р) знижувати в должности.
67. Командувач армією (флотилією) проти неї. a) оголошувати догану і суворий догану; б) піддавати арешту із вмістом на гауптвахті - до запланованих 4 діб; в) попереджати прапорщиків про неповну службову відповідність; р) знижувати на посаді; буд) достроково звільняти в запас.
68. Командувач військами округу, фронту, групою військ, флотом щодо підлеглих їм прапорщиків і мічманів користуються правом накладати дисциплінарні стягнення повному обсязі справжнього статуту.
Дисциплінарні стягнення, що накладалися на офицеров
69. На офіцерів можуть накладатися такі стягнення: a) догану; б) суворий догану; в) попередження про неповну службову відповідність; р) зниження посади; буд) дострокове звільнення в запас офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командира корабля 1 рангу, їм відповідних і ниже.
70. На вищих офіцерів можуть накладатися такі стягнення: а) догану; б) суворий догану; в) попередження про неповну службову відповідність; р) зниження посади.
Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих їм офицеров
71. Командир роти (корабля 4 рангу) і командир батальйону (корабля 3 рангу) заслуговують оголошувати догану і суворий догану. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), і навіть командир окремої військовій частині, користується відповідно до ст. 11 дисциплінарної владою командира батальйону (корабля 3 рангу), ще, заслуговують попереджати офіцерів про неповну службову соответствии.
72. Командир полку (корабля 1 рангу) і командир дивізії заслуговують: а) оголошувати догану і суворий догану; б) попереджати про неповну службову соответствии.
73. Командир корпусу (ескадри) і командувач армією (флотилією) заслуговують: 1. Що стосується офіцерів (крім вищих офіцерів): a) оголошувати догану і суворий догану; б) попереджати про неповну службову відповідність. 2. Що стосується вищих офіцерів командир корпусу (ескадри) проти неї оголошувати догану і суворий догану, а командувач армією (флотилією), ще, — попереджати про неповну службову соответствии.
74. Командувач військами округу, фронту, групою військ, флотом заслуговують: 1. Що стосується офіцерів (крім вищих офіцерів): a) оголошувати догану і суворий догану; б) попереджати про неповну службову відповідність; в) знижувати на посаді офіцерів від командирів батальйонів, командирів кораблів 3 рангу, їм відповідних і від; р) достроково звільняти в запас офіцерів від командирів рот, командирів кораблів 4 рангу, їм відповідних і від. 2. Що стосується вищих офіцерів: a) оголошувати догану і суворий догану; б) попереджати про неповну службову соответствии.
75. Заступники міністра оборони, головнокомандуючі видами Збройних сил Російської Федерації понад прав, наданих командуючому військами округу, фронту, групи військ, флотом, заслуговують: а) знижувати на посаді офіцерів від командирів полків, командирів кораблів 1 рангу, їм відповідних і від; б) достроково звільняти в запас офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу), їм відповідних і ниже.
Накладення дисциплінарних стягнень особливих случаях
76. Начальники гарнізонів, старші морські начальники та військові коменданти гарнізонів заслуговують накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців гарнізону чи тимчасово зупинених в гарнізоні у таких випадках: а) коли провина стосується порушень правил несення гарнізонної чи караульної служби; б) коли скоєно порушення військової дисципліни або громадського порядку поза розташування військовій частині; в) коли провина зроблений під час перебування у відпустці, відрядження чи при змісті на гарнізонної гауптвахті. Начальники військових повідомлень на видах транспорту, начальники военно-автомобильных шляхів та військові коменданти шляхах повідомлення заслуговують накладати дисциплінарні стягнення на військовослужбовців скоєння ними проступків під час проходження шляхах сообщения.
77. Що стосується військовослужбовців, допустивших провини у разі, вказаних у ст. 76, начальники користуються такими дисциплінарними правами: — начальник гарнізони і старший морської начальник — владою, наданої ним основний штатної посади; - начальник військових повідомлень на видах транспорту, й начальник военно-автомобильной дороги — владою на відповідність до військовим званням, передбачених по займаній посаді; - військовий комендант гарнізони і все військові коменданти шляхах повідомлення — владою однією сходинку вищому прав, наданих їм у відповідність до військовим званням, передбачених по займаній штатної посади; - позаштатний військовий комендант гарнізону — владою однією сходинку вищому прав, наданих то відповідність до військовим званням, передбачених по основний займаній штатної должности.
78. Начальники, наложившие стягнення відповідно до ст. 76 і 77, повідомляють звідси командирам тих військових частин, у яких військовослужбовці, які здійснили провини, проходять службу, і роблять відповідну позначку відпускному квитку, командировочном посвідченні чи розпорядженні. Військовий після прибуття доречно постійної служби зобов’язаний доповісти своєму безпосередньому начальнику про накладене нею дисциплінарному стягнення. Військовий, не доложивший про накладене нею дисциплінарному стягнення, несе це дисциплінарну ответственность.
79. На прапорщиків, мічманів і старших офіцерів, хто перебував про запас і які перебували у відставці, у разі порушення ними військової дисципліни, суспільного ладу чи скоєння проступків, ганебних військову честь гідність військового звання, при носінні військової форми одягу можуть бути накладені дисциплінарні стягнення: догану і суворий выговор.
80. Право накладення дисциплінарних стягнень (ст. 79) на військовослужбовців, які у запасі й перебувають у відставці, належить: але в прапорщиків, мічманів і молодших офіцерів — начальникам гарнізонів, старшим морським начальникам, всім військовим комендантам районним (міським) військовим комісарам, хто користується владою командира батальйону (корабля 3 рангу); б) на старших офіцерів — начальникам гарнізонів старшим морським начальникам, всім військовим комендантам, республіканським, крайовим, обласним, окружним, районним і міським військовим комісарам, хто користується владою командира полку (кораблі 1 рангу); в) на вищих офіцерів — командувачем військами округів, фронтів, групами військ, флотами.
81. Військовослужбовці, що перебувають у запасі і срібло у відставці, у разі вчинення ними проступків, ганебних військову честь гідність військового звання, може бути позбавлені права носіння військової форми одягу: — прапорщики, мічмани і молодші офіцери — владою командувача військ округу, фронту, групою військ, флотом; - старші та вищі офіцери — владою головнокомандуючих видами ЗС, заступників міністра оборони чи міністра оборони РФ.
82. При спільному несінні служби військовослужбовцями, не підлеглими одна одній, якщо їх службові взаємовідносини не визначено командиром, старшого із них за посадою, а за рівних посадах старший по військовому званню є начальником й послуговується дисциплінарної владою, наданої йому за займаній должности.
83. За порушення молодшим у присутності старшого військової дисципліни чи правил військового вітання старший зобов’язаний молодшому зробити нагадування і, якщо вона матиме дії, може застосувати інші встановлені військовими статутами заходи, до арешту із вмістом на гауптвахті. Право арешту у випадках належить: щодо прапорщиків і мічманів — вищим і старшим офіцерам; щодо солдатів, матросів, сержантів і старшин — всім офіцерам. Порядок приведення виконання арешту із вмістом на гауптвахті у разі, не терплять зволікання, визначено у додатку 5, п. 8.
84. Особи, не виконали вимоги старшого відправника під арешт (ст. 83), відповідають за невиконання наказу начальника.
Порядок накладення дисциплінарних взысканий
85. На військовослужбовця, котрий військову дисципліну чи суспільний лад, можуть накладатися ті дисциплінарні стягнення, визначених у цьому статуті і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарної влади командира (начальника), приймає рішення про притягнення винного до дисциплінарної ответственности.
86. Ухваленню рішення командиром (начальником) про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення має передувати розгляд. Воно проводиться з встановлення винних осіб, виявлення про причини і умов, які сприяли здійсненню проступку. У результаті розгляду командир (начальник) встановлює, чи справді мала місце провина; де, коли, за жодних обставин і із метою він було здійснено, у чому він висловився; наявність провини діє (бездіяльності) конкретних осіб і рівень провини кожного їх у разі скоєння проступку кількома особами; які наслідки проступку; обставини, пом’якшувальні і обтяжливі відповідальність винної особи; причини умови, які б здійсненню проступку. Якщо під час розгляду з’ясується, що провина військовослужбовця містить ознаки складу якихось злочинів, командир військовій частині повідомляє прокурора, за необхідності порушує кримінальну справу і призначає дознание.
87. При визначенні провини й відчуття міри дисциплінарного стягнення приймаються до уваги: характер проступку, обставини, за яких він було здійснено, її наслідки, старе поведінка винного, і навіть тривалість його військової служби й ступінь знання порядку несення служби. Строгість дисциплінарного стягнення збільшується, якщо провина зроблений під час несення бойової служби (чергування) і за виконанні інших службовими обов’язками, може сп’яніння і коли він мав наслідком істотне порушення порядка.
88. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця виробляється, зазвичай, через добу, але з пізніше 10 діб відтоді, коли командиру (начальнику) набув розголосу скоєному проступку. При накладення дисциплінарного стягнення командир (начальник) ні принижувати особистою гідністю підлеглого і допускати грубість. Висловлене командиром (начальником) попередження підлеглому, зауваження чи строге вказівку на недогляди службовими щаблями є дисциплінарним стягненням. Військовий, коли вважає себе невинним, проти неї протягом десяти діб з накладення дисциплінарного стягнення подати жалобу.
89. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, що до складу добового вбрання (несе бойове чергування), за провини, вчинені ним під час несення бойової служби, виробляється після зміни вбрання (бойового чергування) чи ж після заміна його іншим військовим, але з раніше, як за сутки.
90. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, що у стані алкогольного сп’яніння, і навіть одержання нього жодних пояснень відкладається до його вытрезвления. У таких випадках він пройшов за необхідності то, можливо поміщений на гауптвахту чи камеру тимчасово затриманих терміном до однієї доби, після чого приймають рішення про його ответственности.
91. Забороняється за і хоча б провина накладати кілька дисциплінарних стягнень чи з'єднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення все особовий склад підрозділи замість покарання безпосередніх винуватців, і навіть піддавати дисциплінарному стягненню — арешту без визначення срока.
92. Якщо командир (начальник) через тяжкості досконалого підлеглим проступку вважає надану йому дисциплінарну влада недостатньою, він збуджує клопотання накладення стягнення на винного владою старшого командира (начальника). Командир (начальник) превысивший надану йому дисциплінарну влада, несе це ответственность.
93. Старший командир (начальник) проти неї скасувати дисциплінарне стягнення, накладене молодшим командиром (начальником), через суворості стягнення, якщо перевищив надану йому влада. Старший командир (начальник) проти неї скасувати дисциплінарне стягнення, накладене молодшим командиром, якщо визнає, що це стягнення відповідає тяжкості досконалого проступку, і накласти суворіше взыскание.
94. Військовий, підданий дисциплінарному стягненню за скоєний злочин і заподіяний державі матеріальним збиткам, не звільняється з кримінальної відповідальності.
Порядок приведення у виконанні дисциплінарних взысканий
95. Дисциплінарне стягнення наводиться у виконанні, зазвичай, негайно й у виняткових випадках пізніше місяці від дні його накладення. Після закінчення місячного терміну стягнення у виконанні не наводиться, але запис про нього у службової картці зберігається. У разі обличчя, з вини був наведено у виконанні накладене стягнення, відповідає. Приведення у виконанні накладеного дисциплінарного стягнення під час подачі скарги не припиняється, доки піде наказ старшого командира (начальника) про його отмене.
96. Про накладених дисциплінарних стягнення, якщо порядок їх застосування не зазначений у цьому Статуті, оголошується: солдатам і матросам — особисто чи перед строєм; сержантам і старшинам — особисто, нараді чи перед строєм сержантів чи старшин; прапорщикам і мічманам — особисто, і навіть нараді прапорщиків, мічманів чи офіцерів; офіцерам — особисто, в розпорядженні чи нараді (старшим офіцерам — у присутності старших офіцерів, вищим офіцерам — у присутності найвищих офіцерів). З іншого боку, дисциплінарні стягнення можуть оголошуватися у наказі. Оголошувати дисциплінарні стягнення командирам у присутності підлеглих забороняється. При оголошенні дисциплінарного стягнення військовику вказуються причина, що спричинило покарання, і що полягає порушення військової дисципліни або громадського порядка.
97. Догана є первинним дисциплінарним стягненням і оголошується військовику гаразд, зазначеній у ст. 96 справжнього статуту. Суворий догану оголошується лише перед строєм, нараді чи, а приказе.
98. Позбавлення чергового звільнення з розташування військовій частині чи з корабля до берега означає заборона протягом 7 діб відлучатися без службової необхідності військовослужбовцям, які пройшли військову службу за призовом, з розташування військовій частині (сходити з корабля до берега), зокрема і у колективних (у складі підрозділи) відвідини культурно-досуговых установ і місць відпочинку, розташованих поза військового городка.
99. Дисциплінарне стягнення — призначення позачергово в наряд працювати — наводиться у виконанні старшиною роти чи заступником командира взводу. Солдати й матроси, які відбуваються військову службу за призовом, і навіть курсанти 1-го і другого курсів військових освітніх закладів професійної освіти (крім військовослужбовців, відслужили військову службу за призовом), призначені позачергово наряд працювати, залучаються до виконання робіт у своєму підрозділі чи військовій частині і в будь-які два тижні, у час від занять. Тривалість виконання одного вбрання працювати має перевищувати чотирьох годин на добу. Рапорти виконуються до отбоя.
100. Арешт із вмістом на гауптвахті є одним із крайніх заходів впливу використовується у разі скоєння військовослужбовцям грубого дисциплінарного проступку чи як інші заходи, прийняті командиром, не мали успіху. На військовослужбовця, не наведеного до Військової присязі, арешт із вмістом на гауптвахті не накладається. Якщо недоїмку протягом року після накладення цього стягнення з військовослужбовця, який струменіє військову службу за призовом, не буде знято, основний відпустку скорочується до 5 діб. Перелік грубих дисциплінарних проступків і Порядок приведення у виконанні арешту із вмістом на гауптвахті солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів викладені у приложении.
101. Позбавлення нагрудного знака відмінника оголошується письмовим наказом командира, має відповідну влада, і наводиться у виконанні: щодо солдатів та матросів — перед строєм військовій частині; сержантів і старшин — перед строєм сержантів і старшин.
102. Дисциплінарне стягнення — попередження про неповну службову відповідність — застосовується одного разу під час перебування прапорщика чи офіцера на займаній штатної посади. Якщо недоїмку протягом року після накладення цього стягнення прапорщик чи офіцер не виправив свою поведінку зразковим виконанням військового обов’язку і не зіграло своєї виховну роль, він представляється у порядку до їх зниження у посаді або до дострокового звільнення з військовою служби в запас.
103. Дисциплінарне стягнення — зниження військовому званні сержантів і старшин, зокрема і з переведенням на їх у нижчу посаду, — застосовується у відношенні військовослужбовців, проходять військову службу за призовом, і оголошується у наказі командира, має відповідну дисциплінарну влада. Військовослужбовцю, яку накладено дисциплінарне стягнення — зниження військовому званні однією щабель, при оголошенні стягнення визначається час для заміни відповідних знаків відмінності. Забороняються зривання погонів, зрізування нашивок та інші дії принижують особистість военнослужащего.
104. Дисциплінарне стягнення — дострокове звільнення в запас з військовою служби — застосовується у відношенні військовослужбовця, який струменіє військову службу за контрактом, за невиконання ним умов контракту, скоєння проступку, який ганьбить честь військовослужбовця, соціальній та випадках, коли військовий перестав відповідати встановленим то відповідно до закону РФ «Про військового обов’язку та військовою службі» вимогам. Звільнення підлягають військовослужбовці, выслужившие установлений термін військової служби за призовом, не выслужившие його переводяться на становище військовослужбовця, який струменіє військову службу по призыву.
Глава 4. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ ВЗЫСКАНИЙ
105. Безпосередні начальники повинні доповідати за командою про заохочення і дисциплінарних стягнення: але в солдатів, матросів, сержантів і старшин — командирам рота і їм відповідним щодня; б) на прапорщиків і старших офіцерів (крім вищих офіцерів) — командирам військових частин щотижня; в) на командирів військових частин, і навіть на вищих офіцерів — в вищестоящий штаб ежемесячно.
106. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень ведеться переважають у всіх підрозділах і військових частинах. Усі заохочення і дисциплінарні стягнення, передбачені справжнім Статутом, зокрема і заохочення, оголошені командиром (начальником) всьому особового складу підрозділи (команди) військовій частині, заносять у службову картку (додаток 3) пізніше ніж у семиденний термін. При знятті з військовослужбовця дисциплінарного стягнення в службової картці, у відповідній графі розділу «Стягнення» робиться позначка у тому, що й ким стягнення знято. Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім випадків, вказаних у ст. 36, 102 справжнього Статуту, після закінчення року буде знято і не зробить цей період іншого проступку, у відповідній графі розділу «Стягнення» робиться позначка у тому, що після закінчення терміну стягнення знято. Службові картки ведуться: а роті - на солдатів та сержантів; б) у штабі військовій частині - на прапорщиків і старших офіцерів; в) на кораблях 1 і 2 рангу: на матросів і старшин — в бойових частинах, службах і окремих командах; на мічманів і старших офіцерів — помічником командира корабля; р) на кораблях 3 рангу — помічником командира корабля все особовий склад корабля; буд) на кораблях 4 рангу — під управлінням дивізіону все особовий склад. Службові картки на командирів військових частин і з'єднань, і навіть на вищих офіцерів досліджують вищестоящому штабе.
107. Кожна запис в службову картку на військовослужбовців, проходять військову службу за призовом, мусить бути завірено командиром роти (відповідного підрозділи). У службової картці на військовослужбовців, які поступили на військову службу за контрактом, кожна запис завіряється начальником штабу військовій частині (помічником командира корабля, командиром дивізіону кораблів 4 рангу), але в командирів військових частин, сполук та вищих офіцерів — начальником вищого штаба
108. Командири батальйонів, полків, кораблів і це рівні зобов’язані періодично переглядати службові картки з метою перевірки вмотивованості застосування заохочень і накладених стягнень. Кожен військовий раз на рік, соціальній та період переміщення чи переказу до нового місця служби може бути ознайомлений зі своїми службової карткою під особисту підпис. Що стосується переміщення чи переказу військовослужбовця службова картка пересилається за місцем нової службы.
Глава 5. Про ПРОПОЗИЦІЯХ, ЗАЯВАХ І ЖАЛОБАХ
109. Військовий, який знайшов розкрадання чи псування військового майна, незаконне витрата коштів, зловживання у постачанні військ, вади на змісті озброєння військової техніки й інші факти заподіяння шкоди Збройних сил Російської Федерацій, зобов’язаний доповісти звідси безпосередньому начальнику, і навіть може направити письмове пропозицію щодо усунення цих недоліків чи заяву старшому начальнику до міністра оборони Російської Федерації включно, до органів військової юстиції інші органи державної влади управління. Військовий вправі також звертатися зі скаргою до суду неправомірні дії органів управління, громадських об'єднань є і посадових лиц.
110. Кожен військовий проти неї подавати скаргу особисто чи уповноважте цього інша людина незаконні щодо його діях командирів (начальників) чи інших військовослужбовців, щодо порушення встановлених законами правий і переваг, і навіть про неудовлетворении його що пасує достатком. Скарга заявляється безпосередньому начальнику того особи, дії якого оскаржуються, і якщо заявляючи скаргу не знає, з вини порушено його права, скарга подається за командою. Військовий, подав скаргу, не звільняється з виконання наказів і «своїх службових обязанностей.
111. Військовий, подав скаргу, проти неї: — особисто викласти докази особі, проверяющему скаргу; - ознайомитися з матеріалами перевірки за скаргою; - представляти додаткові матеріали чи клопотатися про їхнє витребування командиром (начальником) чи органом, що розглядає скаргу; - вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядке.
112. Скаргу забороняється подавати на бойовому чергуванні, під час перебування лавах (крім скарг, поданих на опитуванні військовослужбовців), в варті, на вахті, соціальній та іншому добовому наряді і занятиях.
113. Забороняється перешкоджати подачі скарги військовослужбовцями і піддавати за це покаранню, переслідуванню або обмеженню службовими щаблями. Винний у тому командир (начальник), як і і військовий, подав явно неправдиве заяву (скаргу), притягують до відповідальності у відповідність до законодательством.
114. На опитуванні військовослужбовців скарга то, можливо заявлена усно чи подано письмово безпосередньо особі, робить опитування. Військовослужбовці, отсутствовавшие з якоїсь причини на опитуванні, можуть подавати скарги у вигляді безпосередньо з ім'ям командира (начальника), яке проводило опрос.
115. Пропозиція (заяву, скарга) можна викласти усно чи подано у вигляді. У разі вона має бути підписано військовослужбовцям із зазначенням прізвища, імені Ілліча та по батькові, і навіть повинна утримувати даних про місці його проживання чи служби (навчання). Пропозиція (заяву, скарга), не що містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду не подлежит.
116. Командир (начальник) повинен чуйно й уважно ставитися до котрі вступили пропозицій, заявам і скаргам. Він несе відповідальність за своєчасне розгляд і вжиття заходів. Командир (начальник) зобов’язаний розглянути отримане пропозицію (заяву, скаргу) в триденний термін і, якщо пропозицію (заяву, скарга) визнають правильним, негайно вжити заходів до виконання пропозиції або до задоволенню прохання подавшего заяву (скаргу); вживати заходів з виявлення й усунення причин, викликають обгрунтовані скарги військових та інших громадян, повніше використовувати що є у яких інформацію вивчення стану справ у підрозділах. Якщо командир (начальник), який одержав пропозицію (заяву, скаргу), немає достатніх прав до виконання пропозиції чи задоволення прохання подавшего заяву (скаргу), пізніше ніж у п’ятиденний термін він спрямовує пропозицію (заяву, скаргу) за командою у встановленому порядке.
117. Коли ж пропозицію (заяву, скарга) військовослужбовця зовсім позбавлений необхідної інформації на вирішення у тому, куди слід спрямувати пропозицію (заяву, скаргу) до розгляду, чи коли потрібні додаткові дані чи інше оформлення передачі його за команді чи відповідне установа (військове освітнє установа професійної освіти), пропозицію (заяву, скарга) негайно повертається військовику, подавшему його, з відповідними роз’ясненнями. Забороняється пересилати заяви .й касаційної скарги в руки осіб, дії яких оскаржуються. Про направлення пропозиції (заяви, скарги) до іншої установи (штаб, управління) обов’язково повідомляється військовий, додавший пропозицію (заяву, жалобу).
118. Пропозиції, заяви й касаційної скарги вважаються дозволеними, якщо розглянуті всі поставлені у яких питання, із них прийнято необхідні міри і дано вичерпні відповіді, що відповідають законодавству. Відмова, полягає у задоволенні запитів, викладені у пропозиції (заяві, скарзі), доводиться до військовослужбовця, подавшего його, із посиланням його або військові статути і із зазначенням мотивів відмови, ні з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого решения.
119. Рішення за пропозиціями, заявам і скаргам військовослужбовців приймаються: — в військових частинах — невідкладно, але з пізніше 7 днів із дня надходження; - в управліннях округів, груп військ, флотів й у міністерстві оборони Російської Федерації - вчасно до 15 днів із дня надходження енергоносіїв. Там, коли для. дозволу пропозиції (заяви, скарги) необхідно проведення спеціальної перевірки, витребовування додаткових матеріалів і прийняття інших заходів, терміни дозволу пропозиції (заяви, скарги) можна створюють як виняток продовжено командиром військовій частині, але з понад 15 днів, з повідомленням звідси військовику, подавшему Пропозиція (заяву, жалобу).
120. Зблизька пропозиції (заяви, скарги) заборонена розголошення командиром (начальником) чи. іншою особою, які беруть участь у його розгляді, даних про особистому житті військовослужбовця без його согласия.
121. Командири військових частин і з'єднань зобов’язані не менше десь у квартал проводити внутрішню перевірку стану розгляду пропозицій, заяв, скарг, і прийняттю рішень щодо пропозицій, заявам і скаргам, навіщо призначається комісія, Про результати перевірки складається акт.
122. Всі пропозиції, заяви й касаційної скарги щодня їхнє надходження заносяться, до книги пропозицій, заяв і коментарів скарг (додаток 4), що і зберігається у кожному військовій частині. Скарги, заявлені на опитуванні військовослужбовців під час інспектування (перевірки), до книги пропозицій, заяв і коментарів скарг не заносятся.
123. У вашій книзі пропозицій, заяв і коментарів скарг робиться запис рішення, яке було в кожному пропозиції (заяві, скарзі). Книжка пропозицій, заяв і коментарів скарг представляється для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень: командиру військовій частині - щомісяця, инспектирующим (перевіряючим) — на вимогу. Книжка пропозицій, заяв і коментарів скарг мусить бути пронумерована, прошнурована, скріплений мастичной печаткою та завірено командиром військової части.
Додаток 1. До ст. 11
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРАВ ПО ТИПОВИМ ПОСАДАМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ
Військові должности
Корабельні должности
Командир відділення, екіпажу, расчета
Командир отделения
Заступник командира взвода
-
Старшина роти, батареї, авиаэскадрильи
Старшина команди, групи, вежі, батареи
Командир взвода
Командир групи, башни
Командир роти, батареї, авиазвена, окремого взвода
Командир корабля 4 рангу, батареї, бойовій частині (служби) корабля 2 і трьох ранга
Командир батальйону, дивізіону, авіаескадрильї, окремої, роти (батареи)
Командир корабля 3 рангу, дивізіону кораблів 4 рангу, бойовій частині (служби) корабля 1 ранга
Командир окремого батальйону (дивізіону, авиаэскадрильи)
Командир корабля 2 рангу, дивізіону кораблів 3 ранга
Командир бригади, на окрему й неотдельного полку
Командир корабля 1 ранга
Командир дивізії, окремої бригади, начальник окружного навчального центра
Командир дивізії, бригади кораблів
Командир корпуса
Командир эскадры
Командувач окремої і неотдельной армией
Командувач флотилией
Командувач військами округу, фронту, групою войск
Командувач флотом

Додаток 2. До ст. 19
КНИГА ПОЧЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ (КОРАБЛЯ)
1. Книжка пошани ведеться переважають у всіх полицях (на кораблях 1 рангу), в окремої військовій частині (на кораблях 2 рангу), і навіть на кораблях 3 рангу й у штабах дивізіонів кораблів 4 ранга.
2. До «Книги пошани заносяться військові звання, прізвища, імена і по батькові військовиків у порядку заохочення відповідно до вимогами справжнього Статуту. Занесення до Книги пошани виробляється наказом по військовій частині (кораблю). У Книзі пошани поміщається фотографія військовослужбовця в викладається короткий зміст його досягнень чи подвига.
3. Місце зберігання Книги пошани визначається командиром військовій частині (корабля), аби воно відповідало її значенням і забезпечувало можливість ознайомлення із нею всього особового складу.
Додаток 3. До ст. 106
СЛУЖБОВА КАРТОЧКА
Лицьова сторона
СЛУЖБОВА КАРТОЧКА

Зворотний сторона
ВЗЫСКАНИЯ

Примітки:
1. При присвоєння військовику військового звання прапорщик, мічман, першого звання, і навіть першого звання старшого офіцера, чи вищого офіцера так нього заводиться нова службова картка. У нову службову картку раніше накладені на військовослужбовця дисциплінарні стягнення не заносяться, а заносяться лише заохочення, крім заохочень про зняття стягнень. Колишня службова картка знищується.
2. Усі дисциплінарні стягнення, накладені на військових і не зняті на день звільнення в запас чи відставку, втрачають силу після закінчення один рік від часу звільнення, якщо це час звільнений недоотримав нового стягнення.

Додаток 5. До ст. 83, 100
ПЕРЕЛІК ГРУБИХ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПОРЯДОК ПРИВЕДЕННЯ У ВИКОНУЄ АРЕШТУ, НАКЛАДЕНОГО НА НИХ У ДИСЦИПЛІНАРНОМУ ПОРЯДКЕ
1. До грубим дисциплінарним проступкам військовослужбовця ставляться: — самовільна відсутність; - запізнення з відпустки, відрядження, навчального установи; - запізнення чи самовільний те що зі служби; - порушення правил несення караульної (вахтенной), внутрішньої служб і бойового чергування; - виконання обов’язків службовими щаблями може алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння; - порушення правил безпеки, що призвело до втрати працездатності; - порушення статутних правил стосунки між військовослужбовцями; - промотание чи втрата військового майна; - провини у суспільних місцях в позаслужбовий время;
2. Приведення у виконанні арешту із вмістом на гауптвахті покладається: солдатів, матросів і старшин — на старшину роти (команди); прапорщиків і мічманів — на чергового по військовій частині. У управліннях (закладах державної і військових освітні установи професійної освіти) арешт, налагаемый на військовослужбовця, наводиться у виконанні обличчям за вказівкою начальника, що наклало це стягнення, чи начальник управління (заклади, чи військового освітнього закладу професійної освіти). І тут приведення у виконанні арешту прапорщиків і мічманів доручається прапорщикам, мічманам в рівному званні чи старшому, і навіть офицерам.
3. Записка про арешт солдатів, матросів, сержантів і старшин підписується командиром роти (відповідного підрозділи), а його відсутність — однією з офіцерів роти і завіряється гербовою печаткою військовій частині. Начальник, застосував арешт, зобов’язаний вказати, а командир зробити позначку записці про арешт, як і камері (одиночній, загальної) утримувати заарештованого військовослужбовця. Записка про арешт прапорщика чи мічмана підписується командиром чи начальником штабу військової частини й завіряється гербовою печаткою части.
Лицьова сторона
ЗАПИСКА ПРО АРЕШТ

Зворотний сторона

4. Особи, у яких покладено приведення арешту у виконанні, зобов’язані попередньо впоратися про наявність вільних місць на гауптвахті і зажадати, якщо потрібно, супроводжуючих (конвойных).
5. В усіх заарештованих військовослужбовців перед відправленням на арешт особами, приводящими арешт у виконання, вилучаються свої зброя терористів-камікадзе і боєприпаси, а й у солдатів, матросів, сержантів і старшин, проходять військову службу за призовом, крім, того, за описом — гроші й речі, які належить мати на гауптвахті. Ордени, медалі і планки з орденськими стрічками, і навіть нагрудні знаки заарештовані військовослужбовці здають для зберігання штаб військовій частині чи військову комендатуру гарнізону. Військовослужбовці, які відбуваються військову службу за контрактом, заарештовані в дисциплінарному порядку, при напрямку гауптвахту повинні прагнути бути одягнені в повсякденну форму для ладу, а котрі служать за призовом — в робочу форму плюс шинелі. З іншого боку, кожен заарештований повинен мати при собі рушник, носові хустинки, запасні чисті подворотнички, туалетні належності і приналежності для гоління, і якщо військовий заарештований терміном більш як 7 днів, те й зміну чистого білизни; мати інші речі, і навіть запальні і курильні приналежності арештованим солдатам, матросам, сержантам і старшинам забороняється. Усі заарештовані перед напрямом на гауптвахту проходять медичний огляд, а разі потреби — санітарну обробку (миття в лазні) і дезинфекцію устаткування, про що записці про арешт лікарем робиться отметка.
6. Солдати й матроси, заарештовані в дисциплінарному порядку, скеровуються в військову чи гарнізонну гауптвахту під конвоєм, сержанти і старшини — у супроводі сержантів і старшин. Заарештовані прапорщики і мічмани скеровуються в гарнізонну гауптвахту самостоятельно.
7. Порядок напрями заарештованих на гауптвахту, їх охорони (супроводу), здачі і прийому, утримання і звільнення з-під арешту викладений у Статуті гарнізонної і караульної служб.
8. Під час арешту військовослужбовця гаразд, передбаченому вимогами ст. 83, старший зобов’язаний відправити заарештованого до військовому коменданту гарнізону чи наказати він повинен з’явитися на військовому коменданту гарнізону. Арештований зобов’язаний доповісти військовому коменданту гарнізону хто, і про що він заарештований. Обличчя, производившее арешт, зобов’язане повідомити той самий день коменданта гарнізону (особисто, телефоном чи письмово) причину арешту. Натомість, військовий комендант гарнізону зобов’язаний повідомити звідси командира (начальника) заарештованого. Термін арешту визначається військовим комендантом гарнізону чи командиром (начальником) арестованного.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою