Пути і знаходять способи підвищення стійкості роботи РЭА

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Військова наука


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Определение значень вихідних даних з оцінки стійкості при дії вражаючих чинників ядерного взрыва.

1.1. Надлишкове тиск у фронті ударної хвилі:
?Pф=10+5*n1 =10+10=20, кПа
1.2. Форма РЭА і значення відповідного коефіцієнта аеродинамічного сопротивления:
Паралелепіпед, Сх=0. 85
1.3. Довга РЭА:
b=0. 4+0. 05*n1= 0.5, m
1.4. Ширина РЭА:
c=0. 3+0. 04*n1= 0. 38, m
1.5. Висота РЭА:
h=c= 0. 38, m
1.6. Маса РЭА:
m=10+10*n1= 30, кг
1.7. Коефіцієнт тертя ковзання:
fтр=0. 35
1.8. Дозволене значення прискорення РЭА при інерційних навантаженнях від впливу повітряної ударної хвилі:

ад=50+50*n1= 150, m/c2

2. 5* ?P2ф*103 2. 5*20*20*1000
?Pck = = = 1351. 35, Па
?Pф+720 20+720

Fсм=Сх*S*?Pck= 0. 85*0. 19*1351. 35 = 218. 24, Н

Fтр=fтр*mg= 0. 35*30*9.8 = 102.9, Н

S=b*h= 0. 5*0. 38 = 0. 19, m2

?Pлоб=?Pф+?Pск = 20 000+1351. 35 = 21 351. 35, Па

?Pлоб*S 21 351. 35*0. 19
а= = = 135.2, m/c2
m 30
2. Вихідні дані з оцінки стійкості РЭА до впливу світлового випромінювання ядерного взрыва.

2.1. Розмір розрахункового значення світлового импульса:
Uв=(1+n2)*105= 5*105, Дж/м2
2.2. Матеріал корпусу РЭА та її толщина:
латунь, hс=0. 5мм=?; ?=8600 кг/м3; c=390 Дж/(кг*К);
2.3. Колір забарвлення корпусу РЭА:
світло-сірий, Kп=0. 45
2.4. Дозволене значення температури корпусу РЭА:
Tдоп=(40+5*n2) = 60, оС

Uт 2. 25*105
?T= = = 134.1, оС
?*c*hc 8600*390*0. 0005

Uт=Uв*Kп= 5*105 * 0. 45 = 2. 25*105, Дж/м2

T=Tпом+?T= 20+134.1 = 154.1, оС

Tпом=+20 оС


3. Исходные дані з оцінки впливу ЭМИ на РЭА.

3.1. Форма РЭА і матеріал корпусу РЭА
Паралелепіпед, латунь
3.2. Розміри екрана РЭА:

3.2.1. Довга РЭА:
b=0. 4+0. 05*n1= 0.5, m
3.2.2. Ширина РЭА:
c=0. 3+0. 04*n1= 0. 38, m
3.2.3. Висота РЭА:
h=c= 0. 38, m

3.3. Величина вертикальної складової напруженості електричного поля ЭМИ:

Eв=1000+500*n3= 3500, В/м

3.4. Довга найбільш уразливого вертикального провідника РЭА:
li=0. 05+0. 01*n3= 0.1, m
3.5. Допустимі значення напруги:
Uдоп=1+0. 1*n3= 1.5, в
3.6. Форма і величину патрубка екрана РЭА:
круглий патрубок r=0. 01+0. 002*n3= 0. 02, m

3.7. Розрахункова частота экранируемого випромінювання ЭМИ:
f=10+3*n3 = 25, кГц

?=(Eв*l)/Uдоп = 3500*0.1 / 1. 5= 233. 3

(2*?*f*?o*?r*?*D*hc)2
Еге= 1+ 4*м2 = hc

?=A/ f = 12. 4*10−2 / 158. 11 = 0. 78, m
hc= 0. 0005, м
A=12. 4*10−2,м*Гц½
m=1 (коефіцієнт формы)
?r=1 ?о=1. 256*10−6 Гн*м-1
D = з = 0. 38 — ширина параллелепипеда.
? = 16. 6*106 ом/м
3.3. Розрахунок патрубка экрана.

lп=ln?/? = 0. 045, m
?=2. 4/r = 2. 4/0. 02 = 120
4. Вихідні дані з оцінки стійкості РЭА до впливу проникаючої радіації ядерного взрыва.

P?=10n4 = 103, Гр/с
D?=10n4= 103, Гр
Фн=1015+n4= 1018, 1/m2.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою