П-318

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Військова наука


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МЕТОДИЧНІ УКАЗАНИЯ

До занять на самоподготовке студенти вивчити призначення та склад елементів структурної схеми апаратури П-314М й роботу апаратури по структурної схемою у різних режимах. Відпрацювати практично перевірку апаратури «він «

Заняття ув’язується зі попередніми заняттями № 1,2 теми 6. Через війну відпрацювання даного заняття студенти знати призначення та ТТД апаратури П-318М, принцип формування лінійного спектра П-318М-Б, режим роботи апаратури П-318М-6, і навіть порядок її розгортання і включення питания.

При викладі питання «Загальне пристрій апаратури П-318М-6 викладач звертає увагу студентів попри те, що чимало вузли (блоки) апаратури П-318М-6 таку ж, як і апаратурі П-314М Наприклад: блоки передавачів, приймачів, ВКК, питания.

При поясненні органів у правління, розташованих на правої бічний стінці апаратури необхідно використовувати малюнок апаратури з виглядом межблочных соединении.

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування за контрольним питанням чи письмово шляхом проведення «летючки «. Зміна форми контролю чи контрольних питань відбивається у індивідуальному плані преподавателя.

ПРИБЛИЗНИЙ РОЗРАХУНОК ВРЕМЕНИ

|№№ |Найменування навчальних питань |Час (хв) |Примітка | |I. ВСТУПНА ЧАСТИНА: | |1. |Прийом рапорту, перевірка наявності студентів |3 | | |2. |Перевірка засвоєння пройденого матеріалу |17 | | |II. ОСНОВНА ЧАСТИНА: | |I. |Тактико-технічні дані, електричні |25 | | | |характеристики, загальне влаштування і склад | | | | |комплектів апаратури П-318М | | | |2. |Режими роботи апаратури П-318М-6 |10 | | |3. |Порядок розгортання і включення харчування |10 | | | |апаратури комплекту П-318М-Б | | | | III. ВИСНОВОК 5 | |1. |Підбиття підсумку заняття |3 | | |2. |Завдання самопідготовку |2 | |

| №№ |Навчальні питання і їх стислий зміст |Методичні прийоми | | | |керівника | |1 |2 |3 | |I. ВСТУПНА ЧАСТИНА | | 1. |Прием рапорту, перевірка наявності студентів |Методика перевірки, | | | |зміст контрольних | | | |питань, атак їх | | | |кількість то, можливо | | | |змінено викладачем | | | |за узгодженням із | | | |начальником циклу і з | | | |відбитком змін — у | | | |індивідуальному плані. | |2. |Перевірка засвоєння пройденого матеріалу по | | | |контрольним питанням. | | | |- Доповісти проходження ТЛГ сигналу по | | | |структурної схемою П-314М у І режимі. | | | |- Доповісти проходження ТЛГ сигналу по | | | |структурної схемою П-314М в III режимі. | | | |Доповісти суть і стала порядок перевірки | | | |апаратури П-314М «він «. | | |II. ОСНОВНА ЧАСТИНА | |1. |Тактико-технічні дані, і комплект | | | |апаратури П-318М. | | | |Призначення. Військово-польова апаратура |Показати апаратуру | | |тонального телеграфування П318М предназначена|П-318М комплекту Б, | | |для освіти 4х, 6ти, 10ти, 12ти чи 16ти |включену в канал | | |телеграфних каналів під час роботи каналами ТЧ, |П-309−1 | | |освіченим дротовими, радіорелейними | | | |тропосферными чи космічними засобами зв’язку| | | |Характеристика. Система тонального |Показати П-318М-б, | | |телеграфування П-318М є многоканальной|П-318-ПУ, П-318М-УТТП. | | |системою тонального телеграфування з | | | |частотною модуляцією несучих коливань. | | | |До складу апаратури П-318М входять: | | | |а) апаратура тонального телеграфування | | | |П-318М-6; | | | |б) апаратура тонального телеграфування | | | |П-318М-4; | | | |в) перехідний пристрій П-318М-ПУ; | | | |р) пристрій телефонно-телеграфного переговора| | | |П-318М-УТТП | | | |До того ж комплекти ЗІП, чохли і експлуатаційна| | | |документація. | |

| |2 |3 | |1 | | | | |Бойові можливості. |Графіки | | |Апаратура П-318М-6 дозволяє утворити 6 телеграфних каналів |викреслити на | | |в смузі частот 380−1420Гц чи 1460−2500Гц. |дошці чи | | | |показати по | | | |телебаченню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Рис. 1 | | | |Апаратура П-318М-4 дозволяє утворити 4 | | | |телеграфних каналу в смузі частот 1б40−2320Гц чи 2540−3220Гц | | | |й розрахована на працювати як у 4-х проводовому телефонному | | | |каналу, і по двухпроводной фізичної ланцюга. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Рис. 2 | | | |Упаковки П-318М-6 і П-318М-4 є основними можуть | | | |працювати одна незалежно одної, забезпечуючи отримання | | | |відповідно шести чи 4-х каналів. |Графіки | | |За необхідності упаковки П-318М-4 і П-318М-6 можуть працювати |викреслити на | | |зустрічно, тобто. можуть бути включені різними кінцях телефонного|доске чи | | |каналу, забезпечуючи у своїй отримання 4-х телеграфних каналів |показати по | | |в смузі частот 1640−2320Гц. |телебаченню |

|1 |2 |3 | | | |Графіки | | | |викреслити на | | | |дошці чи | | | |показати по | | | |телебаченню | | | | | | | | | | |Рис. 3 | | | |Для отримання 10,12,16 телеграфних каналів щодо одного телефонному | | | |каналі упаковки П-318М-6 і П-318М-4 з'єднуються у комплект| | | |у відповідній кількості. | | | |З іншого боку, при освіті 10,6 і 4-х телеграфних каналів, є | | | |можливість утворити телефонну службову зв’язок в спектрі частот| | | |300−1300Гц. |Графіки | | | |викреслити на | | | |дошці чи | | | |показати по | | | |телебаченню | | | | | | |Рис. 4 | | | | | | | |Входи і виходи телеграфних каналів апаратури П-318М-6, | | | |П-318М-4 двухполюсные. | | | | | | | | | | | | | | | | |Графіки | | | |викреслити на | | | |дошці чи | | | |показати по | | | |телебаченню | | |Рис. 5 | | | |Перехідний пристрій П-318М-ПУ призначено за погодженням | | | |двухполюсных входів і виходів апаратури тонального | | | |телеграфування з оконечными апаратами, які працюють струмом | | | |одного напрями. | |

|1 |2 |3 | | |Один комплект П-318М-ПУ забезпечує роботу 3-х телеграфних |Поставити питання | | |каналів при підключенні до них телеграфних апаратів типу СП, |контролю, | | |забезпечуючи у своїй роботу П-318М дуплексом (режим II) чи |що таке | | |симплексом (режим III). |режим 1. 11,111| | | |стосовно | | |Пристрій телефонно-телеграфного переговора П-318М-УТТП |на роботу до | | |призначено задля забезпечення службового телеграфного |апаратури | | |переговора по телеграфними каналами апаратури П-318М-6 чи |П-314М. | | |П-318М-4 й забезпечення службового телефонного переговора в | | | |невикористовуваної для телеграфних зв’язків смузі частот телефонного| | | |каналу 300−1400Гц. Пристрій П-318М-УТТП расчитано на | | | |спільну роботи з апаратурою П-318М-6 і П-318М-4. Апаратура| | | |П-З18М може випускатися за п’ять видах комплектації (табл. 1). | |

|№№ |Наименование|К-во|Состав комплекту | |п п |комплекту | | | | | |кан | | | | | |П-318М-6: П-318М-4: П-318М-ПУ: | | | | |П-318М-УТТП | |I. |П-318М-А |12 |2 |- |2 |1 | |2. |П-318М-В |16 |2 |1 |3 |1 | |3. |П-318М-Б |б |I |- |I |1 | |4. |П-318М-Г |10 |I |1 |2 |1 | |5. |П-318М-Д |4 |- |1 |I |1 | |6. |Вага | |75 |75 |25 |27 | |7. |Потребл. | |100 |100 |45 |50 | | |мощин. | | | | | |

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Середня частота будь-якого каналу визначається, з наступній залежності: Fф=270+180 м де Fф середня частота, що визначається каналу n номер канала.

|1 |2 |3 |

Девіація частоти всім каналів однакова і як ± 50 Гц.

В усіх життєвих каналах апаратури передачі позитивної чи токовой посилці відповідає верхня характеристичний частота (+ 50 Гц), негативною чи бестоковой — нижня (- 50 Гц) (рис. 6)

Ширина смуги кожного каналу 140 гц, плюс по 20 гц із боку на расфильтровку — разом 180 гц (рис. 7)

Номінальна швидкість телеграфування 75 бод. Апаратура допускає підвищення швидкості телеграфування до 100 бод з гаком збільшенням крайових спотворень телеграфних посылок.

Рівень сигналу не вдома тракту передачі й на вході тракту прийому по кожному телеграфному каналу під час роботи 16-ту каналами -20 дб (-2,3 НП), а під час роботи 6,10 чи 12-ту каналами- 24,3 дб (-2,8 НП)

Апаратура П-318М може підключатися до ВЧ апаратурі в точках з рівнем — 13 дб (-1,5 НП) для тракту передачі й 4,34 дб (+0.5 НП) для

|1 |2 |3 |

тракту прийому чи точках з рівнем -3.5 дб (-0,4 НП) для тракту приймання й передачи.

Дальність зв’язку визначається дальністю дії каналообразующей апаратури. За необхідності дальність зв’язку може бути збільшена шляхом організації переприемов, максимальну кількість яких має не іще 3- x. Каналообразующая апаратура, канали якої ущільнюються апаратурою П- 318 М, працює у режимі 4 ін ТБ (4 ін ТР).

Працюючи П-318М-4 по фізичної лінії апаратура перекриває згасання 22 дб (2,5 НП), що він відповідає враховуючи километрическое згасання дальності, По кабелю

П-275(? = 0,3 НП) до 8 км.

П-274(? = 0,13 НП) до 15,20 км.

Бойове застосування. Система тонального телеграфування П-318М-6 встановлюється на стаціонарних вузлах зв’язку й входить до складу комплекту апаратних ПУС типу П-254,

Р-454 ОПМ і др.

Харчування апаратури здійснюється від мережі змінного струму напругою 127 чи 220 в.

Показати важливість цього питання для оборонної мощі країни важливості знання даної апаратури для Батьківщини у час і военное.

Апаратура допускає зустрічну роботи з апаратурою тонального телеграфування госсети

ТТ-12/16; ТТ-17П ТНТ-6, ні з військової апаратурою П-318.

ЗАГАЛЬНЕ ПРИСТРІЙ П-318М-6

За малюнком показати й пояснити призначення з'єднувальних елементів на правої бічний стінці апаратури П-318М-6

Апаратура П-318М-6 виконано однієї упаковці зі зйомною передній кришкою. Запасні і знімні частини, необхідних розгортання і настрою апаратури, розташовуються всередині кришки й у ящику ЗИП.

З правого бічний стінці упаковки розташовані 4-х контактні колодки для сполуки її з другий шести канальної упаковкою чи 4-х канальної упаковкою і 30 контактні колодки для сполуки П-318М-6 з ПУ. Конструктивно все вузли П-318М-6 змонтовані в 25 окремих блоках (рис. 8)

|1 |2 |3 |

— шість блоків передавачів (перекл).

— шість блоків приймачів (пр)

— шість блоків комутації каналів (БКК)

— блок харчування (пит)

— блок групового устаткування передачі (Грн. пер-1)

— блок групового устаткування прийому (Грн. пр-1)

— блок генератора несучою частоти (ген. нес. 2880)

— блок лінійного устаткування (лин. об)

— блок перемикання режимів (реж)

— вимірювальний блок (изм).

На лицьових панелях розміщені органи регулювань, сигналізації, вимірів і комутації, призначення яких розглядатимуть на наступному занятии.

|ПР. |ПР. |ПР. |ПР. |ПР. |ПР. | |ПР. |ПР. |ПР. |ПР. |ДК-2,5 | |ГР |ГР |ГР |ІЗМ |Реж | |ГР |ГР |Ген |ІЗМ | |перекл. |перекл. |перекл.| | | |пер. |пер. |нес | | | | | | | | | | |4850| | |БКК |БКК |БКК |БКК |БКК |БКК | |БКК |БКК |БКК |БКК |Реж | |ЗВТ |ЛИН ПРО | |ЗВТ |Лін 0,5 | |перекл. |перекл. |пер. |пер. |пер. |пер.| |пер. |пер. |пер. |пер. |ДК-1,4 |

Рис. 8

2. Принцип формування лінійного спектра апаратури комплекту П-318М-6

Принцип формування лінійного спектра розглянемо з прикладу освіти їх у 16-ти канальном комплекті П-318М-В т.к. він найповніше відбивають картини для всіх перетворень. У основу формування лінійного спектра апаратури П-318М покладено принцип образования

Показати за схемою «Принцип формування лінійного спектра П-318М-6. |1 |2 |3 |

стандартної (вихідної) шести канальної групи, займаної спектр 1460- 2500 гц. Основна стандартна шести канальна група складена з спектрів частот 7−12 каналів, кожен із яких утворюється шляхом модуляції несучих коливань із частотою 1530, 1710,1890,

2070, 2250, 2430 гц. відповідно для 7,8,9, 10,11 та дванадцяти каналов.

Спектр частот сигналів основний групи каналів надходить на вхід каналу ТЧ без перетворень (Реж.- Б)

Спектр частот 1−6 каналів утворюється шляхом модуляції несе коливання 2880 гц. спектром основний групи і виділення нижньої бічний смуги не вдома групового перетворювача, (див. мал. 9). Графік викреслити на дошці або показати по телевидению.

Рис. 9

Отриманий спектр займає смугу від 380 гц. до 1420Гц. Для освіти 1−6 каналів бюджету потрібен другий упаковка П-318М-б (Реж. А) Спектр 13- 16 каналів виходить шляхом модуляції несе коливання із частотою 4860Гц. спектром 4-х каналів (8,9,10,11) основне групи (1б40−2320Гц) і виділення нижньої бічний смуги не вдома перетворювача (рис. 10)

Графік викреслити на дошці або показати по телевидению

|1 |2 |3 |

Отриманий спектр розміщається в смузі частот 2540 гц — 3220 Гц.

Для освіти 13−16 каналів необхідно мати упаковку

П-318М-4 (Реж. Б)

Отже повний спектр, яку він обіймав усіма 1б-ю каналами розміщається в смузі частот 380 — 3220 гц. (Рис. 11)

Структурна схема включення комплектів аппаратуры

П-318М в організацію 16 телеграфних каналів і режимів їхніх навчальних робіт має вид: Рис № 12.

Рисунки показує по уч. телебаченню та коментує их.

3. Режим роботи апаратури П-318М-6

Наявність групового устаткування дозволяє включати апаратуру П-318М-6 чотири режимах.

Режим, А — передача і достойний прийом з преобразованием.

Режим Б — передача і достойний прийом без преобразования

Режим [pic]- передача з перетворенням, прийом без преобразования.

Режим [pic]- передача без перетворення, прийом з преобразованием.

Установка режимів здійснюється 24-контактными коммутационными колодками на блоці перемикання режимів. Вибір режимів роботи опреде-

|1 |2 |3 |

ляется умовами эксплуатации.

Режим — А. Обидві упаковки П-318М-6 на протилежних кінцях телефонного каналу, встановлюються в режим А.

Передача і достойний прийом всіх шести телеграфних каналів відбуватиметься у смузі частот 380−1420Гц. (рис. 1З)

Викреслити на дошці або показати графік по телевидению

Режим — Б. обидві упаковки П-313М-6 на протилежних кінцях телефонного каналу, встановлюються в режим Б.

Передача і достойний прийом всіх шести телеграфних каналів відбуватиметься у смузі частот 1460−2500Гц. (рис. 14)

Режим Б

Викреслити графік на дошці або показати по телевидению.

При організації 12 каналів за одним телефонному каналу з кожної оконечной станції встановлюється комплект П-316М-А, що у своєму складі 2 упаковки П-318М-6, одне з упаковок працює у режимі «А », а друга — як «Б «. (рис. 15а)

З'єднуючі шнури і місця їхнього підключення показати на апаратурі, а також перемикач «6; 12/16; відомий «. |1 |2 |3 |

Упаковки П-З18−6 в одній оконечной станції з'єднуються між собою двома шнурами, гнізда «перед «П-318М-б, на правої бічний стінці, однієї упаковки поєднано з аналітичними аналогічними гніздами інший упаковки, також шнуром з'єднуються і гнізда «прийом ».

Один із упаковок буде «провідна », а друга «відома », перемикач на блоці лінійного устаткування б; 12/16; відомий «» провідною «упаковки ставлять у становище «12/16 », у своїй лінійне устаткування цієї упаковки бере участь у формуванні загального сигналу. Вихід 12-ти телеграфних каналів — на лінійному щитку «провідною «упаковки, на клемах «ТЛФ КАН », «ПЕР », «ПР «. Друга, сполучена упаковка, буде «відомою », її перемикач на блоці лінійного устаткування «6, 12/16; відомий «ставлять у становище «відомий ».

Як провідною то, можливо обрано з упаковок.

Графік викреслити на дошці або показати по телевидению.

Структурна схема включення «провідною «і «відомою «у паковок, апаратури П-318 в канал зв’язку освічений апаратурою П-309. показано на рис. 12

|1 |2 |3 |

Режим [pic] чи [pic]. Змішаний режим [pic] чи [pic] вибирається, переважно, під час роботи апаратури по 4-проводной кабельної лінії з метою зменшення впливу перехідних струмів з передачі на свій прием.

У цьому, якщо упаковка, наприклад, на ближньому кінці лінії ставлять у режим [pic], то упаковка на далекому кінці лінії ставлять у режим [pic] (рис. 16)

У змішаному режимі можна забезпечити по телефонному каналу роботу лише шістьма каналами.

Графіки викреслити на дошці або показати по телевидению

Такие ж режими роботи забезпечується апаратурі П-318М-4.

4. Порядок розгортання і включення харчування апаратури комплекту П- 318М-Б

Апаратура П-З18М встановлюється помешкань чи критих кузовах (причепах) автомашин вузла зв’язку з можливості у безпосередній наближеності від апаратури, котра утворює телефонний канал. I. Встановити апаратуру на стіл, стелаж, зняти чохли і крышки.

Розповідь супроводжувати показом на аппаратуре.

Особливу увагу привертає дотримання правил ТВ.

|1 |2 |3 |

2. Вилучити з ящиків ЗІП:

— лінійні щитки;

— з'єднувальні кабелі;

— шнури 4-х провідні з вилками,

3. Вилучити з крышек:

— шнури для включення сети;

— шнури измерительные;

— шнури 4-х поводные з вилками.

4. Провести огляд аппаратуры.

5. Скріпити апаратуру і устрої б. Лінійні щитки в безпосередній близькості до аппаратуры.

Пристрій П-318М-ПУ підключається на 3 каналу між аппаратурой

П-318М-6 (П-318М-4) і лінійним щитком,

Підключити службовий телеграфний апарат до П-318М-УТТП.

8. Заземлити апаратуру, тумблери включення харчування експортувати становище «ОТКЛ ».

9. Мережний шнур залучити до зажимам

127−220 в. лінійного щитка і устройства

П-318М-УТТП.

10. При харчуванні апаратури від мережі 127 В перепаять перемички на трансформаторах блоків питания.

11. Підключити апаратуру до неї 220/127 В. III ВИСНОВОК Підбиття підсумку занятия

Завдання самоподготовку

Підбити підсумок занятия.

Дати завдання на самопідготовку і оголосити литературу.

|1 |2 |3 |

ЗНАТИ: а) Основні ТТД реалізувати основні електричні характеристики системы

П-318М-6 б) Загальне пристрій П-318М-6 в) Режими праці та порядок розгортання П-318М-6 р) Порядок включення П-318М-6 в канал ТЧ.

ВМІТИ:

Розгортати апаратуру П-318М-6 підключати до неї джерело харчування і перевіряти котрі живлять напряжения.

ЛІТЕРАТУРА: Апаратура П-318М. «Технічне письмо речей та інструкція по експлуатації». Стор. 3−18, 99−103.

Методичну розробку становив викладач, майор А. І. ХАЙЛО

----------------------- f, Гц.

3400

2320

1640

300

4 тлг. кан.

4 тлг. кан.

300

3220

2540

3400

f, Гц.

6 тлг. кан.

300

2500

1460

3400

f, Гц.

6 тлг. кан.

300

380

1420

3400

f, Гц.

Т

Т

СА

Лін. щит.

П-318М-б

П-309−1

6 тлг. кан.

2500

f, Гц.

3400

1300

300

тлг. кан.

300

1450

2500

3400

f, Гц.

2320

1640

4 тлг. кан.

f, Гц.

3400

380

300

Поставити запитання в контролю т.к. залежність давалася в Т.б. зан. 1

Таблицю викреслити на дошці або показати по телевидению

Fср + 50 Гц

180

140

Fср — 50 Гц

Fср3

Fср2

Fср

f, Гц

t, с

t, с

t, с

Графіки викреслити на доске.

Графіки викреслити на доске.

Запитати, що таке девиация?

Рис 6

За наявності часу викреслити на дошці або показати по телевидению

10

9

8

7

f, Гц

f, Гц

Рис. 10

4860

2540

2320

3220

6

5

4

3

1640

7

8

9

10

11

12

1460

2500

f, Гц

f, Гц

1

2

3

4

5

6

380

1420

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

А

Б

Б

Рис. 11

П-318-М-6

П-318-М-6

П-318-М-4

П-318-М-4

П-318-М-4

Ведомая

П-318-М-4

Ведущая

П-303

П-303

П-318-М-4

Ведущая

П-318-М-4

Ведомая

П-318-М-4

Рис. 12

3400

f, Гц

Режим А

6 кан. ТЛГ.

f, Гц.

3400

1420

380

300

Рис. 13

6 ТЛГ. кан.

f, Гц.

2500

3400

1460

1300

300

Рис. 14

f, Гц.

Б

А

П-318-М-6

П-318-М-6

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Рис. 15а

f, Гц

3400

2500

1460

1420

380

6 ТЛГ. кан.

6 ТЛГ. кан.

Рис. 16

f, Гц.

3400

2500

1460

1420

380

300

А. пр.

Б. пер.

Режим[pic]

f, Гц.

3400

2500

1460

1420

380

300

Б. пр.

А пер.

Режим[pic]

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою