Способы надання податкових льгот

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Податки, оподаткування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Институт економіки та финансов

[pic]

РЕФЕРАТ

Тема: способи надання податкових льгот

По курсу: налогообложение

(c)виконав: студент очного отделения

211 группы

Павлов П.С. перевірив: Перевалова Ж. А.

Санкт-Петербург

2003 г.

Введение…3 1. Повне звільнення від сплати податку: 1.1. НДС…5 1.2. Акцизы…7 1.3. Налог на майно (НИ)…8 1.4. Налог на користувачів автошляхів (НПАД)…9 1.5. Налог з продажу (НСП)…9 1.6. Налог на прибыль… 10 1.7. Налог з доходів фізичних лиц… 11 1.8. Единый соціальний податок (ЕСН)… 12 2. Зниження ставки: НДС… 12 3. Податкові відрахування: 3.1. НДС…13 3.2. Налог з доходів фізичних лиц… 13 4. Повернення раніше сплаченого податку: Акцизы… 14 5. Зміна терміну сплати податку: 5.1. отсрочка/рассрочка,… 15 5.2. податковий кредит… 16 5.3. інвестиційний податковий кредит… 16 Заключение… 17 Список литературы… 18

* * *

Податки є основним джерелом коштів бюджету Російської Федерації, а пільги зменшують податкове навантаження юридичних осіб і дозволяють ефективніше організовувати підприємства, і навіть збільшують реальний прибуток фізичних осіб. Стягування податків і надання пільг передбачено законодавством про податки і зборах. Вона складається з податкового кодексу й федеральних законів про податки і сборах.

Чільне місце у формуванні доходів бюджету займає податку додану вартість. Це приблизно 45% надходжень федерального бюджету та взагалі 22% консолідованого бюджету. Друге його місце займає податку прибуток. Він просто складає більш 20% консолідованого бюджета.

Налог[1] - обов’язковий, індивідуально безплатний платіж, стягуваний з організацій корисною і фізичних осіб, у формі відчуження їхніх на праві власності, господарського ведення чи оперативно керувати коштів у цілях фінансування забезпечення діяльності держави й (чи) муніципальних утворень. Податок як фінансово-економічна категорія висловлює грошові відносини держави і физическими/юридическими особами щодо формування бюджетів, і позабюджетних фондов.

Збір — обов’язковий внесок, стягуваний з організацій корисною і фізичних осіб, сплата якого одна із умов скоєння щодо платників зборів державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих действий.

Учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і зборах, є організації та фізичні лица.

У Російській Федерації встановлюються такі види податків і зборів: -федеральні податки та збори, -податки та збори суб'єктів РФ, -місцеві податків і сборы.

Податок вважається встановленою лише тому випадку, коли визначено платники податків і елементи оподаткування, саме:. об'єкт оподаткування, податкову базу,. податковий період,. рівень податкової ставки,. порядок обчислення податку,. лад і терміни сплати налога.

У необхідних випадках під час встановлення податку акті законодавства про податки і зборах можуть також передбачатися податкові пільги та підстави до їх використання налогоплательщиком.

Пільги із податків і зборів — надані окремих категорій платників податків передбачених законодавством переваги по порівнянню коїться з іншими платниками податків, включаючи можливість не сплачувати податок або сплачувати їх у меншому размере.

У цьому велике значення має тут винятковий характер[2] податкових пільг. Податкова пільга завжди передбачає, що з загальним порядком оподаткування існувала і спеціальний, у результаті якого розмір податкових вилучень для плетельщика знижується чи пом’якшується. Скористатися пільговим порядком оподаткування платники податків можуть при суворо визначених умовах, передбачених податковим законодательством.

Норми законодавства про податки і зборах, що визначають підстави, лад і умови застосування пільг, що неспроможні носити індивідуального характера.

Платник податків проти неї відмовитися від використання пільги, або призупинити її використання однією чи кілька податкових періодів, бо завжди застосування тій чи іншій пільги є благом для налогоплательщика.

* * *

Способи надання податкових льгот:

1) повне звільнення від сплати податку; 2) зменшення податкової бази (у сумі прибутків і витрат); 3) Зниження ставки; 4) податкові відрахування; 5) неоподатковуваний мінімум; 6) повернення раніше сплаченого податку; 7) податкові канікули: 8) зміна терміну сплати податку: а) отсрочка/рассрочка; б) до податкового кредиту; в) інвестиційний податковий кредит.

* * * Чільне місце у формуванні доходів бюджету займає податку додану вартість. Це приблизно 45% надходжень федерального бюджету та взагалі 22% консолідованого бюджету. Друге його місце займає податку з прибутку. Він просто складає більш 20% консолідованого бюджета.

1. Повне звільнення від сплати налога

1.1. Повне визволення з НДС

осуществляется трьома способами.

Перший [3]заключается у цьому, що організації та індивідуальні підприємці мають право визволення з обчислення та сплати податку, якщо на три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від товарів (робіт, послуг) не враховуючи ПДВ і НСП не перевищить 1 мільйона рублей.

Особи, використовують декларація про звільнення, мають представити відповідне письмове повідомлення і документи, що підтверджують декларація про звільнення, в податковий орган за місцем учета.

Документами, які підтверджують декларація про звільнення (чи продовження його терміну), є: -виписка з бухгалтерського балансу (надають організації), -виписка з оповідання продажів, -виписка з оповідання обліку прибутків і витрат господарських операцій (надають індивідуальні предприниматели).

Другий спосіб. Законодавством визначено операції, не визнані реалізацією (передача безоплатно об'єктів соціально-культурної сфери, і житлового фонду муніципальним органам, вклади в статутний капітал, вклади в просте товариство; виконання ремонтно-реставраційних робіт, виконуваних при реставрації пам’яток історії та культури, охоронюваних державою, виконання проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт рахунок коштів бюджетів, та інші операции).

Третій спосіб. Відкидання оподаткування окремих операцій, як-от реалізація життєво важливих лікарських засобів, послуги медичної сфери, послуги з змісту дітей у дошкільних установах, передача у користування житлових приміщень, продаж лотерейних квитків і поштових марок, послуг у сфері освіти, послуги страхування, банківські операції, послуги з догляду хворих, інвалідами і старими та інші операции.

Приклад подання податкової пільги по НДС

I. У розділі ст. 149, п. 2, в.п. 15) НК РФ.

Общий обсяг виконаних робіт за 2002 рік ЗАТ «Будівельник» — 27,7 млн. крб., зокрема ремонтно- реставраційні роботи — 5,2 млн. крб. (реставрація фасаду пам’ятника історії держави та культури федерального значения).

НДС=(27,7 — 5,2)*20%=4,5 млн. крб. Неоподатковуваний оборот — 5,2 млн. крб. Льготируемый НДС=5,2*20%=1,04 млн руб.

II. У розділі ст. 149, п. 3, в.п. 16) НК РФ.

Общий обсяг виконаних робіт за 2002 рік ТОВ «Імпульс» — 7,8 млн. крб., в тому числі НДДКР у межах договору з РК «Енергія», яким відкрито бюджетне фінансування, — 3,0 млн руб.

НДС=(7,8 — 3,0)*20%=0,96 млн. крб. Неоподатковуваний оборот — 3,0 млн. крб. Льготируемый НДС=3,0*20%=0,6 млн руб.

1.2. Повне звільнення від сплати акцизов

I. Ряд товарів зізнається підакцизними (ліки, лечебно- профілактичні препарати, минулі державної реєстрації, ветеринарні препарати, парфюмерно-косметическая продукція). II. У податковому кодексі визначено операції, які підлягають оподаткуванню: 1) передача підакцизних товарів одним структурним підрозділом, які є самостійним платником податків, для підакцизних товарів іншому того ж таки підрозділу цієї організації; 2) реалізація організаціями денатурованого етилового спирту із усіх видів сировини; 3) реалізація організаціями денатурированной спиртосодержащей продукції; 4) реалізація газу для особистого споживання фізичними особами, житловими кооперативами; 5) реалізація нафтопродуктів платником податків. III. Відкидання оподаткування експортерів. Відбувається за наявності поручництва банку. Експортери акцизи не нараховують і уплачивают.

За відсутності поручництва сума акцизів нараховується і сплачується до бюджету, але підлягає відшкодуванню. Це відшкодування фактично є виглядом пільги, як повернення раніше сплаченого налога.

Історичний пример[4].

Як і інші податки, акцизи є потужним важелем регулювання економіки, поводження з якими слід дуже обережно та вміло, по можливості прогнозуючи наслідки впроваджуються змін. Так, всі розуміють, чого привело у середині 1990-х років збільшення акцизу на алкогольну продукцію. Акциз збільшили, начебто, мало, всього на 5% (з 85 до 90%). Але й фінансові, і загальноекономічні, і соціальні наслідки були дуже серйозними. Зростання акцизів викликав миттєве підвищення цін вітчизняну алкогольну продукцію. Далі попит її у упав, — спочатку магазини, та був й українські підприємства стали затоварюватися, на більшості їх виробництво зупинилося. Новоутворена «ніша» була негайно заповнена. У комерційних кіоски у містах ринув потік дешевих, але (вірніше, «отже…») недоброякісних спиртних напоїв з-за кордону, хто заповнив ринок. Результат такого підвищення акцизів: помітне зниження податкових надходжень замість очікуваного підвищення, зниження прибутку на лікеро-горілчаних заводах, погіршення фінансового стану, низькосортна продукція споживачам, гроші почали йти до інших держав на її купівлю. Проте зорієнтувалося за умов оперативно, знизивши акциз до колишнього уровня.

Цей приклад яскраво демонструє вплив податкового навантаження на приозводителя.

* * *

1.3. Відкидання сплати податку имущество

Застосовується два способу надання пільг щодо податку майно: I. По видам громадських організацій і за видами деятельности.

Окремі види організацій повністю позбавлені сплати податку майно. Це бюджетних організацій, органи законодавчій і виконавчої, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд соціального страхування, колегії адвокатів, підприємства з переробки сільгосппродукції, риби і морепродуктів (якщо виручка від цих видів діяльності перевищує 70% від усієї виручки), установи культури та мистецтва, релігійні об'єднання та молодіжні організації, підприємства народно- художніх промислів, установи кримінально-виправної системи та інші организации.

II. По об'єктах. Не оподатковуються окремі види майна, знаходиться в балансі платника податків: земля, супутники зв’язку, шляху повідомлення, лінії електропередач, майно потреб освіти, охорони природи, пожежної безпеки, громадянської оборони, страхові резерви, майно соціально-культурної та житлово-комунальній сфери, і решта видів имущества.

* * *

1.4. Відкидання сплати податку користувачів автодорог

Повністю звільняються й від сплати податку колгоспи, радгоспи, фермерські господарства, інші об'єднання та молодіжні організації, займаються виробництвом сельхозпродкуции, якщо питому вагу доходів від її реалізації перевищує 70% від суми доходов.

Звільняються від податку також організації, здійснюють зміст автодоріг загального користування, професійні аварійно- рятувальний служби, пожежна служба; організації, працюють у спрощених податкових режимах.

1.5. Відкидання сплати податку з продаж

Законодавством визначено операції, які підлягають оподаткуванню: операції з реалізації фізичних осіб наступних товарів, робіт, послуг:. хліб, хлібобулочні вироби; молоко, молочні вироби; олію, маргарин, борошно, яйця, птахи, крупи, цукор, сіль, картопля, продукти дитячого діабетичного харчування;. дитячий одяг, взуття;. ліки, протезно-ортопедичні вироби;. житлово-комунальні послуги, послуги з найму житла;. будинку, споруди, інші об'єкти нерухомості, земельні ділянки, цінних паперів;. путівки в санаторно-курортні оздоровчі заклади;. товари, роботи, послуги, пов’язані з учебно-научно-производственным процесом;. послуг у сфері культури, мистецтва;. послуги з змісту дітей у дошкільних установах;. ритуальні послуги;. послуги, надані кредитними організаціями, страховиками, професійними учасниками ринку цінних паперів, навчальна і наукова книжкова продукція, періодичні друкарські видання, послуги органів структурі державної влади (які стягуються пошлины).

Приклад подання податкової пільги з податку з продаж

Ст. 4, п. 1, в.п. 1) Закону С-Пб від 26. 12. 2001 № 906−14 «Про податок із продаж».

Вигляд діяльності ТОВ «Вояджер» — роздрібна торгівля продуктами харчування. Загальний товарообіг (валовий виторг) ТОВ «Вояджер» за 2002 рік — 15,2 млн. крб., зокрема прибуток від реалізації хліба і низки хлібобулочних виробів — 4,7 млн руб.

Податок з продажу = (15,2 — 4,7)*5%=0, 525 млн. крб. Неоподатковуваний оборот =4,7 млн. крб. Льготируемый продажі =4,7*5%=0,235 млн руб.

* * *

1.6. Відкидання сплати податку прибыль

25 глава податкового кодексу пільг з оподаткування прибутку не передбачає, однак у перехідний час залишається і можливість використовувати пільги, передбачені Законом 2116−1 і 110 ФЗ. (Пільги малим підприємствам, не применяющим спрощену систему звітності; пільги організаціям, що забезпечує пріоритетні інвестиційні нові проекти та другие).

Перехідний період розумів пільги малим підприємствам чотири роки, підприємствам, з пріоритетними інвестиційними проектами — трохи більше трьох лет.

Пільга малим підприємствам, котрий використовує спрощену систему, давалася наступним способом: -перші 2 року малі підприємства не сплачують податку з прибутку. -У 3-й рік сплачують 25% податку; -У 4-й рік — 50%.

У цьому їх необхідно виконувати такі умови: 1) підприємство відповідає критеріям, які встановлені віднесення до суб'єктів малого підприємництва: а) чисельність, б) формування статутного капіталу; 2) підприємство має бути знову створено не так на базі ликвидированного/реорганизованного; 3) підприємство здійснює виробництво товарів народного споживання, медичних ліків, товарів будівництва; 4) прибуток від зазначених видів діяльність у 1-ї та 2-ї рік повинна превышать

70% суми виручки, в 3-ї та 4-ї рік — 90%; 5) мале підприємство на повинен припинити діяльність до закінчення 5-и років. Пільга застосовується у протягом 4-х років. Якщо мале підприємство припиняє діяльність до закінчення 5-и років, податку з прибутку розраховується у його обсязі й вносять у бюджет з урахуванням коригування за ставкою рефинансирования.

1.7. Відкидання сплати на доходи фізичних лиц

Не підлягають оподаткуванню (звільняються й від оподаткування) такі види доходів фізичних осіб:. державні посібники, крім посібників з тимчасової непрацездатності, безробіттю, вагітності, пологам;. державні пенсії;. всі види компенсаційних виплат (не більше норм), що з: — відшкодуванням шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим суб'єктам ушкодженням здоров’я; -безплатним наданням житлових приміщень та комунальних послуг в, палива чи відповідного грошового відшкодування; -оплатою вартості харчування і спорядження працівників физкультурно-спортивных організацій;. винагороди донорам;. аліменти;. гранти;. міжнародні (російські) премії за досягнення у встановлених областях;. одноразова матеріальна допомогу;. стипендії та інші передбачених законодавством доходы.

Зазначені доходи звільняються й від оподаткування за умови надання платником податків документа, виданого відповідним органом місцевого самоврядування. доходи, які перевищують 2000 рублів, отримані з зазначених у НК основаниям.

1. 8. Відкидання сплати єдиного соціального налога

От сплати ЄСП звільняються:. організації будь-яких організаційно-правових форм — з сум виплат, які перевищують протягом податкового періоду 100 000 рублів кожного работника-инвалида I, II, III групи. громадські організації інвалідів;. організації, статутний капітал яких тільки з вкладів організацій інвалідів і де чисельність інвалідів становить менше 50%;. установи, створені задля досягнення освітніх, культурних, лечебно- оздоровчих та інших цього;. російські фонди підтримки освіти і науки;

* * *

2. Зниження ставки

3-й пункт статті 164 передбачає ставку 20% попри всі товари, оподатковувані ПДВ, проте, попри реалізацію товарів для дітей, деяких продуктів харчування, друкованих видань і книжкову продукцію, медичних товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва (перелік встановлено урядом) ставка знижена до 10% (2-ї пункт ст. 164).

* * *

3. Податкові вычеты

3.1. НДС

ПДВ, сплачений постачальниками за придбані цінності, за операціями, оподатковуваним ПДВ, на витрати не належить, а підлягає відшкодуванню з бюджета.

Платники податків по придбаним матеріалам, товарам, роботам, послуг мають право відрахування, якщо виконуються такі умови: 1) матеріали, роботи, послуги мають виробниче призначення; товари для продажу. 2) всі ці матеріальних цінностей використовуються в операціям, оподатковуваним ПДВ. 3) товарно-матеріальні цінності повинні прагнути бути оприбутковано, основні кошти експлуатувалися, нематеріальні активи ухвалені облік. 4) цінності повинні бути оплачені постачальникам. 5) наявність рахунків-фактури постачальника, оформленого відповідно до встановленим порядком.

Податковим вычетам підлягають суми ПДВ з командировочним видатках (проїзд, житло) і ПДВ щодо представницьким видатках (ПДВ виділяють по розрахунковим ставками і лише у частини нормувальних витрат); суми ПДВ, сплачені митниці по ввезених товарам; ПДВ, сплачений з авансів; ПДВ, належить до поверненню товарів; ПДВ щодо об'єктах будівництва, виконаним господарським способом на даний момент входження у эксплуатацию.

3.2. Податок з доходів фізичних лиц

При визначенні розміру податкової бази платник податків має право отримання наступних вычетов:

Стандартні відрахування: 1) у вигляді 3000 рублів кожний місяць податкового периода

(поширюється до осіб, отримали чи перенесли променеву хворобу і інші захворювання, пов’язані з катастрофою на Чорнобильською АЕС); 2) податковий відрахування у вигляді 500 рублів кожний місяць податкового периода

(поширюється на Героїв Радянського Союзу, і Героїв Российской

Федерації, до осіб, нагороджених орденом Слави трьох ступенів, участников

Великої Великої Вітчизняної війни); 3) податковий відрахування у вигляді 400 рублів кожний місяць податкового периода

(поширюється до осіб, перелічених вищою, і діє до місяці, у якому дохід цих осіб, обчислюваний наростаючим результатом початку податкового періоду, перевищив 20 000 рублей).

Соціальні відрахування: 1) у сумі доходів, що перераховуються платником податків на потреби як грошової допомоги організаціям науки, культури, освіти, соціального забезпечення й інші мети; 2) у сумі, сплаченої платником податків у податковому періоді за своє навчання у освітні установи, і навіть навчання своїх дітей до 24 років на денний форми навчання; 3) у сумі, сплаченої за лікуванню платника податків, і навіть його супруга (и), батьків і (чи) дітей до 18 лет;

Майнові відрахування: 1) в сумах, отриманих від продажу житлових будинків, квартир, дач…, які перебували у власності щонайменше п’ять років, але з перевищують 1 000 000 рублів, і навіть від продажу іншого майна, що перебуває щонайменше трьох років, але з перевищує 125 000 рублів. 2) у сумі, витраченої для будівництва (придбання) житлового дома/квартиры, у вигляді фактичних расходов.

Професійні відрахування: 1) прибутки від виконання робіт з договорами цивільно-правового характеру; 2) платникам податків, одержують авторські й інші винагороди, у сумі фактичних расходов.

* * *

4. Повернення раніше сплаченого налога

Освобождение від оподатковування експортерів підакцизної продукції відбувається за наявності поручництва банку. Експортери акцизи не нараховують і уплачивают.

За відсутності поручництва сума акцизів нараховується і сплачується до бюджету, але підлягає возмещению.

* * *

5. Зміна терміну сплати налога

Зміною терміну сплати податку визнається перенесення за встановлений термін сплати податку пізніше. Термін сплати можна змінити щодо всієї підлягає сплаті суми податку то її частини з нарахуванням відсотків по несплачену суму налога.

Зміна терміну сплати податку здійснено у формі:. відстрочки,. розстрочки,. податковий кредит,. інвестиційного податкового кредита.

5.1. Отсрочка/рассрочка

Відстрочка чи розстрочка податку є зміна терміну сплати податку за наявності відповідних підстав, терміном від однієї до шість місяців з одноразової чи поетапної сплатою суми задолженности.

Відстрочка чи розстрочка податку можуть бути надані зацікавленій особі за наявності хоча самого з таких підстав:. заподіянні йому шкоди внаслідок стихійного лиха чи інших подібних причин (відсотки у сумі заборгованості у своїй не нараховуються);. затримки фінансування з бюджету чи оплати виконаного державного замовлення (відсотки не нараховуються);. загрози банкрутства у разі одноразової виплати податку (у своїй у сумі заборгованості начисляють відсотки з ставки, рівної Ѕ ставки рефінансування, що діяла у період отсрочки/рассрочки);. майновий стан фізичної особи виключає можливості одноразової сплати податку (відсотки нараховуються);. якщо виробництво і (чи) реалізація товарів, робіт, послуг носить сезонний характер (відсотки нараховуються);. інших підстав, передбачених Митним кодексом РФ. Відстрочка чи розстрочка може надаватися за одним або декільком налогам.

5.2. Податковий кредит

Податковий кредит є зміна терміну сплати податку термін від трьох місяців і до один рік за наявності хоча б однієї з перелічених вище оснований.

Податковий кредит він може надаватися за одним або декільком податках. У цьому відсотки нараховуються, якщо причиною надання кредиту є загроза банкрутства й не нараховуються через заподіяння шкоди або затримку фінансування з бюджета.

5.3. Інвестиційний податковий кредит

Інвестиційний до податкового кредиту є така зміна терміну сплати податку, у якому організації за наявності відповідних підстав дають можливість протягом визначеного терміну й у певних межах зменшувати свої платежі з податку із наступною поетапної сплатою суми кредиту та нарахованих процентов.

Інвестиційний до податкового кредиту може бути наданий з податку прибуток (дохід) організації, і навіть за регіональною і керували місцевим податках на термін від року до п’яти лет.

Організація, отримавши інвестиційний до податкового кредиту, вправі зменшувати свої платежі з відповідного податку протягом термін дії договору. Зменшення проводиться у разі кожному платежу відповідного податку, яким надано кредит, кожний звітний період до тих пір, поки сума, не сплачена організацією внаслідок всіх таких зменшень, стане рівної сумі кредиту, передбаченої відповідним договором. Конкретний порядок зменшення платежів визначається договором.

Якщо організацією укладено більше такого договору, термін дії яких немає минув на момент чергового платежу, нагромаджена сума кредиту визначається окремо з кожного з цих договорів. У цьому збільшення накопиченої суми кредиту виробляється у відношенні першого по терміну договору, а при досягнення цієї сумою розміру, вказаної у договорі, організація може збільшувати накопичену суму по наступному договору.

Інвестиційний до податкового кредиту може надаватися організації при наявності хоча самого з таких підстав:. цю організацію проводить науково-дослідні чи досвідчено- конструкторські роботи, технологічне переозброєння виробництва;. здійснює внедренческую і інноваційну діяльність;. виконує дуже важливий замовлення по соціально-економічному розвитку регіону. Дія відстрочки, розстрочки, податковий кредит чи інвестиційного податковий кредит припиняється після закінчення термін дії договору або достроково разі сплати всієї належної податок і лобіювання відповідних процентов.

* * *

Заключение

Отже, ми розглянули основні способи надання податкових пільг загалом на прикладі конкретних податків для фізичних юридичних осіб. Податкові пільги є найважливішим інструментом державного регулювання діяльності великих і малих підприємств, приватних підприємців та реальних доходів фізичних осіб. Тому всі, ким поширюється дію податкових пільг, зацікавлені у знанні законів, своїх правий і обязанностей.

1. «Податковий кодекс Російської Федерації». 2. «Податки і податкове право», навчальних посібників. М., «Аналитика-пресс», 1997. 3. «Податкова адвокатура», навчальних посібників. 4. «Податки: теорія і практика», В.В. Глухів, І.В. Дольдэ. 5. «Керівні, нормативні і правові акти», довідник. У. Корольов, В.

Курпин. 6. «Основи податкової системы», Д. Т. Черник, О. П. Починок, В. П. Морозов,

«Юнити», М., 2000 г.

Нормативні акти: 1. Податковий кодекс Російської Федерації; 2. Закон С-Пб від 26. 12. 2001 № 906−114 «Про податок із продажів»; 3. Закон № 2116−1 і № 110 ФЗ.

* * *

----------------------- [1] У розділі ст. 8 НК. [2] «Податки і податкове право», учеб. посібник. М., «Аналитика-пресс», 1997. [3] У розділі ст. 145 НК. [4] «Основи податкової системи», Д. Т. Черник і другие. «Юнити», М., 2000 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою