АО УралСвязьИнформ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Введение.

1.1. Актуальность темы.

1.2. Цель курсової работы.

1.3. Перспективы розвитку АТ «Уралсвязьинформ».

1.4. Задачи обліку ОС на АТ «Уралсвязьинформ».

2. Учет О С на АТ «Уралсвязьинформ»

2.1. Классификация і - оцінка ОС на АТ «Уралсвязьинформ»

2.2. Документальное оформлення і аналитеческий облік надходження, і вибуття ОС.

2.3. Учет капітальних вкладень, надходження, і вибуття ОС.

2.4. Примеры ведення обліку ОС в РЦ АТ «Уралсвязьинформ».

3. Заключение.

4. Литература.

1.1. Актуальность темы.

У разі переходу підприємств до ринків, тобто. до нових умов господарювання, значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу одержання повною і достовірною інформацію про майні підприємства його зобов’язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів. Чітко організований облік дозволяє попередити зловживання і порушення, дисциплінує працівників предприятия.

У зв’язку з розширенням прав підприємств у сфері порушення й вирішення ведення бухгалтерського обліку (що залежить від прийнятої підприємствами облікової політики) перед бухгалтерськими службами, виникають проблеми оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, коштів, процесів виробництва та реалізації, розрахунків, фінансових результатів і перспективи використання прибутку, капітальних та фінансових вкладень і др.

Ця свободу вибору багатьох керівників бухгалтерських служб лякає, так як у згоді з вироблених роками традиційним підходом до методологією й практиці обліку: усі дії були запрограмовані і, суворо регламентовані. Головний бухгалтер ставав бранцем наиподробнейших інструкцій, положень, вказівок. Він може полишати них, хоча у них враховувалися конкретні умови й обставини, у яких доводилося працювати підприємствам. Роками до тями дисконтних працівників впроваджувалася думку, що це них до дрібниць продумано в інструкціях. Це породжувало утриманські настрої і душила творчу дисконтну думку. У час, коли випадає вирішувати складні питання облікової політики, потрібна нова працівник облікової служби, вільний від забобонів, породжених догматичним підходом до врахування, мислячий перспективний та масштабно, має навички роботи з комьютером.

1.2. Цель курсової работы.

Целью даної курсової роботи є підставою: перевірка знань на уроках «Економіка, планування виробництва та ціноутворення» на тему «Основні кошти» з прикладу підприємства АТ «Уралсвязьинформ», вміння застосувати теоритические знання практично, освоєння техніки ведення обліку ОС для підприємства АТ «Уралсвязьинформ», ознайомлення з бухгалтерськими даними предприятия, учетной политикой,

1.3. Перспективы розвитку АТ «Уралсвязьинформ».

У 1997 р. «Уралсвязьинформ », найбільша телезв’язок серед компаній у Західному Уралі, існуюча чотири роки. Телезв’язок усуває кордони між областями і країнами. Це уможливлює зв’язку з будь-якою точкою у світі, допомагає людям бути ближче друг до друга. Успішний бізнес багатьох залежить від високоякісної і надійного стабільного зв’язку. І це накладає велику відповідальність на АТ «Уралсвязьинформ». Саме тому підприємство безупинно поліпшать якість послуг і уявляємо найостанніші технології телезв’язку. Сьогодні мережі компанії охоплюють територію більш ніж 160 тисяч квадратних кілометрів, щоб забезпечити весь діапазон послуг телезв’язку населенню в 46 областях і 4225 околиць Пермській області. «Уралсвязьинформ «забезпечує 80% місцевих послуг зв’язку області й 98,2% далекого зв’язку. Розвивається телезв’язок Пермській області. Для цього до 73% прибутку компанії використовується разом із іноземними ссудами і міжурядовим кредитом. Ми маємо відносини зі сталими партнерами зі «світовими лідерами в устаткуванні телезв’язку — Alcatel Телесвязью, Siemens, Nokia та інші. АТ «Уралсвязьинформ» успішно залучає гроші населення через програму зобов’язань. Більш ніж 80 мільярдів рублів отримано з допомогою. Концепція телефонної позички було прийнято як Президента програми «Російський Народний телефон «. Керівники компанії мають у вигляді, що їхня головна завдання — високо професійне управління грошей акціонерів, це гарантирет високу дохідність активів компанії, збільшують привабливість часткою компанії. АТ «Уралсвязьинформ» став лідером у Росії над ринком капіталу. У минулому року компанія вийшла європейський ринок. АТ «Уралсвязьинформ» має добре організовану бригаду високих кваліфікованих фахівців. Вони намагаються захищати інтереси акціонерів, і робити послуги телезв’язку в Пермській області на високих міжнародних стандартах. Сконцентрувавши все фінансові ресурси, ми станавливим мета досягти європейського рівня зв’язку в Пермській області забезпечуватиме послуги зв’язку міжнародних стандартів нашим клиентам.

Акціонери АТ «Уралсвязьинформ»

1.4. Задачи обліку ОС на АТ «Уралсвязьинформ».

Виробничо-господарська діяльність АТ «Уралсвязьинформ» забезпечується як з допомогою використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але й рахунок основних фондів — коштів праці та матеріальних умов процесу труда.

Кошти праці - телфонные станції, теле-радио-передающие устрою, комп’ютери тощо. п., а матеріальні умови процесу праці - виробничі будинку, транспортні засоби та другие.

Відмінною рисою основних засобів був частиною їхнього багаторазове використання у процесі виробництва, збереження початкового зовнішнього виду (форми) протягом тривалого. Під впливом виробничого процесу довкілля вони зношуються та поступово переносять початкову вартість до витрат виробництва упродовж нормативного терміну їхніх служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановленим нормам.

До основних засобів ставляться предмети, термін служби яких більш року, а вартість — щонайменше 1 млн. руб (1000 крб.). за единицу.

Основні кошти грають величезну роль процесі роботи, оскільки вони у своєї сукупності утворюють производственно-техническую базу визначають виробничу міць предприятия.

Протягом тривалого використання кошти надходять на підприємство й нам передаються в експлуатацію, зношуються в результаті експлуатації, піддаються ремонту, з якого відновлюються свої фізичні якості, переміщаються всередині підприємства, вибувають з підприємства внаслідок старості чи недоцільність використання. Однією з показників ефективного застосування основних фондів є збільшення часу на їхнє роботи шляхом скорочення простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, продуктивності з урахуванням впровадження нової техніки і технології, фондовіддачі, т. е. збільшення випуску продукції, обсягу виконуваних робіт і послуг за кожен карбованець основних фондов.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: контролю над збереженням і наявністю основних засобів на місця їх використання, правильне документальне оформлення і своєчасне свій відбиток у обліку надходження, вибуття і переміщення, контролю над раціональним витратою коштів на реконструкцію і модернізацію основних засобів, літочислення частки вартості основних засобів у зв’язку з використанням і зносом для включення до витрати підприємства, контролю над ефективністю використання робочих машин, устаткування, виробничих площ, транспортних засобів та інших основних засобів, точне встановлення результатів від списання, вибуття об'єктів основних средств.

Ці завдання вирішують із допомогою належної документації і забезпечення правильної організації обліку наявності і рух основних засобів, розрахунків з їхньої амортизації і врахування витрат з їх ремонту.

2. Учет О С на АТ «Уралсвязьинформ» 2.1. Классификация і - оцінка ОС на АТ «Уралсвязьинформ»

Основні кошти підприємства різноманітні за складом та призначення. Щоб вести їх облік, необхідна класифікація їх за видами, призначенню чи характеру участі у процесі виробництва, галузям народного господарства, рівні використання і з принадлежности.

Типова класифікація основних засобів з їхньої видам встановлено органами Держстатистики. Відповідно до цієї класифікацією кошти з їхньої видам поділяються на:

1. Здания.

2. Сооружения.

3. Машини і оборудование.

До того ж: а) телефонні станції, б) робочі машини та устаткування, в) обчислювальної техніки, р) інші машини та оборудование.

4. Транспортні средства.

5. Инструмент.

6. Виробничий інвентар і принадлежности.

7. Господарський инвентарь.

По класифікаційним видам ведеться облік основних засобів і складається звітність про наявність і рух основних средств.

По галузі народного господарства ОС АТ «Уралсвязьинформ» входять у групу связь.

За рівнем використання їх у виробничо-господарської діяльності кошти поділяються на кошти, перебувають у запасі, в експлуатації, на консервації, в оренді. Це необхідно тому, що нарахування амортизації відбувається всередині груп різна. Так, по основних фондів, які у запасі, амортизація нараховується у частині відновлення, по основних засобів в експлуатації нараховується не лише амортизація на повне відновлення, а й за необхідності створюється ремонтний фонд, по основних фондів, які є на консервації (за рішенням уряду), амортизація взагалі начисляется.

По приналежності кошти поділяються за власні і орендовані. Власні кошти підприємства значаться тримав на своєму балансі, а орендовані належать іншому підприємству, експлуатуються тимчасово за певну платню, враховуються за балансом без нарахування на даному підприємстві амортизації (зносу) чи поточна аренда.

Необхідна умова правильного обліку основних засобів — єдиний принцип їх оцінки. Розрізняють три оцінки основних засобів: початкову, восстановительную і остаточную.

Початкова вартість (балансова) складається у момент вступу об'єкта в експлуатацію цьому підприємстві. По початкової вартості об'єкт враховується протягом періоду перебування на предприятии.

Залежно джерела надходження основних засобів під сумнів їхню початкової вартістю розуміються: вартість внесених засновниками основних засобів має значення їх внеску до статутний фонд — за домовленістю сторін, вартість виготовлених на підприємстві, і навіть придбаних за плату інших підприємств у сумі фактичні витрати, включаючи витрати на доставці, монтажу та встановлення, вартість отриманих об'єктів основних засобів безоплатно, соціальній та ролі субсидій (допомоги) у сумі певної експертним шляхом, або по даним документів приемки-передачи.

Основні кошти на процесі використання зношуються, старіють, чому їх початкова вартість зменшується. Грошове вираз втрати об'єктами своїх фізичних і техніко-економічних якостей називається зносом основних засобів. Зношеність основних коштів відбивається у балансі окремої статьей.

Початкова вартість з відрахуванням суми зносу називається залишкової вартістю основних засобів. Оцінка однакових об'єктів основних засобів, введених у дію у час, може бути різною. Це від часу, місця та способу спорудження та придбання основних засобів, тому й виникає у визначенні відновлювальної вартості основних средств.

Під відновлювальної вартістю основних засобів розуміється вартість відтворення основних засобів, т. е. набуття чи будівництва інвентарних об'єктів з діючих ціни момент переоценки.

2.2. Документальное оформлення і аналитеческий облік надходження, і вибуття ОС. Облік основних засобів організується в бухгалтерії по класифікаційним групам у межах інвентарних об'єктів. Під інвентарним об'єктом розуміється яке закінчила пристрій, предмет чи комплекс предметів з усіма пристосуваннями і приладдям, які належать до даному объекту.

За окремими класифікаційним групам основних засобів інвентарним об'єктом вважаються: по будівлям — кожне окремо що стоїть будинок із його внутрішніми пристроями (систем опалювання, водогазопровод, каналізація, вентиляційні устрою) і надвірні будівлі (сарай, паркан та інших.), по спорудам — кожне відособлене споруда із пристроями, складовими з нею органічне ціле, по передаточным пристроям — кожне самостійне пристрій, не що є складовою будівлі споруди, по силовим машинам та обладнання — кожна силова машина з фундаментом та всіма пристосуваннями до неї і приладдям, приладами й індивідуальним бар'єром, по робочим машинам і виробничому устаткуванню — кожен верстат чи апарат, включаючи що входять до його склад пристосування, належності і прилади, огородження, і навіть фундамент, у якому змонтовано інвентарний об'єкт, транспортними засобам — кожен об'єкт транспортних засобів із включенням які стосуються нього пристосувань і приладь (автомобіль вантажний, включаючи запасні колеса з камерою та покришкою і комплект інструмента), по інструментам і інвентарю кожен предмет, який має самостійного значення не є складовою будь-якого інвентарного об'єкта (машини, верстата, апарату тощо. п.).

Задля більшої контролю над збереженням основних засобів кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний номер. Так, інвентарні номери будівлям присвоюються з 001 по 099, спорудам — з 100 по 199 тощо. д.

Інвентарний номер, присвоєний об'єкту, проставляється на об'єкті й у первинних документах й тепло зберігається весь період його перебування на підприємстві. Що стосується вибуття об'єкта його інвентарний номер не присвоюється знову котрі вступили объектам.

Надходження основних засобів оформляється актом (накладної) приймання- передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОС-1). Акт складається за кожен об'єкт, щодо нього додається технічну документацію даний об'єкт, котра вже після відкриття бухгалтерією інвентарній картки передається в відповідний відділ, цех підприємства з місцеві експлуатації. Акт приемки-передачи основних засобів складається двома сторонами — приймаючої об'єкт і передавальної, із зазначенням часу вступу до експлуатацію, дати виготовлення, початкової вартості та незначною сумою зносу у частині відновлення. Бухгалтерія оформляє його бухгалтерської записом, т. е. вказує кореспонденцію рахунків на початкову стоимость.

Облік основних засобів організований те щоб можна було визначити наявність основних засобів з кожної класифікаційної групі і окремо по кожному об'єкту, місцях перебування і джерелам їх приобретения.

Це забезпечується аналітичним урахуванням основних засобів на картках, відкритих кожному за інвентарного об'єкта, і синтетичним урахуванням в цілому в рахунку 01 «Основні средства».

Встановлено єдина типова форма таких карток ф. № ОС-6

Заповнюються інвентарні картки, і інвентарні книжки з урахуванням первинних документов-актов, технічних паспортів й іншим документації. Потім інвентарні картки реєструються у спеціальних описах типовий ф. № ОС-7, запис у які здійснюються за класифікаційним групам основних средств.

Зареєстровані в опису картки вміщують у картотеку основних коштів. У картотеці їх групують по галузевим класифікаційним групам, а всередині груп — на місця перебування, експлуатації і з видам. Картки недіючих основних засобів групують отдельно.

Вибуття основних засобів оформляють актом і відбивають у інвентарній картці, та був її вилучають із картотеки.

Переоцінені об'єкти основних засобів записуються по відновлювальної вартістю розділі картки «Реконструкція, модернізація». Сума зносу, встановлена при переоцінці, вказується в відповідному розділі карточки.

У місцях використання основних засобів (в цехах і відділах підприємства) ведуть інвентарні списки основних засобів (ф. № ОС-9), у яких наводяться стислі дані про об'єкти основних засобів, що у эксплуатации.

Інвентарні картки на що надійшли, выбывшие і переміщені всередині підприємства кошти після відповідних записів остаточно місяці не розкладаються, а зберігаються окремо. Це необхідно адже їх основі щомісяця складається розрахунок амортизації основних засобів (знос). З іншого боку, після закінчення місяці картки з записами за даний місяць групуються по класифікаційним видам основних засобів, сумуються обертів щодо надходження і выбытию за кожним видом і записуються в картку обліку руху основних средств.

Картки обліку руху основних засобів (ф. № ОС-8) відкривають на початку січня нинішнього року. Спершу із них наголошують наявність основних засобів по видам на 1 січня. Потім щомісяця після записи оборотів протягом місяця визначають і записують наявність основних засобів на 1-е число наступного месяца.

За даними становлять зворотний відомість руху основних засобів, підсумки якої, сверенные із результатами Головною книжки, служать основою складання звітності про наявність і рух основних средств.

Переміщення основних засобів вже з цехи і ділянки до інших в межах підприємства здійснюється за розпорядженню відповідного відділу підприємства (головного інженера, головного технолога тощо. буд.) й оформляється також актом (накладної) (ф. ОС-1). Накладна виписується у двох примірниках, під час передачі основних засобів з запасу в експлуатацію й з цеху до цеху, відділ тощо. буд. Бухгалтерія виходячи з першого примірника здійснює запис в інвентарній картці і перекладає її за місцем нового перебування, експлуатації. Здавач виходячи з 2-го примірника накладної зазначає у інвентарній списку про выбытии объекта.

Причинами вибуття основних засобів з підприємства бути: ліквідація інвентарного об'єкта повністю при розбиранні чи демонтажі в силу старості і зносу, і навіть знищення при стихійних лих тощо. буд., ліквідація частини інвентарного об'єкта у зв’язку з перестраиванием, переустаткуванням, модернизацией,

Передача основних засобів іншими підприємствами: недостача основних средств.

Для визначення непридатності до подальшого використанню тих чи інших основних засобів для підприємства для підприємства створюється постійно діюча комиссия.

Ліквідацію об'єкта (злам, розбірку, демонтаж) комісія оформляє актом на списання основних засобів (ф. ОС-З). З акта, затвердженого керівником підприємства, бухгалтерія зазначає у інвентарній картці і в опису інвентарних карток дату вибуття об'єкту і номер акта.

Акт є необхідною підставою для здачі складу хто залишився результаті ліквідації запасними частинами, матеріалів, брухту й т. п. Витрати по ліквідації об'єкта (розбирання, знос, перевезення) також вказуються в акте.

Основні кошти можуть передаватися безоплатно іншими підприємствами виходячи з акта ф. ОС-1 із зазначенням початкової вартості об'єкту і суми зносу, у зв’язку з ніж, бухгалтерія здійснює запис про выбытии в інвентарній картці переданого об'єкту і позначку опису інвентарних карток (ф. № ОС-7).

2.3. Учет капітальних вкладень, надходження, і вибуття ОС.

Під капітальними вкладеннями розуміються вкладення коштів підприємством до нового будівництво купівля, реконструкцію, розширення й технічне переозброєння потужностей які діють об'єктів основних средств.

Виконання будівельних і монтажних робіт самотужки — це господарський спосіб, а сторонньої організацією — подрядный спосіб. У кожному разі для таких робіт необхідний проект — комплекс технічних документів, якого складається кошторис — попередня вартість строительно- монтажних работ.

Порядок організації бухгалтерського обліку капітальних вкладень визначено Положенням по бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій (Мінфін РФ від 30. 12. 1993 р. № 160). Цим документом передбачено використання двох спеціальних рахунків: 07 «Устаткування щодо встановлення» і 08 «Капітальні вложения».

Облік гніву й руху коштів у рахунку 07 ведеться аналогічно обліку тих матеріальних цінностей на яких складах й у бухгалтерії, т. е. на картках складського обліку матеріалів й у відомості № 10.

Рахунок 08 «Капітальні вкладення» призначений для узагальнення інформації про капітальних вкладах у кошти (витрат з зведенню будинків та споруд, придбання устаткування, інструментів, інвентарю та інших предметів). Рахунок активний, калькуляционный. Сальдо дебетове відбиває суму фактичні витрати по незакінченому будівництва та придбань, т. е. з об'єктів, не зданим в експлуатацію, оборот по дебету — сума фактичні витрати з будівництва та придбань звітного місяці, оборот за кредитами — списання фактичні витрати, складових початкову вартість зданих в експлуатацію об'єктів, і списання витрат, не які включаємо у початкову вартість, возмещаемых з допомогою фондів спеціального призначення чи інших джерел (Витрати підготовку кадрів з обслуговування знову придбаних об'єктів і зведених, і др.).

Для аналітичного урахування витрат за видами і складу капітальних вкладень використовуються: а) відомість № 18 — для урахування витрат по несосвітенним, несданным роботам, витрат звітний період і з початку року, і навіть сум, списаних по запровадженим в експлуатацію об'єктах, б) відомість № 18/1 — для урахування витрат, складових початкову вартість зданих в експлуатацію об'єктів, з їхньої видам. У плані журналів- ордерів можна використовувати журнали-ордери № 10/1, 13, 16.

Рахунок 08 залежно від складу та напрями витрат підрозділяється на такі субрахунка: 08−3 Будівництво об'єктів основних засобів", 08−4 «Придбання окремих об'єктів основних засобів», 08−5 «Витрати, не які збільшують вартість основних засобів», 08−6 «Придбання нематеріальних активів». Розглядаючи облік надходження, і вибуття основних засобів, відзначимо, що бухгалтерія веде облік наявності і рух власних основних засобів на рахунку 01 «Основні кошти». Рахунок активний, інвентарний, сальдо дебетове відбиває суму початкової вартості діючих чи що у запасі і консервації власних основних засобів підприємства, оборот по дебету — надходження, за кредитами — вибуття об'єктів з різних причин, по початкової (відновлювальної) вартості. Слід пам’ятати, що основою бухгалтерських записів є акти (ф. № ОС-1, ОС-З).

Джерелами придбання є власні і позикові кошти, можливо, й безплатне їх надходження, соціальній та вигляді вкладів засновників і др.

До складу власних джерел включаються суми відшкодованого зносу (амортизаційної вартості) основних засобів, резерву, створеного розмірі індексованої амортизації, з об'єктів, придбаним до 1992 р., фонду накопичення, освіченого з допомогою чистий прибуток підприємства, та інших. У цьому треба сказати одній особливості, сума створених джерел за її використанні відображенню у бухгалтерський облік заборонена. Змінюються лише статті активу балансу (дебет рахунків 08, 60, 76, кредит рахунків 51, 52). У зв’язку з цим бухгалтеру необхідно мати розшифровку сум наявності, освіти і перспективи використання зазначених джерел з їхньої видам, складу, аби запобігти іммобілізації коштів, що може спричинити до неплатоспроможності підприємства. Ці дані знадобляться заповнення звітної довідки про рух засобів фінансування як капітальних та інших фінансових вложений.

Позикові джерела — суми отриманих кредитів на і позик у юридичних і фізичних осіб. ПДВ, сплачений на придбання основних засобів виробничого призначення, списується протягом 6 місяців зменшення заборгованості бюджету, а, по об'єктах невиробничого призначення — з допомогою джерела финансирования.

Вибуття основних засобів (реалізація, ліквідація по старості, моральному зносу, стихійним бід додати, безплатна передача та інших.) оформляється актами (ф. № ОС-1 і № ОС-З). Вони фіксуються початкова вартість об'єкту і сума зносу. Інвентарна картка з картотеки вилучається (додається до акту), що робиться позначка в інвентарній списку основних засобів на місця їх нахождения.

Для узагальнення інформації про выбытии основних засобів й універсального визначення фінансового результату від даних операцій використовується рахунок 47 «Реалізація та інші вибуття основних засобів». По дебету рахунки відбиваються початкова вартість вибулих об'єктів та витрати, пов’язані зі своїми выбытием, за кредитами — суми зносу, прибуток від реалізації майна, вартість тих матеріальних цінностей, що надійшли до зв’язку з списанням майна за ціною можливого використання. Фінансовий результат — прибуток або втрати від списання основних засобів — відмінність між оборотами по дебету і кредиту рахунки 47: перевищення обороту по, кредиту — прибуток — буде списано: Д-т рахунки 47, К-т рахунки 80, перевищення обороту по дебету становитиме збиток, і він списаний: Д-т рахунки 80, К-т рахунки 47. Зазначена прибуток, в такий спосіб, входить до складу балансовою прибутку підприємства міста і оподатковується за встановленими підприємствам ставками. З 1995 р. згідно з інструкцією Мінфіну Росії і близько Госналогслужбы № 37 від 10. 08. 95 р. негативний результат (збиток) від продажу основних засобів не зменшує оподатковувану прибыль.

Кореспондуючі рахунки Зміст операцій дебет кредит

В усіх випадках вибуття об'єктів основних засобів списання їх з рахунків 01 і 02 відбивається у обліку бухгалтерськими проводками: початкова стоимость

47 01 списується сума нарахованого зносу 02 47 Результат від вибуття оформляється різними проводками залежно причини вибуття, а именно:

1. Що стосується ліквідації по старості при 100%-ном знос: оприбутковано матеріали чи запчастини від демонтажу 10,12 47 витрати з розбиранні, демонтажу 47 70,69,60 втрати від выбытия

80 47

2. Падіння від ліквідації в повному обсязі амортизованого объекта

(коли знос менше 100%) 88

47

3. Результат від ліквідації об'єкта у зв’язку з стихійним лихом: збиток 80 47

4. Операції по безоплатну передачу: нарахований ПДВ з переданою об'єкту 47 68 списаний результат: убыток

87 47

5. Операції зі списання недостачі об'єктів основних засобів: заборгованість винної особи 73 47 списання недостачі, коли винуватець не знайдено 80 47

6. Операції щодо реалізації основних засобів: нарахована заборгованість покупця за проданий об'єкт (під час обліку реалізації по моменту відвантаження) 76 47 надійшла виручка за кошти (під час обліку реалізації по моменту оплаты)

51, 50 47 ПДВ із продажною цены

47 68 прибуток від продажу 47 80 збиток 80 47

2.4. Примеры ведення обліку ОС в РЦ АТ «Уралсвязьинформ».

Розглянемо з прикладу облік ОС з вибірковими данными.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою