SWOT-анализ програмного продукта

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

У цьому роботі розглядатиметься програмний продукт (надалі ПП) «Система автоматизованого проектування прес-форм для лиття під тиском з кольорових металів». Цей П П застосовуватиметься в ливарному виробництві. Він дозволить прискорити процес створення пресс-форм.

Розглянемо сильні й слабкі боку ідеї. Це характеристики продукту, які проконтрольовані нами, якими можемо надати вплив. Можливості й нерозумінням небезпеки — це характеристики, які виходять за межі контролю підприємця, і можуть на результат в будущем.

Оцінку проводитимемо за такими факторам:

1 Организационные

1. Наявність приміщень. Розробка продукту відбуватиметься у власному приміщенні розробника, що знизить витрати з допомогою відмовитися від оренди помещения.

2. Організаційна форма — мале предприятие.

Маркетинговые

1. Аналіз рынка.

1. Ємність ринку та його конъюнктура.

1. Асортимент. На ринку представлений різноманітний асортимент подібних ПП. Тип конкуренції над ринком — видова монополістична: вільний вхід ринку, вплив цін ограничено.

2. Розмір імпорту товарів даного вид. Імпорт відсутня, і це підвищує шанси якомога ширшої впровадження нового вітчизняного товара.

3. Ступінь насиченості. Попри різноманітний асортимент подібних ПП, ринок ще досить насичений, що відкриває можливість до швидшого просування товару на рынке.

4. Географічне розташування ринку. Ринок лежить у великому промисловому городе.

5. Оновлення товарного асортименту. На ринку комп’ютерних технологій (надалі КТ) відновлення відбувається дуже швидко, що створює загрозу устаревания товару — деновации.

2. Сегментація ринку (вибір, і обслуговування певних груп покупателей).

1. Основні покупці. ПП призначений для середнього вітчизняного споживача. Здебільшого приватних комерційних фірм і великих державних предприятий.

2. Спеціалізація основного виробництва. Усі споживачі мають вузькоспеціалізоване напрям — ливарне виробництво. Тому товар має вузькоспрямовану применение.

3. Обсяг закупівель. Оскільки товар вміщує довгострокове користування і з п. 1.2. 2, то обсяг закупівель буде невысокий.

1. Аналіз конкурентоспроможності товару і конкурентної среды.

1. Аналіз конкурентної среды

1. Основні конкуренти. Основні конкуренти є великі комерційних фірм, випускають різні найменування ПП, географічно розташовані в різних містах, збут продукції переважають у всіх регионах.

2. Методи, використовувані конкурентами у боротьбі ринок. Здебільшого наголос робиться на якість продукції та її здатність відповідати споживчим ожиданиям.

3. Стадії життєвого циклу нашого товару (надалі ЖЦТ) і товару конкурентів. ЖЦТ — час існування товару над ринком. ЖЦТ над ринком КТ зазвичай дуже короткий. Товар конкурентів перебуває в стадії насичення — збут стабільний, повільно зросла прибуток, ціна товару низька, наш товар на стадії впровадження — збут слабкий, прибуток незначна, ціна висока. Проте товар має можливість проходження наступній стадії - зростання — швидкозростаючий збут, максимально зросла прибуток, ціна висока, тоді як конкуренти перейдуть на стадію спаду — падаючий збут, низька прибуток, ціна вибірково возрастающая.

2. Конкурентоспроможність товара.

1. Відповідність споживчим очікуванням. а) Зручність використання. Впровадження нових розробок підвищить зручність використання. б) Відсутність недоробок. в) Швидка спроможність до модифікації. р) Економія ресурсів. У сфері КТ дуже важливі ресурсозберігаючі показники. Наш товар є ресурсозберігаючим. буд) Інформативність. Наш товар надає більше информации.

2. Технічні характеристики. 1]

а) Наявність нормативно-технічної бази, поданій до нашого ПП дозволить заощадити праці споживачів. б) Більше досконалий інтерфейс. в) Наявність бази даних специфічних характеристик, що прискорює проектування прес-форм. р) Несумісна з тими програмами конкурентів, що погіршує користувальницьку застосовність нашого товару. буд) Розширені сервісні функції. е) Наявність готових графічних баз на часто використовувані деталі. ж) Ні власного графічного редактора.

Характеристики а), б), в), буд), е) можна назвать

«удосконалені і призначає нові функции».

3. Реклама. Просування товару здійснюватиметься з допомогою наступній реклами: презентація і у наукових журналах.

Производство.

1. Залежність від постачальника матеріалів. Деякі компоненти виготовленого продукту безпосередньо залежить від постачальника, що є нашим конкурентом. Такий парадокс часто зустрічається на рынке

КТ, де конкуренти найчастіше залежать друг від друга (іноді цю проблему знімається об'єднанням компаний-конкурентов).

2. Устаткування. На сьогодні забезпечено. Для виробництва нашого ПП дане устаткування досить современно.

Економічна среда.

1. Державна підтримка. Існує підтримка малих предприятий.

2. Податкова система. Несовершенна.

Технологічна среда.

1. Розвиток. Бистре розвиток КТ.

2. Впровадження. Впровадження К Т у виробництві уповільнене через невідповідність ціни ПП і покупательских можливостей производителей.

Проаналізувавши таблиці, зробимо такі висновки. Завдяки вільному входу ринку з’являється можливість змінити постачальника більш вигідного. А географічно зручне розташування ринку під час використання хорошою реклами допоможе прискореному просуванню товару ринку. Крім того, виникає шанс згладити деякі слабкі боку — широко поширити ПП країною у межах спеціалізацією і отже розширити обсяг закупівель. Здатність ПП до модифікації допоможе оперативнішою підлаштуватися швидкого зростанню КТ. Також вдосконалення КТ дозволить позбутися деяких слабких сторін, тобто. зможемо створити власний редактор, забезпечити сумісність з іншим ПП, розробити власні компоненти, цим виключивши залежність від постачальника. Більшість сильних сторін сприяє задоволенню попиту вітчизняних споживачів на цій сфері виробництва. Цей попит забезпечить стабільність постачання і згладить особливості застосування ПП. Державна підтримка підприємств дозволить використовувати ресурси на пільгових умовах, і навіть компенсує цей загрозливий стан як недосконалість податкової системи. Відсутність зарубіжних конкурентів дає незалежність від закордонного постачальника, що знижує обсяг витрати ресурсів. Така сильний бік ПП як «спроможність до модифікації» компенсує деновацию і збільшить ЖЦТ. Практично всі сильні боку дадуть нам вигідні переваги перед конкурентами. Хороша забезпеченість устаткуванням дозволить швидко модифікувати продукт, отже збільшити ЖЦТ. У нашій країні є така загроза як повільне впровадження КТ у виробництві, але можна кілька знизити — удосконалені й побудувати нові функції дозволять застосувати ПП на новому устаткуванні, а вузька спеціалізація стане сильною стороною т.к. забезпечить цілеспрямоване впровадження. Застосовуючи при цьому ефективну рекламу і розповідаючи якість товару, ми можемо згладити чинник «звички». Чинник «звички» — це звикання користувача до старим ПП і небажання витрачати грошей нові, ефективніші. Багато слабкі боку посилюють переваги конкурентів, але позбутися цих сторін можна з допомогою наявних можливостей. Приміром, таку слабку бік як «відсутність власного графічного редактора», яка, безсумнівно, знижує конкурентоспроможність ПП, можна виправити створенням власного редактора, завдяки зростанню КТ. Отже зіставивши сильні й слабкі боку з можливостями і що погрозами, ми виявили якихось серйозних перешкод розробки ПП.

1. Котлер Ф. Основи маркетингу, — М. «Прогрес», 1995. 2. Мескон та інших. Основи менеджменту, — М. «Річ», 1996. 3. Аналіз і моделювання діяльності підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи, — Новосибірськ, 1998. 4. Основи менеджменту. Навчальний посібник, — Новосибірськ, 1998. ----------------------- [1] Дається лише на відміну від інших ПП

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою