Аналіз витрат обігу торгового підприємства № 32

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Аналіз витрат обігу торгового підприємства № 32

ЗАВДАННЯ
на виконання курсової роботи
З предмету _______________________________________________________________
студента (ки) _____________________ курсу, групи ____________________________
Луцького комерційного технікуму ___________________________________________
П. І. П. ___________________________________________________________________
Тема, завдання і вихідні дані ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
План курсової роботи ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Додатки __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Завдання видано «___» _____________ 2000 р.
Термін виконання «___» _____________ 2000 р. Викладач — керівник курсової
роботи

Зміст
Вступ …
3

1. Характеристика діяльності ТП № 32 та його економічні показники …
4

2. Економічний зміст та склад витрат обігу …
9

3. Рівень витрат обігу …
17

4. Завдання та інформаційне забезпечення витрат обігу …
20

5. Методика проведення аналізу витрат обігу …
21

6. Аналіз витрат обігу Луцького торгового підприємства № 32 за 1998 — 1999 рр..
24

7. Висновки і пропозиціїЛітература


Додатки
Література
Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18. 03. 1996 р. № 334.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» / Прийнято Верховною Радою / Відомості Верховної Ради (ВРХ) 1999, № 40.
Борисов Г. П., Акулова В. Е. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. — М.: Экономика, 1989 г.
Бутенець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. — Житомир: ЖІТІ, 2000 р.
Казарская Н. И. Экономика торгового предприятия. — М.: Экономика, 1983 г.
Лобовиков Ю. В. Экономика торгового предприятия.- М.: 1987 г.
Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. — К.: Знання — Прес, 2000 р.
Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства — К.: «Хрещатик», 1999 р.
Плановий кошторис витрат
Торгового підприємства № 32
Статті витрат
Сума,
тис. грн.
В % до
товарообігу

Витрати на перевезення

Витрати на оплату праці

Витрати на оренду і утримання приміщень

Амортизаційні відрахування

Витрати на поточний ремонт

Витрати на знос і утримання МШП

Витрати на газ, електроенергію

Витрати на зберігання, підсортування, пакування товарів

Витрати на рекламу

Відсотки за кредит

Втрата товарів в межах норм природного убутку

Витрати на тару

Відрахування на соціальні заходи

Витрати на страхування майна

Інші витрати
2,6

12,8

11,4

0,7

-

2,6

-
-

-

-

-

0,1

4,9

-

2,0
1,10

5,40

4,81

0,30

-

1,10

-
-

-

-

-

0,04

2,07

-

0,84

Разом:
37,1
15,66


7. Висновки і пропозиції
Торгове підприємство № 32 є державним, комунальним підприємством. Воно здійснює роздрібну торгівлю товарами, надає населенню послуги комерційного характеру.
У курсовій роботі аналізувались витрати ТП№ 32 за 1998 — 1999рр в цілому по підприємству, за економічними елементами і статтями витрат.
Товарообіг ТП№ 32 у 1998 р. становив 159,4 тис. грн., а у 1999 р. він зріс на 106,4 тис. грн. і становив 265,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок збільшення продажу продовольчих товарів, які користуються великим попитом серед покупців.
Оскільки товарообіг впливає на витрати обігу, тому і витрати у 1999 р. будуть більшими, ніж у 1998 р. Отже витрати збільшились на 8,9 тис. грн. і становили у 1999 р. 18,8 тис. грн.
Умовно-постійні витрати в 1998 р. склали 27,8 тис. грн., а в 1999 р. вони зросли на 6 тис. грн. і становили 33,8 тис. грн. Їх рівень у 1998 р. склав 17,44%, а в 1999 р. — 12,72% і знизились на 4,72%.
Умовно-змінні витрати у 1998 р. склали 2,1 тис. грн., а в 1999 р. — 5 тис. грн. і підвисились на 2,9 тис. грн. Рівень цих витрат у 1998 р. він склав 1,32%, а в 1999 р. він зріс на 0,56% і склав 1,88%.
В цілому по підприємству рівень витрат обігу у 1998 р. становив 29,9 тис. грн., що на 8,9 тис. грн. менший, ніж 1999 р. Завдяки цьому підприємству вдалося отримати відносну економію витрат в розмірі 2,82 тис. грн.
Найбільшу частину витрат займають витрати на оплату праці та відрахування з неї на соціальні заходи. У 1998 р. вони становлять 16,8 тис. грн., а у 1999 р. ці витрати збільшились на 1,4 тис. грн. і становили 18,2 тис. грн.
Значну частину становлять витрати на оренду та утримання приміщень. У 1998 р. ці витрати склали 9,0 тис. грн., а у 1999 р. — 12,0 тис. грн.
Зниження витрат на оренду досягають, підвищуючи ефективність використання орендованих основних фондів, збільшуючи товарообіг на один квадратний метр площі торгового залу.
Витрати на перевезення у 1998 р. складають 0,4 тис. грн., а у 1999 р. ці витрати склали 2,7 тис. грн., і збільшились на 2,3 тис. грн. Це відбулося у зв’язку з тим, що не ефективно використовувались автомашини або постачальник знаходиться далеко від даного підприємства, подорожчали нафтопродукти. Отож, щоб знизити ці витрати потрібно ефективно використовувати автомашини, застосовувати прогресивні форми доставки товарів.
Отже, у майбутньому для покращення роботи ТП № 32 необхідно забезпечити зростання товарообігу і вдосконалення його структури, вдосконалення системи управління, підвищення продуктивності праці, підвищення кваліфікації працівників, раціоналізація режиму роботи, вдосконалення торговельно-технічного процесу, оптимізація складу і структури оборотних коштів.
Економія витрат по статті «Витрати на ремонт» можлива за рахунок скорочення термінів ремонту.
Застосування резервів зниження витрат дає змогу покращити роботу Торгового підприємства № 32, отримати більший дохід і прибуток.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою