Функции і змістом систем регламентованого обслуговування робочих місць

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Функции і зміст систем регламентованого обслуговування робочих мест

Курсовую роботу виконав Єфімов Група I. Курс III

Академия праці і соціальних отношений

Курсовая работа

По дисципліни: «Наукова організація труда»

Очное отделение

Экономический факультет

Москва, 1998

Введение

В умовах ринкових відносин більшість російських підприємств головною умовою виживання стає підвищення конкурентоспроможності продукції. Важливу роль у цьому відіграє зменшення собівартості продукції, чого і сприяє, в частковості, наукова організація труда.

Разумеется, розвиток підприємств вимагає технічного переоснащення, використання сучасних технологій, створення принципово нової, затребуваною споживачем продукції, підтримки державою вітчизняного товаровиробника. Але було б помилкою зводити всі зміни всередині підприємства лише у оновленню техніки і технології, необхідний також облік організації праці. Що стосується збереження колишніх порядків для підприємства, нове обладнання використовується в повному обсязі, знижується фондовіддача як наслідок, знижується конкурентоспроможність фірми. Оновлення виробництва вимагає підвищення рівня організації труда.

Техника, як найбільш рухливий елемент виробництва, систематично випереджає у своїй розвитку організацію праці, що викликає необхідність її перебудови. Сама ж організація праці також постійно вдосконалюється, примушуючи організацію впроваджувати дедалі більше сучасні нововведення у сфері НОТ.

В сучасних умовах, коли всі учасники і ланки підприємства тісно пов’язані Шекспір і від організації праці в будь-якому їх залежить загальний ритм роботи, результати праці усього виробництва (ліній, цеху), особливої важливості набирають питання організації обслуговування робочих місць. Недооцінка цих питань призвела до того, що на даний час обслуговування основних робочих, зазвичай, здійснюється за заздалегідь розробленим графіками, а лише за необхідності. За такої порядку нормальних хід виробничого процесу найчастіше порушується, спостерігаються великих втрат часу основних робочих, значно знижується ефективність використання оборудования.

Установлено, що вади на організації обслуговування є причиною приблизно два третин всіх внутрисменных втрат робочого дня. Чим повніше й досконаліший від система обслуговування, тим паче організовано протікає процес праці та ефективніше використовується робоче время.

Наиболее повно вирішення завдання доцільності і економічності обслуговування робочих місць, його своєчасності, відповідає науково обгрунтованої системи обслуговування робочих місць, які мають включати непоодинокі зміни й реорганізації, а комплекс технічних, організаційних і ступінь економічних решений.

Разумеется, дана робота не претендує що-небудь нове, а лише є узагальненням вже вивчених знань з питань організації обслуговування робочих мест.

Сущность заходів організації обслуговування робочих мест.

Рабочее місце (РМ) є первинна ланка виробничого процесу у створення тих матеріальних цінностей. Систему організації робочого безпечне місце за повне право вважають показником організованості всього підприємства, оскільки він характеризує якість і злагодженість всіх служб предприятия.

Любое робоче місце для підприємства має найкраще відповідати своєму призначенню і забезпечувати у своїй виконання основних та допоміжних робіт з найменшими витратами труда.

Организацию праці в робоче місце визначають такі чинники: розмежування зовнішньої і кооперація праці, вдосконалення організації та обслуговування робочих місць, раціоналізація прийомів і методів праці, створення сприятливих умов праці, на підвищення кваліфікації кадрів, вдосконалення нормування і стимулювання праці, виховання свідомого творчого ставлення до труду.

Как показує практика, у найбільш занедбаному стані виявляється обслуговування робочих мест.

Организация обслуговування РМ пов’язані з встановленням системи взаємодії будь-якого РМ і працівника коїться з іншими працівниками й робітниками місцями, покликаними забезпечувати його безперебійну і якісну работу.

Рациональная організація обслуговування РМ істотно впливає для підвищення продуктивність праці, не вимагаючи від підприємства значних матеріальних затрат.

Общие вимоги до організації обслуговування РМ задля забезпечення безперебійної роботи у протягом зміни зводяться до следующему:

своевременному доведення до кожного працівника виробничого задания,

бесперебойному постачання робочих місць документацією (кресленнями, нарядами, мапами та т.д.), а також предметами праці (матеріалами, заготовки і т.п.),

обеспечению постійної справності устаткування, постачання її необхідною енергією (теплової, електричної і т.д.),

организации систематичного контролю якості виконаних робіт, своєчасної приймання опрацьованих виробів і транспортування його з робочих мест,

постоянному підтримці на РМ здорових і безпечних умов праці, і навіть суворого порядку і чистоты.

Из-за недосконалості системи обслуговування виробництво несе великих втрат. Між тим відомо, що виробництво продукції визначається з самого вузькому чого виробничого ланцюга, яким, вони часто й стає організація обслуговування РМ. Техніко-економічний ефект від участі впровадження у виробництво окремих організаційно-технічних заходів щодо поліпшення обслуговування основних робочих значно зросте, якщо заходи щодо упорядкування обслуговування будуть взаємно ув’язані. Необхідна комплексна розробка заходів із створенню системи обслуговування, котра регламентує всі види допоміжних робіт. Тільки за такої умови можуть бути скорочені втрати робочого дня основних робочих, пов’язані з обслуговуванням, і піднята ефективність виробництва, у целом

Из-за відсутності обгрунтованих расчетно-аналитических нормативів кількість працівників обслуговування встановлюється з урахуванням фактично існуючих співвідношень між різними категоріями робочих чи основі різноманітних опытно-статистических норм. Однією з причин їхнього високої чисельності допоміжних робочих є диспропорція між технічної оснащеністю основних робочих і низькому рівні механізації праці в працях з їх обслуживанию.

Принципы і зміст організації системи обслуговування робочих мест.

Система обслуговування — це науково обгрунтований комплекс заходів із регламентації обсягу, періодичності, термінів і методів виконання допоміжних робіт з постачання робочих місць (як основних, і допоміжних працівників) всім необхідним безперебійної високопродуктивної роботи протягом зміни, тижня, месяца.

Важнейшая завдання системи обслуговування робочого місця (РМ) — максимальне вивільнення робочого від допоміжних робіт, тобто. створення умов, які забезпечують найбільшу продуктивність його работы.

Руководящим принципом організації обслуговування РМ є профілактичне запобіжне обслуговування, тобто. попередня підготовка всього який буде необхідний робочих місць з урахуванням сменно-суточных завдань і планів-графіків на термін і своєчасна доставка всіх навчальних предметів постачання на робоче место.

Система обслуговування то, можливо централізованої, коли всі функції обслуговування РМ здійснюються силами допоміжних служб, допоміжних цехів, децентралізованою, коли обслуговування виконується повністю самим робочим, а також змішаної, коли централізовано виконується частина функцій обслуживания.

В основі системи обслуговування РМ лежать такі основні засади: плановість процесу обслуговування, його активно-предупредительный характер, комплексність, забезпечення високої якості обслуговування, економічність обслуговування, дбайливе ставлення до устаткуванню, правильне збереження і витрачання матеріалів і т.д.

Плановость процесу обслуговування досягається повним узгодженням системи обслуговування з системою безперервного оперативно-производственного планирования.

Работы по обслуговування виконуються за планами (графіками), які забезпечують мінімальні втрати робочого дня працівників основного виробництва та допоміжних рабочих.

Работы, пов’язані з зупинкою устаткування, виконуються (в міру можливості) в межсменные і внутрисменные перерви і неробочі дні. Регламент обслуговування (порядок, способи, послідовність, норми часу, терміни виконання) підпорядкований регламенту основного виробництва. Натомість основне виробництво його планується з урахуванням особливостей системи обслуживания.

Активно-предупредительный характер обслуговування означає виконання робіт, зазвичай, гаразд профілактики. З метою попередження перебоїв у роботі основного виробництва, підготовка виробництва, включаючи доставку засобів і предметів праці до робочого місцеві, виробляється завчасно. Комплексність обслуговування залежить від одночасному виконанні робіт з всіх видах чи з ряду функцій. Підготовка до виробництву виробів певної партії, серії чи замовлення виконується паралельно різними службами за встановленим регламенту. Обслуговування безпосередньо РМ передбачає комплексне виконання всіх работ.

Высокое якість обслуговування досягається завдяки відповідної кваліфікації обслуговуючого персоналу, що спеціалізується на виконанні певних видів робіт. Спеціалізація робіт з обслуговування дозволяє застосовувати більш сучасну оснастку і раціональні робочі прийоми. Отже забезпечується своєчасність профілактичних робіт, надійність роботи устаткування після ремонту й наладки. Високе якість обслуговування характеризується також комплексним (без перепусток) виконанням всього обсягу работы.

Экономичность обслуговування забезпечується оптимальним розрахунком чисельності допоміжного персоналу, збільшенням обсягу виробництва завдяки усуненню втрат робочого часу працівників основного виробництва, ощадливим витрачанням матеріалів і запасними частинами обслуговування виробництва, виконанням комплексу операцій із обслуговування РМ з найменшими витратами праці та средств.

Бережное ставлення до устаткуванню передбачає обов’язкову виконання всіх профілактичних робіт, чіткий розподіл відповідальності за технічне стан і експлуатацію устаткування, закріплену за основними робітниками і обслуговуючого персоналу. Ощадливе витрачання матеріалів і запчастин досягається регламентацією їх расхода.

Выдача матеріалів і запчастин роблять лише за затвердженими нормативам. Що стосується підвищеного витрати з’ясовуються причини приймаються необхідні меры.

При розробці систем обслуговування розглядаються такі основні вопросы:

Формы обслуговування. Залежно від типу, і специфіки виробництва система повинна передбачати застосування одній із трьох форм обслуживания:

стандартной — жорстко регламентоване обслуговування із заздалегідь розробленого стандарт-плану, характерне, переважно, масової і крупносерійного производства,

планово-предупредительной, тобто. обслуговування відповідність до календарними планами-графіками, що застосовується, зазвичай, за умов серійного производства,

дежурной, тобто. обслуговування за викликами з робочих місць, притаманно умов мелкосерийного і одиничного производств.

Планово-предупредительный характер обслуговування у своїй зберігається (тобто. підготовка виробляється завчасно), але обслуговування РМ здійснюється за сменно-суточным заданиям.

Профессиональный склад робочих обслуговуючих функцій і змістом їх праці. Визначається перелік рабочих-исполнителей тих чи інших функцій обслуговування з урахуванням суміщення професій між працівниками кожної функції обслуговування, ні з основними робітниками. Вимоги до змісту праці робочих обслуговуючих функцій мають передбачати безперебійне забезпечення робочих місць всім необхідними. Кожен працівник має бути забезпечений посадовий інструкцією правий і обов’язків, ступеня ответственности.

Регламентация обслуговування, що у відповідність до попереджувальним характером системи має передбачати за кожним видом обслуговування встановлені графіком, розкладів, змінних завдань тощо., визначальних утримання і порядок обслуживания.

Маршруты обслуговування. Вони розробляються та встановлюються з урахуванням максимального скорочення відстаней переміщень і зручності обслуговування робочих мест.

Техническая і инструктивная документація з обслуговування виробництву. Вона повинна містити відомостей про обслуживаемом устаткуванні, техоснастке, про спільний обсязі робіт, права й обов’язки, технічно безпеки тощо. Зміст документів має давати необхідний достатній мінімум відомостей кожному за працівника, котрий має документацією. Инструктивная документація кожному за виконавця мусить бути гранично вузьке за обсягом (переважно у вигляді таблиць) і повинна містити: перелік, послідовність і нормативи виконуваних робіт, обов’язки, відповідальність і право працівника, виробничі зв’язку, організацію та влитися обов’язкові прийоми труда.

Нормативы обслуговування розробляються з урахуванням наявних методичних матеріалів Центрального бюро технічних нормативів за працею НДІ праці. Залежно від виду робіт з обслуговування виробництва витрати регламентуються різними видами нормативів: нормами часу, нормами обслуговування, нормативами численности.

Организация праці та оснащення робочих місць обслуговуючого персоналу. Це необхідна умова сучасного і більш якісного обслуговування робочих місць працівників основного виробництва. Робітники місця обслуговуючих робочих повинні прагнути бути забезпечені необхідним інструментом, оснащенням, технологічної документацією, коштів підтримки чистоти і порядку і т.д.

Организация регулярної і найнадійнішою зв’язок між РМ основного виробництва та існуючим персоналом. Зв’язок допомагає скоротити просте обладнання та підвищити взаємодія, відчути взаємозалежність і взаємозв'язок між працівниками основного і допоміжного виробництва, допомагає взаємодії між собою всіх елементів заводський системи обслуговування, що в рахунку є передумовою для своєчасної підготовки основних робочих до виконання виробничого завдання й безперебійної їх работы.

Существуют такі функції обслуговування: производственно-подготовительная, транспортна, інструментальна, наладочная, ремонтна, енергетична, контрольна, складська, ремонтно-будівельна, хозяйственно-бытовая.

Необходимость в тій чи іншій функції визначається характеристикою РМ, родом робіт, технологією виробництва та оснащеністю робочого места.

Производственно-подготовительная функция

Имеет важливе значення у забезпеченні ритмічної, високопродуктивної роботи лише цеху, підприємства. Служба підготовки й контролю виробництва головне координуючим центром підприємства. Оперативне керівництво усіма підрозділами за даними производственно-подготовительной служби й при безпосередньому її участии.

Подготовка, поточне планування і оперативне керівництво виробництвом доручається планово-диспетчерское бюро (ПДБ), яке осуществляет:

планирование і розподіл робіт з ділянкам, робочим местам,

оперативное керівництво производством,

комплектование й забезпечення цеху матеріалами, заготовки, напівфабрикатами, деталями і узлами,

руководство транспортними подразделениями,

обеспечение виробничих зв’язків із зарубіжними цехами і службами завода.

В серійне виробництво бюро працює у відповідність до планом виробництва, производственно-диспетчерскими графіками і комплексної технологією, а індивідуальному і мелкосерийном виробництві - відповідно до графіками роботи, завданнями і маршрутно-технологическими картами.

Регламент обслуговування у визначенні засобів і послідовності виконання робіт производственно-подготовительными службами і ув’язується зі регламентом основного виробництва. Регламент обслуговування забезпечується упорядкуванням графіків випуску на запланований період (зміну, добу, тиждень тощо.) і відповідних графіків обслуговування виходячи з попередніх розрахунків потреби робочих місць і земельних ділянок в предметах праці, транспорті, налагодження та ін. видах обслуживания.

Транспортная функция.

Рациональная організація основного виробництва та чіткість роботи допоміжних служб в значною мірою залежить від того, наскільки правильно вирішена завдання внутрішньоцехового транспорту. Тому, за розробці системи обслуговування транспортної функції має приділятися особливе внимание.

Транспортные служби здійснюють: доставку предметів праці, сировини, матеріалів відповідні цехи або до робочих місць, вивезення готової продукції, вивезення відходів, вантажно-розвантажувальні работы.

Характерной особливістю транспортного обслуговування є пересувної тип робочого місця обслуговуючого персоналу за великої зоні обслуживания.

Организация обслуговування транспортом може быть:

централизованной і в середині цеху, і у заводському масштабе,

централизованной всередині цехи і децентралізованою масштабу підприємства (Межцеховую транспортування здійснює цехової персонал цеховими транспортними засобами. Така була, зазвичай, менш предпочтительна,

децентрализованная і в середині цеху, і у цілому в підприємству. Така була має саму низьку ефективність яких і тому то, можливо рекомендована.

Существуют 2 форми транспортного обслуговування: чергова — за умов одиничного і мелкосерийного виробництва (за викликами за умови попереднього комплектування вантажів, а до початку зміни — за завданням без виклику), за умов серійного виробництва — планово-предупредительная із заздалегідь розробленим графіками чи по оперативним добовим планам.

Регламентация обслуговування РМ транспортом залежить від визначенні засобів і послідовності виконання відповідно до встановлених маршрутам і графіками. Регламентація обслуговування РМ транспортом залежить від визначенні засобів і послідовності виконання відповідно до встановлених маршрутам і графіками. Регламент обслуговування передбачає узгодженість часу переробки партії предметів праці та часу, який буде необхідний поновлення запасів. Він обеспечивается:

а) проведенням попередніх розрахунків щоденної і тижневою потреби у предметах праці по РМ і земельних ділянках у відповідність до заданої програмою, з урахуванням запасів на виробничих переходах,

б) упорядкуванням комплексної технології із розробкою транспортно-технологической схеми, і навіть схем механізованої вантажопереробки, які передбачають найкоротші відстані переміщення вантажів, випрямлення вантажопотоків, зменшення кількості навантажень, цільову доставку вантажів до місць і т.д. ,

в) упорядкуванням графіка обслуживания.

Внедрение транспортно-технологической схеми дозволяє обеспечить:

сокращение перевалок, стресів від перенесених перерахунку сировини, матеріалів, напівфабрикатів, деталей в результаті застосування стандартної тари, піддонів, контейнерів, етажерок та інших. устройств,

возможность ліквідації чи скорочення проміжного складирования,

транспортировку і в середині цеху, і між цехами по кільцевим маршрутам,

централизованное виконання транспортних операцій бригадами, спеціалізованими за видами робіт, вантажів, маршрутов.

При вдосконаленні транспортно-технологической схеми підприємства слід враховувати напрям величину основних вантажопотоків. За можливості рекомендується застосовувати кільцеві траси, тобто. поєднувати початок і поклала край цехових вантажопотоків. Це спрощує работку заводського транспорту: транспортні засоби після їх розвантаження можуть завантажуватися без неодружених пробегов.

Применение конвеєрів та інших транспортних засобів можливо, коли це економічно виправдано (наприклад, при стабільному грузопотоке і коротких відстанях. Питання доцільність конвеєрного (особливо приводного) транспорту повинен вирішуватися з урахуванням техніко-економічного анализа.

На величину витрат робочого дня на транспортне обслуговування впливають такі факторы:

уровень механізації і автоматизації транспортних средств,

величина грузооборота,

номенклатура і вагу оброблюваних изделий,

протяженность грузопотоков,

характер організації транспортної функції (централізована чи децентрализованная),

принятая організація виробництва у тих ділянках й у цехах,

сменность работы.

Инструментальная функция.

От організації інструментального господарства цеху, від цього, наскільки планомірно і здатні якісно забезпечуються робочі інструментом, оснасткою і т.д. великою мірою залежать ритмічність роботи, якість виготовленої продукції і на продуктивності праці працівників основного производства.

При організації інструментального обслуговування розраховується професійний склад парламенту й кількість працівників, з урахуванням масштабу й правничого характеру виробництва. Для кожної професії визначається зміст праці, складається посадова інструкція з зазначенням обов’язків, правий і ответственности.

Регламент обслуговування передбачає узгодженість і ув’язку графіків подачі інструменту та пристосувань з роботою основного виробництва. Для регламентації обслуговування проводиться попередній розрахунок щоденної потреби у інструменті і пристосуваннях відповідно до виробничої программой.

Пример посадовий інструкції комірника секції приймання і сортування відпрацьованого инструмента:

Кладовщик секції приймання і сортування відпрацьованого інструмента инструментально-раздаточной комори виконує всі роботи, пов’язані з прийманням інструментарію, яке надходить із виробництва, та її сортуванням. Комірник безпосередньо підпорядковується завідувачу кладовой.

Обязанности: ухвалювати й перевіряти що надходить інструментарій та імідж визначатимуть його придатність для подальшої эксплуатации:

подготовлять і відправляти інструментарій на заточку,

предъявлять технічному нагляду поламаний чи має підвищений знос інструмент для вжити заходів щодо упорядкування эксплуатации.

Права: вимагати від майстра виробничого ділянки своєчасного оформлення акта на поламаний инструмент.

Ответственность: за зберігання, правильність сортування, відправлення інструмента в заточку.

Наладочная функция.

Обслуживание, що з наладочной функцією, залежно від типу, і характеру виробництва може быть:

централизованным — в серійному та масовому виробництві (налагодження виділяється на самостійну функцію здійснюється наладчиками).

децентрализованным — поодинці і мелкосерийном виробництві (налагодження і подналадка самим працівником основного производства).

Выделение наладки на самостійну функцію припустиме лише при економічної її целесообразности.

Регламент обслуговування передбачає узгодження часу наладки згодом роботи устаткування. Він забезпечується: підпорядкуванням регламенту роботи наладчиків завданням основного виробництва, графіком обслуговування, виконанням (принаймні можливості) наладки обладнання межсменные і внутрисменные перерви, сталістю наладки, точністю регулювання, своєчасним усуненням можливих недоліків у налагодження оборудования.

В умовах серійного й масового виробництва прогресивної є система регламентованої активної наладки устаткування, що передбачає примусову заміну робочих інструментів, і органів відповідно до заздалегідь розробленим графіком. Примусова заміна інструмента попереджає його поломку, скорочує час наладки.

Наладчик керівництва наступній технологічної та інструктивної документацией:

производственным завданням змінюють чи більше тривалий час (тиждень, декаду, месяц),

технологической картою наладки котрий обслуговується оборудования,

чертежами деталей і технологічними процесами їх обработки,

графиками наладки заміна инструмента,

производственными інструкціями, інструкціями технічно безопасности.

Кроме того, рекомендуються спеціальні інструктивні карти, у яких повинен указуватися склад трудового процесу (види робіт, комплекс прийомів і послідовність їх виконання) і виробити конкретні приклади найбільш раціонального виконання наладки, регулювання устаткування, розроблені відповідно до рекомендаціями, з урахуванням досвіду передових наладчиков.

Формы організації праці наладчиків залежно від характеру виробництва та рівня автоматизації можуть бути різними. При індивідуальної формі за наладчиком закріплюється певну кількість устаткування, а при об'єднанні наладчиків бригади з ним закріплюється всю дніпроспецсталівську ділянку чи певна група устаткування. При змішаної формі організації праці налагодження і переналагодження устаткування виробляється наладчиком, а подналадка своєю практикою — робочим основного производства.

Для наладчиків найбільш характерними є маршрутні робочі місця. Пересувне робоче місце наладчика має включати легкий портативний ящик з набором необхідного ріжучого, міряльного і слесарно-монтажного інструмента, пересувної столик (чи механізовану техніку), у якому перебувають інструменти, налагоджувальні пристосування, і технічна документация.

Наладчик повинен мати ще й стаціонарне робоче місце. Його мають наскільки можна ближче до групи закріплених його верстатів. Стаціонарне робоче місце має бути оснащено необхідної організаційної і технологічного оснасткой.

Рабочее місце наладчика повинен мати зв’язку з робочими місцями верстатників основного производства

Ремонтная функция.

Основной завданням ремонтної служби, обслуговуючої робочі місця, є межремонтное і ремонтне обслуговування обладнання. Правильна організація межремонтного обслуговування забезпечує сталу роботу устаткування, збільшує тривалість межремонтного циклу і здешевлює ремонт.

Межремонтное обслуговування предусматривает:

наблюдение за виконанням станочниками правил експлуатації устаткування, їх инструктаж,

осмотры, перевірку гніву й усунення виявлених несправностей всіх видів технологічного устаткування, різноманітних сполук, кріплення, апаратури, приладів, электрооборудования,

текущий (дрібний) ремонт устаткування з поновленням і заміною зношених деталей, вузлів, кріплення, регулировки,

проверку устаткування технологічну точность,

систематическую мастило оборудования.

Межремонтное обслуговування обладнання виробляється заводськими ремонтними службами механіка і електрика (енергетика), тобто. централизованно.

Содержание праці робочих, зайнятих ремонтним обслуговуванням, випливає з засад межремонтного обслуговування оборудования.

При неповної завантаженні робочих, соціальній та цілях раціональнішого використання робочого часу й підвищення інтересу на роботу рекомендується застосовувати суміщення професій. Наприклад, можливі такі варіанти совмещения:

Регламент ремонтного обслуговування передбачає повну узгодженість процесу обслуговування із головною виробничим процесом в цеху. Регламент обеспечивается:

годовыми, квартальними, місячними планами планово-попереджувального ремонту, визначальними обсяг та терміни виконуваних работ,

маршрутами і переліком робіт з межремонтному обслуговування (при оглядах, перевірках, випробуваннях і т.п.),

четким розподілом обов’язків між працівниками по функции.

Основным документом, який регламентує профілактичне обслуговування обладнання, є календарний графік осмотров.

Работы по ремонту виробляються у суворо певний час, переважно у період регламентованих перерв і неробочих смен.

Для здобуття права профілактичні огляди не порушували виробничого процесу, слід передбачати усунення обідніх перерв (котрий іноді початку зміни) ремонтників щодо перерв у роботі робочих основного производства.

Система планово-попереджувального ремонту (система регламентованих за часом і інтенсивності експлуатації окремих видів устаткування видів ремонту (поточних, середніх і капітальних), і навіть профілактичних технічних оглядів) широко застосовується у промисловості як профілактики задля досягнення безперервної і безвідмовної роботи устаткування, хоч і має багато недоліків, основною з якого є закріплення існуючої децентралізації ремонтних работ.

Энергетическая, контрольна, складська, ремонтно-будівельна, хозяйственно-бытовая функции.

Обслуживание робочих місць за цими функцій полягає насамперед у обеспечении:

бесперебойного постачання усіма видами энергии,

минимальных втрат часу здавання виготовленої продукции,

своевременных заходів щодо профілактики брака,

оптимальных санітарно-гігієнічних умов праці в робоче місце, соціальній та службових і побутових помещениях.

Обслуживание по енергетичної функції залежить від забезпеченні робочого місця енергією всіх видів (електрикою, теплом, газом, стиснутим повітрям, парою й ін.), соціальній та межремонтном профілактичному огляді устаткування, освітлювальних мереж, сантехнічних пристроїв, вентиляційних систем і т.д.

Профилактическое обслуговування енергетичних систем проводиться у разі відповідним календарним планам-графикам, узгоджених із регламентом основного виробництва, з зазначенням відповідальних исполнителей.

Энергоснабжение планують підставі попередніх розрахунків з укрупненим питомим нормам витрати різних видів енергії на одиницю випущеної продукции.

Контрольный персонал, обслуговуючи робочі місця, виконує такі види робіт: виробляє вибірковий контроль виробів, інструктує працівників із метою попередження шлюбу, перевіряє придатність інструмента, виробляє прийомку виготовлених деталей.

Перечисленные працюють по змінним завданням, графіками чи з пред’явленні. Прийоми і послідовність контрольних операцій визначаються регламентом, узгоджених із графіком основного производства.

В відповідність з комплексним технологічним процесом контрольний персонал виробляє вибірковий контроль як у проміжних операціях, і у кінці виробничого цикла.

Совершенная організація складських робіт істотно знижує витрати робочого дня на перебирання і перевалку деталей на робочих місць. Без чіткої роботи складів неможливо стабільне обслуговування по производственно-подготовительной, транспортної та іншим функциям.

На склади покладаються функції приймання, зважуванню, сортування, комплектування, маркуванню, складуванню, зберігання, обліку і видачі матеріальних ценностей.

Регламент обслуговування на яких складах залежить від попередньої комплектовке вантажів по графіку чи змінному завданням і їх за виклику чи чергової формі обслуговування чи з заздалегідь розробленого плану-графику при планово-предупредительной.

Независимо від прийнятої форми обслуговування склади мають забезпечувати зберігання предметів праці в стані. Місце Розташування будь-якого вантажу за необхідності має бути швидко визначено. Доставка вантажу з місця складування на комплектовку повинна здійснюватися в мінімальні терміни не залучаючи тяжкої праці. Приміщення й устаткування складів повинні відповідати застосовуваним підйомним і транспортних засобів та виробничої тарі, які забезпечують своєю чергою безперебійне постачання робочих мест.

Основными заходами для поліпшення складської праці є: збільшення ємності складів наскільки можна без збільшення їхньої площі, механізація складських робіт, запровадження чіткого та сталого обліку що зберігаються матеріалів, деталей тощо., передача функцій отримання чи складування вантажів в контейнерах транспортному персоналу під керівництвом комірників чи комплектовщиков.

В зміст ремонтно-будівельної функції входять помешкання і підтримку у стані будинків та споруд, і навіть виконання поточних будівельних робіт, зокрема що з перепланировкой устаткування й виробничих приміщень. Зазначені роботи виробляються загальнозаводськими службами в централізованому порядку чи з допомогою зовнішніх будівельних, опоряджувальних та інших. фірм. Усі роботи виробляються відповідно до календарними планами, а при особливо важливим і досить терміновим роботам — спеціальними графіками. Графіки ремонтно-будівельних робіт узгоджуються з регламентом основного производства.

По функції побутових-побутової-господарсько-побутового і охорони культурної обслуговування виконуються такі работы:

поддержание чистоти і порядку на робочих місць, в виробничих, конторських, побутових закритих приміщеннях і біля предприятий,

обеспечение працюючих питної води і спецпродуктами (спецжирами, молоком тощо.), організація закладів харчування (їдалень) і т.д. ,

обеспечение прання, чищення та ремонту спецодягу і спецобуви і видача її рабочим,

обеспечение інші види побутового обслуговування (душами, раздевалками, предметами гігієни, аптечками з метою першої медичної допомогу й т.д.),

передача з повідомлень і старої музики (по особливої программе).

Обслуживание по регламенту передбачає виконання визначених видів робіт у заданої послідовності за графіками, у яких вказуються дні і годинники роботи. Чітка регламентація господарсько-побутового обслуговування також потрібна для забезпечення нормальної роботи виробничих підрозділів, як і регламентація обслуговування на інших функцій. Наприклад, підтримку у робочому стані санітарно-технічних пристроїв й забезпечення предметами особистої гігієни на підприємствах харчової промисловості, де відбувається чи навіть може бути безпосередній контакти з виробленої продукцией.

Показатели розрахунку економічну ефективність від запровадження ООРМ.

Важным етапом в розробку й впровадження системи організації обслуговування робочих місць є визначення її економічної эффективности.

Для розрахунку ефективності застосування системи централізованого обслуговування робочих місць використовуються такі показатели:

сокращение чисельності допоміжних робітників і економія фонду заробітної платы,

увеличение обсягу виробництва завдяки усуненню втрат робочого дня верстатників і економія на условно-постоянной частини накладних расходов,

повышение коефіцієнтів використання устаткування за часом і мощности,

повышение продуктивність праці основних рабочих.

Основным критерієм правильності системи є усунення втрат часу у процесі праці та скорочення їх на зміну об'єктів труда.

При визначенні економічної доцільності заходи необхідно враховувати час, за яке окупаються видатки його впровадження. Захід вважається економічно ефективним, якщо відлік терміну окупності одноразових витрат не вище нормативного. При виборі з кількох варіантів проведення заходу (його поліпшення), перевагу надають які забезпечують безпеку, ослаблення негативного на человека.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою