Стратегия розвитку організації

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Стратегия розвитку организации

Курсовая работа

Выполнил: Мацюк С. С., Э-962

Министерство загального користування та професійного образования

Кемеровский державний университет

Кафедра менеджмента

Кемерово

1999

Введение.

Значение стратегії, що дозволяє фірмі виживати в конкурентної боротьби в довгострокової перспективі, різко зросла у останні десятиліття. Прискорення змін — у навколишньому середовищі, поява нових запитів і журналістам зміну позиції споживача, поява нових можливостей бізнесу, розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, й інші причини сприяли зростанню значення вироблення стратегії розвитку организации.

Слово «стратегія» грецького походження і означає «мистецтво розгортання військ в бою» чи «мистецтво генерала». Цей військовий термін широко почали вживати фахівців, теорію і практику менеджменту. У менеджменті стратегія сприймається як довгострокове якісно певний напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльність, системи взаємовідносин всередині організації, і навіть позиції організації до оточуючої середовищі, який підвів організацію до її цілям. Стратегія є набір правил, якими керується організація після ухвалення управлінських рішень, щоб забезпечити здійснення місії і досягнення господарських цілей організації.

Единой стратегії всім організацій немає. Кожна організація унікальна в свій рід, тому й процес вироблення стратегії кожної організації свій, т.к. залежить від позиції організації над ринком, динаміки його розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик її товару чи надання послуг, стану економіки, культурної середовища проживання і т.д.

Суть стратегічного управління у тому, що у організації, існує чітко організоване комплексне стратегічне планування, щоб забезпечити вироблення довгострокової стратегії задля досягнення цілей фірми й створення управлінських механізмів їх реалізації цієї стратегії системою планів.

Структурно роботу можна як двох частин. У першій частині утримуватися теоретичні аспекти стратегію розвитку організації. Розглядаються такі питання, як: стратегічне управління організацією, стратегічне планування і концепція багаторівневого розвитку организации.

Во другій частині розглядається стратегія розвитку недавно яка склалася в Кузбасі некомерційної організації «Сибірська Асоціація Маркетингу» — її цілі й завдання, що їх їй функції, потенціал, що має дана організація, на вирішення поставлених перед нею задач.

Глава 1. Стратегія організації. Стратегічне управління организацией.

Стратегическое управління — це таке управління організацією, який спирається на людський потенціал як у основу організації, орієнтує виробництво на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни у організації, відповідно до змінами довкілля та що дозволяє домагатися конкурентних переваг, що дозволяє організації виживати і досягати своєї мети перетвориться на в довгостроковій перспективі.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби, і у ситуації фірми повинні як концентруватимуть свою увагу на внутрішньому станом справ, а й розробляти довгострокову стратегію поведінки, яка б їм встигати за змінами, що відбуваються у тому оточенні. Але практика показує, що у діях організацій стратегічність, зазвичай, відсутня, що призводить часто до поразці трапилося в ринковій боротьбі. Це наслідок те, що, по-перше, організації планують своєї діяльності з те, що оточення нічого очікувати змінюватися, або у ньому відбуватиметься якісних змін. По-друге, планування починається з аналізу внутрішніх можливостей та часових ресурсів організації.

Стратегическое управління можна як сукупність п’яти взаємозалежних управлінських процесів:

анализ середовища

определение місії і целей

выбор стратегії

выполнение стратегії

оценка і контроль виконання

Анализ середовища зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу визначення місії й у вироблення стратегій. Аналіз середовища передбачає вивчення трьох її частин:

1. Анализ макроокружения. Включає дослідження таких компонентів середовища, як стан економіки, правове регулювання і управління, політичні процеси, природне середовище і ресурси, соціальна, і культурна складові суспільства, науково-технічний і технологічний людський розвиток, інфраструктура тощо. п.

2. Конкурентная середовище. Аналізується з її п’яти основним що становить: конкуренти всередині галузі, покупці, постачальники, потенційні нові конкуренти, виробники можливої замещающей продукції. Аналіз кожного з наведених даних п’яти суб'єктів конкуренції ведеться від погляду конкурентної сили та конкурентних возможностей.

3. Анализ внутрішнього середовища. Відчиняє ті можливості і той потенціал, на котрі можуть розраховувати фірма в конкурентної боротьби у процесі досягнення своєї мети, і дає підстави краще усвідомити мети організації, більш вірно сформулювати місію. Важливо завжди пам’ятати, організація як виробляє оточенню, а й забезпечити існування своїм членам, надаючи їм роботу, можливість у прибутках, створюючи для них соціальні умови тощо. п. Внутрішня середовище аналізується за такими напрямам: кадри фірми, їх потенціал, кваліфікація, інтереси тощо. п., наукові дослідження та розробки, виробництво, у тому числі організаційні, операційні і техніко-технологічні характеристики, фінанси фірми, маркетинг, організаційна культура.

Определение місії і цілей, аналізованих як із процесів стратегічного управління, складається з трьох подпроцессов — визначення місії фірми, визначення довгострокових цілей, визначення короткострокових цілей.

Основная загальна мета підприємства — чітко виражена причиною його існування — позначається як він місія. Цілі виробляються реалізації цієї миссии.

Миссия деталізує статус підприємства міста і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій в різних організаційних рівнях. Формулювання місії підприємства повинна містити таке:

выяснение, який підприємницької діяльності займається фирма,

определение робочих принципів фірми під тиском зовнішньої среды,

выявление культури фирмы.

Некоторые керівники не дбають про виборі і формулюванні місії своєї партії. Їх цю місію А. Гітлер здається очевидною — отримання прибутку. Але якщо старанно обміркувати це запитання, то, невідповідність вибору прибутку на ролі загальної місії стає зрозуміло, хоча, безсумнівно, вона є істотною целью.

Прибыль є повністю внутрішню проблему підприємства. Оскільки організація є відкритої системою, вони можуть вижити зрештою лише, якщо задовольнятиме якусь потреба, що знаходиться за її межами самої. Щоб заробити прибуток, фірма має ознайомитися з середовищем, у якій функціонує. Саме тому у довкіллі керівництво підшукує спільну мету організації.

Долгосрочная мета має обрій планування приблизно рівний п’яти рокам. Короткострокова ціль десь у вона найчастіше представляє одне із планів організації, що йде завершити межах года.

Цели будуть здебільшого процесу стратегічного управління в тому разі, якщо вони правильно сформульовані, відомі працівникам і прийнято ними до виконання. Процес стратегічного управління буде успішним такою мірою, як і вище керівництво бере участь у формулюванні цілей у якій мері це ще відбивають цінності керівництва та реалії фирмы.

Определение місії і цілей фірми призводить до того, що стає зрозуміло, навіщо функціонує фірма і до чого прагне. Знаючи це, можна вірніше вибрати стратегію поведінки.

Анализ і вибір стратегії. Цей процес відбувається вважається ядром стратегічного управління. З допомогою спеціальних прийомів організація визначає, як вона досягати своїх цілей, й реалізовувати свою миссию.

Определение стратегії для фірми принципово залежить від

конкретной ситуації, у якій перебуває фірма. Проте і

некоторые загальні підходи до формулювання стратегії і пояснюються деякі

общие рамки, в які вписуються стратегии.

При визначенні стратегії фірми керівництво стикається з трьома основними питаннями, пов’язані з становищем фірми над ринком: який бізнес припинити, який бізнес продовжити, як і бізнес перейти. Перша область пов’язані з лідерством в мінімізації витрат виробництва. Друга область вироблення стратегії пов’язана з спеціалізацією в виробництві продукції. Третя область визначення стратегії належить до фіксації певного сегмента ринку виробництва і концентрації зусиль фірми на обраному ринковому сегменте.

Все розмаїття стратегій, які комерційні фірми та некомерційні організації демонструють у житті, є різними модифікаціями кількох базових стратегій, кожна з яких ефективна за певних умов і стан внутрішньої і до зовнішньої середовища, тому важливо розглядати причини, чому організація вибирає ту, а чи не іншу стратегию.

Ограниченный зростання. Цю стратегію застосовує більшість організацій сформованих галузях зі стабільної технологією. При стратегії обмеженого зростання мети розвитку встановлюються «від досягнутого» і коригуються на изменяющиеся условия.

Рост. Ця стратегія найчастіше застосовується у динамічно розвинутих галузях з швидко мінливою технологією. Для неї характерно встановлення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем попереднього года.

Сокращение. Ця стратегія вибирається організаціями найрідше. Для неї характерно встановлення цілей нижчий рівня, досягнутого у минулому. До стратегії скорочення вдаються тоді, коли показники діяльності організації набувають стійку тенденцію погіршення і ні заходи змінюють цієї тенденции.

Комбинированная стратегія. Ця стратегія є будь-яке поєднання розглянутих альтернатив — обмеженого зростання, розвитку і скорочення. Комбінованої стратегії, зазвичай, дотримуються великі організації, які активно функціонують у кількох галузях.

Базовые стратегії служать варіантами загальної стратегії організації, повнячись у процесі доводки конкретним содержанием.

Выполнение стратегії критичний процесом, оскільки саме у разі успішного здійснення наводить фірму до досягнення поставленої мети. Найчастіше спостерігаються випадки, коли фірми виявляються неспроможна здійснити обрану стратегію. Це чи тому, що не так було проведено аналізу і зроблено невірні висновки, чи тому, які відбулися непередбачені зміни у зовнішнього середовища. Проте часто стратегія не виконується оскільки управління не може належним чином втягнути наявний фірма потенціал для реалізації стратегії. Особливо це стосується використанню трудового потенціалу.

Для успішної реалізації стратегії необхідно, щоб, по-перше, мети, стратегії і плани були добре доведені до працівників про те, аби домогтися з боку як розуміння те, що робить фірма, і неформального їх залучення у процес реалізації стратегій, зокрема домогтися вироблення співробітники зобов’язань перед фірмою щодо реалізації стратегії. По-друге, керівництво має лише своєчасно забезпечувати надходження усіх для реалізації стратегії ресурсів, а й мати план реалізації стратегії як цільових установок і фіксувати досягнення кожної цели.

В процесі реалізації стратегій кожен рівень керівництва вирішує свої певні завдання та здійснює закріплені його функции.

Оценка і контроль виконання стратегій є логічно останнім процесом, здійснюваним у стратегічному управлінні. Цей процес забезпечує стійку зворотний зв’язок тим часом, як іде процес досягнення мети, і власне цілями організації. Основними завданнями й будь-якого контролю є:

определение те, що і за якими показниками проверять,

оценка стану контрольованого об'єкта відповідно до прийнятими стандартами, нормативами чи іншими еталонами,

выяснение причин відхилень, якщо вони розкриваються внаслідок проведеної оцінки,

корректировка, якщо необхідна можливе.

При контролі виконання стратегій ці завдання набувають цілком певну специфіку, зумовлену тим, що стратегічний контроль спрямовано з’ясування цього у якій мірі реалізація стратегії призводить до досягнення цілей фірми. Це принципово відрізняє стратегічний контроль від управлінського чи оперативного контролю, оскільки їх цікавить правильність виконання стратегічного плану, правильність здійснення стратегії чи правильність виконання окремих робіт, функцій і операцій, т.к. він сфокусований у тому, чи можливо в подальшому реалізовувати прийняті стратегії й призведе їх реалізація до досягненню поставленої мети. Коригування за результатами стратегічного контролю може стосуватися як стратегій, і цілей фирмы.

1.2. Стратегічне планирование.

В стратегічному управлінні, і плануванні важливе місце відводиться аналізу перспектив організації, завданням якого є з’ясування тих тенденцій, небезпек, можливостей, і навіть окремих надзвичайних ситуацій, які можуть поліпшити тенденції. Цей аналіз доповнюється аналізом позицій в конкурентної боротьби.

Планирование викликає дедалі більше інтерес в фірм, які зіштовхуються з труднощами у виконанні принципово нових стратегій.

Сначала звернімося розгляду організаційного поведінки комерційних і некомерційних організації. Це необхідно оскільки є тісний зв’язок між стилями організаційного поведінки й видами управління.

Коммерческие і некомерційні організації демонструють велика різноманітність поведінкових стилів, але вони похідні від двох типових протилежних стилів — приростного (инкременалистического) і підприємницького.

Приростный стиль поведінки організації, як свідчить саму назву, характеризується постановкою цілей «від досягнутого », спрямовано мінімізацію відхилень від традиційного поведінки і в середині організації і у її взаєминах із довкіллям. Організації, які дотримуються цього стилю поведінки, прагнуть уникнути змін обмежити їхню і мінімізувати. При приростном поведінці дії робляться у разі, якщо необхідність змін стала настійної. Пошук альтернативних рішень ведеться послідовно і законодавців береться перше задовільний рішення. Таке поведінка більшістю успішно працюють тривалий час комерційних організацій корисною і фактично все некомерційні організації у області освіти, охорони здоров’я, релігії, і т.п. Багато комерційні організації, які дотримуються приростного стилю, одночасно прагнуть ефективності своєї діяльності, забезпечувати раціонального використання ресурсів, тоді як некомерційні організації схильні до бюрократизації, для збереження певного статус-кво.

Предпринимательский стиль поведінки характеризується прагненням до змін, до передбаченню майбутніх небезпек і нових можливостей. Ведеться широкий пошук управлінських рішень, коли виробляються численні альтернативи і їх вибирається оптимальна. Підприємницька організація прагне безупинної ланцюга змін, що у них вона свою майбутню ефективність яких і успіх.

Коммерческие і некомерційні організації набагато рідше вдаються до підприємницькому стилю поведінки, ніж до приростному. Некомерційні організації використовують підприємницький стиль лише з ранніх стадіях свого розвитку, що вони визначають коло своїх завдань, формують організаційну структуру, тобто. на той період, що вони формують свою соціальну значимість даної. На наступний етап вони, зазвичай, переходять до приростному поведінці. Підприємницького поведінки частіше дотримуються приватні комерційні організації, ефективність діяльності яких прямо пов’язані з ринковими випробуваннями. Приватні комерційні організації постійно ведуть підприємницький пошук можливостей зростання з допомогою змін.

Организации, які дотримуються різних стилів поведінки, істотно відрізняється за своїми характеристикам. Наприклад, фірма, придерживающаяся приростного стилю поведінки, бачить свою ціль десь у оптимізації прибутковості, її організаційну структуру порівняно стабільна, робота ведеться відповідно до ходом технологічного процесу переробки ресурсів, економія на масштабах виробництва вважається головним чинником ефективної діяльності, не бажаючи її види слабко ув’язані між собою, управлінські рішення є реакцію організації на виниклі проблеми з запізненням стосовно моменту появи. Ті ж характеристики організація, яка дотримується підприємницького стилю поведінки, виглядають інакше: мета — оптимізація потенціалу прибутковості, організаційну структуру гнучка, постійно змінювана адекватно умовам середовища управлінські рішення приймає через активний пошук можливостей шляхом передбачення проблем. Істотні відмінності мають значення і інші організаційні характеристики.

Опыт реорганізації системам управління комерційними організаціями показує, що перехід від однієї стилю поведінки до іншого пов’язані з важливими змінами, потребує багато часу і коштів, психологічно надзвичайно важкий для таких людей, оскільки вимагає перерозподілу влади. Натомість, перерозподіл влади у організації пов’язаний з потребою перебудови її організаційної структури, зміною посадових функцій, перерозподілом правий і відповідальності приймати рішення між різними рівнями управлінської ієрархії. Спроби з'єднати обидва стилю поведінки у однієї організації веде до виникненню напруженості в ній і до конфліктним ситуацій. Вочевидь, що у кожному даному випадку потрібно вирішувати завдання, якому типу поведінки слід віддавати перевагу.

Стратегическое планування є системним підходом до підприємницькому поведінці, і сучасне тлумачення його представляє приростное поведінка як консервативне, а підприємницьке як агресивне, орієнтоване до зростання. Разом про те, приростный стиль поведінки є органічним і природним значних організацій. Наприклад, якщо велика багатогалузева організація, придерживающаяся приростного поведінки, успішно функціонувала протягом протягом ряду років, те з великим рівнем ймовірності можна припустити, що й майбутнє її керівництво віддасть перевагу хоча б стиль організаційного поведінки. На зміни керівники можуть лише тому випадку, якщо організація зіштовхнеться з непереборними проблемами у довкіллі, й цих проблем змусять їх шукати нові можливості підтримки ефективності фірми.

Потенциал організації та стратегічні можливості визначаються її архітектонікою і якістю персоналу.

Например, архітектоніку організації можуть становити:

технология, виробниче устаткування, споруди, їх потужності й можливості,

оборудование, його можливості і із переробки й передачі інформації,

структура влади, розподіл посадових функцій та обсягу повноважень приймати рішення,

организационные завдання окремих груп, і осіб,

внутренние системи та процедури,

организационная культура, норми і релігійні цінності, які у основі організаційного поведінки.

Качество персоналу визначається:

отношением до змін,

профессиональной кваліфікацією і майстерністю в проектуванні, аналізі ринку виробництва і т.п. ,

умением вирішувати проблеми, які стосуються стратегічної діяльності:

умением вирішувати питання, які стосуються проведенню організаційних змін:

мотивацией участі у стратегічної діяльності.

Не володіючи повної інформацією щодо ролі персоналу, керівництво неспроможна зробити вірного вибору стратегії фирмы.

Таким чином, діяльність із стратегічному управлінню спрямовано забезпечення стратегічної позиції, що забезпечить тривалу життєздатність організації у змінюються умовах. У комерційної організації керівник, займається стратегічними проблемами, забезпечує постійний потенціал прибутковості. Його завдання полягають у цьому, щоб виявити необхідність, і провести стратегічні зміни організації, створити організаційну структуру, сприяє стратегічним змін.

Система управління комерційної організацією включає два взаємодоповнюючих виду управлінської діяльності - стратегічне управління, що з розвитком майбутнього потенціалу організації, і оперативне управління, реалізує існуючий потенціал на прибуток. Стратегічне управління вимагає підприємницького організаційного поведінки, а оперативне управління функціонує з урахуванням приростного поведінки. Останнім часом організації у більшою мірою відчувають потребу в одночасному використанні обох типів поведінки, навіщо їм необхідні створювати таку структуру своєї архітектоніки, яка б успішно розвивати і підприємницький і приростный типи організаційного поведінки.

Система стратегічного управління і двох взаємодоповнюючих підсистем: аналізу і планування стратегії організації, і навіть управління стратегічними проблемами у реальному масштабі часу. Управління стратегічними можливостями організації, за її актуальності, слід розглядати, як перехідну форму стратегічного управління.

1.3. Концепція багаторівневого розвитку фирмы.

При розгляді розвитку ринкових взаємин у Росії можна зрозуміти, що організаційне розвиток суб'єктів ринку відбувається на відповідність до об'єктивними економічними, системо-генетическими законів і закономірностями розвитку організацій корисною і законами системного аналізу. У результаті були розкрито такі закономерности.

Закономерность запізнювання. Будь-яка спроектована організаційна структура як управлінської системи чи ін., за своїми параметрами закономірно відстає від постійно що розвивається ринкової ситуації. Метою будь-який організаційно-виробничою системи є задоволення потреб суспільства, які мають динамічний, спонтанний, слабко прогнозований характер. Цей процес має власну тривалість, що навіть пояснюється відставання показників і функціональних параметрів організаційних структур від необхідних над ринком. Ця закономірність визначає дію зовнішніх чинників на організаційну систему.

Закономерность неадекватності. Будь-яка організаційну структуру, спроектована досить конкретні, які прогнозовані умови ринку, завжди відповідає то силу дії внутрішні чинники організаційної системи. Головним чинником, що зумовлює дію даної закономірності, є людський чинник. Наслідком закономірності неадекватності є чинник некомпетентності, дане властивість проявляється тоді, коли організація в цілому або частково ізольовано функціонуючи з інших спеціалізованих організацій, намагається адекватно і реагувати попри всі зовнішні обурення. Унаслідок вищенаведених закономірностей організаційну структуру стає неефективною, громіздкою, позаяк у ній спостерігається безліч залишкових елементів, функціонування що у структурі організації недоцільним нерентабельно, призводить до збитків. У водночас нові елементи, адекватні зовнішніх умов, який завжди можуть ефективно виконувати своїх функцій, бо завжди забезпечені повну інформацію і компетентними фахівцями, зміст що у «замкнутих» організаціях не дозволяє їх повністю завантажити, що зумовлює додатковим накладним расходам.

В цілях зниження дії негативних факторів, индуцированных переліченими вище закономірностями, на організацію пропонується підхід по формуванню багаторівневої організаційної системи. Сформована загальна концепція багаторівневої системи полягає в наступних принципах.

Принцип комплексності - визначає його присутність серед багаторівневу систему повного перебору функцій із управління організацією за умов ринкової економіки. Повний перебір функцій визначається декомпозицией основних напрямів діяльності виробничої організації у відповідність до основними декомпозиционными циклами.

Принцип адекватності - визначає необхідний і достатній набір елементів організаційної структури управління організацією, відповідний умовам зовнішньої среды.

Принцип інтегрованості - дозволяє методами вертикальної і горизонтальній інтеграції визначити гнучкі організаційні форми управління всередині багаторівневої системи підвищення компетентності і тенденції зниження часу прийняття решений.

Принцип економічності - багаторівнева система дозволяє розподілити все завдання управлінню організацією по спеціалізованим елементам управління багаторівневої системи, ніж обумовлюються менші видатки процес управління і мінімізація помилок що призводять до убыткам.

Принцип адаптивності - визначає можливість конкретних організацій, використовуючи потенціал всієї багаторівневої системи перебудовуватися під впливом зовнішніх й наявність внутрішніх факторів, і протистояти энтропийным тенденціям.

Глава 2. Стратегія розвитку «Сибірській Асоціації Маркетинга».

2.1. Мета і завдання «Сибірській Асоціації Маркетинга»

Одной з найважливіших завдань сучасної економічної політики є формування великих стратегічних посередників. Майбутній зростання російської економіки визначається перебудовою посередницьких секторів, розвитком великої промисловості, посиленням конкуренції, підвищенням ефективності державного регулювання экономики.

В Кузбасі нині розпочато інтеграційні процеси в промисловості: створено маркетингові центри у машинобудуванні, легкої промисловості, інших галузях. А завдання даної програми — консолідувати прагнення інтеграції, зокрема і міжгалузевому рівні, створити систему, сприяє реалізації Кузбасской своєї продукції ринках інших регіонів, що забезпечує приплив необхідних товарів у Кузбас, формуванню товаропотоків, залучення інвестицій у регіон у розвиток виробництва, освоєння природних ресурсів. Однією з важливих аспектів проекту є створення загального в міжрегіональному просторі інформаційного і економіко-правового поля, механізму, і інструментів, покликаних забезпечити розвиток Кузбасской промисловості, створення робочих місць, формування сприятливих для підприємств умов бізнесу, що забезпечить у майбутньому зростання надходжень у бюджет.

Идея створення «Сибірській Асоціації Маркетингу» має у основі принцип налагодження «переправи », «містка «між підприємствами і ринком. Найважливішою функцією «Сибірській Асоціації Маркетингу» є допомогу суб'єктам господарювання у входження у ринкову середу, навчання які вміють працювати у ринку підприємств. Цілеспрямована робота Асоціації зробить продукцію товаровиробників потрібною й здатної задовольнити ринковий попит, знайде підприємствам їх нішу на рынке.

Важным стає становлення нової ринкової структури, здійснює посередницькі функції чи функції взаємозв'язків, насамперед товарних, господарюючих суб'єктів в міжрегіональному просторі, тобто. функції встановлення партнерства, які замінять систему оптової торгівлі, що була ранее.

Для Кузбасу, що зазнає постійного реструктуризації економіки, актуально формування інфраструктури підтримки і шляхом створення цивілізованих умов розвитку і бизнеса.

Поскольку зараз регіонам надано справжня економічна самостійність, то федеральні і регіональні органи виконавчої влади, і навіть окремі підприємства міста і організації намагаються шукати нових форм партнерських виробничих та фінансово-економічних відносин. Роль регіонального маркетингу всіх рівнях управління у цьому процесі невпинно зростає. Це викликано тим, що з перехід до ринку необхідно створити систему міжрегіональних маркетингових відносин, яка реалізує як інтереси держави у регіонах для формування міжрегіональних форм співробітництва, але й інтереси самих регіонів, і навіть недержавних производителей.

При цьому вирішуються такі задачи:

активизация участі регіонів у рішенні федеральних програм развития,

обеспечение комплексного соціально-економічного розвитку самих регионов,

создание сприятливих умов забезпечення ефективного функціонування окремих господарюючих суб'єктів біля регионов,

повышение якості життя населення регионов.

«Сибирская Асоціація Маркетингу» дозволить нормалізувати баланс зовнішньоекономічної діяльності, тобто збільшити вивезення Кузбасских товарів у інші ті регіони та межі России.

В програмі поставили завдання створення великої стратегічної посередницької структури в Кузбасі, що створює умови щоб одержати високої прибутку на пов’язаних сферах і технологічних цепочках.

Особенности російської довкілля визначають особливості необхідної в умовах перехідною економіки посередницької організації, саме систему її функций.

Система функцій цієї структури («Сибірській Асоціації Маркетингу») складається з 3-х основних элементов:

торговые операції (постачання і збут продукції, виконання ролі першого ешелону при проникненні до ринків нових регіонів, галузей, створення коопераційних мереж підприємств промисловості, формування цивілізованою та ефективної збутової мережі, оптової торгівлі, маркетинг),

финансовые операції (факторинг, інвестиційна діяльність, лізинг, поручництво, клиринг),

информационная діяльність (інжиніринг /инженерно-консультационные послуг з підготовки виробничого процесу та забезпечення нормального ходу процесу виробництва та реалізації продукції/, консультационно-аналитическая діяльність, концентрація інформаційних «активів », оборот інформації, роль посередника у пошуках нових партнерів між підприємствами і зовнішньої средой).

Финансовая і інформаційна діяльність доповнює її торгову деятельность.

Основными цілями Асоціації являются:

содействие розвитку фінансового, товарного й трудовому ринків у регіонах МАС та Російської Федерації,

содействие представницьким і виконавчих органів структурі державної влади у проведенні економічної та політики, спрямованої на інтеграцію і стабілізацію російського ринку, і сприяння реалізації цієї политики,

эффективное використання маркетингу як інструмент проводити політику ринкових реформ на міжрегіональному і загальнодержавному рівні,

содействие процесу інтеграції між Членами Асоціації та його взаємодії з російськими і закордонними економічними і фінансовими партнерами,

обеспечение комплексного соціально-економічного розвитку регіонів і активізація участі регіонів у рішенні федеральних програм развития,

создание сприятливих умов забезпечення ефективного функціонування окремих господарюючих суб'єктів біля регионов,

повышение якості життя населення регионов.

Предметом діяльності асоціації являются:

координация маркетингових досліджень російській товарному, трудовому й фінансовому ринках й розробка рекомендацій для роботи російському і зарубіжному ринках для Членів Асоціації та інші організації і незалежно від своїх форми власності,

содействие створення нових робочих місць, розвитку системи підготовки й перепідготовки кадрів,

содействие розвитку системи професійної освіти у сфері маркетингу, пропаганди принципів, і методів маркетингу, поширенню російського й зарубіжного досвіду маркетингової діяльності,

представление консалтингових послуг, одночасно з проведенням ринкових исследований,

разработка і внесення до органів законодавчої і виконавчої влади пропозицій, вкладених у підвищення ефективності роботи організацій та підприємств різної форми власності в ринкових умов,

представление інтересів Членів Асоціації органів влади й управління,

создание широких добросусідських відносин підприємств в промисловості й ефективних збутових мереж просування товарів підприємств у регионах,

концентрация і об'єднання інтелектуальних, фінансових, організаційних та інших ресурсів Членів Асоціації для реалізації поставленої мети,

организация регіональних центрів маркетингу і технічного менеджменту,

поддержка малого й середнього бізнесу,

межотраслевое і «межсубъектное» перерозподіл витрат і ефектів з допомогою інструментів ринку цінних паперів, боргового, страхового ринку, ринку нерухомості, ринку землі, таких інструментів, як лізинг, оренда, взаємні участі, іпотека і др. ,

координация міжгалузевих фінансових зв’язків, комплексне розв’язання проблеми міжгалузевих розрахунків, клиринг,

создание загального в міжрегіональному просторі інформаційного і економіко-правового поля, механізмів і інструментів, покликаних забезпечити розвиток промисловості, концентрація інформаційних «активів», оборот информации,

анализ законодавчої бази і вироблення рекомендацій з її коригуванні по напрямам, відповідним діяльності Асоціації,

работа по створенню банків даних, і інформаційних систем, сприяють підвищенню ефективності роботи Членів Асоціації,

организация власної web-сторінки і помилкове уявлення інтересів членів Асоціації у глобальній мережі Internet,

сотрудничество з організаціями — членами МАС, ні з іншими російськими, і міжнародними организациями,

организация редакційно-видавничої діяльності, зокрема з випуску періодичних видань, інформаційно-рекламних матеріалів, науково-популярної і той літератури,

организация виставок і ярмарків, проведення конференцій, семінарів і симпозіумів з єдиною метою реалізації досягнень Членів Асоціації та інших зацікавлених підприємств і організацій,

оказание інформаційної, консультаційної і той допомоги Членам Асоціації,

помощь членам Асоціації у фіналі на поставку продукції з їх имени,

2.2. Оцінка ефективності діяльності «Сибірській Асоціації Маркетинга».

В результаті аналізу умов зовнішньої економічної середовища розробили ідея створення «Сибірській Асоціації Маркетингу» в Кузбасі. Нині реалізуються заходи з формування даної Ассоциации.

Именно ЄС («Сибірська Асоціація Маркетингу») буде базою ускладнення коопераційних стратегій в виробничих секторах.

За рахунок масштабів операцій «Сибірська Асоціації Маркетингу» буде значно заощаджувати на витратах звернення, працювати з великими партіями товарів, комплектувати лави кандидатів і асортиментні серії продуктів, забезпечувати величезний (усередині якого і між регіонами і галузями) оборот інформації товари, виробниках, транспортних потоках, технологіях, накопичення інформаційних масивів і баз даних, створювати широкі коопераційні мережі з участю великої кількості підприємств, що дозволить до мінімуму зводити трансакційні витрати (видатки вивчення ринків, властивостей товару, вибору партнерів (включно з перевіркою їх надійності), проведенню переговорів, по підготовці контрактів та його юридичної опрацюванні, контролю право їх виконанням і ін.), пов’язані з партнера і підготовкою контрактів. Одне з найважливіших елементів «Сибірській Асоціації Маркетингу» — стаціонарний виставковий комплекс, якого немає у Кузбасі. Він займе центральне в структурі Асоціації, і служитиме важливим інструментом її задач.

В інструментарії роботи «Сибірській Асоціації Маркетингу» важливе місце займе стратегічний маркетинг, функціями якого явятся:

исследования довгострокових тенденцій формування рынков:

появление нових видів продукції, зміна пропозиції з попиту свою продукцію, динаміка ціни різних рынках,

изучение поведінки конкурентів на аналізованих рынках,

разработка програм цілеспрямованого проникнення продукції підприємств до ринків: вибір та їх сегментів, етапів та способів просування продукції на рынки.

Стратегический маркетинг, в такий спосіб, стає особливим різновидом довгострокової діяльності «Сибірській Асоціації Маркетингу» з вивчення ринку і забезпечення виходу продукції підприємств — товаровиробників Кузбасу на рынки.

Характеристиками цього інструменту слід назвать:

нацеленность на довгострокові кінцеві результати, выявляемые через реалізацію продуктів в різних рынках,

концентрация зусиль (дослідницьких, збутових, аналітичних, тощо.) на вирішальних напрямах маркетингової деятельности,

обеспечение єдності стратегічних партнерів і тактичних дій підприємств на ринках. З аналізу та розроблених стратегій виходу підприємств регіону до ринків, розробляються альтернативні комерційні пропозиції, і бере участь щодо оцінки можливості реалізації і підвищення рівня рентабельности.

При розробці маркетингових стратегій підприємств мають враховуватися такі принципы:

соответствие ринків збуту структурі продукції предприятия,

обеспечение переваги підприємства на ринках з допомогою унікальності продуктів і гнучкою політики ціни них.

При виборі стратегій конкретної підприємства цих принципів детализируются у наступні становища, що передбачають обеспечение:

преимущества по недоліків виробництво та реалізацію продукції - низькі витрати дають можливість з допомогою регулювання цін продати найбільше кількість продукции,

увеличения частки продажів над ринком з допомогою нецінової конкуренції. Цього можна досягнути з допомогою нових якостей і властивостей продукції, кращих споживчих характеристик, дизайну, сервісу і т.п. ,

производства підприємствами продукції, яка має унікальні корисні властивості, що дозволяє створити їм спеціальні ніші на ринках, у яких підприємства можуть ефективно реалізувати свої возможности,

концентрации зусиль на випуску масової продукції для певних сегментів ринку. Це дає змогу отримувати стійкі фінансові результати в деятельности.

Результатом стратегічного маркетингу є комплексна оцінка динаміки ринку України і прогноз поведінки підприємств нею у довгострокової перспективі. Такі оцінки на умовах нестійкого ринку, багато інститути якого формуються, будуть періодично пересматриваться.

Для здійснення функцій стратегічного маркетингу «Сибірська Асоціація Маркетингу» формуватиме групу стратегічного маркетингу, зокрема з фахівців фірм і підрозділів, які входять у нее.

Основные напрями діяльності группы:

обобщение довгострокові тенденції у формуванні ринків продукції, на котрі потенційно здатні вийти підприємства Кузбасу: поява нових видів продукції, зміна пропозиції з попиту свою продукцію, динаміка цін різних нішах рынка,

отслеживание динаміки попиту, пропозиції з ціни продукцію підприємств — товаровиробників щодо окремих періодам, продуктовим і територіальним (регіональним) рынкам,

изучение поведінки конкурентів на ринках різних продуктів, випущених предприятиями,

планирование й розробка програми «проникнення «продукції підприємств Кузбасу до ринків збуту, здійснення вибору найбільш підхожих сегментів ринків належала для розширення обсягів реализации.

Практическая діяльність групи стратегічного маркетингу всередині «Сибірській Асоціації Маркетингу» залежить від ініціюванні організації виробництва підприємствами продукції, користується попитом над ринком, у цьому числі нової продукции.

Критерием оцінки діяльності групи стратегічного маркетингу може бути кількість ув’язнених довгострокових договорів, угод тощо. на випущену раніше й нову продукцию.

При виборі цілей стратегічного маркетингу підприємствам регіону «Сибірська Асоціація Маркетингу» враховуватиме, й оцінювати вплив низки які сьогодні на підприємствах внутрішні чинники, сформованих у колишньої економічної моделі і продовжують негативно проводити його діяльність. До них отнести:

невысокий загальний рівень якості пов’язана з цим низька конкурентоспроможність продукции,

недостаточная інформованість покупців про своєї продукції і технологічних можливостях предприятий,

недостаточная розвиненість збутової сфери, і оптової торговли,

отсутствие гнучкості і уповільнена реакція налаштувалася на нові комерційні предложения,

проведение не досить ефективною цінової политики.

Кроме того, необхідно враховувати зовнішні стосовно підприємствам чинники, які характеризують діяльність різних суб'єктів господарювання і органів управления:

наличие потенційних конкурентів у ринковому «просторі «,

уровень конкурентоспроможності інших учасників ринку з продукції предприятий,

количество постачальників, умови поставки матеріалів їх замінників, рівень запропонованих цен,

влияние покупців до рівня цін, і якість продуктов,

степень сприяння на ринках продукції, випущеної підприємствами региона,

особенности податкового законодавства надають у РФ та країнах СНГ,

степень підтримки підприємств владними структурами.

Планируется створення проведення торгів режимі реального часу: комп’ютерна мережу зв’яже відділення «Сибірській Асоціації Маркетингу» у регіонах з центральним офисом.

Сегодня можливі двома способами: чи посередницький сектор сягне вимог великої промисловості, чи промисловість знизиться рівня, адекватному слабкому посредническому сектору.

Сейчас ці процеси йдуть назустріч одна одній. Від, як і точці вони зійдуться, залежить промисловий потенциал.

Кузбасс як регіон дислокації «Сибірській Асоціації Маркетингу» отримає можливість створення цивілізованої, ринкової платформи розвитку промисловості, економіки загалом. Область набуває спосіб отримання інформації з номенклатурі, цінами, умовам постачання і укладення договорів, інших послуг. Через Асоціацію відбуватиметься налагодження горизонтальних економічних зв’язку з регіонами — членами «Міжрегіональної Асоціації Сибирское Угоду» (МАС), іншими регіонами, державами СНД, закордоном: вивчення ринку, оптимізація цін, ліквідація потужного «шару «дрібних посередників. З’явиться основа найповнішої і ефективної завантаження виробничих потужностей промисловості регіону, розширення збутової мережі, створення нових робочих мест.

Предприятия Кузбасу що з «Сибірській Асоціацією Маркетингу» зможуть формувати свої виробничі, маркетингові, коопераційні стратегії, відповідні хозяйственно-правовой середовищі, дістануть змогу розвивати свою організаційну структуру і коопераційну мережу напрямі формування дилерських і збутових мереж, інструментів маркетингу і місцевого контролю ринків, початку механізмам, зверненим до спросу.

Для підприємств Кузбасу «Сибірська Асоціація Маркетингу» послужить інструментом розширення ринку збуту, оптимізації цін, змозі дешевої реклами, послуг маркетингу, інформаційних услуг.

Предприятия регіону, використовуючи інфраструктуру «Сибірській Асоціації Маркетингу» (проектні, інформаційні, консалтингові підрозділи) отримають можливість скорочення трансакційних витрат на інвестиційному рынке.

Масштаб «Сибірській Асоціації Маркетингу» дозволить формувати і реалізовувати міжгалузеві проекти. Саме великі міжгалузеві проекти приносять найбільшу віддачу, оскільки саме них проявляється ефект масштабів виробництва та обращения.

При формуванні відносин із іншими регіонами важливо постійно вивчати і оцінювати реальність встановлення взаємовигідних партнерських відносин на довгострокової основі. У цих цілях необхідний постійний моніторинг процесів, що відбуваються і в середині регіону, і у зовнішній середовищі. Це стане невід'ємною завданням «Сибірській Асоціації Маркетингу» для формування регіональних маркетингових отношений.

2.3. Структура «Сибірській Асоціації Маркетинга».

Основой створення «Сибірській Асоціації Маркетингу» є об'єднання інтересів, інтеграція потенціалів низки організацій, фірм, структур. Юридична форма об'єднання — некомерційна організація як союзу (ассоциации).

Некоммерческая організація виступає координатором-исполнителем програми. Засновниками організації стали:

Администрация Кемеровської области,

Администрация Томській области,

Межрегиональная асоціація «Сибирское угоду «(МАСС),

Объединение «Росинформресурс», від імені регіональних підрозділів ЦНТИ,

Кемеровский Державний Університет, і др.

Учредители Асоціації обеспечивают:

Администрация у Кемерівській області і Адміністрація Томській області - делегування представницьких повноважень асоціації, включення даного проекту на федеральні, регіональні, міські программы.

Участниками програми можуть бути будь-які підприємства, банки, страхові організації, інвестиційні інститути, консалтингові та інші, працюють або знову створювані у межах программы.

2.4. Потенціал «Сибірській Асоціації Маркетинга»

Квалификационный склад розробників програми, до складу якого лікарів і кандидатів наук, практичних работников.

Постоянно діючий виставковий комплекс як із найважливіших інструментів реалізації программы.

В Кузбасі відсутня постійно діюча виставка, дає області можливість налагодити цивілізовану і високоефективну основу для спілкування підприємців, бізнесменів, підприємств різних деяких галузей і регионов.

Организация постійно діючої у р. Кемерово передбачає такі аспекты:

долевое що у фінансування будівництва виставкового комплексу з наданням у власність інвестора виставкового майданчика відповідно до частки участі у строительстве,

совместная експлуатація будинку виставкового комплексу зі сплатою експлуатаційних витрат, безпосередньо з надання услуг,

предоставление учасникам виставки — власникам і орендарям виставкових майданчиків услуг:

маркетинговые дослідження ринків збуту учасників у сибірських регионах,

разработка маркетингової, зокрема рекламної стратегії (комунікацій), блоку збуту логістики, виготовлення рекламної продукції (кожного окремого учасника у загальної /збірної/, зокрема тематичної, регіональної, міжрегіональної, локальної мережі й ін./ рекламі чи персональной),

информационные послуги, програмно-технічне обеспечение,

транспортировка і складування продукції учасників выставки,

формирование, оформлення і проведення виставок продукції, зокрема тематических,

дилерские послуги, формування «портфеля «замовлень, висновок від імені учасників на поставку наукової продукції (послуги довіреної менеджера, до обов’язків якого входить консультування, укладати договори та інші функції, пов’язані з представництвом учасника на виставці), пошук постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих, устаткування й інших ресурсів по замовлень і від учасника виставки, зокрема висновок договоров,

предоставление офісних приміщень, конференц-залів, побутових і сервісних послуг, міжміського, модемної зв’язку й др. ,

Для створення виставкового комплексу — постійно діючої виставки — ярмарки розпочато проектування розрахунок кошторисів нового будівництва — монтажу наявного модуля, реконструкція наявних складських приміщень. Першу чергу виставкового комплексу планується вводити на початку 1999 года.

Для визначення кола учасників у час проводяться маркетингові дослідження ринків Кузбасу: з’ясовуються потреби підприємств та населення Кузбасу в товарах виробничого призначення, продовольства та ТНС, обсяги потребностей.

Для організації постійно діючої виставки-ярмарку планується монтувати модуль загальною площею 3,5 тис. кв. метрів. Функціонально розподіл площі виставкового комплексу: 1000 кв. м. займе стенди, подіуми й інші спеціалізоване обладнання та площі постійної виставки, 500 кв. м. відводиться для тематичних виставок, першою рівні буде розташовуватися конференц-зал, бар. У плані - створення кабинетов-офисов для представників підприємств, областей, регіонів і менеджерів, інформаційний центр буде обладнаний комп’ютерним залом із можливістю виходу до мережі Internet, та ін засобами связи.

Участниками виставки (власниками і орендарями виставкових площ) стануть регіони, що входять до МАС, країн СНД, великі підприємства, банки, підприємці, зарубіжні підприємства. Інвестиції на монтаж і будівництво модуля, реконструкцію інженерних мереж, території, створення інфраструктури виставкового комплексу планується залучити від учасників виставки (через укладання інвестиційного контракту для будівництва і передачу в власність учасника виставкового майданчика — частки загальній площі модуля).

Философия і стратегія діяльності виставки предусматривает:

формирование міжрегіональних горизонтальних связей,

формирование міжрегіональних банків даних із ринків регионов,

создание базису для «Сибірській Асоціації Маркетинга»,

возможность планування підприємством своєї виробничої діяльності з урахуванням акумульованих на виставці заявок і договоров,

использование міжрегіональної товаропровідної сети.

Для регіону — у Кемерівській області створення такої виставки дасть можливість залучення партнерів, налагодити контакти, укладення міжнародних договорів постачання з Кузбасу й у Кузбас продукції, користується попитом. Це можливість, реальний варіант виключити чисельна верства посередників, основа налагодження прямих зв’язків, змога кожного підприєм-ства області щодо одного місці отримати й постачальників і підрядників, можливість вибору, реальної економії на маркетингу, реклами й сбыте.

Соединение підприємств- представників різних деяких галузей і регіонів дозволить започаткувати нові виробництва з кінця різних виробництв і технологій різних регіонах, їх специфіки. На виставці є можливість реалізувати свої интересы.

Таким чином, формування великої стратегічної структури — «Сибірській Асоціації Маркетингу» з виставковим комплексом у своїй основі - з’явиться для Кузбасу інструментом розширення ринків збуту, фундаментом створення товаропровідної мережі між регіонами, налагодження добросусідських відносин. З допомогою роботи «Сибірській Асоціації Маркетингу» Кузбас сформує ринкову нішу своєї продукції, зможе працювати ефективно використовувати виробничі потужності своєї промисловості. Діяльність Асоціації в міжрегіональному просторі створить підтримку Кузбасского товаровиробника, зокрема шляхом лобіювання його інтересів. «Сибірська Асоціація Маркетингу» послужить Кузбасу розробником і виконавцем міжгалузевих і міжрегіональних проектів, здатних дати ефект зростання прибутку для низки галузей, які входять у комплекс, визначальний стратегічні позиції Кузбасу. Результатом роботи Асоціації стане діяльність Кузбасских підприємств у інтенсивному бізнес режимі, зростання надходжень до бюджету, збільшити кількість робочих місць. Та головне, мінімальні за рахунок масштабів операцій трансакційні витрати «Сибірській Асоціації Маркетингу» замість величезних і без необґрунтованих націнок масивного шару дрібних посередників, дозволять підприємствам Кузбасу виходити ринок із конкурентоспроможними ценами.

Заключение.

Для підприємства будь-який форми власності і будь-яких масштабів господарську діяльність істотно управління господарською діяльністю, визначення стратегії, а як і планування. Та оскільки єдиної всім підприємств стратегії не є і тому кожна підприємство, яка хоче вижити за умов ринку, виробляє своє власне стратегію з урахуванням аналізу довкілля, власного потенціалу, виходячи з мету і місії організації. Вироблення стратегії організації - не самоціль стратегічного управления. Эта складна й трудомістка робота набуває сенс, в тому разі, якщо стратегія в подальшому успішно технічно реалізується. Щоб контролювати процес реалізації стратегії й можуть бути впевненими досягненні поставленої мети, керівники організації змушені розробляти плани, програми, нові проекти та бюджети, мотивувати процес, т. е. управляти им.

Стратегическое управління передбачає як скрупульозного опрацювання усіх її напрямів, що звісно ж стає зрозуміло, але обов’язкова участь у розробці менеджерів всіх рівнів управления.

Планирование стратегії - вид управлінської діяльності, вимагає значних зусиль і витрат часу. Але головне умова ефективного функціонування системи стратегічного планування — цей постійний увагу до нього з боку вищих керівників, вміння їх довести необхідність планування привернути увагу до виробленні та її реалізації стратегії широке коло співробітників. Ця увага особливо важливо на першої стадії впровадження системи планування в организации.

Выбор стратегії фирмыосуществляется керівництвом з урахуванням аналізу ключових чинників, характеризуючих стан фірми. Також вибір стратегії великою мірою залежить від стилю організаційного поведінки. Вирізняють дві основні стилю — приростный (від досягнутого) і підприємницький. Стратегічне планування є системним підходом до підприємницькому стилю поведения.

Потенциал організації та стратегічні можливості визначаються її структурою і якістю персоналу. Без повної інформацією щодо ролі персоналу, керівництво неспроможна зробити вірного вибору стратегії фирмы.

Организационное розвиток підприємств у Росії відбувається на відповідність до об'єктивними законів і закономірностями розвитку організацій — закономірностями запізнювання і неадекватності. Для зниження дії негативних факторів, викликаних даними закономірностями, на організацію пропонується підхід із формування багаторівневої організаційної системы.

В результаті аналізу умов зовнішньої економічної середовища розробили ідея створення «Сибірській Асоціації Маркетингу» в Кузбасі. Асоціація створена з єдиною метою консолідації зусиль з інтеграції, зокрема і міжгалузевому рівні, створення, сприяє реалізації Кузбасской своєї продукції ринках інших регіонів, які забезпечують приплив необхідних товарів у Кузбас, формування товаропотоків, залучення інвестицій у регіон у розвиток виробництва, освоєння природних ресурсів. Однією з найважливіших цілей Асоціації є створення спільного в міжрегіональному просторі інформаційного і економіко-правового поля, механізму, і інструментів, покликаних забезпечити розвиток Кузбасской промисловості, створення робочих місць, формування сприятливих підприємствам умов бізнесу, що забезпечить у майбутньому зростання надходжень у бюджет.

«Сибирская Асоціація Маркетингу» має кваліфікованим кадровим складом, до складу якого у собі лікарів і кандидатів наук, практичних працівників, і навіть постійно чинним виставковий комплексом, що, на думку розробників програми, є достатньою потенціалом для реалізації поставлених перед Асоціацією цілей. Та заодно необхідно враховувати, що ефективність діяльності підприємства міста і успішна реалізація стратегії залежить й не так від цього, скільки засобів і ресурсів було витрачено реклами, устаткування, технологію і виникає інші інструменти, використовувані в конкурентної боротьби, як від того, наскільки внутрішнє стан фірми, її готовність відповідає виконання тієї чи іншої управлінського рішення.

Список литературы

Виханский Про., Наумов А. Менеджмент: Підручник для вузів. М.: Вищу школу, 1994.

Виханский Про., Наумов А. Менеджмент: Людина, стратегія, організація, процес. М.: Вищу школу, 1995.

Доклад «Про створенні міжрегіональної структури «Сибірська Асоціація Маркетинга»

Концепция розвитку «Сибірській Асоціації Маркетинга»

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. / Пер. з анг. М., «Річ», 1998.

В роботі також використані матеріали мережі «INTERNET»

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою