Статистика працездатності населення

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Статистика працездатності населения

Классификация раб сили по эк-кой активності і статусу занятости.

ТР -трудоспособн населений у віці+ особи нетрудоспособн віку, але працюючі. Відповідно до рекомендаціями у Росії до ТР відносять эк-ки активн населений (эан).

К эан відносять всіх що працюють у галузях нар хоз-ва+ всіх безробітних. Вычисл відносить ур-нь эан = эан/числ-ть всього населен)*100.

Ур-нь безробіття = число безработн/эан)*100

Инд-с Салаї= , де d — частка населення, зайнятого у різноманітних галузях эк-ки, n — кількість цих сфер

Стат-ка виробляє неск-ко угруповань ТР. Усі робітники / на:

наёмных,

лиц, працюючих на індивід основе,

---//--- на семейн предприятии,

работодателей,

членов коллективн предприятий.

Все працівники подраздел-ся на громадянське і военослужащих.

В завис-ти від длит-ти найму працювати выделяют:

лиц, зайнятих на посаду работе,

---//--- часів работе,

---//-- сезонної работе,

---//--- службової работе.

Фонды раб. часу, пок-ли использов рв.

Календарн. =Sч/дн явок на роботу + Sч/дн неявок

Табельный= Кал ф -Sч/дн праздничн і вых-х

Макс возможн= Таб ф — Sч/дн чергових отпусков

Фактич= Sч/дн фактич отработанных=Sч/дн явок- Sч/дн целодневн простоев.

К ипользования кал ф = Sч/дн фактич отработ/кал ф рв)*100

1. До використання встановленої прод-ти раб дня= порівн фактич прод-ть раб дня/установл пр-ть раб дня)*100

Ср фактич пр-ть раб дня=Sч/ч отработ всего/Sч/дн отработ всего (час)

2. До ісп установл пр-ти раб месяца (рм)= средн фактич пр-ть рм (квартала, полугод, года)/установл пр-ть рм)*100

Ср фактич пр-ть рм= Sч/дн фактич отработ/Т порівн спис (дни)

Установл пр-ть рм= Макс возм ф рв/Т порівн спис

Т порівн спис= календарн ф рв/число календарн днів, у периоде

3. До інтегральний использов рм= До ісп установл пр-ти раб дня* Кисп установл пр-ти рм.

Статистика макроекономічних показателей

1. Макроэкономические і мікроекономічні показники. Умови складання балансу народного господарства (БНХ) і системи національних рахунків (СНС).

2. Методы розрахунку національного доходу (НП), чинники, нею влияющие.

3. Валовой випуск (ВР) і валова додана вартість (ВДС)

4. Методы визначення ВВП і ВНП.

1. Економіка всіх рівнях управління хар-ся системою пок-лей. Эк-ка всього нар. хоз-ва (НХ) хар-ся макроэкон. пок-лями, а эк-ка предприят.- микроэкон. пок-ми. Всі ці пок-ли повинні прагнути бути можна порівняти, тобто. розраховані за однією методологии.

У международн. стат. склалися 2 системи рассч. пок-лей, які стосуються в цілому. Основними пок-ми эк-ких рез-тов в нашій країні до недавного часу були совокупн. Громадський продукт (СОП) і НВ у межах балансу НХ.

Коли будувався баланс НХ передбачалося, що:

1. Всё Н Х / на виробництв. і непроизводств сферы,

2. Производств сфера / на пр-во средсв пр-ва і пр-во коштів потребления,

3. По вартісної ф-ме СОП / на C+V+M, де З- ст-ть потреблённых ср-в пр-ва, V- необх продукт, М- прибавочный.

4. По натурально-веществ складу СОП підрозділяється на фонд відшкодування, фонд накопичення та Фонд потребления.

СОП створюється лише у галузях матер. пр-ва, до котор относятся:

1. Пром-ть,

2. С/х,

3. Строит-во,

4. Транспорт і зв’язок з обслуговування галузей матер пр-ва,

5. Торговля і общепит,

6. Мат-технич постачання і заготовки,

7. Лесное хоз-во і др.

По кожної з цих галузей вычисл валова продукція (ВП), підсумовується і получаеься СОП. Потім за кажлой галузі обчислюють виробничі матеріальні витрати (МОЗ), до кіт ставляться витрати не сировину, мат-лы, паливо, ел енергію та т. д

2. НД=СОП-МЗ (включаючи амортизацію ОПФ)

Сущ-ет 3 методу визначення НД:

-производственный

-распределительный

-метод кінцевого использования

Производств методом

НД=å, ЧП (чистої продукції) всіх галузей мат пр-ва

ЧП з кожної галузі =ВП кожної галузі - МОЗ кажд галузі (вкл амортизацію ОПФ)

Распред методом

НД=å, V+å, M, где

V-первичн доходи трудящих производстив сферы

М-первичн доходи предприят виробництв сферы

До первичн доходах предпр произв сфери относ-ся:

-прибыль

-НДС

-отчисл на соц власний страх і т. д

До первичн доходах туд-ся произв сфери относ-ся:

-оплата труда

-чист прибуток від підсобних с/г участков

-доходы від ц.б.

Методом конечн использования:

НД=ФП+ФН+Сальдо від внешнеэкономич деят-ти+Потери при стихийн бідування, где

ФП- фонд потребления,

ФН- фонд накопления.

У ФП включ-ся:

-личное споживання населення мат благ і услуг,

-потребление мат благ і постачальники послуг установами i организ з обслуговування населения,

— ---//--- в установах науку й здравоохранения.

ФН включає в себя:

-прирост ОПФ,

-прирост мат оборотних ср-в і резервов.

ФП+ФН=использованный НВ (ИНД)

На зміна НВ оказ вплив 3 фактора:

1. Изменение отработ вр-ни (чи числ-ти работн в галузях мат пр-ва),

2. Изменение пр-ти труда,

3. Удельная економія мат затрат.

Абсолютн приріст НД.

DНД=НД1-НД0, котор розпадається на 3 прироста:

1. за рахунок зміни числ-ти працівників чи отработ вр-ни:

DНДт=НД0*(Т1/Т0−1)ß, темп приросту числ-ти чи отработ вр-ни, Т-сренесписочн числ-ть работн,

2. за рахунок зміни пр-ти труда:

DНДw=(НД0+DНДт)*(W1/W0−1), де W=СОП (Q) / Т

3. за рахунок удільної економії мат затрат:

DНДмз=(d0-d1)*СОП (Q),

где d=МЗ/СОП (Q)

Проверка: DНД=DНДт+DНДW+ +DНДМЗ.

3. Валовий випуск (ВР) предст собою ст-ть всієї произвед прод-ции в НХ, включ ст-ть товарів і рівнем послуг, кіт мають як ринковий, не рыночн хар-р.

Ст-ть товарів хороших і послуг дається по основним цінами, тобто. по уенам, по котор її продають. Тому В Р у галузевому розвитку опр-ся в основних ценах.

Проміжне споживання (ПП) предст собою ст-ть товарів та послуг, кіт повністю споживаються у цьому період від метою пр-ва інших товарів та послуг. У ПП ст-ть потреблённых осн фондів (амортизація) не включается.

Валова додана вартість: ВДС=ВВ- ПП- побічно обчислювані послуги фінансових посредников.

Валова прибуток экономики:

ВПЭ= ВДВ- оплата праці працівників — (решту податків на пр-во + субсидии)

Чистая прибуток экономики:

ЧПЭ= ВПЭ- споживання основного капитала.

4. У СНС основн пок-ми явл. ВВП і ВНП. Сущ-ет 3 методу визначення цих пок-лей:

1. На стадії пр-ва:

ВВП= ВДВ+ ЧНПиИ, где

ЧНПиИ- чисті податки на продукти і импорт

2. На стадії освіти доходов:

ВВП= ВІД+ ЧНПиИ+ ДНП+ ВПЭ, де ВІД- оплата праці, ДНП-другие податки на пр-во,

3. На стадії використання доходов:

ВВП= РКП+ ВН+ ЧЭ+ СВ, де РКП- Витрати кінцеве споживання, ВН- валове накопичення, ЧЭ- чистий експорт товарів та послуг, СВ- статистичне расхождение.

Индекс-дефлятор:

И-Д= ВВП фактич цінах/ ВВП порівняних ценах

ВВП на свою душу населения:

= ВВП фактич цінах/ Sсредн.

Поруч із ВВП обчислюють ВНП:

ВНП= ВВП+ доходи наших предпр нах-ся на территор інших країнах — доходи предпр інших країн, нах-ся біля нашої страны.

Статистика нац багатства (НБ).

1. Понятие про НБ.

2. Классификация осн фондів (ОФ), види їх оценки.

3. Балансы ОФ

4. Пок-ли стану, руху, і використання основн. ср-в (ОС).

5. Факторный аналіз фондоотодачи (Ф).

6. Определение приросту продукції слідстві зміни ст-ти та його особистого використання (зміни фондоотодачи).

1. НБ представл собою совок-ть мат благ, створених об-вом за попередній період (нац майно)+ використовувані прир ресурсы.

До нац им-ву относ-ся:

а)ОПФ,

б)Мат запаси й резерви делопроизводства,

в)Имущ-ва споживе назначения:

-непроизводств ОФ

-особисте имущ-во населения

-запаси товарів хороших і прод-тов потребления.

До использ природн ресурсів относ-ся: земельний, лісової фонди, гидроэнергетич ресурси, і використовувані копалини. Отже частина НБ составл ОФ (> 60%).

2. Усі ОФ / на:

— производственные

— непроизводственные

До произв отн-ся такі, котор багаторазово беруть участь у процесі пр-ва, зношуються і переносять свою ст-ть на продукцию.

Відповідно до класифікацією виділяють слід групи ОПФ:

1. Здания,

2. Сооружения,

3. матер-лы і оборудование,

4. транспортн ср-ва,

5. передаточн устр-ва,

6. инструмент общ назначения,

7. производств і госп инвентарь,

8. прод-ты і рабоч скот,

9. многолетн насаждения,

10. миллиорация земель і тд.

Види оцінок ОФ:

1. полн первонач ст-ть= ст-ть приобрет ОФ+ ст-ть доставки і монтажу ОФ,

2. первонач ст-ть з відрахуванням зносу= і первонач ст-ть- å, износа,

3. полн відновить ст-ть= ст-ть новий ОФ в современн ум пр-ва,

4. восстановит ст-ть з відрахуванням зносу= і відновить ст-ть- å, износа,

5. ликвидац ст-ть ОФ= оценочн ст-ть закінчать вибулих ОФ

3. У стат составл 2 виду балансу ОФ:

— по і первонач ст-ти:

Фкг=Фнг+П-В, де П і У- і первоначальн ст-ть які поступили і вибулих протягом року ОФ.

— по остаточн ст-ти:

Ф1кг=Ф1нг+П1+Пнов-В1-А, де Фнг і Фкг- остаточн ст-ть ОФ початку і поклала край року, П і У- остаточн ст-ть поступивш і вибулих ОФ, А- річна å, амортизації на реновацію ОФ.

4. Пок-ли сотояния ОФ:

Кгодности=(Ф1нг/Фнг)*100=((Фнг-å, износа нг)/Фнг)*100,

Кизноса=(å, износа нг/Фнг)*100= =((Фнг-Ф1нг)/Фнг)*100,

Кгодн+Кизноса=1 (100%).

Пок-ли руху ОФ:

Кпоступл=(П/Фнг)*100,

Кобновл=(Пнов/Фкг)*100,

Квыбытия=(В/Фнг)*100.

Пок-ли використаний ОФ:

а) фондовіддача (измер в руб):

V=СОП (НД)/Фср=ст-ть т/о/Фср =Q/Фср,

Фср=(Фнг+Фкг)/2,

Фср=(½Ф1+Ф2+… +Фn-1+ +½Фn)/n-1

б)фондоёмкость (в руб):

L=1/V=Фср/Q

в)фондовооружённость (в тис чи млн крб на 1 чел-ка):

n=Фср/Тсрсписочн

Производительность труда:

V*n=W=Q/Тсрсписочн

Индексы:

iV*iN=Iw, де iV=V1/V0 і т.д.

5.В стат дуже докладно вивчається динаміка фондовіддачі на предпр з допомогою идивид і спільних индексов:

iV=V1/V0,

Переменного состава:

Iv=V1ср/V0ср=å, V1dф1/V0dф0, де d=Ф/å, Ф

Постоянного состава:

Iv=å, V1dф1/V0dф1,

Структурных сдвигов:

Iv=å, V0dф1/V0dф0.

Между инд-ми сещ-т слід взаимосвязь:

Iv=Ivñ,ò,ð,ó,ê,ò, зрушення* Ivперем сост

Абсолютный приріст середньої фондоотдачи:

DVср=V1ср-V0ср=å, V1dф1-å, V0dф0,

Распадается на 2 прироста:

за рахунок зміни Ф кожному предприятии:

DVv=å, V1dф1-å, V0dф1,

за рахунок зміни структури ОПФ, тобто. частки ОПФ з вищої чи більше низькою Ф:

DVстр. сдв=å, V0dф1-å, V0dф0,

Проверка: DVср=DVv+DVстр. сдв.

6. Абсолютн приріст продукции:

1. DQ=Q1-Q0,

Распадается на 2 прироста:

за рахунок зміни ст-ти ОПФ:

DQфср=(å, Ф1ср-å, Ф0ср)*V0

за рахунок змінено Ф

DQv=(V1-V0)*å, Ф1ср

Проверка: DQ=DQфср + DQv

2. DQ=Q1-Q0,

DQср=Q0*((Ф1ср/Ф0ср)-1)ß, темп приросту ОФ,

DQv=(Q0-DQфср)*((V1/V0)-1)

Прверка: так же.

3. DQ=Q1-Q0, потім визначаємо частку приросту продукції рахунок зміни обсягу ОПФ:

dDQфср=((Iфср-1)/(Iq-1))*100, де Iфср=Ф1ср/Ф0ср, Iq=Q1/Q0,

dDQv=100%-dDQфср,

Статистич оцінка ур-ней життя населения.

Стат споживання мат благ і рівнем послуг, показники статистики доходів населения.

Ур-нь життя населений представл собою ур-нь і рівень задоволений потр-тей людей мат благах, культ і тодішній побут послугах. Матюк блага- прод-ты харчування, одяг, взуття, житло і т.д.

Быт послуги- коммунальн послуги, транспорт зв’язок і т.д.

Усл у сфері культ оказ-т установи культури, науки, образования.

Можно выдеоить 4 ур-ня життя населения:

1. Достаток — всебічне користування благами, забезпечують розвиток личности.

2. Норм ур-нь — раціональне споживання по науково обгрунтованим нормам.

3. Бедность — спожитий мат благ на ур-не збереження работоспособности.

4. Нищета — min припустимий по биологич критеріям набір благ і рівнем послуг, кіт лише підтримують працездатність чел-ка.

Пок-ли, що характеризують ур-нь життя / на 3 вида:

1. Синтетические вартісні - ВВП, ВНП, НП, ФП, ДДН.

2. Натур пок-ли, кіт висловлюють обсяг споживання різних мат благ на свою душу населения.

3. Пок-ли, що характеризують пропорції і структуру добробуту (угруповання населення за обсягу получ доходів, з праці і т.д.).

В Росії разработ система пок-лей, кіт характеризують ур-нь життя населения:

-обобщающие пок-ли (ВВП, ВНП, ИД, инд-с ст-ти жизни)

-доходы населения

-потребление і витрати населения

-ден заощадження населения

-накопленное им-во населения.

Відомості про ур-не життя населення стат получ по выборочн щорічним обстеженням бюджету 90. 000 семей.

Осн пок-ли ур-ня життя населення явл доходи, до кіт относ-ся:

1. З/п та інших виплати, кіт работн получ на власний труд.

2. доходы від личн подсобн хоз-ва.

3. доходы від ИТД

4. доходы від цб

5. доходы від собств-ти

6. выплаты з страхових фондов

7. выигрыш в лотерею, призи і т.д.

З юр погляду доходи / на законні і незаконні. Усі ден доходи / на:

-номинальные

-распологаемые

-реально распологаемые

Номин — все доходи, выраж в ден форме.

Располог = номінальний дохід — податків і обязат платежі і внесок у финанс систему

Реально располог = располог доходи / инд-с споживе цін (чи располог доходи * инд-с покупат сп-ти рубля)

Iпокуп с-ти руб=1/Iпотреб цін, де Iпотр цін= Sip*p0q0/Sp0q0, де ip-цены на отдельн прод-ты, товари, услуги.

Инд-с потреб цін наз-т инд-сом ст-ти жизни.

Прир грошей на руках населений= Дномин — все расходы

Структура іменний расходов (доходов) — частка кожного витрати в общ обсязі номінальний расходов (доходов).

Удельн вагу витрат у ден доходах= расходы/доходы

Наряду з абсол пок-ми ур-ня життя жінок у стат вычисл і відносить пок-ли:

1. Iпокуп сп-ти руб=1/Iпотр цен.

Iномин расходов=(Дномин1/Д номин0)*100%

Iреальн дох=(Iномин доходів/ Iпотр цен)*100%

Iномин з/п=(l1/l0)*100%, де l=F/T (руб), F-фонд опл труда, T-числ-ть работающих

Iраяльн з/п=Il (номин зарплатню) /Ip (инд-с цен)=Il*Iпокуп с-ти руб.

Эластичность від попиту й предложения.

Эл-ть сек. і п- явище ринкове. Сущ-ть эл-ти з закл у надзвичайній його гнучкості і мінливості, завис-ти від різних соц-эк-ких чинників, серед яких основний явл ціна, і ден дохід. Також св-вом эл-ти має товарне пропозицію, кіт в ум ринку чітко реагує зміну цен.

Коэффиц эл-ти: Э=(Dy/Dx)*(x/y), де у і x- базові пок-ли факторного і результативного пр-ков.

Якщо Э1 отмечаетсч явище ультраэл-ти тобто. товар явл еластичним чи сильноэласт.

При Э=1 товар явл слабоэластичным. У цьому вся разі, зазвичай, зниження цін не спричиняє зростання ден выручки.

Якщо Еге +, то, при увелич факторного пр-ка Р увелич-ся результативн пр-к (попит), тобто. пряма связь.

Якщо Еге —, то зв’язок обратная.

Задачи статистики ур-ня життя населения.

1. Хар-ка добробуту всього населения.

2. Оценка ступеня диференціації об-ва (/ на соц групи, классы)

3. Анализ впливи різних чинників на ур-нь благосостояния.

4. Выделение і хар-ка малообеспеч шарів населения.

Ip=Sp1q1/Sp0q1

Ip=Sp1q1/S (p1q1/ip)

Мобильные доходи — доходи, виражені в ден форми і використовувані самостоятельно.

Иммобильные доходи- часткові чи безкоштовні пільги рахунок фондів, мають цільове назначение.

Статистика праці та його эффективность.

Анализ числ-ти, складу і динаміки числ-ти работников.

На підприємстві обчислюють списочную числ-ть працівників, явочну числ-ть, число фактич работающих.

Эти пок-ли вычисляются:

На норма дату (моментный пок-ль)

За міра період (средн пок-ль)

В списковий склад вкл все работн, усталені посаду, снзонную, временн роботу в термін 1 що і більш, від часу зарахування їх на. У списочном складі працівників за кажд день учит-ся як фактич-ки працюючі працівники, і відсутні по к-л причине.

Исходя від цього в списочн склад включ-ся:

все фактич які з’явилися працювати, вкл і тих, хто працював через простоя,

находящиеся в коммандировке, якщо на ними сохр зарплатню цьому предприятии,

не які з’явилися на роботу з болезни,

находящиеся в чергових, доп отпусках,

выполняющие держ обязанности,

получившие відпустки для здачі экзаменов,

принятые на роботу в неповний рабочийдень чи неделю.

В среднесписочном складі ці працівники учит-ся, як цілі единицы.

Не вкл в списочн числ-ть:

не працюючі цьому підприємстві працівники, але привлечённые до виконання робіт з трудовому угоді (консультація лікарів, выстурл артистов),

принятые на роботи з інших підприємств із сумісництву і що перебувають у одному списку совместителей.

Под явочним числом розуміють число облич, які у списку що з’явилися працювати. Під числом фактично працюючих розуміються особи, приступившие на роботу у складі явившихся.

Средние показники обчислюються по формулам:

Тср спис=(Sч/дн явок на работу+Sч/дн неявок)/число календарн днів, у периоде.

Тср явочн=Sч/дн появивш на работе/число днів фактич роботи предпр за период.

Тср фактич ратотавших=Sч/дн фактич отработ (явки-целодневн простои)/число днів фактич роботи за период.

При вычмслении Тср спис треба мати у вигляді, що некотор категорії, кіт вкл-ся в списочн числ-ть при вирахувано Тср списочн искл-ся:

женщины, нах-ся у відпустці вагітним і родам,

женщины, нах-ся у відпустці після виходу за дитиною до $ 1,5 лет,

работники підприємств, які навчаються на посл курсах заочних вузів і технікумів, нах-ся в доп відпустці без скорочення зарплатню і далі за инструкции.

Тср спис працівників предпр, вступило експлуатацію наприкінці місяці визначається шляхом розподілу числ-ти працівників, що з’явилися і що з’явилися працювати впродовж останніх днів на 30, за праздничн і вихідні береться чис-ть на ур-не предыдущ робочого дня.

За квартал Тср спис нах-ся шляхом підсумовування числ-ти за 3 місяця — і розподілу получ суми не 3.

Тср спис за кварт=SТср спис за мес/3

Т порівн спис за год=SТср спис за месяцы/12=SТср спис за кварталы/4=SТср спис за полугод/2

В стат звітності за працею (фома П-4) є даних про русі работников:

в числі узвичаєних предприятие,

число звільнених з предпр.

Число прийнятих на предпр распредел за найважливішими джерелами комплектования.

В стат звітності за працею прийняття распредел-ся гаразд слід источников:

Выбывшие распредел по слід причин выбытия:

в порядку перекладу на дрєг предпр.

В в зв’язку зі переходом на навчання, закликом на ЗС, відходом по собств бажанню, порушення працю дисциплины

В зв’язки й з закінченням терміну договора.

Наряду з абсолютним числом вибулих обчислюють і відносить пок-ли:

Коборота по приёму=Число узвичаєних роботу за минулий период/Тср спис)*100

Коборота по выбытию=Число вибулих з предпр за период/Тср спис)*100

Ктекучести=Число звільнених з причин текучести (по собств желан+нарушен працю дисциплины)/Тср спис)*100

Кпост-ва кадров=Число осіб, состоящ у списку весь период/Тср спис чи списочн числ-ть на кінець периода

Число осіб, які у списку текучки шляхом вирахування з списочн числ-ти працівників, звільнених цей период.

Кзамещен рабсилы=Число узвичаєних работу/Число звільнених із работы

Если К> 1, то означає предпр створюються нові робочі місця, і якщо До Ipq=Iд*Is

Общ приріст ТО=Sp1q1-Sp0q0, зокрема. за счёт:

Изменеия середньодушового ТЕ: Dpq (д)=SД1S1-SД0S1

Изменения числ-ти: Dpq (s)=SS1Д0-SS0Д0

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою