Право соціального обеспечения

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Соціологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ПОНЯТИЕ ЗІ ЯК ПЕВНОГО БАГАТОАСПЕКТНОГО ЯВЛЕНИЯ.
У кожному суспільстві незалежно від суспільно економічної формації завжди і будуть певні категорії громадян, які «вже» (тобто. старі) і «ще» (тобто. діти) (за словами К. Маркса) що неспроможні власними силами добувати джерело засобів існування.
Обов’язок з їхньої змісту різними етапах розвитку людства покладалося в різних суб'єктів. У первіснообщинному ладі обов’язок утримувати старих покладалося на народ (родової лад). Феодальний лад покладав обов’язок утримувати старих, дітей на сім'ю, оскільки сім'я у період надавала собою виробничу ячейку.
На перших етапах розвитку машинного виробництва, коли починає набувати колективний характер, а робоча сила роз'єднується із засобами праці, з’являються форми коллективно-социального забезпечення. Робітники створюють локальні форми на добровільних засадах і у разі хвороби, старості починають надавати матеріальну допомогу рахунок коштів форми (цій формі - колективна взаємодопомога). З розвитком капіталістичного виробництва стає зрозуміло, що у основі взаємної допомоги проблема соціального забезпечення може бути вирішена, оскільки машинне виробництво стала однією з чинників, які загострили ЗІ. Це закріплювалося у цьому, що недостатньо навчені до роботи з машинами часто ставали каліками у зв’язку з своєї виробничої деятельностью.
Отже, проблема ЗІ диктує необхідність втручання д-ви її розв’язання. І з перших гос-в, де починають прийматися закони ЗІ - Німеччина (часів Бісмарка). Німеччина одне з перших стала на шлях соц. развития і опинилася за межею соц. взрыва (розшарування населення: магнати і робоча сила). При Бісмарку з’явилися перші закони: 1. р. — закону про соц. страховании у разі болезки 2. 1890 г. — закону про страхуванні у разі старість і втрати годувальника. Німеччина вважається країною класичного соц. страхования (через цих 2-х законів). Ці закони вводили кожному за роботодавця юридичну обов’язок вносити у встановленому законі розмірі страхові платежів до особливі форми і це обов’язок була самих застрахованих. Форми витрачалися виключно за цільовим призначенням — лише з виплату тих пенсій, які встановлювалися законом. Держава було гарантом обов’язків цією системою ЗІ і передбачала засоби захисту у разі порушення права гаразд соціального страхування.
Отже, соціальне страхування — це організаційно правова форма ЗІ (на кшталт колективної взаємодопомоги). Соціальне страхування (Бісмарк) гарантувала ЗІ кожному найманому працівникові. Соціальне забезпечення перекладається забезпечення, наданий обществу.
Тому після появи такої форми як соц. страхование поступово починають розвиватись агресивно та якихось інших форм ЗІ, такі коли саме гос-во з допомогою бюджетних коштів починає надавати соц. помощь певних категорій громадян, і не враховуючи їхній трудовий деятельности.
На сучасно етапі в усіх країнах діють системи ЗІ. Ці системи, зазвичай, складаються з 2-х основних элементов:
— система ЗІ працівника (справжнього чи минулого гаразд обов’язкового соц. страхования)
— система ЗІ кожної людини як члена суспільства не враховуючи його трудового вклада.
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗІ У МІЖНАРОДНИХ АКТАХ.
Вперше вимоги про визнання кожним людиною права на ЗІ панувала гаслах першої французької революції. Проте закріплення їх у міжнародних актах проходить тривалий історичний период.
Право на ЗІ знайшло закріплення у «Загальної Декларації правами людини і громадянина» (1948г.). Декларація 48 г. :
— визнає, що всіма основними соціально-економічними правами людина має від його й права ці не отчуждаемы.
— в окремій статті закріплює, кожен члена суспільства" має декларація про ЗІ.
— закріплює, що реалізація даного права має гарантувати її сім'ї гідні умови життя, тобто. гарантувати можливість задовольнити основні потреби у одязі, їжі, житло, послуг, які гарантують здоров’я.
— розкриває зміст права ЗІ (відповідно до Декларацією кожен реалізує дане право в разі настання відповідних соц. рисков: у разі старості; у разі тимчасової непрацездатності; у разі удівства (втрата годувальника); у разі безробіття; у всіх інших випадках, коли з незалежних людини обставинам не має джерело коштів существования)
— Декларація 48 г. як самостійних підстав ЗІ передбачені материнство і дитинство.
Декларація є актом про наміри і юридичиних зобов’язань для д-ви не тягне.
Тому важливе значення має «Міжнародний пакт про економічних, соціальних і культурних Права Людини» (1967г.). Пакт закріплює декларація про ЗІ як і Декларація 48 г., але доповнює його правом на державне соц. страхование, також закріплює гарантії права, зокрема гарантії гідних умов жизни.

До актів, де закріплені права ЗІ ставляться численні конвенції МОТ:
1. Конвенція № 102 (1954 р.) «Про мінімальних нормах ЗІ» (встановлює певний стандарт ЗІ і вказує, що він всім країн, незалежно від рівня економічного розвитку: закріплює жодну з цілей ЗІ - попередження зубожіння населення. Згодом основні тези Конвенції № 102 було покладено основою «Європейського кодексу ЗІ»; у зв’язку з вступом Росії у рада Європи Росія має буде ратифікувати цей акт);
2. Конвенція № 127 (1967г.) «Про посібниках у разі старості, інвалідності, втрати годувальника» (грошові виплати за Конвенції називають посібниками; Конвенція закріплює становище, що полягає у тому, що допомогу мають як ті, хто трудиться, але й інших громадян, які є нетрудоспособными);
3. Конвенція про права дитини (ратифікували Росією; закріплює соціально-економічний статус дитини, гарантуючи захист з боку держави. Важливе значення має тут в конвенції поняття дитини — кожна людина, не який сягнув 18 років. У зв’язку з ратифікацією цієї конвенції Росія наводить свою національну законодавство відповідно до Конвенцією, тобто. переважають у всіх нормативні акти, що передбачають права дитини-інваліда до 16 років внесено зміни — і до 18 років. Серед перших законів, де було враховано дана Конвенція був закон від 20. 11. 90 г. «Про державних пенсії до» — де було передбачено, що пенсію у разі втрати годувальника мали діти до 18 років, і якщо вони мають професійну освіту по денний формі, то до 23 лет).
4. СРСР ратифікував Конвенцію про права інваліда (з цієї конвенції гос-во зобов’язане створити всім інвалідів рівні змогу притягнення до трудовий деятельности).
5. 1999 року Росія ратифікувала Конвенцію про рівні можливості громадян щодо залучення їх до праці (у зв’язку з ратифікацією цієї конвенції зміни було внесено у трудове законодавства, а й у законодавство про СО).
РОСІЙСЬКА СИСТЕМА ЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ:
ЇЇ СТАН І ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РАЗВИТИЯ
З розпадом СРСР розпалася і союзна система ЗІ і Росія має наново формувати федеральну систему ЗІ. Майже у всіх інших країнах системи ЗІ перебували из:
— пенсійних систем;
— з систем грошових виплат населенню як допомог і компенсаций;
— з систем соціального обслуговування літніх, інвалідів, родин зі детьми.
Російська система також формується у складі цих 3-х элементов:
Пенсійна система.
Основи їх у Росії було закладено законом від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях до». Закон цей поклав початок пенсійну реформу у Росії. У час його прийняття закон цей був надзвичайно радикален:
a) закон закріпив єдину пенсійну систему у Росії (у зв’язку з його прийняттям було заборонено привілейовані радянські пенсійні системи, і навіть щербата пенсійна система (для колгоспників). Закон вперше ввів соц. пенсии, тобто. пенсії, призначувані абсолютно кожному непрацездатному незалежно з його трудового вкладу).
b) закон закріпив положення про те, що мінімальна пенсія може бути нижче прожиткового мінімуму, проте законодавець пізніше відмовляється від цієї принципу і закріплює, що мінімальна пенсія може бути нижче з/платы)
з) закон ввів рівну правову оцінку багатьох видів суспільно корисною діяльності, прирівняв їх до трудовому стажу (в стаж стало включаться навчання, те що за інвалідом I групи, те що дитину-інваліда до 18 років, те що непрацюючою матері дитину до 3-х років і т.д.)
d) закон закріпив принцип — розмір пенсії повинен визначаться з урахуванням тих доходів, які формували рівень життя до переходу його за пенсію (в заробіток для пенсії тепер включається як основна з/плата, а й додаткова; з/плата за сумісництвом за всі місцях роботи; винагороду громадянинові по цивільно-правовим договорам)
e) зберіг колишній пенсійний вік: тоді - 55 років, чоловікам — 65 лет
f) розширив пільгові підстави для пенсійного забезпечення. Коли пенсія від старості, особам зайнятим з несприятливими умовами праці призначаються на більш низькому пенсійному віці.
Згодом, починаючи з осені 93 г. (після розпуску парламенту) пенсійна систему було девальвована. Єдина пенсійна система, закріплена в законом 90 г. проіснувала недовго.
12. 02. 93 г. приймається закон «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в ОВС та їх сімей», який закріпив привілейовану пенсійну систему. Відмітні ознаки цієї привілейованої системи следующие:
1. закон 93 г. коштів максимальної величини пенсій у твердій сумі, як і законі 90 г. За законом 93 г. призначувана пенсія їх може становити 85% сум грошового забезпечення військовослужбовця в ОВД.
2. закон 93 г. закріпив механізм автоматичної індексації пенсій: все пенсії за цим законом автоматично підвищується без прийняття додаткових рішень разом з підвищенням окладів по відповідним должностям.
3. привілейована пенсійна система у законі 93 г. невдовзі починає охоплювати та інші категорії службовців, вона поширюється указами Президента на прокурорсько-слідчих працівників, працівників митної служби, працівників ФСБ, працівників ФАПСИ, а указом від 16 серпня 95 г. аналогічна система пенсійного забезпечення вводиться для державних служащих.
Ще раніше закон «Про статус суддів» аналогічна пенсійна систему було й у суддів — їм введено довічне грошове зміст не облагающее податком, коли йдуть у відставку. Розмір її також може становити 85% їх середнього заробітку і автоматично індексується разом з підвищенням з/платы.
Отже, на етапі пенсійна система Росії складається з 2-х подсистем:
a) загальна пенсійна система повністю девальвована навіть у максимальному рівні пенсійного забезпечення прожиткового уровня
b) привілейована система, що охоплює все структури влади (армія, міліцію та т.д.) і який убезпечить високий рівень пенсійного забезпечення, які у 5−10 раз може бути вище рівня пенсійного забезпечення із загальної пенсійної системе.
Система допомог і компенсацій, як елемент федеральної системи СО.
Усі посібники, що призначаються у Росії регулюються новітніми нормативними актами, окрім однієї - посібники з тимчасової непрацездатності (воно продовжує регулюватися ще союзним актом — «Положенням про порядок забезпечення посібниками з державного соц. страхованию», затвердженим президією ВЦПС 12. 11. 84 г.). Нині в держдумі прийнято Федеральний закон «Про обов’язковому соц. страховании у разі тимчасової непрацездатності». Після набрання чинності цього закону, становище втрачає свою силу.
Види пособий:
— допомоги за безробіттям (введено 1991 р.) закон «Про зайнятість населення РФ» (забезпечується кожен громадянин, зареєстрований органів служби зайнятості як безработного).
— посібники громадянам, які мають дітей (різні нормативні акти, прийняті період із 1992−95гг.). 19 травня 95 г. приймається закон «Про гос. пособиях громадянам, які мають дітей» у ній призначаються такі види пособий:
a) посібники з вагітності і пологам жінкам работницам
b) посібники женщинам-работницам, які стали облік у жіночій консультації вранці терміни вагітності (до 12 недель)
з) посібники одноразові у зв’язку з народженням дітей (до 01. 01. 2000 г. — у вигляді 15 мрот (мрот 83. 49 рублів), і з 01. 01. 00 — все посібники, хто був = 100 рублей)
d) посібники жінк-матюкайся під час відпустки з догляду дитину до $ 1,5 років (до 01. 01. 00 г. — 2 мрот, і з 01. 01. 00 г. — 200 рублів ежемесячно)
e) посібники щомісячні кожного дитини на сім'ї, у якій середній душової вбирається у прожиткового мінімуму кожного дитини до 16 років (учащие — до 18 років) у вигляді 70% мрот, і з 01. 01. 00 г. — 70 рублів кожного дитини, а дитина без батька — 140 рублей).
f) посібник на поховання (регулює закон «Про поховання і похоронну справу» 1996 р. — вперше у законі запроваджені безкоштовні ритуальні послуги, які оплачуються з допомогою д-ви, до них относятся:
— оформлення, необхідні погребения;
— надання труни з відповідними принадлежностями;
— доставка труни до телу;
— доставка труни разом із тілом доречно поховання або до місцеві кремації. (коли особа чи організація який взяв він похорон не скористалися безплатними ритуальними послугами, то їм виплачується соціальні виплати на поховання у вигляді поховання, але з понад 100 мрот до 01. 01. 00 г., але з понад 1000 рублів після 01. 01. 00 г. Закон 96 г. передбачає, що суб'єкти федерації рахунок власних бюджетів може збільшувати посібник (наприклад, Москва майже 2 раза)
— посібник медичних працівників, заразившимися ВІЛ інфекцією і під час своїх обязанностей
— посібник громадянам, які настали поствакцинальні ускладнення, регулюються законом «Про імунної профілактиці інфекційних болезней».
— законом «Про боротьбу з міжнародним тероризмом» введено посібник громадянам потерпілим у зв’язки України із каліцтвом при терроризме.
— запроваджені посібники вимушеним переселенцям і беженцам.
Широке поширення приймає система компенсації виплат, які мають надавати додаткову підтримку громадянам, які опинилися важких ситуаціях. Проте розмір настільки незначний, що соціального ефекту ці компенсації не дают:
— компенсації працівника під час вимушеного відпустки без виплати з/платы
— компенсації студентам за тривалий отдых…
— компенсація працездатним непрацюючим громадянам що забезпечує те що за інвалідом I групи обличчям коли вони 80 років — 60% мрот (і з 01. 01. 00 г. — 60 рублів ежемесячно)
— компенсація названій сім'ї, взяла він виховання, позбавлених батьківського піклування (розмір компенсації визначається за тими нормам витрати, які враховані у цьому регіоні утримання дітей у дитбудинку, домі дитини харчування, придбання одягу, меблів, книжок та інші соціально побутові потреби; сім'ї виплачує щомісяця орган опіки й піклування, який передав дитини сім'ї, перераховуються на р/рахунок в Сбербанке)
— компенсація учнів державних, муніципальних, початкових і середньо професійних освіти харчування у вигляді 3% мрот в день.
Отже, система посібників компенсацій охоплює численні їх види, проте не можна визнати, що це система остаточно сформувалася. Нормативні акти безупинно змінюються, що роблять системи нерозвиненою. І загальна тенденція нових змін — це обмеження всіх прав, хто був раніше.
Система соціального обслуживания.
Охоплює широкий перелік соц. услуг, наданих громадянам безплатно, або з знижкою й у їх сутність як виду ЗІ. Це хіба що ЗІ у натуральній форме.
Соціальні послуги регулюються федеральними законами:
1. Законом від 02. 08. 95 г. «Про соціальному обслуговуванні громадян похилого віку і інвалідів» передбачені такі види соц. услуг:
— соц. помощь вдома, яку надають літнім самотнім громадянам і самотнім інвалідам I, II групи, які можуть себе обслуговувати самостоятельно
— полустационарное соц. обслуживание, коли літні інваліди частина діб проводять вдома, а частину — у центрі соц. обслуживания (дозвілля, відпочинок, мед. помощь)
— повне стаціонарне обслуговування (зміст літніх, інвалідів, дітей у відповідних установах — вдома для інвалідів, вдома ребенка)
— медико-консультативная допомогу літнім людям і инвалидам
— термінова разова соц. помощь
2. Федеральний закон від 24. 11. 95 г. «Про соц. защите інвалідів» на додаток до тих видів соц. обслуживания які вказані вище предусматривает:
— проф. обучение інвалідів (безплатно) або у спеціальних, або у загальних установах профес. образования
— працевлаштування інвалідів (обов'язково квотування робочих місць усіма роботодавцями незалежно від форми собственности)
— протезно-ортопедична безплатна допомогу инвалидам
— надання інвалідам безплатно транспортні засоби («Ока», «Таврія» або мотоколяски), і навіть засобів пересування (велоколяски, креслоколяски).
Урядом Р Ф у листопаді 95 г. затверджений федеральний перелік гарантованих державою соц. услуг. Отже, система соціального обслуговування переважно сформувалась і закріплена законодавчо.
ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ФОРМИ СО
Організаційно-правові форми ЗІ - це організаційно-правові способи надання СО.
Розкрити форму ЗІ, отже розкрити такі элементы:
1. вказати фінансовий джерело, рахунок коштів якого надається СО
2. вказати коло осіб, одержують ЗІ з допомогою даного источника
3. перерахувати види ЗІ даному колі осіб від цього фінансового источника
4. вказати систему органів, які надають ЗІ цьому колі осіб з допомогою даного источника.
Форми ЗІ діляться на:
— централізовані
— регіональні
— локальные
Централизованные
Централізовані діляться на:
— обов'язкове соціальне страхування
— соціального забезпечення з допомогою прямих асигнувань з гос. бюджета.
Обов’язкове соц. страхование.
Це організаційно-правова форма, застосовується гос-вом для ЗІ справжнього (минулого) працівника, і навіть його сім'ї у разі смерті працівника. Фінансовим джерелом ЗІ у межах даної форми є відособлені позабюджетні кредитно-фінансові системи (це фонди соц. страхования).
На цей час немає єдиного фонду соц. страхования. І як самостійних существуют:
— пенсійний фонд (ПФ)
— фонд соціального страхування (ФСС)
— фонд обов’язкового соціального страхування (ФОМС)
— фонд зайнятості населения
Вони з допомогою обов’язкових страхових платежів роботодавця, а ПФ ще й з допомогою страхових платежів самих працюючих.
У зв’язку з прийнятим податковим кодексом з 01. 01. 00 г. ці фонди формуватимуться з допомогою єдиного соц. налога — на роботодавця. Страхові платежі для самих працюючих скасовуються, проте розмір прибуткового податку, що становить 12% збільшується до 13%, маючи через, що 1% від середнього заробітку, що сьогодні платять працівники в ПФ будуть включаться в прибуткового податку. Податковий кодекс ч.2 передбачає свій новий механізму контролю за своєчасним надходженням страхових платежів до ФСС. Уся десятилітня робота щодо забезпечення надходження у ці фонди доручається податкову службу.
Коло осіб забезпечуваних гаразд обов’язкового соц. страхования — усе це які працюють за найму (труд. договору), з закону про працю вони підлягають обов’язкового соц. страхованию і тому мають право ЗІ гаразд соц. страхования незалежно від цього фактично сплачував них роботодавець чи ні страхові внески. Якщо силу недобросовісності роботодавця він внески не сплачував чи сплачував в повному обсязі, чи до нього застосовуються санкції, щоб забезпечити повне відшкодування в ФСС страхових платежей.
До кола осіб, забезпечуваних гаразд соц. страхования ставляться ті громадяни, які найманими працівниками є, але їм передбачені спеціальними законами обов’язкове соц. страхование. До цих особам ставляться адвокати, старателі, члени селянсько-фермерського господарства. Але вони декларація про ЗІ гаразд соц. страхования виникає, якщо вони доведуть, що вони страхові платежі було внесено цілком у срок.
До кола осіб, які забезпечують гаразд соц. страхования ставляться також категорію осіб, котрим добровільне соц. страхование (приватні охоронці, приватні детективи, приватні аудитори). Вони набувають декларація про ЗІ якщо були зареєстровані у ролі платників страхових внесків і сплачували их.
Види забезпечення у порядку соц. страхования. Основним виглядом є пенсійне забезпечення. Усі застраховані забезпечуються трудовими пенсиями:
— від старості
— за інвалідністю
— із нагоди втрати годувальника
— за вислугу лет.
Поруч із пенсіями застраховані забезпечуються пособиями:
— по тимчасової непрацездатності разі хвороби работника
— женщины-работницы вагітним і родам
— безробітним (хто мав роботу її потерял)
— на поховання (разі смерті працівника чи неповнолітнього члена його семьи)
— матері, батькові, іншій юридичній особі у період відпустки з догляду дитину до $ 1,5 лет
— при народженні ребенка.
Поруч із на грошові виплати по соц. страхованию, застраховані отримують інші види СО:
— санаторно-курортне лікування (коли путівка надається безкоштовно або зі скидкой)
— медичне лікування порядку соц. страхования (бесплатно)
— відпочинок дітей застрахованих в оздоровчих лагерях.
Органи, здійснюють соц. страхование це територіальних органів ПФ, ФСС, ФОМС, фонду служби зайнятість населення. Це органи соц. защиты населення, які призначають і виплачують трудові пенсии.
Нині у зв’язку з веденням єдиного соц. налога в усі фонди соц. страхования створюється єдина пенсійна служба Росії, відповідно до указу від 27. 09. 00 г. Він передбачає, що функції про призначення і пенсій передається від органів соц. защиты населення територіальним органам ПФ разом з передачею чисельності штатів органів соц. защиты територіальним органам ПФ. Цей указ президента є нелегитивным. оскільки нині чинний закон від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях до» прямо закріплює, що пенсії призначаються, й виплачуються органом соц. защиты населения.
До органів, здійснюють ЗІ гаразд соц. страхования ставляться також роботодавці, котрі за чинним нині правилам призначають дані вище посібники та виплачують їх. До органів належить і профспілкові органи, котрі розпоряджаються засобами соц. страхования у частині витрат на санитарно-курортное лікування та на організацію оздоровчого відпочинку дітей застрахованих. Органи охорони здоров’я надають мед. помощь і лікування порядку обов’язкового мед. страхования.
У 1999 р. ФЗ «Про основи обов’язкового соц. страхования» закріпив положения:
1. закріпив основи єдиної системи соц. страхования у Росії, передбачивши, що елементами цією системою будуть окремі види соц. страхования:
— соц. страхование у разі тимчасової непрацездатності работника
— страхування зв’язки Польщі з відпусткою з вагітності і пологам у жінок у складі застрахованных
— соц. страхование від нещасних випадків з виробництва і профес. заболевания
— пенсійне страхование
— страхування на випадки безработицы
— обов'язкове мед. страхование
Відповідно до цими видами соц. страхования передбачається ухвалити низку федеральних законів за кожним видом соц. страхования.
2. закон закріпив принципи соц. страхования:
— принцип адекватності розмірів забезпечення з кожного з видів соц. страхования з розмірами страхових платежів, сплачуваних страхователем і самими застрахованными
— другий принцип — що у управлінні соц. страхованием і відповідними джерелами представників самих застрахованих і страхователей
3. закон дає поняття соц. рисков, і навіть перераховує ті страхові випадки в разі настання яких в кожного застрахованої є юридичне право вимагати, а й у д-ви обов’язок надати той чи інший вид ЗІ гаразд соц. страхования.
Соціальне забезпечення з допомогою прямих асигнувань з гос. бюджета.
Якщо порядку обов’язкового соц. страхования людина має ЗІ як працівник, за рахунок прямих асигнувань кожна людина отримує ЗІ члена суспільства, тобто. незалежно і обліку його труд. оклада.
Фінансовим джерелом даної форми є кошти бюджету: федерального, суб'єкта федерації, муніципального бюджета.
Коло забезпечення — усе населення країни, зокрема й застрахованных.
Види обеспечения:
1. соц. пенсии тим, хто трудился
2. посібники громадянам, у яких детей
3. допомоги за безробіттям (що ніколи не працював, але зареєструвався на допомогу пошуку работы)
4. посібники переселенцям і беженцам
5. грошові компенсации
6. ЗІ у натуральній форме:
— соц. помощь вдома інвалідам і пожилым
— вміст у будинків инвалидов
— зміст дітей у будинках ребенка
— профес. обучение працевлаштування инвалидов
— протезирование
— забезпечення інвалідів транспортними средствами.
Органи, здійснюють ЗІ у межах даної формы:
— різні гос. органы
— охорону здоров’я
— освіту
— соц. защита населення
— служба занятости
— міграційна служба
— органи опіки і попечительства.
Региональные
Економічною підвалиною для регіональних форм ЗІ є розмежування власності на федеральну, суб'єктів федерації і муніципальну. За відсутності власності не можуть функціонувати (т.к. є распределительными).
Правовий підвалинами регіональних форм ЗІ є розмежування компетенції. Ст. 72 Конституції відносить регулювання ставлення до спільної компетенції федерації і суб'єктів федерации.
Фінансовим джерелом є кошти бюджету суб'єкта федерации.
Коло забезпечуваних у межах регіональних форм визначається самим суб'єктом федерації. Він також встановлює види забезпечення з допомогою власного бюджету; визначає органи, надають ЗІ.
Наприклад, регіональної формою є ЗІ, встановлений Москвою:
— з допомогою власного бюджету Москва всім непрацюючим пенсіонерам виплачує до федеральним пенсіях суми, встановивши розмір Московської пенсії 950 рублів.
— рахунок коштів бюджету Москва доплачує посібники на поховання майже 50% проти федеральним розміром.
— Москва платить посібники батькам, які мають дітей на дитини дошкільного віку, якщо вона по мед. справке неспроможна самостійно навчатися в навчальному закладі.
— Москва рахунок власних коштів виплачує компенсацію інвалідам на транспортні засоби.
— Москві надала запроваджено безплатний проїзд инвалидам.
Отже, регіональна форма дозволяє реалізувати додатково до федеральним програми ЗІ рахунок коштів суб'єкта федерации.
Локальные
Можуть з’явитися у певній організації, або на муніципальної территории.
Фінансовий джерело — кошти цієї організації (на муніципальної території - кошти муніципального бюджета).
Коло забезпечуваних визначається колективним договором, або органом МСУ. І саме встановлюють додаткові види ЗІ (наприклад, в колективних договорів багатьох організацій містяться умови про одноразових виплати працівникам, що йдуть за рахунок пенсій; пільг працюючої молодежи.
Органи: у межах організації - роботодавець, профспілковий орган; Муніципальна територія — орган МСУ.
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (ПФ) ТА ЙОГО ПРАВОВОЇ СТАТУС.
ПФ — перший фонд Пенсійного страхування. Створений зв’язку з прийняттям закону від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях в РФ».
Статус П Ф закріплюється у відповідній Положенні ПФ. У час створення ПФ це були тимчасове Становище, та був 24. 12. 90 г. стверджується постійне Положение.
ПФ створювався як абсолютно самостійна позабюджетна кредитно-фінансова система.
ПФ відповідно до Положенням звітував про діяльність перед законодавчим органом і підпорядковувався Правительству.
Орган управління ПФ — правління ПФ, до складу якої входили міністри, представники страхувальників і застрахованных.
Після розпуску парламенту, у 93 г. однією з указів Президента № 1400 від 04. 10. 93 г. ПФ позбавляється самостійності підпорядковується Правительству.
ПФ формується з допомогою источников:
1. обов’язкові страхові платежі кожного роботодавця незалежно від форми власності у вигляді 28% від суми витрат на оплату праці; підприємствам і закупівельних організацій, які виробляють сільськогосподарську продукцію — 20,6%. Самі застраховані сплачують у ПФ 1% від заробітку. З 01. 01. 00 г. у зв’язку з запровадженням єдиного соц. налога страхові платежів до ПФ стануть складовою цього соц. налога. Страхові платежі застрахованих входять у їх прибуткового податку. Роботодавець в ПФ страхової платіж у вигляді 28% сплачуватиме з суми витраченої з з/платы, яка становитиме 100 тыс. рублей, а, по збільшення суми витрат на оплату праці страхової платіж в ПФ буде понижатся.
2. кошти гос. бюджета. Уряд Р Ф за діючими правилам зобов’язане щомісяця у ПФ кошти гос. бюджета для відшкодування витрат цього фонду на виплату страхових пенсий:
— пенсій військовослужбовцям, службовцям МВС та його семьям
— соц. пенсий
— Витрати доставку пенсій, що оплачуються із бюджета.
За чинними правилам ПФ авансує ці виплати і додаткової пенсії. Практика показує Уряд не повертає фонду ці гроші чи повертає не враховуючи індексації виплачених сумм.
3. добровільні страхові платежі громадян, у ПФ (нині функції ПФ по акумуляції страхових платежів передаються податкову службу, але в основі ПФ створюється єдина пенсійна служба России).
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ (ФСС) ТА ЙОГО СТАТУС.
Статус закріплений відповідному Положенні, затвердженим Урядом 1996-го году.
У радянський період ФСС як самостійна позабюджетна кредитно-фінансова система має не существовала.
Кошти соц. страхования виділялися як складової частини чи державній бюджете.
Відповідно до Положенням 1996 р. ФСС утворюється з допомогою обов’язкових страхових платежів роботодавця у вигляді 5,4% від суми витрат на оплату праці.
Проте на відміну від ПФ:
— сума витрат на оплату праці не включається винагороди, виплачені роботодавцем по цивільно-правовим договорами (договір підряду, зберігання, надання послуг тощо.).
— самі застраховані ніяких платежів не вносят.
Керує ФСС Уряд (оскільки ФСС підпорядкований Уряду з 1994 р.), і з 1934−1994гг. засобами соціального страхування управляли профсоюзы.
за рахунок ФСС виробляються такі выплаты:
— посібники з тимчасової нетрудоспособности
— посібники з вагітності і родам
— посібники на погребение
— посібники на народження ребенка
— посібник під час відпустки з догляду дитину до $ 1,5 лет
— санаторно-курортні лечения
— відпочинок дітей застрахованих в оздоровчих лагерях.
ПОНЯТТЯ ПСО ЯК ГАЛУЗЬ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА.
Поняття галузі - сукупність правових норм, регулюючих специфічним методом громадські отношения:
a) по матеріального забезпечення громадян, у грошової форми пенсійними посібниками, посібниками і компенсациями
b) щодо забезпечення громадян соціальними послугами безкоштовно або із знижкою (тобто. «натуральними видами обеспечения).
з) допоміжні відносини процедурного і процесуального характеру, які об'єктивно необхідні нормально функціонувати матеріальних отношений.
Розкрити галузь, це що означає розкрити предмет, метод з систему.
Предмет — є комплексом громадських відносин. У цьому вся комплексі виділяються 3 блоку громадських отношений:
I. матеріальні відносини у зв’язки Польщі з грошової формою обеспечения
II. матеріальні відносини у зв’язки Польщі з «натуральної формою обеспечения»
III. процедурні і процесуальні отношения.
Матеріальні відносини I блоку класифікуються на группы:
1. пенсійні отношения
2. суспільні відносини щодо пособий
3. суспільні відносини щодо компенсаций
Кожна із зазначених груп класифікується на види, оскільки немає у ПСО єдиного правовідносини, у якому громадянин міг би реалізувати декларація про всі види СО.
Пенсійні відносини діляться на види залежно від виду пенсий:
1. щодо пенсії по старости
2. щодо пенсії по инвалидности
3. щодо пенсій із нагоди втрати кормильца
4. щодо пенсій за вислугу лет
Правовідносини щодо посібників стільки, скільки видів посібників. Посібники у системі ЗІ делятся:
— ежемесячные
— периодические
— единовременные
У зв’язку з цим правовідносини щодо посібників з терміну їх дій є посібниками з визначеним строком (на відміну пенсійних відносин, що є правовідносинами з невизначеним сроком).
На відміну від пенсійних суб'єктами правовідносин щодо посібників не є лише працездатні громадяни, а й цілком нетрудоспособные.
Якщо посібники з тимчасової непрацездатності надаються працівникам тимчасово які втратили працездатність, то такі види посібники як у безробіттю, громадянам які мають дітей, на поховання надаються повністю працездатним гражданам).
Коло суб'єктів у складі громадян у цих правовідносинах значно ширше суб'єктів пенсійних правовідносин. До до їх числа ставляться
— громадяни, які мають настали поствакциональные відносини,
— мед. работники з правом допомогу, якщо вони заразилися ВІЛ инфекцией,
— громадяни які постраждали у зв’язку з залученням для боротьби з міжнародним тероризмом (див. ФЗ «Про боротьбу з терроризмом).
Другим суб'єктом цих правовідносин зобов’язаним надати ЗІ як посібників виступають різні гос. органы:
a) органи служби зайнятості, щоб забезпечити безробітного посібником безробітним
b) органи соц. защиты населення, що забезпечують посібниками на дітей громадян, мають неповнолітніх детей
з) посібники на поховання разі смерті пенсіонера чи непрацюючого человека
d) роботодавець, яку покладено обов’язки призначати і виплачувати пособия
— по тимчасової непрацездатності;
— жінкам вагітним і пологам;
— у зв’язку з народженням ребенка;
— під час відпустки з догляду дитину до $ 1,5 лет
— поховання разі смерті працівника, або неповнолітнього члена його семьи
До правовідносин щодо посібників є сукупність правий і обов’язків його субъектов:
— права громадянина отримання конкретної соц. пособия у встановленому законом розмірі і порядке
— відповідне цьому праву обов’язок компетентного органа.
На відміну від пенсійних відносин підставою виникнення правовідносини нескладні, а прості юридичні склади (1−2 юридичних факта).
Припинення правовідносин найчастіше після закінчення терміну отримання допомоги по закону:
— одужання ребенка
— закінчення відпустки з вагітності і родам
— працевлаштування безработного
У окремих випадках дані правовідносини виникнувши відразу припиняються, оскільки громадянин реалізував декларація про посібник. Ідеться правовідносин возмещающих у зв’язку з одноразовими посібниками (на поховання, на народження дитини — відбулася реалізація права); зміряй одержувача посібників (юр. факты).
Правовідносини щодо компенсаційних выплат.
Це нова вид правовідносин у системі права РФ. Компенсації все уведено підрозділи до новим законодавством РФ, їх був у радянському праві. Назва «компенсаційні виплати» часто вже не відповідає його цільовому значенням. За загальним правилом, компенсація повинна відшкодувати збитки, витрати громадянина. Насправді законодавець іменує компенсації і, які надаються громадянинові із єдиною метою матеріальної поддержки.
До компенсацій относятся:
— компенсація працівникам під час вимушеного відпустки без збереження з/платы у зв’язку з припиненням діяльності (видається працівникам роботодавцем рахунок коштів, що від отримує на основі виходячи з відповідного договору з територіальним органом служби зайнятості; розмір вбирається у мрот — з 01. 07. 00 — 132 рубля, з 01. 01. 01. — до 200 рублів, з 01. 07. 01 — 300 рублів) — термін виплати вбирається у 3 місяців, але роботодавець може мати простий відповідні вартість возмездной основі за договором, з допомогою яких розмір компенсації вищою, і термін дольше).
— Суб'єкти правовідносин — студенти, аспіранти (щоденники) державних чи муніципальних навчальних закладів; коли їм надається академічний відпустка для мед. показаниям — під час цього відпустки їм виплачується компенсація з 01. 01. 00 — 50 рублів — у такому розмірі компенсація виплачується подружжю службовцям МВС, якщо вони безробітні). Другим суб'єктом виступає МВС, який виплачує компенсацию.
— компенсацію отримують непрацюючі працездатні громадяни, які доглядають інвалідів I групи, особами досягли 80 років, і навіть дитину-інваліда до 18 років — 60% мрот (з 01. 01. 00 г. — 60 рублів щомісяця). Другим суб'єктом є орган соц. защиты населення.
— до суб'єктів ставляться також сім'ї, які взяли виховання дитини за умов опіки й піклування. Розмір компенсації визначається розмірі рівному тим видатках, фінансованих відповідному гос. учреждению у цьому регіоні (дитбудинку). Цю витрату складаються з видатків харчування дітей, на одяг, іграшки, книжки, меблі (якщо вона у ній щонайменше 1 року) тощо. Другим суб'єктом виступає орган опіки й піклування, що відкриває розрахунковий кошт значно перераховує деньги
— суб'єктами відносин може бути учні загальноосвітніх установ (державних чи муніципальних), які мають декларація про компенсації харчування з розрахунку 3% мрот щодня (з 01. 01. 00 — 3 рубля щодня). Другим суб'єктом виступає учреждение
— суб'єктами може бути інваліди, яким компенсації виплачуються замість санаторно-курортної путівки, котра дається 1 разів у 2 року, і навіть інвалідам, які мають право безплатне транспортний засіб (автомобіль, мотоколяска) якщо вони цими транспортними засобами не забезпечені, то видаються щокварталу виплати на транспортний засіб. Другий суб'єкт — орган соц. защиты населення, що виплачує пенсию
— змушені переселенці і біженці, котрим нададуть одноразова компенсація (з 01. 01. 00 — 100 рублів). Другий суб'єкт — орган міграційної службы.
Отже, коло суб'єктів надзвичайно широк.
За тривалістю дії ці правовідносини — з визначеним строком, протягом якого громадянин має право отримання компенсації. Для виникнення цих відносин досить 1−2 юридичних факта.
Припиняються вони у связи:
— закінченням терміну, протягом якого громадянин має право отримання компенсації чи смерть одержувача,
— якщо громадянином було винесено хибні докази юридичних фактів виходячи з яких ці правовідносини возникли.
Правовідносини по соц. обслуживанию граждан.
Це матеріальні відносини як і пенсійні, і навіть компенсации.
Об'єктом цих відносин є певне матеріальне добре що вигляді конкретної соц. услуги, надані громадянинові безплатно, або з скидкой.
Суб'єктами правовідносин по соц. обслуживанию є самі суб'єкти, що у пенсійних правовідносинах. Це нетрудоспособные громадяни, або сім'я, має детей.
До соц. услуг относятся:
— безплатна мед. помощь і лікування (суб'єктами виступають громадяни, нуждающие у допомозі і установу (державні чи муніципальні) здравоохранения)
— лікарська допомогу (суб'єкти: громадяни відповідні установи — аптеки)
— соц. помощь вдома самотнім літнім граждана, інвалідам I, II групи (суб'єкти — інваліди; орган соц. защиты населення, який прикріплює соц. работника обслуговування літнього чи інваліда і полягає із ним трудовому правоотношении)
— повне стаціонарне обслуговування літніх і інвалідів, які перебувають змісті вдома для інвалідів і підстаркуватих, в пансіонатах, в дитбудинках і т.д.
— полустационарное соц. обслуживание (в літах і інваліди частина діб проводять у спеціальних центрах й отримують необхідні мед. помощь, соц. бытовое обслуговування, харчування, досуг)
— термінова (разова) соц. помощь літнім людям і инвалидам.
До видам соц. услуг щодо яких виникають правовідносини относятся:
— проф. обучение і працевлаштування инвалидам
— протезно-ортопедична помощь
— зміст дітей у дитячих учреждениях.
Органи, які надають які ці послуги є органи соц. защиты населення (є другим субъектом).
Як багато і пенсійні правовідносини, правовідносини щодо соц. услуг може бути і з невизначеним терміном дії (у зв’язку з соц. помощью вдома), і з визначеним строком дії (на період проф. подготовки інвалідів його працевлаштування). Ці відносини можуть і короткочасними, якщо є щодо одноразової послуги (надання ліків безкоштовно або із знижкою). Відносини припиняються у зв’язку з реалізацією громадянином права на соц. услугу.
Допоміжні правовідносини процедурного і процесуального характеру у сфері СО,
На відміну від матеріальних відносин, розглянутих вище, об'єктом процедурних відносин не є матеріальне благо, а юридичне дію, яке громадянин вправі вимагати від відповідного органу (посадової особи), що зобов’язані це здійснювати у призначений законом срок.
Процедурні і процесуальні відносини виникають сумніви з поводу:
1. встановлення юридичних фактів необхідні виникнення однієї з матераильных правовідносин (до таких фактів ставляться факт інвалідності людини, факт утримання — якого сім'я неспроможна реалізувати декларація про пенсію за випадку втрати годувальника. Таким фактом може бути встановлений факт по свидетельским показаниям)
2. процедурні і процесуальні відносини виникають сумніви з приводу реалізації громадянина мали на той чи іншого вид соціального забезпечення. Ці відносини виникають виходячи з волевиявлення громадянина, який звернувся з певним заявою в компетентний орган. До такого правовідносини є сукупність права громадянина вимагати від компетентного органу розгляду його заяви і представлених фактів встановлений законом термін і починає вимагати ухвалення рішення про застосуванні норми права. Якщо не вжити рішення про застосування норми права матеріальні відносини виникнути не может
3. процедурні і процесуальні відносини творяться у зв’язки Польщі з захистом громадянина свого порушеного права на ЗІ. Ці правовідносини виникають сумніви з приводу спору громадянина з певним компетентним органом або посадовою особою, несправним громадянинові у наданні відповідного виду ЗІ. Із суперечкою громадянин може звернеться або у вищестоящий орган (посадова особа) стосовно тому, вирішення яких він заперечує (це завжди буде адміністративний порядок захисту порушеного права. Буде ставлення процедурного характеру). З огляду на ст. 46 Конституції, громадянин може звернеться за спорами до суду (у разі виникнути процесуальні відносини, оскільки норми розглядаються процесуальним правом).
ДЖЕРЕЛА ПРАВА СО.
Джерела права ЗІ - зовнішніх форм висловлювання волі творця права.
Історія права знає різні види джерел права:
— правової обычай
— судовий прицидент
— юридичний договор
— нормативний акт
Для російського права як й раніше для радянського, джерелом права є нормативний акт, що у перебігу багатьох десятиліть теорія права СРСР й Росії спиралася на нормативистскую теорию.
Джерела права теоретично права класифікуються різноманітні критериям:
— по сфері действия
— дією в часі та пространстве
— із широкого кола лиц
— по юридичної силі (ця класифікація дозволяє вірно знайти нори якого нормативного акта би мало бути застосовані, якщо одне і те ж регулювався актами різних уровней).
Класифікація джерел права ЗІ з їхньої юридичної силе:
1. наивысшею юридичну чинність має (ст. 15 Конституції) міжнародні договори, ратифіковані СРСР, або Росії. Вони входить у правову систему Росії та разі, якщо законодавство суперечить, треба звертатися до міжнародних договорами. До цій групі относятся:
— норми міжнародного пакту «Про економічних, соціальних і культурних Права Людини» (1967г.)
— конвенції МОП, ратифіковані СРСР, або РФ:
a) конвенція про права дитини 1990 г.
b) конвенція про права инвалидов
з) конвенція про рівні можливості громадян, обтяжених сімейними обов’язками 1999 г.
— міжнародні договори, які мають ратифікувати у зв’язку з прийняттям їх у Ради Європи, такий акт як «Європейський кодекс соціального обеспечения»
— угоди, укладені між країнами-членами СНД (колишніми республіками СССР)
— Конституція (у ній закріплені громадян у сфері ЗІ, що у сукупності утворюють статус громадян, у сфері СО:
a) права на пенсійне обеспечение
b) права на соціальне обслуживание
з) декларація про охорону здоровья
d) право сім'ї право на захист із боку государства
2. Федеральні закони (у тому числі кодификационые законы):
— основи законодавства РФ «Про охорону здоров’я громадян» від 22. 07. 93 г. (закріплюють права кожного на охорону здоров’я. Вперше нинішнього акті як дане право закріплюється, а й розкривається його зміст, причому дане зміст різна залежно від суб'єкта, якому належить. У спеціальних статтях Основ закріплено декларація про охорону здоровья:
a) сім'ї, має декларація про користування послугами сімейного лікаря. Сім'я має право підвищену соц. защиту тоді як в сім'ї є дитина-інвалід. Основа зокрема закріпила, що одного з батьків дитини-інваліда надається 4 додаткових дні, у місяць вихідних, які оплачуються за середнім заработку
b) жінки матері (включає декларація про безплатне диспансерне спостереження протягом усього періоду вагітності і ж після пологів. Основи закріплюють, у разі, коли жінка, котра готує стати матір'ю потребує додаткового харчуванні, то харчування надається безплатно з укладання мед. органа)
з) декларація про охорону здоров’я громадян похилого віку (включає декларація про отримання мед. помощи, а дому. Мають декларація про стаціонарне обслуговування може й отримання санітарно-курортного лікування від органу соц. защиты населения)
d) підлітки (декларація про безплатне щорічне диспансерне обстеження до повноліття. У засадах вперше закріплено, у разі необхідності втручання згоду на втручання після докладну інформацію про наслідки дає підліток при віці 14 років і выше
e) інваліди (право включає санаторно-курортне лікування; надання протезно-ортопедичної допомоги; забезпечення транспортними средствами)
f) декларація про охорону здоров’я осіб, проходять військову службу
g) у спеціальній статті Основ закріплено декларація про охорону здоров’я осіб, котрі опинилися біля з несприятливими екологічними ситуациями
h) особи, які відбувають наказание
У засадах такі види медико-санітарної допомоги, надані громадянам бесплатно:
1. первинна медико-санітарна допомогу (представляється громадянам при поширених заболеваниях)
2. невідкладна мед. помощь (потребують екстреної мед. помощи — декларація про кошти має будь-який человек)
3. спеціалізована мед. помощь (бесплатно/частично, коли необхідно застосування складних мед. технологий. Надається спеціалізованими мед. учреждениями з відповідними лицензиями)
До інших законів як джерел права относятся:
1. Закон «Про гос. пенсиях РФ від 20. 11. 90 г.
2. Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили военслужбу, службу в ОВС, органів і в установах уг. -испольнительной системи та їхнім родинам (див. лекцію № 1) від 12. 02. 93 г.
Федеральні закони, що регулюють забезпечення громадян пособиями:
1. «Про гос. пособиях громадян» (кодифиционный закон. У зв’язку з його прийняттям скасували ряд актів, регулюючих забезпечення громадян посібниками. Відповідно до цим законом громадянам, які мають дітей призначаються такі види пособий:
a) посібники женщинам-работницам вагітним і пологам (виплачуються в 100% зарплатню у період доі після родового відпустки. Тривалість — 70 календарних днів, і якщо багатодітна вагітність — 84 календ. дня; тоді, котрі живуть, котру піддали радиактивному зараженню допологової відпустку — 90 календ. днів; післяпологової відпустку при нормальних пологах — 90 календ. днів, при ускладнених — 86 днів, при народженні 2-х чи більше дітей — 110 днів. За законом від 19. 05. 95 г. жінкам, який став на облік вранці терміни вагітності (до 12 тижнів) видаються одноразова допомога.
b) після народження дитини виплачується одноразова допомога, що становить до 01. 01. 01 г. — 15 мрот (мрот — 83,49 крб), і з 01. 01. 01 — 100 рублів.
з) за законом від 19. 05. 95 г. у період відпустки з догляду дитину до $ 1,5 років працюючим матерям (батькам тощо.) виплачується допомогу у порядку соц. страхования у вигляді 2-х мрот (83,49 крб. — до 01. 01. 01.), і з 01. 01. 01. — 200 рублів. За цим законом виплачується посібник (щомісячне) кожного дитину поруч із першого дні його його й до 16 років, і якщо дитина навчається — до 18 років (розмір посібники до 01. 01. 01. — 70% від мрот, і з 01. 01. 01. — 70 рублів щомісяця). Якщо посібник призначається на дитину самотній матері (не реєстрований шлюб), розмір збільшується в 2-ое — з 01. 01. 01. — 140 рублів щомісяця. На дітей, батьки яких проходять службу за призовом розмір посібники поповнюється 50% і по 01. 01. 01. — 105% від мрот, і з 01. 01. 01. — 105 рублів.
До 01. 01. 00 декларація про дане посібник мала будь-яка сім'я, і з 01. 01. 00 — декларація про посібник мають сім'ї, у яких середній душової дохід вбирається у прожиткового мінімуму у цьому регионе
2. закон «Про зайнятість населення», що передбачає забезпечення кожного безробітного який перебуває обліку органів служби зайнятості посібником безробітним. Цей посібник залежить від того:
— чи стосується безробітний до осіб, мали роботи й втратили її - у разі посібник визначається з урахуванням середньомісячного заробітку протягом останніх 3 місяці;
— або обличчя вперше шукає роботу, або після тривалого пререрыва у ній (більше однієї року) — у разі посібник встановлюється в твердому розмірі, яка може менше до 01. 01. 01. — 1 мрот, і з 01. 01. 01 — менше 100 рублей.
3. Закон «Про поховання і похоронну справу» 1996 р. — вперше ввів безкоштовні ритуальні послуги, до безплатних послуг относятся:
— оформлення, необхідних на погребение
— надання труни з відповідними принадлежностями
— доставка труни до тіла умершего
— доставка доречно поховання, або кремации
— поховання і кремация
Особи, які скористалися безплатними ритуальними послугами і що його похорон власним коштом, відшкодовуються Витрати поховання у вигляді вартість цих послуг у цьому регіоні (до 01. 01. 01 — трохи більше 10 мрот, і з 01. 01. 01. — 1000 рублів).
Закон про поховання передбачає, що суб'єкти федерації рахунок бюджету можуть збільшувати посібник (приклад Москва у два раза)
4. Закон «Про иммунно-профилактических інфекційних захворювань» — введено посібник громадянам які мають виникли поствакциональные осложнения
5. Закон «Про попередження, поширенні ВИЧинфекций» — введено посібник мед. работника, заразившимися ВИЧинфекцией у зв’язку з виконанням обязанностей.
Закони про соціальний обслуживании.
1. закон «Про соціальному забезпеченні громадян похилого віку і інвалідів» — передбачає такі види соц. обслуживания, гарантовані государством:
— соц. помощь вдома самотнім, літнім громадянам, інвалідам I, II групи, які можуть себе самостійно обслуживать
— полустационарное і повний стаціонарне обслуговування інвалідів, громадян похилого віку у державних установах соц. обслуживания (вдома для инвалидов)
— медико-соціальна допомогу літнім та инвалидам
— термінова соціальні допомоги (разовая)
2. закон від 24. 11. 95 г. «Про соц. защите інвалідів» — дає поняття інваліда; передбачає ціле пасмо соц. услуг инвалидам:
— санаторно-курортне лечение
— протезно-ортопедична помощь
— проф. обучение і трудоустройство.
Вперше нинішнього законі передбачена гарантія у працевлаштуванні інвалідів — обов’язкове квотування робочих місць для організацій всіх форм власності із кількістю працюючих понад 34 людина. Розмір квоти може бути менше 3% від загальної кількості работающих.
Укази Президента:
Приймаються з питань що належать до компетенції законодавця, оскільки Конституція нечітко отчерчивает нормотворчу діяльність президента. У зв’язку з цим постійно дублюється нормотворчість, бо після ухвалення указу з питань, що належать до компетенції законодавця він мусить вносити зміни і дополнения.
1. Указ «Про обмеження розміру посібників з тимчасової непрацездатності» — розмір неспроможна перевищувати 85 кратного розміру мрот. Оскільки закону, регулюючого призначення даного посібники немає, слід виходити із норм КзпПр, у якому главі 17 «Державні соціальні страхування» передбачено, що посібник по тимчасової непрацездатності не обмежується размер.
2. Указ від 27. 09. 00 г. — функція призначення пенсій передається органам ПФ Росії. Тоді як закон від 20. 10. 90 г. «Про гос. пенсиях до» містить спец. статью відповідно до якої гос. пенсии призначаються органами соц. защиты населения.
3. Указ від 16. 08. 95 г. «Про додаткових соц. гарантиях особам, обіймають посади гос. служащих» (нелегитивный) — введена відособлена система пенсійного забезпечення гос. служащих, як і раніше, що він підписав Закон від 30. 07. 95 г. «Про основи гос. службы РФ», де у спец. статье передбачено, що пенсійне обеспеение гос. служащих регулюється федеральним законом.
4. Указ від 92 г. «Про додаткові заходи соц. защиты багатодітних сімей» — передбачені заходи для соц. поддержки багатодітних сімей, куди входять у собі следующее:
— кожної багатодітній родині надаються пільги за оплатою житла, соц. услуг (знижка щонайменше 30%)
— протягом період навчання діти багатодітних сімей користуються безплатним проїздом на міському транспорте
— діти з багатодітних родин у перебігу всього навчання надається безплатно гаряче харчування, одяг заменяющую шкільну форму, спортивну одежду
— решту пільг за системі СО:
a) відсоткові позички купівля жилья
b) перевагу в земельних участках
з) допомогу у створенні підприємницької деятельности
Цей указ, передбачивши окреслені вище заходи, це не дає поняття багатодітної родини, а передбачає, що це поняття дають самі суб'єкти федерації (у Москві багатодітна сім'я — 3 і більше неповнолітніх детей)
Постанови Правительства.
На відміну від радянських часів, коли постанови уряду були основними джерелами. Нині Постановами Уряди встановлюється правової механізм реалізації норм законів, у яких закріплено громадян у сфері СО.
Постанови Уряди — одне із численних груп джерел права СО.
Уряд утверждает:
1. списки і переліки професій, посад, видів робіт з урахуванням яких пенсії призначаються на пільгових підставах вказаних у законі, або призначаються пенсії за вислугу лет
2. положення про порядок застосування тієї чи іншої закону (приклад: порядок застосування закону про гос. пособиях громадянам які мають дітей; положення про порядок ухвали і обліку доходу сім'ї щодо призначення посібників з урахуванням прожиткового минимума)
3. щокварталу Уряд стверджує з/плату і прожитковий мінімум РФ
Останнім часом чітко простежується тенденція делегування законодавчим органом вищим органом виконавчої власти.
Акти міністерств і ведомств.
До цієї групи слід віднести акти Міністерства праці та соц. развития. Це міністерство поглинуло Федеральну службу зайнятості. Акти приймаються як офіційних роз’яснень і постанов. Постанова дане міністерство приймає у випадках, коли Уряд делегує рішення компетенції Правительства.
Акти освіти, МВС, й Міністерства оборони (Миноборона у липні 2000 року затвердила інструкцію «Про порядок надання санітарно-курортного лікування военнослужащим)
Локальні акты.
Приймаються лише на рівні території органом МСУ. Такі акти орган МСУ може брати участь у відповідність до ФЗ «Про основні принципи МСУ» від 95 г. Цей Закон відносить до компетенції МСУ вирішення питань про соц. защите населення Криму і вирішення питань з безработице.
Локальні акти приймаються лише на рівні організації (колективні договору, але можуть і спец. соглашения, ув’язнені трудовим колективом з роботодавцем).
У актах організації передбачаються:
— виплати що йдуть на пенсию
— заходи соц. поддержки працюючих жінок із дітьми подростков
— норми про надання санаторно-курортного лечения
— виплати посібників тимчасово нетрудоспособности
Особливе останнє місце посідають акти, прийняті суб'єктом федерації. Ст. 72 Конституції РФ відносить регулювання ЗІ до спільної компетенції федеральних органів прокуратури та органів суб'єктів федерації. Суб'єкти федерації беруть у законах, на які припадає місці після законів федерації. Суб'єкти федерації принаймні стабілізації може істотно підвищувати рівень сощ. защиты населення (рахунок бюджету суб'єкта федерації (приклад: Москва — пенсія до 950 рублей).
ТРУДОВИЙ СТАЖ (ТС)
Поняття виробничого стажу та її классификация.
Усі міжнародні акти вважають, що кожна людина має право ЗІ члена суспільства. Це належить їй від його й реалізація цього права й не пов’язує його з трудовим вкладом.
У той самий час міжнародні акти закріплюють декларація про ЗІ кожного як як члена суспільства, а й як працівника, тобто. декларація про ЗІ зумовлено трудовим внеском людини. Трудової внесок людини має як кількісні і якісні характеристики.
Кількісна характеристика пов’язані з урахуванням опрацьованих років, а якісна — відбивається у розмірі заробітку працівника ув’язнення і страхових платежів з соц. страхованию.
Кількісні характеристики включать у себе та умови праці (нормальні, шкідливі, несприятливі, кліматичні условия).
Як кількісні, і якісні тягнуть певні правові наслідки і на впливають на обсяг правомочий у сфері СО.
Кількісна сторона трудового вкладу кожного відбивається у елементі ЗІ як виробничого стажу (або страхової стаж).
Трудової стаж — сумарна тривалість праці, інше його суспільно корисною діяльності, і навіть інших періодів, вказаних у законі з якою пов’язані певні наслідки у сфері СО.
Залежно від юридичного значення тієї чи іншої виду виробничого стажу він классифицируется:
1. спільний трудовий стаж
2. на спеціальний трудовий стаж
3. на безперервний виробничий стаж
4. на страхової трудовий стаж
Загальний трудовий стаж.
— Це сумарна тривалість праці під час якої обличчя підлягала обов’язковому соц. страхованию, і навіть інший суспільно корисною діяльності, яка вказана у законі (зазвичай, під час цієї бурхливої діяльності обличчя заборонена соц. страхованию), і навіть інших періодів, прирівняних з правових наслідків до самої праці незалежно від цього, де й коли вони мали місце, були перерви чи ні, а окремих випадках — оплачувалася та чи інша діяльність чи нет.
У спільний виробничого стажу з урахуванням даного його визначення включаются:
1. сама трудова діяльність у період якої обличчя підлягала соц. страхованию. До такої діяльності относятся:
— робота з трудовому договору, і навіть інша робота за трудовому договору тоді як період його виконання обличчя підлягала соц. страхованию — робота виходячи з цивільно-правових договорів, тобто. договорів підряду, доручення тощо.). З винагород, одержуваних за цими договорами громадянин зобов’язаний сплачувати страхові платежів до ПФ, у зв’язку з ніж ці періоди і входять у загальний трудовий стаж.
— робота у як член колгоспу кооперативу, що у силу закону «Про кооперацію» усіх членів кооперативу підлягати обов’язковому соц. страхованию.
— у єдиний стаж то, можливо включена робота адвоката, старателя, члена селянського господарства, оскільки вони також підлягають соціальному страхованию
— у єдиний стаж то, можливо включена приватним нотаріусам, аудиторам, охоронцям, детективам, якщо на добровільній основі були зареєстровані ролі платників страхових внесків у ПФ і сплачували ці взносы
2. інша громадська корисна діяльність. Ця діяльність у період якої обличчя заборонена соц. страхованию, але законодавець пов’язує з цим діяльністю такі правові наслідки і з трудовий. До інший суспільно корисною діяльності относятся:
— служба органів ФСБ, ФАПСИ,
— в гірничорятувальних частях
— фельд'єгерська служба
— навчання у навчальному закладі початкового, середньої й вищої проф. образования по денний стаціонарної форме
— періоди догляду непрацюючою матері дитину до 3-х лет
— період догляду за інвалідом I группы
— період догляду дитину-інваліда до 18 років обличчям коли вони 80 лет
3. інші періоди, коли обличчя не займалося ні трудовий діяльністю, ні інший суспільно корисною деятельностью:
— період перебування на окупованій території в часи війни (хто досяг 16 лет)
— період проживання, у блокадному Ленінграді (зокрема. в детдоме)
— період перебування у концлагерях
— період перебування у місцях позбавлення волі, засланні, висилці, тих, хто необгрунтовано притягнутий до кримінальної відповідальності держави і згодом реабилитирован
— період проживання чоловіка військовослужбовця у такому місцевості, де було роботи з її спеціальності
— період проживання чоловіка разом із іншим чоловіком по закордонах, якщо інший чоловік працював там у, Російських чи міжнародних организациях.
Юридична значення загального стажу залежить від следующем:
a) загальний виробничого стажу одне із необхідних юридичних фактів, з якою пов’язаний право на:
— трудову пенсію за старості,
— пенсію за інвалідністю і пенсію за випадку втрати годувальника, якщо інвалідність і смерть годувальника настали у результаті загального захворювання (якщо причини того інвалідності і смерть годувальника є трудовим каліцтвом, то пенсія призначається незалежно від стажа)
b) тривалий загальний виробничого стажу впливає розмір призначуваною пенсії від старості, — кожний рік загального виробничого стажу понад необхідного розмір пенсії поповнюється 1% з/платы, але з більш, ніж 20% (не більше max. розміру пенсии)
з) з урахуванням тривалого загального стажу можна виготовити почесне звання «Ветеран праці». Особи, яким присвоєно таке звання надаються пільги ЗІ (закон «Про ветеранах»)
Спеціальний трудовий стаж.
На відміну від загального стажу спеціальний стаж — це сумарна тривалість певної роботи у певних професіях, посадах, галузях народного господарства, або з деякими умовами труда.
На відміну від загального стажу спеціальний стаж включається лише сама трудова діяльність, ні інша суспільно корисна діяльність у спеціальний стаж не включается.
Юридична значення спеціального стажа:
a) з огляду на це стажу назначаются:
— пенсії від старості у зв’язку з особливими умовами труда
— з урахуванням спеціального стажу призначається особливий вид пенсії - пенсії за вислугу лет
b) тривалий спеціальний стаж впливає розмір пенсії: — кожний рік спец. стажа понад необхідного як і поза загальний стаж основний розмір пенсії поповнюється 1% з/платы, але з понад 20% (не більше max. розміру пенсії). Якщо обличчя одночасно має право підвищення пенсії за загальний чи спец. стаж, то пенсія підвищується з урахуванням 2-х стажей, але у межах не понад 20%.
Безперервний трудовий стаж.
— Це безперервна робота у однієї організації, або у кількох якщо перехід із праці в іншу перерву у ній перевищує встановлені строки залежно причини увольнения.
До нашого часу продовжують діяти «Правила обчислення безперервного виробничого стажу», затверджені Урядом СРСР 1972 году.
Відповідно до цим актом безперервний МС щодо переходу з праці в іншу зберігається, якщо перерву у цієї роботи вбирається у 1 місяці - загальна правило. Проте із загального правила передбачено виняток — коли час перерви передбачено коротший, або навпаки — більш длительный.
Так, під час звільнення за власним бажанням без поважних причин безперервний МС зберігається якщо перерву вбирається у 3 недели.
При звільнення по п. 1. ст. 33 КзпПр (ліквідація, скорочення) безперервний стаж зберігається при перерві трохи більше 3 месяцев.
Для деяких категорій працівників передбачено правило про збереження безперервного стажу незалежно від терміну перерыва:
— жінки, які мають дітей до 14 років може бути звільнені по будь-яким підставах (крім порушення трудовий дисциплины)
— під час звільнення працівників — пенсіонерів по старости
Правила 72 г. передбачають випадки, коли безперервний стаж анулюється повністю щодо переходу з праці в іншу незалежно від терміну перерви в работе:
1. під час звільнення порушення трудовий дисципліни (п. 3, 4, 7, 8 ст. 33 КзпПр, ст. 254 КЗоТ)
2. під час звільнення повторно за власним бажанням працівників у перебігу 1 календарного року без поважних причин
поважні причини:
— надходження учебу,
— обрання по конкурсу
— переїзд за місцем проживання супруга,
— необхідність догляду за хворим членом семьи
— у зв’язку з перетином в організованому порядку до іншу местность
Юридична значення безперервного стажу: У пенсійному обеспеченье безперервний стаж втратив всяке значення. Безперервний стаж зберігає юр. значение тільки одного разі - щодо розміру посібники п тимчасової непрацездатності (по лікарняному аркушу), якщо непрацездатність настала від загального захворювання (трудове каліцтво, проф. заболевание). Посібник завжди видається в 100% з/платы.
Нині у читанні прийнятий Закон «Про обов’язковому соц. стрховании у разі тимчасової непрацездатності» у ньому юр. значение безперервного стажу немає значение.
На локальному рівні у на відміну від федерального рівня значення безперервного стажу зростає, оскільки різноманітних пільги працівникам надані організацією часто пов’язані зі своїми безупинної роботою даної организации.
Страховий виробничого стажу. (СТС)
Вперше поняття СТС дали в ФЗ від 01. 04. 96 г. «Про персонефецированном обліку у системі гос. пенсиооного страхування) — набрав чинності 01. 01. 97 г. на территории.
СТС — це, протягом якого за десятилітній особу сплачувалися страхові платежів до пенсійний фонд.
Дане поняття практично виключає можливості включення до нього періодів інший суспільно корисною діяльності, і навіть інших періодів вказаних у законі, що на даний час зачитуються у єдиний трудовий стаж.
ФЗ від 21. 07. 97 г. «Про порядок перерахунку і збільшення гос. пенсий» в пенсійну систему Росії запроваджено новий елемент індивідуального коефіцієнта пенсіонера (ИКП.
Цей закон набрав чинності 01. 02. 98 г. і відтоді сутнісно у Росії застосовуються 2 різних порядку обчислення виробничого стажу та розміру пенсий.
ІКП є співвідношення середніх заробітків пенсіонера й середнього заробітку у країні у той період коли призначалася, або перераховувалася пенсія, помножена на стажевый коефіцієнт пенсионера.
ІКП = (ср. заработок: ср. заработок країни) * До пенсионера.
Стажевой коефіцієнт показує скільки відсотків від середнього заробітку становитиме пенсія даного лица.
Пенсія від старості при стажі, рівному необхідному становить 55% від середнього заробітку, потім кожний рік стажу понад необхідного (як загального і спеціального) розмір пенсії поповнюється 1% заробітку, але з більш, ніж 20%. Отже, стажевыый коефіцієнт диференціюється від 55% до 75%.
При визначенні стажевого коефіцієнта до уваги береться лише СТС, куди не включаются:
— ні учеба
— ні період відпустки з догляду дитину до 3 лет
— ні період відпустки з догляду дитину-інваліда до 18 лет
— ні період відпустки з догляду за інвалідом I группы
— ні період відпустки з догляду за обличчям, коли вони 80 лет
Це трудова діяльність, що враховується підставі даних рсчета застрахованої в пенсійний фонд.
Закон від 21. 07. 97 г. передбачив включення до СТС тимчасово виняток наступних периодов:
1. служби збройних сил
2. період інвалідності від виробленої травми, або проф. заболевания I, II группы
3. період тимчасової непрацездатності, що розпочалася під час праці та тривала після звільнення (обличчя підлягає соц. страхованию)
4. період, протягом якого особу полягає обліку як безробітного органів служби занятости
СТС в пільговому порядку не исчисляется.
Літочислення ТС:
За загальним правилом МС обчислюється з його фактичної тривалості, тобто. із роботи до її окончания.
У той самий час пенсійне законодавство передбачає випадки, коли МС обчислюється у пільговому (кратному порядке):
1. в МС входить у 3-х кратному размере:
— служба діючої армії, включаючи службу партизанських загонів, і навіть період перебування на лікуванні у шпиталі у зв’язку з військової травмой
— період перебування у укладанні, висилці осіб, необгрунтовано залучених до кримінальної відповідальності держави і згодом реабілітованих (включаючи цілі репресивні народи — згідно із законом «Про реабілітацію репресованих народов»)
— робота у блокадному Ленинграде
2. в 2-х кратному размере:
— служба за призовом (термінова служба) Збройних Сил, зокрема. військову службу
— робота під час В.О.В. (крім роботи з окупованій территории)
— робота противочумных і лепразорных учреждений
— період проживання, у блокадному Ленінграді, зокрема. детдоме
— період перебування у концтаборах й інших містах примусових поселень під час В.О.В. зокрема. у дитячому возрасте
3. у трудовій стаж включається робота у районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до них 1 рік за 1,5 года.
Зазначені вище правила не є вичерпними. У окремих випадках законодавець передбачає пільгове літочислення стажу лише пенсію за вислугу років, наприклад, Постановою Уряди Р Ф передбачено вирахування вислуги років працівникам охорони здоров’я їх розрахунку 1 рік за 1,5 року наступним категоріями работников:
— лікарям хирургам
— лікарям анастерологам
— середньому мед. персоналу, працюють у хірургічних відділенням лікарень, в відділеннях реанімації, і інтенсивної терапии
Така сама пільга поширюється на патологоанатомів судових мед. экспертиз, і навіть усім інших працівників, зайнятих обробкою трупного материала.
Кілька інші правила передбачені при обчисленні вислуги військових і службовців ОВД:
— служба в винищувальних батальйони під час ВВВ зараховується з розрахунку 1 міс. за 6 месяцев
У пільговому порядку зараховується вислуга лет:
— у збройних силах
— служба на підводних лодках
— і т.д.
Докази Т С,
Докази діляться на:
— документальні доказательства
— свидетельские показания
Як документальних доказів приймаються документы:
1. трудова діяльність підтверджується записами розмов у трудову книжку (трудові книжки ввели 01. 01. 39 г., до запровадження мит робота службовців позначалася в Послужних списках, а робота робочих — в розрахункових книжках про начисленном заробітку, дані квитка члена профспілок свої періоди які є позначка про сплату членських внесків з зарплатню, або облікова картка члена профспілки свої періоди, коли є позначка про сплату).
2. тоді як трудовий книжці немає записів на роботу, ця робота то, можливо підтверджено довідкою тієї організації, де робота протікала, або правонаступників (така довідка є документальним доказ за умови, тоді як ній зазначено підстав її видачі - накази, особисту справу, картка Т2 тощо.). Довідка за минуле час неспроможна видаватися виходячи з свидетельских показань і доказом не является.
3. з 01. 01. 97 г. у Росії запроваджено персонефецированный облік, у зв’язку з ніж у закон «Про гос. пенсиях» внесено доповнення з якого доказ МС після введення персонефецированного обліку не трудова книжка, а дані персонефецированного обліку територіального органу ПФ.
4. обличчя, які працюють за трудовому договору або за цивільно-правовому договору, реєструються територіальним органом ПФ. На кожного заводиться лицьової рахунок з індивідуальним кодовою номером, де відбиваються щокварталу даних про зарплатню працівника, суму нарахованих і сплачених страхових платежів. Дані про найманій працівника надаються цьому органу роботодавцем, ці дані оформляю в 2-х примірниках по встановленої формі (1- у працівника, 2 — іде органу ПФ — вони підписуються працівником, його підпис засвідчує правильність відомостей). Кожному зареєстрованому видається страхове свідчення з індивідуальним номером. Під час прийому працювати поруч із трудовий книжкою має бути пред’явлено страхове свідчення, якби роботу приймається обличчя, яке зареєстроване органах ПФ, то роботодавець зобов’язаний 2-х тижневий строк після прийому їх на зробити регистрацию.
5. навчання по стаціонарної денний формі доводиться документами про отриманому освіті. Якщо освіта триває, навчання підтверджується довідкою навчального закладу про повністю прослуханих обличчям курсах (такі довідки можуть видаватися основі документів (накази, відомості і т.д.)
6. служба у збройних сила, ФСБ, МВС підтверджується записами розмов у військовому квитку, або у трудовий книжці, якщо запис внесено до надходження на першу роботу в підставі даних військового билета.
7. період догляду за інвалідом I групи, обличчям коли вони 80 років підтверджується актом обстеження, що становить працівник органу соціального захисту населення. Акт складається виходячи з опитування самого інваліда особи яке сягнуло 80 років, і якщо вони померли, то, на підставі опитування свідків, знали про звільнення. У акті відбиваються дані які у будинкових книгах, в лицьових рахунках квартиронаймача, або у органах виконавчої влади і органах МСУ.
8. період за відходом інвалідом до 18 років підтверджується свідоцтво про народження дитини, де обличчя зазначено як батька і довідкою про проживанні інваліда за цією адресою, а разі її смерті - свідчення про смерті. Пред’являється довідка ПЕК про визнання даної особи інвалідом з детства.
9. період проживання чоловіка військовослужбовця в місцевості де було роботи з її спеціальності підтверджується довідкою військової частини, у якій зазначений як і місцевості і період опановував військову службу і у цей період разом із мешкав інший чоловік, який працював через брак роботи з специальности.
10. період проживання чоловіка по закордонах підтверджується довідкою, у якій вказується обличчя працювала у цій організації, який період, і одночасно вказується, разом із ним саме в цей період мешкав чоловік, який работал.
11. період перебування у укладанні осіб, необгрунтовано залучених до відповідальності підтверджується довідками установи, виконував наказание.
12. період перебування на окупованій території у період ВВВ (лише до 16 років) підтверджується довідками виконавчих органів власти.
13. період проживання, у блокадному Ленінграді підтверджується будь-якими доказами, зокрема. і свидетельскими.
14. період перебування у місцях примусового поселення підтверджуються будь-якими доказательствами.
Встановлення стажу по свидетельским показанням — лише робота з трудовому договору контракту.
Порядок встановлення стажу по свидетельским показанням залежить причини несохранности документов:
1. якщо документи на роботу не збереглися у зв’язку з стихійними лихами (пожежа, повінь, тощо.), то свидетельским показанням може бути встановлений цілком усю стаж, у своїй непотрібен, щоб свідки (щонайменше 2-х) документально підтверджували своє власне роботу у цей період. Цей лад поширюється на репресованих народів, і навіть із колишніх човнів колгоспів (роботі до 01. 01. 65 г. (трудових книжок був), і з 65 г. — незалежно причини несохранности документов)
2. у разі несохранности документів з інших причин, зокрема. внаслідок недбалого їх збереження по свидетельским показанням може підтверджуватися МС, але за умови, що обидві свідка документально підтверджують працювати організації у той період, про яку вони свідчать. У МС буде включатися робота лише той період, підтверджений самим заявником обома свідками, документально які підтверджують працювати цей период.

ПЕНСІЯ ПО СТАРОСТИ.
Це щомісячні грошові виплати, вироблені громадянам, коли вони встановленого законом віку і її у яких відповідний виробничого стажу.
Умови призначаються на:
3. загальних условиях
4. пільгових условиях
5. у зв’язку з особливими умовами труда
Загальні условия:
Призначаються особам, коли вони 60 років — чоловікам, 55 — жінкам, і має 25 літній стаж — чоловікам, 20 — женщинам.
Якщо особи, досягли віку, немає повного необхідного стажу (25, 20), то ним бути призначили від старості при неповному виробничий стаж — цього потрібно щоб загальний стаж роботи не була менш 5 років (якщо його відставці немає, тоді то, можливо призначені цих осіб лише соціальна пенсія, а більш високому віці з 65 років — чоловік, з 60 — женщины).
Коли Піночета призначили неповної пенсії від старості її розмір визначатися пропорційно наявного стажу. Цей розмір може бути нижче соціальної пенсії - 2/3 мінімальної пенсії по старости.
Від неповних пенсій від старості слід відрізняти дострокові пенсії від старості, що призначаються особам, у яких повний необхідний стаж, але з досягли повного пенсійного возраста:
a) громадянам, які перебувають обліку як безробітного якщо вони втратили роботу з скорочення або за ліквідації організації. Пенсія їм призначається відповідно до законом «Про зайнятість населення РФ» і раніше як по 2 року по досягнення віку ця пенсія призначається если:
6. орган служби зайнятості звернувся безпосередньо до безробітному з пропозицією про перехід дострокову пенсію за старости
7. якщо безробітний дав согласие
Перехід на дострокову пенсію за старості для безробітного не доцільний у 12 місяців отримання допомоги безробітним, т.к. розмір посібники більше виплачуваної пенсії, а після закінчення терміну отримання допомоги безробітним, коли йому виплачуватиметься не нижче мрот, то краще перейти на пенсию
b) дострокову пенсію отримують громадяни біля закритого адміністративно-територіального освіти у зв’язки Польщі з звільненням на ліквідацію або скорочення за бажанням не раніше як по 2 года
з) дострокова пенсія передбачена законом «Про статус депутата Федеральних зборів» — у разі дострокового розпуску депутатів президентом вони можуть одержати дострокову пенсию.
Дострокова пенсія від старості якщо триватиме роботи виплачується. Після досягнення повного віку вона виплачується загальних основаниях.
Пільгові підстави за рахунок пенсій по старости:
1. багатодітним матерям, матерям інвалідів з дитинства (багатодітними вважаються матері, народивши чи котрі всиновили 5 і більше дітей. Пільги полягають у тому, що вони мають пенсію у 50 років і за загальному стажі 15 років, якщо вони виховували дітей до 8 лет
2. пенсії від старості інвалідам війни (призначаються п’ять років раніше — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років. Загальний стаж не знижується — чоловіки — 25 років, жінки — 20 років загального стажу. «Інваліди війни» — старий термін, але до цієї категорії можна адресувати категорії військових з числа військових, група значення немає (I, II, III), інваліди війни (строковики, афганці, чеченцы)
3. інваліди I групи з зору сліпі (50 років — чоловіки, 40 — жінки, при загальному стажі чоловіки — 15 років, жінки — 10. Цю норму практично значення немає, т.к. вони й отримують пенсію за інвалідністю розмір якій у змозі бути вище пенсії по старости
4. ліліпути і диспропорційні карлики (чоловіки — 45 років, жінки — 40, при загальному стажі (20 і 15 лет).
Пенсії від старості у зв’язку з особливими умовами труда:
Для Російського пенсійного законодавства і є характерним наявність широкого переліку умов праці, з урахуванням яких надаються пільги пенсійного забезпечення. У жодній країні світу немає такої кількості пільг, т.к. вони застосовують технології з охорони праці та бережуть здоров’я поки ще не втрачено. У Росії її навпаки — як компенсації за шкідливу роботу — надається пільгова пенсія. Нині, коли готується нову фазу поетапного пенсійної реформи, розробляється іншу концепцію пенсійного забезпечення тих працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці. Суть їх у тому, що пенсії на пільгових підставах надалі нічого не винні регулюватися на федеральному рівні, вони мають надаватися гаразд додаткового Пенсійного страхування. Це може здійснюватися лише на рівні галузі, чи декількох галузей.
Нині введено додаткове пільгове страхування членам льотних екіпажів в авіації. Роботодавець, використовує їхню самовіддану працю зобов’язаний додатково перераховувати до пенсійний фонд ще 14% від суми витрат на виплати членам льотних екіпажів. Пенсія їм за вислугу років їх може становити 2,2 середньої з/платы в стране.
Умови призначення пенсій від старості тим хто переймався особливими умовами труда:
1. тим, хто переймався на аварійно-рятувальних роботах у професійних формуваннях (в 45 років, при стажі роботи 15 лет)
2. пенсії тим, хто переймався не підземних роботах з шкідливими умовами праці та у гарячих цехах (чоловіки — 50 років, жінки 45, загальний стаж чоловіки — 20 років, жінки — 15) (СПИСОК 1). Пенсійне законодавство передбачає, що в випадках, коли є повний загальний стаж (20 і 15 років) і проінвестували щонайменше половини від спеціального стажу (5 і 3,3), то пенсійний вік може знижуватися частково. Пенсійний вік у разі знижується роком кожний повний рік спеціального стажа.
3. пенсії від старості призначаються тим, хто пропрацював на роботах коїться з іншими важкими умовами праці (СПИСОК 2) вік знижується п’ять років, загальний стаж не знижується (25 і 20 років) і спеціальний стаж може бути щонайменше половини від загального (12, 5, 10). Якщо повного спеціального стажу немає, але опрацьовано щонайменше половини від цього, але є повний загальний стаж, то також допускається часткове зниження віку — роком пенсійний вік знижується чоловіки які 2,5 року спеціального стажу, а й у жінок за 2 року спеціального стажа.
4. на так само умовах за списком 2 пенсії назначаются:
— працівникам залізниці транспорту, й метрополітену (членам локомотивних бригад)
— працівникам, зайнятим на роботах в польових умовах (геологи, гідрологи, геодезисти, топографи, дослідники, лесостроители)
— працівники, зайняті на лісозаготівлях і лесосплаве
— плавсклад судів морського, річкового флоту і флоту рибної промышленности
Усім зазначеним категоріям працівників пенсія призначається п’ять років раніше, загальний стаж не знижується (25 і 20 років), а спеціальний стаж щонайменше (12, 5, 10), проте, на відміну списку 2 вони мають декларація про дострокове зниження віку, тому за відсутності вони повного спеціального стажу пенсія від старості призначатиметься спільною для основании.
5. пенсія призначається в 50 років, як чоловікам і жінкам який пропрацював щонайменше 25 років посадах гос. противопожарной служби МВД
6. особам, зайнятим на роботах із ув’язненими пенсія призначається п’ять років раніше (55 і 50), якщо вони теж мають загальний стаж (25 і 20), а спеціальний стаж (15, 10) на так само умовах пенсія призначається водіям трамваїв, автобусів, тролейбусів на міських і пасажирських линиях
7. пенсійні пільги передбачені лише женщин:
— механізаторів (в 50 років, стаж 20 років, якщо для механізаторів щонайменше 15 лет)
— текстильщицам (в 50 років, стаж 20 років, а то й менш 20 років вона пропрацювала в спец. профессиях перелік яких затверджений Урядом (ткалі, мотальщицы, гребеньщицы)
8. пільги у зв’язку з роботою у районах Крайньої Півночі й у місцевостях прирівняних до них, вік знижується п’ять років, тим хто має загальний стаж (20 і 25 років) і пропрацював із на Крайній Півночі щонайменше 15 років. Літочислення стажу у разі в пільговому порядку немає «північний» стаж може бути відпрацьований календарно. Якщо обличчя працювало там, там закон підсумовує стаж, але робота у місцевостях прирівняних зараховується в стаж з розрахунку 1 рік за 9 месяцев.
Пенсійне законодавство передбачає підсумовування пільг на пенсійному забезпеченні: коли особа одночасно має право пільги у зв’язку з роботою у районах Крайньої Півночі і у умовах несприятливих із цілком особливими умовами праці, його вік зменшується п’ять років (над 50 років, а 45)
Федеральний закон від 19. 02. 93 г. «Про додаткових гарантії і компенсації громадянам, працюючих, і що у районах Крайньої Півночі» передбачені пільги тоді, мають 2 і більше дітей «північний» стаж їм знижується на 3 року (замість 15 — 12 років). Особам у складі нечисленних народностей Крайньої Півночі призначається пенсія від старості соціальна (чоловіки — 50 років, жінки — 45); мисливцям і приватним особам займалися рибальським промислом — пенсія призначається (чоловікам — 55 років, жінкам — 50), якщо він займався цим (чоловіки — щонайменше 25 років, жінки — щонайменше 20)
Розмір пенсій від старості при стажі рівному необхідному (за повної) становить 55% від середнього зарплатню. За щороку загального чи спеціального стажу понад необхідного основний поповнюється 1% зарплатню, але з понад 20% у спосіб воно може бути вище 75% середнього зарплатню.
Закон 93 року передбачає min. і max. розмір пенсії по старости:
min. = з 01. 01. 00 г. 153,15 (може бути підвищений 1% кожний рік стажу понад требуемого)
max. = 3 мінімуму (153,15 * 3), а й у тих, хто одержує пенсію за списком 1 max. = 3,5 мінімуму. Підвищується як і min. на 1% кожний зайвий рік стажу, але з понад 20%.
Надбавки до пенсії по старости.
До основного розміру пенсії можуть нараховуватися такі надбавки:
1. на те що за пенсіонером 80 років, або за пенсіонером від старості інвалідом I групи (надбавка у вигляді min. пенсии від старості - 153,15 рублей)
2. надбавка вихід одним пенсіонером нужденному з укладання мед. органа у вигляді 2/3 від 153,15 рублей
3. які працюють пенсіонером на утриманців (кожного утриманці - 1 соц. пенсия, він различается:
на інваліда I групи = хв. від старості (153,15)
для інваліда II групи = 2/3 хв. по старости
для інваліда III групи =? хв. по старости
на дітей утриманців = 2/3 хв. по старости
на дітей сиріт = 100% хв. по старости
4. додаткова надбавка введена з 85 роки пенсіонерів — учасників ВВВ — особам, досягли 80 років, або стали інвалідом I-II групи надбавка 2 хв. від старості (153,15 * 2), з учасниками ВВВ = 1 хв. від старості. Якщо пенсіонер від старості одночасно має право все надбавки, всі вони їй усе нараховуються і з урахуванням цих надбавок загальна сума пенсії може перевищувати її максимальний размер.
Виплата пенсій від старості працюючим пенсионерам.
Порядок виплат у різних країнах різний. Багато в чому залежить від рівень життя. З невисоким рівнем дозволяють працювати й отримувати пенсию.
У весь час були обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Закон від 20 листопада 80 г. все обмеження зняв і сьогодні пенсія від старості повністю виплачується всім працюючим пенсіонерам незалежно від заработка.
У найближчому майбутньому працюючим пенсія виплачуватися має на думку соціологів в Правительстве.
Виняток із загальне правило про сповнену виплаті пенсій працюючим пенсіонерам передбачено лише для дострокової пенсії від старості призначуваною безробітним на пропозицію служби зайнятості - ця пенсія у період роботи не выплачивается.
ПЕНСІЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Поняття інвалідності, її причини групи і його юр. значение.
Тривалий час у Росії поняття інвалідності була пов’язана лише з такою підставою як повна чи часткова втрата працездатності. Це означало, держава бачила у людині передусім робочої сили. Весь світ поняття інвалідності пов’язує з нуждаемостью людини у соц. поддержке і захист, тобто. основний аспект інвалідності визнаний сучасним державою — це соціальний аспект.
24 листопада 95 г. приймається закон «Про соц. защите інвалідів». У ньому вперше дається поняття інваліда. Інвалідом визнається обличчя, яка має у зв’язку з стійкими змінами і порушеннями функцій організму настає обмеження жизнедеятельности
Закон в ст. 1 розкриває у яких може виражатися обмеження жизнедеятельности:
1. складне становище спілкування з іншими людьми
2. в користуванні послугами транспорта
3. складності в самообслуживании
4. в обучении
5. із низькою трудовою деятельности
Залежно від рівня обмеження життєдіяльності встановлюються групи инвалидности.
При найвищої обмеженості встановлюються I і II групи. Поміж себе ці групи різняться фактично нуждаемости в сторонньому догляді (I група) за відсутності нуждаемости (II група), при часткової обмеженості життєдіяльності (III группа).
Групи інвалідності впливають на розмір пенсії за інвалідністю. Що група, то вище пенсия.
Причини інвалідності - це юридичний факт, з яким пов’язані певні правові последствия.
Причины:
1. загальне захворювання, трудове каліцтво, проф. заболевание — ці обставини можуть бути всім гражданам
2. для військовослужбовців, службовців в ОВС причины:
6. військова травма, тобто. поранення, контузія отримані у виконанні обязанностей
7. поранення, контузія, захворювання здобуту у період військової служби, але з пов’язані з виконанням обязанностей.
Причини інвалідності мають юридичне значення що полягає у тому, що у одних випадках причини інвалідності залежить умова призначення пенсій (у цивільних осіб), а інших випадках — причини ще залежить розмір (у военных).
Умови призначення пенсій по инвалидности.
Вони залежить від причини инвалидности:
1. при трудовому каліцтво, або проф. заболевании декларація про пенсію за інвалідністю виникає незалежно від стажу роботи, варто лише факту інвалідності причина якого трудове каліцтво чи проф. заболевание
2. якщо інвалідність настала від загального захворювання, то декларація про пенсію за інвалідністю мають ті особи, які мають загальний виробничого стажу тієї тривалості що необхідно з їхньої віку. У цьому закон устанавливает:
— інвалід віком від 20 до 23 років потребує 1 року трудового стажа
— починаючи із 23-ї років виробничого стажу поповнюється 4 місяця з кожного року, але з понад п’ятнадцять лет
— обличчям що було інвалідом до 20 років, але почали вже працювати для призначенні пенсії за інвалідністю стажу непотрібен, незалежно коли він встановлять інвалідність. Якщо обличчя що було інвалідом до 20 років не почав трудитися доти віку і її немає стажу, вона може бути призначена лише соціальна пенсия
— коли особа що було інвалідом із загальних захворювань немає повного виробничого стажу віком, йому може бути призначена неповна пенсія за інвалідністю, коли він інвалід перші II группы.
Причина інвалідності впливає і умова призначення пенсії військовослужбовців. Вони забезпечені пенсіями за інвалідністю по 2-му законам:
— строковики (забезпечуються пенсією за інвалідністю за законом від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях в РФ»)
— військовослужбовці кадрового складу і котрі служать за контрактом (забезпечуються пенсією за законом від 12. 02. 93 г.)
Незалежно від цього за яким законом призначатиметься пенсія потрібні такі условия:
1. інвалідність має настати під час військової службы
2. інвалідність може настати і після звільнення зі служби, але потрібно ніж пізніше 3-х місяців після звільнення зі службы
3. пенсія за інвалідністю призначається особі як військовику після звільнення зі служби після закінчення 3-х місяців слідство військової травми, або у слідство поранення, контузії, каліцтва, захворювань отримані період військової службы.
Трудове каліцтво та її юридичні последствия.
Каліцтво визнається трудовим, якщо ушкодження здоров’я настало внаслідок від нещасного випадку події за таких обставин вказаних у законі (ст. 39 закону «Про трудові пенсії в РФ»).
До обставинам, зазначених у законі належить следующее:
1. і під час трудових обов’язків та інших дій для організації, незалежно під час роботи, чи нет
2. під час шляху роботу і назад. Насправді під «шляхом» розуміється звичайний маршрут работника
3. якщо нещасний випадок стався біля организации
4. в близи організації, чи іншого місця роботи у перебігу робочого дня, включаючи обідні перерви, якщо перебування працівника тут і тоді час не суперечило правилам внутрішнього розпорядку. Поняття «поблизу організації» законодавство це не дає, і цю обставину щоразу оцінюється з урахуванням конкретної ситуации.
5. під час проходження виробничої практиці під час виробничого навчання; під час проведення дослідів під час учебы
6. і під час гос. обязанностей і доручень громадських організацій, якщо їхня діяльність не порушує норми Конституции
7. якщо нещасний випадок стався і під час боргу громадянина охороні правопорядку й охороні власності; виконання донорських функций.
Правові наслідки трудового каліцтва наступают:
1. під час вирішення питання про обеспеченье постраждалого посібником по тимчасової непрацездатності (вищезазначені обставини, у яких стався нещасний випадок є спільними визнання ушкодження здоров’я саме як трудове каліцтво). Тому, за забезпеченні посібники з тимчасової непрацездатності, якщо вона виявилася результатом від нещасного випадку, то посібники рівні 100% (по тимчасової нетрудоспособности)
2. тоді як результаті трудового каліцтва особа визнається інвалідом (I, II, IIIгр.), то пенсія за інвалідністю призначається незалежно від стажу работы.
Трудове каліцтво годі було ототожнювати з виробничою травмою. Виробнича травма — це лише окремий випадок трудового каліцтва. З виробничої травмою пов’язані інші последствия:
— працівникові, отримав виробничу травму виплачуються відповідні види відшкодування збитків у зв’язку з ушкодженням здоров’я гаразд обов’язкового соц. страхования
— щодо права відшкодування збитків юр. значение може мати вина постраждалого за його грубої неосторожности
— відповідальність з відшкодування шкоди то, можливо долевой
Розмір пенсії за інвалідністю й надбавки до ним.
Розмір пенсії за інвалідністю визначається різноманітні правилам. Вони залежить від того, за яким законом призначається пенсия.
1. за законом від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях до» пенсія за інвалідністю встановлюється по I, II групам у вигляді 75% середнього заробітку, по III групі - 30% від середнього заработка.
Так само як й у пенсії від старості для даної пенсії закон передбачає max. і min. размеры:
— min. пенсії за інвалідністю по I, II групам = min. від старості (з 01. 10. 00 = 153,15 крб.), а, по III групі = 2/3 від min. від старості (2/3 від 153,15 руб.)
— max. по I, II групам = max. від старості (153,15 * 3), а, по III групі = min. від старості (153,15 руб.)
Надбавки до пенсиям
1. надбавка інвалідам I, II груп на те що за інвалідом I групи, або за інвалідом II групи, але за наявність мед. справки
2. для інвалідів I, II групи на утриманців (встановлюється лише непрацюючим пенсіонерам, розмір = соц. пенсии. Соц. пенсия встановлюється у таких размерах:
— інвалідам I, II групи з дитинства, дітям-інвалідам до 18 років, дітям круглим сиротам, і навіть дітям мертвим самотньою матері - у вигляді min. пенсії від старості (153,15 руб.)
— іншим інвалідам II групи (крім з дитинства), дітям втратили котрогось із батьків, і навіть особам, коли вони 65 років — чоловіки, 60 років — жінки у вигляді 2/3 від min. пенсії по старости
— інвалідам III групи у вигляді? від min. по старости
Отже, розмір надбавки кожного інваліда залежить від того, до якої з зазначеної вище категорії належить утриманець. У цьому пам’ятати, що з отримання надбавки для утриманців, досягли похилого віку потрібно 60 років чоловікам, 55 — женщинам.
3. інвалідам I, II групи із учасників ВВВ передбачена доп. надбавка. Вона становить 2 min. пенсії від старості (153,15 * 2), інвалідам III групи нараховується лише одне надбавка, як учаснику війни» та розмір її = min. по старости.
Як і пенсійне забезпечення від старості до пенсій за інвалідністю можуть нараховуватися окреслені надбавки, якщо проговорилася особа одночасно тримає в них право, цьому з урахуванням таких надбавок розмір його пенсії може перевищувати max. пенсии.
Загальна сума пенсій за інвалідністю як і пенсія від старості формируется:
— з основного розміру (75%, 30%)
— надбавок до пенсии
— компенсаційні выплаты
Розмір компенсаційних виплат диференціюється залежно від основного розміру пенсії. Якщо пенсія вбирається у min. від старості, то сума компенсації становить 300 рублів. Якщо вона вища min. від старості, то сума компенсації = 100 рублей.
Розмір пенсії за інвалідністю за законом від 12. 02. 93 г. «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в ОВС, у державних установах і органах уг. -исполнительной системи та їхнім родинам» пенсії за інвалідністю залежать тільки від групи інвалідності, а й від неї причины:
1. інвалідам I, II групи у результаті військової травми пенсія призначається у вигляді 85% від суми грошового забезпечення, а, по III групі - 50% від довольствия
2. якщо причини того інвалідності не військова травма (поранення, контузія тощо., отримані не у виконанні обов’язків військової служби), то I і II групам розмір пенсії становить 75% грошового забезпечення, а, по III групі - 30%
До цих пенсіях, як і до пенсій за законом від 90 г. до інвалідів I, II групи нараховуються самі надбавки (на те що, на утримання; учасники ВВВ), проте розмір пенсії за інвалідністю за цим законом 93 г. граничному max. розміром необмежений.
У пенсійне забезпечення военнослужащих-инвалидов є особливість — їм дозволили на отриманні 2-х пенсій, якщо причини того інвалідності військова травма. І вони мають пенсію за інвалідністю, обчислену у зазначеному порядку (по 90, 93 г. законів) і пенсію за старості, за вислугу років, або у зв’язку з втратою кормильца.
Пенсія за інвалідністю призначається весь період інвалідності. І на випадок підтвердження інвалідності при черговому переосвидетельствовании, виплати їх тривають, проте розмір може зміняться, якщо змінилася група инвалидности.
Що стосується, якщо черговому огляді група інвалідності знімається, то виплата пенсій прекращается.
Якщо обличчя знову визнається інвалідом протягом 5 років по його припинення інвалідності, то виплата пенсії відновлюється виходячи з документів за «старим висновку і призначається вновь.
Виплата пенсії за інвалідністю працюючим пенсионерам.
На відміну від раніше чинного законодавства пенсіонерам у складі інвалідів всіх 3-х груп, продовжують працювати після призначення пенсії, вона виплачується у розмірі не враховуючи з/платы (крім надбавки на иждивение).
У самій Москві рахунок коштів суб'єкта федерації розмір пенсії від старості та інвалідності підвищено для I, II груп до 950 рублів, але це підвищення передбачено лише непрацюючих пенсионеров.
ПЕНСІЇ З НАГОДИ ВТРАТИ КОРМИЛЬЦА
З’являються похідною від пенсії вп інвалідності. Це у цьому, що низку юридичних фактів, необхідні призначення збігаються з юр…
Умови призначення пенсій із нагоди втрати годувальника діляться на:
1. умови, які стосуються кормильцу
2. умови, які стосуються сім'ї втратила кормильца
Умови, які стосуються годувальникам, беруть у себя:
1. необхідно з’ясувати ким був годувальник (звичайним працівником, військовослужбовцям, суддею, прокурором, гос. служащим) цю обставину визначає з якого нормативному акту повинна призначатися пенсія із нагоди втрати кормильца
2. необхідно встановити причину її смерті (вона зазначена в свідоцтві про «смерть), причиною може быть
— загальне захворювання (то тут для призначення пенсії сім'ї необхідно загальний виробничого стажу у годувальника з його віку на даний момент смерті. Тривалість цього стажу визначається за тими самими правилам, що у пенсій за інвалідністю:
а дітей віком із 20 до 23 років потребує 1 року трудового стажа
б) починаючи із 23-ї років виробничого стажу поповнюється 4 місяця з кожного року, але з понад п’ятнадцять лет
в) обличчям до 20 років, але почали вже працювати призначення пенсії із нагоди втрати годувальника не требуется. Если
обличчя до 20 років не почав трудитися доти віку і її немає стажу, вона може бути призначена лише соціальна
пенсия
р) якщо проговорилася особа що було інвалідом із загальних захворювань немає повного виробничого стажу віком, тоді сім'ї може бути призначена трудова неповна пенсія із нагоди втрати годувальника. Розмір цієї пенсії буде визначаться пропорційно наявного стажу годувальника, однак може менше соціальної пенсии
— трудове каліцтво чи проф. заболевание (пенсія призначається сім'ї незалежно від стажу кормильца)
— військова травма (якщо годувальник був військовослужбовцям ОВС, ФСБ, ФАПСИ, то родина мати декларація про пенсію, якщо смерть годувальника настала під час цієї служби незалежно причини смерти)
— поранення, контузія, каліцтво, захворювання, отримані під час військової служби, або більш 3-х місяців після звільнення (родина мати декларація про пенсію, якщо смерть годувальника настала вже після звільнення, але з пізніше 3 місяців, незалежно причини смерті. Пенсія із нагоди втрати годувальника призначатиметься сім'ї, якщо смерть годувальника настала після звільнення зі служби після 3-х місяців, але у слідстві раніше отриманої травми чи поранення, контузії, отриманих ще з часів військової службы).
Умови, які стосуються сім'ї, втратила кормильца:
1. необхідно визначити коло осіб, претендують пенсію. Коло осіб зазначений у законі (коло вичерпний), до нього включаются:
— дети
— брати й сестры
— родители
— супруги
— дід і бабка
— вітчим і мачеха
— пасинок і падчерица
— усиновителі і усыновленные
Коло осіб, забезпечуваних пенсією із нагоди втрати годувальника значно вже кола осіб, котрі мають відшкодування збитків у зв’язку з смертю годувальника і під час своїх трудових обов’язків внаслідок виробничої травми і проф. заболевания. Там родинна зв’язок немає жодного значения.
Законом передбачена умови для братів, сестер, онуків, діда й бабці - у тому, що пенсію отримають, якщо в себе не мають інших, обов’язок яких і утримувати (братові, сестрі може призначили із нагоди втрати годувальника, якщо вони сироти; онукам пенсія за діда чи бабку, якщо онуки круглі сироти; а дідові і бабі - якщо в себе не мають детей).
2. вищезазначені члени сім'ї, втративши годувальника мають бути непрацездатними. За законом непрацездатними вважаються діти які досягли 18 років. Діти, навчальні на денному навчанні умовно вважаються непрацездатними до 23 років. Непрацездатними інші члени сім'ї вважаються, якщо вони загального віку — чоловіки — 60 років, жінки — 55 років, або є інвалідами одній з 3-х груп. Закон відносить до умовно непрацездатних котрогось із батьків, чоловіка, брата, сестру, які опікуються дітьми померлого які досягли 14 років і работают.
3. члени сім'ї, втративши годувальника мали бути утримує годувальника. По утриманням розуміється одержання годувальника основного постійного, або переважного джерела коштів существования.
Пенсійне законодавство не требует:
— аби в утриманці був відсутній інший джерело доходу, тому утриманцем може визнаватися і той член сім'ї, що мав прибуток, та його дохід, що він отримував від годувальника для нього преимущественным
— щоб факт утримання мала місце саме на момент смерті кормильца
— щоб утримання тривало протягом якогось відрізка времени
— щоб визнання факту утримання, члени сім'ї годувальника мешкали разом із і вели до своє загальне хозяйство.
Пенсійне законодавство визнає дітей утриманцями обох батьків на силу законом і тому факт утримання дітей не вимагає доказательств.
Факт утримання за загальним правилом підтверджується довідкою в житлово-комунальному органі, проте, коли ці органи мають даними факт утримання, або дають довідку, які заперечують факт утримання, це не позбавляє встановлювати членів сім'ї фактів утримання у суді.
Із загального правила, що члени сім'ї у змозі забезпечити пенсією із нагоди втрати годувальника, якщо вони перебували з його утриманні, закон передбачає такі исключения:
1. батькам, або чоловіка які годувальника у результаті військової травми пенсія призначається незалежно від факту иждивения
2. батько, чоловік, дід, баба, брат, сестра, що доглядають дітей померлого до 14 років і работают
3. батько, чоловік не знаходили утримує годувальника забезпечується пенсією, тоді як згодом вона втратила джерело засобів існування (даний юр. факт визначає комісія з призначенню пенсии)
Особливості пенсійного забезпечення сімей военнослужащего.
Пов’язано про те, що можуть отримувати пенсію за випадку втрати годувальника либо:
— за законом від 20. 11. 90 г. «Про гос. пенсиях до» — це сім'ї, військовослужбовців, що проходили військову службу по призыву
— за законом від 12. 02. 93 г. «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову служби в ОВС…» — це сім'ї військовослужбовців за контрактом і кадрових військовослужбовців офіцерського состава.
Ці закони передбачають пенсійне забезпечення батьків загиблих військовослужбовців. До 1999 року декларація про пенсійне забезпечення у зв’язку з загибеллю військовослужбовця на пільгових підставах мали батьки тільки військових за призовом. З 1999 року — право та інших батькам військовослужбовців. У зв’язку з цим скасовано закон 1992 р. «Про пенсійне забезпечення батьків загиблих військовослужбовців, проходять військову службу по призыву».
Пенсійне забезпечення батьків загиблих військовослужбовців мають такі условия:
a) батьки військовослужбовців (загиблих) мають право отримання 2-х пенсій: пенсії із нагоди втрати годувальника, трудова пенсія від старості, за інвалідністю за вислугу років, соціальну пенсию
b) пенсії обом батькам призначаються у віці батькові - 55 років, матері - 50 лет
з) до 1999 року обсяг пенсії = min. пенсії від старості, після 1999 р. = max. (тобто. = 3 min.)
Батьки мають право цю пенсію незалежно причини смерті військового, крім випадку, коли смерть годувальника є протиправним винним поведением.
Право з цього пенсію батьки мати у тому разі, якщо смерть настала після звільнення, але з пізніше 3-х місяців. Якщо смерть настала після 3-х місяців, лише якщо смерть настала через поранення, контузії під час службы.
Розмір пенсії із нагоди втрати кормильца.
Складає 30% від середнього заробітку годувальника кожного члена семьи.
Особливий розмір передбачено законом для дітей круглих сироти й діти незареєстрованого шлюбу — розмір пенсії за дитини встановлюється у твердій сумі і з з/платы годувальника не обчислюється. Розмір пенсії становить 150% від min. пенсії від старості (150% від 153,15 рублей)
Закон 90 г. передбачає min. і max. розмір цієї пенсии:
— min. кожного членів сім'ї (крім дітей круглих сиріт) може бути менше 2/3 від min. по старости
— max. кожного членів сім'ї може бути більше min. пенсії від старості (крім круглих сирот)
До даної пенсії закон 90 г. передбачає надбавки:
a) надбавка на те що за пенсіонером коли вони 80 лет
b) надбавка на те що за пенсіонером інвалідом I группы
Розмір надбавки до чи b) = min. пенсії по старости
з) надбавка на те що одним пенсіонером, які отримують пенсію за випадку втрати годувальника — отримує надбавку є мед. заключение, що він вимагає постійного догляду. Розмір надбавки = 2/3 від min. по стрости
d) надбавка на дітей-інвалідів до 18 років (їм нараховуються надбавка = min. пенсії від старості, і якщо дитина-інвалід круглий сирота = 2 min. пенсії по старости)
e) надбавка учасники ВОВ
Розмір пенсії із нагоди втрати годувальника, призначувані згідно із законом 12. 02. 93 г. «Про пенсійне забезпечення осіб, проходять військову службу …» залежить від причини смерті кормильца:
1. якщо причини того смерті годувальника військова травма, то розмір пенсії становить 40% від суми грошового забезпечення кожного члена семьи.
У розмірі 40% від суми грошового забезпечення встановлюється на дітей круглих сиріт та дітей померлої
самотньою матері незалежно причини смерті кормильца
2. якщо причини того смерті інша (контузія тощо.), то розмір пенсії кожного членів сім'ї становить 30% від суми грошового забезпечення, у своїй max. розмір даної пенсії твердої суми не ограничен.
За законом 93 г. до цієї пенсії нараховуються самі надбавки й у так само розмірах як за законом 90 г.
Особливий розмір пенсії встановлюється батькам загиблих військовослужбовців (згідно із законом 90, 93гг.) — становить 3 min. пенсії по старости.
Наділення часткою пенсії із нагоди втрати годувальника виплату пенсії на дітей, що є на повному гос. обеспечении.
Пенсія із нагоди втрати годувальника призначається загалом сім'ю з сумою пенсії полягає кожного члена семьи.
У той самий час закон передбачає правила, що у вимозі кожного членів сім'ї його частка пенсії то, можливо виділено і виплачуватися безпосередньо цьому одержувачу (вимога виділення частки на неповнолітнього дитини може бути пред’явлена органам виплачують пенсію їх законним представителем).
При виділенні частки пенсії вона виділяється у тому розмірі, поставленого для даного члена семьи.
На дітей, що є на повному гос. обеспечении (в дитбудинках) призначена пенсія выплачивается:
a) якщо діти круглі сироти й у дитбудинку (50% виявленої пенсії, у своїй пенсія перераховується з їхньої розрахунковий рахунок у банку, і накопичується з досягнення повноліття і видається полностью)
b) на дітей, які мають відсутня один батько (пенсія виплачується у вигляді 25% виявленої суми і може перечислятся з їхньої розрахунковий рахунок у банке)
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ ЛЕТ.
— Це щомісячні грошові виплати, вироблені громадянам у зв’язку з їх певної проф. деятельности, зазвичай, незалежно від його віку, розміру якого порівнянний з минулим заработком.
Пенсійне законодавство закріплює коло осіб, забезпечуваних даними пенсіями. Витрати вислугу цих пенсій істотно впливають на дорожнечу пенсійної системи. У жодній іншій країні немає переліку широкого обгрунтування отримання пенсій незалежно стану працездатності і возраста.
Пенсії за вислугу років із федерального рівня переміщається на галузевої рівень, тобто. їх фінансування майбутньому має здійснюватися не було за рахунок спільних страхових платежів до пенсійний фонд, а й за рахунок доп. взносов работодателя.
Основна мета цієї пенсії - стимулювати залишення тієї роботи у зв’язки України із якої ця пенсія призначена, оскільки продовження її ризикованим втрати здоров’я (приклад: робота у ролі льотного складу у цивільному авиации).
У зв’язку з цим законодавство передбачає загальне правило — дана пенсія за вислугу років не виплачується при продовженні тієї ж самої роботи у зв’язки й з якої вони мали призначена та виплачується повністю, якщо пенсіонер дбає про іншу роботу. Як виняток виплата цієї пенсії при продовженні тієї ж самої роботи передбачено лише для:
— учителей
— осіб, зайнятих на відкритих гірських підземних работах
— працівників охорони здоров’я на сільському хозяйстве.
Умови призначення пенсій за вислугу лет.
Залежать від цього, з якого нормативному акту призначається пенсия.
За законом від 20. 10. 90 г. пенсії за вислугу років назначаются:
a) педагогічним працівникам незалежно від його віку при вислуги 25 лет
b) працівникам охорони здоров’я незалежно від його віку при вислуги у місті - 30 років, при вислуги в с/хозяйстве — 25 років. Якщо обличчя працювало як у місті, і у сільській місцевості, то 30 років, але робота у с/местности зараховується у цю вислугу в пільговому порядку 1 рік = 1,3 года
При обчисленні вислуги a) і b) застосовуються списки установ і посад, робота у яких входять у цю вислугу. Списки затверджені Урядом. У 1999 р. з 01 листопада стануть до ладу нові списки, що значно обмежили коло осіб, зокрема робота з сумісництву педагогічних й охорони здоров’я не включаються, вони лише з штатної должности.
з) працівникам цивільної авіації умови призначення пенсії залежить від того, якої категорії належить працівник даної авиации:
— льотні і летно-испытательный склад (пенсія незалежно від його віку, при вислуги чоловіки — 25 років, жінки — 30 лет)
— авіадиспетчер (пенсія призначається з урахуванням віку чоловіки — 55 років, жінки — 50, при загальному стажі (25, 20 років) і вислуга повинна бути щонайменше чоловікам — 12,5 років, жінкам — 10 лет)
— інженерно-технічні працівники (пенсія призначається з урахуванням віку чоловіки — 55 років, жінки — 50 років, при загальному стажі - 25, 20 років, вислуга 20 років — чоловіки, 15 років — женщины)
d) артисти (пенсія призначається незалежно від його віку, крім борців цирку та артистів драмтеатру, тривалість вислуги залежить від жанру від 15 до 30 лет:
15 років — вислуга для:
— артистів балета
— сольні партії
— повітряні гимнасты
— клоуни (крім эксцентриков)
20 років — вислуга для:
— інші артисти цирка
— балета
— балет на льду
25 років — вислуга для:
— артисти, які відіграють на духових инструментах
— дресирувальники диких зверей
— каскадери і т.д.
30 років — вислуга для:
— інші артисти проф. хоров
— артисти драмтеатров, досягли 55 лет
e) деякі категорії працівників пенсія призначається у зв’язку з несприятливими умовами праці, їм можуть також із вибору призначатися пенсії по старости:
— працівникам аварійно-рятувальної служби проф. формирований (пенсія призначається при вислуги — 15 років, незалежно від возраста)
— працівникам на підземних і чотири відкритих гірничих роботах (пенсія призначається при вислуги — 25 років, незалежно від возраста)
— плавальний склад судів морського, річкового флоту (пенсії призначаються при вислуги чоловіки — 25 років, в жінок — 20 лет)
Пенсія за вислугу років виходячи з спец. нормативных актов:
1. пенсія за вислугу років у відповідно до закону 93 г. кадровому офіцерському складу Збройних Сил, службовців МВС, установі і органи кримінально-виконавчої системи декларація про пенсію незалежно від його віку за наявності причин:
— вислуга щонайменше 20 лет
— звільнення зі службы
Якщо вислуга рівна 20 років відсутня, то, при складному юридичному складі нього включены:
a) причина звільнення з воен. службы повинна быть:
— або стан здоров’я,
— або оргшататные заходи,
— або досягнення граничного віку перебування на службі
b) вимога віку момент звільнення щонайменше 45 лет
з) стаж загальний щонайменше 25 лет
d) наявність вислуги щонайменше 12,5 лет
За нормами цього закону (93г.) пенсія за вислугу років призначається службовцям податкової поліції, ФСБ, ФАПСИ, прокурорско-следственным работникам.
2. пенсія за вислугу років призначається гос. служащим відповідно до Указом Президента, к-ый передбачає, що гос. служащим, при застереження роботи гос. служащего встановлюється з/плата до гос. пенсии, встановленої у законі 90 г. Право на доплату мають ті службовці, хто має вислуга чоловіки — 12,5 років, жінки — 10. У 99 г. Президентом у цей указ вносять зміни в раніше встановлені правила гос. служащего. Ці зміни у тому, що на доплату пенсії набувають службовці, мають вислугу 15 років і чоловіків і жінок, і навіть зменшується розмір доплаты.
3. законом про «Статусе суддів» передбачено грошове зміст суддів, які у відставку, необлагаемое податком. Розмір змісту становить 80% від з/платы судді при вислуги рівної 20 років, кожний рік вислуги понад необхідного розмір поповнюється 1%, однак може бути 85% від з/платы судьи.
Розмір пенсії за вислугу лет.
Пенсії, призначувані згідно із законом 90 г. визначаються як і додаткової пенсії від старості. Виняток передбачений лише стосовно max. розміру пенсії за выслугу:
1. для летно-испытательного складу (їх пенсія твердим max. не обмежується, їх пенсія їх може становити 75% від середнього заробітку без обмеження твердо-максимального предела)
2. члени лётных екіпажів громадянкою авіації (пенсія вищому max. розмірі, ніж пенсія від старості; пенсія то, можливо 2,2% від max. середнього заробітку країни (в 3 кв. 99 г. = 1383 руб.)
3. працівникам, зайнятим на підземних і великих відкритих гірничих роботах (пенсія встановлюється при вислуги (25; 20 років), 75% від середнього заробітку і max. розмір пенсії = 3,5 min. пенсії по старости.
СОЦІАЛЬНА ПЕНСИЯ
Відповідно до законом від 20. 11. 90 г. ці пенсії призначаються кожному непрацездатному гражданину.
Закон 90 г. ділить непрацездатних на категории:
1. інваліди I групи, інваліди з дитинства II групи, діти-інваліди круглі сироти і інваліди до 18 років (соц. пенсия призначається у вигляді min. від старості (153, 15 крб.) + компенсація 300 крб., ще дітям інвалідам до 18 років та інвалідів з дитинства II групи дається надбавка на перехід у розмірі min. від старості, а дітям-інвалідам круглим сиротам — 2 min. по старости)
2. й інші інваліди II групи, крім з дитинства, діти втративши 1 із батьків; особи досягли (м — 65 років, ж — 60 років) (соц. пенсия = 2/3 від min. від старості + 300 руб. компенсация)
3. інваліди III групи (соц. пенсия = 50% від min. від старості + 300 крб. компенсациия)
Особи, отримали соц. пенсию заслуговують отримувати її у період работы.
ЛІТОЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ, СКЛАД ЗАРОБІТКУ
І ПЕРІОДИ, ЗА ЯКІ ВІН ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
Правила обчислення пенсії залежить від норм. акта. За законом від 20. 11. 90 г. всі види пенсій обчислюються з середньомісячного заробітку, крім круглих сиріт, середньомісячний заробіток визначається за вибором самого пенсіонера, або будь-які 60 міс. поспіль, або у період — останні 2 року работы.
До складу заробітку з урахуванням визначається розмір пенсії охоплюють усі види виплат (основний заробіток, преміальна, вислуга років тощо.), включається і заробіток за сумісництвом; винагороди по гражд. -прав. договорам, тобто. в заробіток для обчислення пенсії враховуються все виплати, із яким сплачуються відрахування в ПФ.
З 01. 01. 01.г. входить у силу ч.2 таки Податкового кодексу, у якій в гл. 24 передбачаються спеціальний налог.
ПЕРЕРАХУНКИ ПЕНСИИ
Пенсійне законодавство передбачає випадки, коли раніше призначена пенсія то, можливо пересчитана:
1. у зв’язку з збільшенням після призначення пенсії загального чи спец. стажа, дає 1% для підвищення зарплатню за кожен рік стажу. Особам, які мають розмір пенсії вже підвищено на 20% перерахунок не производится.
2. перерахунок то, можливо зроблено з вищого заробітку, отриманого пенсіонером після отримання пенсії. Перерахунок виробляється заробітку за 2 роки роботи після призначення пенсії чи перерасчета.
3. перерахунок може виробляється, якщо пенсія було призначено при неповному стажі роботи, за кожні знову відпрацьованих повних 2 року за заявою пенсіонера розмір пенсії увеличивается.
4. перерахунок виробляється та інших випадках, коли виникають обставини, що дозволяють підвищення чи зменшення розміру пенсії (зміна групи інвалідності, надходження пенсіонера працювати, одержують надбавку на утриманців і т.д.).
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСИИ
Передбачено законом 90 і 93гг.
Вона у цьому, що розміри пенсії обчислені у порядку додатково підвищуються або визначений % від основного розміру пенсії, або на тверду сумму:
— героям Радянського Союзу, РФ, соц. труда (призначені всі види пенсій додатково підвищуються на 50% від основного розміру (не враховуючи надбавок і компенсацій). Підвищення на 50% виробляється за кожне вироблена звание
— особи, нагороджені орденом труд. славы 3-х ступенів і поза службу у збройних сила 3-х ступенів — 15% від основного размера
— підвищення пенсії на тверду суму становить 100% min. від старості всім, хто пропрацював під час ВВВ щонайменше 6 місяців, або одержав ордени за праця викладачів у тылу)
— інваліди у складі дітей, отримали інвалідність під час ВВВ чи у із військовими діями біля СССР
— особи, нагороджені медаллю, або знаком у період перебування в блокадному Ленінграді - 100%, і 50% підвищується особам, із числа репресованих й у згодом реабилитированных.
ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСИЙ
Передбачено законом 90 г. Повинна здійснюватися щокварталу. Усі пенсії згідно із законом повинні щокварталу підвищуватися на індекс зростання цін инфляции.
Індексацію замінена компенсацією, тобто. підвищення пенсій не так на індекс, але в тверду однакову суму. Після цього з компенсації знову перейшов у индексацию.
Нині індексація здійснюється щокварталу з урахуванням зростання середньої з/платы країни. Уряд щокварталу стверджує середню з/плату.
ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПЕНСИЕЙ
За призначенням пенсії громадян можна звертатися або до роботодавцю, або у орган соц. защиты населения.
Роботодавець протягом десяти днів оформляє всі необхідні для пенсії документи і відправляє направляти до органу соц. защиты населения.
Цей орган протягом десяти днів із дня отримання документів мусить прийняти рішення й призначити пенсию.
Якщо пенсія призначається по спец. актам, то звернення з ним має бути, у відповідні пенсійні служби (приклад: ФАПСИ до служби ФАПСИ, якщо суддя, то Минюст)
СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСИИ
З дня звернення його. Днем звернення вважається день надходження документів мають у орган, призначає пенсії. Якщо до подання прикладені в усіх документи, то закон 90 г. надає право громадянинові протягом 3-х місяців додати інші документи. На цьому правила передбачені исключения:
1. пенсія за інвалідністю призначається від часу встановлення інвалідності, якщо проговорилася особа звернулося по пенсію не пізніше 12 місяців із дня визнання инвалидности
2. пенсія із нагоди втрати годувальника — від часу встановлення смерті годувальника, але з пізніше 12 місяців. Якщо пізніше, то пенсія призначається лише за 12 міс. з подачі заявления.
СУПЕРЕЧКИ ПО ПЕНСІЙНИМ ВОПРОСАМ
До ухвалення закону 90 г. суперечки розглядалося лише в адміністративному порядку і суду не підвідомчі. Якщо громадянин незгодний із рішенням, може оскаржити його в вищестоящий орган і якщо рішення вищого органу їх влаштовує, тоді може звернеться зі суперечкою в суд.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАКОНОМ 90 г.
1. відповідальність роботодавців організацій, що видали документи для пенсії з недостовірними даними. Сума пенсій із таких документам відшкодовуються органом в ПФ як незаконная
2. відповідальність пенсионера:
— якщо пенсіонер представив явно неправдиві документы
— якщо пенсіонер своєчасно не повідомив про обставини, манливих зменшення розміру пенсії, або його припинення. У таких випадках переполученные суми утримуються з пенсії, але з більш 20% за будь-якої черговий виплаті. Якщо виплата пенсії припинено, то пенсіонеру може бути пред’явлений позов органом выплачивающим з/плату і может…
3. відповідальність органів назначающих і виплачують пенсію, коли з їх вини громадяни недоодержали суми пенсії, всі вони зобов’язані виплачувати йому недоотримані суми весь час недоотримання. Якщо пенсія була отримана з вини самого пенсіонера, вона виплачується за минуле час, але з більш, як 3 года.
ПОСІБНИКИ І КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ПО СИСТЕМІ СО.
Поняття допомог і їх классификация.
Посібники — грошові виплати, вироблені громадянам щомісяця, одноразово, або періодично з відшкодування втраченого їм заробітку, або із метою матеріальної поддержки.
Видів посібників багато, але де вони классифицируются:
1. щодо терміну выплаты
a) щомісячні (приклад: на дітей до 16лет; безробітним)
b) единовременные:
— у зв’язку з народженням дітей;
— на поховання;
— мед. работникам, які заразилися ВИЧинфекцией;
— громадянам, потерпілим у зв’язки й з тероризмом;
— громадянам у зв’язку з поствакцинальным осложенинием
2. із цільового назначению
a) посібники, які виплачують із єдиною метою повного чи часткового втраченого заработка:
— посібники з тимчасової працездатності, при вагітним і пологам, які сумуються з минулим заработком
— допомоги за безробіттям, яка частково підсумовується з заработком
— посібник під час відпустки з догляду дитину до $ 1,5 років, що має частково відшкодувати втрачений заработок
3. залежно від фінансового джерела, рахунок коштів якого посібники выплачиваются:
a) різні посібники, фінансованих рахунок коштів ФСС (страхові пособия):
— по тимчасової нетрудоспособности
— вагітним і родам
— жінки, які стали облік вранці терміни беременности
— після виходу дитину до $ 1,5 лет
— на поховання разі смерті работника
Цими посібниками забезпечуються ті особи, які працюють за труд. договору, або на інших засадах за труд. договору, але під час цієї роботи підлягають обов’язковим страховим внескам (адвокати, старателі і т.д.)
b) посібники, фінансовані рахунок коштів суб'єктів всіх уровней:
— посібники при народженні ребенка
— посібник на дитини до 16 років, тоді як сім'ї середньо душової дохід вбирається у прожиткового мінімуму у цьому регионе.
ПОСІБНИКИ ПО ТИМЧАСОВОЇ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Це єдиний вид посібників, який до нашого часу регулюється старим нормативним актом «Положенням про порядок забезпечення посібником про гос. социальном страхуванні», затверджений 12. 10. 84 г. Президія ВЦСПС.
Право це посібник мають ті особи, які підлягають обов’язковому соц. страхованию (Не тільки пенсійного страхування). Передусім це які працюють за трудовому договору; члени кооперативів; адвокати та інші особи, за яких страхувальник вносить страхові платежів до Фонд обов’язкового соц. страхования.
Право На цей посібник залежить від 2-х юр. фактов:
1. наступ тимчасової непрацездатності, яка засвідчується лікарняним бюлетенем листом (б/л). Якщо б/л втрачено, то мед. орган, який видав його видасть дублікат б/л, але за умови, що працівник підтверджує довідкою організації про неотриманні посібники з раніше виданій б/л. Ніякі інших документів крім б/л не приймаються доказом нетрудоспособности.
2. декларація про посібник виникає лише у осіб, які мають тимчасова непрацездатність настала у період роботи (тобто. під час, коли обличчя полягала в труд. правоотношении). На цьому загальне правило «Становище 84 г.) передбачає исключения:
a) посібник то, можливо видано, якщо непрацездатність працівника настала після увольнения:
— у зв’язку з захворюванням туберкулезом
— у зв’язку з будь-якою іншою захворюванням, коли вона тривало понад 1 міс., непрацездатність встановлена у перебігу 1 місяці після звільнення (якщо звільнення був пов’язані з протиправним винним поведінкою, тобто. було по шанобливій причине)
Отже, декларація про посібник по тимчасової непрацездатності (по б/л) залежною ні від членством профспілці, ні від тривалості трудового стажа.
Термін виплати посібників з тимчасової нетрудоспособности.
Беруться з першого дня захворювання і по выздоровления.
Інструкцією про порядок видачі документів, підтверджує тимчасову непрацездатність передбачено, що б/л може видаватися одноосібно лікарем до 1 місяці, а, по висновку КЭК (клинико-экспертная комісія) до 10 місяців поспіль, а окремих випадках — за сприятливого прогнозі лікування та профілактики до 12 месяцев.
Збільшення тривалості видачі б/л проти встановленої раніше (трохи більше 4-х місяців поспіль) не позбавляє адміністрацію звільнити працівника хворої понад 4-х місяців поспіль по ст. 33 КзпПр п. 5 (у разі такого звільнення, звільненому триває виплачуватися посібник по б/л даним роботодавцем до одужання, або до встановлення групи инвалидности).
Отже, декларація про посібник по тимчасової непрацездатності мають значення і ті особи, які звільнені, але непрацездатність які мають настала під час работы.
Із загального правила, у тому, що посібник видається з першого дні одужання, є винятку, коли час виплати посібники ограничен:
a) тимчасовим і сезонним працівникам (не довше 75 календарний днів виплачується пособие)
b) при побутової травмі (із шостого дня непрацездатності, у перші 5 днів видається б/л і довідка про звільнення з посади). Якщо працівник протягом 5-ти днів після травми продовжував роботу, то роботодавець немає права позбавляти його посібники ми такі 5 днів після отримання б/л. Травма не вважається побутової, якщо вона отримана внаслідок стихійного лиха, повені, або стало наслідком анатомічного дефекту пострадавшего
з) працюючим інвалідам (вони мають пенсию):
— посібники їм видається максимум 5-ти місяців протягом всього календарного года
— інвалідам, хворим туберкульозом (до 10 міс. поспіль, однак упродовж 2-х календарних років подряд)
d) якщо посібник видається працівникові у зв’язку з визволенням його з посади викликаним необхідністю догляду за хворим членом семи:
— у разі відставки за дорослим членом сім'ї посібники видається максимум 3-х календарний днів, й у виняткових випадках (з урахуванням тяжкості захворювання) — трохи більше 7 дней
— у разі відставки за хворою, посібник видається після виходу за ребенком:
які досягли 7 років — весь час, протягом якого дитина потребує за уходом
від 7−15 років — трохи більше 15 днів, коли з висновку КЭК, то понад п’ятнадцять дней
дитину, коли вони 15 років — видається такий самий термін як і поза дорослим членом сім'ї. Аналогічні правила діють у разі, коли дитина поміщений у стаціонарне учреждение.
посібники з догляду дітей, страждають ВІЛ-інфекцією; захворюванням крові; мають опікові поразки — незалежно від його віку дитини видається весь час звільнення з работы.
З 94 г. введено правило виплати посібники з тимчасової непрацездатності працівникові, здійснює те що дитину до $ 1,5 років, якщо мати дитини, находящая у відпустці після виходу за ні, занедужала — видається на время.
Розмір пособий.
Залежить причини непрацездатності:
1. при трудовому каліцтво і проф. заболевании посібник завжди видається в 100% заробітку. У розмірі 100% заробітку выдается:
— працівникам (матері, батькові), у яких своєму утриманні 3-х і більше дітей, тоді як перебігу останніх 8 років в них було звільнення порушення трудовий дисциплины
— інвалідам ВВВ та інших, прирівняним до них инвалидам
— ліквідаторів аварії на Чорнобильської АС, і навіть громадянам, захворювання яких пов’язане з радіацією внаслідок аварії на Чорнобильської АС
— працівники, які досягли 21 року у складі круглих сирот
2. у разі непрацездатності результаті загального захворювання розмір залежить від безперервності стажа:
— при безупинному стажі до 5 років — 60% заработка
— при безупинному стажі від 5 до 8 років — 80% заработка
— при безупинному стажі від 8 і більше — 100% заработка
Літочислення розміру пособий.
Обчислюються або з середньомісячного заробітку (якщо застосовується відрядна система з/платы, або погодинна). І тут середній заробіток визначається за 2 календарних місяці, попередніх тому місяцю, у якому настала непрацездатність. Якщо оплату виготовляють основі місячний оклад, ставки не змінюється по місяців, то посібник обчислюється від цього окладу, ставки, яку працівник отримує на день наступу нетрудоспособности.
Розрахунок посібники з тимчасової непрацездатності виробляється так: оклад, ставка ділиться на кількість робітників днів за графіком місяці непрацездатності. Якщо посібник обчислюється з середньомісячного заробітку за 2 місяці, то загальна сума фактичного заробітку за 2 місяці ділиться на кількість робітників днів за графіком у тих 2-х місяцях. Отримана величина — середній денний заработок.
За підсумками середньоденного заробітку необхідно обчислити денний посібник. Розмір цієї допомоги становить або 100%, або 80%, 60%.
Отримане денний посібник збільшується на кількість робітників днів пропущених у слідстві тимчасової непрацездатності. Отримана сума це і є сума, належна работку посібник по тимчасової непрацездатності (за мінусом прибуткового податку) і видається работнику.
Позбавлення посібники з тимчасової нетрудоспособности.
У положенні 84 г. передбачено, що працівник то, можливо позбавлений посібники з тимчасової нетрудоспособности:
1. якщо зумисне завдає збитків свого здоров’я з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків, або симулює захворювання (у випадках выплаченное посібник працівникові стягується із нього судовому порядке)
2. якщо непрацездатність працівника стала результатом зловживання алкоголем, наркотиком, або настало через дії, вчинених у такому состоянии
3. якщо непрацездатність настала внаслідок здійснення ним дій уголовно-наказуемых
4. порушують режим вказаний лікарем без поважних причин;
— з'явився його до лікаря у визначений термін без поважної причини;
— з'явився в медико-соціальну експертну комісію
У таких випадках посібники позбавляються працівники з припущення відповідного нарушения.
5. працівник, який учинив прогул перед настанням тимчасової непрацездатності позбавляється посібники попри всі час нетрудоспособности.
ПОСІБНИКИ ПО ВАГІТНОСТІ І РОДАМ
Призначаються відповідно до законом від 19. 05. 95 г. «Про гос. пособиях громадянам, мають детей».
Права цього посібник мають ті жінки, які підлягають обов’язковому соціального страхування, оскільки це страхове посібник.
Як виняток посібники призначаються жінкам, звільненим з ліквідацією організації, якщо відпустку в них настав вагітним і пологами протягом 12 місяців після цього звільнення, але дане посібник призначатиметься їй органом соціального захисту населення за місця проживання у вигляді (з 01. 01. 01 — 100 крб. в міс., а до 01. 01. 00 г. — 100% мрот (83,49 руб.)
Посібники вагітним і пологам видається в 100% мрот середнього заробітку і максимальним межею не ограничена.
Тоді як посібники з тимчасової непрацездатності зараз у відповідність до указом Президента обмежується граничною сумою, рівної 85 мрот.
Посібники вагітним і пологам видається за 70 днів до родів та 75 днів ж після пологів, при многоплодном — 84 дні родів та при народженні двійні і більше дітей 110 днів ж після пологів. Якщо пологи були ускладнені, то 86 календарний днів післяпологової период.
Крім посібників з вагітності і пологам, жінкам виплачується додаткове одноразова допомога, якщо вони почали на облік у жіночій консультації вранці терміни вагітності (до 12 тижнів). Розмір посібники = 100% мрот до 01. 01. 00 г., а після 01. 01. 00 г. = 100 рублей.
У зв’язку з народженням дітей, сім'я отримує одноразова допомога, причому немає значення працюють чи батьки чи ні. Розмір посібники = 15 мрот до 01. 01. 00 г., а після …
У зв’язку з народженням дітей працюючої матері чи батькові надається відпустка для догляду дитину до $ 1,5 років. Розмір = 2 мрот до 01. 01. 00 г., після 200 рублей.
Кожній сім'ї, до складу якої входять неповнолітні діти призначаються одноразові підмоги кожного дитину поруч із першого дні його його й до 16 років, якщо вона навчається — до 18 років. До 98 г. декларація про це посібник мала будь-яка сім'я, у якій середньо душової дохід вбирається у прожиткового мінімуму у цьому регіоні. Розмір посібники становить 70% мрот, і з 01. 01. 00 г. — 70 рублей.
Самотнім матері та коли батько дитини не визнаний, розмір посібники у встановленому законі порядку збільшується удвічі і становить 140 рублей.
Посібники на дітей, батько якого з заклику чи батьки ухиляються від аліментів, підвищується на 50% і з от. 01. 00 г. = 105 карбованців і такому розмірі виплачуються протягом усього періоду поки служить батько, або розшук родителя.
ПОСІБНИКИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Відповідно до законом «Про зайнятість до». Право допомогу має абсолютно кожен, зареєстрований службой…
Розмір посібники залежить цілої низки юридичних фактів й або з урахуванням середнього заробітку протягом останніх 3 місяці, або встановлюється в твердому размере.
Особам, які мали роботи й які її, які працювали щонайменше 26 календарних тижнів протримала у протягом останніх 12 місяців перед визнанням їх безробітними, посібники обчислюються з урахуванням середньо місячної зарплати протягом останніх 3 місяці работы:
— за перші 3 місяці = 75% від середнього заработка
— за такі 4 місяці = 60% від середнього заработка
— за іншої період = 45% від середнього заработка
У цьому розмір посібників може бути вище прожиткового мінімуму у цьому регіоні хоч і може бути нижче 25% у цьому регіоні, і нижчу від мінімальної зарплати, і з 01. 01. 00 г. щонайменше 100 рублей.
Розмір посібники підвищується безробітним, у яких своєму утриманні неповнолітніх дітей на 10% прожиткового мінімуму у регіоні кожного утриманці. Якщо обидва батьки безробітні, то підвищується для двоих.
Посібники встановлюються у твердій сумі, рівної 20% прожиткового мінімуму у цьому регіоні, але з нижче 100 рублей:
— особам, які шукають роботу впервые
— особам, які пропрацювали 26 повних календарних тижнів протримала у протягом останніх 12 месяцев
— особи, які шукають роботу після тривалої перерви після 1 года
— особам, які від напрями служби зайнятості проходження від професійної перепідготовки, або були отчислены з навчального заведения
— особи, які складалися обліку як безробітного протягом 18 тижнів і не трудоустроены.
Терміни виплати пособия.
За загальним правилом, посібник видається не довше 12 місяців протягом 18 місяців хто перебував обліку, а особам, у яких тривалий загальний виробничого стажу, термін отримання збільшується …
Закон «Про зайнятість населення» передбачає ряд випадків, коли безробітний то, можливо позбавлений посібники одночасно виведення з обліку як безробітного, у своїй позбавлене посібник без виведення з обліку у зв’язку з порушенням правил перереєстрації органів занятости.
ОДНОРАЗОВІ ПОСОБИЯ
1. посібники кожній родині у зв’язку з народженням ребенка
2. соц. пособия на поховання (а то й скористалися безплатними ритуальними послугами. Посібник виплачується органом, який виплачував пенсію померлого, і якщо посібник не виплачувалося — органом соц. защиты населення. Посібник одно розміру реальну вартість ритуальних послуг у цьому регіоні, але з понад 10 мрот, і з 01. 01. 00 г. — 1000 рублів. Посібник видається виходячи з типовий довідки, яку видає ЗАГС одночасно з свідченням про «смерть. Дублікат довідки не видається. Посібник виплачується коли його було не пізніше 6 місяців із дня смерти)
3. одноразові підмоги громадянам у складі мед. работников, які заразилися ВІЛ інфекцією у зв’язку з … Розмір = 100 мрот, і з 01. 01. 00 г. — 10 000 рублів. Що стосується смерті мед. работника посібник видається сім'ї, в 100 мрот, і з 01. 01. 00 г. — 30. 000 рублей.
4. посібник громадянам, які мають виникли поствацинальные осложения» … … …
5. посібники громадянам, потерпілих у зв’язку із залученням для боротьби з міжнародним тероризмом (разі смерті в семье)
КОМПЕНСАЦИИ
Система компенсаційних виплат передбачає такі випадки надання громадянам компенсации:
1. працівникам, які у змушених відпустках без збереження з/платы (= мінімальної оплаті, але з більш 3-х месяцев)
2. студентам по стаціонарної денний форми навчання під час академічного відпустки з мед. показаниям (= 50% мрот, і з 01. 01. 00 г. = 50 карбованців на мес.)
3. дружинам службовців ОВС у віддалених гарнізонах, якщо вони можуть бути працевлаштовано і одержують допомогу безробітним (=50% мрот, з 01. 01. 00 г. — 50 рублей)
4. працездатним непрацюючим громадянам, здійснюють те що за особами, досягли 80 років; інвалідами I групи; дитиною інвалідом до 18 років (= 60 мрот, і з 01. 01. 00 г. — 60 карбованців на месяц)
5. громадянам, взяли виховання до сім'ї дітей за умов опіки й піклування. Органи опіки й піклування відкривають рахунок і щомісяця перераховують грошей харчування, одяг, соціально-побутове обслуговування, іграшки, меблі, якщо вона міститься у сім'ї 1 року. Суми компенсації визначаються нормами витрат утримання дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячому установі у цьому регионе
6. учням навчальних закладів початкових, середніх та вищих професійних утвореннях як у державних муніципальних установах харчування у вигляді 3% мрот щодня, і з 01. 01. 00 г. — 3 рубля.
7. змушені переселенці і біженці (носять одномоментний характер)
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОМОЩЬ
17. 07. 99 г. федеральний закон «Про державну соц. помощи». Вперше у Росії передбачені підстави для соціального забезпечення як бідність.
Цього закону ввів і розпочнеться новий вид соціального забезпечення — державну соціальної допомоги. Вона надається за рішенню органу виконавчої самотньо котрі живуть громадянам, або сім'ї, які мають посередньо душової дохід нижче від прожиткового мінімуму у цьому регионе.
Розмір державної соц. помощи дорівнює разднице між посередньо душовим доходом і прожитковим мінімумом у цьому регіоні кожного члена семьи.
У цьому гос. соц. помощь повинна бути надана в форме:
— грошових виплат;
— натуральному забезпеченні;
— субсидій терміном 3-х месяцев

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою