Угода про переказ боргу

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Угода про переказ боргу

УГОДА про переказ боргу
м. ____________ «____» ___________ 199 ___ р.
ПЕРЕКАЗНИК: ____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
НАСТУПНИК: _____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
уклали Дану Угоду про наступне:
1. ПЕРЕКАЗНИК передає, а НАСТУПНИК приймає на себе зобов’язання першого і стає боржником за договором ___________ № ________ від «____» ____________ 19___ р. між ПЕРЕКАЗНИКОМ і ____________________________________ (надалі - КРЕДИТОР).
2. За Даною Угодою НАСТУПНИК зобов’язується здійснити (замість ПЕРЕКАЗНИКА) наступні зобов’язання ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________________
______________________________________________________________________________.
3. Згоду КРЕДИТОРА на переказ боргу одержано у відповідності _________________
______________________________________________________________________________.
4. У відповідності до вищезазначеного прийняття боргу з боку НАСТУПНИКА буде погашено такими діями з боку ПЕРЕКАЗНИКА: ____________________________________
______________________________________________________________________________.
5. У строк ________________ ПЕРЕКАЗНИК зобов’язаний передати НАСТУПНИКУ всю інформацію і документацію, з якої випливають права і обов’язки першого, що є предметом Даної Угоди.
6. Дана Угода вступає у силу з моменту підписання її сторонами.
7. Дану Угоду складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
8. Переказ боргу у відповідності до Даної Угоди не тягне за собою жодних змін умов договору.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою