Угода про зміну і доповнення договору

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Угода про зміну і доповнення договору

УГОДА про зміну і доповнення договору
№ ________ від «____» ____________ 19___ р.

_______________________________________________________________________
м. ____________ «____» ___________ 199 ___ р.
ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
уклали Дану Угоду про наступне:
1. ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ у зв’язку з ___________________________________
______________________________________________________________________________
(мотиви та причини, за якими сторони доповнюють і змінюють договір)
прийшли до згоди змінити і доповнити договір № ______ від «____» __________ 19___ р.
2. Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у наступній редакції:
«п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
«п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
3. Доповнити договір такими пунктами, виклавши їх у наступній редакції:
«п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
«п. _____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
4. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Даною Угодою, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по них свої зобов’язання.
5. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
6. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою