Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття

Додаток № 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 3 жовтня 1997 р. № 4
Складається наростаючим підсумком з початку року і подається органам Державної служби зайнятості України щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (15. 04, 15. 07, 15. 10, 15. 01)
код ЄДРПОУ ________________________________ № реєстрації платника збору ___________________
№ р/рахунку _________________________________№ телефону ___________________________________
_______________________________________________________________________________
найменування платника збору (підприємств, установ, організацій)
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ І ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ЗА _____________________ 199 __ РОКУ
Загальна сума виплат, на які нараховується збір (грн.)
І квартал
(по місяцях)
ІІ квартал
(по місяцях)
ІІІ квартал
(по місяцях)
ІV квартал
(по місяцях)
Всього з початку року

в розмірі
1,5%
в розмірі
0,5%
в розмірі
1,5%
в розмірі
0,5%
в розмірі
1,5%
в розмірі
0,5%
в розмірі
1,5%
в розмірі
0,5%
в розмірі
1,5%
в розмірі
0,5%


Разом
Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного періоду


Сума не сплаченого збору _________________________________________ грн.
Розрахунок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

№ рядка
Сума всього


№ рядка
Сума всього

1

Заборгованість на початку року за платником збору
Заборгованість на початок року за службою зайнятості
9
Нараховано
Перераховано


1,5%
0,5%

1,5%
0,5%

На початок періоду


На початок періодуЗа звітний період (по місяцях)


За звітний період (по місяцях)


2

РАЗОМ


РАЗОМ


10


3

Донараховано при прийнятті звітності
Перераховано пені по актах
11


4

Нараховано по актах
Перераховано по актах
12


5

Нараховано пені по актах
Всього перераховано
(сума ряд. 9−12)
13


6

Всього належить до платежу
(сума ряд. 1 — 5)


Залишок заборгованості на кінець звітного періоду7

за платником збору, в тому числі

за службою зайнятості8

Сума зборів, строк сплати яких не настав

14
Керівник _______________ _________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Гол. бухгалтер ______________ _________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
«____» ____________________ 199 __ р.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою