Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей


1-й примірник — одержувачу
2-й примірник — виробнику
3-й примірник — на пропускний пункт
__________________________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код
За ЄДРПОУ _______________________________
Затверджено
Наказ Держкомстату України 27. 07. 98 р. № 263

Типова форма №М-20
Код за ДКУД_______________Накладна ___________________№
серія
на відпуск товарно-матеріальних цінностей
____________________ 19 ____ р.

Виробник (постачальник) _________________________________
Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити


Замовник (платник) ______________________________________
Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити


Одержувач _____________________________________________
Код __________________________

назва, адреса, банківські реквізити


Підстава _______________________________________________
Додаток до товаротранс-

номер договору, наряду тощо
портної накладної

Через кого _____________________________________________
___________ № _____________

ініціали, прізвище, номер та дата видачі довіреності
серія


Кореспондова-ний рахунок
Матеріальні цінності
Одиниці виміру
Кількістьраху-нок, субра-хунок
код аналі-тич-ного обліку
найме-нуван-ня, сортрозмір, маржа
номен-клатурний номер
код
найме-нуван-ня
підля-гає відпус-ку
відпу-щено
Ціна, грн. коп
Сума, грн. коп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зворотна сторона ф. №М-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Усього відпущено _________________________________________________________ найменувань
(літерами)
На суму ______________________________________________________________________ грн коп.
(літерами)
Відпуск дозволив _____________________ Головний бухгалтер __________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище)
Відпустив ____________________________ Одержав ____________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище) (посада, підпис, ініціали, прізвище

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою