Love Indestructible

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Love Indestructible

(Любовь не зруйнувати) ~ Robert Southby (Роберт Саутби)

They sin who tell us Love can die. (Грішать ті, хто каже нам, що Любов може умереть)

With life all other passions fly, (З життям пролітають й інші страсти,)

All others are but vanity. (Всі інші - просто суета)

In Heaven Ambition cannot dwell, (На Небесах Честолюбство неспроможна жить)

Nor Avarice in the vaults of Hell; (САМІ Як і жадібність у підземеллях Ада)

Earthly these passions of the Earth, (Земні ці пристрасті на Земле)

They perish where they have their birth; (Вони гинуть там, де родились)

But Love is indestructible. (Але Любов неразрушима)

Its holy flame for ever burneth, (Її святе полум’я горить (burneth=burns) вечно)

From Heaven it came, to Heaven returneth; (З Небес вона, на Небеса повертається (returneth=returns))

Too oft on Earth a troubled guest, (Зачасто Землі (неї чекають) неспокійні поиски)

At times deceived, at times opprest, (Часом обдурена, часом пригнічена (opprest=oppressed))

It here is tried and purified, (Вона тут випробовується і очищается)

Then hath in Heaven its perfect rest; (Потім знаходить (hath=has) на Небесах свій досконалий покой)

It soweth here with toil and care, (Вона сіє (soweth=sows) тут із важкою працею і заботой)

But the harvest time of Love is there (Але час жнив Любові там).

---------

But — 1. лише, лише, єдино; просто

Пример: He is but a child. — Він лише ребенок.

Dwell — 1) жити, жити, перебувати, перебувати (in, at, on)

2) докладно, затримуватися (на чем-л. — on, upon)

Пример: to dwell on a question — докладно на питанні

Avarice — жадібність, жадібність, скупость

Earthly — земної (майже завжди мається на увазі протиставлення небесному, неземному); мирської, суєтний; земної, приземлений, материальный

Oft — поэтич. часто

Пример: many a time and oft — неоднократно

Sow — сіяти, розташовувати, насаджувати

Пример: to sow the good seed — сіяти добро;

to sow the seeds of discord — сіяти раздор

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою