Составление річного і місячного планів використання коштів і відходу ЗС у ремонт

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ТЕМА: СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗС ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВІДХІД У РЕМОНТ І НА ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ ТО.

Зміст работы:

— складання річного плану використання коштів і відходу ЗС у ремонт

— складання місячного плану використання коштів і технічного обслуговування ВС.

— підсумковий висновок про работе

Річний план

Річний план складається на чотири кв. минулого року. Як вихідних даних используются:

— планові обсяги льотної роботи парку ЗС по місяців (m) року — Wm, 4;

— даних про напрацюваннях окремих ЗС (j)парка планованого року -Нj0,4;

У контрольної роботі значення Wm визначаються за відносною польоту парку ЗС той місяць року W’m (таб. 1) і запланованому річному польоту парку ЗС. Wr (відповідно до варіанта по табл. 2).

Таблиця № 1

Вихідні дані до контрольної работе

|Найменований| |місячи| | | | | | | | | | | |не | |ца | | | | | | | | | | | | | |року| | | | | | | | | | | | | |, m | | | | | | | | | | | |величин |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |W'm |0,0|0,06|0,07|0,08|0,08|0,0|0,09|0,09|0,08|0,083|0,08|0,07| | |75 |6 |9 |4 |9 |91 |2 |4 |8 | |1 |8 | |№ ЗС парка|. 2-|. 4−5|.6 |.7 |. 8−9|10 |. 11-|13 |14−1|16 |17−1|19−2| |j |3 | | | | | |12 | |5 | |8 |0 | | Hj4 |290|280 |250 |10 |150 |330|380 |270 |280 |110 |100 |500 |

Таблиця № 2

Варіант завдання до контрольної работе

| | | | | | | |прибыт| | | | | | | | | | |не ЗС | | | | | | | | | | |з рем| | | |номер |тип ВС|мат. |термін |у |планир|Нарабо|Месяц |количе|номер | |вариан| |ремонт|прибыв|ВС на |уемый |тка |m |ство |місяці| |т | |ресурс|ания в|начало|годово|первог| |ЗС |склад| | | |R4 |ремонт|года |і |про ЗС | | |ления | | | | |е |N1? |політ |на | | |плану | | | | |?р. мос| |парку |початок| | |відмови| | | | | | |Wr.4 |року | | |на ТЕ | | | | | | | |H10.4 | | |m | |9 |ТУ-154|9000 |. 4−5 |19 |52 000 |4200 |. 1−3 |. 1−2 |7 |

Wr = 52 000г

Wm = W’m * W

Wm1 = 0,075 * 52 000 = 3900;

Wm2 = 0,066 * 52 000 = 3432;

Wm3 = 0,079 * 52 000 = 4108;

Wm4 = 0,084 * 52 000 = 4368;

Wm5 = 0,089 * 52 000 = 4628;

Wm6 = 0,091 * 52 000 = 4732;

Wm7 = 0,092 * 52 000 = 4784;

Wm8 = 0,094 * 52 000 = 4888;

Wm9 = 0,088 * 52 000 = 4576;

Wm10 = 0,083 * 52 000 =4316;

Wm11 = 0,081 * 52 000 =4212;

Wm12 = 0,078 * 52 000 =4056;

Значення М j0 визначаються виходячи з величини Н10 (напрацювання першого ЗС початку планованого року). Н10 = 1200 г, шляхом поповнення відповідних значень? М j (таб. 1) для наступних номерів ВС.

Н10 = 4200 г.

Н20 = Н30 = 4200 г +290 = 4490;

Н40 = Н50 = 4200 г +280 = 4480;

Н60 = 4200 г +250 = 4450;

Н70 = 4200 г +10 = 4210;

Н80 = Н90 = 4200 г +150 = 4350;

Н10 = 4200 г +330 = 4530;

Н11 = Н12 = 4200 г +380 = 4580;

Н13 = 4200 г +270 = 4470;

Н14 = Н15 = 4200 г +280 = 4480;

Н16 = 4200 г +110 = 4310;

Н17 = Н18 = 4200 г +100 = 4300;

Н19 = Н20 = 4200 г +500 = 4800.

На початок планованого року располагаемый парк ЗС приймається рівним N1p = 20 прим. Але в другому місяці - лютому з ремонту прибуло один літак, отже кількість літаків на 1-е лютого N1p = 21. Першого березня з ремонту прибуло ще два літака — N1p = 23. Значення Nmp зменшується, тоді як попередньому місяці встановлено, необхідність відправки ЗС у ремонт. Відправлення в ремонт у цьому місяці слід j-е ЗС якщо виконано условие:

N jm-1 + Wmp? R;

Де N jm-1 — напрацювання j-го ЗС до кінця (m-1)-го месяца;

R — матремонтный ресурс аналізованого ЗС (ТУ-154) дорівнює 9000 г.

Wmp — оцінка планованого польоту одне располагаемое ЗС у m-м місяці року, проведена не враховуючи можливого відходу ЗС у ремонт.

Wp = Wm/Nmp

Отже, на місяць запланований політ одне ЗС буде составлять:

Wp1 = 3900/20 = 195;

Wp2 = 3432/21 = 163,4;

Wp3 = 4108/23 = 178,6;

Wp4 = 4368/23 = 189,9;

Wp5 = 4628/23 = 201,2;

Wp6 = 4732/23 = 205,7;

Wp7 = 4784/23 = 208;

Wp8 = 4888/23 = 212,5;

Wp9 = 4576/23 = 198,9;

Wp10 = 4316/23 =187,6;

Wp11= 4212/23 = 183,1;

Wp12 = 4056/23 = 176,3;

Дата відправки ЗС j-го в ремонт? j рем визначається за точністю до дня:

?j рем = ?(R — Hjm-1)? m / Wmp;? де? x? — результат округлення до найближчого цілого числа найменшого х

? m — кількість днів, у m-м місяці у 2000-му году.

РОЗРАХУНОК ДЛЯ КОЖНОГО САМОЛЕТА:

?1 рем = ?(9000−4200)*31/180? ' 816;

?2 рем = ?3 рем = ?(9000−4490)*31/180? ' 766,7;

?4 рем = ?5 рем = ?(9000−4480)*31/180? ' 768,4;

?6 рем = ?(9000−4450)*31/180? ' 773,5;

?7 рем = ?(9000−4210)*31/180? ' 814,3;

?8рем = ?9 рем = ?(9000−4350)*31/180? ' 790,5;

?10 рем = ?(9000−4530)*31/180? ' 759,9;

?11рем =? 12рем = ?(9000−4580)*31/180? ' 751,4;

?13 рем = ?(9000−4470)*31/180? ' 770,1;

?14рем =? 15рем = ?(9000−4480)*31/180? ' 768,4;

?16 рем = ?(9000−4310)*31/180? ' 797,3;

?17рем =? 18рем = ?(9000−4300)*31/180? ' 799;

?19 рем = ?(9000−4800)*31/180? ' 714;

Нас результати і ми бачимо що з всіх літаків виконується умова? j рем ›? m, отже 2-му місяці жоден ЗС не піде на ТЕ. Результат дата більше 366 днів, отже нинішнього року на: ремонт на відправляють ВС.

Тоді формула для обчислення напрацювань М jm для ЗС, не які у ремонт:

М jm = М jm -1+Wm-1-Wm рем / Nmp-Nm рем = зазнає суттєвого спрощення = H jm -1+Wm — 0/ Nmp-0 = М jm -1+Wmp.

І так само формула визначення напрацювань використовується, кожному за літака кожному за місяці. Результати занесені в табл. 3

Розглянемо формулу обчислення середнього кількості наявних ЗС у m- м месяце:

N me = Nmp —? m рем /? m,

— де? mрем — визначаються як сума значень (? m-? j рем) для ЗС, які ввійшли до числа Nmрем. Оскільки кількість ЗС витрачених на: ремонт рівняються нулю, відповідно ?mрем = 0, а ремонт: N me =

Nmp.

Результати підрахунків заносять у табл. 3. для ЗС що у ремонті не більше m-го, місяці, значення Hjm приймаються рівними нулю. Кількарічний термін перебування ЗС у ремонті ?р, умовно приймаються не більше величин, те щоб повернення з ремонту посідає 1-е число месяца.

Упорядкування місячного плану використання коштів і технічного обслуговування ВС.

Упорядкування місячного плану проводиться для m-го місяці, відповідно до варіанта. Метою складання плану є визначення об'єктів робіт з періодичному технічного обслуговування і рівному розподілу по дням місяці задля забезпечення ритмічності роботи цеху періодичного ТОАТБ.

Вихідними даними являются:

-значення планованих напрацювань наявного парку ЗС початку і кінець m-го місяці (використовується значення Hjm-1 і Hjm);

— періодичність Ф; форм ТЕ (приймаються для заданого типу ЗС у відповідність до наказом начальника АТБ чи головного інженера управління ГА на роботі студента).

Розрахунковий середньомісячний політ одне располагаемое ЗС у межах за такою формулою? cm = Wcm/Nmc ?m

?cm = 3900/20*31=6,29

Простий ЗС але технічне обслуговування зумовлюють необхідність збільшення розрахункового середньодобового польоту? cm й інших ВС.

Результати складання плану оформляють як табл.4 де у колонках днів місяці на вигляді дробу кожному за ВСj наявного парку вказується фактичний добовий політ ЗС (чисельник) і фактична напрацювання ЗС до кінцю дня (знаменник), обчислення з урахуванням складеного плану. Дні перебування ЗС на періодичному технічне обслуговування слід виділити в таблиці цветом.

Необхідно прагнути, щоб значення фактичних напрацювань ЗС наприкінці місяця мінімально відрізнялася від значення Нjm.

Висновок про работе:

Наліт повітряного судна та її відхід на ТЕ, залежить від місцевих умов кожного підприємства, можуть бути різні вимоги, і планування відходу на ТО.

Відхід ЗС виробляється після польоту кожних 300 годин. Наприклад, дата при кругло добової роботі цеху періодичного ТЕ треба враховувати наявність (або відсутність) висококваліфікованих фахівців. Працюючи цеху лише у денний час самі трудомісткі форми періодичного ТЕ краще планувати початку дня. Слід завжди враховувати святкові дни.

|номе|Нарабо| |нара| | | | | | | | | | |Дата | |р |тка | |ботк| | | | | | | | | | |від | | | | |а ЗС| | | | | | | | | | | | | | | |до | | | | | | | | | | | | | | | |конц| | | | | | | | | | | | | | | |у | | | | | | | | | | | | | | | |m-го| | | | | | | | | | | | | | | |місячи| | | | | | | | | | | | | | | |ца | | | | | | | | | | | | | | | |року| | | | | | | | | | | | | | | |-Нjm| | | | | | | | | | | | | | | |, 4 | | | | | | | | | | | | |ВС. j|ВС на | | |місячи| | | | | | | | | |ходу в| | |поч | | |ца | | | | | | | | | |ре | | | | | |року| | | | | | | | | | | | |року | | | | | | | | | | | | |монт | | |Нj0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | | |1 |1200 |1380|1530|1695|1871|2056,9|2246,8|2438,8|2635,0|2818,7|2992,0|3161,1|3323,9|827,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |2 |1490 |1670|1820|1985|2161|2364,9|2554,8|2746,8|2943,0|3126,7|3300,0|3469,1|3631,9|777,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |3 |1490 |1670|1820|1985|2161|2364,9|2554,8|2746,8|2943,0|3126,7|3300,0|3469,1|3631,9|777,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |4 |1480 |1660|1810|1975|2151|2336,9|2526,8|2718,8|2915,0|3098,7|3272,0|3441,1|3603,9|779,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |5 |1480 |1660|1810|1975|2151|2336,9|2526,8|2718,8|2915,0|3098,7|3272,0|3441,1|3603,9|779,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |6 |1450 |1630|1780|1945|2121|2306,9|2496,8|2688,8|2885,0|3668,7|3842,0|4011,1|4173,9|784,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |7 |1210 |1390|1540|1705|1881|2066,9|2256,8|2448,8|2645,0|2828,7|3002,0|3171,1|3333,9|825,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |8 |1350 |1530|1680|1845|2021|2206,9|2396,8|2588,8|2785,0|2968,7|3142,0|3311,1|3473,9|801,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |9 |1350 |1530|1680|1845|2021|2206,9|2396,8|2588,8|2785,0|2968,7|3142,0|3311,1|3473,9|801,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |10 |1530 |1710|1860|2025|2201|2386,9|2576,8|2768,8|2965,0|3148,7|3323,0|3492,1|3654,9|770,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |11 |1580 |1760|1910|2075|2251|2436,9|2626,8|2818,8|3015,0|3198,7|3372,0|3541,1|3703,9|762,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |12 |1580 |1760|1910|2075|2251|2436,9|2626,8|2818,8|3015,0|3198,7|3372,0|3541,1|3703,9|762,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |13 |1470 |1650|1800|1965|2141|2326,9|2516,8|2708,8|2905,0|3088,7|3262,0|3431,1|3593,9|781,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |14 |1480 |1660|1810|1975|2151|2336,9|2526,8|2718,8|2915,0|3098,7|3272,0|3441,1|3602,9|779,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |15 |1480 |1660|1810|1975|2151|2336,9|2526,8|2718,8|2915,0|3098,7|3272,0|3441,1|3602,9|779,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |16 |1310 |1490|1640|1805|1981|2166,9|2356,8|2548,8|2745,0|2928,7|3102,0|3271,1|3433,9|808,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |17 |1300 |1480|1630|1795|1971|2156,9|2346,8|2538,8|2735,0|2918,7|3098,0|3267,1|3429,9|810,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |18 |1300 |1480|1630|1795|1971|2156,9|2346,8|2538,8|2735,0|2918,7|3098,0|3267,1|3429,9|810,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |19 |1700 |1880|2030|2195|2371|2526,9|2716,8|2908,8|3105,0|3288,7|3462,0|3631,1|3793,9|741,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |20 |1700 |1880|2030|2195|2371|2526,9|2716,8|2908,8|3105,0|3288,7|3462,0|3631,1|3793,9|741,0 | | | | |, 9 |, 8 |, 1 | | | | | | | | | | |21 | | |150,|315,|491,|676,9 |866,9 |1058,8|1255,0|1438,7|1612,0|1781,1|1943,9| | | | | |9 |8 |1 | | | | | | | | | | |22 | | | |164,|370,|556,0 |745,9 |937,9 |1134,1|1317,8|1419,1|1660,2|1823,0| | | | | | |9 |2 | | | | | | | | | | |23 | | | |164,|370,|556,0 |745,9 |937,9 |1134,1|1317,8|1419,1|1660,2|1823,0| | | | | | |9 |2 | | | | | | | | | | |Wm, 4| |3600|3168|3792|4032|4272,0|4368,0|4416,0|4512,0|4224,0|3884,0|3888,0|3744,0| | | | | |, 0 |, 0 |, 0 | | | | | | | | | | |Nmp | |20 |21,0|23,0|23,0|23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 | | |Wmp.| |180 |150,|164,|175,|185,8 |189,9 |192,0 |196,2 |183,7 |173,3 |169,1 |162,8 | | |р | | |9 |9 |3 | | | | | | | | | | |Nme | |20 |21,0|23,0|23,0|23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 |23,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблиця № 3

Таблиця № 4

№ п/п |Напрацювань початку місяці Hjm-1.4 |остання форма етап ТЕ |чергова форма етап ТЕ |залишок ресурсу до черговий форми ТЕ? Hj1.4 |норматив простою Ti.4 |розрахунковий середньодобовий наліт одне ВС

?cm.4 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |Нjm, 4 | |1 |2438,8 |Ф1 |Ф1 |261,2 |12 |5,81 | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | |2618,91 | |2 |2746,8 |Ф2 |Ф1 |253,2 |16 |- | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2926,91 | |3 |2746,8 |Ф2 |Ф1 |253,2 |16 |- | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2926,91 | |4 |2718,8 |Ф2 |Ф2 |281,2 |21 |- | | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | |2898,91 | |5 |2718,8 |Ф2 |Ф2 |281,2 |21 |- | | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | |2898,91 | |6 |2688,8 |Ф1 |Ф2 |11,2 |12 |- |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | | | | | |2868,91 | |7 |2448,8 |Ф1 |Ф2 |251,2 |12 |- | | | | | | | | |

|x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2628,91 | |8 |2588,8 |Ф1 |Ф2 |111,2 |12 |- | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | |2768,91 | |9 |2588,8 |Ф1 |Ф2 |111,2 |12 |- | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | |2768,91 | |10 |2768,8 |Ф2 |Ф1 |231,2 |16 |- | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2948,91 | |11 |2818,8 |Ф2 |Ф1 |181,2 |16 |- | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2998,91 | |12 |2818,8 |Ф2 |Ф1 |181,2 |16 |- | | | |

| | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | |2998,91 | |13 |2708,8 |Ф2 |Ф2 |291,2 |21 |- | | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | |2888,91 | |14 |2718,8 |Ф2 |Ф2 |281,2 |21 |- | | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | |2898,91 | |15 |2648,8 |Ф2 |Ф2 |281,2 |21 |- | | | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | |2898,91 | |16 |2538,8 |Ф1 |Ф2 |51,2 |12 |- | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | | | | |2828,91 | |17 |2538,8 |Ф1 |Ф2 |161,2 |12 |- | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | |2718,91 | |18 |2538,8 |Ф1 |Ф2 |161,2 |12 |- | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | |2718,91 | |19 |2908,8 |Ф2 |Ф1 |91,2 |16 |- | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | |3088,91 | |20 |2908,8 |Ф2 |Ф1 |91,2 |16 |- | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | | | | | | | |3088,91 | |21 |1058,8 |Ф2 |Ф1 |141,2 |16 |- | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |х

|x |x |x |x | | | | | | | | | | | | |1238,91 | |22 |937,9 |Ф2 |Ф2 |262,1 |21 |- | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | |1118,01 | |23 |937,9 |Ф2 |Ф2 |262,1 |21 |- | | | | | | | | | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x | | | | | | | |1118,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою