Информационные технології у туризмі Калінінградської области

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Дипломная работа

Информационные технології у туризмі Калінінградської области

|Запровадження |… |3 | |Глава 1. |Поняття і сутність інформаційних технологій у |6−14 | | |туризмі … | | |1.1. |Поняття і сутність информационых технологій у |6 | | |туризмі | | |1.2. |Інформація — зв’язуючою ланкою туристкою діяльності |11 | | |… | | |Глава 2. |Інформаційні технології у туризмі Калінінградської |15−33 | | |області … | | |2.1. |Системи резервування … |15 | |2.2. |Системи автоматизації документообігу … |18 | |2.3. |Використання інтернет у сфері туризму … |22 | |2.4. |Концепція застосування інформаційних технологій у | | | |розвитку туризму … |26 | |Глава 3. |Проект веб-сайту туристичної агенції … |34−40 | |3.1. |Вибір доменного імені Ілліча та назви … |34 | |3.2. |Інформація і навігація … |37 | |3.3. |Витрати створення веб-сайту … |39 | |Укладання … |41 | |Список використаної літератури … |48 |

Туризм є одним із найбільших, високодохідних і найбільш динамічних галузей світової економіки. Успішне розвиток туризму надає впливом геть такі ключові сектору економіки, як транспорт і зв’язок, торгівля, будівництво, сільському господарстві, виробництво товарів народного споживання та інших. Отже, створення розвиненою туристської індустрії має значення як і одна з ефективних напрямів структурної перебудови економіки Росії. За швидкі темпи зростання туризм — визнаний економічним феноменом століття минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в столітті прийдешньому. За прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації (СОТ) в XXI в. зростання туристичної індустрії буде необоротний, а до 2020 року кількість міжнародних туристичних відвідувань становитиме 1,6 більйони единиц[1].

У нинішньому вигляді туризм — це курс історії, архітектури, естетики і гастрономії, що супроводжується захопленням відкриттів, що з подорожжю. Винятково велике його соціальне, культурно-воспитательное і пізнавальне значення. Завдяки йому ми сучасна людина може реалізувати прагнення пізнати нове, долати великі відстані, аби побачити, «що в ній за обрієм», побачити на власні очі «живу історію» накопичену тисячоліттями. Це одного боку. З іншого — туризм, є високоприбутковий бізнес, оскільки досвід найудатніших в такому випадку держав показує: люди охоче витрачають свої великі чи невідь що гроші, саме у подорожі. Світовий оборот туристської індустрії налічує сьогодні 4,4 трильйона доларів, а до 2010 року він зросте, по підрахунками фахівців, до 10 трильйонів долларов.

Нинішній останніми роками стихійний російський ринок туристських послуг, загалом, за відсутності координуючого початку перебуває у кризовому стані, та їхні російські об'єкти, попри величезний рекреаційний потенціал країни, досі включено в постійні міжнародні туристські ланцюга. Один із причин подібного протиріччя залежить від відсутності надійної і достовірну інформацію про стан ринку нафтопродуктів та звичного для західного клієнта сервісу, що базується усім можливостях, забезпечуваних сучасними засобами зв’язку. Сьогодні, процес формування та відправки туристських груп до інших держав і, навпаки, без використання інформаційних технологій недостатньо ефективний навіть у Москві і Санкт-Петербурзі, а про Калінінградській області. Особливості реалізації туристського продукту неможливо казати про повноцінному ринку без відповідного інформаційного забезпечення. Калининградские туристські фірми і органи з управлінню туризмом, котрі вступають на міжнародний ринок, зіштовхуються своєї діяльності з проблемами освоєння нових інформаційних технологій, що є необхідною умовою міжнародної інтеграції та сучасного концепції туристського бізнесу як информационно-насыщенной сфери. У зв’язку з цим, в час, аналіз існуючих інформаційних систем у туризмі, вивчення основних областей застосування інформаційних технологій і розробка рекомендацій менеджменту туризму з використання інформаційних систем видається особливо актуальной.

Предметом справжньої роботи є підставою комплекс сучасних удосконалень у засобах й механізми, що використовуються збору, обробки, аналізу, зберігання, поширення застосування інформацією сфері туризму. Об'єктом справжньої роботи (тобто. тим потім спрямоване її увагу) служить функціонування систем резервування, систем проведення телеконференцій, видеосистем, комп’ютерних систем, інформаційних систем управління, електронних систем пересилки грошей, телефонних мереж, рухливих коштів повідомлення, складових комплекс інформаційних технологій у туризмі. Зазначений комплекс розглядається в усьому взаємодії складових його систем і у широкому значенні (можна застосувати до туризму взагалі) і у вузькому сенсі (можна застосувати до туризму в Калінінградської области).

Метою справжньої роботи є підставою, по-перше, розробка пропозицій для менеджменту калининградских туристських організацій за вибором різних інформаційних і комп’ютерних систем у сфері туризму, і, по-друге розробка веб-сайту туристичної агенції з урахуванням пропонованих сучасних вимог: легкість доменного імені, запоминаемость фірмового стилю, інформативність і інтерактивність сайту, реклама торговельну марку в мережі. Досягнення заявлених цілей здійснено, по-перше, з урахуванням вивчення конкретних інформаційних технологій, основних тенденцій розвитку туристського бізнесу і сфери впливу ІТ на ефективність діяльності організації. І, по-друге, у результаті застосування практичних рад і з урахуванням методичних рекомендацій визнаних майстрів дизайну, реклами й промоушену сайтів до Інтернету Артемія Лебедєва (internet Дмитра Кірсанова (internet Тимофія Бокарева (internet і др.

Новизна проведеного дослідження ось у чому: а) обгрунтоване становище, що у сучасному розвитку суспільства, інформаційні технології мають розглядатися як стратегічний ресурс розвитку ділову активність туристичної організації; б) з урахуванням аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду застосування інформаційних систем в туризмі, розроблено рекомендації та шляхи використання комп’ютерних технологій підприємствами різних типів індустрії туризму; в) сформульовані основні вимоги до інформаційних систем туроператорів на формування гнучкого пакета послуг; р) з урахуванням проведеного дослідження розроблено рекомендації з використання електронних мереж для організацій різних типів індустрії туризма.

Основні теоретичні стану та висновки можуть використані викладанні курсу «Інформаційні технології у туризмі», для підготовки спеціалістів у галузі застосування інформаційних технології туристського й готельного бізнесу, соціальній та науково-дослідних розробках по проблемам використання інформаційних технологій у індустрії подорожей. Результати дослідження можна використовувати до створення туристської інформаційної системи у регіоні, з просування місцевих турпродуктів на міжнародний ринок. З іншого боку, запропоновані рекомендації дозволять менеджменту туристських фірм вибрати шляху використання запропонованих на ринку інформаційних систем, і спробувати розібратися серед комп’ютерних технологій, що з’являються російському рынке.

Глава 1. Інформаційні технології у туризмі, їх роль туристської деятельности

1.1. Поняття і сутність информационых технологій у туризме

Інформаційні технології - термін, застосовуваний для позначення самих сучасних удосконалень у засобах й механізми, які йдуть на збору, обробки, аналізу, зберігання, поширення і застосування інформації. Про інформаційних технологій говорять про технологіях століття, які можуть надати серйозний вплив на виробничу діяльність, сферу обслуговування, зайнятість населення і ще на життя людства загалом, завдяки досягненням у сфері мікроелектроніки. Саме мікроелектроніка створила підстави розробок на сфері проектування й провадження з допомогою комп’ютера; гнучких виробничих систем; роботів; персональних комп’ютерів; автоматизованих системам управління (АСУ); видеотекста; телеконференцій і т.д.

Саме поняття «інформаційна технологія» виникла останнє десятиліття сучасності у процесі становлення інформатики. Головною особливістю інформаційних технологій і те, що мені і предметом, і продуктом праці є інформація, а знаряддя праці - кошти обчислювальної техніки та зв’язку. Причому сьогодні, інформація стала розглядатися як цілком реальний виробничий ресурс поруч із іншими матеріальних ресурсів для. Виробництво ж інформації та її верхнього рівня — знань істотно впливає на модифікацію існують і створення нових технологій. Ще десяток років тому інформаційні технологій і туризм здавалися несумісними партнерами. Тепер же дві ці поняття настільки взаємопов'язані між собою, що з’явилася навіть нового вигляду туризму — «альтернативний туризм» чи «електронний туризм» [2].

Як відомо, туризм є торгівлю послугами. Причому, у- перших, — це комплексна та різноманітна послуга, і з погляду виробника, і споживача. По-друге, — це невидима, мінлива і інтегрована послуга. І, нарешті, по-третє, — це інформаційно- насичена послуга. Саме це характеристики туризму представляють його як галузь ідеально підходящу до застосування інформаційних технологій. Пристрій туристської галузі дуже схожі на пристрій будь-якої інший економічної сфери діяльності. Виробники туристських послуг діють всередині цілком певної керованої структури, що з урядових і численних комерційних організацій, торгових асоціацій (наприклад, готельних, повітряного транспорту, туристських агентів тощо.). Виробники туристських послуг класифікуються в цілком певні категорії постачальників (авіакомпанії, готелю, оренда автомобілів, обслуговування туристської дестинации), оптові фірми (туроператори) і роздрібні фірми (турагенти). Споживачі (туристи) є останньою сходинкою всієї туристської системы[3].

Що ж до регулювання підприємств галузі, реклами, просування оподаткування, то тут інформація відіграє в процесі сполуки постачальників туристських послуг у єдину социоэкономическую систему. Саме інформація є тією сполучною ланкою, яка ув’язує у єдине ціле різних постачальників у межах єдиної туристської галузі. Причому, найважливішої особливістю туризму є те, що взаємозв'язок між виробниками постачальниками здійснюється не товаром, а потоками информации.

Ці інформаційні потоки є як потоки конкретних даних, але й — послуги та обов’язкові платежі. Послуги, такі як розміщення готелі, місця у літаках, не виставляються у фізичному вигляді й не оглядаються під час продажу у пункті призначення. Єдиним путівником до наявності і якістю продукту є інформація. Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, що забезпечення достовірної інформацією і швидкість розповсюдження є настільки ж важливою для виживання туристської галузі, як і фактичне надання споживачам її услуг.

Зазначимо, що почнеться впровадження інформаційних технологій у туристську індустрію включало у собі кілька етапів. Перший етап — «Створення даних». Його головна мета полягало у підвищення ефективності оперативної підприємств у вигляді автоматизації процесів, заснованих на виключно інформації. Цей період розпочалося 1960-х рр. для нього характерне використання міні- комп’ютерів. Другий етап — «Інформаційні системи управління». Представляв собою етап розробки таких інформаційних технологій, які сприяло підвищенню управлінської ефективності через вдосконалення вимог на організації передачі інформації. Вони повинні були впроваджено у 70-ті рр. й використали вже специфічні галузеві методи управління тими підприємствами, пов’язані з інформаційними ресурсами. Саме тоді, інформаційні технології, зазвичай, застосовувалися задля потреб внутрішнього маркетингу і адміністративних функций.

На початку 80-х рр. настав етап «Системи стратегічної інформації», мета котрого полягало у поліпшенні конкурентоспроможності фірми шляхом зміни чи саму природу, чи поведінки у туристському бізнесі. Були впроваджені різноманітних інтегровані мережі з урахуванням підвищення конкурентоспроможності: вдосконалення безпосередньої діяльності, для координації діяльності з функціональним і діловим лініях, і навіть для налагодження в зв’язку зі зовнішніми організаціями. І, нарешті, на початку 1990-х рр. настав четвертий етап — «Етап мереж». На цьому етапі сталося з'єднання мереж всіх рівнів: підприємств, регіональних еліт і глобальных.

Головні характеристики цього етапу — це зростання можливостей інформаційних технологій, зменшення розмірів устаткування, зниження витрат з його придбання з одночасним збільшенням надійності, взаємозв'язок терміналів, розміщених у різних точках планети. Усе це сприяло з того що інформаційні технології стали важливим інструментом у діяльності всіх організацій туризму. У результаті середині 1990-х років всіх підприємств, незалежно від розміру, запропонованого продукту і географії, пережили серйозний процес переорганізації бизнеса[4].

У цілому нині, аналізуючи роль і значення інформаційних технології сучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обгрунтовані висновки у тому, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цих технологій у недалекому майбутньому скоро зростати. Саме цим технологіям належить сьогодні визначальна роль області розвитку держави. Аргументами тих висновків є низка унікальних властивостей інформаційних технологій (оперативність, доступність) що й висувають їх у пріоритетне місце стосовно виробничим та соціальним технологиям[5]. Серед відмітних властивостей інформаційних технологій, мають стратегічне значення у розвиток суспільства за доцільне виокремити такі, найбільш важные.

По-перше, інформаційні технології дозволяють активізувати і змогли ефективно використати інформаційні ресурси суспільства, що сьогодні є важливим стратегічним чинником його розвитку. Досвід показує, що активізація/ поширення та ефективне використання інформаційних ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дозволяють отримати істотну економію інших напрямів ресурсів: сировини, енергії, з корисними копалинами, матеріалів і устаткування, людських ресурсів, соціального времени.

По-друге, інформаційні технології дозволяють оптимізувати у часто автоматизувати інформаційні процеси, які у останні роки обіймають усі більше місця в життєдіяльності людського суспільства. Загальновідомо, що успішний розвиток цивілізації відбувається у напрямі становлення інформаційного суспільства, у якому об'єктами і результатами праці більшості працюючого населення стають не матеріальні цінності, а переважно, інформація, і наукові знання. Нині переважно розвинутих країн більшість працюючого населення у своїй діяльність у тій чи іншій мірою пов’язана з процесами підготовки, зберігання, оброблення і передачі і тому змушена освоювати практично можливість користуватися відповідними цих процесів інформаційних технологии.

Треба сказати, що інформаційні технології грають виключно значної ролі у забезпеченні інформаційного взаємодії для людей, а й у системах підготовки й поширення масової інформації. Ці кошти швидко асимілюються культурою суспільства, оскільки вони лише створюють великі зручності, але знімають багато виробничі, соціальні й побутові проблеми, викликані процесами глобалізації, і інтеграції світового співтовариства, розширенням внутрішніх та міжнародних економічних пріоритетів і міждержавних культурних зв’язків, міграцією населення його дедалі більше динамічним переміщенням на планеті. На додачу уже традиційними засобам зв’язку (телефон, телеграф радіо і телебачення) дедалі більше широко використовуються системи електронних телекомунікацій, електронна пошта, факсимільна передача інформації та решта видів связи.

Натомість мережні інформаційні технології є актуальне і перспективний напрям розвитку інформаційних технологій. Їх мета — як забезпечення обміну інформацією між окремими користувачами інформаційно — обчислювальних систем, але й створення їм можливості кооперативного використання розподілених інформаційних ресурсів суспільства, отримання довідкової, документальної і інший інформації з різноманітної роду спеціалізованих інформаційних фондів. Останнім часом центральної темою публікацій як комп’ютерної преси, а й масових видань, став — интернет[6], прикувавши до собі увагу переважно фахівців по інформаційних технологій, бізнесменів, рядових користувачів і лише цивілізованого мира.

Справжній бум інтернет були початок 90-х, коли з’явилися перші навігаційні програми типу Mosaic, дозволяють власникам звичайних комп’ютерів блукати мережі. Разом про те, інтернет — це одна комп’ютерна мережу, а десятки тисяч локальних і глобальних національних мереж, з'єднаних між собою. Серед російських комп’ютерних мереж до інтернет підключені Relcom, Glasnet, і ще. Нині світове павутиння налічує понад 40 мільйонів передплатників у понад 100 країн світу усім семи континентах. Про популярність інтернет каже хоча б те що, що кількість передплатників мережі подвоюється кожні 10 місяців. Обмін інформацією через мережу щорічно зростає майже 10 раз. Щосекунди через мережу передається понад 4000 електронних сообщений[7].

Всесвітня комп’ютерна мережу розвивається так стрімко, що щорічно число її передплатників і обсяг інформаційних ресурсів практично подвоюються. Вочевидь, що ні залишається осторонь цього буму і туристичний бізнес. Тільки 1996 року у інтернет з’явилися тисячі самостійних розділів турагентств, готелів, авіакомпаній, десятки систем бронювання туристичних послуг. На думку експертів, до 2003 року з допомогою інтернет продадуть турів і супутніх послуг у сумі близько $ 200 мільярдів. Тому агентствам навряд чи варто ігнорувати інтернет в свою роботу. У аналізованих нами час, інтернет не можна розглядати і як конкурента у бізнесі, оскільки світове павутиння надає неоціненну інформаційну допомогу дітям і додає до традиційних новий канал реалізації туристичних послуг — электронный.

Вже сьогодні половина всієї виручки, яка генерується через інтернет, посідає галузь подорожей і внутрішнього туризму. 62% користувачів, обертаються до Інтернету, шукають тарифи готелів і авіакомпаній і є дані про наявності вільних місць. Які переваги глобальної мережі? По-перше, найширший охоплення аудиторії. Він дає змогу 35 000 клієнтів відвідувати самий популярний сервер у туризмі TravelWeb, у якому подано понад 17 000 готелів. По-друге, порівняно невисокі накладні витрати і що докладалися зусилля задля продавців і покупців. Вартість бронювання через інтернет становить середньому $ 1,7, тоді ніби крізь GDS — $ 3,5. Традиционно-факсовый спосіб витягує гаманця покупця $ 10. Третє зручність — цілодобовий доступ до мережі приватних користувачів. Ці переваги інтернет, і навіть можливість відновлення інформації за лічене час, використовують й туристичні фірми, яким мережу відкриває значні можливості реалізації туристських продуктів як on-line та його рекламі, і навіть стимулювання продаж[8].

Не залишилися осторонь від використання інтернет і калининградские туристичні агентства. За даними каталогу «Інтернет гід» в калінінградському інтернет-просторі улаштувалися: туристичне агентство «Російська Балтика Тур» (internet туристичну агенцію «Час-пік» (internet агентство «Бризен» (internet агентство «Ариола» (internet агентство «Мик-Авиа» (internet avia. ru), агентство «Балтма Турс» (internet агентство «Алвіс» (internet агентство «Атури» (internet тощо., а в згадуваному интернет-каталоге зареєстровано 26 фірм. Зазначимо і те, що у калінінградському сегменті мережі інтернет існує спеціальний сайт освітлює питання регіонального туризму з однойменному назвою «Туризм в Калінінграді» за адресою internet

1.2. Інформація — зв’язуючою ланкою туристкою деятельности

Як відомо основу туристичної індустрії становлять фірми туроператори і турагенти займаються туристичними поїздками, продажем у вигляді путівок і турів; що надають послуги з розміщення і харчуванню туристів (готелю, кемпінги та інших.), їх пересуванню країною, а також керівні органи, інформації, реклами дослідження туризму й підготовці йому кадрів, підприємства з виробництва і продаж товарів туристського попиту. На туризм працюють й інші галузі, котрим обслуговування туристів перестав бути основними видами діяльності (підприємства культури, торгівлі, і ін.). Туризм — інформаційно насичена діяльність. Існує трохи інших галузей, у яких збір, обробка, застосування і передача інформації були б такими само важливі для щоденного функціонування, як у туристичній індустрії. Послуга у туризмі не може бути виставлена і розглянута у пункті продажу, як споживчі чи виробничі товари. Її зазвичай купують заздалегідь і далеко від місця споживання. Отже, туризм над ринком майже зовсім залежить від зображень, описів, коштів комунікацій і передачі информации[9].

Пристрій туристської галузі дуже схожі на організацію будь-який інший економічної сфери діяльності (схема 1). Турагент — фізичне чи юридична особа, що виступає посередником з продажу сформованих туроператором турів. Туроператор — туристська організація, що займається комплектацією туров.

[pic]

Схема 1. Пристрій туристичної отрасли.

Проте виділяється особливість — сполучною центром, який тримає різних виробників у межах туристської галузі, є інформація. Саме інформаційні потоки, а чи не товари забезпечують зв’язку між виробниками туристичних послуг. Вони у вигляді потоків даних, але виступають й у формі послуг і платежів. Послуги, наприклад (ночівля у готелі; оренда автомобіля; комплексні тури і слабким місця в літаках) не пересилаються турагентів які у своє чергу не бережуть до того часу, доки продадуть споживачам. Передається і використовується інформацію про наявності, вартості і якостях цих послуг. Так само реальні платежі є від турагентів турпоставщикам, а комісійні - від турпоставщиков турагентів. Насправді перекладається інформацію про платежах і надходженнях (схема 2).

[pic]

Схема 2. Інформація — що з'єднує матеріал туристичного бизнеса.

Можна виділити три характерні риси туризму. По-перше, це — різноманітна і інтегрована торгівля послугами. По-друге, це — комплексна послуга, і з погляду виробника, і споживача. Нарешті, туризм це — інформаційно насичена послуга. Тому туризм — як міжнародний, і внутрішній, — сфера зростаючого застосування інформаційних технологій. Система інформаційних технологій, використовуваних у туризмі, складається з комп’ютерної системи резервування, системи проведення телеконференцій, видеосистем, комп’ютерів, інформаційних системам управління, електронних інформаційних систем авіаліній електронної пересилки грошей, телефонних мереж, рухливих коштів повідомлення й т.д. При цьому необхідно зазначити, що цю систему технологій розгортається не туристичними агентствами, готелями чи авіакомпаніями кожним в окремішності, а усіма ними. Понад те, використання кожним сегментом туризму системи інформаційних технологій має значення ж для решти частин. Наприклад, системи внутрішнього управління готелем може бути пов’язані з комп’ютерними глобальними мережами, що забезпечують, на свій чергу, основу для зв’язки України із готельними системами резервування, які, вже у напрямку, може бути доступні туристичним агентствам через їх компьютеры.

Отже, тут маємо працювати з інтегрованої системою інформаційних технологій, що поширюється у туризмі. З викладеного вище можна зрозуміти, що у туристичної індустрії поширюються не комп’ютери, не телефони, і видеотерминалы самі в собі - тут функціонує система взаємозалежних комп’ютерних і комунікаційних технологій. З іншого боку, окремі компоненти туристичної галузі тісно взаємопов'язані друг з одним — адже чимало турпроизводители вертикально чи горизонтально залучені у діяльність одне одного. Усе це дозволяє розглядати туризм як высокоинтегрированную послугу, що робить ще й більш сприйнятливим до застосування інформаційних технологій у організації та управлении.

Глава 2. Інформаційні технології у туризмі Калінінградської области

2.1. Системи резервирования

Як відомо, туристський продукт є комплексом різних послуг мандрівникові, і туристична фірма — реалізатор є лише одне з ланок великий ланцюжка партнерів у організації туру. Швидкість інформації, оперативна зв’язок з-поміж них набувають першочергового значення, тому інформаційних технологій у туризмі відводиться величезна роль. Системи бронювання авіаквитків почали з’являтися наприкінці 1950-х років ХХ століття. У почав 90-х почалося великомасштабне впровадження електронних технологій у готельне господарство, трохи пізніше — в туристичні фирмы[10]. Про масштабі сучасних систем бронювання свідчить статистика: в офісах туристичних фірм і авіакомпаній, які цілодобово користуються послугами систем бронювання, встановлено близько 600 тыс. терминалов. Останніми роками комп’ютерні системи бронювання у зв’язку з зростанням масштабів застосування отримали «нове назва — Глобальні системи резервирования[11].

Комп’ютерні системи резервування активно використовуються регіональними туристичними агентствами — без них, неможливо уявити щоденне планування і управління операціями. До постійних клієнтів GDS входять такі калининградские агентства як «Алвіс», «Анюто», «Атури», «Дэдди», «Пори року плюс», «Септима» і ще. Треба сказати, у цілому комп’ютерні системи резервування надають значний вплив протягом усього туристичну галузь. Так близько 90 відсотків% туристичних агентств до й Великобританії пов’язані в GDS, оскільки системи резервування надають собою як авіапослуги, але й ночівлі в готелях, оренду автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про місце перебування, курси валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і залізниці повідомлення. Такі системи дозволяють резервувати все основні сегменти туру — від місць у готелях і авіаперельотів до квитків до театру і страхових полисов.

Фактично вони є загальну інформаційну систему, що повсякчас пропонує найважливіші розподільні мережі для всієї туристичної торгівлі. Одним з'єднанням через модем з серверами, мають відповідну базі даних, туристичні агентства отримують доступом до інформації про наявність можливих послуг, вартості, ролі, часу прибуття і відправлення по різноманітному ряду туристичних послуг від своїх постачальників. Понад те, туристичні агентства можуть зв’язатися з тими базами даних у тому, щоб зробити і підтвердити своє замовлення. Функціонування і ефективність цих систем вимагають, щоб постачальники туристичних послуг засвоїли, по крайнього заходу, мінімальний рівень технології (наприклад, навички роботи з персональними комп’ютерами і використання мережевих ресурсів у туристичних агентствах), щоб одержувати доступом до таким системам і «бути ними представленными.

Найбільшими комп’ютерними системами резервування на міжнародному ринку туризму є системи Amadeus, Galileo, Worldspan. Нині у Росії близько 1500 терміналів Amadeus. Середній обсяг бронювання становить близько 100 тисяч сегментів на місяць. У планах представництва — довести до кінця 2002 року, обсяги бронювання до 120 тисяч сегментів на місяць, а число терміналів у Росії до 2000[12]. Російським агентствам пропонується 3 варіанта підключення до Amadeus. Перший — телефонний версія Dial Up, яка потребує устаткування крім комп’ютера (від 486-го) і модему, адресований малих агентств з щомісячними обсягами продажів 200−400 туров.

Середні агентства більше влаштує стандартна версія, встановлювана в офісі й куди входять, крім програмного забезпечення, особливі комп’ютери і принтери до друку квитків, програмне забезпечення. Великим агентствам, які мають власними локальними комп’ютерними мережами, встановлюється система клієнт-сервер. Через шлюз, сервер локальної мережі, агентства пов’язуються з центральним сервером Amadeus. Отже, кожен термінал агентства має доступом до системі бронювання. Причому Плата підключення до Amadeus кожного наступного робочого місця дуже незначна. Передплатниками системи резервування Amadeus є такі калининградские туристичні агентства як «Ксенія Тур», «Мік Авіа» «Універсал Тур», «Час Пік», «Юнона» і др.

Worldspan вважається наймолодшої комп’ютерної системою бронювання, проте коріння системи йдуть дуже глибоко. Сьогодні система Worldspan дозволяє зарезервувати авіаквитки в 487-ми авіакомпаніях у світі, оформити оренду автомобіля в 45-ти компаніях (які мають послуги приблизно 15 854 точках світу), замовити номер на одній із 35 000 готелів. Система Worldspan вважається самої динамічно що розвивається із усіх систем глобального резервування у мирі та стоїть вже майже 7 років, як система резервування представлена російському ринку. Сьогодні передплатниками Worldspan є близько 700 агентств у Росії країн СНД. Сумарний обсяг бронювання становить близько 70 тис. сегментів на місяць. Із загального числа агентств, підключених в Worldspan, більш 60% працюють із телефонної версією системи — Dial Link. Це досить демократична система, оскільки вимагає виконання жорстких обсягів бронювання, проте вартість її досить висока, близько 800 у.о. за програмне забезпечення, плюс треба заплатити 14 у.о. кожний годину работы[13].

Один із провідних GDS у світі - Galileo, лише нещодавно відкрило своє представництво у Москві. Проте, дана система є серйозного конкурента і Amadeus, і Worldspan, оскільки позиції Galileo в світі дуже сильні. Система резервування Galileo — є одним із найпередовіших систем бронювання в технічному відношенні. Саме Galileo однією з перших надала агентствам Windows-версию системи резервації. Програма Premier дозволяє агентствам повністю автоматизувати роботу з обслуговування клієнтів. Наприклад, вести клієнтські бази даних, створювати власні екранні форми і меню, зберігати найчастіше повторювані запити, й т.д. Систему резервування Galileo використовують такі калининградские туристичні агентства як «Алвіс», «Бризен», «Верона Тур», «Глобус Тур» і др.

Залишається додати, що ці вище системи резервування відрізняються одна від друга только:

— Повнотою і оперативністю котру видають інформації - набором послуг і кількістю власників різних видів ресурсів, мають угоди з конкретної GDS, та вищим рівнем доступності до баз данных;

— Зручністю формування запитів на бронювання, дружелюбностью програмного забезпечення що у GDS і установлюваного на персональному комп’ютері туристичного агентства;

— Надійністю техніки і зв’язку між агентством і центр обробки даних GDS;

— Розміром сплати користування інформаційними послугами і порядком її формирования.

2.2. Системи автоматизації документооборота

Сьогодні, коли у найважливіших досягнень сфери туризму стала її комп’ютеризація, що сталася комп’ютерна революція у туризмі одночасно придбала характерні їй особливості, куди слід звернути увагу. Кожна їх розповідає про застосування комп’ютерів у сфері управління, безпосередньо чи опосередковано дає рекомендації менеджерам туристських компаній, котрі стикалися з труднощами при застосуванні комп’ютерних технологій. Сьогоднішній великий діапазон економічно перспективних комп’ютерних програм (Voyage Office Pro, Turwin-MultiPro, Едельвейс та інших.) доступний більшу частину туристських фірм, найчастіше обмежується недостатньою підготовкою персоналу, безпосередньо котрий з комп’ютерами, і навіть недостатньою инициативностью керівного звена.

Разом про те, керівники туристичних фірм стали усвідомлювати, що з найбільш плідного використання комп’ютерних технологій у майбутньому, необхідно підвищувати рівень кваліфікації співробітників вже нині, а також інформувати співробітників про великих можливостях комп’ютера. У частковості, у туристичній агентстві «Юнона» при об'єднанні всіх комп’ютерів на єдину мережу співробітники пройшли спеціальний курс навчання, що істотно підвищило оціночні критерії продуктивність праці. Вочевидь, як і зросла у своїй якість обслуговування клієнтів, оскільки менеджери з’явилася можливість швидше, і точніше компонувати тур, кожен із новачків може вивести на екран свого комп’ютера інформацію про різноманітні турах, заповнюваності готелів, авіаперельотах тощо. д.

Слід зазначити, що існуюче програмне забезпечення управління туристської діяльністю дозволяє вирішувати різні завдання, якось складання бізнес-плану, ефективну компонування гаданих турів чи скажімо управління готелем притому, що керівник має можливість коригувати найрізноманітніші чинники з допомогою комп’ютера. Дані програми дозволяють заощаджувати час, підвищують якість проекту, але пам’ятаймо, що тільки правильне застосування електронної версії дає позитивні результаты[14]. На жаль, поки що розвитку туризму у регіоні спеціальні комп’ютерні програми використовують у роботі лише небагатьох калининградских турфірм («Алвіс», «Анюто», «Оникс-Тур», і кілька інших). Це пов’язано з багатьох чинників: високої вартістю технологічних продуктов[15], відсутністю потреб у комп’ютеризації цій галузі, боязню допустити якусь ступінь провалу у процесі впровадження чи використання коштів і т. д.

До цього часу доводиться констатувати, що кількість калининградских туристичних компаній, використовують комп’ютери за призначенням, як і вбирається у кількох відсотків. Для переважної ж більшості туристичних фірм комп’ютер продовжує залишатися друкованої машинкою і інструментом бухгалтера. Проте, агентству і більше, оператору, серйозно що працює над ринком туристичних послуг, вдасться серйозно підвищити свою продуктивність, ігноруючи новітні програмні пакети управління туристичною діяльністю. Одне з таких програмних продуктів побачити діє у центральному офісі однією з найбільш успішних регіональних туристичних фірм «Бризен» (р. Светлогорск), хоч як встановили в ході опитування, такі програми використовують у роботи і інших фірм «Алвіс», «Балтма Турс», «Юнона» і т.д.

Програмний комплекс «Саме» вживаний у «Бризен» мабуть, найбільш відомий серед російських туристичних фірм. за таким та її модифікаціями працюють понад 30-ти компаній у різних містах Росії: «Трійка Туризм», «Детур», «Роза Вєтров», «Орієнт» — у Москві, «Турсервис» — в Санкт- Петербурзі, «Сибинтурсервис» і «Эдванси» — у Новосибірську, «Сіроко» — в Челябінську, «Флайт-Тур» — в Астрахані і ще. Умовно робочі функції комплексу може бути розбитий на шість груп: ведення турів, роботу з клієнтами, ведення платежів, підтримку довідників, підготовка вихідних документів, сервісні режими. Розділ «Тури» дозволяє самостійно пакетировать програми (транспорт + проживання + додаткові послуги) для туроператорів чи заносити до бази даних готові операторські програми для агентств.

Клієнтська частина програми дозволяє вести базі даних туристів, виконувати прийом замовлень і розрахунок вартості туру з урахуванням індивідуальних і групових знижок. Бухгалтерський розділ програми дозволяє автоматично готувати всі види платіжних документів (прибуткові витратні касові ордера, рахунка-фактури та інших.). Комплекс «Само-Тур» може працювати у поєднанні з бухгалтерської програмою «Вітрило». Невід'ємна частина будь-який комп’ютерної агентської програми — довідкові бази даних. «Само-Тур» підтримує близько 20 різних довідників (клієнтів, готелів, перевізників, фірм- партнерів, посольств тощо.). У режимі «вихідні документи» комплекс дозволяє автоматично отримувати як стандартні форми — різні списки груп (на тур, в авіакомпанії, на екскурсії), ваучери, турпутівки. (у цьому однині і форми ТУР-1), анкети до посольств (на бланках посольств), і створювати з допомогою генератора звітів свої необхідні форми. Дуже корисними у світі практичної агентської роботі сервісні функції «Само-Тур»: висновок графічної статистики (наприклад, про продаваемости тієї чи іншої туру, відбору цікавій для інформації з будь-яким критеріям), ведення системного журналу, архівація даних, і другие.

Оформлення заявок можна прискорити, якщо використовувати пропозиції туроператорів отримані з Інтернет. У цьому варіанті можна підібрати турпакет для оформлення заявки використовуючи критерії: дати поїздки, категорія готелю, тип розміщення, термін поїздки, туроператор, ціна. За підсумками зазначених послуг у картці замовлення визначається їхня сумарна вартість, далі ведеться статистика за оплатою замовлення (оплачувати дозволяється поетапно). У залежність від внесеної суми кожному замовлення присвоюється статус визначається з набору: «Закритий», «Оплачено» чи «Неоплачен». Відразу після оплати можна роздрукувати Прибутковий ордер (Рахунок), Договір чи Путівку. Цей комплекс дозволяє формувати й відправлятиме заявки на бронювання турів (готелів) туроператорам, і автоматично отримувати підтвердження брони.

Наступна програма даного огляду — «Turwin MultiPro». Її використовує, напевно, єдина туристична фірма в Калінінградському регіоні - «Синильга». Програма була вперше представлена комп’ютерної фірмою «Аримсофт» в 1995 р. З того часу вони минули обкатку у багатьох російських туристичних фірмах як і агентських, і туроператорских. «Turwin MultiPro» забезпечує функціональні можливості, що дозволяють швидко і зможе ефективно управляти туристичної фірмою, реагуючи на стрімкі зміни від попиту й пропозицій, що дозволяє досягти кращих результатів за більш короткий час, ніж раніше. Цінність «Turwin MultiPro» для туристичної фірми полягає з допомогою інтеграцію з офісним пакетом програм MS Office, у своїй ефективність використання персональних комп’ютерів в локальної мережі компанії зростає у кілька раз.

Зручність програми розвитку й у цьому, що користувач може самостійно і легко — оскільки «TurWin» працює у середовищі Windows — створювати нові види документів і майже вихідних звітів. Причому всі формовані документи можна виводити на принтер, факс-модем чи одним натисканням клавіші пересилати для подальшого опрацювання на такі програми, як Word, Excel. У стандартної поставці присутні до десяти типових вихідних документів. Крім цього, вартість програми включає безплатну розробку трьох вихідних документів за бажання покупця. «Turwin MultiPro» має зручний і наочний інтерфейс (на кшталт стандартних віконець Windows), дозволяє швидко дати раду виведених даних навіть дуже разбирающемуся в комп’ютері людині (рис. 1).

[pic]

Малюнок 1. Фрагмент вікна програми Turwin MultiPro

Основні можливості «Turwin MultiPro» полягають у следующем:

— Можливість створення довідників з кожного сегменту туристичного продукта;

— Формування турів за однією країні або країнами. Автоматичне формування турпакетів і поставив печатку прайс-листа. Оформлення замовлення. Контроль завантаження рейсів і отелей;

— Необмежене число виведених документів. Вмонтований генератор отчетов;

— Суворий облік руху коштів, печатку основних бухгалтерських документів (рахунки, рахунків-фактури, прибутковий касовий ордер, касовий звіт і др.);

— Надійна робота у локальної мережі (кількість робочих місць не ограничено);

— Органічне використання що з програмами, які входять у комплект «Microsoft Office».

Програма «Turwin MultiPro» одночасно й мережевий і однопользовательской. Варто лише вказати й у якому режимі доступу, відкривати файли даних, і де їх фізично перебуває (на якомусь диску комп’ютера чи диску серверу мережі) і яскрава програма сама використовуватиме переваги однопользовательского чи мережного обміну даними. У цьому вартість програми залежить від кількості комп’ютерів в сети.

Залишається додати, що на даний час програму «Turwin MultiPro» використав свою роботу як великі, і середні російські туристичні фірми. У тому числі - «Ланта Тур», «Солвекс», «Нита», «Аеротур», «Эксотур», «BSI», «Мондо Type», «Конкорд Трэвел», «Сургуг Интур», «ЦСТЭ- Интур» та інших. З вересня 1997 року лабораторні уроки з вивчення програми «TurWin MultiPro» проводить на свої студентів Російська Міжнародна академія туризма.

2.2. Використання інтернет у сфері туризма

Попри те що, що чимало туристичні агентства досі скептично ставляться до інтернет, плюси від використання всесвітньої комп’ютерну мережу стають дедалі більше очевидними. Ті російські туристичні агентства, які підключилися до інтернет, вже оцінили її інформаційні можливості (до числа належить і калининградские агентства), оскільки інтернет пропонує дуже багато необхідної у роботі туристичних агентств інформації - від адрес готелів і розкладів авіарейсів до візових і митних правив і пропозицій російських і зарубіжних туроператорів. Причому будь-який за обсягом — від прайс-листов до цілих каталогів. Важливо, що інформація до Інтернету доступна користувачам — агентствам чи клієнтам 24 години на добу і аналогічних сім днів, у неделю.

Були часи, коли хто б міг припустити, що у 1961 р. людина в космос, що комп’ютери зможуть скорочувати роботу, триваючу кілька років, за кілька секунд, що галузеву науку і технології будуть застосовуватися у такі масштаби, як тепер. У цей час у найбільш розвинених країн загальні інвестиції зростали менш, ніж 3%, але вкладення до досліджень і розробки зросли до 6−15% на рік. Туризм виявився одним з секторів економіки, де сучасні комп’ютерні технології почали приносити більший прибуток. Це системи бронювання і резервування готелів, авіаквитків, квитків інші транспортні засоби, круїзів і т. буд. Сьогодні такі найбільші системи, як Ата-deus, Gabriel, Sabre, Word Span, Apollo та інші мають представництва до Інтернету. З іншого боку, інтернет-технології дозволяють туристським фірмам заощаджувати колосальні кошти з допомогою скорочення витрат на міжнародні телефонні розмови і розсилання факсов[16].

Наприклад, вартість посилки однієї сторінки факсу до Туреччини становить порядку 2,5 дол. (вартість хвилини) і 0,1 дол. — на тому ж сторінку по Е-mail. Є інший шлях використання каналів Е-mail: зняти поштовий ящик електронної пошти за 5 дол. на місяць та приймати необмежене кількість інформації за плату від 1 (Росією та країнах СНД) до 5 (по всьому світу) центів за кілобайтів. З урахуванням вартості реєстрації (20 дол.) через фірму «Relcom» витрати такого роду може бути знижено більш ніж 25 раз, а окремих випадках, при хорошою роботи і вмілому виборі найбільш підхожих систем, — у і більш раз[17].

З кожним роком дедалі більше турфірм користуються системами бронювання і резервування готелів і авіаквитків. Такі системи дозволяють бронювати місця у готелях усього світу, отримувати свіжу інформацію щодо умов бронювання, цінах, знижки за мінімальне час, виходячи з офісу. Раніше цього витрачалося значно більше часу і грошей. Система Alean — проект, з’явився друком у російському інтернет, використовуючи глобальну комп’ютерну мережу, об'єднав тур-агентов, туроператорів, і навіть об'єкти розміщення у єдину технологічну мережу, що дозволяє безпосередньо бронювати місця у підприємствах розміщення різних регіонів: Крим, Краснодарський край, Підмосков'ї, середня смуга России.

Система оснащена зручною інформаційної пошуковою системою, що дозволяє відповісти на будь-яке запитання клієнта протягом кількох секунд. Зміни у будинках відпочинку і пансіонатах відразу вносять у систему. Дані про наявність місць оновлюються після кожного бронювання автоматично, що особливо важливо у пік сезону. Агентства, що входять до систему, користуються вже останньої, свіжої інформацією, а чи не торішнім буклетом. Учасникам системи Alean непотрібен спеціального дорогого програмного забезпечення, вона полягає в стандартних технологіях мережі інтернет. Інший приклад — система Worldhotel, що дозволяє бронювати готелі у світі, і системи ABC Travel Center, що містить інформацію про авіакомпаніях, віртуальних агентствах з продажу квитків, розкладах потягів і схемах метро різних міст світу, і навіть інформацію про оренду машин, круїзах й багато іншого. Нерідко у таких системах можна палаючу путівку чи авіаквиток на 10−50% дешевше. Це спричиняє з того що тепер навіть великі, останнім часом сталі й успішні організації вносять істотних змін у філософію довгострокового планирования.

Як було зазначено раніше, калининградские туристичні агентства широко представлені у інтернет. Кілька десятків фірм зареєстровані у різних регіональних интернет-каталогах. З огляду на тих фірм, що лише зареєстровано й мають, зазвичай, лише електронної пошти для зв’язку, помітно виділяються ті, які мають власний сайт. Це згадувані: «Російська Балтика Тур» (internet туристичне агентство «Час-пік» (internet (див. рис. 2), агентство «Бризен» (internet агентство «Ариола» (internet агентство «Мик-Авиа» (internet avia. ru), агентство «Балтма Турс» (internet агентство «Алвіс» (internet агентство «Атури» (internet і кілька других.

[pic]

Малюнок 2. Фрагмент веб-сайту агентства «Час пик»

Слід зазначити, що раніше, буквально ще рік-два тому бізнес сайт в калінінградському сегменті інтернет — був одну чи дві сторінки землистого кольору, (це стосувалося як сайтів туристичних фірм, а й усіх інших) то нинішні хоча й гучні носії розкручених брендів, але грамотно зроблені - представницькі електронні візитки. Вочевидь, що туристичні агентства не дотягують рівня визнаних лідерів, скажімо піонера у цій галузі, компанії Biztravel. com, оборот якої, як очікується, виросте із півмільярда доларів на 1996 року до 12 млрд. дол. до 2002 року, яка відома своїм Web-узлом обслуговування бизнес-путешественников[18]. І, тим щонайменше. Хоч деякі послуги on-line калининградские туристичні агентства можуть запропонувати вже нині. По-перше, з їхньої сайті надається різна інформацію про запропонованих турах, і навіть про т. зв. «запалених путівки», що нерідко приваблює за ціною. І, по-друге, що на деяких сайтах реалізовані деякі елементи інтерактивності, тобто. двосторонньої зв’язку, коли потенційний турист, заповнивши електронну форму, висилає заявку на адресу фірми на передбачене подорож (рис. 3).

[pic]

Малюнок 3. Фрагмент веб-сайту агентства «Атури»

Залишається з’ясувати, що з люди і із метою заходять на туристичні сайти? Будь-яка туристична компанія, що має своїм web- сайтом, хотіла б, щоб люди ці турагентами чи потенційними туристами. Але відрізнити їхню відмінність від гулящих по Всесвітньої павутинні негаразд- то просто. Тим більше що тим, хто в індивідуальні і ділові поїздки, головне — не ціни, а якість і швидкість обслуговування. Як представляється, сама боротьба між відповідними агентствами повинна розгорнутися на прагненні опанувати Інтернет-технологіями. Клієнти і менеджери таких агентств переважно і «гуляють» по туристичним сайтах, оскільки російські бізнесмени, навряд сьогодні будуть сунути свою кредитну картку в щілину інтернет. Тож, вивудивши з сайту інформацію, звертаються потім у однойменні туристичні агентства, щоб домовитися на твердої почве.

2.3. Концепція застосування інформаційних технологій у розвитку туризма

У цьому світлі який крокує науково-технічного прогресу, можна припустити, що світ теперішнього бізнесу змінився настільки істотно, що організації, створені до роботи на колишніх умовах, що неспроможні пристосуватися до нового оточенню, не удосконалюючи принципи роботи і структуру. Саме цьому контексті варто трактувати поняття «реинжениринг» бізнесу, яке окреслюється «фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектирование ділового процесу задля досягнення корінних поліпшень в головних сьогодні показниках діяльності, як-от вартість, якість, послуги і быстрота"[19]. Інформаційні технології, те, що дозволяє реальну змога реінжинірінгу й отримання вагомих конкурентних преимуществ.

Вочевидь, що використання потенціалу технології зміни бізнес- процесів компанії та істотного випередження конкурентів перестав бути одноразовим подією. Потрібні прагматичний перший погляд і творче мислення, щоб розгледіти потенційні можливості технології, яка спочатку може видатися де немає очевидного застосування у бойових операціях компанії, чи побачити, крім очевидних, також новаторські сфери застосування інформаційної технології. Якщо компанії (з Калінінграда, Твері чи Москви) хочуть домагатися на успіх епоху постійних технологічних змін, то їм потрібне розглядати спроможність до використанні інформаційних технологій, як одне з ключових умений.

Застосування інформаційних технологій потребує інвестицій, які потрібно використовуватиме досягнення стратегічних цілей, вміти оцінювати і контролювати витрати, застосовувати напрацьовані методи підвищення ефективності їх використання. Загальних рекомендацій щодо кожного конкретного приводу дати неможливо. Важливо інше — зрозуміти загальну методологію, філософію, яка, по-особливому переломлюючи у кожному конкретному бізнесі, дозволить отримати від інформаційної технології то унікальне, що вона дає - лідерство на світові ринки. Технологічна гонка не всім у змозі, тому пропонується безліч способів підвищення ефективності роботи інформаційних систем: орієнтація на кінцевих користувачів, самостійна розробка прикладного програмного забезпечення, передача своїх інформаційних ресурсів компаніям, що спеціалізуються на обробці інформації та т.п.

Стратегічна мета інформаційних технологій — сприяти менеджменту організації реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати і поглиблювати конкурентна перевага. Виконання це завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, які мають такі атрибути: а) максимальна доступність — кожна людина може одержати доступ ІТ ресурсів у час і із будь-якої місця; б) будь-який інформаційний об'єкт має бути доступний одночасно багатьом; в) маневреність додатків — необхідний перехід до мережевий архітектурі, що призводить до серйозних змін у організації та роботі ІТ отделов.

Індустрія туризму одна із найбільших споживачів телекомунікаційних технологій, і має однією з високих рівнів комп’ютерної оснащеності в діловому світі. Частково це з природи інформації, що використовується в індустрії подорожей. У- перших, цю інформацію дуже уразлива вчасно, бо дуже часто змінюються різні дати — події, розклади і т.п. По-друге, інформацію про туристських продуктах мусить бути своєчасно доступна з різних точок земної кулі. По-третє, туристський продукт складається з великої кількості складових — транспорт, проживання, розваги — які теж вимагають швидкої доставки інформації для координування їх задовільною поставки.

Найбільшими і найважливішими інформаційними системами в індустрії подорожей є комп’ютерні системи резервування (GDS). Вони забезпечують доступом до інформації з планування подорожей і резервуванню більшість секторів індустрії, включаючи проживання, круїзи, транспорт, тури, обмін валют і розваги. На відміну від GDS, системи резервування готелів і оренди автомобілів неможливо знайти використані турагентом безпосередньо, лише опосередковано через комп’ютерні системи резервування авіаліній чи телефоном. Маркетинг послуг турагентства забезпечується під час використання системи телемаркетингу. Для роботи з оперативними аспектами бізнесу туристські компанії застосовують системи офісної підтримки. Електронні мережі, зокрема Інтернет, в час надають як можливість отримання певної інформації про туристських продуктах, а й виробляти бронювання місць на авіалініях, готелях і т.д.

Безсумнівно, що поширення інформаційних технологій у туризмі залежить від створення низки додаткових соціокультурних, економічних пріоритетів і політичних чинників. Самі собою інформаційні технології що неспроможні створювати «нові комбінації» туристських послуг. Тільки з'єднання технологій із низкою соціальних, інституціональних, соціо-політичних і культурних чинників призведе до створення нових комбінацій товарів та послуг, методів, та т.д. Використання телекомунікаційних мереж, і дедалі більше дружні інтерфейси сприяють з того що комп’ютерні системи стають доступні безпосередньо мандрівникові. Що стосується, коли система правильно застосовується, ІТ забезпечують високу якість обслуговування, цим, більшою мірою задовольняючи вимогам клієнтів. Проте потрібно підтримку певного рівноваги між високої технологічністю і належним особистим вниманием.

Розглядаючи роль інформаційних технологій у сфері регіонального туризму, слід, що гадані розробки та плани щодо розвитку туризму мають відповідати ми такі вопросы:

1) як слід оцінити стан туристської сфери, і проблеми її развития;

2) які основних напрямів туризму найбільше відповідають інтересам регіону, куди й у що найефективніше вкладати деньги;

3) як поліпшити імідж і збільшити привабливість регіону для туристов;

4) за рахунок розвитку стимулювати соціально-економічне розвиток региона[20].

Розвиток індустрії туризму сприяє зниження безробіття в регіоні, значного збільшення надходжень у місцевих бюджетів, благоустрою територій. Проте розвиток туризму у регіонах Російської Федерації (і зокрема Калінінградській області) не може поганим станом туристської інфраструктури, відсутністю цілеспрямованої політики, соціально-економічної нестабільністю, тим більше майбутнє запровадження візового режиму з боку найближчих сусідів не додає популярності. Проблеми інформаційного забезпечення туристського бізнесу на регіональному рівнях можна було розв’язати шляхом застосування в плануванні і потребу керувати туризму туристських (ТІС) і географічних інформаційних систем (ДВС). Один із моделей побудови туристської інформаційної системи в Калінінграді міг би взяти за основу існуючі можливості інформаційного забезпечення у місті. Сюди входять наявність різних туристських серверів України в міжнародній Інтернету (ними міг би виступити, наприклад «Туризм в Калінінграді» (internet чи «Калінінград on-line» (internet високий рівень комп’ютеризації туристських компаній міста; телекомунікаційні можливості, запропоновані російському ринку комп’ютерних послуг. Основні завдання, які має розв’язати запропонована система, это:

— постачання мандрівника детальної й актуальною інформацією щодо найширшого спектра тем;

— надання невеликим туристським організаціям можливості недорого і ефективно просувати ринку свої послуги і предложения;

— забезпечити недорогий спосіб будь-яким організаціям поширювати інформацію через електронні сети;

— пропозицію альтернативної системи маркетингу і каналів поширення информации;

— створення відкритої економічної системи на продаж в електронної формі туристських услуг[21].

Аналіз міжнародного досвіду створення і функціонування туристських і географічних інформаційних систем показує, що це системи можуть розглядатися як, свого роду, статистичний пакет — незамінний інструмент в туристському бізнесі у регіоні у разі планування, дослідженнях і маркетингу. З іншого боку, ТІС і ДВС є надійну основу для рішень, прийнятих державному та регіональному рівнях, для залучення державних підприємств і муніципальних інвестицій та приватного капіталу у розвиток туризма.

Практично повна відсутність у Росиийской Федерації статистики на регіональному і місцевому рівнях утрудняє розробку планів регіонального планування розвитку. Сильна інформаційно-аналітична служба, як, наприклад в Ярославській і Нижегородської областях, може допомогти не лише у зборі і аналізі необхідної інформації, а й у формуванні свого регіонального інформаційно-рекламного продукта.

Є певні проблеми по дорозі адаптацію подібним інформаційних систем, такі як опір нових технологій, високі видатки впровадження, що здається непотрібність, нестача їх у підготовленому персоналі та інших. При переході систем з наукових лабораторій у практичний світ й виникають проблеми технологій й пошуку потенційних користувачів. Тим щонайменше, дані системи успішно функціонують у деяких західних країнах, вже зроблено перші кроки по дорозі їх застосування в плануванні туризму у России.

Оскільки Росія стала повноправним учасником світового фінансового ринку інформаційних технологій, у будь-якому проекті можна використовувати весь спектр наявних розробок на світі, і обмеженням буде, є лише вартість тій чи іншій продукції. Модель ТІС покликана вирішити низку проблем, що з нестачею інформації про Калінінграді міжнародному ринку туризму, і навіть надати середнім і «малим туристським підприємствам можливість недорого і ефективно просувати ринку свої послуги і пропозиції. Модель ТІС і схема реалізації проекту можуть бути основою розробки Інформаційного центру туризму в Калінінграді. Інструменти, використовувані до створення маркетингового матеріалу та зв’язку в ТІС, можна було б застосовувати з метою, як-от управління архівами і установка локальної зв’язку в організаціях індустрії туризма.

Як органічною частини впровадження ТІС у регіоні, слід розглядати розробку пропозицій до застосування стандартних інструментів, і технологій туристськими компаніями, з урахуванням аналізу російського ринку комп’ютерних послуг. Порівняльні характеристики комп’ютерних систем показують, що головні розробники прикладного програмного забезпечення визнають факт неоднорідності російського туристського ринку України і, отже, існування різних потреб організацій індустрії путешествий.

Більшість туристських фірм вже оснащені комп’ютерами, які працюють, зазвичай в автономному режимі. При поетапному побудові єдиної регіональної інформаційної мережі у туризмі, однією з проміжних кроків може бути здійснення модемної зв’язок між різними учасниками проекту. Аналіз російського ринку інформаційних технологій у індустрії туризму показує, що на даний час є можливість як автоматизації різних аспектів внутріофісні операцій, а й створення локальних обчислювальних мереж, і систем віддаленого резервирования.

Пропонуючи, новий стратегічний підхід до формування туристського продукту, що характеризується більшої гнучкістю і привабливістю для споживача, відзначимо ось що. Пряма продаж туристських послуг для споживача, характеризується, по-перше, гнучкістю у часі, по-друге незалежністю від переваг турагента і він, можливістю порівняння запропонованих послуг за ціні якості. Для постачальників привабливість прямий продажу послуг, минаючи турагентів і туроператорів, залежить від зниженні операційних витрат, пов’язаних із збутом туристського продукту. Туроператори надають туристські продукти, які з кількох видів послуг: проживання готелі, переліт, прокат автомобіля. Усе це споживач може отримати безпосередньо в постачальників послуг — авіакомпанії, готелю, фірми по прокату автомашин. Основна цінність, яку туроператор традиційно додає до цих окремим послуг, складається з таких компонентов:

— комбінація кількох послуг у єдиний туристський пакет;

— забезпечення доступу до информации;

— забезпечення резервування, оплати й оформлення необхідних документов;

— пропозицію найкращих цін, завдяки оптовим закупкам;

— забезпечення певних гарантій у разі конфлікту з постачальниками услуг.

Більшість турпродуктів потенційно можуть бути гнучкішою схемою послуг, коли він споживач починає індивідуально комбінувати різні компоненти подорожі. Такі модульні продукти відпочинку відомі як FIT-продукты, де FIT означає «гнучкий індивідуальний тур». Модульна структура турпродукту потребує великих змін всередині фірми туроператора, а непросто відмовитися від створення пакетів. Туроператори мають стати не виробляючої компанією, а маркетингової. Оскільки компоненти FIT-продукта власними силами негаразд унікальні, найважливішим вміле просування їх у рынок.

На відміну від купівлі певного туристського пакета, резервування FIT-продукта жадає від інформаційної системи створення безлічі окремих позицій в кожному сегменту турпродукту. На виконання цих вимог процес резервування має складатися з двох кроків: По-перше, продаж і підтвердження дійсності кожної окремої послуги; і, по-друге, підтвердження дійсності відновлення всього комплексу послуг. Інформаційна система мала зберегти дані постачальників з кожної одержуваної послузі. Ціни продажу та ціни постачальників повинні вважатися системою автоматично на підставі різних встановлених правил. Якщо ж конкретна послуга недоступна через туроператора та її інформаційну систему, споживач повинен матимуть можливість використовувати інші методи купівлі, тобто. потрібно on-line зв’язок безпосередньо з м’якою внутрішньою системою постачальника послуг чи з комп’ютерної системою резервирования.

Електронні мережі є важливим каналом передачі, до якого вдаються дедалі більше організацій. Проте туристські підприємства з- колишньому далеко ще не повністю використовують його всі можливості, який пропонує електронна мережу. На відміну від традиційних туристських інформаційних систем (GDS), електронні мережі, вже доступні усім категоріям споживачів і туристських організацій, з вимогою, що вони мають необхідним устаткуванням. Дії на туристському ринку розділені на дві фази в відповідність до процесом прийняття рішень: фаза до прийняття рішення й фаза після ухвалення рішення. Традиційні системи резервування надають деяку інформацію, необхідну першому етапі, але передбачається, що електронні мережі можуть підтримувати обидві фази. Інформацію, необхідну туристові на етапі до прийняття рішень, можна розділити на статичну і динамическую.

Статична інформація, это:

— загальна інформацію про плановане районі перебування, тобто. географія, історія, транспорт і т.д. ;

— загальні пропозиції від турагентів, туроператорів і т.д.

Динамічна інформація, это:

— новини (країни, регіоні, місті); наявність місць; політична ситуація й т.д. ;

— спеціальні пропозиції («палаючі путевки»);

— «каскадні предложения»;

— детальна інформація індивідуального свойства[22].

Застосування електронних мереж може наблизити споживача до пропозиції, забезпечуючи швидкий дешевий, організований, двосторонній, прямий і незалежний інформаційний канал. Розглянуті вище приклади демонструють можливості міжнародної Інтернету у разі планування подорожі. Нині більшість туристської інформації, поставленої електронні мережі, є статичної. Через це, туристські компанії, використовують Інтернет у своєму бізнесі, поки що неспроможні витягти прибуток з переваг електронних мереж. Тому необхідно акцентувати те що, що під час до прийняття рішень, динамічна частина інформації про місце гаданого відпочинку для мандрівника набагато важнее.

Для розвитку в Калінінградському регіоні, реалізації усіх її соціальних та знайти економічних функцій, перетворення на справжню індустрію необхідно підвищення ефективності роботи і взаємодії всіх його ланок у подальшому ланцюгу виробництва та доведення до споживача туристського продукту. Однією з коштів досягнення зазначеної мети є інформатизація ринку туристських послуг з урахуванням телекомунікаційних і комп’ютерних систем, аналогічних які у західні країни. Проте основний сенс сказаного вище не у «демонстрації всіх переваг і можливостей існуючих інформаційних технологій у туризмі. Реальна сила інформаційних технологій не у цьому, що вказують старим бізнес-процесів функціонувати краще, суть у тому, що вони дають можливість організаціям започаткувати нові способи роботи, і Джульєтту грають істотну роль підвищення ефективності та конкурентоспроможності. Калининградские туристські фірми у роботі повинні як спиратися на зарубіжний досвід застосування інформаційних технологій, а й уміти вчасно реагувати на динаміку ринкових змін впроваджувати на свій діяльність нові інформаційні системи. Ті, хто може розпізнавати і використовувати можливості нових технологій, матимуть сталий розвиток і дедалі більшу перевагу над своїми конкурентами.

Підбиваючи деякі підсумки, зауважимо, у цілому керівники калининградских туристських компаній дотримуються різних поглядів на впровадження новітніх інформаційних (зокрема комп’ютерних технологій). Деякі застерігають, що під впливом програмістів менеджери найчастіше сліпо вірять у всемогутність глобальних інформаційних систем, які нібито автоматично постачають усіма необхідними для прийняття будь-яких рішень у сфері управління. Інші стверджують, що й правильно використовуваний комп’ютер може забезпечити лише поступове вдосконалення процесу виведення даних до ухвалення управлінські рішення. Безумовно, кожна компанія потребує інформаційних системах, але менеджерам необхідно покладатися на розум, здоровий глузд і логіку, знати багато такого, що жоден комп’ютер ніколи здатний повідомити їм. Адже тільки тоді ми вони можуть гнучкого реагування зміни у зовнішній і внутрішньому середовищі фірми і вчасно приймати відповідні решения.

Глава 3. Пропозиції зі створення веб-сайту туристичного агентства

Вихідні данные:

Туристичне агентство «Північний вітер» («Nort wind») є компанією середнього достатку, яку здійснює продаж недорогих у країни Європи, у тому числі організує прийом іноземних туристів на території Калінінградській області. Забезпечує їх проживання готелях р. Калінінграда й області, здійснює автобусні екскурсії на території Калінінградської области.

Створення власного веб-сайту (представництва у мережі Інтернет) зумовлено зацікавленістю до відвідування території Калінінградської області частково російських, але здебільшого іноземних туристів (в частковості громадян Німеччини). Вимоги, які пред’являються майбутньому веб- сайту: легкий пошук у мережі Інтернет, інформативність, інтерактивність. Прийнятна ціна підтримці ресурса.

3.1. Вибір доменного імені Ілліча та названия

Запоминаемое, легко промовлене, що належить до туристичної діяльності делегування доменного імені зіграє важливу роль просуванні туристичної агенції у мережі Інтернет. Якщо в нашого майбутнього веб-сайту короткий і легко промовлене ім'я, потенційний клієнт легко згадає його, побачивши інтернет-адресу на візитці чи рекламному щиті. Такий адресу можна буде легко продиктувати телефоном. Заинтересовавшийся відвідувач сайту через тиждень легко згадає його адреса київська і порекомендує своїм знайомим. І далі. Нелегко, напевно, запам’ятати internet тоді як internet набагато краще. Тим більше що в рядку навігатора можна набирати і звичне internet Його важко забути чи набрати неправильно.

Збіг адреси веб-сайту безпосередньо з ім'ям компанії дозволить внести додаткову лепту в просування імені (бренду) нашої компанії, у Інтернеті. Якщо користувач мережі, вже трішки знають нашу фірму, то перше, що вона зробить під час спроби відшукати веб-сайт — набере або internet (для англомовних користувачів), або internet (для російськомовних) хоча б сьогодні це настільки однозначно. Погано, якщо такий домен буде ніким незареєстрований, ще гірше, коли їм володітимуть конкуренти чи власники порносервера. Бажано, якщо дозволяють кошти, зареєструвати кілька доменних імен, відповідних найбільш потенційному написання імені компании.

Повчальним прикладом служить з сервером найбільшої автомобільної компанії General Motors. У на самому початку становлення WWW компанією було зареєстровано легко промовлене і запоминаемое internet Але чомусь ця велика компанія, яка мала це собі дозволити зареєструвати сотню доменних імен, не спромоглася привласнити очевидне — internet що було згодом завбачливо захоплено американським студентом. І те, що розміщує туди, дуже далека від автомобілів і називається: Welcome to Freedom Links! Нині в GM є така альтернатива: заплатити кругленьку суму студентові або викласти таку за судовий процес після повернення імені собі. Зараз боку дійшли певним домовленостям. З сторінки internet через певну кількість часу здійснюється перекидання на internet але й цій ситуації було легко избежать.

Короткий і звучний інтернет-адресу зміцнить імідж і солідність нашого агентства, бо якщо наша компанія запевняє, що й успішно займається туристичної діяльністю, має солідні замовлення тощо., але у своїй адресу нашої веб-сторінки internet то потенційний покупець в десять разів подумає і заведе докладні довідки до того, як розпочати будь-яке співробітництво з такою агентством і навіть просто повідомити номер свого телефону. Відсутність у сайту власного доменного імені часто трактується відвідувачами серверу як нестача в його господарів коштів у реєстрацію чи як його несерйозний підхід до бізнесу. Адреса, видають службами безплатного хостингу, може у значною мірою зіпсувати початкове враження від сервера.

Платний хостинг у якому нам здається розмістити веб-сайт, робить наше агентство незалежною від провайдера і захищає вкладені інвестиції в веб-сайт. Зареєструвавши делегування доменного імені internet у разі можна буде потрапити відкрити поштовий сервер й призначити кожному працівнику поштовий адресу типу — имя_сотрудника@имя_компании. ru. Такі поштові адреси є інформативними і легко запоминаемыми. До того ж, є можливість призначити ряд службових адрес, типу info@имя_компании. ru, support@имя_компании. ru і т.д.

Вже було зазначено у тому, що — ім'я має легко запам’ятовуватися; - бути досить коротким; - бути простим в написанні, щоб уникнути помилок користувачів за його наборі; - легко що їх вимовляють; - утримувати або назва нашої компанії, або позначити сферу її діяльність, основний продукт чи послугу тощо. Зрозуміло, виконати всі ці умови часто вже не можна, тому треба спиратися тих критерії, які будуть найважливіші у конкретній випадку чи зареєструвати відразу кілька імен для сервера.

Оскільки наш бізнес передбачає, що ми мають бути відкритими для будь-яких контактів та найбільш перспективний варіант при цьому зареєструвати наш сайт міжнародної зоні. com,. org,. net проте вибір імен із цих зонах істотно обмежений. З іншого боку реєстрація у зоні. ru відразу дасть зрозуміти відвідувачам географічну прив’язку нашого бізнесу. Сервер з закінченням. ru буде безперешкодно проіндексовано російськомовними пошуковими системами. Отже, гаданий веб-сайт бажано було зареєструвати відразу у двох зонах — російської. ru і - міжнародної. com,. net,. org. Проте задля компанії середнього достатку це кілька дорого.

У російському сегменті Інтернету доменні імена зазвичай формуються однією з наступних способів. По-перше, назва компанії серверу англійськими літерами. Звісно, бажано, щоб цю назву можна було написати англійською однозначним чином. Якщо назва компанії досить і довше, неоднозначно передане англійськими літерами, слід додатково зареєструвати скорочена назва (хоча для компанії середнього достатку це необов’язково). Наприклад, домен туристичної агенції «Північний вітер» може бути так nortwind. ru чи пізно це nort-wind. ru (рис. 4).

[pic]

Малюнок 4. Приклад адреси до Інтернету агентства «Північний ветер»

По-друге — англійської назви предмета чи поняття, що з діяльністю компанії спрямованістю інтернет-проекту. І тут бажано використовувати досить прості і найчастіше вжиті англійські слова. Наприклад, адресу нашого агентства internet безпомилково набере практично будь-який російський користувач мережі. У той самий час користувач, вже трохи подзабывший англійський з часів школи, може не зрозуміти, що сайт internet є ювелірним сервером, і напевно ж зможе з першого разу набрати правильно його адресу в браузері, почувши назва по телефону.

3.2. Інформація і навигация

Інформацію, размещаемую на нашому веб-сайті, умовно можна розділити на дві групи. По-перше, це «спільна рекламна інформацію про містах Калінінградській області, безпосередньо про місто Калінінграді, містах- курортах Зеленоградске, Свєтлогорську тощо. що дозволяє потенційним гостям міста одержувати інформацію міста загалом, їх розташуванні, видах міста, транспорті, достовірних погодні умови, безпеки відпочинку; і по-друге, спеціальна довідкова інформацію про туристичному агентстві «Північний ветер»

Загальна інформація включає в себя:

— щоденна зведення погоди в Калінінграді, Зеленоградске, Свєтлогорську (температура повітря, води в море);

— види міст Калінінграда, Светлогорска, Зеленоградска;

— музеї, виставкові і концертні залы;

— екскурсійні маршруты;

— культурна програма тиждень (месяц);

— проведені конференції, симпозіуми, ярмарки;

— транспорт (розклад руху поїздів, літаків, автобусів від залізниці і аеровокзалів) і т.п.

Спеціальна довідкова інформація включає в себя:

— інформація про агентстві (наявність ліцензії, досвід праці та т.д.)

— місцезнаходження агентства;

— перелік послуг, наданих агентством і т.п.

Від обсягу й сегментації інформації з сайту залежить вибір коштів навігації. Найголовніша вимога, пропоноване до системи навігації у тому, щоб у неї інтуїтивно зрозумілою для користувачів із кожним рівнем підготовки. Вона як повинна дозволяти користувачеві швидко знайти саме те, що слід й одразу давати уявлення у тому, з чого полягає сайт і що корисного можна тут знайти. Існує ціла набір коштів навігації. Вважається добрим вихованням мати з сайту відразу кілька дублюючих одне одного різнопланових інструментів навігації, кожен із яких більш зручний як певного кола користувачів, так різних типів пошуку на сервері. Серед обов’язкових елементів системи навігації, до проекту сайту туристичної агенції «Північний вітер» будуть включены:

Меню — список основних розділів сайту (можливе з раскрывающимися підміню), розташований головною або відразу усім сторінках сайта;

Выпадающий список — не має наочністю меню, де всі відразу розділи перебувають у зоні видимості, але занадто вже компактен;

Карта сайту — найбільш корисний, і з погляду, інструмент — спеціальна виділена сторінка на сервері, яка містить повну структуру сайта;

Пошукова машина на сервері - потрібно великих сайтів зі складної структурою, але у нашому випадку виявиться незайвою. Шукає документи, містять запроваджені користувачем ключове слово чи выражения.

Веб-сайт буде виконаний у форматі HTML (гіпертекстову мову описи документів) із елементами програмування мовою PHP 4.0 для інтерактивних форм відправлення, гостьовій книжечки або форуму й утримувати свій як графічну (зображення формату Gif, Jpeg, Png), і текстову інформацію. Сторінки матимуть виконаний з задоволенням, художньо привабливий дизайн, без аляповатостей, а й без зайвої суворості. Прикладом для наслідування може бути веб-сайт фірми Деол (рис. 5).

[pic]

Малюнок 5. Фрагмент головною сторінки агентства «Деол»

Ще однією прикладом вдалого збіги дизайну і функціональності може бути веб-сайт туристичної агенції «Rio del Sol» (рис. 6)

[pic]

Малюнок 6. Фрагмент головною сторінки агентства «Rio del Sol»

3.3. Витрати створення веб-сайта

Джерелами фінансування веб-сайту будуть відрахування з прибутку, туристичної агенції, отримані внаслідок повсякденної деятельности.

Таблиця витрат за створення умов та підтримку веб-сайту (одноразові затраты):

|П/п |Найменування |Вартість | |1. |Комп'ютер Pentium III (Celeron) |650 у.о. | |2. |Послуги з виготовлення сайту (7−12 |400 у.о. | | |стор.) | | |3. |Реєстрація домену у зоні. ru |20 у.о. |

Таблиця витрат за створення умов та підтримку веб-сайту (одноразові затраты):

|П/п |Найменування |Вартість | |1. |Абонентська плата провайдеру за | | | |підтримку домену у мережі Інтернет |8 у.о. | |2. |Абонентська плата провайдеру за | | | |надання підключення до неї |20−35 у.о. | | |Інтернет | | |3. |Послуги дизайнерській фірмі по | | | |оновленню вмісту сайту |10 у.о. |

Заключение

З погляду технічних досягнень, комп’ютерна революція у сфері туристського бізнесу Росії перевершила всі сподівання. З погляду економічних витрат за впровадження комп’ютерних технологій, слід зазначити, що у кожної компанії виділяються різні способи на дані мети. Проте він менш, кожен другий, з опитаних двадцяти трьох менеджерів калининградских туристичних агентств ухилився від відповіді питання: яка суму витрачено відповідний програмне забезпечення. Вочевидь, що у застосуванні комп’ютерних технологій не пов’язаний однозначно з рівнем витрат ними. Деякі компанії вважають ці витрати невиправданими; інші, навпаки, роблять великі витрати, використовуючи в роботі новітнє програмне обеспечение.

Результати опитування показали, що з погляду прибутковості, комп’ютеризація майже переважають у всіх компаніях стикається з реальними труднощами. Більшість агентств вже успішно комп’ютеризували основну частина їхньої рутинного діловодства і форму ведення бухгалтерського обліку. Багато керівників туристичних агентств відзначають, що комп’ютери надали сильне впливом геть ключові дії компаній. Багато компаній просунулися до комп’ютеризації технологічних операцій. Як прикладу пошлемося на фірму «Балтма Турс», яка використовує своєї діяльності спеціалізований програмний продукт для турфірм, що називається «САМО Турагент». Це найбільш вдала з комп’ютерних програм такого типу що є - управління діяльності туристичного агентства чи мережі туристичних агентств. Програма необхідна як найсучасніший інструмент організації та ведення роботи з клієнтами, і партнерами фірми, і навіть щоб одержати статистичних і аналітичних даних діяльності туристської фірми. Працюючи з програмою можна використовувати такі режимы:

— Фундаментальна обізнаність із клієнтом: добір туру зі списку «пакетів послуг», добір і калькуляція індивідуального туру клієнтові, бронювання пакета послуг, висновок і ведення договорів і додаткових документів, статистика оплат клиента.

— Фундаментальна обізнаність із партнерами: закупівля послуг — готелю, авіакомпанії тощо. буд.; автоматичне формування прайс-листов фірми виходячи з умов контракти з постачальниками послуг; система продажу «пакета послуг» фірмам- агентам; підготовка стандартних і індивідуальних «пакетів послуг» для кожного партнера, контроль надходження заявок та рівної оплати від агентів; використання кількох методик під час розрахунків (передоплата, оплата фактично тощо. д.).

— Опис: маршрутів, готелів, наданих послуги т. д.

— Ведення баз даних фірм: найповніше врахування інформації про партнерах чи клієнтів (анкети, договори, заявки туристів, реквізити партнерів, і т. д.).

— Калькуляція турів: здійснюється з урахуванням інтересів усіх нюансів (сезонних знижок, доплат, особливих умов тощо. д.).

— Одержання аналітичних звітів на роботу фірми: заповнюваність і прибутковість рейсів, та напрямів і т. буд.; загальна прибутковість роботи фирмы.

Вочевидь, що виникло бажання у ногу згодом спонукає керівництво туристичних фірм набувати новітнє програмне забезпечення, цим, збільшуючи інвестиції на комп’ютеризацію. Що ж відбувається негаразд? Розглядаючи нинішнє розвиток комп’ютеризації, можна стверджувати, що основна її мета — скорочення спільне коріння й адміністративних витрат. Проте задля більшості компаній це результат зменшення доходів. Багато керівники почали усвідомлювати, що час зміни стратегії впровадження комп’ютерів. «Як я зрозумів можу продовжувати інвестувати проекти з комп’ютеризації, коли не бачу прибуток від останніх нововведень?» — запитують багато керівників туристських компаний.

Сказане стає трохи ясніше, коли уявити, що типовий фінансовий план, зазвичай, враховує основну частину витрат на комп’ютерні потреби, але, оскільки організаційну структуру, штатне розклад й умови оплати комп’ютерного персоналу значно різняться у різних компаніях, то спроби сформулювати стандартні критерії для включення витрат на комп’ютеризацію в кошторис компанії, здатні до неефективним результатам. Те кількість засобів, яке кожна конкретна компанія виділяє впровадження комп’ютерних систем, ніколи виявлено шляхом дослідження середньостатистичних даних чи статей витрат конкуруючих фірм. Обсяг коштів то, можливо визначено тільки з урахуванням конкретної історичної ситуації, стратегії і лікувальних ресурсів компанії, включаючи глибину й багатогранність її досвіду у сфері компьютеризации[23].

Для туристських компаній російському ринку комп’ютерні витрати є досить постійної завбільшки розподілі витрат. Приблизно 35% загальних комп’ютерних витрат витрачається устаткування; 30 — на оплату персоналу; 15 — на адаптацію програмного забезпечення і підтримку їх у робочому стані. Решта 20% витрачаються в розвитку нового програмного забезпечення і навчання персоналу працювати з ним. Ці цифри піддаються оперативному контролю зі боку менеджерів. Вплив інвестицій у майбутнє компанії величезна: фактично на лежить ключі до стратегічним успіхів чи невдач у сфері комп’ютеризації. Коли ж керівники не виділяють ці гроші на окрему статтю і розуміють природи ресурсів, що вони інвестують, розвиток комп’ютеризації це не матиме чітких цілей й яких компанії над ринком буде легко уязвима.

Якщо говорити конкретніше, проблема управління процесом комп’ютеризації у вигляді, у якому вона сидить над керівниками туристських компаній сьогодні, полягає в правильному виборі напрями розвитку, ніж у оцінці поточної ефективності. Ключовою питання має не «як ми чинимо зараз?», а «чого ми прийдемо в майбутньому?». Раніше прогрес у сфері комп’ютеризації був дуже обмежений в основному удосконаленням бухгалтерського обліку, й у керівництва фірм, здавалося, не мало сенсу ускладнювати собі життя розробкою програмного комп’ютерного забезпечення спеціально для туристської діяльності. Якщо співробітник виконував своє завдання, ніхто поза його відділу не тривожився про те, як і справлялася тільки з роботою. Тепер, коли процес впровадження комп’ютерних технологій у бухгалтерський облік віддавна закінчено, особливо актуальним постало питання — «що саме далі?». Чимало понять з запропонованих альтернатив здаються досить складними і дорогими, щоб заслужити схвалення керівників, бо їх ефективність залишається як і невизначеною. Ні реальних гарантій прибутків чи доказів те, що запропоновані заходи найкращі на справжній момент. На погляд, керівництву слід жорстко ставити питання щодо будь-якого пропозиції з розвитку і запровадженню комп’ютерних систем, оскільки він відповідає за прийняття остаточного рішення, спроможного корені змінити майбутнє компании.

Комп’ютерні технології отримали високий темп розвитку протягом останніх кілька років. Від комп’ютера стоїть окремо, рух йде до складанню корпоративних мереж, що проект відбиває загальної тенденції. Дедалі більше вражаючі (з погляду) проекти видаються на розгляд управлінському персоналу компанії. Причому, особливу увагу приділяється програму з їх впровадженню, що містить три окремих питання. З технічною погляду, — чи можливо застосування цього проекту на рамках доступних технологій і власних технічних ресурсів? З економічної погляду, — яка користь обіцяє даний проект, яке буде співвідношення прибутків і витрат під час здійснення впровадження проекту? І з погляду експлуатаційної можливості, — якщо система успішно розроблена, буде вона ефективно використовуватися, і застосують чи менеджери систему своєї діяльності або ж вони ігнорувати її й навіть протистояти ей?

У час пропозиції проекту далеко не всі може дати остаточний відповідь для цієї ключових питань, особливо у випадках, коли йдеться про впровадженні особливо складних та амбіційних планів комп’ютеризації. Тому відбувається стала оцінка ймовірності технічних і ступінь економічних ризиків, і навіть ефективності відрахувань, що грає великій ролі для підтримки проекту належним чином. Важливим чинником виступає попередній аналіз, котрі можуть запобігти суттєві економічні збитки при неправильному використанні дефіцитних комп’ютерних ресурсів. Але фактично, найкращим аргументом ухвалення рішення є те що з допомогою комп’ютерних технологій можна забезпечити необхідне впливом геть витрати, та заодно вигоди може бути реально оцінені лише тими керівниками, котрі розуміють, яка політика та що насамперед впливають на результат.

Основні проблеми, котрі переслідують нині управлінців, зайнятих впровадженням комп’ютерів, зобов’язані своїм походженням минулому. Але сьогоднішня ситуація дуже відрізняється: сфери застосування комп’ютерів стали більш комплексними, і вплив їх у різні ділянки діяльності зросла у зв’язку з збільшенням темпи зростання комп’ютерного прогресу. Проте багато хто управляючі нехтують власної відповідальністю за керівництво розвитком комп’ютеризації. Сьогодні, у 50% російських туристських компаній не розроблений комплексному плані комп’ютеризації. А багато компаній (котрі мають такий план) не визначили адекватні короткострокових цілей, по яким було б оцінити прогрес окремих комп’ютерних проектов.

Відомо, що комп’ютеризація радикально змінила перебіг компаній. При правильному застосуванні технологій як підвищується продуктивності праці працівників, а й опиняється впливом геть розмір прибутку фірми. Встановлено, співробітництво між менеджерами і професійними програмістами стає реальним стимулом запровадження нових вигідних програм. Співробітники калінінградською туристичної фірми «РЕМ До» якось усвідомили, що комп’ютери можуть допомагати прогнозувати продаж та викладачу встановлювати попередні графік зниження витрат у початку кожного сезону. Такі комп’ютерні прогнози стали з найкращого сторони, і тепер враховуються компанією з розробки планів своєї діяльності. Компанія «Партнер Тур» компьютеризировала систему звітності, застосувавши програму Tour Office Pro. На думку керівництва, з допомогою комп’ютера дані краще й швидше сопоставляются і анализируются.

Програмісти і менеджери внесли спільний внесок у розвиток вищевказаних комп’ютерних систем. За підтримки менеджерів програмісти почали проробляти можливість створення так само систем, тільки з використанням графічних редакторів. Слід зазначити, що чимало туристські фірми користуються централізованої системою опрацювання і збереження даних, і навіть системою планування і місцевого контролю в дедалі більш усложняющейся економічну політику. З використанням таких систем зменшується обсяг оброблюваних даних на місцях і підвищується рівень продуктивності праці. Наприклад, компанія «Висмант» координує своєї діяльності в філіях країн і, аби відповідати замовлень, переводить необхідні дані безпосередньо на центральний компьютер.

Кожній компанії доцільно використати у свою роботу вигідні комп’ютерні програми. Та заодно необхідно враховувати, кожна компанія має власні стратегію розвитку, систему управління тощо. буд. Тому програмне забезпечення має застосовуватися з урахуванням інтересів усіх специфічних чинників компанії. Природно, немає нічого надзвичайного в тому, що комп’ютерну систему, неприйнятна одній компанії, може ефективно використовуватися інший. Багато компаній вигідно використовують комп’ютери прийняття рішень через имитационные модели.

Комп’ютерні методи продемонстрували також своє значення під час аналізу ризику інвестицій. Аналіз ризику, став точнішим завдяки комп’ютерів, довів важливість оцінки стратегічних планів із допомогою имитационных моделей. Щоб використовувати повністю комп’ютерний потенціал, дедалі більше кількість керівників туристських організацій вважає за необхідне доповнювати штат менеджерів фахівцями — програмістами. Безсумнівно, можливості комп’ютера коли-небудь усунуть потреба у великому штаті. Але зможе комп’ютер коли-небудь оцінити стратегічні можливості або приймати рішення — невідомо. Найважливішим чинником у своїй є гнучкість пристосування комп’ютерних систем для потреб менеджмента.

Практика показує, створення різних комп’ютерних інформаційних систем може призвести до значними прибутками для компаній, навіть за високих витратах на експерименти. Але слід впроваджувати програму свою систему управління, попередньо не зваживши усі чинники, включаючи вартість навчання й перепідготовки персоналу чи оцінку ступеня ризику при застосуванні нововведень в західних областях, де виявлено найбільша ефективність застосовуваного програмного обеспечения.

Як було зазначено, електронні мережі є важливим каналом передачі, якого вдаються дедалі більше організацій. Проте туристські підприємства як і далеко ще не повністю використовують його всі можливості, який пропонує електронна мережу. На відміну від традиційних туристських інформаційних систем (GDS), електронні мережі, вже доступні всім категоріям споживачів і туристських організацій. Застосування електронних мереж може наблизити споживача до пропозиції, забезпечуючи швидкий дешевий, організований, двосторонній, прямий і незалежний інформаційний канал. У цьому веб-сайт, безумовно, є затребуваним і найважливішим маркетинговим інструментом. Від його грамотної реалізації залежить успіх бізнесу що розвивається туристичної організації, віддачу від проведених on-line і off-line рекламних заходів. Інакше висловлюючись, може бути актуальніша від заробляння денег.

Вочевидь, що знижує успіх веб-сайту туристичної агенції, й у кінцевому рахунку самого агентства залежатиме від багатьох умов. У інтернет, як у іншому засобі мас-медіа, важливо якомога швидше заволодіти увагою користувачів, оскільки у відстані одного щиглика миші є інші сайти схожою тематики чи сайти конкурентів. Вже з головною сторінці користувач повинен зрозуміти, чим є веб- сайт і що буде интересен/полезен. Але тут, на головною сторінці, слід поміщати анонси новин, оповіщати то продуктах і маркетингових програмах. Така інформація буде корисною для повторних чи постійних відвідувачів: якщо їх щоразу зустрічає щось нове, це добра стимул повертатися на сайт знову. До того така мобільність — показник динамічного розвитку компанії та сайта.

Через дефіцит уваги, у Мережі часто практикується пірамідальна структура подання: спочатку головне, нижче — подробиці. Стрічка новин також складається з заголовка і стислого анонсу — якщо цікаво, натисни на заслання «докладніше» і прочитай повний текст. Бажано розбивати інформацію на невеликі порції. Мало хто з користувачів читає з екрана дуже довгі файли. У той самий час «версії до друку» рекомендується робити «нормального» розміру, а чи не дробити на невеликі шматки. Дуже важливим є і обсяг сторінок. Не можна дозволити втрати відвідувача лише оскільки не зміг дочекатися остаточно завантаження сайту. Бажано не робити обсяг головній сторінки понад 70 відсотків кілобайтів, всім інших сторінок вимоги до розміру жорсткішим. Не зловживайте графікою та інші елементами, мають великий обсяг. А та графіка, що використовується, мусить бути максимально оптимизирована.

Окремо хочеться відзначити можливість персоналізації контенту. З допомогою коштів персоналізації користувач може сам формувати склад парламенту й форму подачі йому інформації у тому або іншому сайті, включати лише цікаві йому новини, отримувати ці новини у зручному йому оформленні тощо. На сприйняття сайту загалом, і навіть безпосередньо інформації, розміщеної у ньому, значно впливає дизайн — графічне втілення інтернет-ресурсу. Дизайн повинен органічно доповнювати і посилювати загальну концепцію. Існує ціла ряд дизайнерських прийомів, що забезпечують легке сприйняття інформації на веб-сайті й дозволяють акцентувати на її певних частях.

Вочевидь, що наявність власного веб-сайту дозволить туристичному агентству наблизити себе на кінцевому покупцю, і більше тому агентству, що орієнтоване на західний ринок, у якому, як відомо застосування комп’ютера на кшталт використанню у Росії кульковою ручки. Вважаю, що це перелічені вище розробки представляють безсумнівний інтерес як окремих туристських організацій розміщених у Калінінграді, і поза ним. Викладена концепція застосування інформаційних технологій у туризмі, за відповідного інтересі зможе об'єктивно спричинити розвиток туристської галузі Калінінградському регіоні, підвищить привабливість відпочинку російській курортах узбережжя Калінінградської области.

Список використаної литературы

1. Быстрянцев З. Кузнєцова Р. Інформаційні технології реклами туристського продукту // Конкуренція і ринок. 2002. № 2 (13)

2. Биржаков М. Б. Введення у туризм. — СПб., 1999.

3. Майбутнє туріндустрії за цифровим телебаченням // Вісник РАСТ.

2002. март.

4. Введення у інформаційний бізнес. Навчальний посібник під ред. В.П.

Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Фінанси і статистика, 1996.

5. Гуляєв У. Р. Нові інформаційні технології у туризмі. Навчальний посібник. — М.: ПРІОР, 1999.

6. Закономірності і дива туризму // Калінінградська правда,

1998. 16 сент.

7. Квартальнов В. А. Стратегічний менеджмент у туризмі. Сучасний досвід управління. — М.: Фінанси і статистика, 2000.

8. Квартальнов В. А. Туризм. Підручник. — М.: Фінанси і статистика, 2000.

9. Кравченка В. Ф. та інших. Організаційний інжиніринг. — М.: ПРІОР, 1999.

10. Якщо ж Про. Інформація як реальний виробничий ресурс // Газета для мандрівників. 2002. июнь.

11. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостинність і туризм: Уч. для вузів / Пер. з анг. під ред. Р. Б. Ноздревой. -

М.: ЮНИТИ, 1998.

12. Маринин М. М. Галузь державної ваги // Економіка і жизнь.

1996. № 50.

13. Пузакова Е. П., Честникова В. А. Міжнародний туристичний бизнес.

— М.: Експертний бюро, 1997.

14. Родигин Л. А. Інформаційні технології в готельному і туристському бізнесі. — М.: РМАТ, 1999. — 138 с.

15. Сапрунова В. Б. Туризм: еволюція структура, маркетинг. — М., 1997.

16. Широкова Г. В. Проблеми інформаційного забезпечення регіонального планування розвитку. /Актуальні проблеми розвитку на етапі: Тези доповідей та виступів Другий науково-практичній конференції. — СП6ГУ. 1998.

17. Широкова Г. В. Туристський бізнес у Інтернет. / Інвестиційна політика Росії у сучасних умовах: Тези доповідей та виступів Всеросійської науковій конференції. — СП6ГУ. 1997.

18. Широкова Г. В. Використання мережі Інтернет на індустрії путешествий

// Вісник СП6ГУ. Серія Економіка. 1997. № 26.

19. Широкова Г. В. Інформаційні технології під управлінням туристським бізнесом // Вісник СПбГУ. Серія Економіка. 1995. № 19

20. Вокер Дж. Р. Введення у гостинність. — М., 1999.

21. Філіппова Т. Ніщо не приносить такого доходу, як продаж вражень // Ділові люди. 1996. № 3(64)

22. Fityimmons J. A, Strategic Role of Information in Services /

Perpectives in Operations Management: Essays in Honor of Elwood S.

Boofa, R. V. Sarin (ed.) Kluwer Academic Publishers. Norwell.

Mass., 1993.

23. Hammer М., Champy 3. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution // Harper Business. 1993.

24. Чоботар Ю. М. Туристичний бізнес: Практичне посібник для турфірм та їхніх клієнтів. — М.: МДК, 1997.

25. Економіка сучасного туризму / Під ред. д.э.н. Г. А. Коропової. -

М.: Герда, 1998.

----------------------- [1] Див. Квартальнов В. А. Туризм. Підручник. — М.: Фінанси і статистика., 2000. З. 18 [2] Див. Гуляєв У. Р. Нові інформаційні технології у туризмі. Навчальне посібник. — М.: ПРІОР, 1999. З. 52 [3] Див. Широкова Г. В. Інформаційні технології під управлінням туристським бізнесом // Вісник СПбГУ. Серія Економіка. 1995. № 19. [4] Якщо ж Про. Інформація як реальний виробничий ресурс // Газета для мандрівників. 2002. червень. З 17-го [5] Див. Введення ЄІАС у інформаційний бізнес. Навчальний посібник під ред. В. П. Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Фінанси і статистика, 1996. З. 71 [6] На сьогодні, ряд авторитетних діячів від філології зійшлися у тому, що «інтернет» треба писати маленької. Див. напр., Бог, яєчня і інтернет // Редактор. Ру (internet (И, и) нтернет в Інтернеті / Саме там. [7] За матеріалами сайту Нетоскоп (internet [8] Див. Быстрянцев З. Кузнєцова Р. Інформаційні технології реклами туристського продукту // Конкуренція і ринок. 2002. № 2 (13) [9] Родигин Л. А. Інформаційні технології в готельному і туристському бізнесі. — М.: РМАТ, 1999. З. 33 [10]Fityimmons J. A, Strategic Role of Information in Services / Perpectives in Operations Management: Essays in Honor of Elwood P. S. Boofa, R. V. Sarin (ed.) Kluwer Academic Publishers, Norwell, Mass., 1993. P. 71 [11] Оригінальна назва — Global Distribution Systems (GDS). [12] За матеріалами сайту «100 доріг — Туристичний сервер» (internet [13] За матеріалами сайту «100 доріг — Туристичний сервер» (internet [14] Див. Калашніков І. Як автоматизувати роботу туристичного агентства // Туринфо. 1997. № 10. С. 6 [15] Наприклад, програма Voyage Office Pro стоїть — 280 у.о.; програма Едельвейс — 3000 у.о. Ціни наведено за даними сайту «100 доріг — Туристичний сервер» (internet [16] Див. Квартальнов В. А. Туризм. Підручник. — М.: Фінанси і статистика, 2000. З. 121 [17] За даними інтернет-сервісів Mail. ru (internet і Subscribe. ru (internet [18] Динамічний агентство // Intelligent Enterprise. 2000. 31 липня. [19] Hammer М., Champy 3. Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution // Harper Business. 1993. P. 32. [20] Див. Широкова Г. В. Проблеми інформаційного забезпечення регіонального планування розвитку. /Актуальні проблеми розвитку на етапі: Тези доповідей та виступів Другий науково-практичної конференції. СП6ГУ. 1998. З. 18 [21] Див. Широкова Г. В. Проблеми інформаційного забезпечення регіонального планування розвитку. .З 21-го [22] Див. Широкова Г. В. Використання мережі Інтернет на індустрії подорожей // Вісник СП6ГУ, Серія Економіка. 1997. № 26. [23] Див. Економіка сучасного туризму / Під ред. д.э.н. Г. А. Коропової. — М.: Герда, 1998. З. 83

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою