Розвиток рекламних агентств на Україні

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

3. Удосконалення розвитку рекламних агентств на Україні…

1. Проблеми удосконалення рекламних агентств на Україні…

2. Рекомендації за рішенням проблем діяльності рекламних агенств…

Заключення. … …

4 Охорона роботи на робочому місці рекламіста…

Додаток А… …

Додаток Б… …

Додаток В… …

Додаток Г… …

Перелік посиланнь. … …

Вступ

У умовах ринкової економіки діяльність підприємств — рекламодавців заговорили українською у «язана із проблемою створення, розробки й розміщення реклами в засобах реклами, у тому, щоб знайти покупців для своїх товарів чи послуг. У таких умовах найбільш успішним шляхом діяльності рекламодавців, різних організаційно-правових форм господарювання є розвиток рекламних агентств.

Розвиток рекламних агентств є дуже ефективною справою. Рекламні агентства дозволяють Україні виходити на європейський ринок реклами й рекламного бізнесу. Чим понад розвивається рекламних агентств у стране, тім понад її престиж на світових ринках реклами, серед інших набагато потужних рекламних організацій.

Ефективність рекламних агентств для держави складається ще до того, що дозволяє вітчизняним виробникам реклами залучати інвестиції із інших країн, тім самим сприяє розвитку держави.

— Розвиваючи рекламні агентства, рекламодавець виконує ряд завдань: підвищується платоспроможність; розвиток рекламодавців;

— задоволення потреб споживачів й підняття їхнього життєвого рівня;

— зміцнення бізнесу рекламодавця, зберігання й розширення робочих місць.

Виходячи із цого можна визначити, що значення розвитку дуже велике, особливо самих рекламодавця. Саме рекламні агентства дозволяють рекламодавцю затвердитися на ринку.

Розвиток рекламних агентств я вважаю дуже перспективною справою, й тому сого свого дипломного проекту я узявши цю тему: «Розвиток рекламних агентств на Україні». У дипломному проекті докладно розкривається вся технологія роботи, розвиток, ідеї рекламної агенції й заговорили українською у «язані із цим проблеми.

— У перший «теоретичної» частини дипломного проекту я роздивився рекламне агентство як про «єкт рекламного ринку, як-от: поняття рекламної агенції, його види, задачі й функції;

— шляхи розвитку рекламних агентств на Україні. Теоретично я запропонував напрями розвитку рекламних агентств, їхнє впровадження й модифікацію. На закінчення теоретичного розділу дипломного проекту я висловив свою оцінку необхідності розвитку рекламних агентств. У другий, «аналітичної» частини дипломного проекту, проаналізоване все сказане в «теоретичній» частини. Проведено аналіз роботи й взаємовідносини між агентством й рекламодавцем. Однак саме я аналізував численність питань, що стосуються рекламних агентств, але й сам основні - це запитання заговорили українською у «язані із організацією рекламних агентств й аналізом деяких видів діяльності.

У третій, «практичній» частині, вдосконалюється усе ті, що аналізував у іншому розділі. У третьому розділі дані свої рекомендації по розвитку діяльності рекламних агентств й роботи їхнього на рекламному ринку. Також я привів приклади того, яку значення має маркетинг й якої роль він грає в розвитку й роботі рекламного агентства.

Таким чином, усі три розділи мого дипломного проекту тісно пов`язані між собою. По черзі я роздивився всю технологію розвитку агентств й усі етапи, що передують цьому.

Четверта частина мого дипломного проекту називається «охорона роботи й техніка безпеки на робочому місці рекламіста». У ній я розробив свою охорону роботи для робітників рекламних агентств й міри техніки безпеки, що смердоті повинні виконувати. У ній розкриті методичні рекомендації по охороні праці.

При виконанні дипломної роботи я використовував літературу вітчизняних й закордонних авторів.

1. Рекламні агенства на Україні.

1.2 Поняття рекламної агенції. Задачі. Функції.

Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, котрі надають своїм клієнтам повний чи обмежений обсяг послуг із планування й проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад розробки та розміщення (чи того та іншого разом) замовлень у засобах масової інформації - у пресі, на радіо і телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо. Ці організації мають назву рекламних агентсв. Рекламне агентсво стоїть між рекламодавцем й засобами масової інформації (якщо рекламне агентсво не має своїх засобів масової інформації чи не створена такими). Агентство виконує усі види послуг від імені і коштами своїх клієнтів — рекламодавців. Вона має перед рекламодавцями фінансові, юридичні і морально-етичні забов`зання. Іншими словами, рекламне агентсво — це посередник, який пропонує спеціалізовані послуги рекламодавцям, щоб смердоті змогли знайти своїх потенційних покупців.

Рекламні агентсва класифікуються за обсягом наданих послуг (із повним чи обмеженим циклом послуг), за їхні видами (універсальні чи спеціалізовані), за територіальною ознакою (місцеві, регіональні, міжнародні) тощо.

Рекламні агентсва — це фабрики рекламних ідей. Їх називають унікальними організаціями 20 століття, хоча смердоті виникли майже у такому самому вигляді (надавали тих сам послуги), як й тепер, ще у середині 19 століття. На початку 20 століття смердоті почали дедалі понад приділяти увагу проблемам творчости. Тоді ж рекламні агентсва стали вивчати, чому люди купують чи не купують товари, котрі рекламуються.

Нині в усьому світі існує широка мережа рекламних агентсв, котрі займаються проведенням рекламних кампаній, рекламними дослідженнями ринку, розміщенням рекламних звернень у засобах масової інформації, розробкою фірмового стилю та іншими видами рекламної діяльності.

Реклама — це складне мистецтво, тому нею повинні займатися професіонали, котрі можуть виконувати свою роботу на професійному (із погляду світових вимог) рівні. У конкуренції із вітчизняними й закордонними рекламними фірмами виграє ті рекламне агентсво, яку має у своєму розпорядженні творчих працівників, а чи не слухняних, але й посередніх виконавців. Значення рекламних агентсв у створені окремих рекламних звернень й, особливо, у проведені комплексних рекламних кампаній окремих рекламодавців — виробників чи посередників — є дуже великим.

Рекламні агентсва щоденно мають справу із широким колом маркетингових ситуацій. Це дає їм можливість глибшого розуміння загальної й окремої стратегії поведінки на споживацьких ринках України, необхідні навички і компетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних звернень й вищу їхнього ефективність, ніж тоді, коли їхні розробляють й виготовляють сам рекламодавці.

Агентсва є незалежними організаціями. Це уможливлює погляд на проблеми рекламодавців збоку, тобто более об'єктивно. Тім самим послаблюється такі негативні моменти, як залежність від смаків окремих керівників, неправильні установки (ідеї, тими) тощо.

як правило, рекламні агентсва мають добро налагоджені стосунки з засобами масової інформації. Вони мають можливість стабільно й своєчасно закупати вони годину й місце для розміщення реклами (як що агентсва мають власну базу чи створенні при видавництвах — проблема вирішується ще простіше). Співробітництво з рекламною агенцією дає змогу рекламодавцю оперативно вирішувати тих запитання, котрі постають проти нього, економити гроші і час.

Звернення до рекламного агентсва (особливо коли воно та виконує весь комплекс рекламних послуг) забезпечує системний підхід до рекламної діяльності, що значно підвищує її ефективність. За кордоном переважають агентсва, котрі пропонують завісься спектр послуг, таких як дослідження ринку, планування впровадження нової продукції, надання творчих послуг та закупівля місця й годині на засобах масової інформації. Проте нині з’явилися спеціалізовані рекламні агентсва, невеликі за розміром й із великою часткою участі самого клієнта. Їх послуги не такі дорогі. Вони можуть спеціалізуватись на придбанні місця і годині на засобах масової інформації чи на окремих творчих послугах.

У Україні нині діє близько тисячі підприємств, що займаються рекламуванням. Це рекламно-поліграфічні, редакційно-виконавчі фірми, а також видавничо-поліграфічні комплекси.

Прикладом рекламно-поліграфічної фірми може бути акціонерне товариство «Бліц-Інформ». Воно налічує понад 50 підрозділів, у які зайнято близько 900 працівників. «Бліц-Інформ» випускає журнали «Наталі»,"Капітал", газету «Бізнес» й має центр маркетингових досліджень. Центр виконує періодичні дослідження на замовлення. До періодичних досліджень належати: «Рейтинг» — щоквартальні дослідження засобів масової інформації та їхньої аудиторії в Києві та в Україні; «Моніторинг» — щомісячний аналіз реклами в засобах масової інформації; «Тарифи» — щомісячно оновлювана інформація про тарифи і умови розміщення реклами в засобах масової інформації. Дослідження на замовлення охоплюють аналіз ринків, вивчення споживачів, аналіз рекламних звернень, вивчення конкурентів. Вони мають конфіденційний характер — результати повідомляють лише замовнику. Девіз центру: «Перемагає тієї, хто володіє інформацією».

Інформацію про носії реклами в Україні можна отримати з довідника рекламоносіїв.

Довідник, зокрема, дає таку інформацію.

Про газети й журнали:

— назва;

Якість послуг, запропонованих агентством, набагато вище, а їхній асортимент — набагато ширше, чим може Дозволити собі окремий рекламодавець й чим йому потрібно. Дії поза межами організації рекламодавця, агентство має можливість скористатися всім великим досвідом, що накопичується в ході рішення найрізноманітніших проблем різних клієнтів. Крім того, будучи сторонньою організацією, агентство може підійти до проблем рекламодавця в про «єктивних позицій. Агентство стало уособленням суті рекламної справи.

Головне багатство рекламної агенції як організації по наданню послуг особистого характеру — люди. Звичайно 65% суми валового прибутку відчисляється на заробітну плату, посібники для службовців й пенсійне забезпечення.

Значні агентства обслуговують значних рекламодавців. А значні рекламодавці сконцентровані у межах порівняно невеличкого кола товарних категорій: харчові продукти й напої, ліки й косметичні засоби, автомобілі, тютюнові вироби, мило й миючі засоби. Не рахуючи автомобілів, усі ці фасовані товари із великим об`ємом збуту й високої частоти покупок, продавані головним чином у магазинах самообслуговування. За допомогою загальнонаціональної реклами виробники кинутися заздалегідь запродати товар споживачу й сформувати у нього превагу до товарів своїх марок. Реклама є домінуючим елементом у комплексі маркетингу. Отже, й діяльність значних рекламних агентств концентруються у межах тихий ж самих товарних категорій.

Природно, що дрібні агентства над змозі запропонувати настільки ж широкий об'єм послуг, який пропонують значні рекламні фірми. Так само саме й значне агентство рідко пропонує свої послуги дрібним рекламодавцям, таким, як продавці товарів промислового призначення, рекламодавців сфери торгівлі, медицини, юриспруденції, так саме роздрібні торговці. Створення агентських мереж дозволило ряду дрібних рекламних агентств розширити асортимент запропонованих їм послуг. Мережа — це група агентств, що спільно проводять дослідження, що обмінюються інформацією про ринок, що спільно оплачують послуги виробничих організацій й використовуючи єдині принципи справ виробництва.

Функції рекламних агентств.

Рекламні агентства помітно відрізняються по розміру: від фірми із єдиним робітником до значної організації, що має в штабі более 2 тис. Чоловік. Всі агентства зайняті плануванням, підготуванням й розміщенням реклами. Проте асортимент й ступінь грунтовності наданих клієнтам послуг істотно відрізняються. Ос-кільки основний об'єм ділових операцій сконцентрований у руках значних агентств, так званих агентств з повним циклом послуг, ми зосередимо основну увагу на їхній роботі. Головна функція таких агентств полягає у створенні реклами. Це їхня спеціалізація, так сказати, передумова їхнього існування. Проте рекламні оголошення є кінцевими продуктами складного процесу рішення проблем, процесу, що потребує урахування всіх елементів застосовуваного клієнтом комплексу маркетингу. Функції планування полягають у вивченні споживачів, товару й ринку, у розробці творчої стратегії й стратегії використання носія реклами, в упорядкуванні кошторису витрат. У функції підготування входять написання тексту, художнє оформлення оголошень й їхніх виробництв. Функції розміщення містять у собі підготування контрактів для придбання години й місця в засобах поширення реклами, надання носіям реклами належною уявою підготовлених оголошень, перевірку й посвідчення факту виходу реклами у світло, перевірку фінансових розрахунків, виставляння рахунків клієнтам й оплату рахунків носіїв реклами.

Клієнт жадає від агентства плану реклами й маркетингу по виведенню на ринок нового товару. Від що працюватиме в цьому випадку агентства: 2.6 Аналіз надання рекламних послуг у Internet рекламного агентства.

Комерційне середовище проникло в глобальну мережу Internet, й вон усє понад стає середовищем бізнесу. Найбільше помітні зміни відбуваються в інтерактивному брендингу, торгівлі й наданні послуг через Internet, просуванні продуктів й маркетингових кампаніях.

З кожним днем ростуть обсяги й бюджети реклами в Internet.

Нові технології припускають нові вимоги до стандартного набору рекламних послуг. Медіапленери США й Європі в усю використовують Internet й бачать у ньому нове полі для досліджень. Глобальна природа мережі робить її усе более привабливою складовою міжнародною рекламною кампанією. Багато дрібних рекламодавців, не в стані оплатити великомасштабні кампанії, іміджеву й телевізійну рекламу, найкраще досягають своєї цільової аудиторії саме через Internet. Найчастіше значними користувачами в регіонах є організації, котрим інші засоби комунікації недоступні. Мережа надає однакові можливості виходу на ринок як значним фірмам, то й новачкам.

Системи пошуку й тематичних довідників Internet-ресурсів дозволяють швидше, чим через «Жовті сторінки» знайти потрібен продукт. Internet має виняткову оперативність — дані про собі можна обновляти щодня, а при бажанні й щогодини.

Рекламодавці і агентства уважніше придивляються до Мережі, оскільки межа між Мережею і іншими мас медіа поступово стираються. У інтерактивній рекламі, безумовно, є своя специфіка: компаніям потрібно виявляти понад винахідливості й показувати риси своєї індивідуальності. Мережа змушує до более докладного спілкування із клієнтом. Чи реальна перевага і унікальність Internet-маркетингу в спілкуванні віч-на-віч. У цьому головна перспектива розвитку Мережі як рекламного носія: програмне забезпечення, використовуваний у Internet, дозволяє на сьогоднішній день одержувати дані не зовсім коректно. Цим питанням потрібно серйозно займатися. Головними споживачами досліджень по Internet поки є провайдери й комп «ютерні компанії, що говорити про мінімальний інтерес до нього рекламних агентств.

Алі визначений прогрес усе ж є. На 8-ому Московському фестивалі реклами, проблемам розвитку вітчизняного Internet було б виділено багато уваги, із «явилися Перші інтерактивні агентства й web-сторінки, присвячені рекламі в Україні.

Internet ніколи не замінить людського діалогу й не повинний його замінити. Алі думи спеціалістів зводяться доти, що мережа стала новим повноправним рекламним носієм й інструментом передачі інформації. Якщо ві не враховуєте інтерактивні потреби своїх клієнтів при розробці рекламних компаній, не досліджуйте можливості Internet, ві підводите клієнта й самих собі. 2.8. Аналіз роботи рекламної агенції яку займається метрорекламой.

У останні рокта метро на наших очах перетворилося в засіб масової комунікації. Стікери, світлові й несвітлові щити у вестибулях й на ескалаторах стали популярними рекламними засобами, доступними самим різним замовникам.

У недалекому минулому реклама взагалі був відсутня, сьогодні статок рекламних засобів виглядає звичним. Звичними стали й щити, й стікери, але й список рекламних засобів поступово поповнюється. Цілком можливо, незабаром ми побачимо в метро й підлогову рекламу, й щити на колійних стінах, й вагони, цілком оформлені под рекламу одного замовника.

Спектр товарів й послуг, що рекламуються в метро, досить широкий. Аналізуючи дані наших досліджень, можна зробити висновок про ті, що реклама товарів (71%) превалює над рекламою послуг (29%). Найбільше рекламованими товарами є продукти харчування (13%), побутова техніка (11%), фармацевтичні препарати (10%).

Реклама в метро залучає замовника, завдяки величезній аудиторії, цифра величезна — 8 900 000 Чоловік щодня. Проте, метрореклама відрізняє й широкий соціально-демографічний діапазон аудиторії, й годину контактів, й постійна зв «язок із аудиторією в перебігу години проїзду і інші переваги. Криза відбилася на рекламі в метро. Аналіз динаміки об'ємів реклами в метро до й после серпневої кризи показує, що скорочення рекламного українського ринку торкнувся й ринок реклами в метро. Якщо навесні - улітку 1998 року на найбільше популярних у рекламодавців лініях київського метро вагони були заповнені рекламою на 85 — 100% (60 — 74 наліпки у вагоні), ті, у першій половині жовтня аналогічні цифри склали 20 — 25% (12 — 18 наліпок на вагон). З «явилася величезна кількість вільних рекламних щитів, що поступово стали заповнюватися соціальною рекламою. Зараз ситуація змінилася кращім чином. Заповнюваність вагонів стікерами в січні-лютому 3. Удосконалення розвитку рекламних агенств на Україні. 3.1. Проблеми розвитку рекламних агентств на Україні.

1. Вітчизняний ринок реклами не можна порівнювати із ринками інших країн. Особливо це стосується його медіального сегмента — він зародковий, незавершений, навіть у порівнянні із найближчими сусідами: Польщею чи Росією. Про широку рекламу масових товарів у пресі говорити ще дуже рано. Розсудливий рекламодавець може порівняти кількість платоспроможного населення й тираж шкірного із видань.

У журнали потрапляють західні бренді, що по тім чи іншим причин не можуть використовувати телебачення. Або тих, кому немає спеціалізованих видань (наприклад, дорога парфумерія).

Позиціонировання — головне для будь-якого видання. Зараз на ринку найбільше чітко спозиционірованні: НАТАЛІ, БІЗНЕС. Motor News, «Бурда «. Алі багатьох видань просто немає. Наприклад, ексклюзивних журналів для добро забезпечених читачів, журналів для чоловіків, дітей. маса

Існує поняття цільової аудиторії. Це потенційні споживачі. Саме ними орієнтована реклама замовника. Колі ринок розвитий й існує маса спеціалізованих видань, то ніхто не зможе розміщати рекламу, призначену спеціалістам, у журналі, наприклад, загального читання.

2. Творчість цінується в нас дуже негідно, а авторські права майже не захищені. $ 50 за ідею оригіналу-макета чи $ 30 за сценарій аудиоролика — це навіть не смішно. Зате виробництво коштує від $ 300 до $ 600. Західних гігантів, що є клієнтами верхівки українського медіа-байєрства наші реалії не смущають. Адже практично всю рекламну продукцію смердоті привозити з собою (від буклету до відео), іноді разом з методиками розміщення. 3. Саморегулювання реклами — це процес, при якому — у стране можуть відсутні закони, що прямо регламентують рішення правових питань, що виникають у процесі виробництва й поширення реклами, але й існують визначені самообмеження, що беруть у собі рекламодавці і

3.2. Рекомендації за рішенням проблем у діяльності рекламних агентств.

Розвиток медіального сегмента вітчизняного рику реклами.

Приділяти велику увагу творчости і авторським правам, а так саме професіоналізм адаптації до продуктів західних гігантів.

А, щоб виникнула перспектива саморегулювання реклами в Україні необхідно, що б збільшився обсяг ринку реклами й виросла вся інфраструктура.

Про «єктивне визначення читацької аудиторії, проведення власних маркетингових досліджень.

Створення имеджа торгової марки й послідовне застосування інших інструментів у рекламі.

Додатки маси зусиль виконати роботу не лише класно, але й й нестандартно.

Постійна робота над професіоналізмом, гарне знання мови й навичок проведення презентацій.

Створення нових форм реклами: рекламні стикери, плакати й щомісячні настінні міні газети в салонах транспортів центральних маршрутів.

Підвищення уваги рекламодавця до купівельних можливостей провінційного пасажира.

Шрифтові акценти краще робити на ключових словах, що сприяє запам «ятовуванню.

Рекламний текст повинний сполучити граничну ясність виклада й спроможність зацікавити.

12 Реклама на телебаченні винна бути цікавою. Най-більший авторитет у світі реклами Девід Огілві писавши з цого приводу: «Ніколи не співайте под рекламний текст. Торгівля — справа

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою