Термины

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Термины

Імпресіонізм

— (від франц. — враження) — течія модернізму, котра визначається ушляхетнення, мінливих миттєвих відчуттівта переживань. Сформувався у Франції у кінці ХІХ ст. насамперед у малярстві (назва скидатися від картини К. Моне «Імпресія. схід сонця «1873) Представниками були До. Моне, Про. Ренуар, Є. Деча.

Основними завданнями вважали витончено передати свої миттєві враження, настрої. У музиці - До. Дебусі. У літературі імпресіонізм уявлень — брати Гонкури, А. Доде, Гіде мопассан, П. Верлен, З. Цвейч, М. Коцюбинський, М. Вороний.

Характерні ознаки:

суб «єктивність, зображення, ліризм;

використання тронів (метафор, епітетів, символів)

ліричні монологи, використання незакінчених думок, фраз, котрі допомагають показати плин настроїв, вражень

Експресіонізм

— (від франц — вираження) — одна із евангардиських течій у мистецтві. Головним проголошувалось вираження світосрийняття. Досягалося це створенням виразних, яскравих, але й умовних, деформованому образів, часто поданих у фантастичному чи гротеспному рапусі. Дійсність зображувалася у зіткненні протилежностей (позитивне — негативне, чуйне — жорстоке,.)

Потік свідомості

— засіб зображення психіки людини безпосередньо «зсередини », як як складного так плинного процесу. Представниками сипали «потоку свідомості «використовували цей засіб, як «техніку », як спосіб розповіді, який помічає до того, щоб показувати психічний процес докладно, із найточнішою фіксацією думок, почуттів, підсвідомих поривань, у вигляді «потоку «. Розповідь не підпорядковується хронології чи логіці, вон подається як ланцюг асоціацій основовідача, викликаних зовнішніми обставинами. Про «єктивна дійсність зображується через призму свідомості героя. (Джеймс Джойс «Джапамо Джойс », М. Пруст «Кохання Свана «(«У пошуках втраченого години »)

Модернізм

(франц. moderne — сучасний найновіший). загальна назва нових течій нереалістичного спрямування. Мистецтво не наслідує життя (Про. Уальд), воно та звіляняється від соціальних вол «язань, митці прагнуть нових форм.

Авангардизм

(від франц — передовий загін) -відгалуження модернізму. Виникає у кризові періоди історії мистецтва, коли певний напрям чи стиль переживає вичерпність своїх зображувальних можливостей. Завдання авангардного мистецтва — розкрити кризові хворобливі явища у житті й культурі, котрі нерідко подаються у гіперспростованій формі, у запереченні традицій й шуканнях супернової естетики (Рільне Р. М., Аполлінер, Б. Пастернак, М. Хвильовий, Р. Косинка).

Декаденс

Означає «занепад „(скидатися від Франції). У центрі у центрі декадентів стоїть людина, котра відчуває відчуженість у світі, втрачу моральних ідеалів, віри у майбутнє. Декаденти — покоління “, що співає й плачу », плачу від «прози життя «. Основними мотивами були відчай, торб, песимізм, розчарування. Улюбленими темами стають підкреслена хворобливість й занепад життя, котрі перетворюють ся на джерело витончених переживань. Декаденс поєднує різні напрями, течії. Від романтизму він бере неприйняття оточуючого суспільства, розчарування, прагнення втекти від недосконалості життя у світло краси й прекрасної ілюзії. (Про. Уальд — прихильний до естетизму)

Символізм

— літературно-мистецький напрям, який розвинувся в умовах кризи суспільства, передчуття майбутніх соціальних порясінь. Для символізму властиві: інтерес до проблеми особистості й на саказанняметафоричність, музичністьність слова. Замість художнього образу використовують художній символ, що мав кілтка значень. Характерні тими самотності, тугі, смутку невдоволення життям. Використовують розмір «сильний й легкий «. Відображають картини чи образи нечітко, це сплетіння невиразного й точного, намиліший спів сп «янілий «(А. Рембо, М, Метерлін, Рільне Р. М., ГІюсек, У. Брюсов, Про. Блок)

Список литературы

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою