Классификация маркетинга

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Тема № 4

Класифікація маркетинга

Основні види маркетингу за пріоритетністю задач:

1. Диференційований маркетинг — виступ у кількох сегментах ринку із розробкою окремого пропозиції кожного з них.

Так, корпорація «Дженерал Моторс» прагне випускати автомобілі «для будь-яких гаманців, будь-яких цілей, будь-яких осіб». Пропонуючи різноманітні товари, вона сподівається досягти зростання збуту та більш глибокого проникнення за кожен з освоюваних нею сегментів ринку. Вона розраховує, завдяки зміцненню позиції з кількох сегментах ринку вона зможе ідентифікувати у свідомості споживача фірму з цією товарної категорією. Понад те, вона розраховує до зростання повторних покупок, оскільки товар саме товар фірми відповідає бажанням споживачів, а чи не наоборот.

До практики диференційованого маркетингу вдається дедалі більше фирм.

2. Недиференційований маркетинг — звернення до всього ринку відразу з однією і тим самим пропозицією на противагу зосередженню зусиль однією сегменте.

І тут фірма концентрує зусилля не так на тому, чим відрізняються один від друга потреби клієнтів, але в тому, що у цих потреби загального. Вона розробляє товар і маркетингову програму, які здадуться привабливими можливо більшій кількості покупців. Вона потрібно було на методи масового і розподілу і масової реклами. Вона хоче надати товару образ перевазі свідомості людей.

Як приклад недиференційованого маркетингу можна навести дії фірми «Херши», котра ще кілька років тому вони запропонувала одну марку шоколаду для всех.

Фірма, прибегающая до недиференційованому маркетингу, зазвичай створює товар, розрахований найбільші сегменти рынка.

3. Концентрований маркетинг — концентрація маркетингових зусиль великий частці однієї чи кількох субрынков на противагу зосередженню їх у невеличкий частці великого рынка.

Можна навести кілька прикладів такого концентрованого маркетингу. Фірма «Фольксваген» зосередила свої зусилля над ринком малолітражних автомобілів, фірма «Хьюлет Паккард» — над ринком дорогих калькуляторів, а видавець цієї книжки, фірма «Річард Д Ірвін», — над ринком підручників із економіки та підприємницької діяльності. Завдяки концентрованому маркетингу фірма матиме міцну ринкову позицію у обслуговуваних сегментах, оскільки він краще за інших знає потреби цих сегментів і користується певної репутацією. Понад те, внаслідок спеціалізації виробництва, і розподілу і заходів зі стимулювання збуту фірма домагається економії у багатьох сферах своєї деятельности.

4. Товарно-ориентированный маркетинг — маркетинг, орієнтований продукт (виріб чи услугу).

Якщо ваша підприємство випустило прекрасний продукт чи може надати споживачам чудовий за якістю вид послуг, можна вважати роботу зробленою лише наполовину, але з більше. Впровадження нововведення на ринок вважатимуться завершеним в тому разі, якщо хтось інший, поза вашого підприємства, високо оцінить зроблене вами, вважатиме виготовлений товар чи послугу цінної та значимої на свої потреб. Таке ставлення до вашій роботі може проявитися в тому, що це хтось купить виріб вашої фірми. Купити ж можна лише те, що, по крайньої мері, знаєш; у яких знаєшся; чиї чесноти тобі відомі; що знаєш, як і застосуванням або використовувати; чого ти одержиш задоволення, зможеш віддячити самого себя.

Чим новіший, технічно досконаліший від ваше дітище, що більше нововведення, закладений у ньому, тим більшого ризику піддається ваше підприємство, реалізуючи свій виріб, просуваючи його за ринку. Випуск принципово нового вироби, котра має близьких аналогів, потребує уважного й принципово нового підходи до маркетингу.

Завжди потрібно дотримуватись правила: завжди продукт повинен потрапити туди, де споживач його всього чекає і тому швидше за все купит.

Маркетинг, орієнтований продукт

(сьогодні як адресований деяких товарів невиробничого назначения).

5. Потребительно-ориентированный маркетинг — маркетинг, орієнтований потребителя.

Сьогодні ви повинні завжди знати запити, й сподівання споживачів тільки з «перших рук», зустрічаючись обличчям до обличчя з вашими клієнтами, кожен із яких — неповторна особистість, з власними, тільки йому властивими рисами характеру, темпераментом, смаками, звичками тощо. Коли мова про маркетингу, вивчення потреб і запитів споживачів, ми маємо справу про те, що ні піддається виміру чи оцінці традиційними, всім відомими способами.

Якщо дотримуватися маркетингу, орієнтованого на споживача, не слід занадто піклуватися про обов’язкове одержання укладання технічної експертизи про те, що треба й зайве виробляти, у яких потребують люди.

Споживачі була дуже схильні оцінювати чесноти та вади виробів по будь-яким нормативним документам.

Маркетинг, орієнтований потребителя

(сьогодні як адресований деяких товарів споживчого назначения).

6. Інтегрований маркетинг — маркетинг, орієнтований і продукт, і споживача одночасно, на всемірне зниження ризику для предприятия.

Сьогодні у майбутньому над ринком дедалі більш і більше процвітати лише ті фірми, котрим споживач став першопричиною їх бизнеса.

Орієнтири теперішнього бізнесу перебувають між пошуком причинно- слідчих зв’язків й умінням бачити усе різноманіття взаємодіючих тут, часто різноспрямованих чинників. Споживач повинен одержувати продукцію задоволення, навіть свих потреб, що він ще встиг в повною мірою усвідомити. У цьому вся сутність концепції інтегрованого маркетинга.

Групи маркетингу залежно від широту охоплення рынка.

1. Масовий маркетинг — масове виробництво, масове поширення та масове стимулювання збуту однієї й тієї ж товару всім покупателей.

Масовий маркетинг орієнтовано продаж максимальної кількості однотипного товару за ціною. Головна мета масового маркетингу — максимальний збут. Масовий маркетинг створює у споживача певний образ фірми-виробника, що з ролі товару сприяє наступному просуванню нових товаров.

Так надходить, наприклад, відома автомобільна фірма «Мерседес», яка зберігає певні постійні елементи обличкування і дизайну автомобіля і товарний знак у вигляді трехконечной зірки в кольце.

Критерії сегментації. Ринкові ниши.

Сегмент ринку — це група споживачів, які мають однією або кількома загальними стійкими ознаками, визначальними поведінка споживачів на рынке.

Критерій — спосіб оцінки обгрунтованості вибору тієї чи іншої сегмента ринку вашого підприємства у ролі цільового. Найбільш поширеними критеріями виділення цільового сегмента є следующие:

1. Розміри (ёмкость) сегмента.

Ёмкость сегмента ринку може бути оцінена з допомогою різних показників: загальної кількості виробів, реалізованих за певний період; загального обсягу продажу за будь-якої період (рік) чи весь життєвий цикл продукту; загальної кількості потенційних споживачів тощо. Як цільового продукту може бути обраний сегмент ринку з найвищими кількісними параметрами.

2. Доступність сегмента для предприятия.

Ступінь доступності сегмента ринку характеризується можливістю підприємства чи фірми отримати у своє розпорядження канали і розподілу і збуту, благоприятностью умов транспортування виробів споживачам, і навіть складування і збереження виробів цьому сегменті рынка.

3. Перспективність сегмента.

Для підприємства важливо, щоб обраний сегмент ринку був справді значну частину ринку збуту і він стійким, тобто. продовжував залишатися таким майбутньому. Цільовим може лише зростаючий елемент рынка.

4. Прибутковість чи рентабельність сегмента.

На базі даного критерію визначається, наскільки рентабельней буде робота підприємства чи фірми даний сегмент ринку. Усе залежатиме від специфіки компанії, і її стратегічних установок. Цільовим буде сегмент з найкращими фінансовими показниками, набір яких визначається керівництвом підприємства чи фирмы.

5. Сумісність сегмента з ринком основних від конкурентів і захищеність сегмента від конкуренции.

З використанням цього критерію керівництво підприємством чи фірми повинно отримати запитання: Наскільки основні конкуренти готові поступитися частина обраного сегмента ринку? Наскільки просування тут продукту торкнеться свої інтереси? Які сильні й слабкі боку конкурентів? Чим слабше конкуренція, тим паче бажаний даний сегмент ринку на ролі целевого.

6. Ефективність роботи з обраному сегменті рынка.

Під цим критерієм розуміються, передусім, перевірка того що в вашого підприємства належного опеньки роботи з обраному сегменті ринку, оцінка того, наскільки інженерний, конструкторський, виробничий і збутової персонал готовий доробляти виріб відповідно до потребами і запитами даної групи споживачів й рухати продукт у цьому сегменті, наскільки він готовий до конкурентної борьбе.

7. Відповідність обраного сегмента місії і цілям компании.

Конче важливо, щоб робота на обраному сегменті ринку відповідала стратегічним цілям й ключове компетентності підприємства чи фірми. При виборі цільового сегмента ринку доведеться зіставити його характеристики зі стратегічними установками компанії, її головна мета (місією) на рынке.

Ніша рынка.

Ниша ринку (від латинського «nidus» — гніздо) — є обмежені в масштабах вид бізнесу чи сферу господарську діяльність з різко окресленим колом потребителей.

Виды ніш рынка:

Ниши ринку може бути результатом:

V цільового маркетингу — орієнтація на стійку у часі, але занадто вже невелику по ёмкости частку ринку, яку великих компаній що неспроможні чи ні освоювати повною мірою (тобто. задовольняти все запити споживачів цьому ринку) і прес конкуренції тривалий час ослаблен;

V виникнення особливої ситуації над ринком — певного збігу умов та соціальні обставини господарську діяльність (наприклад, через дії державні органи влади), викликають поява унікальних потреб і запитів споживачів, які може бути задоволені з допомогою вже запропонованих над ринком виробів і услуг;

V вертикального маркетингу, орієнтованого до пошуку так званої вертикальної ніші ринку. Це віднайдення засобів реалізації жодного продукту разом із функціонально близькими (по споживчим властивостями) продуктами щодо різноманітних груп споживачів (на кількох сегментах ринку одновременно);

V горизонтального маркетингу, орієнтованого до пошуку так званої горизонтальній ніші ринку. Цей підхід передбачає постійну розширення асортименту виробів і постачальники послуг підприємства, орієнтованих один цільової сегмент рынка;

V «кустового» («пучкового») маркетингу — визначення ніші ринку шляхом формування кола постійних споживачів (так звана фокусная група), залучуваних повний набір запропонованих виробів й нових послуг, різного функціонального (галузевого) призначення, що ці споживачі можуть на одному місці ми (в однієї дилера, виробника чи поставщика).

----------------------- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗБУТОВІ ПОСРЕДНИКИ

ЗАХОДИ МАРКЕТИНГА

КІНЦЕВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

спрос

спрос

спрос

спрос

КІНЦЕВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЗАХОДИ МАРКЕТИНГА

ЗБУТОВІ ПОСРЕДНИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою