Задачи маркетинга

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ЦЕНТРОСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДАРАЦИИ

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦИИ

Кафедра «Міжнародних економічних отношений»

КУРСОВА РАБОТА

По курсу «Маркетинг»

На тему:

Завдання і проблеми впровадження маркетингу на що России

Виконала студентка спеціального факультета

Спеціальності «Товарознавство й експертиза споживчих товарів» групи СТЭ — 401

Дюкова Лариса

Проверил

Кандидат економічних наук, доцент

Кондрашкина Ірина Ивановна

Саранськ 2001

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Теоретичні аспекти маркетингових досліджень. 4

1.1. Сутність та принципи маркетингу. 4 1.2. Мета і функції маркетингу. 4

2. Проблеми розвитку маркетингу у Росії 4

2.1. Досвід використання окремих елементів маркетингу у російській в промисловості й торгівлі 4 2.2. Проблеми становлення відділів маркетингу російській предприятиях

4

3. АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ВАТ СЕРАНСКИЙ ЗАВОД

«РЕЗИНОТЕХНИКА» 4

3.1. Загальна характеристика фінансово-економічного стану ОАО

«Саранский завод «Резинотехника» 4 3.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства над ринком гумотехнічних виробів 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 4

Маркетинг є елементом ринкової економіки та одним з наймодніших і быстроразвивающихся розділів економічної науки. Але оскільки у неосяжних теренах Росії економічна наука стала нормально розвиватися нещодавно, і з її розділи досі перебувають у зародковому стані, а наша економіка досі перестав бути повноцінно ринкової, комплексне сприйняття маркетингу як поняття, як релігії бізнесу відсутня, і той термін асоціюється або з рекламою — тобто. маркетинг зводиться виключно рекламі, або з збутом — у тому разі на збутової відділ вішають нову табличку з модним слівцем і: формування нового структурного підрозділи заканчивается.

До вибору цієї теми мене підштовхнули такі моменти: з мого думці, то цієї проблеми актуальна даний момент.

У сьогоднішньому складний світ ми всі повинні бути обізнаними в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи вартість благодійні потреби чи пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Ми повинні знати, чим є ринок, хто нею діє, як і функціонує, які її запросы.

Ми повинні розумітися на маркетингу і розміри нашої ролі споживачів, й у нашої ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися розумно як споживачів, чи це купівля зубної пасти чи нового автомобиля.

По даній темі написано дуже багато книжок і дослідних робіт, але у даної курсової роботі в основі була взято книжки американських економістів Ф Котлера «Основи маркетингу «і Дж. Р. Еванса, Б. Бермана «Маркетинг ».

Запропонований матеріал містить розгляд найзагальніших проблем маркетингу, т. до. обсяг даної роботи дозволяє розглянути все зазначені аспекти у його объеме.

Теоретичні аспекти маркетингових исследований.

1 Сутність та організаційні принципи маркетинга.

МАРКЕТИНГ (від англійського market — ринок) — комплексна система організації виробництва та збуту, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів й одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішньої і до зовнішньої середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку з допомогою маркетингових программ.

У цих програмах закладено заходи щодо поліпшенню товару та її асортименту, вивченню покупців, від конкурентів і конкуренції, по забезпечення цінової газової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів товароруху та молодіжні організації збуту, організації технічного сервісу і асортименту експонованих сервісних послуг. Маркетинг як породження ринкової економіки в певному сенсі філософією виробництва, повністю (від науково- дослідницьких мереж і проектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу) що була умовам та санітарним вимогам ринку, які у постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних, чинників. Підприємства- виробники, і експортери розглядають маркетинг як для досягнення мети, фіксованих даний період щодо кожного конкретного ринку та її сегментам, з найвищої економічної ефективністю. Але це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змінами ринкової кон’юнктури, маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних партнерів і тактичних завдань, з результатів маркетингових досліджень. При умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового і оперативного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і производственно- збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом — найважливішим елементом системи управління предприятием.

Маркетингова діяльність повинна обеспечить:

. надійну, достовірну і вчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки та вподобання покупців, тобто інформацію про зовнішніх умов функціонування фирмы;

. створення такого товару, набору товарів (асортименту), котрий понад повно відповідає вимогам ринку, ніж товари конкурентов;

. необхідне вплив на споживача, на попит, ринку, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реализации.

У чому полягають основні засади маркетинга?

У основі діяльності виробників, працівників основі засад маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, лежачим основу маркетингу, виступає ідея людських потреб, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко ось у чому: слід тільки те, що безумовно збут, а чи не намагатися нав’язати покупцю «неузгоджену» попередньо з ринком продукцию.

З сутності маркетингу випливають основні засади, які включают:

1. Націленість для досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару над ринком в намічених кількостях означає, власне, оволодіння його певною часткою відповідно до довгострокової метою, наміченої предприятием.

1. Концентрацію дослідницьких, виробничих та збутових зусиль на вирішальних напрямах маркетингової деятельности.

2. Спрямованість підприємства не так на сюхвилинний, але в довгостроковий результат маркетингової роботи. Це уваги до прогнозним дослідженням, розробки з урахуванням їх результатів товарів ринкової новизни, які забезпечують высокоприбыльную господарську деятельность.

3. Застосування у єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них.

Методи маркетингової діяльності (див. рис. 1) полягають у тому, що проводятся:

. аналіз зовнішньої (стосовно підприємству) середовища, куди входить як ринок, а й політичних, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дає змоги виявити чинники, сприяють комерційному успіху чи що перешкоджають йому. У результаті аналізу формується банк даних з оцінки довкілля та її возможностей;

. аналіз споживачів, як реальних, і потенційних. Цей аналіз залежить від дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних та інших характеристик людей, котрі приймають рішення про купівлю, і навіть їх потреб у широкому значенні цього поняття і процесів набуття ними як нашого, і конкуруючих товаров;

. вивчення існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їх чи асортимент і параметричні ряди, упаковку тощо. д.

Застарілі, які дають розрахункового прибутку товари знімаються із виробництва і рынка.

. планування товароруху і збуту, включаючи створення, за необхідності, відповідних власних збутових мереж зі складами і магазинами і/або агентських сетей;

. забезпечення формування від попиту й стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом комбінації реклами, особистої продажу, некомерційних престижних заходів («паблік рілейшнз») різного роду матеріальних стимулів, вкладених у покупців, агентів і конкретні продавцов;

. забезпечення цінової газової політики, що полягає у плануванні систем і рівнів ціни що їх товари, визначенні «технології» використання цін, кредитів, знижок тощо. п.

. задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якому збувається продукція, що означає обов’язок забезпечити належну безпеку використання товару та питаннями захисту оточуючої Середовища, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товара;

. управління маркетингової діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання контроль маркетингової програми розвитку й індивідуальних обов’язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових решений.

Рис. 1.1 Схема прийняття маркетингового решения

2 Мета і функції маркетинга.

Маркетинг зачіпає безліч людей такими різноманітними способами, неминучими породжує протиріччя. Деякі активно недолюблюють діяльність із сучасному маркетингу, звинувачуючи їх у руйнуванні довкілля, бомбардуванню публіки дурної рекламою, створенні непотрібних потреб, зараження молоді почуттям ненажерливості та цілий ряд інших гріхів. Інші затято захищають маркетинг.

Імовірне вже те що регулювання маркетингу у світовому масштабі викликає найсуттєвіший питання: яка ж істинний намір системи маркетингу? Пропонується чотири альтернативних варіанти відповіді: Досягнення якомога більшої високого споживання; досягнення максимальної споживчої задоволеності; уявлення максимально широкого вибору; максимальне підвищення якості жизни.

Досягнення якомога більшої високого потребления

Багато керівників ділового світу вважають, що мета маркетингу — полегшувати і стимулюватиме максимально високе споживання, що у свою чергу створює умови для максимального зростання виробництва, зайнятості і багатства. Ця думка знаходить свій відбиток у типових заголовках: «Оптики вводять моду на окуляри, щоб стимулювати попит », «Сталеливарна промисловість намічає стратегію зростання », «Автомобілебудівники намагаються роздути збут «. [1, з. 56].

За всього цього криється твердження, що, що більше люди купують і споживають, тим щасливішим вони стають. «Чим більший — краще «- так звучить цей бойової клич. Утім, деякі сумніваються у цьому, що вища маса матеріальних благ несе з собою і злочини більше щастя. Їх кредо: «Чим менше — тим більше коштів «і «трохи — це добре ».

Досягнення максимальної споживчої удовлетворенности

Відповідно до цієї точки зору, мета системи маркетингу — досягнення максимальної споживчої задоволеності, а чи не якомога більшої рівня споживання. Споживання великої кількості жувальної гумки чи володіння було більшим гардеробом щось означає лише у разі, якщо веде до остаточному підсумку до повнішої споживчої удовлетворенности.

На жаль, ступінь споживчої задоволеності важко виміряти. Отже, оцінку системі маркетингу з урахуванням показників задоволеності, що вона приносить громадськості, затруднительно.

Надання щонайширшого выбора

Деякі діячі ринку вважають, що основна мета системи маркетингу — забезпечити максимально можливе розмаїтість товарів хороших і надати споживачеві якнайширший вибір. Система має дати споживачеві можливість знайти товари, які найповніше відповідають його смаку. Споживачі винні матимуть можливість максимально поліпшити спосіб життя, отже, й одержати найбільше удовлетворение.

На жаль, максимальне розширення споживчого вибору вимагає витрат. По-перше, товари та стануть дорожче, оскільки велике розмаїтість спричинить зростання витрат з виробництва та підтриманню запасів. Підвищені ціни змусять зниження реальних доходів споживачів і масштабів споживання. По-друге, збільшення розмаїття товарів вимагає від споживача більше часу й зусиль на ознайомлення з різними товарами та його оцінку. По-третє, збільшити кількість товарів зовсім значить для споживача розширення можливості реального вибору. У є безліч марок пива і із них має однаковий смак. Коли рамках товарної категорії налічується безліч марочних товарів за небагатьма відзнаками друг від друга, ситуація ця називається марочним достатком і споживачеві надається вдаваний вибір. І, насамкінець, самі споживачі який завжди вітають велика різноманітність товарів. Деякі, зустрічаючи у певних товарних категоріях надлишок товару, відчувають почуття розгубленості і беспокойства.

Максимальне підвищення якості жизни

Багато хто вважає, що основна мета системи маркетингу повинна полягати у поліпшенні «якості життя «. Це складається з: 1) якості, кількості, асортименту, доступності й вартості товарів, 2) якості фізичної середовища проживання і 3) якості культурної середовища. Прибічники цього погляду схильні оцінювати систему маркетингу як за рівнем наданої нею безпосередньої споживчої задоволеності, а й за впливом, яке діяльність у сфері маркетингу надає на якість фізичним і культурної середовища. Більшість погоджується про те, що системі маркетингу підвищення якості життя — мета шляхетна, але визнає, і що якість це виміряти нелегко, а тлумачення його іноді суперечать друг другу.

Основними функціями маркетингу є: аналіз довкілля ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування товару (послуги), планування збуту, планування просування товарів, планування ціни, забезпечення соціальної відповідальності держави і управління маркетингом. Незважаючи те що, що чимало операції вимагають виконання однотипних функцій, таких, як аналіз споживачів, просування продукції і на встановлення ціни, вони можуть виконуватися різними способами.

Суб'єкти маркетингу включають у виробників і організації обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців із маркетингові та різних споживачів. Як зазначено малюнку 2, в кожного їх своя роль. Важливо, хоча відповідальність у виконанні маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними на вона найчастіше знехтувати не можна, вони мають обов’язково кимось выполняться.

Із багатьох причин один суб'єкт звичайно перебирає виконання всіх маркетингових функцій: багато виробників мають достатніми фінансових ресурсів для прямого маркетингу (навіть фірма «Дженерал Моторс », одну з найбільших корпорацій у світі неспроможний дозволити виконувати все маркетингові функції.); прямий маркетинг часто жадає від виробників випуску відповідної продукції або продажу відповідних товарів інших фірм; організація може могти або хотіти виконувати певні функції і шукає при цьому фахівців із маркетингу (так багато компаній вдаються до послуг спе5циализированных рекламних агентів; використовують дослідницькі організації і розробити анкет, збирання й аналізу данных.);

багато занадто організації малі для ефективного виконання певних функцій; багатьом товарів та послуг вже є відпрацьовані методи реалізації, і обминути їх важко; багато споживачі з метою економії коштів можуть купувати в у великих кількостях, самостійно забирати товар, користуватися самообслуговуванням тощо. д.

Проблеми розвитку маркетингу в России

1 Досвід використання окремих елементів маркетингу у російській в промисловості й торговле

У ринковій економіці, за логікою економічних законів, підприємство має забезпечити певний рівень доходів. Отже, воно може існувати лише у тому випадку, якщо постійно розвивається, іде у ногу з прогресом. Виходячи з цього, він повинен забезпечувати акумулювання коштів, дозволяють утримувати себе, здійснювати оновлення й вдосконалення свого виробничого апарату, і вести розширене відтворення. Таке акумулювання підприємство може забезпечити лише за забезпечення успіху свого продукту над ринком. Сучасний ринок, тим часом, дуже мінливий. Пасивний підхід для її розгляду означав би, що довести своє становище підприємство вручало б волі ринку пускала б, усе «напризволяще », чого допускати не можна. Щоб свідомо проводити хід продажу свого продукту над ринком, а й викликав цим на забезпечення доходу, що дозволив б «оновлювати кров », необхідно зайняти по відношення до ринку активної позиції. Маркетинг це і є, насправді, уособлення такий активної позиции.

Прибуток підприємства є відмінність між його загальним доходом (брутто-доходом) і загальними видатками хозяйствования.

БД=Оа*Са+Ов*Св+Ос*Сс+…Оn*Сn, где

БД — брутто-доход;

Оа, Вв, Ос,…, Оn — обсяг продукции;

Са, Св, …, Сn — ціни, якими вона реализована.

Уявімо, що у виробничому асортименті фабрики «N «поруч із іншими продуктами є і жіноча взуття (продукт У, наприклад). З урахуванням наявного виробничого устаткування, і навіть структури та динаміки витрат фабрика «N «міг би забезпечити бажаний рівень доходів (прибутку), якби було реалізоване умова, що реалізація цього продукту повинен мати обсяг 300 000 пар на рік, а ціна реалізації однієї пари повинна не меншим 100 000 крб., т. е. Вв — 300 000 пар на рік, Св — 100 000 крб. за единицу.

Щоб це основна умова було реалізоване, необхідно, щоб від загальної кількості потенційних споживачів жіночої взуття на конкретному ринковому сегменті, наприклад, в 3 млн. людина, 10% прагнутимуть і вчені зможуть придбати на рік хоча б одну одну пару взуття фабрики «N «за ціною 100 000 крб., що вони це зроблять. Відповідно до цього, боротьба за реалізацію бажаного рівня використання ринку (10% потенциональных споживачів) в ефективний, т. е. так спричинити ринковий сегмент, щоб 10% споживачів купили за однією парі взуття та заплатили ми за неї 100 000 руб. Цього фабрика може домогтися, випускаючи такі моделі взуття, які від 10% потенциональных споживачів зволіють продуктам конкурентних фірм. Крім цього, фабриці «N «необхідно реалізувати адекватний збут своєї взуття та забезпечити у необхідному обсязі мережу пунктів продажу, у якому споживачі могли купити взуття без будь-яких складнощів, і, що крім усього, шляхом відповідної реклами інформувати потенциональных покупців про особливості запропонованої нею взуття, і менш 10% від своїх числа переконати, що їх інтересах носити саме цю взуття за ціною 100 000 крб. тощо. д. 7, з. 37].

У цьому вся прикладі деякі деталі дуже спрощені. Є й інші можливі варіанти політики, які можуть опинитися забезпечити бажаний рівень прибутку. Але й наведений спрощений приклад досить переконливо демонструє следующее:

-Управляючи окремими внутрішніми чинниками продажу, будь-яке може це має домагатися таких значень Про і З, які принесуть йому бажані величини брутто-дохода і чистого прибутку. Проте, така можна буде в тому разі, для досягнення бажаних результатів є об'єктивні ринкові умови. Інакше кажучи, якщо підприємство правильно вибрала ринок, який предметом його виробничої ориентации.

Не слід забувати те що, що обсяг коефіцієнта використання ринку, обраного тим чи іншим підприємством, є результат праці всіх функціональних служб підприємства, оскільки, є прямий зв’язок між цим працею, властивостями продукту і ціною — основними внутрішніми чинниками продажів. Сюди можна включити роботу виробничого сектора, взаємодія служб зв’язку з суміжниками, фінансової служби, служби персоналові та т. д.

Кожне підприємство має певні ресурси — фінансовими, виробничими, кадровими тощо. буд. Ці ресурси він повинен мобілізувати і доручити те що використовувати існуючий ринковий потенціал найбільш рентабельним чином, які забезпечують акумуляцію коштів, що робить можливим існування підприємства його розвитку. У цьому він повинен вести добір і поступово переорієнтовуватися під такі ринки, які мають хорошим потенціалом для реалізації необхідного обсягу продажу й отримання необхідної прибыли.

Підприємствам, применяющим концепцію маркетингу, слід виходити із наступного: 1) Заходи, які підприємство приймає заради найкращого використання існуючого ринкового потенціалу, повинні прагнути бути двоякого характеру. З одного боку, підприємство має запропонувати споживачам продукти, задовольняють їхніх життєвих потреб і бажанням і за ціною, що вони хочуть і може ті продукти заплатити. З іншого боку, він повинен робити продумані акції на споживача, що вони купували їх продукти. Друге поза маркетингу розглядалося як головна і, практично, єдине завдання, що стоїть перед лише службою продажу. З розвитком концепції маркетингу стало видно, політика продаж і робота служб продажу можуть успішними бути, а споживачі може бути «піймані найкрупніші отамани на гачок «толь коли продукти задовольняють їхніх життєвих потреб, а ціни їм прийнятні, але це це вже завдання всіх абсолютно служб предприятия.

2) Фінансовий ефект може бути основним критерієм прийняття господарських рішень. Обсяг внутрішнього продажу, забезпечений правильної орієнтацією на задоволення потреб споживача, й інші заходи для найбільшому використанню ринкового потенціалу — не самоціль. Не важливий і обсяги виробництва, як такої. Важливий фінансовий ефект. Кінцевою метою маркетингу полягає у здійсненні задовільного фінансового ефекту, які роблять можливим акумуляцію коштів, дає можливість підприємству жити й бурхливо розвиватися. Звідси збільшення обсягу виробництва та обсягу продажу має сенс остільки, оскільки проглядається задовільний фінансовий результат хозяйствования.

2 Проблеми становлення відділів маркетингу російській предприятиях

Спочатку виділимо найбільш спільні проблеми, пов’язані з становленням маркетингу в России.

Як відомо, маркетинг є дуже молодим напрямом економіки нашій країні, у зв’язку з ніж хочеться відзначити, що, моє погляд, є така проблема як неправильна інтерпретація даної науки.

Наведу потішний приклад: один знайомий влаштувався працювати на певний фірму відділ маркетингу, отож керівництво поставила проти нього таку завдання: «тобі склад, твоя завдання реалізувати продукцію », тобто. вияву його здібності як маркетолога. На цьому прикладу чітко видно, яке уявлення має про маркетинг має керівництво фірми. Причому, до жалю, таке нерозуміння суті маркетингу зустрічається часто-густо у багатьох організаціях, а у тому яке думка існує серед пересічних громадян. З недавнього часу, практично у кожному фірмі є відділ маркетингу. На погляд, це що інше, як данина моді, тобто., грубо кажучи, змінилася лише табличка дверях відділу збут, а суть проведеної роботи залишилася та же.

Ще однією найбільш загальної проблемою що з розвитком маркетингу в нашій країні є недооцінка значимості маркетингу. Значущості у цьому сенсі, що маркетинг виступає як навігатора над ринком товарів хороших і послуг, тобто. управлінський апарат в фірмах не розуміє, що маркетинг — це основний інструментарій дозволяє ефективно конкурувати над ринком. У зв’язку з цим маркетингу часто відводять другорядну роль, хоча відділ маркетингу правомірно має стояти одному рівні з фінансовою, комерційним отделами.

Аналізуючи це можна на ВАТ Саранский завод «Резинотехника» в відділі маркетингу, було важко помітити роль, відведену керівництвом даному відділу. Персонал налічував кількох людей. На погляд ця проблема випливає з іншої проблеми, теж менш важливим — відсутність віддачі цієї справи, тобто. інакше кажучи відсутність кваліфікованого персоналу здатного зробити реальне дослідження ринку банківських послуг CSFB, з допомогу якого було б виявити проблему, і навіть отримати конкретні результати, які б визначити напрями для деятельности.

Далі хочеться сказати кілька слів про вужчих проблемах, пов’язаних безпосередньо із проведенням маркетингових досліджень. Гадаю, що слід визнати, що у Саранську існує досить маленьке число фірм здатних провести реальне маркетингове дослідження, дослідження будь-якої проблеми, чи ж організувати рекламну компанію здатну дати конкретні результаты.

Часто, можна зіткнутися про те, що фірми недорозуміють, що маркетингове дослідження проведене справді фахівцями — це дуже дороге задоволення, й у з цим котрі готові платити такі гроші за дослідження, в такий спосіб витрачаючи лише деякі з грошей, необхідних на комплексне дослідження чи здійснення рекламної компанії, вони зіштовхуються з тим проблемою, що результати, припустимо, рекламної компанії не дали себе знати чи мало помітні, тобто., скажімо, обсяг продажу мало изменился.

На погляд, ця ситуація пов’язана з тим, що є певний мінімум коштів, вкладених у комунікаційне повідомлення про «собі «над ринком, нижче якого ефективність даного повідомлення відсутня. У зв’язку з відсутністю результатів після «нібито «проведеного дослідження чи компанії, можна скласти думка, про відсутність необхідності маркетингу на предприятии.

Проте, деякі фірми воліють утримувати у своїй штаті окрему службу маркетингу. Природно це є й дорогим задоволенням особливо невеликих фірм. Припустимо керівництво фірми, усвідомлює всю необхідність роботи проведеної службою маркетингу, проте кошти необхідні утримання кваліфікованого персоналу досить великі, що ставить керівництво у складне становище. Проблема тут, в незнанні дискретності маркетингових досліджень, тобто. вони можуть проводитися постійно, вони проводяться з певною періодичністю. Висновок: доцільно звертатися до стороннім фірмам, здатним здійснювати таку роботу, скажімо, разів у підлогу года.

Коли маркетинг розпочав свій неспішне хід країною, багато керівники з якоюсь незрозумілою метою та маніакальною наполегливістю стали клепати звані відділи маркетингу, що формувалися з технарів або з сбытовиков. У разі подібні мали за плечима загальноекономічні курси сумнівного якості - відсутність наукової бази позначалося дуже — і з дуже сумнівною користю — за два-три місяці складно змінити в людини, все життя прожив при адміністративно-командної системі, його світоглядну позицію, його сприйняття вільної экономике.

Але навіть у разі, коли залучалися справді фахівці (рідкісні тоді), або ж новоспечені інтуїтивно пропонував що- то ділове, нерозуміння вище керівництво суті маркетингу, його ідей, його у стратегії і тактиці підприємства зводило нанівець всі позитивні тенденції і благі починання. Маркетинг душили по-різному: відсутністю фінансування — навчання фахівців і якісь конкретні маркетингові заходи; делегуванням не які стосуються нього функцій, збуту наприклад, простим ігноруванням конкретних предложений.

Коли через два-три роки хвиля захоплення докотилася до російської провінції ситуація у точності повторилася: освіту нових модних відділів з людей без спеціальної освіти і якості знань, не доручаючи їм під час цьому власне маркетингових функцій або, дуже обмежуючи їх. У гіршому і найбільш розповсюдженому разі маркетинговий відділ ставав маленькій копією, придатком відділу сбыта.

На всіх вітчизняних промислових підприємствах, які позиціонують себе, немов суто російські підприємства (без залучення іноземних інвестицій), маркетинг залишає бажати кращого. І навпаки, де близько половини усього кількості акцій належить іноземних інвесторів, відділ маркетингу вважається повністю (за даними). Висновки робіть сами.

Як на мене ж думці ми маємо двома способами: перший — чекати, поки піде старе покоління управлінців і потім наздоганяти цивілізований світ; і друге — довести нинішнім псевдопатриотичным босам, що й без фінансових іноземних інвестицій ми може бути обійдемося, то без інтелектуальних — нам просто ніяк, та й незачем.

Наприкінці, хочеться сказати, що проблеми розвитку маркетингу, на погляд, пов’язані про те, у Росії, на жаль, поки немає ринкової економіки чистому вигляді, як це спостерігається в розвинених країн, де маркетингу відводиться провідна роль.

АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ВАТ СЕРАНСКИЙ ЗАВОД

«РЕЗИНОТЕХНИКА»

1 Загальна характеристика фінансово-економічного становища ВАТ «Саранский завод «Резинотехника»

Саранский завод «Резинотехника» був акционирован 30 жовтня 1992 р. і перетворений на товариство відкритого типу «Саранский завод «Резинотехника». Статутний капітал суспільства оголошений у розмірі 226 359,2 тис. рублів. Він є оцінку майна заводу з залишкової вартості на 1992 р., хоча реальна ринкова вартість цього майна навіть тоді в багаторазово перевищувала цю суму. Суспільство випустило такі види акцій: а) звичайні - 273 037 прим., чи 96,5% від загальної кількості; б) привілейовані - 9912 прим., чи 3,5% від загального числа.

Номінальна вартість звичайних і привілейованих акцій становить 800 рублів. Оголошені акції розміщені серед акціонерів. З табл. 2.1. видно, що найбільшим акціонером є Російська федерація від імені Російського фонду федерального майна, володіє практично блокировочным пакетом у вигляді 23,5% від статутного капіталу суспільства. Проте, найбільша частка у статутний капітал нині належить безпосередньо трудовому колективу — 44,3%; акції розміщені серед 3,5 тисяч що працюють у суспільстві акционеров.

У 1999-му р. виплачено дивіденди результатами роботи за 1998 р. з розрахунку 10 рублів однією звичайну і привілейовану акцію. Загальна сума дивідендів на 1998 р. становила 2 829 490 рублів. За акціями, що належать державі виплачено 665 020 рублей

За підсумками роботи за третій квартал 1999 р. суспільство справляла виплату проміжних дивідендів у вигляді 2 829 490 рублів (по 10 рублів на одну звичайну і привілейовану акцію). За акціями, що належить державі, виплачено 665 020 рублей.

Таблиця 3. 1

Структура корпоративного капіталу ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» |Акціонери |Кількість |Кількість |Номінальна |Удельны| | |звичайних |привилегиров|стоимость |і вагу, | | |акцій, прим. |анных акций,|акций, крб. |% | | | |прим. | | | |Російської Федерації в |56 590 |9912 |53 201 600 |23,5 | |особі Російського фонду | | | | | |федерального майна | | | | | |Акціонери — працівники |125 352 |0 |100 281 600 |44,3 | |суспільства | | | | | |Акціонери, які є |91 095 |0 |72 876 000 |32,2 | |працівниками | | | | | |Усього акцій |273 037 |9912 |226 359 200 |100 |

ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» вважається однією з конкурентоспроможних підприємств у своєї галузі з Російської Федерації (серед 26 найбільших виробників аналогічної продукції). Йому вдається зберігати свої колишні господарські зв’язку і в середині Російської Федерації, і її межами. Попри стрімке скорочення державної підтримки, підприємство має позитивне сальдо доходів населення і расходов.

Випуск товарної продукції та послуг за 1999 р. становив 63 727 тыс. руб. У порівняні з 1998 р. обсяг виробництва, у порівняних цінах збільшився на 10%. За 1999 р. збільшився випуск ременів приводних клинових, ременів вентиляторних, рукавів, формовых і неформовых РТИ. У водночас, скоротився на 6,4% випуск гуми товарної, килимів автомобільних на 14,7% і клею на 17,4% (табл.2.2.)

За підсумками роботи суспільства на 1999 р. по объёмным показниками серед родинних підприємств Російської Федерації суспільство вийшло 4 місце, в т. ч. :

— по рукавах — 1-е место;

— по ременів і неформовым РТИ — 2-ге место;

— формовые РТИ — 3-тє место.

Таблиця 3. 2

Показники виробництва основних видів продукції ВАТ «Саранский завод

«Резинотехника»

|Вид продукції |Ед. |Зроблено |Темпи | | |виміру | |зростання, % | | | |1998 р. |1999 р. | | |Ремені привідні клиновые |тис. прим |2580,2 |2994,6 |116,1 | |Ремені вентиляторные |тис. прим. |1447,9 |1692,5 |116,9 | |Рукава-всего |тис. п.м. |11 728,4 |12 330,4 |105,1 | |Формовые РТИ |т |2008.1 |2137,4 |106,4 | |Неформовые РТИ |т |1502,5 |1528 |101.7 | |Гума товарна |т |1172,7 |1098 |93,6 | |Техпластины |т |2654,3 |2837,9 |106,9 | |Килими автомобільні |т |1099,1 |937,5 |85,3 | |Килими діелектричні |т |238,7 |249,1 |104,4 | |Трубка гумова |т |229.1 |251,5 |109,8 | |Клей гумовий |т |670,4 |554.6 |82,7 | |Изолента |тыс. бухг |671,0 |801,4 |119,4 | |Шланги гнуті |тис. прим |1178,1 |1833,9 |103,1 | |Інша продукція | |- |- |174,2 |

Проведений аналіз показав, що все приріст обсягу виробництва отримано рахунок збільшення продуктивність праці, що склала 1164% до звіту 1998 г.

Фінансовий криза серпня 1998 р. і спричинений їм різке зростання на імпортну продукцію дозволив ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» розширити ринки збуту своєї продукції, що, порівняно 1998 р. призвело до збільшення обсягу відвантаженої своєї продукції 51,7%, а обсяг реалізованої продукції збільшився на 52,7%.

Проведене нами дослідження дозволило виявити значну недозавантаження виробничих потужностей. Під виробничої потужністю розуміється максимально можливий випускати продукцію при досягнутому і визначеному рівні техніки, технології, форм організації праці та провадження з урахуванням прогресивних норм трудових витрат й за умов ефективнішого використання всіх коштів производства.

На ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» виробничі потужності використовуються над повному масштабі (табл. 2.3.). Найінтенсивніше використовується обладнання виробництва шлангів гнутих — на 91,7% від максимальної потужності, ременів вентиляторних — ва 85,1% і ременів приводних клинових — на 79,6%.

Таблиця 3. 3

Обсяги використання виробничих потужностей ВАТ «Саранский завод

«Резинотехника» |Основні види продукції |% від максимальної потужності | |Шланги гнуті |91,7 | |Ремені вентиляторные |85,1 | |Ремені привідні клиновые |79,6 | |Гума товарна |75,2 | |Килими автомобільні |72,1 | |Рукави |56,5 | |Клей гумовий |50,5 | |Формовые РТИ |40,3 | |Техпластины |39,2 | |Трубка гумова |38,7 | |Неформовые РТИ |23,5 |

Основні причини цій ситуації є часті зміни такий і асортименту продукції. У результаті відбувається збільшення трудомісткості виробів. Негативний вплив справила також невиконання плану технічного переоснащення і проведення організаційно- технічних заходів та реконструкції виробництва. Найважливіші фінансові показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність суспільства, наведені у табл. 3.4.

Таблиця 3. 4

Найважливіші фінансові показники ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» за

1998−1999 рр. |Показники |1999 р. |1998 р. |Економія| | | | |(-), | | | | |перерасх| | | | |од (+) | | |Тис. |На 1 крб. |Тыс. руб|На 1 крб. | | | |крб. |обсягу |. |обсягу | | | | |продажів, | |продажів, | | | | |коп. | |коп. | | |Реалізація (обсяг продажу) |694 971,|- |492 460,|- |- | | |0 | |0 | | | |Собівартість |560 011,|80,6 |385 050,|78,2 |+166 113 | | |0 | |0 | | | |Оплату праці |43 303,0|6,2 |36 580,0|7,4 |-8333 | |Відрахування на соціальні |15 303,0|2,2 |13 737,0|2,8 |-4087 | |потреби | | | | | | |Амортизація |14 309,0|2.1 |15 358,0|3,1 |-7374 | |Доходи до оподаткування |62 045,0|8,9 |41 735,0|8,5 |-3181 | |Податки |42 422,0|6,1 |29 113,0|5,9 |- | |Відсоток податкових |68,4 |- |69,8 |- |- | |відрахувань від рівня прибутків | | | | | |

Обсяг внутрішнього продажу 1999 р. становив 694 971 тис. крб. і збільшився по порівнянню з 1998-м на 202 511 тис. крб., внаслідок чого відбулося збільшення доходу на 48. 7%. зростання доходу забезпечений рахунок підвищення продуктивність праці та скорочення частки витрат з оплаті і витрат на соціальні потреби у загальному обсягу продажів. Економія становила 12 420 тис. крб., амортизаційних відрахувань зекономлено на 7374 тис. крб., до того ж час собівартість реалізованої продукції зросла на 16 613 тис. крб. за рахунок подорожчання матеріальних ресурсів. Слід зазначити, що становлять близько 70% всього доходу. Як свідчать дослідження сучасних економістів, задля забезпечення розширеного відтворення при фінансуванні інвестиційної діяльності підприємства лише ринковими джерелами, слід дотримуватися умови, щоб сукупна податкова ставка не перевищувала 20%, при перевищенні за цю ставку п’ять% підприємство фактично здатне здійснювати лише просте відтворення. Надмірний рівень податкові платежі Демшевського не дозволяє підприємству нормально працюватимете, і розвиватися. У зв’язку з цим суспільство перебуває у вкрай напруженому фінансове становище. Підприємство неспроможна своєчасно буде розраховуватися з бюджетом.

Фінансове становище підприємства із 1997 р. по 1999 р. може бути проаналізоване за даними, поданих у табл. 2.5.

Таблиця 3. 5

Показники динаміки фінансового становища ВАТ «Саранский завод

«Резинотехника» тис. крб. |Показники |1997 р. |1998 р. |1999 р. | |Реалізація товарної продукції |405 431,0|492 460,0 |694 971,0 | |Прибуток від товарної продукції |304,60 |27 425,0 |40 167,0 | |Прибуток від іншої реалізації |25,0 |857,0 |161,0 | |Доходи від внереализационной діяльності |17,0 |146,0 |523.0 | |Собівартість товарної продукції |327 901,0|407 470,0 |580 535,0 | |Балансова прибуток |24 107,0 |19 899,0 |25 448,0 | |Рентабельність (%) |16,68 |25,47 |28,9 | |Торішній чистий прибуток |24 052,0 |19 338,0 |24 048.0 |

Аналіз найважливіших фінансові показники, які у табл. 3.5., показує, що у 1999 р. проти 1997 р. і 1998 р. прибуток за реалізації зросла, а прибуток за іншої реалізації різко знизилася. Доходи від внереализационной діяльності значно збільшилися. Це викликано тим, що реальні доходи, переважно, утворилися рахунок курсової різниці, яка становила 453 тис. крб. за отчётный період. Собівартість щороку росла, позаяк у 1998 р. проти попереднім роком витрати на карбованець товарної продукції збільшилися на 2% чи 1,84 коп. Визначальним чинником зростання значення цей показник стало збереження протягом 1999 р. рівня ціни гумотехнічні вироби на рівні тим більше, що ціни на всі матеріальні ресурси зросли загалом на 20−30%, але в деякі види сировини зростання цін выше.

Не дивлячись на кризовий розвиток вітчизняної економіки, на ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» спостерігається щорічне зростання рентабельности.

Зростання значення цього надзвичайно важливого показника, що характеризує фінансовий результат діяльності підприємства, зросла з 16,68% 1997-го р. до 28,9% 1999 р. Підвищення рентабельності зумовлено впливом двох чинників: зростанням собівартості продукції і на відпускних ціни неї. На зміна рентабельності реалізованої продукції негативний вплив зростання собівартості була більш значним, а позитивне дію зростання відпускних ціни продукцію — меншим по величине.

Чистий прибуток 1998 р. проти 1997 р. різко скоротилося з- за згаданого вище фінансової кризи. Не дивлячись цього, 1999 р. даний показник зріс і становив значення, рівного значенням цього показника в 1997 р., і становить, загалом, 24 050 тис. крб. Сума чистий прибуток дуже важлива, оскільки рахунок неї створюються такі фонди: накопичення, споживання (на індивідуальне і колективне споживання), і навіть резервний фонд. Частина прибутку можна використовувати і поповнення власні кошти, зокрема спрямованих на інвестиційні нужды.

Провести оцінку фінансового стану ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» можна з урахуванням даних, приведених в табл. 3.6.

Коефіцієнт покриття інвестицій залишається однією й тому самому рівні у протягом двох останніх років становить 2,2. Він стає більше норми, рівну, приблизно, 0,9. Це засвідчує тому, що з підприємства у загальній сумі активів за 1998 р. і 1999 р. перебуває висока частка власного капіталу і позикових средств.

Аналіз фінансового становища ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» за станом 1 січня кожного року проводився з урахуванням наступних показників, значення яких в табл. 3.7.

. коефіцієнта поточної ліквідності, характеризуючого загальну забезпеченість підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності й своєчасного погашення термінових зобов’язань предприятия;

. коефіцієнта забезпеченості власними засобами, характеризуючого наявність власних оборотних засобів в підприємства, необхідні його фінансової устойчивости;

. коефіцієнта відновлення (втрати) платёжеспособности, характеризуючого наявність реальній можливості поголовно в підприємства відновити (або втратити) свою платоспроможність протягом певного периода.

Таблиця 3. 6

Показники фінансового стану |Показники |1999 р. |1998 р. | |Кошти |321,0 |249,0 | |Дебіторська заборгованість |96 026,0 |100 532,0 | |Запаси |129 938,0 |113 653,0 | |Разом поточні активи |226 285,0 |214 434,0 | |Кредиторська заборгованість |123 757,0 |1 166 586,0 | |Кредити банків |- |250,0 | |Разом поточні зобов’язання |123 757,0 |116 936,0 | |Оборотний капітал |102 528,0 |97 498,0 | |Коефіцієнт покриття інвестицій |2,2 |2,2 |

Таблиця 3. 7

Показники структури балансу, % |Найменування показника |1997 р. |1998 р. |1999 р. |2000 р. |Норма | | | | | | |коефіцієнта| |Коефіцієнт поточної |1,32 |1,41 |1,64 |1,58 |щонайменше 2 | |ліквідності | | | | | | |Коефіцієнт забезпеченості |0,25 |0,29 |0,39 |0,37 |щонайменше 0,1| |власними засобами | | | | | | |Коефіцієнт відновлення |0,70 |0,73 |0,88 |0,81 |щонайменше 1 | |платёжеспособности | | | | | |

Проведені нами розрахунки доводять, що значення коефіцієнта поточної ліквідності менше двох, а коефіцієнта відновлення платёжеспособности менш 1, тобто значення обох показників нижче нормативного значення. Це свідчить, що це підприємство можна зарахувати до групі неплатёжеспособных. Понад те, з нашого погляду зору, ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» є непривабливим для інвестування. Це і практикою. Варто сказати, що з є досить фінансово успішним 1999 р. не вдалося залучити додатково позиковий капітал, а ринкова вартість акцій акцій становить 800 крб. становить 40 крб. У неперервному зв’язку цим у процесі фінансування інвестиційної діяльності ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» доводиться розраховувати виключно на внутрішні источники.

2 Оцінка конкурентоспроможності підприємства над ринком гумотехнічних изделий

Конкурентоспроможність підприємства багато в чому обумовлюється станом довкілля. Аналіз середовища необхідно розпочати з вивчення макроокружения организации.

Аналіз середовища бізнесу необхідно розпочати з вивчення макроокружения организации.

Основні чинники макроокружения та його прояв представлені у табл. 3.8.

Таблиця 3. 8

Чинники макроокружения підприємства |Чинники |Стан фактора|Тенденция |Характер впливу | | | |розвитку |організацію («-» — | | | | |негативне, «+» — | | | | |позитивне) | |1 |2 |3 |4 | |1. |Середній, близько 3%|Возможно |"-" - знецінення грошових | |Экономические|в місяць |збільшення |засобів і інших накопичень | | | | |заводу «-» — зростання | | | | |відсоткові ставки за кредитами| | | | | | | | | |"-" - невигідність | | | | |довгострокових інвестицій | |1.1 Рівень | | | | |інфляції | | | | |1.2 Дефіцит |Невеликий |Можливо |"-" - скорочення чи | |держ. бюджету | |значне |припинення державної | | | |збільшення в |фінансової підтримки | | | |в зв’язку зі | | | | |скороченням | | | | |доходів населення і | | | | |зростанням військових| | | | |витрат | | |1.3 Доходи |У 1998 р. |Падіння |"-" - скорочення | |населення |знизилися на |продовжиться |платоспроможного попиту | | |15,6% по | | | | |порівнянню з | | | | |1997 р. | | | |1.4 |Майже вп’ятеро за |Знецінення |"-" - різка подорожчання | |Обесценивание|последние 9 |продовжиться |імпортного сировини й | |національної |місяців | |устаткування, | |валюти | | |"+" - збільшення доходів за | | | | |рахунок | |1.5 Зростання |Офіційний |Триватиме |"+" - можливість найму | |рівня |рівень по |зростання |висококваліфікованого | |безробіття |Мордовії -4,1%, | |персоналу | | |неофіційний | | | | |значно вища | | | |1.6 |Передбачається |Зниження |"+" - отримання | |Предполагаемо|снизить ПДВ із 20 | |додаткових доходів | |е зниження |до 15%, податку | | | |податкових |прибуток — з 35 до| | | |ставок |30% | | | |2. |Держава |Буде |"+" - зниження конкуренції зі| |Політичні |проголосила |розвиватися |боку імпортних товарів | | |підтримку | |"-" - посилення конкуренції на| | |вітчизняного | |ринку | | |виробника | | | |2.1 | | | | |Орієнтація на| | | | |підтримку | | | | |отечественног| | | | |про | | | | |товаропроизво| | | | |дителя | | | | |2.2 |Держава |Буде |"+" - можливість отримання | |Орієнтація на|стремится |розвиватися |оборонного замовлення | |підвищення |зміцнити | | | |оборонного |оборонний | | | |потенціалу |потенціал | | | |країни | | | | |2.3 |Проголошена |Буде |"+" - зниження тарифів на | |Государственн|необходимость |розвиватися |газ, електрика і залізниці | |ое |глибшого | |перевезення | |регулирование|регулирования | | | |економіки |ринкової | | | | |економіки | | |

Продовження таблиці 3.8 |1 |2 |3 |4 | |2.4 Боротьба за|Обострение |Загострення |"-" - можливі соціальні | |влада |політичної |продовжиться |потрясіння для підприємства | | |боротьби на передодні | | | | |виборів | | | |2.5 Загроза |Виявляються |Можливий зростання |"-" - можливі соціальні | |військового |слабкі сигнали в | |потрясіння для підприємства і | |конфлікту на |вигляді зростання | |розрив традиційних зв’язку з | |території |екстремістських і | |споживачами і постачальниками | |Росії |націоналістично| | | | |x настроїв | | | |3. |Незначні |Можливо |"-" - втрата доступу до ринків| |Международные|признаки і натомість |подальше |багатьох країн світу «-» — | | |загострення |розвиток в |неможливість отримання | | |міжнародних |в зв’язку зі |імпортного сировини й | | |відносин |конфліктом в |устаткування | | | |Югославії | | |3.1 | | | | |Можливість | | | | |запровадження | | | | |міжнародних| | | | |санкцій | | | | |3.2 |Загострення |Напруженість |"-" - втрата доступу до ринків| |Можливість |міжнародних |зростає |країн | |международног|отношений | |"-" - проблеми з отриманням | |про конфлікту | | |імпортного сировини й | | | | |устаткування | |3.3 |Зняття торгових |Співробітництво|"+" - розширення ринку збуту | |Сотрудничеств|барьеров |буде |продукції заводу | |про із країнами| |розширюватися | | |СНД | | | | |4. Технологиче|Появление нових |Процес НТП |"+" - підвищення ефективності| |ские |матеріалів, |протікає |з допомогою впровадження результатів| | |устаткування, |безупинно |НТП, | | |технологій | |"-" - моральне старіння | | | | |діючої технології, «-» -| | | | |поява з ринку понад | | | | |конкурентоспроможної продукції| |4.1 НТП в | | | | |сфері | | | | |виробництва | | | | |4.2 НТП в |Зростання рівня |Процес НТП |"+" - можливість | |соціальної |потреб |протікає |диференціації із єдиною метою | |сфері |населення |безупинно |задоволення нових | | | | |потреб, «-» — погіршення| | | | |збуту деяких товарів у | | | | |зв'язку з їхнім моральним | | | | |старінням | |5. Социальные|Рост недовольства|Возможно |"-" - зниження трудовий | | |населення і побудову |подальше |дисципліни і мотиваційних | | |загострення |посилення |стимулів до праці, «-» — | | |соціальних |невдоволення |можливість соціальних | | |проблем | |потрясінь | |5.1 Ставлення| | | | |до сформованим| | | | |умовам | | | | |життя | | | |

Аналіз макроокружения підприємства дає змоги виявити критичні чинники та встановити погрози та можливості. До чинників, надають найбільший вплив на підприємство, ставляться економічні (чинники 1. 1, 1. 3, 1. 4), політичні (чинники 2. 1, 2. 3), технологічні (чинники 4. 1, 4. 2) і безкоштовні міжнародні (чинник 3. 3). До погроз слід віднести очікування високих темпів інфляції, зниження доходів споживачів, різке подорожчання імпортного сировини й устаткування, поява нових технологій. До можливостям можна віднести курс держави щодо підтримку вітчизняного виробника, збільшення доходів від цього, зниження тарифів на енергоресурси і залізничні перевезення, і навіть розширення міждержавного співробітництва всередині СНГ.

Аналіз макроокружения підприємства необхідно доповнити аналізом середовища безпосереднього оточення (табл. 2. 9).

Аналізуючи дані табл. 3. 9, можна буде усвідомити, і підприємством виникли загрози, пов’язані з скороченням попиту продукцію підприємства, з неплатежами споживачів, з подорожчанням сировини й матеріалів і високий рівень конкурентної боротьби. Водночас можна назвати які проти нього можливості, визначених можливістю розширення експорту продукції країни і виходом зовнішній ринок через зарубіжних партнеров.

Таблиця 3. 9

Чинники безпосереднього оточення ВАТ С.З.Р.Т. |Чинники |Прояв |Вплив на організацію | |1 |2 |3 | |1. Споживачі |Зниження від попиту й неплатежі |Затримки зі сплатою за | | | |вже поставлену | | | |продукцію та зниження | | |Наявність платоспроможного спроса|объема замовлень. | | | |Можливість розширення | | |Низький попит |обсяги виробництва | | | |Труднощі у реалізації | | | |своєї продукції експорт | |1.1 Споживачі на | | | |ринку | | | |1.2 Споживачі з | | | |країн СНД | | | |1.3 Споживачі з | | | |країн далекого | | | |зарубіжжя | | | |2. Постачальники | | | | | | | | |Повна залежність від поставщика|Увеличение собівартості| | |пара Саранской ТЭЦ-2 і |продукції | | |збільшення боргу за | | | |енергоносії |Збільшення частки сировини й | | |Подорожчання сировини й матеріалів |матеріалів | | | |собівартості до 67% (на| | | |1. 01. 98 г.) | | |Високі ставки % за кредит |Ні фінансових ресурсів | | | |впровадження нових | | | |проектів | |2.1 Постачальники | | | |енергоносіїв | | | | | | | |2.2 Постачальники сировини| | | |і матеріалів | | | | | | | |2.3 Постачальники | | | |фінансових ресурсів | | | |3. Конкуренти |Високий рівень конкуренції як |Труднощі зі збутом | | |осіб на зовнішньому і на внутрішньому |продукції. Складнощі з | | |ринку. Ціновий характер |підвищенням ціни | | |конкурентної боротьби на |реалізовану продукцію | | |ринку | | |4. Міжнародні |Зацікавленість деяких |Можливість розширення | |партнери |міжнародних партнерів в |обсяги виробництва | | |реалізації продукції заводу під | | | |власною торговою маркою | |

На додачу до аналізу макроокружения та середовища безпосереднього впливу необхідно проаналізувати внутрішнього середовища підприємства з єдиною метою виявлення його сильних і слабких сторін. Результатів аналізу відбито у табл. 2. 10.

Таблиця 3. 10

Сильні і слабкі сторони підприємства |Аспект середовища |Сильні боки |Слабкі боку | |1 |2 |3 | |1. |Можливість збільшення обсягів |1. Велика енергоємність і | |Виробництво |виробництва з допомогою більш |матеріаломісткість | | |повне завантаження потужностей |2. старевшая технологія й | | |Наявність пустинних |устаткування | | |виробничих приміщень |3. Наявність шкідливих виробництв | | |Міжнародна система якості |4. Широка номенклатура | | |ІСО-9000. | | | |Сприйнятливість до нових | | | |розробкам. | | | |Ремонтно-механічний цех | | | |може робити складне | | | |нестандартне устаткування | | |2. Кадри |Висококваліфікований |Неефективна система | | |персонал |стимулювання праці | | |Своя база професійної |Низька мотивація до підвищення | | |підготовки |якості продукції | |3. НИОКР |Наявність хорошою матеріальної |Дефіцит коштів і | | |бази щодо ведення НДДКР |дорогий кредит | | | |Орієнтація НДДКР на поточні | | | |потреби виробництва | |4. Маркетинг |Добре організована служба |Високі створення | | |маркетингу |іміджу там | | |Ефективні канали |Труднощі з оперативним | | |поширення і |обслуговуванням клієнтів | | |Цінові переваги осіб на зовнішньому| | | |ринку | | |5. |Компетентне керівництво |Висока централізація | |Організація |Автоматизована система |Не налагоджений механізм управління | | |управління |після реструктуризації цехів і | | |Сучасні методи управління |відділів | | |Порівняно проста |Не визначено місія і цілі | | |організаційну структуру | | |6. Фінанси |Збільшення частки грошових |1. Инфляционное знецінення | | |засобів у розрахунках із |накопичень (прибутку, | | |споживачами |амортизації та інших.) | | |Можливості бартеру |2. Нехватка оборотних засобів | | | |3. Ограниченные інвестиційні | | | |можливості |

З допомогою табл. 2. 10 на основі результатів аналізу фінансово- господарську діяльність можна визначити ряд причин кризового стану для підприємства, а именно:

— збільшення дебіторської задолженности;

— збільшення кредиторської задолженности;

— зниження прибыли;

— зниження оборачиваемости;

Таблиця 3. 11

Погрози й можливості, сильні й слабкі боку підприємства |Можливості |Сильні боки | |1 |2 | |1. |Напрям політики уряду |1. |Возможность збільшення обсягів | | |ось на підтримку вітчизняного | |виробництва | | |товаровиробника | | | |2 |Розширення можливостей експорту до |2. |Возможность виробляти | | |країн СНД | |продукцію лише на рівні світових | | | | |стандартів | |3 |Регулювання ціни продукцію |3. |Эффективно працююча служба | |. |природних монополій | |маркетингу | |4. |Можливість виходу зовнішній ринок |4. |Ценовые переваги | | |через зарубіжних партнерів | | | | | |5. |Современная систему управління | |Погрози |Слабкі боку | |1 |2 | |1. |Загроза високих темпів інфляції |1. |Большая енергоємність і | | | | |матеріаломісткість | |2. |Зниження доходів споживачів |2. |Устаревшая технологія й | | | | |устаткування | |3. |Подорожчання імпортного сировини й |3. |Предприятие немає достатніх| | |устаткування | |інвестиційних можливостей | |4. |Неплатежі |4. |Нехватка оборотних засобів | |5. |Зниження курсу національної валюти |5. |Отсутствие чітких цілей з | | | | |стратегій розвитку | |6. |Складнощі з допомогою фінансових |6 |Низька мотивація персоналу | | |ресурсів | | | |7. |Підвищення ціни сировину й матеріали |7. |Нехватка досвіду для роботи на | | | | |ринках далекого зарубіжжя | |8. |Високий рівень конкуренції | | | |9. |Нестабільність у суспільстві | | |

— зниження рентабельности;

— високий рівень конкуренции;

— зниження платоспроможного спроса;

— підвищення собівартості продукції зв’язки Польщі з подорожчанням сировини й материалов;

— нестача фінансових ресурсів для инвестиций;

— застаріла технологія й оборудование.

З допомогою логічного аналізу ці обставини можна ранжирувати і виділити їх найбільш суттєві, які треба зарахувати до розряду стратегічних проблем підприємства, оскільки за розв’язання цих проблем можна усунути всі решта причини кризи. До цих негараздів ставляться — проблема зниження прибутків і проблема загострення конкуренції. Через розв’язання проблеми прибутку можна нейтралізувати такі негативні чинники, як зниження рентабельності, нестача фінансових ресурсів немає і застаріла технологію й устаткування. Відповідно через розв’язання проблеми загострення конкуренції можна усунути решта причини кризиса.

За підсумками вищевикладеного можна визначити дві стратегічні цілі антикризового управління предприятием:

1. підвищення прибыли,

2. посилення конкурентної позиции.

Для пошуку шляхів досягнення цього необхідно провести більш докладний аналіз позицій підприємства над ринком РТИ.

ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» неухильно покращує умови та вимоги над ринком РТИ Росії (рис. 2. 1).

[pic]

Рис 3.1 Становище підприємства над ринком РТИ России.

Як бачимо малюнку 2.1 підприємство збільшило земельну частку ринку РТИ з 7,1% 1996 року до 9,6% 1998-го году.

Динаміка загального обсягу випуску товарної продукції резинотехнической галузі й основних видів РТИ представленій у табл. 2. 12. Обсяги товарної продукції дано у діючих цінах й приведено з урахуванням деноминации.

Як очевидно з табл. 2. 12 лише виробництві рукавів спостерігається стійке зростання, по неформовым РТИ ситуація мало змінюється, а, по іншим видам помітний спад.

За підсумками вищевказаної інформації, використовуючи матрицю бостонської консультативної групи, зробимо оцінку позиції підприємства над ринком РТИ (рис. 2. 2).

Таблиця 3. 12 Динаміка загального обсягу товарної продукції та її основних видів за галуззю |№ | |1996 |1997 |Изменени|1998 |Изменени|Изменени| | | | | |е (+,-) | |е (+,-) |е упродовж трьох| | | | | | | | |року | | | | | | | | |(+,-) | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |1. |Объем товарної |3 772 368 |4 422 446 |+650 128 |4 237 223 |-185 223 |+464 855 | | |продукції (тис. | | | | | | | | |крб.) | | | | | | | |2. |Ремни привідні |1 1033 |10 364 |-669 |10 361 |-3 |-672 | | |(тис. прим.) | | | | | | | |3. |Ремни |13 217 |10 062 |-3155 |9295 |-767 |-3922 | | |вентиляторные | | | | | | | | |(тис. прим.) | | | | | | | |4,|Рукава (тыс. м.) |41 399 |45 231 |+3832 |46 091 |+860 |+4692 | |5. |Формовые РТИ |25 143 |24 707 |-436 |19 556 |-5151 |-5581 | | |(тн.) | | | | | | | |6. |Неформовые РТИ |13 668 |15 556 |+1888 |13 896 |-1660 |+228 | | |(тн.) | | | | | | |

Попри те що, що це підприємство займає 2 і трьох місця за галуззю в виробництві формовых РТИ, ременів приводних і вентиляторних, темпи зростання ринку цих виробів мають від'ємного значення і тому непривабливі для инвестиций.

За підсумками аналізу матриці БКГ можна дійти невтішного висновку, що найкраще напрям розвитку підприємства — рукавное виробництво. Тому стратегія, спрямовану розвиток рукавного виробництва є найбільш перспективной.

На думку до мінімуму обмежити відвантаження готової продукції з взаємозаліку і бартеру, що дозволить збільшити щорічні надходження грошей на розрахунковий рахунок, але це, своєю чергою, сприятиме підвищенню платоспроможності підприємства міста і поліпшенню його фінансового положення у целом.

[pic]

Рис. 3.2. Матриця БКГ

Добробут і успіх підприємства залежить від конкурентоспроможності та якості своєї продукції, забезпечуваним впровадженням нових прогресивних технологій, сировини й материалов.

У разі жорсткій конкуренції можна вижити, лише випускаючи необхідну, якісну, недорогу продукцію. Випуск бракованою продукції веде до втрати ринків збуту, споживач іде надійнішого партнеру.

Якість гумотехнічних виробів залежить від якості гумових сумішей, що у своє чергу залежить від якості каучуков, інгредієнтів які входять у її складу. Складно і не можливо мати постійних сумлінних постачальників при величенному асортименті, оскільки лихоманить всю промисловість Росії. Наявність придатного сировини у необхідних кількостях одна із рішень проблем ВАТ «Резинотехника ».

У зв’язку з необхідністю розширення асортименту випущеної продукції, враховуючи бажання споживача із виробництва РТИ зі спеціальними, специфічними характеристиками, технологічним підрозділом ЦЗЛ що з технологами підготовчого і конфекционных цехів, кураторів ХТО у період 1998 — 1999 рр. відпрацьовано близько тридцяти шифрів гумових сумішей, зокрема: для неформовой техники:

7-ИРП 1298; 51−5003; 57−5005; 57−5044; 57−2003; для формовых РТИ:

С-509; ИРП-1293; 7−2-20−3; Я-151−6т; 5660 т; 68 т; для рукавного производства:

КС, СС — для рукавів з кольоровим зовнішнім шаром по ГОСТ 9356–75;

888, 673 — для топливно-раздаточных колонок;

2017; 57−9027 — для рукавів по ТУ 38 105 261−82;

Кз-390−50; 51−1552−50 — для рукавів метрополітену; для виробів медичного призначення: 342−5; для рентгенозащитной пластини РЗ; для комплектації пральних машин: 924; 429; 63; для бандажів — 9200 тощо. д.

З метою поліпшення якості своєї продукції, вдосконалення технологічних процесів в конфекционных цехах проводилася робота з вдосконаленню існуючої рецептуры.

Досліджені, вивчені 45 нових видів сировини й матеріалів. Через війну чого впроваджено у виробництво смола «Пиропласт-2 », смола ФТО, перодакс 14/40, вулканокс GRPD, модифікатори РУ-НП, РУ-Д, РУ-К, полиамидный заповнювач та інших. Впровадження каучуку СКЭПТ-ЭНЬ (Э-2) дозволило замінити дефіцитні імпортні каучуки дутрал ЗІ 054,554 в гумових сумішах 2655, 7018, 1524, а каучуков «Нитроэласт «- розширити сировинну базу бутадиен- нитрильных каучуков.

Основний складової конкурентоспроможності продукції є його якість. На заводі ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» застосовують систему показників, характеризуючих якість випущеної для підприємства продукції, що включає дві групи: поодинокі показники і узагальнюючі показатели.

Номенклатура одиничних показників досить різноманітна й вони різні залежно від виду своєї продукції. На заводі ВАТ «Саранский завод «Резинотехника» використовуються такі поодинокі показники: призначення, економічного використання, надійності, естетичні, технологічності, стандартизації, та уніфікації, екологічні, безопасности.

Розглянемо ці показники докладніше. Так, показники призначення характеризують властивості продукції, до виконання яких призначений, і зумовлюють область застосування сили. Наприклад, заводі випускаються гумові суміші маслобензиностойкие і азоностойкие.

Для економічного використання сировини, матеріалів, палива й енергії існують норми видатків. Ці норми діляться на індивідуальні (кожну окрему деталь) і среднегрупповые. При скороченні втрат (межоперационных, на усадку, на аналіз, на шприцивание, на колондрование, при розігріві та інших.) виходить економічніше використання сировини, матеріалів, палива й энергии.

Надійність гумотехнічних виробів характеризується: стійкістю до впливу азона, жирів, масел; до впливу температури; прочностными характеристиками; залишкової деформацией.

Естетичні показники стосовно продукції заводу — це фактура і колір прогумованої ткани.

До показників технологічності ставляться показники трудомісткості і матеріаломісткості. Зниження трудомісткості заводі здійснюється з допомогою перспективних способів обробки деталей і механізації технологічних процесів. Матеріаломісткість РТИ знизити без шкоди якості, своєї продукції неможливо, оскільки певна деталь має поставлене вага і норму витрати сировини й матеріалів її у, за скорочення яких виріб виходитиме деформованим, бракованным.

Щоб вироби, випущені заводом, були безпечні в застосуванні, вся продукція однак що з життя й здоров’ям людини, наприклад, рукави, ремені вентиляторные і привідні, клейонка медична, човни, шланги гнуті радіаторні, формовые РТИ, лицьова частина шлем-маски та інших вироби сертифицируются.

За всього різноманіття використовуваних заводі одиничних показників, на ВАТ «Резинотехника» використовують і узагальнюючі показники, що дозволяють оцінити рівень якості продукції незалежно від неї виду та призначення, а також ці показники дозволяють порівняти діяльність різних підприємств у сфері якості. Ці показники ефективнішими з оцінки якості своєї продукції, ніж единичные.

Узагальнюючі показники можуть розраховуватися як загалом по заводу, так і з окремим структурних підрозділах. До узагальнюючих показників ставляться: відновлення продукції відсотках загального обсягу випуску продукції; питому вагу продукції, відправленої експорту обсягом товарної продукції; відсоток здачі продукції ВТК з першого пред’явлення; кількість зарахованих рекламацій; кількість актів одруження; питому вагу збитків шлюбу собівартості товарної продукции.

Динаміка даних показників якості продукції за 1997 — 1999 рр. приведено в табл. 3. 13.

Таблиця 3. 13

Рівень якості продукції, випущеної на ВАТ «Резинотехника «|Показники |1998 р. |1999 р. | |1. Оновлення продукції відсотках загальному |0,50 |0,60 | |обсягу випуску продукції, % | | | |2. Питома вага продукції, відправленої на |8,40 |5,80 | |експорт у обсязі товарної продукції, % | | | |3. Відсоток здачі продукції ВТК з першого |98,54 |99,49 | |пред'явлення, % | | | |4. Кількість прийнятих рекламацій, прим. |10 |14 | |5. Кількість актів одруження, прим. |1786 |1950 | |6. Питома вага збитків шлюбу собівартості |0,15 |0,17 | |товарної продукції, % | | |

Як свідчать дані табл. 2. 18. рівень відновлення продукції збільшився всього на 0,1%. Але це свідчить про тенденцію збільшення частки нова продукція у загальному обсягу випуску продукції, а середній відсоток відновлення продукції загальному обсязі випуску продукції за аналізований період (з огляду на те, що у 1996 року відновлення продукції становило 0,3%) становив 0,46%. «

Питома вага експортної продукції загальному обсязі товарної продукції невеличкий — 1999 року він становив лише 5,8%, що у 2,6% менше попереднього періоду. Слід зазначити, що міра продукції випущеної на ескорт не зменшився, а залишився такою ж. Зменшилася лише відсоткове співвідношення продукції відправленої експорту обсягом товарної продукції, у зв’язку з збільшенням обсягу випуску последней.

Показник частки експортної продукції загальному обсязі товарної продукції грає провідної ролі в оцінці як якості продукції, а й її конкурентоспроможності. Основними країнами-експортерами продукції ВАТ «Резинотехника «є держави СНД (переважно Білорусь) і Монголія. У Монголію завод поставляє гумові суміші, а Білорусію гумові суміші і рукави. Для успішної реалізації зовнішньоекономічної роботи і досягнення високих показників у сфері якості і конкурентоспроможності продукції необхідно домагатися як істотного збільшення цього показника, а й розвивати співробітництво із такими високорозвиненими странами.

Останнім часом погіршилося якість продукції, випущеної заводом, збільшилися претензії письмового та усної характеру. Так було в 1999 року кількість зарахованих рекламацій становило 14 штук. Причому, претензії пред’являються споживачами як і Саранську, і поза ним. Таким чином, завод набуває імідж бракодела. Випуск бракованих РТИ триває, що зумовлює втрати ринків сбыта.

Кількість актів одруження 1999 року збільшилося на 164 та й склав 1950 штук. Питома вага збитків шлюбу зріс на 0,02% проти 1998 годом.

Виникнення шлюбу пов’язані з низькою якістю що надходить сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, з застарілим устаткуванням, ні з заміною необхідних за технологією матеріалів, сировини, комплектуючих виробів на аналоги нижчої якості через фінансових труднощів і труднощів в матеріально-технічному снабжении.

Споживач продукції, що у тієї ж жорстких економічних умовах, набуваючи продукцію заводу, має бути впевненим як, і тому вимагає сертифікати: відповідності, гігієнічні чи заключения.

З 1994 р. функціонує Випробувальний Центр эластомерных матеріалів та гумовотехнічних виробів, створений з урахуванням випробувальних підрозділів двох відділів — ЦЗЛ і ВТК. Працівниками Випробувального Центру що з представником Центру Стандартизації і Метрології РМ було проведено понад 2000 випробувань, видано 191 протокол щоб одержати сертифікату відповідності понад 30 найменувань основний резинотехнической продукції, зокрема на:

— рукави гумові по ГОСТ 10 362–76, ГОСТ 6286–73, ГОСТ 18 698–79;

— ремені по ГОСТ 1284–2-89, ГОСТ 58–13−76;

— формовые деталі по ОСТ 38 5 208−88; ТУ 3 805 204−84, ОСТ 38 5 361−84;

— неформовые деталі по ТУ 38 5 272−76;

— шланги по ТУ 75 06 008−29−91, ТУ 75 06 008−29−91;

— вироби медичної техніки по ГОСТ 3251–91, ГОСТ 3399–76;

— вироби спеціальної захисту за ГОСТ 12. 04−166−85 та інші. Випробувальним підрозділом ЦЗЛ спільно з центром Держсанепідемнагляду РМ нині проводиться робота з гігієнічної оцінці гумових сумішей та гумовотехнічних виробів із наступною видачею гігієнічного сертифіката, гігієнічного висновку. 14 найменувань продукції заводу мали вище зазначену процедуру, отримані гігієнічні сертифікати на судно подкладное ТР 20−417−97, пробку гумову 4ц ТУ 38 6 269−95, джгут кровоспинний ТУ 38 106 002−95, килимки гумові і резинотканевые ТУ 38 5 272−76, кільця САМ ГОСТ 5228- 89, прогумовану тканину Т-15, трубки медичні гумові ГОСТ 3399–76, меблеву стрічку ТУ 38 105 610−89, клейонку подкладочную резинотканевую ГОСТ 3251–91.

Гігієнічні укладання отримані на пробку гумову для укупоривания лікарських засобів по ГОСТ 38 006 108–95, на полотно тканинне антистатическое по ТУ 38−106 556−91, на камери манжети пневматичні по ТУ 25−2 012 072−89, шланги поливні, зливальні і комплектуючі пральних машин ТУ 2500−376−152 106−94. З Центром Держсанепідемнагляду РМ узгоджено 14 рецептів гумових сумішей для виробів соцкультбыта.

Таблиця 3. 14

Рівень цін підприємств-конкурентів на 2000 рік, крб. |Номенклатура |ВАТ |АТ |АТ |ЗАТ |АТ |АТЗТ | | | «Резино| «Балако| «Узэмик| «Курскрези| «Кварт » ,| «Волжск| | |техника|ворезин| «,. Уфа|нотехника «|р. |резинот| | | «|отехика| | |Казань |ехника «| | | | «| | | | | |Ремені привідні |16,05 |21,13 |15,89 |28,80 |30,05 |29,30 | |клиновые | | | | | | | |Ремені |7,00 |7,41 |6,86 |13,80 |16,18 |14,15 | |вентиляторные | | | | | | | |Рукави |19,00 |25,05 |26,40 |24,50 |21,60 |20,78 | |Формовые РТИ |24,7 |22,08 |27,23 |26,18 |23,95 |25,13 | |Неформовые РТИ |12,00 |10,30 |16,93 |14,19 |11,87 |12,25 |

Для аналізу цінової конкурентоспроможності підприємства міста і визначення лідируючого становища підприємства з рівню цін, складемо бальну таблицю оцінки рівня цін з товарів аналогам. Висока ціна — 6 балів, низька — 1 бал тощо. (табл. 2. 15).

Таблиця 3. 15

Бальна оцінка підприємств-конкурентів за рівнем цін, бал | |ВАТ |АТ |АТ |ЗАТ |АТ |АТЗТ | |Номенклатура | «Рези- | «Балу- | «Узэ- | «Курей- | «Кварт «| «Волжск| | |нотех- |коворе-|мик », |скре- |, |- | | |ніка «| |г. Уфа |зіно- |р. |резино-| | | |зинотех| |техника|Казань | | | | |- | | «| |техніка| | | |ніка «| | | | «| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Ремені привідні клиновые|2 |3 |1 |4 |6 |5 | |Ремені вентиляторные |2 |3 |1 |4 |6 |5 | |Рукави |1 |5 |6 |4 |3 |2 | |Формовые РТИ |3 |1 |6 |5 |2 |4 | |Неформовые РТИ |3 |1 |6 |5 |2 |4 | |Разом |11 |13 |20 |22 |19 |20 |

Дані табл. 2. 15. свідчать, за рівнем цін лідером є ВАТ «Саранский завод «Резинотехника », друга позиція займає АТ «Балаковорезинотехника », третю — АТ «Кварт », четверту — АТ «Уземик «і АТЗТ «Волжскрезинотехника », п’яту — ЗАТ «Курскрезинотехника ».

За підсумками проведеного аналізу, домовилися висновку, за рівнем цін ВАТ «Саранский завод «Резинотехника «- найсприятливіший становище стосовно конкурентам. Це дає можливість йому привернути споживачів продукції своїх конкурентів. Отже, продукція підприємства є конкурентоспроможної з погляду її цены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отже, ми переконалися, що маркетинг є невід'ємною частиною життєдіяльності суспільства. Маркетинг пов’язане з усіма сферами нашої діяльності, і, отже слід знати якнайбільше про його законах і специфике.

У Росії її маркетинг ще отримав достатнього поширення, але дедалі більше підприємств і закупівельних організацій починають успішно використовувати його основні засади у роботі. З’являються спеціалізовані маркетингові компанії надають широкий, спектр послуг російському рынке.

Керівники основної маси підприємств вже усвідомили необхідність маркетингових підходів до управління підприємствами і продукцією. На жаль, маркетингова діяльність потребує великих грошових витрат, що в поки нестабільної економічної ситуації в практично неможливо. Адже навіть великим іноземним компаніям який завжди у змозі самостійно займатися усіма маркетинговими питаннями та їм доводиться звертатися до послуг дослідницьких центрів, рекламних агенцій і т. д.

Дедалі більше поширення маркетинг отримує ще й як окрема економічна дисципліна у навчальних закладах. Отже, скоро наша країна отримає багато кваліфікованих спеціалістів у цій цікавою для роботи области.

Мені здається, що маркетинговий підхід до діла невдовзі допоможе нашим підприємствам вийти з кризи але рішуче стати на ноги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агєєв В.М. «Структура виробничих відносин соціально орієнтованою багатоукладної економіки». — М.: Иэдательсво стандартів, 1995.

2. Академія ринку: маркетингу /Під ред. О. Г. Худокормов, Ф. Буххерель-

М.: Економіка, 1993. — 162 с.

3. Аникеев С. В. Методика розробки плану маркетингу /Сер. «Практика маркетингу», 1996. — 128 с.

4. Ариков Г. А. Конкурентні стосунки держави й стратегії маркетингу над ринком формацевтических товарів. -Спб.: Пітер. Клубок. 1998. — 25 с.

5. Балонин С. А. Висновки для підприємця з теорії про життєвому циклі товара//Маркетинг-1998. -№ ЗгС. 77−79.

6. Башин М. Л. Підприємства Росії очима японських экономистов

//Діловий мир. -1996. -№ 8. -С. 12−18.

7. Бешевский І. Маркетингові дослідження: мети, можливості, перспективи //Интермин. -1998. -Лето. -С. 21−36.

8. Болт Г. Дж. Практичне посібник з управлінню збутом: перекл. з англ. -М.: Економіка, 1991. — 217 с.

9. Ващекин Н. П. «Маркетингова інформація: // Вартісної аспект.

/Маркетинг" № 4/97. з. 35.

10. Глухів А. Оцінка конкурентоспроможності товару і знаходять способи її //Маркетинг. -1999. -№ 2. -С. 56−64.

11. Голубків Е.П., Голубкова Е. П., Секерин В. Д. «Маркетинг: Вибір кращого рішення». — М.: Економіка, 1993.

12. Гольців А., Новиков З. «Використання стратегічного маркетингу у російській економіці затяжного перехідного періоду, маркетинг»

13. Горбашко Е. А. Конкурентоспроможність промислової продукції. «

СПб. :СпбУЭФ, 1995. -36 с.

14. Джей, Ріс Низкозатратный маркетинг. — Вид-во «WASALA

Communications", Фінляндія, 1994.

15. Дихтль Є., Хёршген Х. Практичний маркетинг. — Москва: Изд-во

«Вищу школу», «ИНФРА-М», 1996.

16. Долинська Авт., Соловйов І.А. Маркетинг конкурентоспроможності промислової продукции. -М.: вид-во стандартів, 1993. — 127 с.

17. Якість і конкурентоспроможність: теорія, методологія, практика. -М. :

ИНФРА-М. -1994. -146с.

18. Ковальков Ю. А., Дмитрієв Про. М. Ефективні технології маркетингу. -

Москва: Вид-во «Машинобудування», 1994.

19. Котлер, Філіп Основи маркетингу. — Москва: Вид-во «Бизнес-книга»,

1995.

20. Кретов І.І. Маркетинг для підприємства. // Практичне пособие. -М. :

21. Липсиц І.В., Нещадин А. Конкурентна стратегія фірми. // Маркетинг —

1998. -№ б. -С. 87−90.

22. Литвиенко О. Н., Татьянченко М. А. Методичні питання оцінки економічної конкурентоспроможності промислової продукции

//Додаток БИКИ. -1995. -№ 2. -С. 36−40.

23. Маневич В. А. Оцінка конкурентоспроможності промислової продукции. -

Донецьк: ТПП «Тереза», 1994. — 262 с.

24. Маркетинг — ключі до розв’язання проблеми «конкурентоспособность»

//Стандарти і качество. -1998. -№ 9. -С. 22−30.

25. Маркетинг: учеб. Пособ. /Під ред. А.І. Романова. -М.: Банки і биржи,

ЮНИТИ, 1996. -350 с.

26. Методика оцінки рівня конкурентоспроможності промислової продукции. -

М.: вид-во стандартів, 1993. — 88 с.

27. Мисанов B.C. Аналіз конкурентоспроможності фирмы. -М.: Фінанси і статистика, 1998. -225 с.

28. Олів'є А., Дайан А., Урсе Р. Міжнародний маркетинг. Академія ринку: маркетинг/Под ред. О. Г. Худонормов. -М.: Економіка, 1994. -

513 с.

29. Пилдинг Дж. Шлях до конкурентоспроможної продукції: перекл. з англ. -М. :

Прогрес, 1991. -256 с.

30. Ростовцева Л. И. Як розробити товарну стратегію предприятия

//Вести. Моск. Ун-ту. Сер. 6. Экономика. -1995. -№ З. -С. 41−53.

31. Сабиров P.M. Оптимальний розмір випуску продукції //Бізнес обліку в

России-1995. «№ l. -C. 15−17.

32. Тащев О. К. Економіка підприємства: конспект лекцій у два год. Ч. 1~

Челябінськ: Челяб. Техн. Ун-т, 1995. — 29 с.

33. ТПП РРФСР, 1993. -50 с.

34. Шхардун В. Д. Основи маркетингу продукції предприятия. -М. ", ЦРДЗ,

1993. -94 с.

35. Яшин І.Н. Конкурентоспроможність промислових предприятия.

Методологія, управління, оценка. -М.: Прогрес, 1996. — 328 з. -----------------------

Система інформації управления

АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ (ринку покупців, конкурентів, товара)

МАРКЕТИНГОВІ РІШЕННЯ: товар, місце торгівлі, система формування від попиту й стимулювання сбыта

(ФОССТИС), цінову політику тощо. д.

Нові товари та їх испытание

Прогнозування рынков

Вибір рынка

(рынков)

Управління виробництвом товара

ПЛАНИРОВАНИЕ

АНАЛІЗ: а) ринкової ситуації, б) покупців, в) конкурентів, р) товара

МЕТИ МАРКЕТИНГУ: а) задоволення вимог (потреб) споживачів, б) досягнення переваги над конкурентами, в) завоювання частка ринку, р) забезпечення зростання продаж

МЕТИ ПІДПРИЄМСТВА: а) повернення капіталовкладень, б) оплата праці персоналу, в) соціальні обов’язки перед обществом

фінансова, технологічна, організаційно структурна, кадрова тощо. д.

економіка, правове регулювання, політика, соціальної сфери, міжнародні взаємини спікера та т. д.

ЗОВНІШНЯ СРЕДА:

ВНУТРІШНЯ СРЕДА:

Рис. 1.1. Хто виконує маркетингові функции

Основні суб'єкти маркетинга

Роздрібна торговля

Організація чи люди, діяльність яких пов’язане з продажем товарів та послуг кінцевим потребителям

Фахівці з маркетингу

Організація чи люди, які спеціалізуються на конкретних маркетингових функциях

Оптова торговля

Організація чи люди, які отримують продукцію перепродажу її роздрібній торгівлі і/або промисловим організаційним комерційним потребителям

Організації - потребители

Організація чи люди, які отримують товари або ж послуги від використання у своїй деятельности

Конечный

Споживач Сім'я або людина, який купує товари або ж послуги для особистого сімейного чи домашнього потребления

Виробник чи обслуговує организация

Компанія або людина, випускають товари чи услуги

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою