Выбор сфери діяльності своїх бізнесів

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Маркетинг


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Выбор сфери діяльності свого бизнеса

Для на успіх бізнесі важливий як вибір ринку, а й визначення за ринковою ніші, тобто обмеженою сфери підприємницької діяльності, орієнтованої на певного споживача і дозволяє найуспішніше реалізувати свої возможности.

Татьяна Вікторівна Харитонова, Московський державний університет сервиса.

Выбор сфери підприємницької діяльності ввозяться основному з п’яти основних видів бизнеса:

1. Виробничий бізнес — виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг (ввозяться основному комерційними организациями).

2. Комерційний бізнес — купівля-продаж товарів (торгові організації, товарні биржи).

3. Фінансовий бізнес — операції з валютою, цінними паперами, інвестування (банки, фінансові компанії, фондові биржи).

4. Посередницький бізнес — надання послуг (комерційні организации).

5. Страховий бізнес — страхування і перестрахування (страхові компании).

При виборі сфери бізнесу і насамперед необхідно розташовувати інформацією про їхнє інвестиційної привлекательности.

Анализ інвестиційній привабливості галузі (сфери бізнесу) складається з трьох основних этапов:

Этап I. Багатофакторний аналіз рівня інтенсивності конкуренції в отрасли.

Этап II. Визначення стадії розвитку даної отрасли.

Этап III. Безпосередній аналіз інвестиційній привабливості галузі (сфери бізнесу), що можна провести, використовуючи матрицю інвестиційній привабливості

Процесс вибору сфери підприємницької діяльності включає у собі дослідження кон’юнктури ринку, який буде необхідний визначення асортименту і величини продаж.

Исследование кон’юнктури ринку доцільно розпочинати з характеристики типів ринків, на яких діє чи збирається діяти фірма. За рівнем існуючої конкуренції можна назвати чотири основних типи рынка:

чистая конкуренція — характеризується присутністю над ринком безлічі малих фірм з практично однорідними продуктами; умови виходу ринок та звільнення з нього вільні, є рівного доступу до всіх видів інформації всім учасників ринку;

монополистическая конкуренція — характеризується присутністю над ринком значної частини дрібних фірм, пропонують різнорідні товари та; умови виходу ринок та звільнення з нього вільні, але є певні складнощі у отриманні інформації;

олигополия — характеризується невеликим числом фірм над ринком, серед яких був великі; запропонований продукт може бути як однорідним, і різнорідним; можливі деякі обмеження і перешкоди у впровадженні ринку й одержанні необхідної інформації;

монополия — над ринком діє одна чи кілька крупних фірм, пропонують унікальний за змістом і властивостями продукт; при проникненні ринку існують практично нездоланні бар'єри; є певні обмеження і при отриманні інформації.

По рівню взаємодії попиту й пропозиції можна назвати два типу рынка:

«рынок продавця» — це таке тип ринку, у якому попит на товари або ж послуги переважає їхні пропозицію; він характеризується наявністю дефіциту, недостатнім якістю товарів та послуг, високими цінами;

«рынок покупця» — це таке тип ринку, у якому попит на товари та нижче пропозиції; він характеризується відсутністю дефіциту, відносно високою якістю товарів та послуг, стабільними чи понижающимися цінами.

Основные завдання дослідження типу ринку — визначення умов, у яких досягається оптимальне співвідношення між попитом й пропозицією над ринком, визначення конкурентних позицій продуктів і найбільш фірми на досліджуваному ринку, орієнтація фірми таких товари та, які можуть опинитися забезпечувати їй отримання планової прибыли.

Анализ ринку на цілях визначення попиту конкретний продукт вимагають великих витрат часу та коштів і охватывает:

анализ планів виробництва та розвитку відповідної сфери бізнесу, здійснюваний шляхом анкетування персоналу організацій, промислових підприємств, фінансових установ і інвесторів;

анализ споживання товарів та послуг, заснований на вибірковому опитуванні основних груп споживачів;

анализ торгівлі, проведений серед власників торгових підприємств.

Эти дослідження мусять дати достовірні дані про спільний попиті, темпах його розвитку, визначити локалізацію попиту, його зростання на різних секторах, переваги споживачів, зміни в смаках різних груп споживачів, еластичність доходів, цін, мотивування вибору споживачів і др.

После визначення обсягу поточного попиту для ринку слід провести його сегментацію з метою визначення власного ринкового сегмента і основного продуктового портфеля (асортименту товарів хороших і услуг).

Сегментация ринку — це сукупного ринку фірми більш дрібні частини (сегменти) з метою виявлення максимально однорідних зі свого поведінці груп споживачів, кожна з яких може розглядатися як окремий ринковий сегмент.

Сегментация ринку може здійснюватися різноманітні параметрами. Критеріями сегментації в залежність від споживачів можуть быть:

для фізичних осіб — вік, підлогу, національність, соціальний статус, рід занять, стиль життя, рівень доходу, склад сім'ї та ін. ;

для юридичних — розмах, місцезнаходження, обсяг продажу, кількість персоналу та інших.

При постановці кількох маркетингових цілей потрібен множинну сегментацію. Це доцільно, якщо ресурси, і можливості фірми вистачає виробництва й маркетингу двох чи більше продуктів, і навіть існують чи більш значні ринку, кожен із яких характеризується відмітними бажаннями потребителей.

От вибору цільового ринку в що свідчить залежить обсяг продажу. Щоб правильно вибрати цільової ринок, необхідна за процесі сегментації дотримуватися наступних требований:

каждый з аналізованих сегментів може бути чітко визначено;

выбранный сегмент має бути досить значимим, що давати прибуток;

выбранный сегмент має бути доступним від використання ефективних методів просування і збуту продукту.

Потенциал сегмента ринку характеризується його ємністю, що описує, яке кількість товарів та послуг може бути ньому продано.

При виборі сфери діяльності потрібно чітко зрозуміти, чому споживач віддає перевагу тому чи іншому товару (послузі). Це перевагу визначається ступенем задоволення запитів споживачів та реальними витратами для закупівлі і використання товару (послуги), тобто його конкурентоспособностью.

Конкурентоспособность товару (послуги) є відносної величиною, тісно прив’язаної до конкретному ринку та санітарним вимогам певних груп споживачів. Під впливом науково-технічного прогресу, впливу моди й інших чинників рівень конкурентоспроможності конкретного продукту постійно знижується, що необхідно враховувати під час його плануванні. Тож знову виведений ринку продукт повинен мати певний «запас» конкурентоспроможності. Вона має бути тим більше коштів, що довший життєвий цикл продукта.

При оцінці конкурентоспроможності застосовується система показників, серед яких виділяють якісні і экономические.

Качественные показники конкурентоспроможності характеризують споживчі властивості і науково-технічний рівень товару чи услуги.

Экономические показники характеризують сумарні витрати споживача задоволення його потреби за допомогою цього товару або ж послуги, складові ціну споживання. Ціна споживання включає видатки придбання продукту і Витрати експлуатацію під час терміну служби (ремонт, техобслуговування, енергозабезпечення і др.)

Цена споживання для споживача вирішальним мотивом купівлі й основним показником конкурентоспроможності, оскільки витрати, що у процесі споживання, може істотно перевищувати продажну цену.

Также корисними є інформацію про становищі галузей міжнародному ринку, про експортні можливості, виробничо-технічних зв’язках із іншими галузями національної економіки, котрим може бути цікавою продукція (роботи, послуги) даної отрасли.

В кожній країні існують заборонені сфери бізнесу (збут контрабандної продукції, порнографія та інших.), і навіть види діяльності, що є предметом державній монополії (торгівля зброєю, оборот отрутохімікатів і наркотичних речовин та інших.) Багатьом підприємців з’являються і економічні обмеження, що перешкоджають проникненню у той або ту галузь: високий рівень початкового капіталу, термін окупності вкладених коштів, невизначеність у досягненні прибутку (наприклад, сфера освіти). Необхідно також ураховувати сформовану галузеву кон’юнктуру, оскільки будь-яка галузь (підприємницька діяльність) схильна до циклічності свого розвитку: підйом, процвітання, застій, спад. З іншого боку, економічні ситуації різняться лише у часу, а й у просторі - окраїнними районами і регионам.

Следует пам’ятати, що у монополізовану галузь впровадитися важче, ніж у конкурентную.

Для на успіх бізнесі важливе значення має як вибір ринку, а й визначення у ньому за ринковою «ніші», тобто обмеженою сфери підприємницької діяльності, яка орієнтована певного споживача і дозволяє найуспішніше реалізувати свої возможности.

Необходимым етапом є аналіз поточного гніву й розвитку обраної галузі бізнесу, включаючи характеристику:

сырьевой бази галузі;

основных фондів та його структури;

потенциальных клієнтів — і їх можливостей;

региональных особливостей галузі, інвестиційних умов тощо.

Любой підприємницький проект починається з формування ідеї продукту (вироблених чи реалізованих товарів, виконуваних робіт, надання послуг). Завдання полягає у цьому, щоб досить повно явити у плані найважливіші характеристики запропонованого ринку продукту. Необхідно не лише спільна уявлення про продукті, а й розкрити його переваги тоді як аналогами, визначити конкурентоспроможність над ринком, виявити попит нею і т.д.

Идея нового продукту зазвичай проходить кілька стадій відбору: необхідність придбання патенту (ліцензії, сертифіката), аналіз можливостей виробництва, аналіз можливостей збуту, аналіз витрат виробництва та звернення, аналіз фінансових результатів. І потім приймається остаточне постанову по виборі виду (конкретного продукта).

Любой продукт у реальному виконанні має низку характеристик, які потрібно описати у плані. Насамперед, слід надати чітке опис корисного ефекту, заради чого споживачі купуватимуть цей продукт: нові чи унікальні властивості, сфера удовлетворяемых потреб. У частности:

какую саме потреба задовольняє даний продукт;

как виробляється (реалізується) цей товар або опиняється послуга;

ценовые орієнтири цього продукту і групи покупців, яким він доступний;

характеристика попиту запропонований продукт;

преимущества і слабкі сторони продукту;

предполагаемый термін життєвого циклу продукту;

предполагаемые кошти просування і канали збуту продукту;

перспективы збуту цього продукту.

Важным обставиною, впливає вплинув на вибір продукту, є визначення її життєвого циклу. Життєвий цикл будь-якого продукту підпорядковується певним закономірностям і включає у собі ряд стадій: впровадження, зростання, насичення, спад. Швидкість проходження продукту за даними фазам циклу залежить багатьох обставин, що водночас впливають на кон’юнктуру рынка.

Заранее визначене та прораховане рух щодо стадіям життєвого циклу дозволить підприємцю своєчасно прийняти ті заходи, які відповідають пережитої продуктом стадії. Інструменти для своєчасного попередження й подолання падіння попиту продукт різноманітні: ціни, методи просування поширення продукту, тобто, що впливає обсяг продажу і фінансові результати підприємницького проекта.

Определив основних напрямів діяльності, необхідно створити організаційно-правову структуру (підприємство), що у найбільшою мірою сприяли б їх реалізації і відповідала можливостям підприємців. У середовищі сучасних умовах підприємство у Росії може бути створені в різний спосіб, у цьому числі: у вирішенні власника майна чи уповноваженого їм органу; в результаті реорганізації існуючого предприятия.

Организация нового підприємства може вперше іде у наступних формах: створення нової підприємства, купівля підприємства, оренда з правом викупу, приватизація держвласності, придбання контрольного пакета акций.

Создание нового підприємства у вигляді перетворення (реорганізації) існуючого підприємства передбачає виділення з іншого підприємства, злиття з іншим підприємством, примусове поділ підприємства з антимонопольному законодавству й інші способы.

В кожному з розглянутих способів можливе створення як самостійних підприємств, і філій, дочірніх і залежних предприятий.

При створення нової підприємства важливе значення має правильний вибір його організаційно-правовою форми (ОПФ), який залежить від багатьох чинників: того що в підприємця стартового капіталу і матеріальних ресурсів, особистого досвіду і організаторських здібностей, сфери діяльності, масштабів проекту й умов ринку. Найбільшого впливу вплинув на вибір ОПФ надає обсяг відповідальності засновників за діяльність створюваного підприємства (нині воліють обмежену відповідальність — лише вкладеною частиною капитала).

Перечень початкових даних про підприємстві включає в себя:

экономико-географическую і історичну інформацію (дату освіти, місцезнаходження, зайняту площа, інформацію про розвитку за період);

информацию розмір статутного капіталу й розподілі його між засновниками;

прочие особливості підприємства.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою