Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Іноземна мова


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Ресурсно — природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Курсова робота: Розміщення продуктивних сил.

Виконав студент групи

Тернопільська Академія Народного Господарства

Тернопіль — 2000

Вступ.

В цій курсовій роботі, я постараюся висвітлити усі природні фактори, природні умови, а саме кліматичні, земельні, природні, водні, екологічні й який смердоті мають вплив на економіки держави в цілому й на окремі галузі її економіки.

Моя курсова робота складається із 5 розділів в які висвітлені ці фактори й їхнього вплив на економіку Китаю.

Також у цій роботі є вступ, висновки й список літератури якою я користувався при написанні цієї курсової.

Найгострішою проблемою цієї роботи це є екологічні умови, що склалися на територї Китаю.

Природні й екологічні фактори.

КНР розміщена у Центральній й східній Азії. Протяжність кордонів — 36 тис. км, до того числі - 21.5 тис. км, сухопутні, біля 15 тис. км — морські. КНР межує із КНДР, Росією, Монголією, Афганістаном, Індією, Непалом, Бутаном, Союзом м’янма, Лаосом та У «єтнамом. КНР омивається Бохайською затокою, Жовтим, Східно-Китайським й Південно-Китайським морями.

Географічне положення сприяє розвитку економічних зв «язків Китаю із країнами Південно-Східної Азії, розвинутими країнами світу — Японією, із такими великими країнами, як Індія, Росія.

КНР має сприятливі природні умови для розвитку сільського господарства, багаті природні ресурси для розвитку сільського господарства, багаті природні ресурси для розвитку промисловості.

Екологічні фактори, а саме екологічна ситуація в КНР склалась нелегко тому що лише Переробляється 1/5 промислових стоків, 1/3 промислових твердих відходів. Забруднення повітря великі промислових містах, як правило, перевищує допустимі норми.

В атмосферу викидається кожен рік понад 10 млн. т сполук сірки, декілька млн. т окислів азоту, що сприяє Утворенню «кислотних дощів ».

Природний потенціал за виробничим призначенням генетичними ознаками й ступенем вичерпності. Структура природно-ресурсного потенціалу.

Природно-ресурсний потенціал. Китай — третя за площею країна світу — має значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, потужні гідроресурси, а також широкі можливості щодо освоєння ресурсів океану. Природа Китаю багата й різноманітна. На півночі суворі гірські хребти, покриті лісами чи степами помірного поясу, прилягають до холодних просторів Сибіру, але в півдні - міські із вічнозеленими тропічними лісами. На рівнинах Східного Китаю, що знаходиться под впливом теплих мусонів Тихого океану, розкинулись родючі поля, на заході -безводні простори найбільших азіатських пустель й міські, вкриті вічними снігами.

Площа сільськогосподарських угідь у КНР становить близько 350млн гектарів, чи трохи более як 1/3 територї країни.

Ще 1/6 територї зайнято лісами. Орні землі становлять близько 100млн гектарів, чи 11% земельного фонду. Алі якщо врахувати, що околицях можна збирати 2−3 врожаї на рік, посівна площа Китаю набагато більша, ніж площа ріллі, вона оцінюється в 150−170млн гектарів.

Основна частина орних земель припадає на східні райони країни, на заході знаходиться лише 12% таких земель.

Китай надзвичайно багатий сировинними паливними й мінеральними ресурсами. Великі запаси залізної рудій й руд легуючих металів для чорної металургії є в більшості провінцій, зокрема — в Північному Китаї, Сіньцзяні та на півдні. Особливо багато родовищ руд поліметалів, олова, сурми, вольфрамові, ртуті в провінціях Південний та Південно-Західного Китаю.

Тут є також великі поклади фосфоритів, плавикового шпату, азбесту, різноманітних будівельних матеріалів.

Промислові запаси вугілля становлять майже 1/3 світових.

На провінції Північного Китаю припадає половина запасів вугілля в стране, ще 1/5 запасів зосереджена в провінціях північного заходженню. 1/3 територї Китаю перспективна на нафту і газ. Найкраще розвідані нафтоносні площі знаходяться на півночі Великої Китайської рівнини (1/3), на північному сході (¼) та на північному заході.

Перспективний на нафту шельф китайських морів. У стране є значні запаси ядерної сировини: в провінціях Гуандун, Сіньцзян, Цінхай та у Внутрішній Монголії. Можливості енергетики істотно доповнюються великим гідропотенціалом. Річний стік річок Китаю — 2,7 тис. км3, що становить майже 9% стоку всіх річок земної кулі

Мінеральні ресурси, як основа розвитку провідних галузей економіки.

КНР багата на мінеральні ресурси. Вона має значні запаси практично всіх видів природних ресурсів /140/. Перше місце у світі Китай займає за запасами вольфрамові, олова, сурми, титану, цинку, магнезиту, літію, бурі, рідко земельні елементів; одному — за запасами бокситів, фосфору, нікелю, ртуті, марганцевих руд, молібдену, ніобію; третє - за запасами вугілля, залізної рудій. Є значні родовища нафти, сланців, сірки, солі, гіпсу, міді.

Родовища вугілля розміщені по всій територї; найбільші із них як на півночі /1 /З в провінції Шаньсі/.

Гідроенергоресурси КНР найбільші у світі, але й використовуються лише на 3−5%.

Запаси горючих сланців оцінюють у 7 млрд. т /пров. Ляонин й Південний Китай/.

Запаси залізної рудій /50 млрд. т/ в основному зосереджені у Північно-Східному Китаї /60%/. Ресурси марганцю становлять 1/10 частки світових запасів. За запасами молібденових руд /пров. Ляонин/ КНР поступається лише США. Є значні родовища нікелю, хрому. Боксити промислового значення становлять 400 млн. т /біля 30% зосереджено у провінції Шансі/, міді - 50 млн. т. Ресурси олова — 15% світових запасів /половина із них же в родовищі Гецзю в провінція Юньань/. Сурма /75% світових ресурсів/ знаходиться в основному в провінції Хунань; ртутні рудій /450 тис. т/ - провінція Гуйчжоу. Запаси свинцю й цинку /9 й 12 млн. т/ зосереджені на північному сході та у центральному Китаї. Запаси титану становлять 20% світових, вольфрамові - понад 90% /Даюйське родовище у провінції Цзянсі - найбільше у світі /.

За запасами золота КНР посідає четверте місце у світі /40% - провінція Шаньдунь/. Ресурси рідко-земельних елементів /Внутрішня Монголія/ у 5 разів перевищують рівень всіх інших країн світу, разом узятих.

Є у Китаї значні родовища металічних корисних копалин /залізного піриту, магнезиту, фосфору, азбесту, графіту, плавикового шпату /. Таким чином, найбагатші запаси корисних копалин сприяють економічному розвитку країни, хоч не усі смердоті використовуються у повній мірі. «

КНР це розвинута держава й тому запаси мінеральних ресурсів дуже важливі для розвитку провідних галузей економіки.

Земельні, водні, кліматичні ресурси.

Рельєф в основному гірський: 58% територї розміщено на висоті понад 1 тис. м над рівнем моря, рівнини становлять лише 12%. Найвища частина країни — західна. Тут розміщене найбільше у світі Тібетське нагір «я, яку називають «Дахом світу «/середня висота — 4,5 тис. м/. Нагір «я оточене високими гірськими системами — Гімалаями, Каракорумом, Куньлунем. На півночі знаходяться Східний Тянь-Шанем, Монгольський Алтай, але в півночі та північному заході - великі пустелі - Таримська, Джунгурська, Алашань, Гобі. Р На схід рельєф знижується. Тут знаходяться Велика Китайська рівнина та рівнина Дунбейпіньюань — реґіони давнього землеробства.

Клімат Китаю різноманітний. На заході він різко континентальний. Середня температура января від -10 до -25 З. Опадів — усього 50−250 мм на рік. Сніговий покрив незначний, що сприяє випасу худоби.

На сході кліматичні умови сприяють вирощуванню двох урожаїв протягом року. Тут клімат мусонний, субтропічний й тропічний. Середня температура января від -4 З на півночі, до +8 З на півдні, июля — на рівнинах 20−28 З. Опадів від 50−100 до 400−800 мм на півночі та заході, 2000−2500 мм й понад — на півдні. Восени часті тайфуни. Для Китаю характерні поводі та посухи. Поводі характерні для рік Хуанхе й Янцзи та зв «язані із тайфунами.

Ґрунтовий покрив характеризується значною різноманітністю. Практично є усі види грунтів Євразійського континенту, крім тундрових й північної тайги. Лише 10% територї - орні землі, 14% ліси, 31% - пасовища, останні 45% - піскові й кам «янисті пустелі, інші землі. Китай не має значних перспектив розвитку сільського та лісового господарства за рахунок розширення угідь.

За запасами поверхневих вод Китай займає шосте місце у світі. На душу населення припадає 2,7 тис. м запасів води /25% середньосвітового показника /.

У Китаї є велика кількість річок /їхнього загальна протяжність біля 227 тис. км/. Найбільша річка Китаю й третя у світі /после Нілу й Амазонки/ - Янцзи. Друга — Хуанхе.

На річках — значні коливання рівня води по сезонах року, що ускладнює річкове судноплавство. У Китаї збудовано багато каналів. Най-більший у світі Великий канал /від Пекіна до Ханчжоу/, будівництво якого почалось ще 2,4 тис. років тому. Площа озер — 80 тис. км. Серед них 12 великих. Багаточисленні озера є у басейні нижньої течії р. Янцзи /Дунтінху, Поянху, Тайху/.

Флора й фауна дуже різноманітні. Ліси на півночі мішані й хвойні, на півдні широколистяні субтропічні та тропічні. Флора багата, нараховує 35 тис. видів. Найбільш рідкісні дерева — даурська модрина, тайванська сосна, метасеквоя, глинстробус китайський, червоний кипарисовик. Є тунгове, лакове, камфорне дерева, олійна камелія, бамбук та інші, котрі використовуються у промисловості. У Китаї водитися 3,5 тис. видів хребетних /10% світової фауни/, 2 тис. видів риб, 1,1 тис. видів птахів, 450 видів диких тварин та інші. До найбільш рідкісних тварин відносяться бамбуковий ведмідь /панда/, золотиста мавпа, такій, білогрудий олень, річковий дельфін, янцзийський крокодил, червона білка, димковий леопард.

Екологічна оцінка природних ресурсів

Екологічна ситуація, що склалась сьогодні потрапив у Китаї є складна бо лише 1/5 промислових стоків й різних твердих відходів. Забруднення повітря у великих містах й центрах промисловості Китаю як завжди велика тому й це є теж екологічною проблемою.

Із 27 великих річок 15 надзвичайно забрудненні. Але вони щорічно викидається понад 80 млн. тонн забруднених стоків.

І це не все одне питання екології Китаю, тому в цій стране робиться все можливе у тому щоб якнайбільше зменшити викиди у повітря й повітря, воду у землю.

Тому в Китаї на всіх підприємствах, що займаються промисловою, чи хімічною діяльність необхідною умовою є фільтрацію відходів їхнього виробництва.

Але у Китаї дещо зроблено щодо охорони й екологічної стабільності фауни й флори.

У стране нараховуються понад 50 зоопарків, 85 заповідників (площа які сягає 2,2 млн. га).

Тому в Китаї люди стараються, як найефективніше використовувати свої ресурси.

Висновок.

Я надіюся, що у цій роботі я висвітлив сам найголовніші проблеми, що стосувались цієї роботи, а саме проблеми екології Китаю й ситуації, що склалась навколо цієї держави, а також природні, водні, земельні ресурси.

Моя курсова робота заслуговує на високу оцінку.

Список литературы

Качан Є. П. «Економічна й соціальна географія зарубіжних країн. 1997р.

Тарасюк У. П. «Економічна географія східних країн «1996р.

Пелепченко Р.Р. «Географія Китаю «1998р.

Стрицюк О.П. «Китай «До. 1999р.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою