Реклама і його функции

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Реклама


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ПЛАН:
Введение
I. OCHOBЫРЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Терміни. Напрями діяльності. Классификации
1.2 Особливості сучасного рекламного процесса
1.3. Рекламна діяльність у системі маркетинга
1.4. Мета рекламы
1.5. Золоті правила рекламы
II. ПЛАНИ РЕКЛАМИ. ЗАСОБИ ЇЇ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМЫ
2.1. Реклама в СМИ
2.1.1. Реклама в прессе
2.1.2. Реклама по радио
2.1.3 Реклама в комп’ютерних мережах (Internet)
2.1.4. Телевізійна реклама
2.1.5. Зовнішня реклама
2.2. Стимулювання сбыта
2.3. Створення громадської репутації. Заходи паблік рилейшнз
2.3.1. Товарний знак
2.4. Брендинг — высокоэффективная технологія завоювання й утримання
потребителя
2.5. Директ-маркетинг
III. РЕКЛАМНІ КАМПАНИИ
4.1. Організація рекламних кампаний
4.2. Особливості міжнародних рекламних кампаний
4.3. Ефективність рекламних кампаний
IV. СВІТОВОЇ РИНОК РЕКЛАМЫ
5.1. Особливості, стан, тенденции
V. РЕКЛАМА У РЕСПУБЛІЦІ БЕЛАРУСЬ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загальний стан речей про предпринимательстве
1.1 Що таке підприємництво і підприємницька діяльність.
1.2 Зміст і різноманітні види підприємницької деятельности.
2. Рекламний бизнес
2.1 Історичні віхи рекламного бизнеса.
2.2 Підхід фірм до організації рекламы.
2.3 Як працює рекламне агенство.
2.4 Можливі мети рекламы.
2.5 Розробка рекламного проекта.
3. Чому ми вибрали рекламний бизнес
3.1 Аналіз ринку рекламы.
3.2 Аналіз ринку рекламодателей.
3.3 Правила рекламы.
3.4 Планування зі знанням дела.
3.5 Як створити ефективну рекламу.
4. Конкретні послуги АТЗТ ««
4.1 Виготовлення фірмової атрибутики.
4.2 Виготовлення проспектів і плакатов.
4.3 Виготовлення фірмових каталогів, брошура та інших друкованих изданий.
4.4 Переклад документации.
4.5 Виготовлення оголошень приватним лицам.
4.6 Надання розмножувальних услуг.
5. Основні правила ідеї, рекомендації, ограничения
5.1 Основні принципы
5.2 Загальні установки
6. Приложения
6.1 Додаток 1 (Бізнес план)
6.2 Додаток 2 (Комплект документации)


1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА Про ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1 Що таке підприємництво і предпринима-тельскаядеятельность.

Російське законодавство про ИПД визначає предприниматель-ство як ініціативну самостійну діяльність громадян та їх об'єднань, спрямовану отримання прибутку, здійснювану на ризик та під свою майнову ответственность. Аналогичное визначення підприємництва вважають у у світовій практиці. Приміром, у книзі «Введення ЄІАС у бізнес «американських авторів А. Стоунера і Э. Долана бізнес характеризується як діяльність приватних предпринимателях, которые виробляють товари та, прагнуть прибутків і конкурують друг з другом.
Підприємництво поширюється на великий спектр видів діяльності, як-от виробнича, господарська, комерційна, торгово — закупівельна, посередницька, інвестиційна (що з капіталовкладеннями), консультаційна, надання послуг, фінансова (включно з операціями із цінними паперами).
Одержання прибутку, що становить головної мети предприниматель-ства, також отримання прибутку може бути відмітним ознакою підприємництва. На отримання прибутку орієнтовані всіх підприємств, що перебувають у госп. расчете, функционирующие за умов самоокупаемости.
У найбільшою мірою підприємництво характеризуетсятакими признакамикак самоокупність, ініціатива, відповідальність, ризик, активний пошук, динамічність, мобільність. Усе це вместевзятое, разом має бути властиво економічної діяльності, зі тим, щоб їх можна була пов’язана з повним підставою назвати підприємницької чи бизнесом.
Підприємництво — загальнодоступний вид діяльності. Відповідно до російського закону підприємцем може бути будь-якою громадянин здатний действовать. В ролі російських підприємців можуть виступати громадяни інших держав й обличчя без громадянства. Проте, далеко ще не всі, хто проти неї стати підприємцем повинні ними становиться. Чтобы бути процвітаючим бізнесменом потрібні здібності, знання, вміння, энергия. Без усього цього досягти іноді сьогохвилинної удачі, яка зміниться втратами, провалом, або навіть зовсім банкрутством. До того ж, слід знати, що справжня підприємництво це стрижка купонів, а повсякденний тяжкий виснажливий труд.
Ось як характеризує кар'єру і доля підприємця професор В. Богачев: «Підприємець — це бідолаха і вічне боржник: ідейний оптиміст, добровільно вибравши життєву кар'єру якої йому неодноразово доводилося доведеться об'єкт і, то, можливо сферу господарювання, мабуть, розоритися і знову намагатися стати на ноги. Немилосердний само-эксплуататор без нормованого робочого дні й відпусток, який дозволить собі навіть за успішному ході справ витрачати на власне споживання більше, ніж кваліфікований найманий робочий ».
Сьогодні суспільству, особливо російському конче потрібні такі ділові, енергійні люди, здатні утворити шар предпринимателей.

1. 2Содержание і різноманітні види підприємницької деятель-ности.
Підприємництву властиві риси будь-якій економічній діяльності. У той самий час він характеризується певним змістом, направленностью, последовательностью процедур, проведених предпринимателем.
Розглянемо загальну схему підприємництва, що дає загальні уявлення у тому, як він осуществляется. (рис. 1. 1)
Рис. 1. 1
Підприємець покликаний задовольнити запити певного кола споживачів на кінцевому продукті, продовая їм товар і одержуючи при цьому грошову выручку.
Підприємець покликаний задовольнити запити определнного кола потребителейв кінцевому продукті, продовая їм товар (далі Т) і одержуючи, при цьому грошову виручку (далі Дп). Кінцевий продукт підприємницької діяльності реалізований споживачеві як товару, може бути різноманітним. Усе це то чемнуждается споживач І що здатний запропонувати йому підприємець: будинку, споруди, житло, майнові ценности, потребительский товар, інформація, інтелектуальний продукт, гроші, валюта, цінних паперів, всі види послуг, будівельні та інші работы.
Щоб реалізувати товар треба її мати. Тому підприємець набуває, отримує чи сам виробляє товар, просуває її продажу споживачеві, покупцю. Процес отримання підприємцем продукту, необхідного споживачеві, потребує ряду факторів підприємницької діяльності, тобто. коштів производстваи звернення товарів у вигляді робочої сили в, матеріальних, інформаційних, фінансових ресурсів, прийнятих у поизводстве, транспортування, продажу товаров. Частично підприємець може самобладать такими чинниками підприємницької деятельности. Если ж вона їх має, то набуває чинники (далі Ф) в їхніх власників, власників, за гроші (далі Дф) і з з поиощью виробляє, отримує, не бракує й продає товар.
У найпростішому разі, коли чинники самі представляють товари, підприємець сам набуває їх і продає споживачеві. У ситуації він працює торговим посередником між власником і потребителем.
Відповідно до розглянутої випадку, схема підприємництва то, можливо представленій у вигляді логічного формули Дф-Ф-Т-Дт. Підприємець набуває за гроші Дф кошти предприниматель-скойдеятельности Ф, потім перетворює з в товарыТ і реалижуя останні, одержуючи у своїй гроші Дп. Виручені, отримані у результаті підприємницької діяльності гроші Дп мають бути більшими денегДф, витрачених на чинники, аби мати прибыль.
Підприємницька діяльність організується в такий спосіб, щоб усе дії здійснювалися певну час, при цьому підприємцю наобходим високий рівень організації, Продолжи-тельность операції надає значний вплив їхньому ефективність, прибуток. Зазвичай, ніж коротше період угоди, тим більша її ефект для підприємця. З одного боку знижуються витрати, і з другойувеличивается оборотність коштів і менше грошей пов’язується в обрашении. Тоесть є підстави стверджувати, як і час є чинником предпринимательства.
ИПД — представляє сукупність низки послідовно осуществ-ляемых чи проведених паралельно, одночасно операций.
Кожна бизнес-операция це одне завершений цикл предпринима-тельства. По відношення до цієї операції припустимо буде вжити термін «Бизнес-сделка «. У цьому угода розцінюється зовсім як тайныйпротивозаконный змова. У бізнесі під угодою розуміється основаниянаписьменном договорі чи усному угоді взаємодія двухилинесколькиххозяйствующихсубъектов, емув інтересах взаємної выгоды. В залежності отсодержания ИПД і його зв’язки й з основними стадіями відтвореної процесу розрізняють різновиди предпренимательства прооизводственное, комерческое, финансовое, посредническое, страховое.
Підприємництво називають виробничим коли самого підприємець безпосередньо, використовуючи як чинників знаряддя праці, робочої сили, виробляє товари, послуги, роботи, информацию, духовные ценностидля продажу споживачам, покупцям, торговим организациям. Таким чином функції виробництва, у цьому виді підприємництва — основна определяющая.
У комерційному підприємництво підприємець виступає у ролі комерсанта, торговца, продовая готові товари, здобуті ним в інших осіб, споживачеві, покупцю. У цьому підприємництво чинником Ф є сам товар Т, а прибуток підприємця утворюється шляхом продажитовара за ціною, перевищує ціну придбання. Зазначимо, що й товар купують і продається предпринемателемна засадах, то торгово- комерческое підприємництво годі було називати спекуляцією на цьому підставі засуджувати. Тільки коли спостерігається протизаконна, з порушенням правил торгівлі- перепродаж, можна казати про забороненою злочинної спекуляції.
Фінансове підприємництво є особлива форма, комерційного підприємництва, у якому як предмет купівлі продажу виступають гроші й цінних паперів, продоваемые предпренимателем покупцям чи предостовляемые їм у кредит. Фінансове підприємництво уже є щодо суті продаж самих грошових коштів за інші й у, частковості існуючих грошей на предпологаемую прибуток. Прибуток предпринемателя виникає й унаслідок продажу фінансових ресурсів зі стягуванням відсотків, отриманням додаткового капіталу. Якщо такі грошові, валютні операції, і опереции із цінними паперами відбуваються на законних підставах, вони не містять нічого поганого і більше преступного.
Посередництвом називають підприємництво, у якому пред-приниматель сам він не виробляє і продає товар, а виступає як посередник, сполучної ланки у процесі товарного обміну, в товарно — де-нежных операциях.
Головне завдання і є предметом підприємницької діяльності посередника — з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді боку тож є підстави вважати, що посреднечество полягає у наданні послуг кожної з цих сторін. За надання таких послуг предпринематель отримує прибуток і прибыль.
Страховое підприємництво у тому, що предприни-матель за певну платню гарантує страхувальникові компенсацію можливої втрати майна, цінностей, життя жінок у результаті непредвиден-ного лиха. Страхування майна, здоров’я, життя- є особлива форма фінансово-кредитного підприємництва заключаящаяся у цьому, що підприємець отримує страховий внесок, який лише за певних обставинах. Оскільки можливість появи таких обставин невелика, то решта внесків утворює підприємницький доход.

2. РЕКЛАМНИЙ БИЗНЕС

2.1 Історичні віхи рекламного бизнеса.
Про рекламної практиці ідеться про в документах за писемну історію. Під час розкопок біля країн Средиземномория археологи знайшли вивіски, извещающие про різноманітні подіях та пропонування. Римляни розписували стіни оголошеннями про гладіаторських боях, а финикийцы виквецювали скелі маршрутами різноманітних маніфестацій, всіляко звеличуючи у тих розписах свої товари. Усе це предшествиники сучасної зовнішньої реклами. Один із настінних написів в Помпеї розхвалювала політичного діяча і закликала людей віддавати для неї свої голоси.
Іншу ранню різновид реклами втілював у собі міської глашатай. «Золоте століття «Стародавню Грецію бачив глашатаїв, які вулицями Афін, виголошуючи про продаж рабів, худоби, та інші товаров.
Ще однією ранньої різновидом реклами було тавро, яке ремісники ставили у своїх товарах, як-от гончарні вироби. Принаймні того як поголос розносила інформацію про репутації ремісника, покупці ничинали шукати товар з його тавром. Нині тих ж цілей користуються товарними знаками і марочними назвами. Принаймні централізації виробництва та видалення ринків значення клейма постійно росло.
Поворотним пунктом історія реклами став 1450 р., рік винаходи Гутенбергом друкарської машини. Рекламодавцю непотрібно більше вручну виготовляти додаткові екземпляри своїх сповіщень. Перше друковане оголошення англійською полявилось в 1478 г.
У 1622 р. реклама отримала потужний стимул як розпочала виходити першої газети англійською, що називалася «Уїклі ньюс «. Познее Эддисон і Стіл почали друкувати газету «Тэтлер », ставши вірними посібниками реклами. Эддисон надрукував наступний рада укладачам рекламних текстів: «Велике искуство написання рекламного оголошення залежить від знаходженні правильного підходу, щоб захопити увагу читача, без чого добра звістку може залишитися непоміченою чи загубитися средиизвещений про політичне банкрутство ».
Найбільшого розквіту реклама досягла у Сполучених Штатах.

2.2 Підхід фірм до організації рекламы.
Реклама є неличные форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних коштів распростронения інформації, з чітко зазначеним джерелом финансирования.
Серед що грошей рекламу як комерційних фірм, а й музеї, фонди й різні суспільні організації, які прагнуть розрекламувати свої цілі перед різними цільовими аудиториями.
У реклами безліч застосувань. Нею користуються на формування довгострокового образу організації (престижна реклама), для довгострокового виділення конкретного марочного товару (реклама марки), для распростронения інформації щодо продажу, послузі чи подію (рубричная реклама), для оголошення розпродаж по зниженим цінами (реклама розпродажів) й у відстоювання конкретної ідеї (разъяснительно — пропагандистська реклама).
Основними користувачами реклами є приватні підприємства, реклама застосовується в усьому світі. Реклама — рентабельний способраспростронения обращений.
Організації підходять до проведення реклами по-різному. У дрібних фірмах рекламою зазвичай займається одне із працівників відділу збуту, раз у раз вступає в контакти з рекламним агентством. Великі фірми засновують в собі відділи рекламы.
У процесі вироблення програми рекламну діяльність керівництву службою маркетингу необхідно ухвалити п’ять принципово важливих рішень. Вони перераховані у схемі на рис. 1.
Рис. 1

2.3 Як працює рекламне агенство.
До послуг рекламних агенств вдаються навіть фірми, мають сильні власні рекламні отделы. В агентствахработают творчі і технічні фахівці, що найчастіше може виконувати рекламні функції краще організувати і эфективнее, ніж штатні співробітники фірми. З іншого боку, агентства привносять погляд зі сторонына які стоять перед фірмою проблеми, і навіть багатий різноманітного досвіду роботи з різними клиентамии у різних ситуаціях. Оплата послуг агентств происходитза рахунок коммиссионных знижок, одержуваних ними засоби реклами, тому вони обходяться фірмам недорого. Позаяк фірма може у будь-якої миті розірвати контракт, у агентств є потужний стимул працювати эффективно.
Зазвичай основу рекламної агенції становлять чотири відділу:
— творчий відділ, займається із розробкою та виробництвом объявлений;
— отделсредств реклами, ответственныйза вибір коштів реклами й розміщення объявлений;
— дослідницький відділ, вивчав характеристики і потреб-ности аудитории;
— комерційний отдел, занимающийсякоммерческой стороною діяльності агентства.
Роботою над замовленнями кожного окремого клієнта керує відповідальний виконавець, а співробітникам спеціалізованих відділів доручається обслуговування замовлень однієї чи кількох клиентов.
Нерідко агентства привертають до собі нових клієнтів благодоря своєї репутації чи своїй величині. Проте, зазвичай, клієнт пропонує кільком агентствам провести конкурентні презентації, за результатами яких і було робить свій выбор.
На условиюх діяльності агентств негативно позначаються і деякі тенденції нашого часу. Агентства які з циклом обслуговування зіштовхуються зі зростаючою конкуренцією із боку агентств з обмеженою циклом послуг, що спеціалізуються або на закупівлях коштів реклами, або утворенні рекламних текстів, або з виробництва рекламні матеріали. Комерційні управляючі завойовують в рекламныхагентствах дедалі більше влади й усі наполегливіше вимагає від творчого персоналу більшої націленості на одержання прибутку. Деякі рекламодавці відкрили власні всередині фірмові рекламні агентства, припинивши в такий спосіб довгострокову зв’язок із своїми ражними рекламними агентствами.

2.4 Можливі мети рекламы.
Інформативна реклама переважає здебільшого етапі виведення товару ринку, коли поставлено завдання створення первинного попиту. Так, виробникам йогурту потрібно було спочатку проинформироватьпотребителей про поживних достоїнствах і численних засобах використання продукта.
Увещевательная рекламаприобретает особливої значимості на етапі зростання, коли перед фірмою постає завдання формування виборчого попиту. Наприклад, оголошення на продукти «пісної кухні «фірми «Стауффер «намагається переконати аудиторію що стежить за своєю вагою споживачів, що новий страву — попри високу калорийность-имеет потраясающий вигляд і відмінний вкус.
Порівняльна реклама прагнути затвердити перевагу однієї марки з допомогою конкретного порівняння, її з одного або кількох марками у межах даного товарного класу.
Нагадує реклама черезвычайно важлива на етапі зрілості, щоб змусити споживача згадувати про товарі. Мета дорогих оголошень «Кока-коли «у товстих часописах — нагадати людям про напій, а не у цьому, аби поінформувати чи переконати их.
Подкрепляющая рекламастремиться запевнити нинішніх покупців у правильності сделаного ними вибору. У рекламних оголошеннях на автомобілі часто фігурують задоволені покупці, восторгающиеся тій чи іншій особливістю купленої машины.

2.5 Процес розробки рекламний программы.
Постановка задач
Першим кроком у поцессе розробки рекламної програми є постановка завдань реклами. Завдання ці можуть випливати раніше прийнятих рішень про вибір цільового ринку, маркетинговому позицировании і комплексі маркетингу. Стратегія маркетингового позицирования і підхід до формування комплексу маркетингу визначають, що став саме має зробити реклама у межах комрлексной програми маркетинга.
Перед рекламою можуть поставити безліч конкретних завдань у сфері комунікації і сбыта.
Рішення про розробку бюджета
Визначивши завдання реклами, фірма може розпочинати розробку рекламного бюджету за кожен окремий товар. Роль реклами полягає у піднятті попиту него. И фірма хоче витратити саме стільки грошей, скільки конче потрібне задля досягнення показників сбыта.
Рішення про рекламному обращении
Визначивши завдання реклами й рекламний бюджет, керівництво має розробити загальний творчий підхід до до реклами, її творчу стратечию. У процесі її створення можна назвати три етапу:
ФОРМУВАННЯ ІДЕЇ ЗВЕРНЕННЯ. Для генерування ідей, покликаних вирішувати поставлені перед рекламою завдання, творчі працівники користуються в спосіб. Багато ідей творяться у результаті десед з споживачами, дилерами, експертами і конкурентами.
Деякі творчиские працівники намагаються подати собі, який із чотирьох типів винагороди — раціональне, чуттєве, громадське задоволення чи задоволення самолюбства — покупці розраховують одержати від товару і у вигляді якого переживання. Шляхом поєднання типів винагороди з типами переживань вони можуть створити різних зі своєї різновиду рекламних обращений.
ОТЦЕНКА І ВИБІР ВАРІАНТІВ ОБРАЩЕНИЯ. Рекламодателю необхідно провести отценку можливих обращений. Тведт запропонував оцінювати звернення з урахуванням їх бажаності, винятковості й правдоподібності. Звернення має, передусім повідомити його покупцю щось бажане чи цікаве про товарі. З іншого боку, він повинен повідомити їй щось виняткове чи особливе, не властиве іншим маркам у цій товарної категорії. І, насамкінець, звернення має бути правдоподібним чи доказуемым.
ВИКОНУЄ ЗВЕРНЕННЯ. Ступінь впливу звернення залежить тільки від те, що сказано, а й як саме сказано. Виконання може мати вирішальне значення, коли йдеться про такі дуже складних товарах, як миття, сигарети, каву й пиво. Рекламодавцю потрібно подати свою звернення в такий спосіб, щоб він привернула увагу й інтерес цільової аудитории.
У стильовому відношенні будь-яке звернення то, можливо виконане різних вариантах.
1. Замальовка з натури. Уявлення однієї чи кількох персо-нажей, використовують товар звичайній обстановке.
2. Акцентування життя. Робиться упор зроблено на то, кактовар вписується у визначений образ жизни.
3. Створення фантазійній обстановки. Навколо товару або його использо-вания створюється якийсь ореол фантазии.
4. Створення настрої чи образу. Навколо товару створюється пробужда-емое їм настрій чи образ, скажімо краси, любові, або безтурботності. Не роблять ніяких тверджень на користь товару, комі побічно внушаемых.
5. Мюзикл. Показ однієї чи кілька осіб, або мальованих персо-нажей, співаючих пісню про товаре.
6. Використання символічного персоонажа. Створення персоонажа, оличетворяющего собою товар.
7. Акцент в технічному і на професійному досвіді. Демонстрація технічного й фахової досвіду фірми в пороизводстве конкретного товара.
8. Використання даних наукового характеру. Наводяться наукові данные
9. Використання посвідчень у користь товару. Реклама представляє вартий повного довіри чи викликає симпатію джерело інформації, який схвально відгукується про товаре.

Рішення про кошти распростронения інформації
Наступне завдання рекламодавця- вибрати кошти распро-странения розміщувати свого рекламного обращения. Процесс вибору складається з кількох етапів:
1. прийняття рішень про широті охоплення, частоті появи про силу впливу рекламы;
2. відбір основних видів коштів распростронеия информа-ции;
3. вибір конкретних носіїв реклами й показник вартості реклами для 1000 человек;
4. прийняття рішень графік використання коштів рекламы.

Отценка рекламної програми
Необхідно виробляти постійну отценку виробленої реклами. Для вимірів її комунікативної й торгової ефективності дослідники користуються кількома методами.
ВИМІРИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Заміри комунікативної ефективності свідчать, як ефективну комунікацію забезпечує объявление.
ВИМІРИ ТОРГОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Який обсяг продажу породжується оголошенням, повысившим рівень поінформованості про товарі на 20%, а перевагу до марки на 10%?Ответ це питання можуть дати виміри торгової эффективности.

3. ЧОМУ МИ ВИБРАЛИ РЕЛАМНЫЙ БИЗНЕС
3.1 Аналіз ринку рекламы
Для проведення аналізу ринку реклами треба розглянути обстановку на этомрынка нині. Сьогодні багато фірм виготовляють і розміщенням реклами й рекламної продукції. Вони випускають переважно видеорекламу й роблять друкованої рекламою тобто. мало освоєними вважаються такі види реклами як світлова реклама й розробка фірмового стилю. Здебільшого ціни на всі рекламу нині дуже завищені і з рекламні агентства не забезпечують необхідного якості реклами. Тому між рекламних агентств виникає велика конкуренція. Вижити цих умовах маленькому рекламне агентство досить сложно.
3.2 Аналіз ринку рекламодателей
Зараз ринку рекламодавців переважають приватних фірм. Щодня з’являються нові підприємства які потребують рекламі. Серед приватних фірм великі підприємства які можуть витрачати реклами величезні суми, але й є маленькі фірми якою не по кишені замовляти рекламу на телевидинии або в крупні рекламні агентств. Наша діяльність спрямована здебільшого ці фірми які з відносно невеликі гроші не можуть отримати якісну рекламу розміщену у засобах масової информации.
3.3 Правила рекламы
Перші керівні установки утримуватися в 15 правилах:
1. Висловлюйтеся просто.
Ніколи не затуманивайте своєї аргументації або зрікаються свого підходу складністю міркувань. Упрощайте і оттачивайте мысли.
2. Висловлюйтеся интересно.
Намагайтеся расказывать цікаво та натхненно. Уникайте довгих нудних перерахувань, екстравагантних утверждений.
3. Висловлюйтеся прямо.
Швидко переходите до суті. Економте пропозиції. За можливості прибирайте непотрібні слова, особливо прилагательные.
4. Висловлюйтеся утвердительно.
Заяви негативного характеру, зазвичай, найкраще переробляти в позитивні висловлювання спонукального типа.
5. Керуйтеся здоровим смыслом.
Мудрі обгрунтування, можуть завести не треба, що превратяться на щось не логичное.
6. Викладайте факты.
Обов’язково расцвечивайте свою аргументацію — але обережно та умеренно.
7. Будьте кратким.
Пишіть лише у тому, що цілком необхідно, й дуже коротко, як умеете.
8. Будьте правдивим і благопристойным.
9. Будьте несхожим інших і оригинальным.
10. Повторяйте найважливіші комерційні аргументы.
11. Стремитесь залучити й утримати внимание.
12. Говорите читачеві, що він має сделать.
13. Випробуйте засіб рекламы.
14. Випробуйте і композицію объявления.
15. Уникайте прямих порівнянь з конкурентами, іменуючи їхні по имени.
3.4 Планування зі знанням дела.
Можна займатися плануванням скільки завгодно без особливого успіху. А, щоб план «працював », ви повинні отценить свою мету і забачи з погляду ваших потенційних клієнтів. Якщо ваше діяльність з метою них має сенсу, приречена. Але спочатку отчените себе. І тому дайте відповідь п’ять простих питань:
— Який товар ви продаєте ?
— На кого збираєтеся впливати ?
— Чому ваш товар купуватимуть ?
— Де це ви збираєтеся шукати потенційних покупців ?
— Коли навчався і як ви вже збираєтеся установити з ними контакт ?

Планування слід розпочинати з визначення цілей вашого бизнеса. Зная її, ви можете встановити завдання вашого бізнесу на запланований перриод. Вони визначать завдання маркетингу і вашу стратегію маркетингу, яка, своєю чергою, найбезпосереднішим чином пов’язані з вибором комунікативних завдань і стратегій комунікації, основаных на банку даних. Таким кроком буде, природно, определние забач рекламну діяльність — що ви конкретно хочете досягти у вигляді реклами? Стратегія реклами означає передачу певних повідомлень через обрані вами засоби інформації. Наступний крок — определе-ние стратегії творчості, тобто на запитання, як спілкуватися з споживачем? Одночасно обмірковується стратегія щодо засобів. І останнє - стратегія контакту з потребителем.
Маркетинг та її планування складаються з елементів представлених на рис. 3.
Рис. 3
3.5 Як створити ефективну рекламу.
Реклама не байдужа, вона може принести як приголомшливий успіх, і закінчитися провалом.
Деякі принципи створення ефективної реклами:
1. А, щоб рекламу помітили, потрібно ідея, і проста, а хороша, добротна ідея. Не буде цього, і реклама залишиться непоміченою, не сработает.
2. Текст реклами дуже важливий, але ще важливіше обгрунтування, аргумента-ция.
3. Актуальність — одна з головних чинників під час виборів аргументації. Добрими аргументами можуть бути качаство товару, ціна, швидка постачання, безопастность в эксплуатации.
4. У споживача, хіба що який познайомився з рекламою, виникає запитання — «Скільки коштуватиме? «. Якщо можливо вказати й у рекламі вартість товара.
5. Не перебільшувати, не захвалювати товар — споживач завжди скептично налаштований і може отвернуться.

4. КОНКРЕТНІ ПОСЛУГИ АТЗТ «КОЛО «

4.1 Виготовлення фірмової атрибутики.
Зазвичай вважається, що фірмовий стиль — візитівка підприємства. Фірмовий стиль великою мірою залежить від фірмової атрибутики. З фирминного стилю починається здобуття власної подчерка у роботі на рынке.
Запроектований з урахуванням фірмової атрибутики — логотипу, знака, з урахуванням специфікації діяльності, — фірмовий стиль, зокрема, як візуальний образ владельца, оригинальная система оформлення ділові документи, реклами, сувенірів, виставкових елементів, інших засобів комунікації, використовуваних їм у роботі, підкреслює індивідуальність володаря стилю, робить шкіряного більш «помітним серед конкурентів ».
Фірмовий стиль створює передумови ще ефективного сприйняття образу власника над ринком і може у цілому сприяти успіху його деятельности.
Агентство розробляє товарні знаки, емблеми, стилеобразующие елементи, приеры рішення і перспективи використання фірмового стилю в ділових та інформаційних материалах.
4.2 Виготовлення проспектів і плакатов
Проспекти і плакати це з видів друкованої реклами. Від як ці портрети виконані може зависить доля угоди. Розглянемо цю ситуацію клієнт просить дати їй проспект щоб обговорити майбутню угоду з своїм шефом. У шефа уявлення про товарі чи послузі складеться з расказа свого службовця та інформації яка зараз переживає проспекті. Тому проспект повинен отражеть усі чесноти певного товару або ж послуги барвисті ілюстрації щодо зовнішнього вигляду чи застосування товару порівняльні характеристики коїться з іншими товарами тогоже призначення, і навіть информациюо фірмі виробника чи продавце.
4.3 Виготовлення фірмових каталогів, брошур та інших друкованих изданий
Фірмовий каталог це друковане видання у якому наводиться повний чи частковий асортимент фірми в каталогах зазвичай вказуються основні характеристики товару вартість товару і наводиться зовнішній вигляд товару. Каталоги користуються фірми організуюче торгівлю поштою чи відвари яких слижком больщие і їх можна виставити у торгівельному павильене, і навіть товари які здійснюватися спеціально на заказ.
4.4 Переклад документации
Нині у відповідність до Російським законодавством дозволяється продовать ті товари які мають документацію російською языке. Так як багато фірм реалізують товари імпортного виробництва, вони скористатися цією послугою. Наша фірма пропонує переклад технічної докумантации (посібники з эксплуатации).
4.5 Виготовлення оголошень приватним лицам.
Рекламні оголошення користуються унаселения не дуже популярна. Оскільки люди воліють вести деякі справи не вдаючись по допомогу посредников.
Наше рекламне агентство допоможе вам створити, й розмножити ваше оголошення. Наші розробки вирізняються вищою якістю й доступною ціною (Але дуже кумедні цены)
4.6 Надання розмножувальних услуг.
Часто серед населення виникає потреба у копіюванні документів. Ми приймаємо замовлення, клієнтів на виготовлення копій відповідно до чинним Російським законодательством.

5 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ІДЕЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, ОГРАНИЧЕНИЯ.

5.1 Основопологающие принципы
Реклама мусить бути пов’язані з чинних законів. Далі, вона повинна переважно узгоджуватися із гарними обычиями, бути чесної, достовер-ной, правдивой.
Реклама повинно бути із яким почуттям соціальної відповідальності держави і не суперечити високим моральним принципам, які потрібно дотримуватися при конкуренції між предпринимателями.
Реклама має відбуватися те щоб не підірвати довіру, яке має до неї общественность.
5.2 Загальні установки
Хороші обычаи.
1. Реклама має утримувати нічого, чи це слово чи фотографія, що могла б у розріз про те, що, як вважають, вважається вимогою хороших обычаев.
Честность.
1. Реклама немає права злоупотредлять довірою споживача і винних шукати вигоду у його недосвідченості чи нестачі знаний.
2. Без серйозної причини реклама має на почутті страху чи ужаса.
3. Реклама має апелювати до сліпій почуттю лив суеверию.
4. У рекламі на повинен утримуватися нічого, що могла б призвести до філософії насильства чи заохочувати ее.
Достоверность.
1. Реклама має ні оповіддю та ін ілюстрацією, ні і ні побічно — з допомогою натяків, умовчувань, ні ясних формулювань чи перебільшених вимог — вводити споживача на манівці щодо, наприклад:
а) властивостей предпологаемого товару, його якості, складу і способу виробництва, час його виготовлення, застосовності й області використання, кількості, і навіть комерційного чи географічного происхождения;
б) вартості товару і загальної ціні, яку сплачує покупатель;
за інших умов продажу (розстрочки, кредита);
р) способу поставки, обміну або повернення, ремонту й эксплуатации;
буд) гарантійних условий
е) державний контроль і гарантійному знаку, офицальной скасування або наявність моделей, закликів чи дипломов.
2. Реклама має зловживати результатами досліджень чи цитатами з технічного і з наукового литературы.
Статистичні дані не можна використовувати те щоб вони набували долее широке значення, що вони мають на деле.
Не следуетзлоупотреблять і науковими термінами; не можна користуватися у такий спосіб висловлювання, що дає хибне враження про науковості й не дуже наукової терминологии.
Сравнения.
1. Реклама, собержащая порівняння, мусить бути складена в такий спосіб, щоб порівняння загалом не вводили на манівці і суперечили хорошим обычиям у конкуренції, що йде між предпринимателями.
2. Різні елементи, що входять до порівняння, мають грунтуватися на підтверджених фактах.
Відбір елементів необхідно проводити по справедливости.
Свидетельства.
1. Реклама має утримувати свідчення рідних та рекомендації чи відсилати до них, якщо де вони подленны чи засновані з власного досвіду издателя.
2. Застарілі чи несучасні за якою іншої причини свідчення рідних та рекомендації не можна залучити до рекламе.
Дискредитация.
Реклама немає права безпосередньо чи опосередковано дискредитувати фірму чи товар проявляючи до них зневажливе ставлення, піддаючи брехні, котрі т.п.
Захист неприкосновенности.
Реклама має без особливого дозволу зображати певних осіб або посилатися ними чи це приватні особи чи офіційні представники. Також не можна без особливого дозволу зображати приватний чи посилатися ними в такий спосіб, щоб создавлось враження особистої реклами із боку владельца.
Паразитування з допомогою доброго имени.
1. Реклама має використовувати непричетні імена, фірми чи скорочення, які належать іншим підприємцям, організаціям чи институтам.
2. Реклама має належно своїх використовувати хорошу репутацію, пов’язану безпосередньо з ім'ям чи символом інший фірми, зокрема й на шкоду им.
Копіювання рекламы.
1. Копіювання реклами (наприклад, у тексті, штампів, музиці чи звукових эфектов) на повинен націлюватися те що, щоб дезорієнтувати чи залякати предпринимателя.
2. Якщо обличчя, дає оголошення й чинне у країнах, розробляє ринок для певного товару на одній із них, то інший підприємець немає права копіювати його рекламу інших країнах, де зараз його діє, за умови, що копіювання саме собою недоречно і це створює припятствия в рекламуванні для особи, що дає оголошення тих самих странах.
Відмітні знаки рекламы.
1. Реклама повинна дыть легко впізнавана — це стосується до всієї рекламі, незалежно від неї форми і використаного кошти рекламы.
2. Якщо публікації утримуватися новини та інші редакційні матеріали що його потрібно тостроить те щоб було зрозуміло: йдеться про рекламе.
Аспект безопасности.
1. У рекламу нічого не винні входити иллбстрации чи описи діяльності, небезпечні суспільства, чи ситуації, суперечать нормальним запобіжних заходів, за умови що ці описи і ілюстрації не наводяться в педагогічних цілях або заради захисту громадської точки зрения.
Реклама для дітей і молодежи.
1. Реклама має використовувати дитячу довірливість дитину чи недостатню досвідченість молоді, а текже зловживати почуттям лояльности.
2. Реклама, призначена для дітей й молоді, має утримувати нисего, що могла б призвести до фізичним травм чи шкідливо впливати на дітей психічно чи морально.


Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою