Оценка ефективності реклами до Інтернету

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Реклама


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Оценка ефективності реклами в Интернет

Оценка ефективності реклами до Інтернету включає технічні, економічні, організаційні та інших аспекти. Завдання застосування Web-сервера у системі маркетингу охоплює досить широке потреби, для оцінки різних аспектів реалізації Web-сервера необхідно зробити розбивку критеріїв ефективності, з кожного з яких можна було в подальшому проводити оцінки й відповідно до ній приймати необхідні заходи з коригування, розвитку й удосконаленню реалізованої системи маркетингу. Відповідно до цим можна виділити такі групи параметрів: економічні, організаційні і маркетингові.

Экономические параметри включають оцінку економічну ефективність обраного варіанта побудови маркетингової системи підприємства з урахуванням Web-сервера серед Интернет.

Организационные параметри визначають ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючої системою та ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючої діяльністю предприятия.

Под маркетинговими параметрами в даному випадку розуміють параметри, відбивають ефективність проведення маркетингової програми реалізації і Web-сервера серед Інтернет, і що характеризують ефективність використання інструментів Web-маркетинга.

Экономическая ефективність (Еге) обраного варіанта побудови маркетингової системи підприємства з урахуванням Web-сервера серед Інтернет може бути оцінена як ставлення результату, який від застосування сили (Єп), до витрат, що з із розробкою та експлуатацією системи (Ез):

Э=Eп/Eз

Полные витрати у своїй составляют:

Ез=К+Сэ,

где:

К — сумарні капітальні вкладення проектування системи, купівля необхідних складових і його реализацию;

Сэ — експлуатаційні расходы.

В разі різночасності капітальних і щорічних витрат капітальні витрати би мало бути наведено одного (першому чи останньому) року експлуатації за такою формулою складних процентов.

Кt=K/(1+i)t,

где:

Кt — наведені капітальні затраты,

i — ефективність чи мінімальний дохід, що може бути гарантовано інвестору, чи коефіцієнт дисконтування капітальних вложений;

t — період, з якого зроблять капітальні затраты;

К — капітальні затраты.

Результат, отримуваний з допомогою функціонування системи, визначається наступним образом:

Ec=Cc (t)-Kt,

где:

Сс (t) — ефект з допомогою зниження витрат під час t у результаті застосування нової системи маркетингу з урахуванням Web-сервера.

Таким чином, визначення економічну ефективність необхідно визначити основні статті витрат і тенденції зниження витрат з допомогою використання їх у системі маркетингу Web-сервера. Джерела витрат можна розділити на одноразові капітальні витрати й експлуатаційних витрат.

К одноразовим капітальним затратам можна віднести:

инвестиции на початковий аналіз стану і планування,

стоимость необхідного обладнання вигляді Web-сервера,

стоимость програмного забезпечення,

вложения на організацію ліній зв’язку й супутнє устаткування,

стоимость допоміжного устаткування, наприклад, комп’ютерна техніка для відновлення інформації на Web-сервере, його дизайну або заради виконання функцій по забезпечення працездатності Web-сервера,

инвестиции підготовка і перепідготовку кадрів, якщо будь-які функції забезпечення працездатності Web-сервера забезпечуються внутрішніми ресурсами підприємства.

К експлуатаційних витратах ставляться:

заработная плата обслуговуючого персоналу,

расходы на допоміжні матеріали,

взносы за делегування доменного імені,

арендная плату канали зв’язку,

плата провайдеру послуг Інтернет іншого за надання доступу до Web-серверу з Інтернет, іншого за надання місця у власному сервері чи обслуговування Web-сервера підприємства у разі розміщення її в провайдера,

амортизационные відрахування,

дополнительные витрати на разі залучення сторонніх фірм у розвиток серверу, його дизайну, виконуваних функцій,

расходы на проведені рекламні кампанії уряду й т.д.

Источники економії залежить від виконуваних Web-сервером функцій. З використанням електронних комунікацій замість традиційних знижуються Витрати друковані види продукції, на телефонні розмови і пересилку факсів. за рахунок надання необхідної інформації забезпечується передпродажна і послепродажная підтримка споживачів, при організації віртуального магазину не потрібні традиційний магазин і на нього. Що стосується використання каналів Інтернет поширення інформаційної продукції немає потреби у традиційних каналах поширення. У цьому треба врахувати, що почнеться впровадження і Web-сервера є итеративной задачей.

Кроме того, необхідно врахувати, що, крім зниження витрат, присутність фірми в Інтернет з допомогою Web-сервера може дати прибуток з допомогою:

повышения іміджу торговельну марку компанії,

продвижения товарів фірми,

привлечения нових споживачів,

добавления нового каналу поширення продукції, поліпшення сервісного обслуговування поточних і споживачів.

Оценка організаційних аспектів характеризує інтеграцію нових засобів побудови маркетингової діяльності підприємства у існуючу структуру підприємства. Параметр інтеграцію з наявної інформаційної системою (Пі) характеризує ступінь суміщення виконання різних функцій новий одяг і наявної інформаційної структурами й наступним образом:

Пи=P/Pc,

где:

Р — кількість функцій, виконуваних спільно як існуючої, і нової інформаційної системой,

Рc — загальна кількість функцій, які можна суміщені сущест-вующей і будівництва нової інформаційної системами.

В як приклад виконуваних функцій можна навести ведення баз даних, суміщення яких може, наприклад, скоротити кількість необхідних дій зі введення інформації та підвищити цим ефективність діяльності предприятия. Второй параметр цієї групи характеризує інтегрованість нової системи з існуючої діяльністю підприємства. Він окреслюється ставлення числа функцій, підтримуваних системою маркетингу з урахуванням Інтернет (Рм), до загальної кількості функцій, що відбивають діяльність підприємства (Робщ):

Пс=Рм/Робщ,

Маркетинговые параметри характеризують ефективність проведення маркетингової програми реалізації і Web-сервера серед Інтернет, і визначають ефективність використання інструментів Web-маркетинга. У тому основі лежить аналізують інформацію, одержуваної з лог-файлов Web-сервера і/або застосування cookie-файлов. Отримані дані найефективніше можна використовувати для аналізу зміни за певний інтервал часу й служити критеріями коригування всього плану реалізації і Web-сервера, і навіть перегляду проведених заходів у рамках розробленої маркетингової програми просування серверу.

Можно виокремити такі критерії ефективності Web-сервера:

Эффективность різних входів на сервер. Це характеризує ефективність використання різних джерел залучення відвідувачів на сервер. Визначається як ставлення відвідувачів, скористалися даним джерелом (Sист і) і кількості відвідувань серверу (So):

Пист i=Sист i/So.

Оценка відвідуваності Web-страниц серверу, що характеризує популярність сторінок серверу. Визначається кожної сторінки як ставлення відвідувань сторінки (Sстр і) до спільного кількості відвідувань серверу (So):

Пстр i=Sстр i/So.

Эффективность баннерної реклами, яка визначає ефективність кожного рекламного баннера. З допомогою цей показник можна навести порівняння рекламних баннерів, намічаючи шляху їхнього вдосконалення. Ефективність баннерної реклами залежить від кількості відвідувачів, які завдяки рекламі скористалися баннером-ссылкой і перейшли на Web-сервер фірми. Визначається як ставлення числа відвідувачів сторінки, де розміщений баннер (Sбi) до «кликнувших «нею відвідувачів (Sоi).

Kб i=Sбi/Sоi.

Эффективность перетворення відвідувачів серверу в покупців (для випадку реалізації на Web-сервере віртуального магазину). Визначається як відсоткове співвідношення між відвідувачами, перешедшими до активних дій у придбанні товарів (Sпр) і чисельністю відвідувачів серверу S:

Ппр=(Sпр/S)*100%.

Количество повторних відвідувань. Цей показник характеризує виконання другий основний функції Web-маркетинга після початкового залучення відвідувачів на сервер, саме досягнення максимальної кількості повторних відвідувань серверу. Визначається як середня величина, рівна відношенню кількості повторних відвідувань серверу (P. S) до спільного числу його відвідувачів (So):

Kn=S/So.

Корректное використання вищенаведених формул дає можливість провести дуже повну оцінку ефективності реклами й аналіз успіху чи невдачі рекламної камапнии в цілому. Оскільки побудова системи маркетингу — процес динамічний і постійно що розвивається, однією з важливих питань оцінки ефективності є облік зворотного зв’язку, дозволяють з урахуванням отримання й аналізу параметрів ефективності приймати необхідні заходи для коригуванні прийнятих орієнтирів і проведених заходів, і навіть з подальшого розвитку й удосконаленню серверу. Кожна з розглянутих груп параметрів ефективності пов’язані з одним із трьох етапів реалізацію програми маркетингу з урахуванням Web-сервера. Так, економічний аналіз результатів характеризує насамперед перший етап — адекватність поставленої мети і завдань поточну ситуацію і якість проведеного аналізу та планування; оцінка інтеграції нової виборчої системи з наявної інформаційної системою та діяльністю підприємства характеризує другий етап програми маркетингу — етап реалізації серверу; маркетингові параметри — ефективність проведеної програми просування серверу серед Интернет.

Предложенный підхід для оцінювання ефективності Інтернет-реклами перестав бути єдиним, але може бути використаний щодо ефективності впровадження концепції маркетингу з урахуванням застосування web-технологий.

Список литературы

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою