Есть чи Бог?

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Релігія і міфологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Есть чи Бог?

Хаим Брейтерман

Лауреат Нобелівської премії із фізики В. Л. Гинзбург, резюмуючи свою статтю «Кілька зауважень про атеїзм, релігії, і єврейському національному почутті», опубліковану в «Вікнах» (щотижневе додаток до ізраїльської російськомовної газеті «Вести») за 15 квітня 2004 року, і передбачаючи у ній майбутнє, пишет:

— «релігія — це пережиток наукового невежества»;

— «…згодом, хоча й нескоро, релігія повсюдно отомрёт…».

Анализируя наукові знання про розвиток нашого Миру, прийшов до протилежним выводам:

— атеїзм, що заперечує існування Бога (як і поняття визначено іудаїзмом) є результатом недостатнього узагальнення наукових знання розвитку Миру, кажучи словами В. Л. Гинзбурга, це плід наукового невігластва людей;

— згодом, хоча й скоро, атеїзм повсюдно отомрёт, політеїзм закономірно зміниться загальнолюдським монотеїзмом, наука на світоглядному рівні (подчёркиваю: на світоглядному рівні) з'єднається з релігією (іудаїзмом) і «науковий» Бог стане Єдиним Богом для человечества.

Эти висновки зроблено у моїй роботі «Аналіз наукових знання розвитку Миру», суть якої викладена у моєї статті «Цілеспрямована чи еволюція?» (internet, internet). Коротко ланцюжок моїх аргументів такова:

— існують єдині ЗАКОНОМІРНОСТІ, яким підпорядковується розвиток виробництва і космосу, і людського суспільства, і людської свідомості. Ці закономірності виявляються ТІЛЬКИ за максимального узагальненні наукових знання розвитку нашого Миру і розгляді процесу розвитку нашого Миру з певній, запропонованої мною погляду. Суть запропонованого мною підходу у тому, що розвитку Всесвіту сприймається як єдиний процес, до складу якого в розвиток і космосу, і людської суспільства, і людської свідомості, і вищим досягненням еволюції нині є системи людського соціуму і людська логіка. Цей єдиний процес відбувався з єдиного принципу, що його назвав «матрёшечным». Він формулюється так: системи кожної нової рівня організації матерії створювалися ІЗ систем попереднього і попередніх рівнів за такою схемою:… «элементарные"частицы нуклони ядра атоми молекули хімічні сполуки клітини організми сім'ї людські пологи племена держави сполуки держав … «Сполуки держав» — і є вище нині досягнення еволюції Вселенной.

Этот процес триває й у час, і вона є майбутнє, яке науково передбачувано, що у ході цього процесу закономірно змінювалися ВСЕ основні обобщённые, класові характеристики систем. (Загальна кількість систем східцями наведеної драбини неухильно зменшувалася, прагнучи одиниці; загальна маса систем східцями неухильно зменшувалася, а маса однієї порівняної системи збільшувалася; розмір неухильно збільшувався; оболонка на рівні живих організмів роздвоїлась на матеріальну та Духовну, сферу інтересів; «квантова» енергія систем неухильно зменшувалася, але в рівні у суспільному розвиткові живих організмів вектор цей показник перевернувся на 180 градусів; основу внутрішньої структури систем виділився елемент управління; внутрішні і його зовнішні зв’язку систем лише на рівні живих організмів роздвоїлись на матеріальні і духовні, зв’язку інтересів; процес створення систем нового рівня йшов із прискоренням. Докладніше про ці закономірності в моїх, згаданих вище работах);

— ці закономірності екстраполюються призводять до науково передбачуваному найближчому «пункту призначення» всього процесу розвитку Миру, до сформированию єдиної системи «людство», основні характеристики якої науково передбачувані. Ознаки формування цією системою ми бачимо нині. З сказаного слід, що все процес еволюції нашого Миру ЦІЛЕСПРЯМОВАНО. Але, відповідно до запропонованому мною аналізу, науково передбачити ми можемо лише найближчу мета. Формування системи «людство» подальший розвиток процесу еволюції йтимуть лінією производственно-трудовой діяльності людства та розвитку його логико-научного мислення. Ця «лінія» — результат роздвоєння (біфуркації) «стовбура» еволюції, що сталося лише на рівні у суспільному розвиткові живих організмів (видно з наведеної вище схемою він позначений — див. мої праці, на які висловлено выше);

— існування єдиних закономірностей і цілеспрямованість розвитку нашого Миру можна пояснити ТІЛЬКИ шляхом визнання існування початкової, «генетичної» ІНФОРМАЦІЇ про розвиток Миру, яка зумовлює це такий розвиток. На жодну з відомих науці фундаментальних фізичних сил може бути покладено відповідальність за єдність і цілеспрямованість дуже різних процесів, як процеси розвитку космосу, людського нашого суспільства та людської свідомості. Фізичні постійні без інформаційної складової що неспроможні обумовити цілеспрямованість цих процесів. Відповідальність за майбутнє Всесвіту (і людства) може лягти ТІЛЬКИ на ІНФОРМАЦІЮ. (Також, як розвиток людський ембріон на людину визначено генетичної інформацією, так та розвитку Всесвіту визначено «генетичної» інформацією.). Тому, цієї початкової, «генетичної» інформації може бути надано статус ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НЕФІЗИЧНОЮ СИЛИ. (Н. Вінер дав поки, певне, найвірніший визначення поняття інформація: «Інформація — це матерія і енергія»). Ця сила може бути виявлено фізичним приладом, створеним людиною, вона можна знайти ТІЛЬКИ інтуїтивним і логічним мисленням людини, анализирующим УВЕСЬ шлях, пройдений еволюцією Мира;

— в цій Інформації з наукової необхідністю постулюється ДЖЕРЕЛО, який можна охарактеризувати лише як нескінченність. (До такого його визначенню наводить реполяция єдиних закономірностей). Він може мати матеріальну, фізичну характеристику. Юдаїзм звертається до нього нескінченним БОГОМ, які мають зображення. Задум, який з Джерела реалізується через закони природи, через її причинно-наслідкових зв’язків і закономірності. Тому, поняття «науковий» Бог, як абсолютний, нескінченний Джерело інформації про Світі, буде, відповідно до моєму аналізу, введено в наукову картину світу, і це є необхідною умовою створення єдиної системи «человечество».

Таким чином, питання існуванні Бога це не є так питання віри, інтуїтивного мислення людей, скільки питання логіки, наукового мислення, рівня узагальнення та якісного аналізу наукових знання розвитку нашого Миру. Світоглядна істина іудаїзму підтверджується наукової логікою. Аналізом пояснюється, що іудейський народ, відповідно до «матрёшечной» закономірності, є матеріальним носієм «генетичної» інформації про Єдиному Бога, що робить іудеїв єдиним народом, попри розсіювання світом, і його величезні внутрішні етнічні відмінності. У збереженні цієї інформації полягає історичну місію іудейського народа.

Ответ питанням, винесене у заголовок даної нотатки, повинна бути такою: Бог (в визначенні цього поняття, даному йому іудаїзмом) — це об'єктивність, яка пізнається спочатку інтуїтивним (релігійним), та був і логічним (науковим) мисленням человека.

Если учёный-атеист каже, що Бога немає, то, на питання: чим є Бог, про яку йдеться, і є аргументи, які підтверджують цей твердження, у учёного-атеиста переконливих відповідей немає. Атеїст — це віруючий у те, що Бога немає, і Держрезерв боротиметься з них щодо суті нема що. Запропонований ж мною аналіз дає (всупереч відомому утвердженню А. Эйнштейна у тому, що поняттю Бог неможливо дати наукове визначення) чітке визначення поняття Боже, і дає конкретні аргументи, потребують включення цього поняття на наукову картину Миру. Сперечатися тут, звісно, є над що ж. Про Бога можна й треба говорити мовою логіки, мовою науки. Такий розмова неминуче відбудеться, і він призведе до включенню цього поняття на наукову картину мира.

Природа — це кінцева матерія, а й нескінченний дух, свідомість, інформація. Фізика займається вивченням кінцевої матерію та їй Бог непотрібен, але людству щодо його об'єднання на єдину систему Єдиний Бог необхідний. Наука — це лише фізика, вони можуть і має вивчати й ті явища природи, які виходять далеко за межі фізики та характеризуються поняттям нескінченність. Наукова логіка може вирішити головне для світоглядну проблему людства: що первинне — матерія чи усвідомлення? Та цього їй потрібно позбутися міфу тому, що, крім матерії у природі нічого немає, що свідомість — це лише продукт високоорганізованої матерії. Зробити важко, але можна і необходимо.

К сказаного можу додати: я повідомив В. Л. Гинзбургу мою думку, але із нею не погодився, проте мої аргументи не опроверг.

Список литературы

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою