Управление сільське господарство

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Юридичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ПЛАН:
1. Організаційно-правова система управления.
2. Органи управління сільським хозяйством.
3. Державний контроль і надзор.
Список литературы.
1. Організаційно-правова система управления
Агропромисловий комплекс (АПК) покликаний забезпечувати споживчий ринок продовольством та сировиною для промислового виробництва. Як галузь економіки вона вмикає виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлю, переробку і хранение.
Останніми роками сільськогосподарське виробництво піддали серйозного реформування. Через війну різноманітних перетворень аграрних взаємин у сільське господарство склалися багатоукладність і розмаїття форм власності на грішну землю і засоби виробництва. Законом «Про земельну реформу» скасовано монополія держави щодо землю. Нині у сільське господарство функціонують державний, колективний, кооперативний, акціонерний, фермерський і мелкотоварный сектори. Радгоспи й колгоспи тепер визначають форми господарювання землі. Було також скасовані обов’язкові поставки сільськогосподарської продукції і на здійснено перехід до закупівель цієї категорії продукції для державних потреб. Певне розвиток отримали фермерські хозяйства.
Всі ці заходи знайшли собі згусток Указі Президента Р Ф від 27 жовтня 1993 р. «Про регулювання земельних відносин також розвитку аграрній реформі в России».
У 1997 р. було проведено низку загальнодержавних заходів, вкладених у визначення основних та напрямів і методів державного регулювання агровиробництва. Її зміст — економічне вплив держави щодо виробництво, переробку і сільськогосподарської продукції, сировини й продовольства, включаючи рыбо- і морепродукти, і навіть производственно-техническое обслуговування може й матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва. Відповідно але як регуляторів стали" використовуватися категорії ціни податків, кредитів, бюджету та взагалі т.п. основні напрями державного регулювання відбилися в Указі президента Російської Федерації від 16 квітня 1996 р. «Про заходи з стабілізації економічного стану та розвитку реформ в АПК».
У організаційно-правовому сенсі агропромисловий комплекс технічно нескладне собою створення єдиного цілого. У його функціонує велика кількість різних форм колективного і індивідуального продуктивної праці: частково збереглися радгоспи і колгоспи (чимало їх приватизовані); створюються регіональні (територіальні) асоціації колгоспів; виникають селянські (фермерські) господарства, орендні, акціонерні і спільні сільськогосподарські підприємства; мають місце багато варіанти колективного городництва і садівництва, підсобних сільських господарств підприємств; можна знайти акціонерні товариства відкритого типу, товариства з обмеженою відповідальністю і змішані агротоварищества тощо. Не всі ці форми поки упорядковані належним образом.
Найбільш врегульована зараз організація та діяльність сільськогосподарських кооперативів — організацій, створюваних сільськогосподарськими виробниками з урахуванням добровільного членства для спільної виробничої чи іншого господарську діяльність. Їх організаційними формами є виробничі чи споживчі кооперативы.
Організаційно-правовою статус таких кооперативів визначається Федеральним законом «Про сільськогосподарську кооперацію» від 8 грудня 1995 г.
2. Органи управління сільським хозяйством
Найповніші уявлення про механізм управління агропромисловим комплексом у сучасних умовах можна було одержати з урахуванням аналізу адміністративно-правового статусу Міністерства сільського господарства та продовольства РФ (Мінсільгосппрод Росії). Положення про ньому утвреждено Урядом Р Ф 30 травня 1997 р. Його основні функції перебувають у доведенні державної політики і здійснення управління у агропромисловий комплекс, включаючи мукомольно-крупяную, комбікормову, хлібопекарську, макаронну промисловість і елеватори, в продовольчому забезпеченні країни, соціальній та координації діяльність у названих сферах органів власти.
Мінсільгосппрод Росії відповідальна за продовольче забезпечення країни. Відповідно нею покладено: розробка в реалізація політики державного регулювання сільського господарства, сфери переробки нафти і виробництва ресурсів; проведення заходів для розвитку підприємництва з урахуванням агропромислової інтеграції і переробка сільськогосподарської кооперації; проведення аграрних і земельних перетворень; створення організаційно-технічних та інших умов функціонування державного, колективного, кооперативного, акціонерного, фермерського і дрібнотоварного секторів сільського господарства; розробка та реалізація заходів з охорони довкілля та природних ресурсів у доручених галузях сільськогосподарського виробництва (рільництво, тваринництво тощо.), у харчовій й переробляє промышленности.
Мінсільгосппрод Росія також сприяє розвитку ринкових відносин, всіх форм власності і господарювання; розробляє заходи для приватизації і демонополізації, зі створення продовольчих оптових та ярмарків; здійснює правове регулювання господарської діяльності межах своєї сфери діяльності. Воно бере участь у розробці та здійсненні цінового регулювання в галузях сільськогосподарського виробництва; надає державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників; здійснює государстенный контролю над використанням централізованих фінансових, кредитних, валютних і матеріальних ресурсів. Державним замовником із закупівель і поставкам продукції продовольчі фонди для федеральних державних потреб є також Мінсільгосппрод России.
До компетенції Мінсільгоспроду Росії входить розміщення державного замовлення створення і виробництво сільськогосподарської техніки; організація економічного та науково-технічного співробітництва у сфері сільського господарства та продовольства з зарубіжними країнами; видача дозволів імпорту хімічних засобів захисту растений.
Мінсільгосппрод Росії є спеціально уповноваженим державним органом з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу (разом із Госэкологией, службою організації лісового господарства). Воно здійснює державне управління мисливським господарством, контролює його веління, здійснює нагляд над виконанням правил полювання, видає Посвідчення на право полювання й до дозволу (ліцензії) видобутку мисливських тварин. Функції регулировния використання тваринного світу реалізуються через департамент із питань охороні й раціонального використання мисливських ресурсів немає і його територіальні органы.
Значні функції і відповідних повноважень Департаменту ветеринарії Мінсільгоспроду Росії. У його функції входить організація діяльності ветеринарної служби РФ із запобігання хвороб тварин, здійсненню контролю над випуском повноцінних і безпечних в ветеринарний відношенні продуктів тваринництва в забезпеченні захисту населення хвороб, загальних в людини і тварин. У його систему входять науково-дослідні ветеринарні інститути, ветеринарні лабораторії, протиепізоотичні загони і експедиції, зональні управління. Департамент розробляє і реалізують федеральні цільові програми з попередження та ліквідації карантинних і особливо небезпечних хвороб тварин; охороняє територію Російської Федерації від заносу заразних хвороб тварин із інших держав; визначає переліки карантинних і особливо небезпечних хвороб тварин. Начальник Департаменту — Головний Державний ветеринарний інспектор Росії - призначається Урядом Р Ф.
У складі Мінсільгоспроду Росії діє також Департамент тваринництва і племінного справи, який функції спеціального уповноваженого державного органу з управлінню племінним тваринництвом. Департамент та її місцевих органів (управління), зокрема, здійснюють ліцензування у сфері деятельности.
Названі департаменти своєї діяльності керуються законами РФ «Про ветеринарії»; «Про племенном тваринництві»; «Про тварину мире».
У системі Мінсільгоспроду Росії діє також низку великих виробничих об'єднань: акціонерна компанія «Рязанський картопля»; акціонерна корпорація «Росхлебопродукт»; Російська корпорація по виноградарству і виноробної в промисловості й т.п.
Контрольні пакети акцій цих об'єднань перебувають у федеральної собственности.
У суб'єктів Федерації функціонують управління (головні управління, комітети, міністерства) сільського хозяйства.
Регулювання і ліцензування промислового рибальства і рибництва, встановлення категорій рибогосподарських водойм, нагляд над безпечним плаванням рыбопромыслового флоту загальне керівництво діяльністю державних адміністрацій морських (річкових) рибних портів контроль над ними — функції Державного комітету РФ по рибальством. Він також наглядає за використанням, відтворення й охорону біологічними ресурсами (риби, інші водні тварини рослини) та розвитку рибного хозяйства.
Функції державного регулювання і міжгалузевий координації з питань раціонального використання земельних ресурсів немає і охорони земель, ведення земельного кадастру, землеустрою зараз здійснюють Державний земельний комітет РФ, і навіть частково Державного комітету РФ по будівельної, архітектурної і житлової политике.
3. Державний контроль і надзор
У агропромисловий комплекс діють ряд спеціалізованих контрольно-наглядових органов.
Державна хлібна інспекція при Уряді РФ (Росгосхлебинспекция) — федеральне державна установа, яке здійснює контролю над якістю, збереженням, раціональним використанням й безпекою збіжжя і продуктів її переробки, насіння олійних культур, комбікормів і сировини щодо його виробництва; проводить сертифікацію якості збіжжя і продуктів її переробки, вироблених і переміщуваних всередині країни та при експортних операциях1.
У його складі: регіональні управління, їх лабораторії і хлебоинспекционные пункти в хлібоприймальних і зерноперерабатыва-ющих організаціях, в морських і річкових портах, на залізничних прикордонних станциях.
Росгосхлебинспекция здійснює державний контролю над дотриманням норм виходу і забезпечення якості продукції, вироблюваної з зерна, що у федеральному і регіональних фондах, соціальній та державний резерв; здійснює ліцензійну діяльність у дорученої сфері; контролює дотримання стандартів, і технічних умов зерна; проводить експертизу оцінку якості збіжжя і продуктів її переробки; контролює якість комбікормів; інспектує організації, що виробляють збіжжя та зернопродукти (відбирає проби, перевіряє вагу вступників і відвантажених на транспорт продуктів і т.п.).
До повноважень входить: регламентація порядку діяльності лабораторій і територіальних підрозділів; дача обов’язкових розпоряджень про усунення виявлених порушень; заборона чи призупинення відвантаження продукції та її реалізації, якщо вона відповідає стандартам; призупинення чи анулювання лицензий.
Державний ветеринарний нагляд — контроль над виконанням юридичними і фізичними особами незалежно від своїх підлеглості та форми власності планів протиепідемічних заходів, ветеринарних правил під час виробництва, зберіганні та її реалізації продуктів животноводства.
Державну ветеринарну службу очолює Департамент ветеринарії Мінсільгоспроду Росії. У його систему входять управління ветеринарії в суб'єктів Федерації; ветеринарні врачи.
Службові особи державної ветеринарної служби здійснюють перевірки піднаглядних м’ясокомбінатів і молокозаводів; проводять ветеринарно-санітарну атестацію виробництва; ліцензують ввезення і вивіз збудників інфекційних захворювань. Вони мають право пред’являти вимоги проведення протиепідемічних і ветеринарно-санітарних заходів; припиняти чи забороняти виробництво і продуктів тваринництва; накладати адміністративні стягнення на порушників ветеринарного законодавства; приймати рішення відчуження продуктів тваринництва (чи його вилучення) при ліквідації осередків небезпечних хвороб тварин (забій) і т.п.
Норми КоАП передбачають адміністративну відповідальність адміністративні правопорушення сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил.
Список литературы.
1. «Адміністративне право» під редакцією Ю. М Козлова і Л. Л Попова. Москва. «Юрист» 1999 г.
2. Підручник адміністративне право. З Петербург. 1996 г.
3. СЗ РФ 1994 — 1999 г.
4. ВПС РФ 1990 — 1994 г.
5. «Російська газета» 1999 г.
9


Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою