Некоммерческие організації у цілому й Фонди в частности

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Юридичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Доклад

Некомерційні організації у цілому й Фонди в частности.

План Доклада.

Для запобігання питань, забегающих вперед спочатку оголошу коротку програму доповіді: 1. Загальні питання правовим регулюванням діяльності фондів. 2. Установчі документи фондів. 3. Привабливість реєстрації фондів для ведення бізнесу. Використана література: ДК, ФЗ про АЛЕ і ФЗ про ОО,

Мій доповідь охоплюватиме такі суб'єкти права як Фонди як некомерційних організацій і суспільних объединений.

Фонди, як різні комерційні організації, я — не рассматривал.

За зовнішніми ознаками фонди можна розділити на пайові. інвестиційні, приватні, корпоративні, некомерційні, державні та негосударственные.

Слід зазначити, що у ФЗ про ГО прописано, діяльність фондів повинен регулювати спеціального закону про фондах, та його доки прийняли. У час діяльність фондів регулюється ПЗ про ГО і ФЗ про НО.

За формою власності розрізняють фонди приватні, корпоративні, державні та негосударственные.

Корпоративні фонди. який у мене розумію, це фонди. створені кількома юридичними лицами.

Державні фонди — це фонди, власником якого є держава. Це крім загальновідомих Пенсійного фонду і фонду обов’язкового соціального страхування, може бути спеціально образовываемые фонди для реалізації певних програм. Наприклад, федеральні і регіональні фонди на закупівлю і постачання сільськогосподарської продукції для державних потреб, про які прийнято федеральний закон від 26 окт. 94 р. № 53-ФЗ.

Приватні й недержавні Фонди це по-перше який у мене розумію один і той ж, а по-друге усе це інші не зазначені мною фонды.

Усі Фонди є організаціями, об'єднавчими капітал до якихось певних цілей, що їх прописані в Статуті Организации. По цілям діяльності можна розрізняти Фонди комерційні фірми та некомерційні. До некомерційним ставляться Фонди, що розподіляють прибуток між засновниками. Це, наприклад, пайові і інвестиційні Фонди, діяльність яких регламентується Указами від 7 окт. 1992 року № 1186, положеннями комісії з цінних паперів, Держкоммайна та інші законодавчими актами. Сьогодні немає спеціального закон про Інвестиційних Фондах.

Тут слід сказати про головну особливість АЛЕ загалом і фондів зокрема та його відрізняючи комерційних організацій. Річ у тім, що засновники всіх АЛЕ немає права вимоги на майно цих громадських організацій і право вимоги управляти цими організаціями. Хоча правом засновників і учасників управління Фондами неможливо обмежена у законодавстві. До некомерційним відповідно ставляться Фонди, які розподіляють прибуток між учредителями.

По установчих документів все некомерційні Фонди класифікуються як Статутні організації, т.к. у тому установчих документах передбачено наявність лише Статуту (ст. 14 п.1 ФЗ про АЛЕ і ст. 21 ФЗ про ОО).

По ФЗ про АЛЕ ст. 7 п.1 Учасники фондів є її членами. Вони можуть вільно входити й виходити зі складу Фонду, реєструючи у своїй зміни у Статуті якщо це АЛЕ і реєструючи їх, якщо це ОО.

Засновники засновують Фонди з урахуванням добровільних майнових внесків і переслідують соціальні, благодійні, культурні, освітні і інші суспільно корисні мети. Не сказано про комерційних цілях, а й у- перших Фонд може її проводити, спрямовуючи отриманий прибуток на реалізацію Статутних цілей, і навіть ніж задоволення громадських потреб, сприяння республіканським і керували місцевим органів державної влади в розвитку матеріально-технічної бази же Росії та р. Москви є общественно-полезными целями?

Всі кошти, які Фонд заробляє, здійснюючи комерційну діяльність, не заборонену чинним законодавством, повинні спрямовуватися для досягнення Статутних цілей. Причому бажано, щоб комерційну діяльність передбачалася в Статуті, бо якщо ця діяльність вимагає ліцензування, наприклад надання юридичних послуг, то тут для отримання ліцензії ліцензуючі органи вимагають щоб у неї прописана в Статуті, і якщо вона там не передбачена, те ліцензії не дають, в Статут треба вносити зміни тощо. Різниця між АЛЕ і ГО й у тому, що його засновників в АЛЕ може бути будь-яке, а ГО воно має бути щонайменше трьох людей. Необхідно, щоб комерційну діяльність, якої Фонд планує займатися була відразу обумовлено в Статуті Організації. Річ у тім, що Фонд може займатися наданням юридичних послуг. Та цього необхідно отримання ліцензії. А ліцензійна комісія вимагає наявність цього виду діяльність у статуті Фонду. Установчими документами Фонду є Статут. Попри те що, що за законом про ГО її можуть зареєструвати троє під управлінням юстиції р. Москви вимагає наявності органів управління і ревізійних органів. Тож виходить, що має бути шість осіб у моментрегистрации організації. Статут Фонду, крім відомостей передбачених ст. 52 ДК мусить мати відомості які зазначені у ФЗ про АЛЕ, т.а. Статут мусить мати: Найменування юр. особи, Його місцезнаходження (на првктике потрібно який-небудь поштову адресу нежитлового приміщення) Порядок управління діяльністю Фонду. До речі Фонд єдина організація з АЛЕ, у яких управління віддано на відкуп засновників. Але це до прийняття закону Фондах. Предмет і цілі діяльності До того ж: Територія діяльності Порядок внесення змін — у Статут Порядок реорганізації та ліквідації Джерела формування коштів. ФЗ про АЛЕ конкретизує, що необхідно укзывать порядок формування керівних органів, порядок обрання і усунення з посади посадових осіб Фонду, компетенцію керівних і виконавчих органів управлдения Фондам. А протікав саму долю майна Фонду після ліквідації Фонду. Інвестиційні і пайові Фонди можуть утворюватися у вигляді ВАТ. Їх діяльність регулюється Указами президента Рфот 7 окт. 1992 року, положеннями комісії з цінних паперів, і Держкоммайна. Корпоративні Фонди, це який у мене розумію Фонди створені кількома юр. особами. Державні Фонди, це крім загальновідомих Пенсійний, ФОМС, може бути спеціально образовываемые Фонди для реалізації певних програм, як наприклад Федеральні і регіональні Фонди на закупівлю і постачання с/г продукції для держ. потреб, про яку прийнято Ф. закон від 26 окт 1994 року. Перевага реєстрації фондів: Реєстрація без статутного капіталу — економія коштів Пільги в налогооблажении Допомога уряду Москви ОО

Ликвидация Фонду може відбуватися лише у вирішенні Судна. Про це свідчить ст. 19 Фз про АЛЕ. Фонд то, можливо ліквідований якщо майна фонду недостатньо задля досягнення статутних цілей та її отримання нереально, якщо фонд відхиляється своєї діяльності від намічених у статуті цілей, если

Управління АЛЕ. Відповідно до гл5 ст 28 управління закону про АЛЕ, але про управління ГО в законі зовсім не сказано.

В управлінні організацією мають бути залучені несколько

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою