Место, роль і функції регіональної та місцевої структур МНС у системі управления

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Безпека життєдіяльності


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство Російської Федерації у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних бедствий

Академія громадянської защиты

Кафедра: Соціальних наук

Навчальна дисципліна: Система державного управления

Контрольна работа

Місце, роль і функції регіональної та місцевої структур МНС у системі управления

Сповнив: ІВАНОВ Іван Иванович

навчальна група 666

Новогорск 2000

1. Введение…3 2. Місце, роль і функції регіональної та місцевої структур МНС у системі управления… 4

2.1 Основні завдання МНС Республіки Мордовия… 10

2.2 Основні функції МНС Республіки Мордовия… 12 3. Заключение… 19 4. Литература…20

У У Є Д Є М І Е

Щороку до Російської Федерації є досить масштабних надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного характеру. Страждають, гинуть люди, наноситься великий матеріальним збиткам. Тому важливій державній функцією було і є захист населення і побудову національної спадщини щодо наслідків НС, аварій, катастроф та інших стихійних лих, і навіть збройних конфліктів — соціальні бідування населенню. Після Чорнобильської катастрофи була спроба перебудови громадянської оборони, але він бажаних результатів не принесла. І тільки створення Держкомітету РФ та був і МНС РФ у справі ДО, НС і ЛПСБ є головним кроком у справі творення країни сучасної системи запобігання та ліквідації ЧС.

МНС виступило у ролі мозкового управляючого і організуючого центру. Воно є федеральним органом виконавчої, який виконує державної політики і що забезпечує управління встановленої сфері діяльності, це загальнодержавний орган з організації забезпечення безпеки населення держави що за різних катастрофах, і навіть центр, організуючий потрібні дослідження і інтегруючий досягнення науку й техніки, світовий досвід у цій галузі, і навіть штаб, координуючий зусилля органів державної виконавчої всіх рівнів, органів місцевого самоврядування і лобіювання відповідних наснаги в реалізації сфері ДО, запобігання та ліквідації ЧС.

МНС Росії організовувало експедиції в Республіку Тува під час епізоотії великої рогатої худоби, у республіку Вірменія — до участі в придушенні основних осередків пожежі складі боєприпасів, та у Владивосток — у ліквідації наслідків подібного події на яких складах боєприпасів Тихоокеанського флота.

Найбільш важкими були надзвичайні ситуації, пов’язані з радіаційної аварією на хімкомбінаті в сибірському р. Томську, пожежею на заводі двигунів Камського автозаводу, аваріями на нафтопроводи в Мордовії, Іркутської області й Республіці Комі, повенями в Бурятії, Приморському краї, землетрусами на Курильських островах і острові Сахалін. Особливої згадки заслуговує практична діяльність МНС же Росії та РСЧС у сфері подання гуманітарної помощи.

2. МІСЦЕ, РОЛЬ І ФУНКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ И

МІСЦЕВИХ СТРУКТУР МНС У СИСТЕМІ УПРАВЛЕНИЯ

У житті сучасного людства дедалі більше останнє місце посідають турботи, пов’язані з подоланням кризових явищ, виникаючих у процесі розвитку земної цивілізації. На етапі таких явищ стали частими, масштабними і небезпечними. Їх наслідки розглянула як надзвичайні ситуации.

Тому важливої державної функцією була і є захист населення і ще національної спадщини щодо наслідків надзвичайних ситуаций.

Тривалий час цю функцію виконувала система громадянської оборони. У основному у неї заглиблена у вирішення завдань війни, розглядаючи свою участь у боротьби з аваріями і стихійними лихами як додаткову завдання. І лише 1987 року її у були офіційно покладено завдання мирного времени.

Проте за практиці дії ДО в великомасштабних надзвичайних ситуаціях мирного часу виявилися недостатньо ефективними. Створений листопаді 1991 року Державного комітету РФ у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих (ГКЧС) і в наслідок (1994 р.) перейменований в МНС Російської Федерації, очолив створену у квітні 1992 р. постановою Уряди Р Ф Російську систему попередження й дій в надзвичайні ситуації (РСЧС).

Поєднавши інтереси відомств і територій на єдину систему, ми маємо можливість вирішувати проблему безпеки населення і побудову виробництв комплексно, шляхом проведення єдиної державної політики у цієї области.

Покладені на РСЧС офіційні завдання й аналіз її реальної роль НС різного походження дозволяють дійти невтішного висновку у тому, що ця роль зводиться до трьох цільовим функцій системы:

— попередження виникнення ЧС;

— зниження втрат перезимувало і шкоди від ЧС;

— ліквідація наслідків ЧС.

Якщо вдасться в достатньо виконати ці цільові функції, державна, громадська потреба у РСЧС буде удовлетворена.

РСЧС об'єднала керівні органи, сили і засоби федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування і закупівельних організацій, до повноважень яких входить рішення питань захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуаций.

Нині створено територіальні і функціональні підсистеми РСЧС.

Організація, склад зусиль і коштів, порядок діяльності функціональних підсистем РСЧС визначено положеннями про неї, затвердженими керівниками відповідних федеральних органів виконавчої влади з узгодження з Міністерством РФ у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідацію наслідків стихійних бедствий.

Кожен рівень РСЧС має координуючі органи, постійно діючі керівні органи, спеціально уповноважені виконувати завдання у сфері захисту населення і побудову територій від НС, органи повсякденного управління, сили та кошти, резерви фінансових і матеріальних ресурсів, системи зв’язку, оповіщення, інформаційного обеспечения.

Кілька слів про слід зазначити про структуру РСЧС. У першому етапі створення стояло завдання, об'єднуючи необхідних протидії НС ланки різної приналежності, зберегти їхнього капіталу від руйнації, запозичити всі можливості та весь їх опыт.

Тому справжня структура — від даності, у ній об'єднано те, що існувало країни тоді придатного для боротьби з НС. З накопиченням досвіду, зі зростанням авторитету РСЧС з’явилася можливість деякою її структурної перебудови: чіткішого, з одного боку, поділу призначень підсистем, з іншого — їх інтеграції у єдиний організм, де все складові працюють слаженно.

Відомо, що у значною мірою при побудові РСЧС використовувалася структура системи громадянської оборони. Зберігся і властивий їй производственно-территориальный принцип побудови. У умовах проблему місця громадянської оборони РСЧС.

Федеральним законом «Про цивільну оборону» встановлено, що ДО організується з метою захисту населення, потребує матеріальних та культурних цінностей біля РФ від небезпек, які виникають за віданні бойових дій чи внаслідок цих действий.

Зрозуміло, що попри деякі відмінностей у рішенні завдань мирного часу, чи війни, мати дві роздільні системи недоцільно, бо всі ці завдання вирішуються, переважно, одними тими самими методами і засобами. Єдина система має виплачуватися повністю успадковувати міжнародний юридичного статусу, досвід минулого і можливості ДО, і навіть сприйняти державних повноважень і розширений коло завдань РСЧС.

Понятійні протиріччя можуть бути зняті новим назвою системи «Громадянська защита».

Основних напрямів вдосконалювання і розвитку РСЧС останні роки являются:

— утворення єдиної нормативно-правової бази на системы;

— розвиток системи управління й зміцнення її органов;

— посилення науково-методичного і інформаційного обеспе-чения системы;

— зміцнення сил системы;

— вдосконалення матеріальної бази системы;

— підвищення рівня підготовки керівних працівників, фахівців РСЧС, особового складу аварійно-рятувальних формувань та населення страны;

— розширення й зміцнення зв’язку РСЧС з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, производственно-хозяйственными структурами, громадськими організаціями та населенням Росії, також зарубіжних стран.

Якщо говорити про рівнях РСЧС, чи до федеральному рівню ставляться керівні органи, сили й засоби центрального підпорядкування, дії і використання є безпосередньо координує МНС Росії, і навіть керівні органи, сили й засоби, безпосередньо підлеглі федеральним органів виконавчої власти.

Регіональний рівень РСЧС освічений внаслідок районування Росії з дев’яти регіонам (7 — після освіти Сибірського регіону). У складі РСЧС утворені Центральний, Північно-Західний, Північно-Кавказький, Приволзький, Уральський, Західно-Сибірський, Забайкальський, Восточно-Сибирский і Далекосхідний регионы.

Основним органом управління, відповідальних функціонування зусиль і коштів підсистем РСЧС біля регіону, є відповідний регіональний центр у справі громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідацію наслідків стихійних лих. Основне призначення регіонального центру — координація діяльності територіальних органів виконавчої, організацій їх взаємодії при працях з попередження та ліквідації надзвичайних ситуаций.

Регіони, переважно, створено у межах військових округів. За період статус центрів, їх завдання й принципи діяльності пройшли деяку практичну апробацію. Загалом становлення відбулося, але невирішених проблем ще багато. Основні складнощі у діяльності центрів пов’язані з відсутністю на регіональному рівнях державні органи управління, куди їм було запропоновано спиратися. Зараз здійснюється тенденція об'єднання республік, країв, і областей і в спілки та інші союзи на основі економічного співробітництва в. На чолі таких об'єднань стають колегіальні керівні органи, спираючись куди можливе робота регіональних центрів. Отже, найреальнішим нині способом подолання згаданих труднощів є створення при колегіальних органах економічного співробітництва в територій регіональних порад із надзвичайним ситуациям.

Органи управління ГОиЧС введено до складу відповідних органів виконавчої. Це розширює можливості і спрощує керівництво силами РСЧС із боку начальників громадянської обороны.

Під час стабілізації структури органів федеральної виконавчої влади буде проведено реорганізацію і доцільна уніфікація їх органів управління, що вивчають питання ГОиЧС.

Слід вкотре підтвердити дієвість інституту начальників громадянської оборони, що дає системі вертикаль соподчиненности і содействующему доцільною централізації управління. Усі керівництво громадянської обороною і РСЧС (цивільного захисту) у мирний і забезпечити військове час здійснюється через МНС России.

До територіальному рівню ставляться органи виконавчої, сили і кошти територіальних підсистем РСЧС із елементами функціональних підсистем, дислокованих цих территориях.

Місцевий рівень — охоплює територію району, міста (району в місті), а об'єктовий — територію підприємства, заклади і организации.

Основним органом управління, відповідальних протидія надзвичайних ситуацій на відповідної території, є комісія з надзвичайних ситуацій відповідного органу виконавчої власти.

Комісія як колегіальний орган об'єднує у собі відповідальних представників місцевих відомств, що дозволяє завчасно реалізовувати заходи для попередження НС, а надзвичайних умовах — оперативно мобілізувати ресурси відповідних територій і ефективно ліквідувати надзвичайні ситуації. Комісії очолюються заступниками органів виконавчої. Робітниками органами цих комісій є міністерства, комітети, управління, відділи у справі громадянської оборони та надзвичайних ситуацій. Ці органи, які є основними органами повсякденного управління, функціонують всіх рівнях, до сільського району включительно.

Приклад діяльності органів управління територіальної підсистеми РСЧС Республіки Мордовія уточнимо роль, функції і завдання місцевих органів управління ГОЧС. У республіці створено Міністерство у справі громадянської оборони та надзвичайним ситуациям.

МНС Республіки Мордовія здійснює своєї діяльності: а) під керівництвом МНС Росії з питань: формування та встановлення основ федеральної політики і федеральних програм, у галузі цивільної оборони; підготовки проектів федеральних законів. Указів президента Російської Федерації, постанов Уряди Російської Федерації з питань громадянської оборони, захисту населення Криму і територій від надзвичайних ситуацій; організації проведення наукових досліджень галузі цивільної оборони, захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуацій; визначення завдань, функцій, порядку діяльності, правий і обов’язків органів виконавчої Республіки Мордовія у сфері громадянської оборони, захисту населення Криму і територій від надзвичайних ситуацій, здійснення керівництва єдиної державної системою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (далі - РСЧС); участі у забезпеченні створення республіканських резервів фінансових і матеріальних ресурсів у ліквідації надзвичайних ситуацій, і навіть визначення порядку використання зазначених резервів; здійснення контролю над процесом виробництва, режимом зберігання, умовами перевезення і порядком використання радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин, дотриманням у своїй необхідних заходів безпеки; прийняття рішенні про безпосередньому керівництві ліквідацією надзвичайних ситуацій про надання допомоги у випадку їхньої виникнення на території Республіки Мордовія, і навіть при надзвичайні ситуації на територіях інших суб'єктів Російської Федерації - за вказівкою МНС Росії, Глави Республіки Мордовія і Уряди Республіки Мордовія; визначення порядку збору інформацією галузі цивільної оборони, захисту населення Криму і територій від надзвичайних ситуацій, порядку обміну зазначеної інформацією між органами виконавчої Російської Федерації і суб'єктами Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, і навіть органами, спеціально уповноваженими виконувати завдання громадянської оборони, завдання попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у складі органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування; участі у плануванні що з Приволзьким регіональним центром але справам громадянської оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих застосування військ громадянської оборони мирний час біля Республіки Мордовія: б) під керівництвом Уряди Республіки Мордовія з питань: підготовки відповідно до федеральним законодавством законів і інших нормативних правових актів Республіки Мордовія у сфері захисту населення і побудову території від надзвичайних ситуації, щодо реалізації заходів у сфері громадянської оборони: здійснення підготовки й вмісту у готовності необхідних зусиль і коштів громадянської оборони, республіканської територіальної підсистеми РСЧС за захистом населення і ще територій від надзвичайних ситуацій, навчання населення за цивільну оборону, і навіть способам захисту та дій у надзвичайні ситуації за умов мирного й військової часу; прийняття рішень проведення евакуаційних заходів у умовах надзвичайних ситуацій і забезпечення їх проведення; здійснення у порядку збирання й обміну в галузі цивільної оборони, захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення своєчасного оповіщення і інформування населення про заходи громадянської оборони, про загрозу виникнення або про виникненні надзвичайних ситуацій; проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, і навіть підтримання суспільного ладу у ході їхньої проведення; при недостатності власних зусиль і коштів — звернення над наданням допомоги до органів виконавчої влади найближчих суб'єктів Російської Федерації, до МНС Росії та установленому порядку до Уряду Російської Федерації; здійснення заходів громадянської оборони, захисту населення Криму і території Республіки Мордовія від надзвичайних ситуацій; створення республіканських резервів фінансових і матеріальних ресурсів у ліквідації надзвичайних ситуацій біля Республіки Мордовія; сприяння стійкого функціонуванню організацій. підприємств, установ у умовах надзвичайних ситуацій; в) під спільним керівництвом МНС же Росії та Уряди Республіки Мордовія з питань: розробки пропозицій з реалізації державної політики у галузі цивільної оборони; проведення карантинних заходів; проведення запобіжних заходів щодо зниження наслідків катастроф, стихійних лих, епідемій та ліквідації їх последствий.

2.1 Основні завдання МНС Республіки Мордовія: розробка пропозицій з реалізації державної політики у галузі цивільної оборони, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, що у установленому порядку у реалізації прийнятих із них рішень; планування, розробка й здійснення заходів із громадянської оборони та контролю над виконанням біля Республіки Мордовія; організація оповіщення і інформування населення республіки про приведення в готовність системи громадянської оборони, про загрозу нападу супротивника й застосування ним коштів масового знищення; організація підготовки населення, посадових осіб і формувань республіканської територіальної підсистеми РСЧС по цивільну оборону, по питанням запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; організація та здійснення біля Республіки Мордовія державного нагляду й контролю над виконанням встановлених вимог по цивільну оборону, заходів із попередження надзвичайних ситуацій, готовністю органів повсякденного управління, зусиль і коштів республіканської територіальної підсистеми РСЧС до проведення поисково- рятувальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, за виникненні надзвичайних ситуацій; участь у розробці та її реалізації заходів щодо забезпечення виживання населення умовах воєнного часу, організація роботи із забезпечення органів повсякденного управління, зусиль і коштів республіканської територіальної підсистеми РСЧС страховим фондом документації на об'єкти підвищений ризик (потенційно небезпечними об'єктами) і об'єкти систем життєзабезпечення населення; що у плануванні та організації праці по декларуванню безпеки об'єктів підвищений ризик (потенційно небезпечні об'єкти), дача висновків ліцензування потенційно небезпечні об'єкти у сфері громадянської оборони, участь у роботі з проведення експертизи при проектуванні та будівництві об'єктів; організація підготовки населення за цивільну оборону і професійним діям в надзвичайні ситуації; що у плануванні, організації, забезпеченні енергетичної і проведенні эвакомероприятий що з органами виконавчої Республіки Мордовія, органами місцевого самоврядування та військовим командуванням в умовах мирного й військової часу; забезпечення захисту, зокрема і складової державну таємницю, відповідно до покладеними завданнями в межах своєї компетенції; організація розробки мобілізаційних планів з заходам громадянської оборони Республіки Мордовія у складі мобілізаційних планів економіки Російської Федерації; перевірка справжнього стану громадянської оборони об'єктів економіки Республіки Мордовія; розробка планів доукомплектованная і отмобилизования МНС Республіки Мордовія і покладених нею формувань; організація робота зі створення й удосконаленню нормативно-правової і організаційно-методичної документації по мобілізаційної підготовці у частині, що стосується заходів із цивільну оборону і попередження надзвичайних ситуацій; участь у розробці нормативних правових актів Республіки Мордовія на час з питань громадянської оборони, зокрема підготовкою щорічних планів розробки регіональних проектів нормативних актів на військовий час: забезпечення функціонування та розвитку республіканської територіальної підсистеми РСЧС, створення умов та забезпечення готовності органів управління, зусиль і засобів у умовах мирного й військової часу; керівництво роботами з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацією па території Республіки Мордовія, зокрема на внутрішніх водах; проведення атестації територіальних аварійно- рятувальних формувань, рятувальників, і освітніх закладів з їхньої підготовці, координація діяльності відомчих і об'єктових атестаційних комісій; організація робота зі створення резерву фінансових і матеріальних ресурсів у ліквідації надзвичайних ситуацій Республіка Мордовія. участь у розробці та її реалізації федеральних і республіканських цільових і науково- технічних програм; організація розробки територіальних програм по попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, підвищенню стійкості функціонування об'єктів экономики.

2.2 Основні функції МНС Республіки Мордовия

МНС Республіки Мордовія відповідно до покладеними нею завданнями здійснює такі основні функції: організовує й контролює виконання заходів у галузі цивільної оборони; організує працювати над створенням, розміщення, підготовки й оснащенню сил громадянської оборони, республіканської територіальної підсистеми РСЧС, у цьому числі сил постійної готовності; організує взаємодія органів виконавчої Республіки Мордовія, органів місцевого самоврядування і координує їхню діяльність у галузі цивільної оборони, захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуацій; розробляє і вносить в руки Начальника громадянської оборони Республіки Мордовія проекти Плану громадянської оборони та Плану дій зі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, готує пропозиції в регіональний План взаємодії суб'єктів Російської Федерації по попередження надзвичайних ситуацій, зниження збитків та втрат у разі їх виникнення; організує роботу мережі спостереження та лабораторного контролю республіканської територіальної підсистеми РСЧС у сфері громадянської оборони, і навіть з прогнозування надзвичайних ситуацій і районування територій наявністю об'єктів підвищений ризик (потенційно небезпечних об'єктів) і загрози для виникнення стихійних лих; організує ведення радіаційної, хімічної промисловості та неспецифічної бактеріологічної (біологічної) розвідки силами і коштами громадянської оборони та здійснює за готовністю до виконання завдань із ведення розвідки відомчими службами спостереження та лабораторного контролю; організує роботу з залучення у порядку до заходів із цивільну оборону, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій громадських об'єднань є і працездатного населення за її відповідну підготовку і атестації; організовує й забезпечує контролю над укладанням і виконанням підприємствами і міжнародними організаціями незалежно від форм власності і відомчої приналежності договорів (контрактів) з виконання ними заходів громадянської оборони час; забезпечує контроль виконання державного оборонного замовлення (в частини заходів громадянської оборони) підприємствами, організаціями та установами Республіки Мордовія; бере участь у з розробки й організує реалізацію біля республіки федеральних цільових і науково-технічних програм з питань громадянської оборони, захисту населення і ще територій від надзвичайних ситуацій; організує розробку й реалізацію територіальних програм з питань громадянської оборони, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, підвищення стійкості функціонування об'єктів економіки мирне і військовий час; здійснює над втіленням норм проектування інженерно- технічних заходів громадянської оборони, накопиченням я підтримкою в готовності захисних споруд, коштів індивідуальної захисту, техніки і спеціального майна, проведенням заходів із светомаскировке: організує функціонування і організаційно-технічне забезпечення діяльності навчально-методичного центру цивільну оборону та надзвичайних ситуацій: організовує й контролює здійснення заходів із попередження надзвичайних ситуацій і готовність зусиль і коштів республіканської територіальної підсистеми РСЧС до дій за її виникненні, і навіть щодо забезпечення надійності роботи об'єктів підвищений ризик (потенційно небезпечні об'єкти) за умов надзвичайних ситуацій; організує розробку й представляє у порядку в Уряд Республіки Мордовія проекти тих нормативних правових актів і рішенні в питання м захисту населення і побудову Території від надзвичайних ситуацій й з приводу не більше своєї компетенції; організує збір, узагальнення і аналізують інформацію про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідки; здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності республіканської комісії з надзвичайних ситуацій; забезпечує бойову і мобілізаційну готовність органів повсякденного управління республіканської територіальної підсистеми РСЧС; забезпечує захист інформації, зокрема і складової державну таємницю, у підпорядкованих МНС Республіки Мордовія підрозділах відповідно до чинним законодавством Російської Федерації; здійснює у порядку керівництво ліквідацією надзвичайних ситуацій біля Республіки Мордовія, зокрема на внутрішні води; організує створення зв функціонування територіальної системи оповіщення, керує информационно-управляющим центром МНС Республіки Мордовія; здійснює у порядку інформування населення про стані захисту населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій, прийомах і засобах захисту від нього; здійснює методичне керівництво роботами з підвищенню стійкості функціонування об'єктів економіки умовах надзвичайних ситуацій; організує працювати над створенням збереженню і підготовки до використанню страхового фонду документації на об'єктах підвищений ризик (потенційно небезпечних об'єктах); організує працювати над створенням та використання резерву фінансових і матеріальних ресурсів .у ліквідації надзвичайних ситуацій Республіка Мордовія; організує підготовку населення, посадових, лип органів управління, зусиль і коштів республіканської територіальної підсистеми РСЧС до дій в надзвичайні ситуації; здійснює що з зацікавлені органи виконавчої державний нагляд над втіленням заході по попередження надзвичайних ситуації та готовності посадових осіб- сил зв коштів до дій за її виникненні; організовує і проводить атестацію територіальних аварійно-рятувальних формуванні, рятувальників, і освітніх, установі з їхньої підготовці, координує і контролює діяльність відомчих і об'єктових атестаційних комісій; здійснює зв’язку з громадськістю і коштами масової інформації з питань своєї компетенции.

Найважливішу роль процесі успішного управління всіма видами діяльності грає система інформації, і навіть автоматизація цих процесів. Нині в РСЧС створена і вдосконалюється автоматизована інформаційно- управляюча система (АИУС).

Хоч як би великою була роль системи управління у ефективному функціонуванні РСЧС, вирішальне значення для успіху справи мають сили — ті фахівці та формування, які безпосередньо виконують конкретні практичні завдання. Нині сили РСЧС є складний конгломерат формувань різного статусу, призначень, належності і можливостей. У цьому найближче завдання — впорядкувати їхню поки нестрункі ряди, визначити їх оптимальний склад за призначенням і кількості, зрозуміти професійний рівень, оснастити необхідними технічними коштами Німеччини та майном, забезпечити високу керованість і ефективність действий.

Громадянські формування громадянської оборони, організовувані на позаштатної основі з урахуванням різних виробничо-господарських структур, показали свою недієздатність. Основною причиною цього — незацікавленість людей брати участь у цих формуваннях, а підприємств — організовувати їх. До того в умовах нового господарського механізму, і недержавних форм власності колишній административно-принудительный спосіб формування не срабатывает.

Проте від цієї виду сил, який залучає до лав функціонерів РСЧС дуже багато громадян, передчасно. Тому законодавчо підтверджено їх необходимость.

Основний мірою підвищення дієздатності цивільних формувань ДО можна вважати подальше впровадження стимулів й відповідних пільг для бійців формувань і, які виділяють людей територіальні формування. Це має супроводжуватись законодавчими заходами щодо уточненню правий і обов’язків бійців, командно-начальствующего складу формувань і підприємливості керівництва організацій, установ і будь-яких форм собственности.

Важливою складовою частиною сил РСЧС є війська ДО. У чиїх інтересах РСЧС використовуються вік деяких частин й молдавські підрозділи інженерних і хімічних військ, спеціально призначені вирішення завдань мирного часу. У гарнізонах, де розташовуються військові частини й підрозділи мали бути зацікавленими розроблено якісні плани взаємодії цих сил на силі Громадянської оборони на цій території. І це турбота над малою мірою органів управління ГО.

Найважливішим елементом сил РСЧС, здійснюють аварійно-рятувальні і інші термінові роботи у ході ліквідації надзвичайних ситуацій є професійні протипожежні частини, і навіть аварійно-рятувальні і аварийно-восстановительные формування міністерств та, організацій і. Вона має різну приналежність і націлені згідно зі своїми призначенням рішення відповідних професійних задач.

Ті, що країни процеси позначилися на стані професійних аварійно-рятувальних формувань. Примат сьогохвилинної економічної доцільності призводить до скорочення значної кількості та зниження обсягів закупівель необхідного устаткування й спорядження. Штати багатьох формувань укомплектовані в повному обсязі. Ослаблене увагу до підготовки і перепідготовки разведчиков-первопроходцев («сталкерів»), забезпечення готовності формирований.

Актуальними залишаються проблеми обробки порядку взаємодії формувань, їх технічного обладнання і вдосконалення кваліфікаційних вимог, розробка міжгалузевих програм їх подготовки.

Нині поважним є факт створення кожної республіці, краї й області мобільного аварійно-рятувального загону, є основними оперативно-тактичними ланками РСЧС. Ці загони безпосередньо підпорядковуються органів управління відповідних адміністрацій, то є є територіальними формуваннями, мають високу готовність. Підрозділи загону мали бути зацікавленими штатними, формуватися фахівцями- професіоналами, нести цілодобове чергування. Вони повинні бути підготовлені до ведення всіх видів робіт, за можливих НС, навчені оснащені за останнім словом науку й техніки. З регіональної потуги та технологічної специфіки, вони також можна певної міри специализированы.

Як відомо, під час переходу країни на шлях стійкого і стабільного соціально-економічного розвитку дуже важливого значення набуває вироблення правильної стратегії цілеспрямованого управління техногенними, природними і екологічними ризиками та його зниження до прийнятних науково обгрунтованих уровней.

Нині робляться лише перші кроки з розробки такий стратегії, формулюються її концептуальні засади (завдання й принципи державної стратегії європейської зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуаций).

Функціональні завдання управлінню ризиками, реалізовані на територіальному і місцевому рівнях в суб'єктів РФ, зводяться к: :

— аналізові досягнень і комплексної оцінці ризиків, побудові карт полів потенційних небезпек і ризику для територій республік, країв, областей і регионов;

— з розробки й реалізації системи заходів і безкомпромісність дій із запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і пом’якшенню їх последствий;

— адекватному реагування виникнення небезпек, виробленні і прийняттю науково обгрунтованих і виправданих з соціально-економічної точки зору рішень щодо управлінню техногенними, природними і екологічними рисками.

Функціональні завдання, розв’язувані на объектовом рівні управління ризиками, пов’язані з аналізом і оцінкою рівнів ризику на певних об'єктах, і навіть попередженням і ліквідацією наслідків аварій, катастроф, небезпечних природних явищ, екологічного лиха і т.п.

І на цій ієрархічної щаблі управління під час аналізу й оцінки техногенного ризику визначаються ймовірності виникнення та розвитку аварій і катастроф, умови формування вражаючих чинників, і навіть математичне очікування шкоди (загибелі людей, руйнацій, матеріальних втрат перезимувало і т.д.), обумовленого впливом вражаючих факторов.

Аналіз і - оцінка природного ризику передбачає розрахунок ймовірностей виникнення та розвитку небезпечних природних явищ і стихійних лих, а також математичного очікування виникає в такому разі безпосереднього ущерба.

До функціональних завдань для аналізованого управління також входить розробка та реалізація адекватних заходів для зниження ризиків і зменшенню ущерба.

Важливим засобом підвищення ефективності всієї системи управління є зростання рівня підготовки керівних працівників, фахівців РСЧС, особового складу аварійно-рятувальних формувань і дуже якісне навчання населения.

У складі РСЧС створена і продовжує розвиватися система підготовки громадян країни — до дій у надзвичайних ситуациях.

Бо у неї входять елементи різної відомчої і територіальну приналежність, нею дуже актуальна проблема організаційного й методичного єдності. Важливу роль забезпеченні такого єдності грає атестаційна комиссия.

У результаті повинні домогтися, щоб кожна гілка трьох категорій громадян — населення, не зайняте у сфері виробництва та забезпечення, посадові особи, за необхідності що у рішенні завдань РСЧС в своєї сфері, і, нарешті, фахівці РСЧС — пройшли повний, відповідний кожної категорії, цикл подготовки.

З, А До Л Ю Ч Є М І Е

Проблема запобігання виникнення катастроф, пом’якшення їх наслідків та ліквідації дуже актуальна сьогодні лише Росії, але для всього людства. Це пов’язано з щорічним збільшенням кількості, масштабів катастроф, зростанням людських і матеріальних втрат, що несе людство, що стримує розвиток цивілізації, а окремих випадках ставить під загрозу існування человечества.

Тому сучасна розуміння безпеки громадян значно розширилося і включає надійне уявлення необхідних їм умов життя, розвитку та самовираження, гарантій цивільних правий і соціальної защищенности.

Як свідчить аналіз, забезпечення безпеки в НС то, можливо здійснено різними шляхами. Найефективніший із них — зниження ймовірності виникнення, зменшення можливих масштабів та тяжкості наслідків аварій, природних і природно-техногенних катастроф шляхом на потенційні джерела опасности.

Захистити населення від поразки при аваріях, катастрофах годі й лише впливаючи на джерела небезпеки, а й шляхом раціонального розміщення потенциально-опасных та інших виробництв, і навіть шляхом чіткої планування і забудови міст та інших населених пунктов.

На певному рівні управління зусиллями людини, громади, держави, світової спільноти запобігти виникаючі катастрофи чи пом’якшити їх наслідки, здійснити ліквідацію останніх. У напрямі пророблена значна робота як, і у країнах країн світу, створено необхідне правового поля в цієї области.

Ми мають бути впевнені у цьому, що подальший науковий пошук допоможе людству знайти метод вирішити глобальні проблеми, які мають загрозу його існуванню, що управління ризиками катастроф буде постійно совершенствоваться.

Л І Т Є Р, А Т У Р А

1. Шойгу С. К. Катастрофи і держави, М: Энергоатомиздат, 1997 г.

2. Федеральні закони: «Про захист населення і побудову території від НС природного і техногенного характеру» № 68-ФЗ від 21 грудня 1994 г. ;

«Про цивільну оборону» № 28-ФЗ, 1998 г.

3. Положення про Єдиної державної системі запобігання та ліквідації НС, затверджене Постановою Уряди Р Ф № 1113 від 5 листопада 1995 г.

4. Жинкина І.Ю. Стратегія безпеки Росії, проблеми формування понятійного апарату, М.: Російський науковий фонд, 1995 г.

5. Шабров Про. Аналіз систем одразу на порозі ХХI століття: теорія і практика, М. ;

1996 г.

6. Матеріали першої Всеросійської науково-практичній конференції, г.

Суздаль, 25−27 травня 1993 р., М.: ГКЧС Росії, 1993 г.

7. Державний доповідь про стан захисту населення Криму і територій РФ від НС природного і техногенного характеру. М.: МНС Росії, 1995 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою