Контрольная робота з ОБЖ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Безпека життєдіяльності


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Питання 23. Надзвичайні ситуації. Їх класифікація і характеристика 2 Питання 34. Вплив шуму й інфразвуку на організм людини 5 Завдання 62 11 Завдання 72 12 Завдання 88 13 Література 16

Вопрос 23. Надзвичайні ситуації. Їх класифікація і характеристика

За характером джерела надзвичайні ситуації діляться на техногенні і природные.

НС техногенного характеру, які можуть виникнути у час — це промислові аварії з викидом небезпечних отруйних хімічних речовин (ОХВ); пожежі і вибухи, аварії на транспорті: залізничному, автомобільному, морському і річковому, соціальній та метрополітені (Додаток 1).

Класифікація природних НС приведено в Додатку 2/.

Залежно від масштабу, надзвичайні події (ПП) діляться на аварії, у яких спостерігаються руйнації технічних систем, споруд, транспортних засобів, але немає людських жертв, і катастрофи, у яких утворилася не так лише руїна тих матеріальних цінностей, а й загибель людей.

Для встановлення єдиного підходу до оцінювання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, визначення меж зон надзвичайних ситуацій та адекватної реагування ними, відповідно до Федеральним законом «Про захист населення і побудову територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру», розроблена наступна класифікація надзвичайних ситуаций:

— локальные

— местные

— территориальные

— региональные

— федеральные

— трансграничные

Надзвичайні ситуації класифікуються залежно кількості людей, потерпілих у цих ситуаціях, у яких виявилися порушено умови життєдіяльності, від розміру матеріальних збитків, і навіть кордону зон поширення вражаючих чинників надзвичайної ситуации.

До локальної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало трохи більше 10 людина, або порушено умови життєдіяльності не понад сто людина, або матеріальні збитки склали трохи більше 1 тис. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі території об'єкта виробничого чи соціального назначения.

Ліквідація локальної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами підприємств, установ і закупівельних організацій незалежно від своїх організаційно-правовою формы.

До місцевої належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 10, але з понад 50 відсотків людина, або порушено умови життєдіяльності понад 100, але з більш 300 людина, або матеріальний збитки становить понад 1 тис., але з понад п’ять тис. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі назви населеного пункту, міста, района.

Ліквідація місцевої надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів місцевого самоуправления.

До територіальної належить надзвичайна ситуація, внаслідок якої постраждало понад 50, але з більш 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 300, але з більш 500 людина, або матеріальний збитки становить понад 5 тис., але з більш 0,5 млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації теж не виходить межі суб'єкта Російської Федерации.

Ліквідація територіальної надзвичайної ситуації здійснюється силами і коштами органів виконавчої суб'єкта Російської Федерации.

До регіональної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 50, але з більш 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 500, але з понад тисячу людина, або матеріальний збитки становить понад 0,5 млн., але з понад п’ять млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації охоплює територію двох суб'єктів Російської Федерации.

Ліквідація регіональної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, опинилися у зоні надзвичайної ситуации.

До федеральної належить надзвичайна ситуація, у яких постраждало понад 500 людина, або порушено умови життєдіяльності понад 1000, або матеріальним збиткам становить понад 5 млн., мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації виходить поза межі двох суб'єктів Російської Федерации.

Ліквідація федеральної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, опинилися у зоні надзвичайної ситуации.

До транскордонною належить надзвичайна ситуація, вражаючі чинники якої за межі Російської Федерації, або надзвичайна ситуація, яка відбулася і зачіпає територію Російської Федерации.

Ліквідація транскордонною надзвичайної ситуації здійснюється за рішенню Уряди Російської Федерації відповідно до нормами міжнародного правничий та міжнародними договорами Російської Федерации.

До ліквідації надзвичайних ситуацій можуть залучатися Війська громадянської оборони Російської Федерації, Збройні сили Російської Федерації, інші війська та військові формування відповідно до законодавством Російської Федерации.

Питання 34. Вплив шуму й інфразвуку на організм человека

Шум — безладне поєднання різних за силі, і частоті звуків; здатний надавати несприятливий вплив на організм. Джерелом шуму є будь-який процес, викликає місцеве зміна тиску, або механічні коливання твердих, рідких чи газоподібних середовищах. Дія його за організм людини пов’язано переважно із застосуванням нового, високопродуктивного устаткування, з механізацією і автоматизацією трудових процесів: переходом великі швидкості при експлуатації різних верстатів і агрегатів. Джерелами шуму може бути двигуни, насоси, компресори, турбіни, пневматичні і електричні інструменти, молоти, дробарки, верстати, центрифуги, бункери й інші установки, мають рухомі деталі. З іншого боку, останніми роками у зв’язку з значним розвитком міського транспорту зросла інтенсивність шуму й у побуті, оскільки як несприятливий чинник він придбав велике соціальне значение.

Шум має певну частоту, чи спектр, що виражався в герцах, і інтенсивність — рівень звукового тиску, вимірюваний в децибелах. Для людини область чутних звуків визначається інтервалі від 16 до 20 000 гц. Найбільш чутливий слуховий аналізатор до сприйняття звуків частотою 1000−3000 гц (мовна зона).

Вимірювання, аналіз політики та реєстрація спектра шуму виробляються спеціальними приладами — шумомерами і допоміжними приладами (самописи рівнів шуму, магнітофон, осцилограф, аналізатори статистичного розподілу, дозиметри та інших.). Оскільки вухо менш відчутно до низьким і більше відчутно до найвищих частотах, щоб одержати показань, відповідних сприйняттю людини, в шумомерах використовують систему корректированных частотних характеристик — шкали А, У, З, D і лінійну шкалу, які відрізняються зі сприйняття. У практиці застосовується у основному шкала А.

Нормируемыми параметрами шуму є рівні звукового тиску в октавних шпальтах зі среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 і 8000 гц та еквівалентний (по енергії) рівень звуку в децибелах (шкала А). Допустимі рівні шуму на робочих місць становить відповідно 110, 94, 87, 81, 78, 75, 73 дБ, а, по шкалою, А — 80 дБ.

Шум — одне з найбільш поширених несприятливих фізичних чинників довкілля, які одержують важливе социально-гигиеническое значення, у зв’язку з урбанізацією, і навіть механізацією і автоматизацією технологічних процесів, подальшим розвитком дизелебудування, реактивної авіації, транспорту. Наприклад, під час запуску реактивних двигунів літаків рівень шуму коштує від 120 до 140 дБ при клепці і рубанні листової сталі - від 118 до 130 дБ, роботі деревообробних станков-от 100 до 120 дБ, ткацьких станков-до 105 дБ; побутової шум, пов’язані з життєдіяльністю людей, становить 45−60 дБ.

Для гігієнічної оцінки шум поділяють: характером спектра — на широкосмуговий з безперервним спектром шириною більше октави і тональний, в спектрі якого є дискретні тону; із спектрального складу — на низькочастотний (максимум звуковий енергії посідає частоти нижче 400 гЦ), средне-частотный (максимум звуковий енергії на частотах від 400 до 1000 гЦ) і високочастотний (максимум звуковий енергії на частотах вище 1000 гЦ); по тимчасовим характеристикам — на постійний (рівень звуку змінюється у часі але як п’ять Дб — за шкалою А) і непостоянный.

До мінливому галасу ставляться коливний шум, у якому рівень звуку безупинно змінюється у часі; переривчастий шум (рівень звуку постійний протягом інтервалу тривалістю 1 сек, и більш); імпульсний шум, що з однієї чи кількох звукових сигналів тривалістю менш 1 сек.

Механізм дії шуму на організм складний й не дуже вивчений. Коли йдеться про який вплив шуму, то зазвичай основну увагу приділяють стану органу слуху, оскільки слуховий аналізатор насамперед сприймає звукові вагання і влучання в нього є адекватним дії шуму на організм. Поруч із органом слуху сприйняття звукових коливань частково може здійснюватись і через шкірний покрив рецепторами вібраційної чутливості. Є спостереження, що, позбавлені слуху, при дотику до джерел, генеруючим звуки, як відчувають останні, а й можуть оцінювати звукові сигнали певного характера.

Можливість сприйняття й оцінки звукових коливань рецепторами вібраційної чутливості шкіри пояснюється лише тим, що у ранніх етапах розвитку організму здійснювали функцію органу слуху. Надалі, в процесі еволюційного розвитку, з шкірного покриву сформувався більш диференційований орган слуху, що поступово вдосконалювався в реагування на акустичне воздействие.

Зміни, що у органі слуху, деякі дослідники пояснюють травмирующим дією шуму на периферичний відділ слухового аналізатора — внутрішнє вухо. Цим самим зазвичай пояснюють первинну локалізацію поразки у клітинах внутрішньої спіральної борозни і спірального (кортиева) органу. Є думка, що у механізмі дії шуму на орган слуху істотну роль грає перенапруження гальмівного процесу, яке за відсутності достатнього відпочинку призводить до виснаження звуковоспринимающего апарату і переродженню клітин, які входять у його склад. Деякі автори схильні вважати, що тривалий вплив шуму викликає стійкі порушення у системі кровопостачання внутрішнього вуха, які є безпосередньою причиною наступних змін — у лабіринтової рідини і дегенеративних процесів в чутливих елементах спірального органа.

У патогенезі професійного поразки органу слуху не можна виключити роль ЦНС. Патологічні зміни, що розвиваються в нервовому апараті равлики якщо вплив інтенсивного шуму, в значною мірою обумовлені перевтомою коркових слухових центров.

Механізм професійного зниження слуху зумовлений змінами деяких біохімічних процесів. Так, гистохимические дослідження спірального органу в піддослідних тварин, утримуваних у умовах впливу шуму, дозволили знайти зміни змісту глікогену, нуклеїнових кислот, лужної і кислої фосфатаз, бурштинової дегидрогеназы і холинэстеразы. Наведені відомості не повністю розкривають механізм дії шуму на орган слуху. Очевидно, кожен із зазначених моментів має певний значення певному з етапів поразки слуху в результаті шума.

Виникнення неадекватних змін у відповідь вплив шуму зумовлено великими анатомо-фізіологічними зв’язками слухового аналізатора з різними відділеннями нервової системи. Акустичний подразник, діючи через рецепторный апарат слухового аналізатора, викликає рефлекторні зрушення у функціях як його коркового відділу, але та інших органов.

Розглянемо тепер вплив инфразвука.

Довжина інфразвуковий хвилі дуже висока (на частоті 3.5 гц вона дорівнює 100 метрів), насичення тканини тіла також велике. Фігурально кажучи, людина чує інфразвук всім тілом. Які ж неприємності може заподіяти проникший в тіло инфразвук?

Досить ефективно, себто впливу людини, залучення механічного резонансу пружних коливань з частотами нижче 16 гц, зазвичай несприйманими на слух. Найнебезпечнішим тут вважається проміжок від 6 до 9 гц. Значні психотронні ефекти найсильніше выказываются на частоті 7 гц, співзвучною альфаритму природних коливань мозку, причому будь-яка розумова робота у цьому випадку робиться неможливою, бо, що ось-ось розірветься на дрібні осколки. Звук малої інтенсивності викликає нудоту і дзенькіт в вухах, і навіть погіршення зору підсвідомий страх. Звук середньої інтенсивності засмучує органи травлення і мозок, породжуючи параліч, загальну слабкість, інколи ж сліпоту. Пружний потужний інфразвук здатний зашкодити, і навіть цілком зупинити серце. Зазвичай неприємні відчуття починаються зі 120 дБ напруженості, травмуючі - зі 130 дБ. Инфрачастоты близько 12-ї гц попри силу в 85−110 дБ, наводять напади морської хвороби та запаморочення, а коливання частотою 15−18 гц за тієї ж інтенсивності вселяють почуття занепокоєння, невпевненості та, нарешті, панічний страх перед [6, 138−140].

На початку 50-х років французький дослідник Гавро, вивчав вплив інфразвуку на організм людини, встановив, що з коливаннях порядку 6 гц у добровольців, брали участь у дослідах складається враження втоми, потім занепокоєння, переходить у підсвідомий жах. На думку Гавро, при 7 гц може бути параліч серця й нервової системи [8, 2].

Ритми характерні більшість систем організму людини лежать у инфразвуковом диапазоне:

— скорочення серця 1−2 Гц

— дельта-ритм мозку (стан сну) 0,5−3,5 Гц

— альфа-ритм мозку (стан спокою) 8−13 Гц

— бета-ритм мозку (розумова робота) 14−35 гц [6,138 ].

Внутрішні органи вібрують також із инфразвуковыми частотами. У инфразвуковом діапазоні перебуває ритм кишечника.

Медики зауважили небезпечний резонанс черевної порожнини, має місце при коливаннях із частотою 4−8 гц. Спробували стягати (спочатку на моделі) область живота ременями. Частоти резонансу кілька підвищилися, проте фізіологічне вплив інфразвуку не ослабилось.

Легкі і серце, як всякі об'ємні резонуючі системи, також схильні до інтенсивних коливань при збігу частот їх резонансов з частотою інфразвуку. Найменше опір инфразвуку надають стінки легких, що наприкінці кінців може викликати їх повреждение.

Мозок. Тут картина взаємодії з інфразвуком особливо складна. Невеликий групі піддослідних запропонували вирішити нескладні завдання спочатку при вплив шуму із частотою нижче 15 гц та рівнем приблизно 115 дБ, потім при дії алкоголю і, нарешті, при дії обох чинників одночасно. Була встановлено аналогія на людини алкоголю і инфразвукового опромінення. При одночасному вплив цих факторів ефект підсилювався, спроможність до найпростішої розумової роботі помітно ухудшалась.

За інших дослідах було встановлено, як і мозок може резонувати на певних частотах. Крім резонансу мозку як упругоинерционного тіла виявилася можливість «перехресного» ефекту резонансу інфразвуку з частотою (- і (- хвиль, що у мозку кожної людини. Ці біологічні хвилі чітко виявляються на енцефалограмах, за їхніми характеру лікарі судять про те чи інших захворюваннях мозку. Висловлено те, що випадкова стимуляція биоволн инфрозвуком відповідної частоти впливає фізіологічне стан мозга.

Кровоносні судини. Тут є певні статистичні дані. У дослідах французьких акустиков і фізіологів 42 молодих людини у перебігу 50 хвилин зазнали впливу інфразвуку із частотою 7.5 гц та рівнем 130 дБ. В усіх испытуемах виникло помітне збільшення нижньої межі артеріального тиску. При вплив інфразвуку фіксувалися зміни ритму серцевих скорочень й дихання, ослаблення функцій зору слуху, підвищена стомлюваність та інші нарушения.

Завдання 62

P.S = 100 м² Ре (ф) = 4800 Вт n = 3 ед.

(н (е) = 1/6 (н (и) = 25 Вт/м2 S0 = 6 м²

h = 3 м hз = 1 м

Решение

Сумарна фактична площа вікон: S0(() = S0 · n = 6 · 3

= 18 м²

2) Потрібна площа світловий поверхности:

S0(n) = P. S · (н (е) = 100 · 1/6 = 16,667 м²

3) Відхилення сумарною фактичної світловий поверхні від потребной: (S0 = S0(n) — S0(() = 16,667 — 18 = -1,333 м²

((S0 = (S0 / S0(n) · 100% = -1,333 / 16,667 · 100% = -8%

4) Потрібна сумарна потужність светильника:

Ре (n) = P. S · (н (и) · (h — 1) = 100 · 25 · (3 — 1) = 5 000 Вт

5) Відхилення фактичної сумарною потужності світильників, встановлених у торгівельному залі, від потребной:

(Ре (n) = Ре (n) — Ре (ф) = 5 000 — 4 800 = 200 Вт

Результати підрахунків потреби у природному і штучному висвітленні у торгівельному підприємстві студентові оформимо як таблицы:

|Торгова|Нормативные|Потребная |Фактическая|Отклонение | |я |коефіцієнт| | | | |площадь|ы | | | | |магазин|освещенност| | | | |а, м2 |і | | | | | | |Площа|Сумма|Площ|Мощно|Естественной |Потужності | | | |дь |рная |адь |сть |світловий |мистецтві| | | |свето|мощно|свет|устан|поверхности, м2 |н-ных | | | |виття |сть |овой|овлен| |светильни| | | |повер|свети|пове|ных | |ков | | | |хност|льник|рхно|свети| | | | | |і, м2|ов, |сти,|льник| | | | | | |Вт |м2 |вв, | | | | | | | | |Вт | | | |181,82 |550 |731,82 |

Завдання 88

Таблиця 1. Вихідні данные

|№ |Найменування показника |Найменування району | |п/п | | | | | |А |Б |У |Р | |1 |Викид шкідливі речовини, т/км2 |0,6 |1,4 |0,8 |0,9 | |2 |Скидання стічні води, млн. м3 |5,3 |8,7 |9,2 |6,4 | |3 |Викид шкідливі речовини на свою душу |20,7 |17,4 |21,6 |19,5 | | |населення, т/чел | | | | |

Таблиця 2. Нормовані значення показників |№ |Найменування показника |Найменування району | |п/п | | | | | |А |Б |У |Р | |1 |Викид шкідливі речовини, т/км2 |0 |1 |0,25 |0,375 | |2 |Скидання стічні води, млн. м3 |0 |0,872 |1 |0,282 | |3 |Викид шкідливі речовини на свою душу |0,214 |0 |1 |0,5 | | |населення, т/чел | | | | |

Таблиця 3. Показники викиду шкідливих речовина на 1 м² |Район |А |Б |У |Р | |А |0 |1,0 |0,25 |0,375 | |Б |-1,0 |0,0 |-0,75 |-0,625 | |У |-0,25 |0,75 |0,0 |0,125 | |Р |-0,375 |0,625 |-0,125 |0,0 |

Таблиця 4. Показники скидання стічних вод мовби |Район |А |Б |У |Р | |А |0 |0,872 |1,0 |0,282 | |Б |-0,872 |0 |0,128 |-0,59 | |У |-1,0 |-0,128 |0 |-0,718 | |Р |-0,282 |0,59 |0,718 |0 |

Таблиця 5. Показники викиду шкідливі речовини душу населення |Район |А |Б |У |Р | |А |0 |-0,214 |0,786 |0,286 | |Б |0,214 |0 |1,0 |0,5 | |У |-0,786 |-1,0 |0 |-0,5 | |Р |-0,286 |-0,5 |0,5 |0 |

Сумарна оцінка екологічного стану районів за трьома показниками представленій у табл. 6.

Таблиця 6. Сумарна оцінка районів за трьома показниками |Район |А |Б |У |Р |Разом | |А |0 |1,658 |2,036 |0,943 |4,637 | |Б |-1,658 |0 |0,378 |-0,715 |-1,995 | |У |-2,036 |-0,378 |0 |-1,093 |-3,507 | |Р |-0,943 |0,715 |1,093 |0 |0,865 |

Перетворимо дані до неотрицательному виду:

— для отриманих значений

4,637 + 3,507 = 8,144 (район А)

-1,995 + 3,507 = 1,512 (район Б)

-3,507 + 3,507 = 0 (район В)

0,865 + 3,507 = 4,372 (район Г)

— до виміру за шкалою від 0 до 100% оцінка району А: 100% оцінка району Б: 18,6% оцінка району У: 0% оцінка району Р: 53,7%

[pic]

Серед аналізованих адміністративних районів найбільш чистим по екологічному стану є район У, а район, А — найбільш забрудненим. Проміжна ситуація — в адміністративних районах Р і Б, відповідно 53,7% і 18,6%.

Отже, район Б вважається більш несприятливим з погляду екологічного стану проти районом У. Необхідно посилити контролю над викидом шкідливих речовин у районі Б і тоді її екологічне стан буде набагато краще. Чим району В.

1. Надзвичайні ситуації та захист від нього. / сост. О. Бондаренко. Москва, 1998 г.

2. Надзвичайні ситуації. // Енергія: економіка, техніка, екологія, 2000 р. № 1, стор. 48−50

3. Надзвичайні ситуації. // Енергія: економіка, техніка, екологія, 1999 р. № 2, стор. 52−54

4. Проблеми безпеки при НС, 1999 р. № 9 стор. 140−145

5. Артамонова В. Г., Шаталов М. М. Професійні хвороби. — М., 1996

6. Андреева-Галанина Е.Ц. та інших. Шум і шумове хвороба. — Ленінград, 1972

7. Суворов Г. А., Лихницкий А. М. Імпульсний гомін лісу і його впливом геть організм людини. — Ленінград, 1975

Додаток 1

Класифікація техногенних ЧС

Додаток 2

Класифікація природних ЧС

-----------------------

ЧС

РОО (радіаційно небезпечні объекты)

Гидротехни-ческие сооружения

ХОО (хімічно небезпечні объекты)

Пожаро- і вибухонебезпечні объекты

Об'єкти комунального хозяйства

Газо-, нафто-, аммиако-, продуктопроводы

Транспорт

ЧС

Геологические

Метеорологические

Гидрологические

Пожары

Масові заболевания

Землетрясения інтенсивність — по 12 бальн. шкалою Ріхтера > 7 балів — руйнівні; > 5 балів — опасные

Сель гірський грязьовий потік V=2,5 — 10 м/c

Зсуви усунення земляних мас зі схилів на 20 более

Лавины

обвал маси снігу V > 7 м/с

Урагани тайфуни циклоны

V= 30−40 м/с

Шторм

V= 20−30 м/с

Смерч обертався стовп повітря діаметром 10 — 100 м

Буря

Повені тимчасове затоплення суші водою. Параметри: глибина потоку (h зат., м); найбільша швидкість течії (V макр. зат., м/с)

Лісові: Низові: V=0,1−1 км/год Верхові: V=3−10 км/год Степные:

У сухе сезон V=20−30 км/ч

Інфекційні захворювання людей: чума, холера, сибірка, гепатит Б, У, СПИД

Эпизототии інфекційних захворювань тварин: сибірка, КЧС

(класична чума свиней), туберкулез

Причины

Причины

Стрімкі опади, інтенсивні танення снега

Нагонные вітри в гирла рек

Підводні землетрусу, викликають гігантські хвилі - цунами

10% стихия

90% человек

Эпифототии Захворювання лісу й до рослин: метелик, сарана, колорадський жук

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою