Криминально-процессуальное це право України (Контрольная)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Юридичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Київський інститут внутрішніх дел

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РАБОТА

Предмет: Криминально-процессуальное право Украины

Тема: № 1

Преподаватель: Карецкий Віктор Николаевич

Студента 42 групи, IV курсу факультету госпрозрахункової заочній форми обучения

Малік Андрія Игоревича

№ залікової книжки 3Х-95/311 №________________

дом. адресу: 252 151 Киев-151 Михайликова 2−38 тіл. (044) 271−22−84

Київ 1998 г.

Вопросы.

1. Дати визначення поняття кримінального процесу, його завданням й місцю боротьби з преступностью.

2. Визначити завдання й значення стадії порушення кримінального дела.

3. Задача.

Терещенко, який обвинувачувався в навмисному убивстві своїй матері, скоєному з особливою жорстокістю, під час попереднього слідства двічі подавав з ім'ям прокурора заяву, у якому не цурався послуг адвокат і повідомляв, що захисник йому потрібен і стадії пред’явлення обвинувачення, ні за ознайомлення з матеріалами справи. Йшлося про адвоката, угоди з яким уклали родичі обвиняемого.

Слідчий своєю постановою прийняв відмова Терещенко від защитника.

Оцініть законність рішення следователя.

1. Визначення будь-якої наукової поняття постає як мисленне відображення речей у тому істотних ознаках, ознаках, які б вкрай необхідні і вистачає здобуття права з допомогою відрізнити даний предмет від усіх других.

Щоб відповісти питанням поняття кримінального процесу необхідно з’ясувати такі суттєві ознаки як суб'єкти, мета, завдання, сутність, зміст, структуру і форму кримінального процесу. Сукупність знань про ці ознаках дасть нам повне уявлення про кримінальному процессе.

Мета — це ідеальна модель бажаного результату, чи до чому прагне суб'єкт. Виходячи з цього, мета кримінального процесу можна з’ясувати, як захист правий і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави від злочинних зазіхань, забезпечення законності та справедливості яких при здійсненні правосудия.

Дорогою до досягнення даної мети суб'єктам процесу, з кожної з його стадій доведеться вирішувати ряд конкретних завдань. Ці завдання нормативно закріплені та зберігають у Кримінально-процесуальному кодексі України (ст. 2, 22, 23, 29):

. швидке і повний розкриття злочинів, викриття винних й забезпечення правильного застосування Закону те щоб кожен, хто зробив злочин, був притягнутий до відповідальності держави і жоден невинний ні наказан;

. всебічне, цілковите дерегулювання та розгляд обставин справи, виявлення як тими обставинами, які викривають, і тих, які виправдовують обвинувачуваного, і навіть обставини, що пом’якшують чи обтяжливі його ответственность;

. виявлення й усунення про причини і умов преступления;

. відшкодування матеріальної збитків та іншого шкоди, заподіяної преступлением.

Сутність кримінального процесу проявляється у його спрямованості на захист суспільного телебачення і державних устроїв, правий і законних інтересів громадян, і юридичних осіб злочинних зазіхань. У цьому сенсі кримінальний процес носить правоохоронний характер. Разом про те, кримінальний процес — це активна діяльність із попередження і викоріненню преступлений.

Зміст кримінального процесу становить наділена до форми правових відносин діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду, і навіть інших учасників процесу, спрямовану рішення названих завдань у сфері боротьби з преступностью.

Кримінальний процес є єдність забезпечення і форми: змістом кримінального процесу є криминально-процессуальная діяльність, а внутрішньої формою його — криминально-процессуальные відносини. Зовнішньої формою кримінального процесу служить встановлений законом порядок виробництва всієї системи процесуальних действий.

Кримінальний процес не вичерпується системою дій органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду, вкладених у вирішення завдань кримінально-процесуального производства.

У кримінальному процесі можна назвати три основних элемента:

. криминально-процессуальное право, тобто, яка регламентує криминально-процессуальную деятельность;

. засновану на законі та інших нормах процесуального права діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суда;

. правовідносини учасників процесса.

Ці елементи співвідносяться друг з одним ніж формою і змістом. Криминально-процессуальное право є закріплену у законі і забезпечуваний державним примусом, тобто зведену в волю держави типову модель діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду з встановленню об'єктивної істини, розгляду і вирішенню кримінальних справ. Криминально-процессуальные відносини є правову форму діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду, а ця діяльність є зміст криминально-процессуальных отношений.

Криминально-процессуальные відносини — це, по-перше, правовідносини між органом дізнання, обличчям, проводять дізнання, слідчим, прокурором і судом; по-друге, це правовідносини зазначених суб'єктів процесу з потерпілими, підозрюваним, обвинувачуваним й іншими учасниками процесу, і навіть правовідносини цих учасників між собой.

Кримінальний процес — це яка регламентує реалізацію кримінального закону галузь права, і навіть джерело якої в ньому, наділена до форми правових відносин також здійснювана у встановленому законом порядку діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду, і навіть інших, спрямовану швидке і повний розкриття злочинів, викриття винних; встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, захист суспільства і громадян злочинних зазіхань і здійснення правосудия.

Окремі напрями криминально-процессуальной діяльності називаються криминально-процессуальными функціями. Функція — це характерний рід діяльності, роль, призначення. У кримінальному процесі очевидна п’ять основних функцій: розслідування, нагляд, обвинувачення, захист, правосуддя. Розслідування спрямоване встановлення істини, нагляд — на дотримання законності, обвинувачення — на публічне викриття якого у скоєнні злочину. Захист — система дій, вкладених у спростування обвинувачення, виявлення сумнівів щодо обгрунтованості обвинувачення, даних, вказують на невинність звинувачуваного чи на пом’якшувальні його провину обставини. Функція правосуддя спрямовано всебічне дослідження всі обставини справи, публічне дослідження доказів, доказів обвинувачення й захисту, встановлення об'єктивної істини, законне і справедливе дозвіл справи з существу.

2. Порушення кримінальної справи — це акт застосування процесуального права, відкриває загальну можливість всіх без винятку слідчих діянь П. Лазаренка та застосування заходів принуждения.

Стадія порушення кримінальної справи — це початкова стадія кримінального процесу, утримання утворює діяльність із прийому, розгляду, перевірки й вирішенню заяв і коментарів повідомлень про злочини, виявлення наявності або відсутність підстав до порушення кримінального дела.

Кримінальний процес починається моменту винесення уповноваженим те що суб'єктом кримінального процесу заяви чи повідомлення про злочині, явки з повинною та безпосереднього виявлення ознак злочину. Названі повідомлення про злочини служать юридичними фактами, породжують криминально-процессуальные правовідносини, дають початок кримінальному процесу та її першої стадії - стадії порушення кримінального дела.

Відповідно до ст. 4 Кримінально-процесуального кодексу суд, слідчий, органом дізнання, прокурор зобов’язані не більше своєї компетенції порушити кримінальне залежить від кожному конкретному випадку виявлення ознак злочину. З огляду на ст. 97 КПК України названі суб'єкти процесу зобов’язані приймати заяви та шляхів сполучення про скоєних чи подготовляемых злочинах, зокрема і у справах, їм неподведомственным.

Завданнями стадії порушення кримінальної справи є: прийом, реєстрація, розгляд, перевірка і дозвіл заяв і коментарів повідомлень про злочинах, виявлення й попередження злочинів. Засобами рішення з завдань виступають процесуальні дії з отриманню доказів і захисту і законних інтересів громадян, і юридичних: огляд місця події, отримання пояснень від громадян, витребовування й одержання представлених предметів та інших документів, і навіть ревізія, контрольна закупівля і оперативно-пошукові действия.

Підсумкові рішення стадії порушення кримінальної справи: про порушення справи; про відмову у порушенні дела.

Бистре і всебічне розгляд заяв і коментарів повідомлень про злочинах створює оптимальні умови на вирішення слідчим завдання встановлення об'єктивної істини і забезпечення захисту прав громадян, і організацій. Невчасне порушення кримінальної справи цих умов ухудшает.

Завдання. Слідчий, прийнявши відмова громадянина Терещенко від послуг захисника, надійшов незаконно. Зокрема, порушив п. 4 год. 3 ст. 46 КПК України, у якому ясно говориться, що від захисника може бути прийнято, якщо санкція статті, через яку кваліфікується злочин, передбачає смертну казнь.

28. 11. 98 ___________________Малік А.И.

«Криминально-процессуальный кодекс України» Науково-практичний коментар. До., Юринком Інтер, 1997 г.

В.М. Тертышник «Кримінальний процес» Харків РИФ «Арсис, ЛТД» 1997 г.

І.В. Степанов «Кримінальний процес та її стадії» До., «Терра» 1996 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою