Дело провадження з охорони праці у створенні

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Безпека життєдіяльності


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Делопроизводство з охорони праці организации

Федеральный закон від 17. 07. 99 № 181-ФЗ «Про основи охорони праці Російської Федерації «обов'язки щодо забезпечення безпечних умов праці організації покладає на роботодавця.

В відповідності зі ст. 143 КК РФ порушенні правил техніки безпеки чи інших правил охорони праці, досконале обличчям, у якому лежали обов’язки по дотриманню цих правил, якщо це спричинило заподіяння необережно важкого чи середньої важкості шкоди здоров’ю людини, карається штрафом у вигляді від 200 до 500 мінімальних розмірів оплати праці, або у вигляді зарплати чи іншого доходу засудженого у період від двох до п’яти місяців, або виправними роботами терміном до два роки, або позбавленням свободи терміном до два роки.

То ж діяння, що спричинило необережно смерть людини, карається позбавленням свободи терміном до п’яти років із позбавленням право обіймати певне місце праці чи займатися певною діяльністю терміном у три роки чи ні токового.

К жалю, роботодавці дізнаються чи згадують регулярно про цьому буде лише тоді, коли зі своїми працівником відбувається нещасний випадок з виробництва чи починається перевірка контролюючих органів. Тоді «піднімається на ноги» служба охорони праці, а за відсутності такою — юридична і кадрова служба.

Наличие і своєчасне пред’явлення необхідні документи з охорони роботи в що свідчить визначає хід розслідування від нещасного випадку з виробництва чи виведення проведеної проверки.

Пример типового розпорядження (вилучення), виданого державним інспектором праці на одній із організацій, приведено нижче.

1.В відповідності зі ст. 20, 24, 25 Федерального закону від 17. 07. 99 № 181-ФЗ «Про засадах охорони праці Російської Федерації», Положенням про федеральної інспекції праці, утв. Постановою Уряди Р Ф від 28. 01. 00 № 78, зобов’язую прийняти такі заходи для усунення порушень законодавства про праці і охорони труда:

— розробити і затвердити програму проведення вступного инструктажа

для всіх знову прийнятих на работу;

завести журнал реєстрації вступного инструктажа;

провести навчання й перевірку знань з охорони праці керівників держави і специалистов;

организовать проведення первинного інструктажу робочому місці, і навіть повторного, позапланового, цільового);

пересмотреть існуючі режими та розробити відсутні інструкції з охорони праці в все професії та види робіт, наявні на предприятии;

создать службу охорони праці, або запровадити посада спеціаліста з охорони праці, має відповідну підготовку чи досвід в цій области;

завести журнал реєстрації нещасних випадків на производстве;

привести робочі місця користувачів видеодисплейными терміналами ПЕОМ відповідно до вимогою СанПіН 2.2.2. 542−96, зокрема. заборонити розташування робочих місць із ВДТ і ПЕОМ для користувачів в підвальному помещении;

приказами підприємством призначити осіб: відповідального за організацію навантажувально-розвантажувальних робіт, відповідального за электрохозяйство;

оборудовать роздягальню для сотрудников;

составить перелік робочих місць і будь-яких професій, потребують присвоєння першої групи з електробезпеки, і започаткувати інструктаж по електробезпеки з наданням першої групи з электробезопасности.

О виконанні розпорядження прошу повідомити письмово вчасно…

Имея на руках подібне розпорядження, грамотний роботодавець підраховує, чиї «послуги» стоять дорожче — інженера з охорони праці, або слідчих органів, прокуратури й адвоката, якщо відбудеться нещасний случай.

2. Если у створенні хто б займається охороною праці, те з чого слід начать?

Естественно, якщо йдеться службу персоналу (служба кадрів), то починати треба з процесу прийняття працівника до організації. Важливо з’ясувати, яку спільний державний та спеціальну підготовку має цей працівник. Натомість, працівник може бути ознайомлений з поручаемой йому роботою та умовами праці. Якщо виконання роботи необхідно знання спеціальних вимог безпеки праці, то що надходить повинен пред’явити відповідних документів, наприклад на право управління машини чи виробництва робіт, яких пред’являються додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці.

В організації необхідно укласти перелік робіт і будь-яких професій, яких пред’являються додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці. Перелік складається з урахуванням галузевої нормативно-технічної документації і з огляду на вимоги нормативних правових актів, містять державні вимоги охорони праці. Цей перелік потрібно узгодити з профспілковим комітетом або іншим суб'єктам представницьким органом колективу. Перелік повинен перебуває у відділі персоналу (відділі кадрів) або в фахівця, відповідального оформлення працівників працювати, і навіть з фахівцем з охорони труда.

Кроме цього у організації мають визначити перелік осіб, які за своєї діяльності маємо проходити навчання за охороні труда.

Приказами з організації мають бути призначені особи, відповідальні організацію навантажувально-розвантажувальних робіт, электрохозяйство, і навіть, за необхідності, інші відповідальні лица.

В ст. 10 Федерального закону від 17. 07. 99 № 181-ФЗ «Про основи охорони праці Російської Федерації» зазначено, что:

на важких роботах, і роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці забороняється застосування праці жінок Сінгапуру й осіб молодший вісімнадцяти років, і навіть осіб, яким зазначені роботи протипоказані станом здоровья;

перечни важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і під час яких забороняється застосування праці жінок Сінгапуру й осіб молодший вісімнадцяти років, затверджуються Урядом Р Ф з урахуванням консультацій із загальноросійським об'єднаннями роботодавців, загальноросійськими об'єднаннями професійних спілок.

Работодатель може приймати рішення про застосування праці жінок Сінгапуру й осіб молодший вісімнадцяти років на роботах (професіях, посадах), включених до переліку, за умови створінь безпечних умов праці, підтверджених результатами атестації робочих місць, за позитивного укладанні державної експертизи умов праці та центру госсанэпиднадзора суб'єкта РФ.

Следует особливо наголосити, що постанову Уряди Р Ф від 25. 02. 00 № 162 затверджений перелік важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і під час яких забороняється застосування праці осіб молодший вісімнадцяти років. З цих документів мають у кожної організації, стосовно її особливостям, має бути складено аналогічні переліки, які у відділі персоналу (відділ кадров).

Кроме цього у відділі персоналу (кадри) необхідно мати перелік професій і робіт, на час вступу куди працівник має відбутися медичне огляд. Відповідальність за проходження попередніх при вступі роботу, періодичних медичних оглядів і поза своєчасне проведення профілактичних щеплень працівників несе роботодавець. Огляди і проведення щеплень здійснюються з допомогою його коштів Порядок проведення медичних оглядів регламентуються наказам МОЗ Росії від 10. 12 096 № 045 «Про проведення попередніх і періодичних медичних оглядів работников».

Все нові, до зарахування до штату, повинні відбутися вступний інструктаж по охорони праці (основание-ГОСТ 12. 00. 04−90 ССБТ «Організація навчання безпеки праці. Загальні засади»). Вступний інструктаж здійснює інженер з охорони праці, або обличчя, яким ці обов’язки покладено наказом по организации.

Кроме того, з працівником проводиться первинний інструктаж робочому місці, а наступному — повторні, позапланові інші види інструктажу. Перелік осіб, з якими проводитися ці види інструктажу, стверджується роботодавцем з урахуванням наявних нормативних правових актов.

В цьому разі у створенні мали бути зацікавленими: основні тези вступного інструктажу, журнали реєстрації вступного та інших видів інструктажу. Журнали зберігаються в інженера з охорони праці, або у особи, якому доручене проведення вступного инструктажа.

Форма журналу реєстрації вступного інструктажу встановлено ГОСТ 12. 00. 14−90. Цим самим документом затверджена форма журналу реєстрації інструктажу робочому місці. Особиста картка проходження навчання дітей і інструктажу формою, приведено в ГОСТ 12. 00. 04−90, зберігається у відповідному відділі персоналу (кадров).

Для проведення інструктажу працівників та ознайомлення його з безпечними прийомами праці організації повинен перебуває пакет інструкцій з охорони праці, і навіть необхідні нормативні правові акти з охорони труда.

Методическими рекомендаціями для розробки державних нормативних вимог охорони праці, утв. Постановою Мінпраці Росії від 06. 04. 01 № 30, передбачено, що інструкції з охорони праці для працівника розробляється виходячи з її професії, чи виду виконуваної роботи. Розробка інструкції з охорони праці для працівника складає підставі наказу (розпорядження) работодателя.

Инструкции з охорони праці для працівника розробляється з урахуванням міжгалузевий чи галузевої типовий інструкції з охорони праці (а за відсутності - міжгалузевих чи галузевих правил з охорони праці), вимог безпеки, викладені у експлуатаційної і ремонтної документації організацій — виготовлювачів устаткування, соціальній та технологічної документації організації, з урахуванням конкретних умов виробництва. Ці вимоги би мало бути адаптовані стосовно професії працівника чи виду виконуваних робіт.

В час Мінпраці Росії затверджено більш 20 міжгалузевих правил по охорони праці, якими можна керуватися розробки інструкцій по охорони праці у різних галузях економіки. У тому числі є правила, які стосуються виробничій сфері, — в ливарному виробництві, і під час кузнечно — пресових робіт, при термічної обробки металів, при холодної обробки металів та інших. Для невиробничій сфери розроблено правила по охорони праці торгувати, у громадському харчуванні, при хімчистці і пранні, при експлуатації фреоновых холодильних установок та інших. Широке поширення організаціях мають погрузочно- розвантажувальні роботи, роботи з висоті, фарбувальні роботи, електро- і газосварочные роботи, роботи з допомогою напольного транспорту (візків, электоропогрузчиков та інших.). Їх також розроблено відповідні правила з охорони труда.

Инструкции з охорони праці до працівників розроблено відповідність до найменуваннями професій і переліком видів робіт, затверджуваними роботодавцем. Перелік інструкцій, які підлягають розробці, стверджується роботодавцем і розсилається поважним в структурні підрозділи розміщуються організації. Інструкції з охорони праці для працівників розробляються керівниками відповідних структурних підрозділів організації (приклад оформлення інструкції приведено у додатку до Методичним рекомендаціями) і затверджуються наказом роботодавця по узгодження з відповідним профспілковим чи іншим уповноваженим працівниками представницьким органом.

Пересмотр інструкцій повинен виробляється не менше десь у п’ять років. Інструкції по охорони праці до працівників достроково пересматривается:

при перегляді міжгалузевих і галузевих правив і типових інструкцій з охорони труда;

изменений умов праці работников;

внедрение нових техніки і технологии;

по результатам аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків на виробництві й професійних заболеваний;

по вимозі представників органів за працею суб'єктів РФ чи федеральних наглядів России.

Если протягом термін дії інструкції з охорони праці для працівника умови його праці залишилися незмінними, то наказом (розпорядженням) роботодавця її дії продовжується наступного року термін, що робиться запис на першій сторінці інструкції (ставиться поточна дата, штамп «Переглянуте» та підпис особи, відповідального за перегляд інструкції, наводяться найменування його посади й розшифровка підписи, вказується термін продовження инструкции).

Местонахождения інструкцій з охорони праці до працівників визначає керівник структурного підрозділи (служби) з урахуванням забезпечення доступності й зручності ознайомлення з ним.

Инструкции з охорони праці до працівників можуть бути видані їм у руки (під розписку в особистої картки інструктажу) з вивчення при первинному інструктажі або вивішено на робочих місць чи ділянках, або повинні зберігається деінде, доступному для работников.

Учет інструкцій з охорони праці до працівників здійснюється службою охорони праці (фахівцем щодо охорони праці) организации.

Рекомендуемые форми журналів обліку інструкцій з охорони праці до працівників і обліки видачі інструкцій з охорони праці до працівників підрозділи (служб) організації наведені у додатках до Методичних организациям.

Каждый працівник має право забезпечення засобами індивідуальної захисту у відповідно до вимог охорони праці рахунок коштів роботодавця. Забезпечення працівника спеціальної одягом, спеціально взуттям та інші засобами індивідуальної захисту виробляється у відповідність до Типовими галузевими безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших коштів індивідуальної захисту, затверджуваних Мінпраці России.

Порядок забезпечення працівників цими засобами регулюється Правилами забезпечення працівників спеціальної одягом, спеціальної взуттям та інші засобами індивідуальної захисту, утв. Постановою Мінпраці Росії від 18. 12. 98 № 51. У відповідність до зазначеним постановою працівники заводиться особиста картка обліку видачі коштів індивідуальної защиты.

В відповідно до постанови Мінпраці Росії від 07. 07. 99 № 19 «Про затвердження форм документів, необхідні розслідування і врахування нещасних випадків на виробництві», у створенні заводиться журнал реєстрації нещасних випадків на производстве.

В цій статті наведено лише основні документи з охорони праці, які необхідні у кожному організації. Нормативні правові акти передбачаються наявність та інших форм документів мають у залежність від профілю діяльності організацій, чисельності та професій працюючих, застосовуваних техніки і технологій. З іншого боку, у зв’язку з веденням обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань введено ці нові форми документації, необхідних цієї работы.

Список литературы

Нормативная база

Уголовный кодекс Російської Федерації, ст. 143

Федеральных закон від 17. 07.9 № 181-ФЗ «Про основи охорони праці Російської Федерации»

Постановление Уряди Російської Федерації від 25. 02. 00 № 162 «Про затвердження Переліку важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і під час яких забороняється застосування праці женщин»

Постановление Уряди Російської Федерації від 25. 02. 00 № 163 «Про затвердження Переліку важких робіт та виконання робіт з шкідливими чи небезпечними умовами праці, і під час яких забороняється застосування осіб молодший вісімнадцяти років» (див ізм і доп.)

Приказ МОЗ Росії від 10. 12. 96 № 405 «Про проведення попередніх і періодичних медичних оглядів работников»

Постановление Мінпраці Росії від 18. 12. 98 № 51 «Про затвердження Правил забезпечення працівників спеціальної одягом, спеціальної взуттям та інші засобами індивідуальної захисту» (див ізм і доп.)

Постановление Мінпраці Росії від 07. 07. 99 № 9 «Про затвердження форм документів, необхідних для розслідування і врахування нещасних випадків на производстве»

Постановление Мінпраці Росії від 06. 04. 01 № 30 «Про затвердження Методичних рекомендацій по розробці державних нормативних вимог охорони труда»

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою