Протокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Протокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію

Додаток І до договору
на створення (передання)
науково-технічної продукції
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Назва робіт за дого- Термін виконання Розрахункова ціна вором і основних этапів початок-закінчення етапу, тис. крб. етапів
його виконання (місяць, рік) у % до договірної ціни
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

від «ВИКОНАВЦЯ» від «ЗАМОВНИКА» Керівник розробки _________________________________________________________________
(посада)
_________________________прізвище ___________________________________прізвище
(підпис) (підпис)

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою