Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Національний університет «Києво-Могилянська Академія „
Реферат з курсу
„Системи та інструментальні засоби програмування „

на тему:

„Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI“
Студентки 3-го курсу

департаменту комп’ютерних технологій

Фіялка СвітланиКиїв-1998

Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об"єкти одного типу. Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів.
Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію та отримувати з них дані можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групами операторів SQL є оператори визначення даних та оператори маніпулювання даними.
Оператори визначення даних дозволяють створювати і видаляти таблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.
Створення таблиць.

CREATE TABLE students (surname char (20),
name char (10),
faculty char (30)),
При запуску цього запиту створюється таблиця з ім"ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.

Вилучення таблиць.
SQL
DROP TABLE students
При запуску цього запиту таблиця students знищується.

Оператори маніпулювання даними використовуються для видалення, додавання та пошуку записів в таблицях.
Додавання записів.
Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.

INSERT INTO students. db
VALUES („Vasechkin“, „Vasya“,"DKT“)

Інструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметри VALUES: („Vasechkin“, „Vasya“, „DKT“) записуються у відповідні поля таблиці.

Модифікація даних.
UPDATE students. db
SET name="Petya“

Видалення даних.
DELETE FROM students. db
WHERE faculty="DKT“
Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідають обмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.
Пошук даних.
Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.
SELECT surname, name
FROM „students. db“
WHERE faculty='DKT'

Для виконання всіх попередніх вправ було використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах, написаних на Delphi.
Створюємо новий проект.
Вставляємо компоненти TQuery і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.
Встановлюємо поле DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас, а поле DataSet елементу TdataSource в Query1.
Вибираємо компонент TQuery і відкриваємо редактор запитів.
Запит.
CREATE TABLE subject (name char (20),
teacher char (10),
semestr char (30)),
Підтвердження запиту (OK)
Встановлюємо поле Active компонента TQuery в True.
Результат — створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.

Заповнюємо таблицю даними.
Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery і DataSource, з відповідними іменами Query2 і DataSource2.
Таким же чином пишемо другий запит.
INSERT INTO subject. db
VALUES („math“, „Ivanov“,"summer»)
Далі - все теж.
Результат — в таблиці з"являється один запис.

Тепер можна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.
В поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSource і DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.
Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.
Пишемо запит.
SELECT *
FROM subject
Далі - все те саме.
Результат —:
Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшу частину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю. Проблема полягає в тому, що перша стандартна специфікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз даних з"явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метою підсилення їх працездатності. Нова версія SQL — SQL2 має багато можливостей. На жаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі з плоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення, модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшого контролю порівняно з SQL.

Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQL безпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів з Delphi використовується компонент TQuery. Це не єдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQL можна також за допомогою компонента Ttable.


Використана література:

1) Джефф Когсвелл. Программирование баз данных в
Delphi 2.0. -Минск, 1997.- 446с.Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою