Інженерний геній Риму

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Культурологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.П. ДРАГОМАНОВА

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

«ІНЖЕНЕРНИЙ ГЕНІЙ РИМУ»

Студента Юріка

КИЇВ — 2001

ЗМІСТ

ВСТУП.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ПЕРІОД.. .. .. .. .. .. .. 4

ІМПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД.. .. .. .. .. .. .. .. .. 8

ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ РИМЛЯН …. .. .. .. .. . 17

ВИСНОВОК.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 19

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. .. .. .. .. .. .. .. .. 21

Архітектура (зодчество) — мистецтво будувати будинки й їхні комплекси, призначені для повсякденних запитів приватного, громадського життя, і діяльності людей. Будь-який будинок укладає в собі життєво необхідне просторове ядро — інтер'єр. Його характер, виражений у зовнішній формі, визначений призначенням, умовами життя, потребою у зручності, у просторі й волі руху. Зв’язана у своєму розвитку із постійно мінливими матеріальними потребами людини, із розвитком науки й техніки, архітектура є однією із форм матеріальної культури.

Разом із тім архітектура — один із видів мистецтва. У художніх образах архітектури відбиваються й лад громадського життя, і рівень духовного розвитку суспільства, й його естетичні ідеали. Архітектурний задум, його доцільність розкриваються в організації просторів інтер'єру, в угрупуванні архітектурних мас, у пропорційних відносинах частин й цілого, у ритмічному ладі. Співвідношення інтер'єру і обсягу будинку характеризує своєрідність художньої мови архітектури.

Велике значення має художнє оформлення зовнішнього виду будинків. як жоден інший вид мистецтва, архітектура постійно впливає своїми художніми й монументальними формами на свідомість маси людей. Вона відкриває своєрідність навколишньої природи. Міста, подібно людям, мають неповторне обличчя, життя, історію. Вони оповідають про сучасне життя, про історію минулих поколінь.

Різноманіття суспільних потреб людини народжує розмаїтість типів архітектури: житлової, суспільно-цивільної, промислової. Містобудування враховує характер місцевості, економіки, умови транспорту, розміщення населення. У періоди художнього підйому архітектура гармонічно розвивається в співдружності із іншими видами мистецтва. Скульптура, живопис, декоративні мистецтва втілюють у конкретних образах ідеї, закладені у споруді. І архітектура і образотворче мистецтво збагачують як цьому синтезі.

Під Древнім Римом розуміється не лише місто Рим античної епохи але й і усі завойовані ним країни й народи, що входили у склад колосальної Римської держави — від Британських островів до Єгипту. Римське мистецтво — вище досягнення й підсумок розвитку давнього мистецтва. Його створювали не лише римляни (чи італіки), але й і древні єгиптяни, греки, шини, жителі Піренейського півострова, Галії, Древньої Німеччини і інші народи, підкорені Римом, що іноді стояли более високому рівні культурного розвитку. Римське мистецтво склалося на основі складного взаємопроникнення самобутнього мистецтва місцевих італійських племен й народів, у першу чергу могутніх етрусків, власників давньої високорозвиненої самобутньої художньої культури. Вони познайомили римлян із мистецтвом містобудування (різні варіанти зведень, тосканський ордер, інженерні споруди, храми й житлові будинки та ін.), настінним монументальним живописом, скульптурним й мальовничим портретом, що відрізняється гострим сприйняттям натури й характеру.

У художній майстерності, безумовно, панувала давньогрецька школа, заті на форми мистецтва в кожній провінції Римської держави впливали місцеві традиції. Особливо великий внесок у створення римської культури внесли грецькі колоністи в Південній Італії й Сицилії, їхні багаті міста були центрами наукового життя, і художньої культури античності.

Широта містобудування, що розвивалося над Італії, але й і провінціях, відрізняє римську архітектуру. Сприйнявши від етрусків й греків раціонально організоване, строге планування, римляни удосконалили її й втілили в містах більшого масштабу. Ці планування відповідали умовам життя: торгівлі величезного розмаху, духу вояччини й суворій дисципліні, тяжінню до розваг й парадності. У римських містах у певній мірі враховувалися потреби вільного населення, санітарні нестатки, тут зводилися парадні вулиці із колонадам, арками, монументами.

Древній Рим давши людству справжнє культурне середовище: чудово сплановані, зручні для життя міста із брукованими шляхами, мостами, будинками бібліотек, архівів, німфеєв (святилищ, священних німфам), палаців, вілл й просто гарних будинків із добротними красивими меблями — усе ті, що притаманно цивілізованого суспільства.

Римляни вперше стали будувати «типові» міста, прообразом які з’явилися римські військові табори. Прокладалися дві перпендикулярні вулиці- кардо й декуманум, на перехрестя які зводили центр міста. Міське планування підкорялося суворо продуманій схемі.

Практичний склад римської культури позначався в усьому — у тверезості мислення, нормативному представленні про доцільний світопорядок, у скрупульозності римського права, що враховувало усі життєві ситуації, у тяжінні до точних історичних фактів, у високому розквіті літературної прози, у примітивній конкретності релігії.

У римському мистецтві періоду розквіту головну роль грала архітектура, пам’ятники якої й тепер, навіть у руїнах скоряють своєю міццю. Римляни поклали вушко новій епосі світового зодчества, у якому основне місце належало спорудженням суспільним, що втілили ідеї могутності держави й розрахованим на величезні кількості людей.

У усьому древньому світі римська архітектура не має собі рівної по висоті інженерного мистецтва, різноманіттю типів споруджень, багатству композиційних форм, масштабу будівництва. Римляни запровадили інженерні спорудження (акведуки, мости, дороги, гавані, міцності) як архітектурні об'єкти в міський, сільський ансамбль й пейзаж.

Краса й міць римської архітектури розкриваються в розумній доцільності, у логіку структури спорудження, у художньо точно знайдених пропорціях й масштабах, лаконізмі архітектурних засобів, а чи не в пишній декоративності. Величезним завоюванням римлян було б задоволення практичних побутових й суспільних потреб не лише пануючого класу, але й й мас міського населення.

Історія Риму поділяється на два етапи. перший — епоха республіки, — що почався у кінці VІ ст. до н.е., коли із Риму були вигнані етруські царі, й тривав до середини І ст. до н.е. Інший етап — імператорський — почався правлінням Октавіана Августа, що перейшло до єдиновладдя, й тривав до ІV ст. н.е.

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ПЕРІОД

Початок давньоримського мистецтва належить до періоду республіки (кінець VІ - середина І ст. до н.е.). Воно досягло розквіту в період утворення світової рабовласницької держави, різнорідної за етнічним й соціальним складом складної по господарській й громадській організації.

Потреби римського суспільства породили багато типів споруджень: амфітеатри, терми, тріумфальні арки, акведуки та ін. На римському ґрунті дістали нове архітектурне рішення палаци, особняки, вілли, театри, храми, мости, надгробні пам’ятники. Раціоналізм, що лежить в основі римської архітектури, виявлявся в просторовому розмахові, конструктивній логіці й цілісності гігантських архітектурних комплексів, суворій симетрії й чіткості.

З поширенням римського панування на Грецію і елліністичні держави до Рима проникли витонченість й розкіш елліністичних міст. Приплив багатств з завойованих країн протягом ІІІ-І ст. до н.е. змінили вдачі римлян, породжуючи серед панівних класів марнотратство. Ввозилися у величезній кількості знамениті грецькі статуї й картини грецьких майстрів. Римські храми, палаци перетворилися у свого роду музеї мистецтва.

Захоплення грецьким мистецтвом з’явилося насамперед у звертанні до ордерної системи. У тієї годину як у грецькій архітектурі ордер відігравав конструктивну роль, у Римі він використовувався головним чином у декоративних цілях.

Опорні функції в римській архітектурі виконувала звичайно стіна. Римляни винайшли бетон — найважливіший будівельний матеріал, за допомогою якого закріплювали приміщення, що споруджуються. Вони відкрили новий спосіб зведення будинків — монолітно-оболончатий замість стояково-балкової системи. При стояково-балковій системі, як видно із назви, основу конструкції складають дві стійки, на які лежить горизонтальна балка. Основу монолітно-оболончатої системи складають дві вузькі цегельні стіни, між якими залитий битий щебінь із бетоном, зовні смердоті облицьовувалися мармуром чи іншими породами каменів. Переваги нової системи будівництва видні й тепер: від багатьох грецьких храмів із їхніми колонами, на які лежати перекриття й фронтони, залишилося по 2−3 колони, багато ж римських будинків дожили до відома наших днів.

Велике місце належало арці, що спиралася на масивні стовпи. Колони не могли нести на собі навантаження багатоповерхових споруджень з склепінними й купольними перекриттями й лише в аркадах зберігали конструктивну роль, причому частіше застосовувалися запозичений у греків пишний коринфський ордер й суворий тосканський, успадкований від етрусків.

Головне завоювання римлян у будівництві суспільних споруджень — створення величезних внутрішніх просторів, вільних від внутрішніх опор. Необхідність їхніх перекриттів викликала розвиток могутніх склепінних й купольних конструкцій, що лише обмежено застосовувалися на Сході і у Греції. Римська техніка стала використовуватися в цивільній й культовій архітектурі. Вона послужила зразком для розвитку візантійської й європейської архітектури.

Основною формою перекриттів був циліндричний звід із бетону й каменю. Його бічний тиск сприймала опорна стіна, що грала важливу роль у римській архітектурі. З перетинання двох циліндричних зводів однакової висоти в підніжжях зводу (п «ятах) й вершині (де закладений замковий камінь) вийшов хрестовий звід. При рівності прольотів він дає в плані квадрат. Внутрішня поверхня зводів утворює у перетинанні гострі краї - ребра, у підставі які зосереджується тиск зводу. Це дало можливість прорізати опорні стіни напівциркульними арками, замінити стіну окремими стовпами, що приймали на собі тиск арки.

Витягнуті в довжину приміщення залів-галерей звичайно поділялися на квадрати й перекривалися ланцюгом хрестових зводів, що породжувало ефектне розчленування внутрішнього простору. З круглих в плані будинку перекриттів, котрі рівномірно піднімалися нагору, виник купольний звід, що утворила півкуля, розташована на циліндричній підставі. Багатокутні в плані приміщення перекривалися зімкнутими зводами (монастирський звід) чи сферичним куполом. У останньому випадку купол спирався своїм кільцем лише на середину причілків, а перехід від форми окружності до багатокутника заповнювався ввігнутими сферичними стінами — «вітрилами».

У республіканський період склалися основні типи римської архітектури. Сувора простота життєвого укладу в умовах постійних запеклих воєн знайшла відображення в конструктивній логіці монументальних інженерних споруджень. Але вони раніш на проявилася своєрідність римського мистецтва.

Уявімо собі Рим в епоху республіки.

Звертають увагу грандіозні спорудження — древні оборонні стіни Риму, що виникли ще у VІІІ ст. до н.е. на трьох пагорбах: Капитолії, Палатині й Квирипалі, викладені із каменю (рання -VІ ст. до н.е. й так кликана Сервієва стіна — 378 -352 р. до н.е.).

Римські дороги малі важливе стратегічне значення, смердоті поєднували різні частини країни. Ведуча до Риму Атієва дорога (VІ-ІІІ ст. до н.е.) для руху когорт й гінців був першою із мережі доріг, що покрили пізніше всю Італію. Біля долини Ариччи дорога, мощена товстим кулею бетону, щебеню, плитами лави й туфу, йшла через рельєф місцевості по масивній стіні (197 м довжиною, 11 м висотою), розчленованої в нижній частині трьома наскрізними арковими прольотами для гірських вод.

Потупово в наступні століття Рим стає найбільш багатим водою містом світу. Могутні мости і акведуки (акведук Апеля Клавдія, 311р. до н.е., акведук Марція, 144р. до н.е.), що пробігають десятки кілометрів, зайняли видне місце в архітектурі міста, у вигляді його мальовничих околиць, входячи невід'ємною частиною в пейзаж Римської Кампанії.

До найдавніших склепінних конструкцій входити стічний канал (клоака Максима) у Римі, що зберігся до відома наших днів.

Громадському життя протікало на ринковій площі. Наприклад, у греків вон називалася агорою й звичайно, як в Афінах, перебувала в підніжжі акрополя. У римлян це був форум. Тут відбувалися усі головні міські події: збори, заради, тут оголошували важливі рішення, навчали дітей, торгували, вона служила ареною політичної діяльності, народних зібрань, військових тріумфів. У архітектурний ансамбль входили храми, волошки, крамниці торговців, ринки. Площі прикрашалися статуями знаменитих громадян, політичних діячів й були оточені колонами, портиками.

Найдавніший форум у Римі - республіканський форум Романум (VІ століття до н.е.), до якого сходилися усі дороги. З його трибун лунали мови найбільших римських ораторів, воєначальників. Надалі до цого форуму приєдналися форум Цезаря, імператорів Августа, Весисіана, Нерви й Траяна. Зараз від Форуму Романум залишилися фундаменти будівель.

У останні століття республіки форум отримав закінчений архітектурний вигляд. З однієї сторони до нього примикав значний будинок державного архіву — Табуларій (від «Табула» — мідна табличка із написом), що стояв на склепінних підземних поверхах. Це був зовсім новий тип суспільного будинку, й тієї факт, що він із «явився вперше в римлян, говорити про їхню виняткову повагу до історії.

Зовні Табуларій був декоративний грецьким ордером, усередині ж він складався з системи склепінних приміщень. З форуму на Капітолій вели довгі сходи Табуларія із 67 сходинок. Такі коридори й сходи часто зустрічаються в республіканських будинках. Вони створюють враження величезності охопленого архітектурою простору. Алі при цьому усі форми добро доступні для огляду в їхньому перспективному скороченні: сама маленька арка чи сходинка відмінно видні, сама далека позначка досяжна.

На площі височіли храми, серед них храм Вести, богині-діви, у якому горів невгасимий вогонь, що символізував життя римського народу. Відразу піднімалися колони, до які прикріплювали ростри — носи переможених ворожих кораблів (звідси й назва — ростральна колона), й проходила «священна дорога», уздовж якої стояли таберни — крамниці ювелірів й золотих справ майстрів. Колись тут стояли й крамниці торговців, але й смердоті були виведені за межі площі, утворивши окремі невеликі форуми: форум Боаріум — м’ясний ринок й форум Оліторіум — овочевий ринок. Форум поступово поростав не лише будинками, але й й почесними статуями римських громадян. У епоху імперії до нього будуть прибудовані храми, присвячені богам і обожненим людям.

У епоху республіки, особливо в V-ІІ ст. до н.е., храм — основний тип суспільного будинку. Він склався поступово в результаті схрещування переважних місцевих італійсько-етруських традицій з грецькими, пристосованими до місцевих умів. Будувалися круглі й чотирикутні псевдо периптери із входом лише із головного фасаду. Круглий храм — моноптер складався із циліндричної основи, оточеною колонадою. Вхід був за етруським звичаєм із однієї, торцевої сторони.

Круглий храм Сивіли (чи Вести) у Тиволі (І ст. до н.е.), под Римом, оточений коринфськими колонами. Фриз прикрашений рельєфами із зображенням традиційного римського мотивацію — бичачих черепів, «букраніїв», із які звисають важкі гірлянди. Це був символ жертвоприносини й пам’яті. Ордер у таких храмах відрізнявся твердістю малюнка й сухуватістю: колони втратили властиву їм у Греції пластичність. Грецький круглий периптер звичайно мав східчасту підставу й був розрахований на круговий огляд. Храм Сивіли в Тиволі, як й етруські храми, сполучав фронтальну суворо симетричну подовжню осьову композицію й круглу. Вісь храму підкреслена парадним входом із розташованими проти нього сходинками, дверима й вікнами. Масивна зі склепінними прольотами підстава храму в Тиволі створює перехід від кам’яного обриву скелі, що він мальовничо завершує, до витонченої круглої ротонди коринфського ордера із легким фризом із гірлянд. Піднятий на високу підставу, гармонічний по пропорціях, зі стрункою й строгою колонадою, наповненої світлом, храм домінує в пейзажі. Його спокійні гармонічні форми контрастують із бурхливим каскадом водоспаду.

Прямокутні римські храми також відрізнялися від ордерних грецьких, як показує добро збережений храм Фортуни Віриліс на Бичачому форумі в Римі (І ст. до н. е) — унікальний зразок раннього довершеного римського храму типу псевдоперипетра із замкнутою фронтальною осьовою композицією. Грецький периптер у ній розчленований на відкритий із всіх боків глибокий передній портик й целлу, оточену напівколонами, що зливаються зі стіною. Акцентуючи головний фасад портиком із вільно розташованими колонами й парадними сходами входу, архітектор об'єднав його із замкнутим целлою іонічним ордером. У нього теж вхід лише із одного боці, іонічні колони завершуються капітелями скромного малюнку. Фронтон зовсім «негрецький», без скульптур усередині його тимпана й із багатими, суворо накресленими профілями.

Чудові римські мости І ст. до н.е. Так, міст Мульвія крім його практичних переваг (він простоявши более двох тисяч років), відрізняється виразністю образу. Міст зорово аби спирається на воду півкругами арок, опори між якими для полегшення ваги прорізані високими й вузькими прорізами. На арках зверху лежить карниз, що додає мосту особливу закінченість. Міст немов крокує від берега до берега, безупинно йде арками: він динамічний й одночасно стійкий.

Своєрідність римської архітектури позначилася в створенні нового типу приватного житлового будинку багатих землевласників, торговців, ремісників. Римські особняки — це здебільшого одноповерхові будинки, у які затишність сімейного побуту сполучалася із пристосованістю до ділового життя.

Частково зовнішній вигляд римського міста можна уявити на прикладі Помпеї - італійського міста, що разом із містами Геркуланум й Стабія загинув у 79р. н.е. у результаті виверження вулкану Везувій. Поховане под попелом місто випадково знайшли при будівництві водопроводу у XVІІ ст. З 1748 р. До наших днів продовжуються його розкопки. Місто мало регулярне планування. Прямі вулиці обрамлялися фасадами будинків, унизу які були улаштовані лавки-таверни. Великий форум був обнесений прекрасною двоповерховою колонадою. Там знаходилися святилище Ісиди, храм Аполлона, храм Юпітера, великий амфітеатр, побудований, як й в греків, у природного поглибленні. Розрахований на двадцять тисяч глядачів, він значно перевершував потреби жителів міста й призначався також для приїжджих (населення Помпеї складало не более десяти тисяч Чоловік). У місті було б два театри.

Чудові помпейські будинки — «домуси». Це були прямокутні спорудження, що тяглися вздовж двору, але в вулицю виходили глухими торцевими стінами. Головним приміщенням був атріум (від латів. аtrium — «закопчений», «чорний», тобто приміщення, що почорніло від кіптяви), що виконував священну функцію. Рим при основі мав у самому центрі культову яму — «мундус», куди усі жителі кидали плоди й жменю землі зі своєї старої батьківщини. Відкривалася вон лише одного разу на рік — у день Підземної богині чи не відкривалася зовсім. Кожен будинок повторював цю модель: в атріумі часто був отвір у центрі даху — комплювій. Під ним перебував басейн для збору води, родинний мундусу, — імплювий. У цілому атріум виконував функцію «світового стовпа», що із «єднував кожен римський будинок із небесами й підземним світом. Не випадково в атріумі стояли усі найважливіші речі: важка скриня з сімейними цінностями, стіл типу жертовника й шафа для збереження воскових масок предків й зображень добрих духів-заступників — ларів й пенатів.

У очах римлян, подібно етрускам, будинок володів своїм сакральним простором, родинним космосом. Гарним прикладом етруського житла є будинок Альбіція Цельса, у якого отвір у даху підтримують чотири коринфські колони.

Алі за походженням Помпея був містом грецьким. Тій-таки помпейський будинок був одночасно проникнутий й еллінським духом. Ні в чому так яскраво він не виявляється, як у дивовижних перестильних двориках — невеликих шматочках природи, укладених усередині самих будинків й що являють собою аби невеликі садочки чи квітники із фонтанами й німфеями, мармуровими рельєфами й бронзовими статуетками богів, свіжим, чистимо повітрям й прохолодною тінню від квітучих дерев й кущів.

Усередині будинки були розписані. Чудово збережені фрески показують, яким було б звичайне життєве середовище римлянина. Ранні будинки (ІІ - кінець І ст. до. зв. е.) розписували у так званому першому помпейському стилі. Стіни будинків були розкреслені геометричним орнаментом, що нагадував обкладку стін напівкоштовними каменями. Потім цей «інкрустаційний» стиль перемінився «архітектурним», чи іншим помпейським. Він був у моді протягом І ст. до н.е. Майстри іншого помпейського стилю перетворювали інтер'єр у подобу міського пейзажу. У всю висоту стін йшли зображення колонад, усіляких портиків, фасадів будинків.

Контрастом одноповерхових будинків патриціату із їхньою розкішшю й комфортом були багатоповерхові дохідні будинки, що здавалися в наймання, — вони живий римський народ, плебеї.

При всіх досягненнях римській архітектурі властиві риси обмеженості. Тенденція звеличувати уладові імператорів, спрямованість до масштабних перебільшень, зовнішнім ефектам лише свідчить про кризові Римської республіки. Після розгрому численних повстань й завершення громадянських воєн почався період стабілізації, але й уже в умовах твердої диктатури імперії.

ІМПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД

Наприкінці І ст. до н.е. Римська держава із аристократичної республіки перетворилася в імперію. Першим правителем, що відкрив шлях до єдиновладдя, був внучатий племінник Цезаря Октавіан, прозваним Августом (Блаженним). Цезар усиновив його незадовго до своєї загибелі. Колі ж Октавіана проголосили імператором (27р. до н.е.), це означало, що йому вручають вищу військову уладові. Офіційно він все ще вважався одним з сенаторів, хоча й «першим серед рівних» — принцепсом. Час правління Октавіана називається принципатом Августа. З тихий пір римське мистецтво почало орієнтуватися на ідеали, що насаджували правителі. До кінця І ст. зв. е. панують дві династії: Юліїв-Клавдіїв й Флавіїв.

Так назв «римський світло» — годину затишку в класовій боротьбі, що настала на початку правління Августа, — стимулював високий розквіт мистецтва, ріст будівництва. Античні історики характеризують період правління Августа (27р. до н.е. — 14р. н.е.) як «золоті століття» Римської держави. З ним пов’язані прославлені імена архітектора Вептрувпя, історика Тита Лівія, поетів Вергілія, Овідія й Горація.

Офіційним напрямком у мистецтві ставши «серпневий класицизм», що зробив величезний вплив на наступний розвиток західноєвропейського мистецтва. Римські художники орієнтувалися на великих майстрів Греції часів Філія, але й природність грецької класики змінилася безстрасністю, стриманістю.

Рим придбав зовсім новий вигляд, що відповідає престижу світової столиці. Виросла кількість суспільних будинків, будувалися форуми, акведуки, збагатилося архітектурне оздоблення. За словами історика Светонія, Август так Рим «прикрасив, що по справедливості міг хвалитися, що прийняв його цегельним, залишає його мармуровим». Місто вражало сучасників неозорістю площі - із жодного боці він не мав чітких кордонів. Його передмістя губилися в розкішних віллах Кампанії. Чудові будинки, колошше портики, склепінні й прикрашені фронтонами даху, багато декоровані басейни й фонтани чергувалися із зеленню гаїв й алей.

При Августі був створений Вівтар Світу — пам’ятник возз'єднання прихильників нового режиму й республіканців, що зазнали поразки. Вівтар перебувши собою самостійний будинок без даху, що огороджував жертовник. Рельєфи, що прикрашали огорожу, були розділені на два яруси фризом із меандровим орнаментом (стрічковий орнамент, як правило, зламана под прямим кутом лінія). Нижній зображував застеляючи усє полі стебла, листи й завитки Древа Життя із пташинками й різною живністю на ньому; верхній — урочистий хід, що включав членів імператорського будинку. Панують грецька ізокефалія (голови зображених знаходяться на одному рівні), однак у групу

втручаються оживляючі ритм фігури дітей різних віків. Окремі персонажі зображені так, аби обертаються, смердоті як бі звертаються до глядача (що було б неприйнятно для грецького пам’ятника).

Золоте століття Августа були так просто піти в небуття — адже довкола нього створювався ореол безсмертя. І Рим починає будувати собі пам’ятники. Собі й своєму сімейству Август спорудив на марсовому полі величний мавзолей, близько 90 метрів у діаметрі, що складався із двох могутніх концентричних стін й насипного пагорба із вічнозеленими деревами. Можливо пагорб вінчався статуєю правителя.

Уявлення про стиль культової серпневої архітектури дає храм у Нимі (поч. І ст. н.е. Південна Франція), що належить до типу псевдопериптера, у якому акцентувався внутрішній простір. Класичні форми коринфського ордеру суворо дотримані, пропорції стрункі, у порівнянні із республіканськими храмами з’явилося тяжіння до добірності, нарядності. Храм вибудований із рожевого вапняку, має шестиколонний портик. У композиції цілого проступають вольова напруга й розумова ясність, що додають будинку відтінок офіційності. Урочистість підсилюється й тім, що храм піднятий на високий подіум (основу).

Поряд із пануючим класичним плином продовжувала розвиватися архітектура, що мала суто практичне значення, наприклад, інженерні приміщення. Мудра простота задуму, уміння досягти художнього результату деякими, але й виразними засобами відрізняють грандіозний по висоті Гардський міст у Нимі (Південна Франція), що є частиною акведука, що постачає водою місто Немуз. Міст являє собою багатоярусну аркаду над долиною ріки Гар. Майже рівні по висоті прольоти арок двох нижніх ярусів завершуються низькою аркадою. Горизонтальність й масштабність спорудження й разом із тім його легкість підкреслені динамікою ритму наростаючих різного розміру аркових прольотів середньої аркади, що здобула значення композиційного центру. Гардський міст — символ інженерного мистецтва Риму.

Вже за перших приймачах Августа починає зникати удавана ідеальність золотого століття. Новою віхою в мистецтві стало правління Нерона, одного з самих божевільних деспотів на римському троні.

Імператор Нерон вирішив додати Риму новий вигляд. Він дивився на Рим, як на своє особисте володіння, у якому центром повинний був статі його будинок. За наказом імператора були таємно спалені кілька міських кварталів, на місці які імператор спорудив його — знаменитий Золотий будинок. Він був й палацом, й віллою одночасно. Древні автори, сильно перебільшуючи, писали, що тут розстелялися безбережні сади й полючи й все було б незвичайне й величезне. Збереглося кілька залів. Деякі із них мають незвичайну форму (наприклад, восьмикутну). Стіни, аркові ніші, склепінні перекриття зведені настільки вміло й красиво, що будинок, позбавлений усяких прикрас, вражає своєю оригінальною конструкцією. Прикрашали будинок фрески третього помпейського стилю, ще более витончені й тонкі, ніж колися. На світлому тлі золотаво-жовтим, блакитнуватим, смарагдовим були розмежовані тонкі рамки, між якими на тендітних гірляндах звисали золоті судини. На стінах у рамках змішались окремі картинки, зверху йшли невеликі фризи із фантастичними зображеннями морських кентаврів, пташок, масок.

Високий розквіт переживали провінції. Римська імперія перетворилася в імперію рабовласників Середземномор’я. Сам Рим придбав вигляд світової держави. Кінець І - вухо ІІ ст. зв. е. (період правління Флавіїв й Траяна) — годину створення грандіозних архітектурних комплексів, споруджень великого просторового розмаху.

Поруч з древнім республіканським форумом були зведені призначені для урочистих церемоній форуми імператорів (Форум Траяна і ін.), прагнучих увінчати собі пишними спорудженнями. Будувалися багатоповерхові будинки — смердоті визначили вигляд Риму і інших міст імперії. Дотепер вражають своєю суворою величчю руїни гігантських палаців цезарів на Палатині (І ст. зв. е.).

Втіленням міці і історичної значущості імператорського Риму були тріумфальні спорудження, що прославляли військові перемоги Риму. Тріумфальні арки й колони зводилися над Італії, але й і у провінціях у славу Риму. Римські спорудження були там активними провідниками римської культури, ідеології.

Арки споруджували із різних приводів — й на честь перемог, й як знак освячення нових міст. Однак їхній первинний зміст пов’язаний з тріумфом — урочистим ходом на честь перемоги над ворогом. Проходячи через арку, імператор повертався в рідне місто уже в новій якості. АРКА був границею свого й чужого світу.

Біля входу на римський Форум у пам’ять перемоги римлян в Іудейській війні був споруджена мармурова Тріумфальна арка Тита (81р.н.е.), що придушувало повстання в Іудеї. Тіт, що вважався розсудливим й сповненим шляхетністю імператором, правив порівняно недовго (79−81р.). арку споруджували на честь правителя у 81р., уже после його смерти. Зроблена за формою, що блискає білизною однопрогонова арка (15,4 м висоти, 5,33 м ширини) служила підставою для скульптурної групи імператора на колісниці. Розчленовування кам’яного масиву класичним ордером додало домірність й ясність формам. По боках прорізу арки Тита розташовані по дві коринфські колони. Прикрашає арку висока надбудова — аттик, з присвятою Титові «Від сенатові й народу римського».

Виступаючий антаблемент й аттик з нього, контрасти світла й тіні підсилюють пластичну й мальовничу виразність форм. Середню частину арки над архівольтом замикають дві летучі фігури богині перемоги — Вікторії, виконані в невисокому рельєфі. Вони аби вінчають переможця. Простір аркового прольоту розширюється касетами зводу (невеликі поглиблення на поверхні чи стелі зводу, що мають найчастіше квадратну форму) й настінними мальовничо трактованими рельєфними композиціями, що зображують урочистий хід тріумфатора й легіонерів з трофеями, захопленими в храмах Єрусалиму. Побудова високого рельєфу, його світлотіньові ефекти підсилюють відчуття глибини прольоту арки. Бурхливі рухи легіонерів точно вириваються із площини рельєфу в реальний простір. Пафос їхніх жестів аби окселентувати тріумфальній темі архітектури. Розфарбування й позолоть підсилюють мальовничість й життєвість сцени. Зображені усередині арки сцени відповідають моменту проходження через неї, у такий спосіб глядач мимоволі прилучається до дії, аби стає учасником сцени. Нагорі статуя імператора на колісниці, запряженою четвіркою коней.

У аттику був похований порох Тита. АРКА був архітектурним спорудженням, постаментом для статуї і одночасно меморіальним пам’ятником. Там ховали лише людей із особливою харизмою (у перекладі із грецького — «милість», «божественний дарунок»), тобто наділених винятковими особистими якостями — мудрістю, героїзмом, сміливістю. Цезаря на Римському Форумі, Тита в його арці, Траяна в цоколі його колони. Інші громадяни спочивали уздовж доріг за міськими воротами Риму.

Пізніше були споруджені складні трипрольотні тріумфальні арки: Септимія Півночі (кінець ІІ ст. н.е.), Костянтина (VІ ст. н.е.).

Велике місце в житті римлян займали видовища. Театри і амфітеатри характерні для античних міст. Ще в період пізньої республіки в Римі склався своєрідний тип амфітеатру. Останній був цілком римським винаходом. Якщо грецькі театри влаштовувалися под відкритим небом, місця для глядачів розташовувалися у виїмці пагорба, то римські театри являли собою самостійні замкнуті багатоярусні будинки в центрі міста із місцями на концентрично зведених стінах. Амфітеатри призначалися для юрби жадібних до видовищ низів столичного населення, перед якою в дні святий розігрувалися бої гладіаторів, морські бої й т.п.

У 70 — 80 р. зв. е. був споруджений грандіозний амфітеатр Флавіїв, що здобувши назву Колізей (від латинського colosseus — «величезний»). Він вибудований на місці зруйнованого Золотого будинку Нерона й належав до нового архітектурного типу будинків. У Греції колися були лише театри, що влаштовували на природних схилах пагорбів й полів. Римський Колізей бувши собою величезну чашу зі східчастими рядами сидінь, (замкнуту зовні кільцевою елипсовидною стіною. У амфітеатрах давали різні вистави: морські бої (навмахії), бої людей із екзотичними звіринами, бої гладіаторів. У сонячні дні над Колізеєм натягали величезний парусиновий навіс — велум, чи веларій.

Колізей — найбільший амфітеатр античної епохи. Він уміщав біля п’ятдесятьох тисяч глядачів. Могутні стіни Колізею (висота 48,5м) розділені на чотири яруси суцільними аркадами, у нижньому поверсі смердоті служили для входу й виходу. У плані Колізей являє собою еліпс (156X198м); центр його композиції - нині зруйнована арена, оточена східчастими лавами для глядачів. Еліпс найбільш повно відповідав вимогам динаміки видовищ, що розгортаються — гладіаторських боїв. Він давав можливість максимально активізувати глядача, наблизити місця привілейованої публіки до арени; що спускалися лійкою, розділялися відповідно до суспільного рангу глядачів. Усередині йшли чотири яруси сидінь, яким зовні відповідали три яруси аркад: дорична, іонічна й коринфська. Четвертий ярус був глухим, із коринфськими пілястрами — пласкими виступами на стіні. Пілястри, що членують стіну, коринфського ордера не порушують моноліт будинку, викладеного з сірого травертину.

Зовнішній вигляд Колізею із його могутнім пружним овалом сповнений суворої енергії. Це відчуття створюється не лише величезними масштабами будинку, але й і узагальненням основних форм, урочистою міццю простих ритмів. Усередині Колізей дуже конструктивний й органічний, доцільність сполучається в ньому із мистецтвом: він втілює образ світу й принципи життя, що сформувалися в римлян до І ст. н.е.

Правлінням двох імператорів іспанців відкривалося ІІ століття. Вони були провінціалами, але й із патриціанського середовища. Це Траян (98 — 117 р.) й усиновлений їм Адріан (117 — 138 р.). При правлінні Траяна Римська імперія досягла піка своєї могутності. Надалі вон якщо намагатися лише зберегти ті, що було б завойовано Траяном. Цей імператор шанувався кращим із всіх у римській історії. На портретах він виглядає людиною мужньою, суворою, але й не вибачимо вояком, а розумним й сміливим політиком.

Траян багато зробив для своєї рідної Іспанії. У ній дотепер можна побачити два створених при ньому мости — міст в Алькантаре через ріку Тахо (нині Тежу) й акведук у Сеговії. Обоє належати до шедеврів світової архітектури. Міст в Алькантарі одноярусний, але й із дуже високими прорізами. Він завершується вибачимо карнизом, у центрі якого, над проїзною частиною, перекинена арка. Акведук у Сеговії - двохярусний, із вузькими високими прольотами — може здаватися одноманітним через повторюваний ритм його рівновеликих арок. Він суцільно рустований (від латів. Rusticus — «сільський», «грубий», «необтесаний»), тобто складений з грубо обробленого каменю. Це робить акведук природним, близьким до природи, із яким він гармонійно сполучається.

Самим знаменитим пам’ятником Траяна в Римі вважається його форум Траяна, зведений Аполлодором Дамаським (109 — 113 р. н.е.).

Серед всіх імператорських форумів (Цезаря, Августа, Веспасіана, Нерви, Траяна), що поростали навколо старого Форуму Романум, це найбільш красивий й значний. Він складався із прямокутної площі, оточеної наскрізною колонадою із входом — Тріумфальною аркою, а також з двома могутніми півкругами по бічних сторони. У центрі площі піднімалася кінна статуя Траяна із бронзи, покрита позолоттю. Не було б ані шматочка голої землі, покритої травою — весь Форум Траяна був вимощений красивими мозаїками із дорогоцінних порід мармуру.

На площі так саме стояла присвячена Траянові колона. Вона увічнила скорення Дакії (країни на територї Сучасної Румунії). На висоту 38 метрів по ній вився сувій із розповіддю про два походи в Дакію. Розфарбовані рельєфи колонни зображували сцени життя даків й полону їхнього римлянами. Імператор Траян фігурує на їхніх рельєфах более вісімдесяти разів. Статую імператора нагорі колонни згодом замінили фігурою апостола Петра.

На площі стояли так саме статуї переможених супротивників, був улаштований храм (пятиніфна, волошки) на честь божества — покровителя Марса Ультора, були дві бібліотеки — грецька й латинська. До правого від входу півкола площі приєднувався п’ятиповерховий будинок ринку. Композицію завершував двір й храм Траяна.

Адріан, що правив слідом за Траяном, був прибічником усього грецького. Побудовані при Адріані пам’ятники свідчать, що він живий над реальному світі, а й у світі мрії. Імператор дуже любити юнака із Вифінії (область у Малій Азії) Антинія, у якому бачив втілення грецької краси. Антиній загинув под годину подорожі по Нілу й був обожнений. Адріан сам створював проекти храмів (храм Венери й Ромі в Римі), писавши вірші.

Не чудово, що саме при Адріані (близько 125 р.) був створений один з самих духовних пам’ятників світової архітектури. Щоправда, Адріан вважав, що він лише переробив спорудження, що почав будувати Агріпп, зять Августа. Пантеон — «храм всіх богів» — знаходиться нині в центрі Риму. Це Єдиний пам’ятник, не перебудований й не зруйнований у Середньовіччя. У ньому щось близьке не лише римлянам, людям античної епохи, але й й взагалі людству. Храм всіх богів — це храм самій божественній ідеї.

Збудований Аполлодором Дамаським, він являє собою класичний зразок центрально-купольного будинку, найбільшого й зробленого в античності. Ротонда Пантеону зовні робить враження урочистого кам’яного масиву. Гладі стін протиставлений із півночі могутній портик коринфського ордеру зі сходами. Головним, вражаючого глядача в Пантеоні, — є інтер'єр із величезним цільним підкупольним простором, урочисто величним й гармонійним. Пропорції Пантеону досконалі - діаметр куполу (43,5 м) майже дорівнює висоті храму (42,7 м), а оскільки висота стін дорівнює радіусу його, у підкупольний простір вписується лантуха. Бетонний купол вагою 46 тонн має форму півсфери, що спочиває на циліндричній опорі. Круглий дев’ятиметровий отвір («Око Пантеону») у вершині купол-джерело світла, що додається потоком й опромінює нерозчленованим простором інтер'єру. Зосередженість висвітлення у вищій центральній точці змушує глядача гостро сприймати висоту бані. Вже в стародавності було б відзначено, що покриття гігантської ротонди куполом укладало в собі символічне відтворення небозводу. Це рішення було б продиктовано метою створення «храму усім богам», не лише житла божества, як це було б у греків, але й й священного простору, у якому б перебували тих, що моляться. Простоті чітких геометричних форм внутрішнього простору відповідає строгість оздоблення. Стіни облицьовані кольоровим мармуром, а їхній пластичний декор розрахований на поступове полегшення архітектурних форм догори. Інтер'єр має три яруси. Нижній розчленований колонами коринфського ордеру й високих ніш зі статуями. Розташований з нього аттиковий поверх з помилковими вікнами й пілястрами завершується антаблементом. Шатро розділений п’ятьма кільцевими рядами касет, що зменшуються догори. Своїми стрімкими членуваннями касети перегукуються із пілястрами й колонами й піднімаються догори, по меридіанах, замикаючи купол, а горизонталі касет аби вторять лініям карнизу. Виявляючи глибиною рельєфу товщу купольного перекриття, касети підсилюють враження його матеріальності. Ордер Пантеону створює аби перехід від величезного масштабу будинку до людини. Спокій, внутрішню гармонію, відхід від земної суєти у світло духовності - від що давав Пантеон відвідувачам.

Образна сила Пантеону — у простоті й цілісності архітектурного задуму. Надалі найбільші зодчі прагнули перевершити Пантеон у масштабах й досконалості втілення. Античне почуття міри залишилося недосяжним.

Такий ж нематеріальний зміст був укладений й у віллі Адріана у Тибурі (нині Тиволі).

Тут були Золота площа із головним будинком вигадливої форми, в основі якої лежавши хрест із опукло-вгнутими формами, морський театр й бібліотеки. Улюблені Адріаном колони ефектно відбивалися у водах басейну. Вілла являла собою своєрідний музей: тут були зведені архітектурні спорудження, що відтворюють образи прекрасних оригіналів, що зустрічалися імператору под годину його подорожей. Була Темпейська долина, побачена в грецькій Фессалії. Був афінський Строкатий портик, колися прикрашений фресками знаменитих майстрів. Було й «підземне царство». Вілла Адріана — ідеальний музей, збори художніх рідкостей. Не випадково там знайшли копії відомих добутків прославлених грецьких скульпторів.

У Римі за наказом Адріана був вибудований мавзолей, частково перебудований у Середньовіччя й назв замком Святого Ангела. Споруджений на правому березі Тибру, він був доступний через спеціально наведень міст, на якому стояли позолочені статуї, смердоті були змінені у XVІІ ст. роботами відомого італійського скульптора Лоренцо Берніні. З іншого кінця мосту у відкритому вестибюлі був видно статуя імператора, погребение ж знаходилося високо — на 10-метровій висоті. На відміну від мавзолею Августа, лінію якого продовжував мавзолей Андріана, він ще в більшій ступені був усипальницею, передбачаючи знамениті мавзолеї в Римі ранніх християн.

Зовсім особливий вигляд має арка імператора Адріана в Афінах. Вона відокремлювала старе місто — «місто Тезея» від нового — «міста Адріана». АРКА аж ніяк не вражає значною монументальністю: вон ажурна, просвітчаста, простір у ній домінує над масою. Три невеликих прольоти прямокутної форми спираються на плаский постамент з широкою однопрогоновою аркою. Адріан любити сполучення прямих й кривих ліній й форм, завдяки чому архітектурна конструкція перетворювалася в легке обрамлення для прекрасного пейзажу.

Після Андріана в Римі поступово припиняється велике будівництво. На римському троні виявляється філософ Марко Аврелій — людина, що сповіщає принципи, далекі античному оптимізму й близькі християнству. З почесних пам’ятників Марка Аврелія збереглася тріумфальна колона на честь німецьких походів й кінна статуя. Зовні колона схожа на колону Траяна, її рельєфи теж оповідають про конкретні факти історії.

Прагнення до відродження величі й могутності Римської імперії зовні проявилося в тяжінні до грандіозності, властивій архітектурі і образотворчому мистецтву ІІІ - першої половини VІ ст. н.е. Потреби римського міського життя викликали поява уже в І ст. н.е. нового типу будинків: гігантських теремів — суспільних лазень, розрахованих на дві-три тисячі Чоловік. Це був цілий комплекс різнохарактерних за своїм призначенням споруджень, призначених для всебічного гармонійного розвитку людини. До залів холодних й теплих лазень, що утворили центральне ядро композиції, примикали численні приміщення для гімнастичних вправ й розумових зайняти. Величезні склепінні й купольні зачи вражали розкішшю обробки із мармуру й мозаїк, то й двори-сади із екседрами (напівкруглі ніші великих розмірів, завершені напівкупольним зводом) й майданчиками для ігор. Найбільш знамениті терми імператора Каракалли (вухо ІІІ ст. н.е.), другі за розміром в Римі, дійшли до нас лише в руїнах. Вони являли собою своєрідну енциклопедію архітектурно-художніх й конструктивних прийомів, що застосовувалися в римському будівництві. Терми Каракалли займали колосальну площу із газонами, малі зачи гарячої, теплої й холодної води (калдарій, тепидарій, фригідарій). Вони являли собою складні архітектурні спорудження, перекриті зводами різних конструкцій — вище досягнення інженерного генія. Їхні руїни дотепер вражають величчю. А сучасники Каракалли могли милуватися й блиском напівкоштовних каменів, й позолоттю, й мозаїкою, й багатим декором, що покривав стіни й зводи теремів. Під стінами у нішах стояли статуї й статуетки. Терми Діоклетіана в Римі перевершують колосальними розмірами терми Каракалли.

Художні ідеали римського мистецтва ІІІ й VІ ст. н.е. відбивали переломний, складний характер епохи: розпад давньоантичного укладу життя, і світорозуміння супроводжувався новими шуканнями в мистецтві. У розвитку останніх сильніше проявилася роль провінцій й варварських впливів. Грандіозні масштаби деяких пам’ятників у Римі і у його провінціях нагадують архітектуру Древнього Сходу. У тієї ж годину виявилася тенденція максимально полегшити архітектуру, підсилити в ній роль простору, одухотворити його.

У римських провінціях продовжувався розквіт містобудування, там були багаті замовлення, туди спрямовувалися кращі майстри із Риму. Серед римських провінцій, що процвітали, особливе місце належить північній Африці. Тут дотепер збереглося багато прекрасних будівель — храмів, вілл, портиків, житлових будинків, часто із дивними мозаїками підлоги, що зберегли цілі картини в рамах, віртуозні по техніці виконання.

Загальний рівень цивілізації у всій Римській імперії у тому годину був високий як ніколи — аж до далекої Британії, куди доходив тієї ж Адріан й де закінчив свої дні Септимій Сєвер, глава нової римської династії. У його правління в Римі виникла ілюзія можливого відродження колишньої величі.

Пластичний стиль стає гранично мальовничим. Рельєфи тріумфальної арки Септимія Сєвера, поставленої на честь десятиліття правління й перемог у Месопотамії, ще более, ніж у колоні Марка Аврелія, втрачають визначеність контурів й форм. Камінь стіни перетворюється в суцільну ажурну тканину, що тріпоче в нерівних відблисках світлотіні. Відомий Сєвер й зведеною при ньому базилікою.

Про васильок як спорудженні, дуже розповсюдженому в римлян, варто сказати особливо. Тип базиліки (від грецького «базиліці» — «царський будинок») — прямокутного витягнутого будинку для суспільних зборів й радий — виник уже в Греції у ІІІ ст. зв. е. Будинок розділявся подовжніми рядами опор (колон, стовпів) на кілька проходів — нефів. Середній неф був звичайно вище й ширше бічних й висвітлювався через вікна над бічними частинами. Найчастіше він завершувався виступом — апсидою. Згодом архітектурна форма базиліки використовувалася як зразок для будівництва християнських храмів.

На батьківщині Септимія Сєвера, у Лептіс Магне (Північна Африка), був побудована базиліка, що відрізнялася від всіх колишніх особливим задумом й розкішшю обробки. На вузьких сторони, східній й західній, у неї були дві напівкруглі ніші - апсиди. Утворюючі їхні різьблені пілони (стовпи) присвячувалися Дионісу й Гераклові й були прикрашені сценами їхніх подвигів.

До кінця ІІІ століття в Римі настала тимчасова ремісія. Імператорська влада почасти зміцніла. З всіх боків столицю імперії тіснили варвари, й найбільш важливими архітектурними спорудженнями стали міцні оборонні стіни, серед які особливе місце займала стіна Авреліана.

Імператор Диоклетіан, що правив на рубежі ІІІ - ІV століть, вже рідко бував у Римі. Його резиденцією був Салону, місто в східній Адріатиці. Диолектіан зробив важливий крок до зміцнення імперії, провівши ряд реформ, підсиливши державну бюрократію й систему стягування податків. Про характер його години красномовно говорити побудований у Салоні палац. Обнесений могутньою фортечною стіною із вежами, із виходами до моря, чітко розпланований, він був схожий скоріше на військовий табір. Однак у ньому були й житлові приміщення, й господарські служби, й мавзолей, й храм, й парк. Він був зручний для життя: Діоклетіан, що добровільно залишив трон после 20 років правління, навіть розводив там овочі. Алі таки вступив у цьому палаці не відчувається колишньої волі. Є в ньому особлива строгість й зумовленість у супідрядності всіх частин, близька палацам майбутніх візантійських імператорів.

Велика імперія йде до кінця, коли на трон сідає Костянтин, перший імператор, що офіційно прийняв християнство. Антична релігія остаточно зжила себе.

Завершальним пам’ятником цого години був волошки Максенція, перемогу над яким увічнив Костянтин на Римському форумі (306 — 312 р. зв. е.). Базиліка був задумана настільки грандіозною із такими колосальними прольотами зводів, що навіть мудрість римських інженерів не врятувала її від руйнування — незабаром после зведення вона обрушилася. Наскрізною каркасною конструкцією вона передбачала середньовічні християнські волошки Західної Європи. Василька Максенція — одне з самих грандіозних склепінних будинків Риму (площа 6 тис. кв. м). Прямокутна в основі, вона мала зі східної сторони критий портик на стовпах. Внутрішній простір, розділений на три нефи, завершувався в середньому нефі напівкруглою апсидою. Середній неф був перекритий хрестоподібними зводами, що спиралися на вісьмох могутніх стовпах й підтримувалися зовні контрфорсами й вертикальними виступами стіни. Тільки коротка сторона базиліки апсидою був виправлена суцільною стіною. У інших частинах будинку зводи спиралися на стовпи, що служили основою конструкції. Тонкі зовнішні стіни були прорізані двома ярусами широких аркових прольотів.

Після визнання 313 р. християнства пануючою релігією почалося будівництво християнських храмів, форми які в основному запозичалися із античних васильків.

Перемоги Костянтина звеличує й споруджена в цей ж годину на форумі Тріумфальна арка Костянтина. Вона був прикрашена рельєфами, безжалісно виламаними зі споруджень імператорів ІІ століття — Траяна, Андріана й Марка Аврелія. Вони були включені в новий художній ансамбль, й лише голови цезарів скрізь були замінені головами Костянтина. Цей факт є символічним: Костянтин аби поглинає колишню римську історію. Усі суворо, регламентовано: у центрі імператор з клевретами, що підлещуючись заглядають йому в обличчя, по боках, безлика юрба.

Костянтин переніс столицю імперії на схід, у колишнє грецьке місто Візантію. Назване воно та було б «новим Римом», чи Константинополем. Звідси почне свою історію нова держава — Візантія. Рим ж залишався ще протягом двох століть центром західної частини імперії. Та ж картина спостерігається й за межами Риму, як в Італії, то й в провінціях. Античне мистецтво ще довго якщо зберігати чинність, однак воно та, переростаючи в середньовічне, стає лише традицією.

ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ РИМЛЯН

Звичайно вважається, що римляни зробили три геніальних відкриття в архітектурі: бетон, арка й купол. Направду лише бетон є безперечно римським винаходом. Змішуючи вапно із вулканічним попелом, каменями й піском, римляни створили надзвичайно міцний, дешевий, зручний, але й естетично абсолютно невиразний будівельний матеріал. Остання обставина їхнього нітрохи не бентежила. Якщо греки свої мармурові храми було неможливо «опоганювати «навіть застосуванням сполучного цементного розчину й ставили блоки «на сухе», то римляни могли облицювати некрасиві бетонні стіни чи мармуром, чи порфіром, могли їхнього розписати фресками чи обшити розписаними дерев «яними панелями. Порушення естетичної єдності зовнішнього вигляду будинку й матеріалу їхні нітрохи не бентежило.

Коли ж стосується інших винаходів римлян, то, на них варто зупинитися докладніше. Ми уже знаємо, що арки використовувалися в Древньому Вавилоні, в Етрурії, але й саме римляни зробили цю архітектурну форму універсальним засобом досягнення двоякого результату: суто практичного — економії матеріалу, й естетичного — багаторазово використана в аркадах акведуків, терм, цирків, арка стала в Римі основним архітектурним мотивом.

Римляни, всупереч ідеї обов «язкової «корисності «архітектури, висунутої теоретиком архітектури Витрувієм, створили абсолютно марний, із погляду практичності, тип монументального спорудження — тріумфальну арку: окремо стояти ворота із нізвідки в нікуди. Єдиним призначенням таких споруджень був тріумфальний проїзд імператора, що повертався до Риму после здобутих перемог. Абсурдні із точки зору логіки тріумфальні арки, так саме як й тріумфальні колони — що окремо стояти й нічого не несуть, крім статуї імператора, стали надзвичайно популярні в Римі, у найбільш концентрованому виді виражаючи ідею тріумфу государя й величі держави. Ці приміщення прижилися і у Європейських імперіях Нового години, дійшли навіть до Росії, зберігши не лише римську форму, але й й зміст.

Арки й похідні від них циліндричні зводи широко використовувалися римлянами при будівництві терм. Римські лазні - терми — це зовсім особливий тип споруджень. У жодній стране світу не існувало нічого подібного. Кажучи сучасною мовою, терми — це спортивно-оздоровчі й культурно-рекреаційні центри. Крім власне лазень із парними, величезними басейнами із холодною й гарячою водою, тут були спортивні зачи, масажні кабінети, просторі зачи для прогулянок, філософських суперечок й бесід, а також бібліотеки із латинськими й грецькими книжками. Римляни дуже любили проводити вільний годину у термах. Найбільшими, розкішними й знаменитими були терми імператора Каракали, що, на шкода, дійшли до нас, у руїнах. Тут усє вражало своїм розмахом, багатством внутрішньої обробки, величезними високими зводами, величний, спокійний ритм які чудово налаштовував на неквапливі піднесені бесіди й блаженну млість у цьому, загалом, утилітарному закладі. 1700 років тому в Римі нараховувалося близько 800 невеликих часток й 5 великих імператорських терм, що вміщали одночасно до 3000 чоловік.

І ще один великий винахід римлян — купол. Хоча ми уже Бачили купольні приміщення в егейській й етруській архітектурі, але й справжній купол змогли створити лише римляни. У досконалості опанувавши мистецтвом кладки арок й зведення зводів, римляни створили купол, що виявився логічним завершенням розвитку цих конструкцій. Шатро, як безліч арок, перекинутих через одну точку — замок-купола, — у всієї своїй вроді із «являється маємо у великому римському спорудженні епохи імператора Адріана в Пантеоні, побудованому в 117−138 роках й присвяченому семи головним римським богам.

Імператор Адріан вирішив перебудувати старий, ще часів Октавіана, храм Юпітера-Месника, побудований на честь перемоги Октавіана над Антонієм й Клеопатрою завдовжки тридцять п’ять році нашої ери. Великий інтелектуал й знавець грецького мистецтва, імператор запросивши очолити роботи прославленого архітектора і інженера Аполлодора із Дамаска, відомого того годину численними чудовими будівлями, серед які: форум й тріумфальна колона Траяна, висотою 40 метрів, міст через Дунай та ін. Навіть якби Аполлодор не побудував нічого, крім Пантеону, одним цим геніальної спорудженням він бі собі обезсмертив.

Шатро Пантеону побудований із бетону, у який замість каменів додані цеглини — у нижній частині, й пемза — у верхній. Таким чином, сучасний пінобетон, виявляється, мав свого далекого пращура, старше його на 19 століть. Вага бані настільки велика, що архітектору довелося зробити стіни товщиною 6 метрів. Алі знаходячись усередині, про це не догадуєшся. Стіни начебто немає зовсім. У центр залі звернені 7 високих ніш зі статуями богів, прорізи із аркадами й колонами. Поверхня самого бані красиво ритмічно розчленована п «ятьма кільцями кесонів, що перспективне скорочуються — це зорово знімає відчуття ваги бані й товщини стін. Суто оптичними прийомами архітектор досяг величезної виразності внутрішнього простору, а хитромудрою конструкцією — щирої міцності цого великого спорудження, що простояло майже 19 століть, непідвласного стихіям.

На початку 7 століття Пантеон перетворили в християнську церкву, а 1520 році в одній із ніш цого храму поховали генія італійського Відродження — Рафаеля Санті. Аж до другої половини 19 століття купол Пантеону залишався неперевершеним за величиною в усьому світі.

[pic]

Внутрішнє оздоблення Пантеону

ВИСНОВОК

Латини, чи римляни, з середини 1 тисячоліття до нашої ери, що все міцніше улаштовувалися на Апеннінскому півострові, виявилися под найсильнішим впливом своїх сусідів по півострові: етрусків й греків. Саме із цих двох джерел черпало свої ідеї й форми молоде римське мистецтво із часів завоювання цих двох народів, що здобуло від їхні у безроздільне володіння колосальну культурну спадщину. Від греків римляни взяли типи й форми храмів, не говорячи уже про пантеон богів, ордерну систему, до якої додали свій тосканський ордер, скульптуру, живопис й багато чого іншого. У етрусків смердоті перейняли багато культів, у тому числі й культ предків, скульптурний портрет, техніку кладки арок, зводів, будівництво доріг, мостів, монументальних гробниць та інші уміння.

Греки були прекрасними витонченими архітекторами. Римляни — грамотними інженерами. Вони будували прекрасні дороги, прямі, як стріла, по які із великою швидкістю могли пересуватися війська. Одна із таких доріг — Аппієва, вимощена бетоном, гравієм, цементом, кам «яними плитами — був побудована в Римі на чотири столітті до нашої ери, але й і дотепер вражає досконалістю інженерної думи. Утім, до кінця середньовіччя саме римські дороги були практично єдиними проїзними сухопутними шляхами Європи, щоправда, за багато століть без належного догляду смердоті прийшли в занепад.

Римляни будували прекрасні кам «яні мости через ріки, багато із які служать дотепер. Використання арок дозволило значно збільшити прольоти між підвалинами мосту й заощадити будівельний матеріал. Римляни вміли будувати багатоповерхові будинки — у 6−7 поверхів, з усіма комунікаціями: водогоном, каналізацією, опаленням, що, до речі, було б под підлогою. Створення розвиненої системи водопроводів дозволило безперебійно постачати римські міста найчистішою водою із гірських джерел. По свинцевим й керамічним трубах, прокладеним в акведуках — багатоярусних аркадах, вода надходила у будинки, численні міські фонтани й терми — римські лазні. Дотепер у колишньої Римської імперії можна бачити величні аркади акведуків, що перетинають ріки й низини. Один із найкрасивіших акведуків Пон- дю-Гар зберігся у Нимі, на півдні Франції.

Регулярне планування римських міст й військових таборів, оточених стіною із вежами й міськими воротами, з брукованими вулицями, що перетинаються под прямим кутом, із великою площею форуму — головного суспільного й торгового центру, із кварталами будинків — инсул — лягла в основу планування багатьох європейських міст: Лондону, Парижу, Мілану, Триру, Барселони і ін., а потім стала основним містобудівним принципом міст США.

Прямолінійність римлян робила їхнього добутки зрозумілими й такими, що пристосовуються практично до будь-яких замовлень й смаків влади. Незабаром прагматичні римляни зрозуміли, що ніщо над змозі так возвеличити і увічнити діяння імператора, як пам «ятники монументального мистецтва.

З початком епохи Імперії Рим почав бурхливо перебудовуватися. Про Першого римського імператора Октавіана Августа його біограф Светоній писавши, що «він здобувши Рим цегельним, а залишив його мармуровим «. «Його кам «яні громади не можна порівнювати із безкорисними пірамідами Єгипту чи із самими прославленими, але й дозвільними спорудженнями греків «- писавши інший римський автор Юлій Фронтин, геніально точно передаючи суть підходу римлян до архітектури.

Отже, Римська імперія, що простиралася від Британії й Галлії на півночі до Африки на півдні, й від Сирії на сході до Іспанії на заході, зіграла величезну позитивну роль для подальшого розвитку цих країн в епохи после падіння Риму.

Логіка, розумність, раціональність римської архітектури, найвища інженерна й будівельна майстерність римських зодчих привели згодом до несподіваних результатів.

Римські архітектурні форми практично ніколи не вмирали, навіть в архітектурі готики, здавалося б протилежної їй за духом. Антична спадщина чи отут, чи там постійно дає про собі знаті в окремих архітектурних елементах, формах, будівельних прийомах. Численні культурні «відродження «у мистецтві Західної Європи й Візантії, а потім революція люди, культурі, науці, філософії в епоху Відродження зайвий раз нагадують нам про ті, що творчий потенціал римських зодчих виявився воістину невичерпним джерелом для наступних поколінь аж до 20 століття.

Саме форми римської архітектури, такі як купол й базиліка, були підхоплені архітектурою християнського світу й не минали ісламських країн.

Ще одна ідея римлян знайшла гідну оцінку й розвиток в епоху Відродження й послужила відправною точкою для створення особливого виду архітектури — садово-паркової. Мова йде про римські вілли — приватні заміські резиденції імператорів й багатих патриціїв, де смердоті могли відпочивати від суєти великого міста й важливих державних справ, насолоджуючись красою природи, із «єднаними із досконалими витворами рук людських. Самою знаменитою Римською віллою є вілла імператора Адріана в передмісті Риму, Тиволі. Адріан мав гарний художній смак, почуття міри при багатих можливостях.

Прекрасне сполучення природного ландшафту із архітектурними будівлями, малими архітектурними формами, садово-парковою скульптурою, водоймами й рукотворними куточками природи зробило цю віллу, навіть у руїнах, еталоном для численних садово-паркових ансамблів Європи.

Для своїх театральних вистав греки винайшли геніальну форму амфітеатру. Римські архітектори замикають півколо амфітеатру в кільце, замість сцени із «являється арена, від якої радіусами нагору піднімаються сектори трибун. По цьому принципу дотепер будують цирки й стадіони в усьому світі.

Отже, мистецтво Древнього Риму, пройшовши певні етапи розвитку: дитинство й юність, зрілість й старість, залишило людству величезну спадщину, значимість якої важко переоцінити. Великий організатор й творець сучасних норм цивілізованого життя, Древній Рим рішуче перетворив культурний вигляд величезної частини світу. Тільки за це він гідний неминулої слави й пам’яті нащадків. Крім того, мистецтво римського години залишило безліч чудових пам’ятників самих різних галузях, починаючи від добутків архітектури й кінчаючи скляними судинами. Кожен давньоримський пам’ятник втілює спресовану годиною й доведену до логічного кінця традицію. Він несе інформацію про віру й ритуали, сенс життя, і творчі навички народу, якому він належав, місце, яку займав цей народ у грандіозній імперії. Римська держава дуже складна. Їй єдиній випала місія прощання із тисячолітнім світом язичества й створення тихий принципів, що лягли основою християнського мистецтва Нового часу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Енциклопедія. Том VII. Мистецтво. Том I. М. 1998 р. 2. Історія зарубіжного мистецтва. Підручник. М., 1984 р. 3. Історія мистецтва зарубіжних країн. Том I. М., 1962 р. 4. Мистецтво. Книжка для читання з історії живопису, скульптури, архітектури. М., 1961 г. 5. Н.А. Дмитрієва, Л. И. Акинова. Античне мистецтво: нариси. М., 1988 г.

-----------------------

КОЛОНА ТРАЯНА

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою