Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів


Законодавчо-нормативна база:

Закон України від 11. 12. 91 р. № 1963-ХП «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» в редакції Закону України від 18. 02. 97 р. № 75/97-ВР із змінами та доповненнями.

Податок з власників деяких наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин І механізмів є джерелом фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Платники

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є:

— підприємства, установи та організації, які є юридичними особами;

— іноземні юридичні особи;

— громадяни України;

— іноземні громадяни;

— особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби.

Об'єкти оподаткування

Об'єкти оподаткування — транспортні засоби та інші самохідні машини й механізми, а саме:

— трактори (колісні) — код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, — 87 01 ЗО;

— автомобілі, призначені для перевезення щонайменше 10 осіб, включаючи водія, код 87 02;

— автомобілі, легкові - код 87 03;

— автомобілі, вантажні - код 87 04;

— автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном — код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 87 11 10;

— яхти і судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без нього (крім спортивних) — код 890 391;

— човни, моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), — код 89 03 92;

— інші човни (крім спортивних) — код 89 03 99.

Транспортні засоби, що не с об'єктами оподаткування

— трактори на гусеничному ходу — код 87 01 ЗО;

— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні - код 87 05;

— транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, кл; портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — код 87 09;

— машини й механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432; 8433;

— тільки яхти, судна вітрильні та човни спортивні - коди 890 391; 89 03 92; 89 03 Механізм справляння податку з власників транспортних засобів та і самохідних машин і механізмів наведений на схемі 1:

Структурно — логічна схема механізмів


Пільги

Від сплати податку звільняються:

1. Підприємства автомобільного транспорту загального користування — стосовно; транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленої законом порядку визначено тарифи оплати проїзду (незалежно від форм власності);

2. На 50% - сільськогосподарські підприємства — товаровиробники за трактор колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць менше десяти;

3. Навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів при умові використання та за призначенням.

Порядок обчислення та сплати податку

Податок сплачується юридичними особами щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а за придбані протягом року — перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку на такі инсиортні засоби подається в десятиденний термін після їх реєстрації. За транспортні •и. зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Юридичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про оподаткування податку по наземним транспортним засобам — до територіальних дорожніх фондів, а по водним — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

Підприємствам, які мають транспортні засоби, необхідно подати на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів в терміни, визначені законом для річного звітного періоду, а саме: протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Податок обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року (ставки податку наведені в таблиці 1).

Фізичні особи сплачують податок перед перереєстрацією (реєстрацією) або техоглядом щорічно чи один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, у якому здійснюють техогляд.

Податок з власників наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і механізмів сплачується юридичними і фізичними особами по місцю знаходження юридичних осіб та місцю проживання фізичних осіб.

За приховування (заниження) об'єктів оподаткування, за відсутність обліку об'єктів оподаткування або ведення цього обліку з порушенням установленого порядку, а також за неподання або несвоєчасне подання податковим органам розрахунків та інших документів юридичних та фізичних осіб, які є платниками податку з власників транспортних засобів до них застосовуються санкції згідно з Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21. 12. 2000р. № 2181-III.

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставки податку на рік

(з 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини)

87 01

Трактори колісні (крім гусеничних код 87 01 30)

2,5 гри. з 100 куб. см

87 02

Автомобілі для перевезення щонайменше 10 осіб, включаючи водія

3,6 грн. з 100 куб. см

87 0 003

Автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном код 87 03 90 100) з об'ємом циліндрів двигуна:

До 1 000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

Від 1 -001 куб. см до 1 500 куб. см

4грн. з 100 куб. см

Інші (від 1501куб. см)

Від 5 до ЗО грн. з 100 куб. см

87 03 90 100

Автомобілі з електродвигуном

0,5 грн. з 1 кВт 1

87 04

Автомобілі вантажні до 8200 куб. см від 8201 куб. см до 15 000 куб. см від 15 001 куб. см і більше

10 грн. з 100 куб. см 15 грн. з 100 куб. см 20 грн. з 100 куб. см

87 05

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги)

3,6 грн. з 100 куб. см

87 11

Мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, код 87 11 10

2 грн. з 100 куб. см

Яхти і судна вітрильні з допоміжним двигуном чи без нього (крім спортивних):

89 03 91 100

Морські

1 0 грн. з 1 00 см довжини

89 03 91 910, 930

інші з довжиною корпусу до 7,5 м інші з масою до 100кг

5 грн. з 100 см довжини

та інші з довжиною корпусу більше 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

Човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних):

8903 92 100

морські

10 грн. з 100 см довжини

8903 92 910

інші з довжиною корпусу до 7,5 м

5 грн. з 100 см довжини

8903 92 990

інші з довжиною корпусу більше 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

інші човни (крім спортивних):

89 03

99 100

910

з довжиною корпусу до 7,5 м з масою до 100кг

5 грн. з 100 см довжини

89 03

99 990

інші довжиною корпусу понад 7,5 м

10 грн. з 100 см довжини

Приклад 1

ТОВ «Морське» має на балансі вантажний автомобіль з об'ємом циліндра двигуна 8 200 куб. см та легковий автомобіль з об'ємом циліндра 1500 куб. см. Ставки податку з власників транспортних засобів складають:

— для легкових автомобілів -4грн. з 100 куб. см при об'ємах циліндрів двигуна від 1001 до 1500 куб. см;

— для вантажних автомобілів-10 грн. з 100 куб. см при об'ємах циліндрів двигуна до 8 201 куб. см.

Визначити суму податку з власників транспортних засобів.

Рішення

Для легкового автомобілю сума податку складає 60 грн. :

1500 куб. см. /100 куб. см х 4 грн. = 60 грн.

Для вантажного автомобілю сума податку складає 820грн. :

8200 куб. см/100 куб. см х 10 грн. =820 грн.

Усього за рік підприємству належить сплатити до бюджету податок з власників транспортних засобів в розмірі 880 грн. (60+820), щоквартально рівними частинами по 220грн. (880: 4 — 220).

Приклад 2

ТОВ «Бостон Україна» має на балансі 10 транспортних засобів:

З вантажних автомобіля (КАМАЗ 255 В) з об'ємом циліндра двигуна 10 850 куб. см; 1 легковий автомобіль (ВАЗ) з об'ємом циліндра двигуна 1500 куб. см; - 6 легкових автомобілів (ГАЗ) з об'ємом циліндра двигуна 3250 куб. см; Визначити суму податку з власників транспортних засобів.

Рішення

Усього за рік підприємству належить сплатити до бюджету податок з власників транспортних засобів в розмірі 169грн. (45+4+120), щоквартально рівними частинами по 43 грн. (169/4=42,25), (розрахунок 1).


Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів по ТОВ «Бостон — Україна»

№ п

Код транспорт-ного засобу згідно з гармоні-зованою системою опису та кодуванням товарів

Марка транспор-тного

засобу

Модель транспор-тного

засобу

1) Об «єм циліндрів двигуна

(см3)

2) Потужність двигуна (кВт)

3) Довжина корпуса (см.)

Кількість однорі-дних транспор-тних

засобів

Ставка податку

в грн.

на рік:

1) із 100 см 3

2) із 1 кВт

3) із 100 см.

Сума нарахованого податку грн.

Пільги

Сума податку що підлягає сплаті у звітному кварталі

Код згідно з довідником пільг

Сума

1.

87. 04

Камаз 255 В

5320

10 850

3

15

45

-

-

11. 25

2.

87 03

ВАЗ

2181

1500

1

4

4

-

-

1

3.

ГАЗ

3307

3250

6

20

120

-

-

30

Усього:

10

169

42,25


ТЕСТИ

1. Ставка податку з власника автомобіля «Рено» з об'ємом циліндра двигуна 2100 куб. умам податку за 100 куб. см з власників транспортних засобів та інших чідних машин та механізмів складе:

А.5 грн.

В 4 грн. ;

С. 11 Грн.

2. Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів є:

А. Юридичні особи, що мають власні транспортні засоби;

В. Юридичні та фізичні особи, що мають зареєстровані в Україні власні транспортні

засоби;

С. Суб'єкти підприємницької діяльності, що мають власні транспортні засоби.

4. Об'єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів та інших машин та механізмів є:

а. Для автомобілів — об'єм циліндра двигуна, для водного транспорту — довжина

корпусу;

В. Потужність двигуна транспортного засобу;; С. Вартість транспортного засобу.

4. Ставка податку з власників транспортних засобів визначається:

А. У процентах до вартості транспортного засобу; В. У євро до одиниці транспортного засобу; С. У гривнях до одиниці транспортного засобу.

5. Розмір фінансових санкцій за заниження сум податку з власників транспортних засобів при виявленні податковими органами визначається:

А. В розмірі однократної суми недоїмки та 10 відсотків за несвоєчасність подання

розрахунку, крім того — пеня 120 відсотків облікової ставки НБУ;

В. Штрафом від 5 відсотків суми недоплати за кожний податковий період (але не більше 25 відсотків і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян);

С. Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними фондами» від 21. 12. 2000 р. № 2181 -III.

6. Податок з власників транспортних засобів сплачується фізичними особами в строгому порядку.

А. Перед реєстрацією, перереєстрацією або техоглядом транспортного засобу;

В. До 1 березня року, що настає за звітним;

С. До 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем._

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою