Україна в 1942 роцi

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Україна в 1942 роцi.


Штаб бувшої Полiської Сечi роздiлився — одна частина людей вiдiйшла вiд справ, друга оголосила пiдпiльно-бойовi акцiї органiзацiї УПА. °Її штаб був розтошований в лiсництвi Людвiпольского району.
На початку 1942 роцi Т. Бульба-Боровець зустрiчається з президентом Уряду А. Левiцким. Була змальована така полiтична ситуацiя на Українi.
? заборона нiмецькою владою прав українськой нацiї на самостiйность i незалежнiсть;
? жорстока окупацiя, варварство в економiцi, iньших областях;
? знищення культурних та етнологичних цiнностей («рабам не потрiбна освiта, їх справа — чорна робота »);
? массовi облави; дiї агентiв НКВС, бiлогвардiйцiв та iнш;
? внутрiшня партiйна мiжусобиця нацiоналiстiв.
Таким чином склалась катастрофiчна ситуацiя. I зносити все покiрно вiд нового окупанта не можливо, i пiдняти нове повстання теж неможна. Домовились бити нiмцiв, але не шляхом загального повстання, а окремими «лiтучiми бригадами «- починаючи з часу, коли Гiтлер вийде до Волги. Одним з головних осiб майбутнiх дiй був полковнiк I. Литвиненко, зв «язний Президента.
Отже, вже весною 42-го раралельно гiтлерiвськiм «Amt «окупацiйним i полiтичним силам, стала дiяти система прихованої суверенної української влади, окрешеної «Лісовим царством ».
Боротьба має вестися в полiтично-пропогандистському та вiйсковому напрямках (вiйна як з цiвiльною адмiнiстрацiєю Гiтлера, так i военнi дiї на захiдному фронтi).
Дуже цiкавi, по моєму, «законi українського партiзана »:
? це не бандит, а чесний i мужний воїн;
? воюй лише за нацiональну iдею i для високих полiтичних цiлiй;
? буде боротися до побудування Самостiйної України;
? йому заборонено займатись грабованням;
? вiн пiдлеглий командиру, хоч i є в той же час добровiльцем i революционером;
? воїн що добре справляється з своїми обов «язками.

З цього видно, що фiзична дисциплiна була поганою, хоч ось на морамьноiй дiсциплiнi й тримався весь порядок. Також заслуговують на увагу й говi аспектми партизанскої тактики УПА: — органiзацiя складається з невеликих партизанських груп;
— тактика «з -пiд землм i пiд землю »;
— дiяти скрiзь, та не попадатись;
— жорстока пiдлеглисть коматдирам;
— знаходитись постiйно в рухi;
— нiчнi напади, сiючi панiку;
— розвiдка й контррозвiдка.
Дiйсно, це iдеальна програма для невеликих загонiв партизан. Хочеться вiдмiтити, що ворогами УПА вважало нацистському i комунiстичну партiї (НКВС та есесовцiв), — розстрил останнiх на мисцi без суду й слiдства.
I ось вже пiд кiнець весни 42-го всi головнi задачi по реорганiзацiї армiї були виконанi.
В цей час на Українi проходить злодiйский масовий терор гестапо. Виникає голод, багато концтаборiв та iнше — жити стало неможливо тяжко. I «Лiс «стає единим притулком для людей.
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою