Статистичне групування

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Статистичне групування

Під групуванням в статистиці розуміють розподіл одиниць статистичної сукупності на групи, однорідні в якому-небудь суттєвому відношенні.
Воно є якраз той метод і та стадія, пропустивши яку ми не можемо застосовувати інші методи. Тому в статистиці групування використовується для вирішення різних завдань, таких як, наприклад:
-визначення і вивчення структури і структурних зрушень сукупності;
-виявлення соціально-економічних типів явищ і процесів;
-виявлення і характеризування зв «язків і залежностей між явищами та їх ознаками (таке дослідження має назву аналітичної функції групування).
Відповідно до цих трьох функцій розрізняють різні види групування: структурні, типологічні і аналітичні.
Групування, в результаті якого виділяють однорідні групи або типи явищ, як вираз конкретного суспільного процесу називаються типологічними. Прикладом типологічних групувань може бути поділ підприємств за характеристикою видів власності, групування країн за економічним розвитком.
Структурними групуваннями називаються групування, які характеризують розподіл одиниць однотипної сукупності за будь-якою ознакою. Типологічні і структурні групування дуже близькі один до одного: типологічні групування виділяють самі типи, а структурні - вказують питому вагу окремих типів у загальній масі.
Аналітичні групування — це групування, які визначають взаємозв «язок між різними ознаками одиниць статистичної сукупності. За допомогою такого групування можна виявити певні взаємозв «язки між факторними і результативними ознаками. Наприклад, залежність між рівнем кваліфікації працівника та його заробітною працею. Аналітичні групування є дуже складними і для того, щоб зрозуміти, як вони будуються, необхідно чітко виділити факторні і результативні ознаки в досліджуваному явищі.
Можливі змішання цих типів групування.

Групування можуть бути прості і комбіновані.
Прості групування — це такі групування, які здійснені на підставі однієї ознаки.
Комбіновані групування — це групування, які здійснені за двома і більше ознаками.
Комбінаційні групування дають можливість комплексного характеризування досліджуваного явища чи процесу.

Для того, щоб зробити групування за кількісною ознакою, необхідно визначитися з кількістю груп та з інтервалом групування.
Кількість груп визначається математичними методами. Вона має біти ні занадто малою, ні занадто великою, вони мають не заважати проаналізувати кінцевий результат.
Величина інтервалу, де xmax — максимальне значення, xmin — мінімальне значення, n — кількість груп сукупності.

Інтервали можуть бути відкриті і закриті, рівні і нерівні.
Рівні інтервали — інтервали з однаковою різницею між верхньою і нижньою границями кожного проміжку.
Нерівні інтервали — інтервали з різними різницями між верхньою і нижньою границями в різних проміжках.
Відкритий інтервал — інтервал з відсутньою однією із границь (наприклад, більше 100, менше 1).
Закриті інтервали — інтервали, в яких присутні всі границі.

Особливим видом групування є класифікація.
Класифікацією називається систематизований розподіл явищ і процесів (об «єктів) на визначені групи, класи, розряди на підставі їх подібності і розбіжності.
Класифікації відрізняються від групувань тим, що групувальною основою класифікації є якісна ознака, вони більш стійкі, сталі і стандартні.
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою