Физиология збудливих тканин

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Медичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Физиология збудливих тканей

Введение

Раздражимость — загальна властивість тканин реагувати різні раздражители.

Возбудимость — більш вузьке поняття, яке характеризує властивість тканин порушувати в у відповідь дію подразника. Тканини, які мають цією властивістю, називаються збудливими. Виявляється порушення виникненням потенціалу дії. У основі порушення лежать складні фізико-хімічні процеси. Початковий пускової момент порушення — зміни іонній проникності і електричних потенціалів мембрани. Збудливі тканини мають низку властивостей: подразливість — здатність тканин сприймати роздратування, збуджуваність — здатність тканин реагувати порушенням на роздратування, провідність — здатність поширювати порушення, лабільність — швидкість перебігу елементарних циклів порушення. Лабільність відбиває час, протягом якого тканину відновлює працездатність після чергового циклу порушення. Поріг роздратування (в фізіології нервових і м’язових клітин), найменша сила подразника (зазвичай електричного струму), здатна викликати поширюється потенціал действия

Методы вивчення описаних явищ різноманітні. Так, про збуджуваності можна судити з найменшої силі подразника, яка потрібна на виникнення тій чи іншій рефлекторної реакції чи з порогової силі струму чи пороговому зрушенню потенціалу, достатнім до виникнення ПД. Тут слід запровадити такі поняття, як реобаза і хронаксия. Реобаза (від грецьк. rheos — протягом, потік і basis — хід, рух; підставу), найменша сила постійного електричного струму, що викликає при достатньої тривалості його дії порушення живими тканинах. Поняття реобазы і хронаксии і запровадив в фізіологію Л. Лапик в 1909, визначаючи залежність між силою струму і тривалістю його дії при вивченні найменшого (порогового) ефекту збудливих тканин. Реобаза, як і хронаксия, дає уявлення про збуджуваності тканин та органів по порогу сили та тривалості дії роздратування. Реобаза відповідає порогу роздратування, і виявляється у вольтах чи миллиамперах. Значення реобазы можна визначити по формулі: і = a/t + b, де і - сила струму, t — тривалість його дії, чи b — константи, зумовлені властивостями тканини. Константа b є Р., бо за тривалому дії подразнюючого струму ставлення a/t буде, дуже замало, й і практично дорівнює b. Р. нерідко називаються пороговими значеннями як електричних, а й інших подразників. Хронаксия (від грецьк. chronos — час і axia — ціна, міра), найкоротший термін дії на тканину постійного електричного струму подвоєною порогової сили (подвоєною реобазы), що викликає порушення тканини. Було так само експериментально встановлено (голландський фізик Л. Горвег, 1892, французький фізіолог Ж. Вейс, 1901), що обсяг стимулу, що викликає що збуджує ефект в тканинах, перебуває у зворотної залежність від тривалості його дії і графічно виражається гіперболою — крива

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою