Логистика

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Логістика


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Логистика.

1. Еволюція поняття «логистика».

В економічної літературі зустрічаються різні визначення логістики. Наведемо деякі з них. Логістика (Logistics) це: 1. Планування й забезпечення матеріально-технічного постачання, підготовки й пересування людського складу. 2. Організація служби тилу. 3. Матеріально-технічне забезпечення магазину. 4. Тил і постачання, матеріально-технічне постачання, робота тилу. 5. Рух матеріалів і запасів. 6. Наука про плануванні, організації, управлінні, постійному контролі й регулюванні руху потребує матеріальних та інформаційних потоків у просторі та у часі від своїх первинного джерела до кінцевого і споживачів, координацію попиту і такі пропозиції над ринком товарів хороших і споживача. Логістику також визначають як наукова дисципліна, пов’язане з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків. Нині можна справити й ширший підхід до логістиці, який, крім вищезгаданого включає аналіз ринку постачальників послуг, а також гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів. У цьому вся разі багато функції маркетингу переходять до логістиці. У ланцюзі через яку проходять матеріальний і інформаційний потоки від постачальника до споживача вирізняються такі ланки: постачання матеріалів, сировини, напівфабрикатів, зберігання продукції і на сировини, виробництво товарів, їх розподіл, споживання готової продукції. У фундаменті економічної літературі логистическую систему ділять на макро- і мікро логістику. Макро логістика досліджує проблеми, пов’язані з аналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепції розподілу, розміщенням розподільних центрів, вибором найефективнішого виду транспорту, й т.д. Мікро логістика розв’язує проблеми у межах окремих ланок логістики (наприклад, внутрипроизводственная логістика). Микрологистика забезпечує операції з планування, підготовці, реалізації і контролю за процесами переміщення товарів всередині промислових підприємств. Поняття логістики спочатку з’явилося у військовій сфері, де охоплювало проблеми транспорту, постачання, переміщення військових підрозділів. Потім поняття і силові методи логістики було перенесено на громадянську сферу, де використовувались у управлінні матеріальними потоками у сфері обігу євро і виробництва. У цьому поняття й ефективні методи логістики стали застосовуватися у економіці порівняно недавно. Так на початок 1960-х років питанням оптимізації матеріальних потоків великої уваги не приділялося. Перший етап (60-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства з транспортом, які починають функціонувати з єдиного графіку і з узгодженої технології. У цьому критерієм ефективності став бути мінімум загальних витрат за матеріальне розподіл, а чи не оцінка ефективності окремо складського господарства і транспорту. Другий етап (80-ті роки) характеризується інтеграцією складського господарства і транспорту починаючи з виробництвом. Це дозволило б оперативно реагувати на зміни довкілля, поліпшити використання устаткування й скоротити терміни виконання замовлень. Критерієм оптимальності стала мінімізація загальних витрат всіх вищезгаданих підрозділів. У цьому очевидно, що мінімізація загальних витрат можна досягти зниженням ефективності роботи окремих ланок підприємства. Спроби мінімізувати витрати будь-якого окремого виду можуть призвести до підвищення всіх витрат з організацією матеріального потоку. Наприклад, зниження запасів може знизити витрати, пов’язані зі збереженням, але збільшити витрати, пов’язані з роботою транспорту. Третій етап (час) характеризується інтеграцією всіх учасників логістичного процесу. У країнах із ринковою економікою логістика охоплювала передусім товарні потоки у сфері звернення. У нашій країні вирішувалися завдання оптимізації колись всього потоків продукції виробничо-технічного призначення. Отже, метою дисципліни «Логістика» є формування в фахівців теоретичних і практичних навичок під управлінням матеріальним потоком. У логістиці використовуються економічні, економіко-математичні і статистичні методи на вирішення різних теоретичних і практичних завдань. Важливе завдання на логістики є створення інтегрованої системи регулювання і місцевого контролю потребує матеріальних та інформаційних потоків. Під матеріальним потоком слід розуміти сировину, напівфабрикати, готові вироби, аналізовані у процесі додатку до ним різних логістичних операцій (розвантаження, укладка на піддони, переміщення, розпакування тощо.) і віднесені до якогось інтервалу часу. Розмірність матеріального потоку визначається дробом, в чисельнику якої зазначена одиниця виміру вантажу (штуки, кілограми, тонни тощо.), а знаменнику- одиниця виміру часу (добу, місяць, квартал тощо.). Наприклад, 1000 тонн/год. Під інформаційним потоком розуміють сукупність які у логістичній системі, і навіть між цієї системою та довкіллям повідомлень, супроводжуючих матеріальний потік. Інформація, належить матеріальним потокам можна розділити у часу втричі виду: випереджальна (попередня); що надходить разом з матеріальним потоком (наприклад, про кількісних і якісних його параметрах); що надходить за матеріальним потоком (наприклад, різні підтвердження, претензії тощо.). Побудова інформаційної системи логістики має бути індивідуальним в залежність від кількості завдань і структури організації. У цьому під інформаційної системою розуміють систему збору, зберігання, накопичення, пошуку миру і передачі, що застосовуються у процесі управління. Рекомендується всю логистическую систему розглядати, як сукупність функціонально обмежених підсистем, функціонування яких забезпечується інформацією рівні її ж таки інформаційних подсистем.

Логістика виробничих процессов

В дослідженнях з логістики можна назвати два напрями: 1. Підприємство сприймається як самостійна філософська одиниця й основна увагу приділяється операціям, що з входом і виходом матеріального потоку. 2. Увага приділяється деталей проходження продукту всередині підприємства. Організація матеріальних потоків всередині підприємства повинна залежати від проблеми реалізації продукції. У разі дефіциту, коли є повна впевненість, продукція здійсниться, багато уваги слід приділяти питанням високої завантаження устаткування (підвищення коефіцієнта змінності, коефіцієнтів використання устаткування за часом, потужності, обсягу роботи), збільшення виробничих серій, скорочення номенклатури своєї продукції, збільшення запасів. У умовах здійснюється випускати продукцію складу відповідно до розробленим для підприємства планом. А в умовах коли першому плані виходить проблема реалізації і непередбачуваності попиту виробництво складу замінюється значною ступеня виробництвом на замовлення. Стає невигідним зміст великих запасів й те водночас не можна упускати можливість виконання виникаючих замовлень. Тому важливе значення має швидка адаптація системи (підприємства) до змін довкілля, що забезпечується можливістю її підсистем (закупівля, склади, запаси й ін.) швидко змінювати склад вихідного потоку. Управління матеріальними потоками у межах внутрішньовиробничих логістичних систем здійснюється з двох основних підходів. Перший підхід є систему з «виштовхуванням» (Push system) вироби (мал. 1). Він передбачає, що виготовлення виробів починається з одного боку виробничої лінії, проходить через послідовний ряд технологічних операцій та закінчується обробкою іншому кінці виробничої ланцюжка. Матеріальний потік «виштовхується» одержувачу за командою, котра надходить на передавальне ланка з центральної системи управління виробництвом. У цьому після завершення обробки однією ділянці виріб передається наступного року незалежно від цього, чи готовий цю ділянку прийняти на обробку чи ні. Кожен ділянку має виробничий план. Проте створити «жорсткий» технологічний процес, всіх параметрів якого було б наперед точно розраховані, неможливо. Тому на згадуваній підприємствах завжди може бути певний виробничий запас, що грає роль буфера збільшує гнучкість системи. Що Штовхає системи за назвою «системи MRP"[1]. Вышеназванные системи значною мірою притаманні традиційних методів організації виробництва. Можливість їх застосування для логістичній організації виробництва з’явилася зв’язку із використанням ЕОМ, що дозволило гнучкість цієї системы.

Рис. 1 Система з виштовхуванням вироби, запущеного у виробництві Скороченню виробничих запасів за збільшення гнучкості виробництва сприяє система поточного провадження з «витягуванням» виробів (Pull system) (рис. 2).

Рис. 2 Система з витягуванням вироби, запущеного у виробництві Цю систему призів будуть по виробів з минулого ділянки принаймні необхідності. Центральна систему управління не втручається у обмін матеріальними потоками між різними ділянками підприємства, не встановлює їм поточних виробничих завдань. На промислових підприємствах план має сенс тільки лінія остаточного складання і звідси інформацію про необхідності виробляти необхідні деталі надходить на попередні ділянки у вигляді спеціальних карток. План у тих ділянках формується щодня, як і забезпечує гнучкість системи. До логистическим системам з витягуванням відносять систему КАН-БАН. У цьому системі виділяють два виду карток: картки відбору; картки виробничого замовлення. У картці відбору вказується кількість деталей, що має бути взято на попередньому ділянці обробки. У картці виробничого замовлення зазначено кількість деталей, яке має виготовити на попередньому ділянці. У місці складування деталі занурюються у автонавантажувач у кількості, зазначеній у картках відбору (рис. 3). У цьому з ящиків знімаються прикріплені до них картки замовлення, які інформують про замовленні на виготовлення нових деталей у суворо певному кількості. План на ділянках формується щодня. Це забезпечує гнучкість системи. Яке- або переміщення виробів без карток неприпустимо. Зазвичай система КАН-БАН узгоджується з системою контролю за якістю. Цю систему не вимагає тотальної комп’ютеризації виробництва, проте вона не передбачає високу дисципліну постачання і високу відповідальність персоналу, як і обмежує її запровадження у різних странах.

2. Інформаційна логістика: поняття, роль, сучасні тенденції развития.

Інформаційна система логистики

Цілі створення інформаційного системы:

— забезпечити виживання і спроможність фирмы

— забезпечення працівникам нормального трудового процесса

— усунення безладдя у отриманні інформації та її использовании

— розширення функцій підприємства у відповідно до вимог рынка

Потребители інформаційної системи: підрозділи маркетингу, відділ постачання і збуту, склад, розробники виробів і технологій, управлінське ланка предприятий.

Внешние споживачі і постачальники інформації: споживачі продукції, постачальники сировини і комплектуючих, посередники, предприятия-конкуренты, інвестори, рекламодатели.

Основные принципи побудови інформаційної системы:

— ієрархія (підпорядкованість завдань і його використання джерел данных)

— принцип агрегированности даних (облік запитів різними уровнях)

— надмірність (побудова з урахуванням як поточних, а й майбутніх задач)

— конфиденциальность

— адаптивність до змінюваним запросам

— узгодженість та інформаційний єдність (визначається розробкою системи показників, у якій виключалася можливість неузгоджених діянь П. Лазаренка та висновок неправильної информации)

— відкритість системи (поповнення данных)

В складі системи діють експерти, і що моделюють комплекси ЕОМ. Основним типом інформаційного продукту служать статистичні дані, і навіть факти, знання, вміння представлені як і первинної, і у обробленою формі. Система діє з урахуванням технічних і правових обмежень, може працювати у кількох режимах:

— інформаційно-довідковий режим

— режим сортування і группировки

— аналітичний режим (видача аналітичних даних та документів за результатами обробки 2-х більш характеристик різною принадлежности.

— розрахунковий режим (виконуються розрахунки з заздалегідь формалізованим моделям і зависимостям)

— яка радить режим (видається кілька рішень з урахуванням формалізованих і інтуїтивних методов)

— навчальний режим

— оптимизационный

Схема построения

БД ПсА Предметна база знаний

Моделирующее

Вхідні Постановка

дані задач

Класифікація основних цілей виробництва та збуту, розв’язуваних з допомогою інформаційних систем |Зміст завдання |Інформаційне забезпечення | |1.1 Збір фактичних даних, |Статистичні даних про | |первинний аналіз виробництва та |фактичному виробництві й | |споживання |поставках продукції за ряд | |1.2 Аналіз динаміки виробництва |періодів. Характеристики | | |підприємств та продукції | |2.1 Аналіз попиту даний вид |Статистика поставок даної | |продукції з даному виду |своєї продукції даному підприємстві, | |підприємств |заявочна потреба відмови від | |2.2 ФВА продукції з погляду |поставці. | |даного споживача |Дані про поставки конкурентів | |2.3 Аналіз еластичності попиту |Функціональна структура | |даний такого роду продукцію з цієї |виробництва для підприємства | |групі споживачів на залежності |замовника. | |від ціни |Статистика постачання і цін | | |продукції і на аналогів | |3.1 Аналіз можливостей поставки |Дані потреби | |цю групу підприємств |підприємств-замовників, | |інших напрямів продукції |технологічні можливості | | |постачальника | |4.1 Аналіз нових ринків збуту |Відомості про використанні продукції | | |інших підприємствах. Дані про | | |виробництві конкурентів | |5.1 Аналіз і прогноз |Дані про технології, предметах і | |функціонування підприємства. |засобах праці, даних про збуті | |Аналіз збуту і технологічних | | |стрибків виробництва | | |6.1 Загальна завдання формування |Дані про технологічних | |оптимальної номенклатурної |процесах, предметах і засобах | |виробничої програми |праці, кадрового складу, | |підприємства |фінансовий стан, даних про | |6.2 Узагальнений аналіз |можливостях залучення робочої | |технологічних, збутових і |сили потрібної кваліфікації, | |сировинних можливостей производства|капиталовложения. | | |Дані про різноманітні посередницьких | |6.3 Визначення стратегії |організаціях | |підприємства з кадрам, по | | |провадження й з просування | | |продукції | | |7.1 Загальний аналіз стану і прогноз |Дані про виробництві й збуті по | |виробництва та збуту даної |всім виготовлювачам і споживачам | |продукції | |

основні напрями програми робіт з реалізації функцій логістики для підприємства — Вибираються технічні засоби до виконання програмного завдання — Встановлюються вимоги до якісних характеристикам й обсяг необхідних фінансових і трудових ресурсів — Визначення базових методів формування програмних завдань — Вибір організаційної форми здійснення програмних завдань — Упорядкування мережевий моделі виконання етапів та виконання робіт — Розробка системи критеріїв оцінки й мотивацій дій — Організація контролю, обліку, і оцінки ходу работ

Базы даних — містять інформацію з різноманітних галузей комерційної діяльності: довідники номенклатури товару, довідники споживачів, виробниках, банках, біржах тощо. Дані про заявках на збут, реклами і придбання послуг. Можуть також використовуватися таблиці категорій Бази знань — вирізняються високою структурированностью даних. Називається расширенно-декларативно-процедаральный підхід до уявленню даних. У системі математичного забезпечення інформаційної системи представлені такі модели:

— Модель факторного аналізу. Будується з урахуванням інформації про діяльність досліджуваних об'єктів і послуг призначена для кількісної оцінки вкладів різних чинників в діагностику результирующих показателей.

— Модель узагальнення інформації. Призначена для побудови інтегральних показників відповідно до цілями анализа.

— Модель прогнозу. Для визначення варіантів розвитку об'єкта, які істотні для підприємницької деятельности.

— Модель прийняття оптимальних решений.

Факторный аналіз допомагає розв’язати такі: — модель еластичності попиту за ціною та якісним параметрами вироби — модель діяльності споживачів, постачальників і конкурентів Моделі узагальнення інформації: — інтегральної оцінки конкурентоспроможності та можливості бути реалізованим товару — модель оцінки ризику бракує планових і місцевих господарських решений.

Зарубіжні інформаційні системи вирішення завдань логістики, маркетингу, производства

Система фірми SSA «Business planning and controlling system» — система планування та управління підприємством будь-якого профілю. Включає у собі 40 взаємозалежних програмних продуктів, модулів тощо. Вона розглядає як безперервні, і дискретні виробничі процеси. Для діяльності підприємств, які з кількох фірм. У 92 г. систему було встановлено на 57 тис. підприємств у 60 країнах, в 150 містах. Її використовують L’Oreal, Proctor& Gamble, Sony, BASF, Shell. Фірма «Baan International» — система «TRITON» — інтегрована відкрита система, виходить з операційній системі UNIX. Пакет «Інструменти» містить у собі систему управління базами даних, спеціальну мову програмування. Особливості методології впровадження — якнайшвидше повернення інвестицій у інформаційну систему — з допомогою прискорення часу установки. У найгіршому разі 94 року фірма мала 1800 установок. Користувачі - PHILIPS, Hitachi, ECCO, та інших. Система R2 і R3 німецької фірми SAP AG. На 94 р. 84 з кожної сотні промислових підприємств Німеччини використовують неї. Рішення по логістиці (продаж, управління матеріальними потоками, технічне обслуговування, створення гнучких виробничих та розподільних мереж). R3 частково впроваджується на ГАЗі, використовується на фірмі «Boeing».

Цели й ролі інформаційних потоків в логістичних системах.

Важливість інформаційної логістичній системи передусім залежить від тому, що у ньому базується підсистема управління організацією відповідного рівня. І постраждає від ступеня наповнення інформаційної системи, якості і своєчасності інформації залежить ефективність системи управління у целом.

Завдяки функціонуванню системи управління організацією (фірмою) досягається виконання мети організації певного рівня. Зазвичай прийнято виділяти чотири рівні «драбини цілей» організації (природно, задля досягнення цілей кожного рівня необхідна певна інформація). Відповідно інформаційну піраміду організації доцільно у вигляді чотирирівневої пирамиды.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІРАМІДА ОРГАНИЗАЦИИ.

Высший

Підтримка рівень прийнятого управління решения

Інформація стратегічного управления

Середній Информация

Необхідні рівень для выводы

управління тактичного управления

Інформація для оперативного управления

Нижчий Інформація для исполнения

рівень запитів, оформлення замовлення Виконання управління і т.д.

Самый низький рівень піраміди належить до окремим угодам і запитам. Приклади цих дій: запити замовлення, обробка замовлення, визначення шляхів транспортування, видів транспорту, й т.д. Швидкість інформаційного потоку дуже важливий. Чинний персонал — безпосередніх виконавців (клерки). Наступний рівень інформаційної піраміди забезпечує інформацією, яка потрібна на успішного оперативно керувати всієї фірмою, основну частина менеджерів. Досягнення цілей середній рівень управління можливе за використання інформації, призначеною для тактичного управління. Стратегічне управління — це найвищий рівень управління, здійснюється воно вищим керівництвом організації, а тактичні плани і рішення щодо них приймають керівники середньої ланки. Оскільки тактичні плани розробляють відповідності зі стратегічними планами, деталізуючи і розвиваючи їх основні напрями більш недовго, природно, й інформація, необхідна ухвалення рішення щодо виконання, відрізняється від інформації першого і другого рівнів піраміди. Концепція логістики і стратегічні цілі організації спрямовані на: а) досягнення з мінімальними витратами максимальної адаптації фірми до змінюваному умовам над ринком, б) підвищення своєї частка ринку, в) отримання переваг серед конкурентів. Тому підсистема стратегічного управління органічно пов’язані з основними потоками інформаційної логістичній системи организации.

Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодов.

Через кожне ланка логістичній ланцюга проходить дуже багато одиниць товарів. У цьому усередині кожного ланки товари неодноразово переміщаються по місцях збереження і обробки. «Система руху товарів — це безупинно пульсуючі дискретні потоки, швидкість яких залежить як від потенціалу (потужності) виробництва, ритмічності поставок, розмірів наявних запасів, і від швидкості реалізації та споживання.» (Барчук І. Дз. Технологія торгових процесів.) А, щоб матимуть можливість зможе ефективно управляти цієї динамічною логістичній системою, необхідна за будь-якої миті лиш мати інформацію в детальному асортименті про вхідних і які виходять із неї матеріальних потоках, і навіть про матеріальних потоках, що циркулюють в ній. Як свідчить нинішній закордонний та вітчизняний досвід, то цієї проблеми вирішується шляхом застосування під час здійснення логістичних операцій із матеріальним потоком мікропроцесорної техніки, здатної ідентифікувати (впізнати) окрему вантажну одиницю. Йдеться тут про устаткуванні, здатний сканувати (зчитувати) різноманітні штрихові коди. Це устаткування дає змогу отримувати інформацію про логістичній операції в початок і на місці її скоєння — на яких складах промислових підприємств, оптових баз. Магазинів, на транспорті, отримана інформація обробляється як реального масштабу часу, що дозволяє керуючої системі реагувати її у в оптимальні терміни. Автоматизований збирати інформацію грунтується на використанні штрихових кодів різних видів, кожен із яких має переваги. Наприклад, код з прямокутним контуром — код ITF- 14 друкується набагато легше інших кодів, що дозволяє застосовувати його за гофрованих упаковках. Використовується для кодування товарних партій. У логістиці додатково решти кодам може застосовуватися код 128. Цим кодом може бути закодовані номер партії, дата виготовлення, термін реалізації тощо. буд. У сфері широке застосування отримав код EAN, який часто можна зустріти на товарах масового потребления.

4 00 8 4 0 3 0 2 2 2 8 1

Имеется алфавіт коду EAN, у якому кожної цифрі відповідає певний набір штрихів і прогалин. На етапі запуску товару у виробництві йому присвоюється тринадцатизначный цифровий код, що згодом як штрихів і прогалин буде завдано цей товар. Перші два чи три цифри позначають код країни, присвоєний їй асоціацією EAN у встановленому порядку. Прийнято називати цю частину коду флагом.

Коди, присвоєні країнам асоціацією EAN.

|Країна |Код EAN |Країна |Код EAN | | |(прапор) | |(прапор) | |США |00−09 |Ізраїль |729 | |Франція |30−37 |Швеція |73 | |Болгарія |380 |Гватемала, Гондурас, | | |Словенія |383 |Нікарагуа, | | |Хорватія |385 |Коста-Ріка, Панама |740−745 | |Німеччина |400−440 |Мексика |750 | |СНД |460−469 |Венесуела |759 | |Латвія |4605 |Швейцарія |76 | |Тайвань |471 |Колумбія |770 | |Естонія |474 |Уругвай |773 | |Філіппіни |480 |Перу |775 | |Гонконг |489 |Аргентина |779 | |Японія |45, 49 |Чилі |780 | |Англія |50 |Еквадор |786 | |Греція |520 |Бразилія |789 | |Кіпр |529 |Італія |80−83 | |Мальта |535 |Іспанія |84 | |Ірландія |539 |Куба |850 | |Бельгія і | |Чехія та Словаччина |859 | |Люксембург |54 |Югославія |860 | |Португалія |560 |Туреччина |869 | |Ісландія |569 |Нідерланди |87 | |Данія |57 |Південну Корею |880 | |Польща |590 |Таїланд |885 | |Угорщина |599 |Сінгапур |888 | |ПАР |600−601 |Індонезія |899 | |Марокко |611 |Австрія |90−91 | |Фінляндія |64 |Австралія |93 | |Китай |690 |Новій Зеландії |94 | |Норвегія |70 |Малайзія |955 |

В таблиці наведено значення кодів різних країн по стану на 01. 05. 95 р. Наступні чотири цифри — індекс виготовлювача товару. Сукупність коду країни й коду виготовлювача унікальна комбінацією цифр, яка однозначно ідентифікує підприємство, яке виробляє маркируемый товар. Решта цифри коду надаються виготовлювачу для кодування своєї продукції з власний розсуд. У цьому кодування можна просто розпочати з і до 99 999. Отже, перші дванадцять цифр коду EAN однозначно ідентифікують будь-який товар у спільній сукупності товарної маси. Остання, тринадцята цифра коду є контрольної. Вона розраховується за спеціальному алгоритму з урахуванням 12 попередніх цифр. Неправильна розшифровка одній або кількох цифр штрихового коду призведе до того що, що ЕОМ, розрахувавши по дванадцяти цифр контрольну, знайде її невідповідність контрольної цифрі, нанесеною на товарі. Прийом сканування не підтвердиться зчитування коду доведеться повторить, таким чином, контрольна цифра забезпечує надійне дію штрихового коду, є гарантією стійкості й надійності всієї системи. У основі технології штрихового кодування і автоматизованого збору даних лежать прості фізичні закони. Штрихової код є чергування темних і світлих смуг різною товщини, останніх побудований у відповідність до певними правилами. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів дозволяє істотно поліпшити управління матеріальними потоками всіх етапах логістичного процесу. Зазначимо її основні переваги. На производстве:

— утворення єдиної системи обліку й контролю руху виробів та українських комплектуючих його частин кожній ділянці, і навіть станом логістичного процесу для підприємства в целом;

— зменшення кількості допоміжного персоналові та звітної документації, виняток ошибок.

У складському хозяйстве:

— автоматизація обліку й контролю руху матеріального потока;

— автоматизація процесу інвентаризації матеріальних запасов;

— скорочення часу на логістичні операції з матеріальним і сучасних інформаційних потоком.

У торговле:

-утворення єдиної системи обліку матеріального потока;

-автоматизація замовлення і інвентаризація товаров;

— створення часу обслуговування покупателей.

1. Гаджинский А. М. Логістика. — Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, М: ИВЦ «Маркетинг», 1999. -228с

2. Логістика: Навчальний посібник/ під ред. Б.А. Анікіна. — М: ИНФРА-М, 1999. -

327 с.

3. Мясникова Л. А. Інформаційна логістика. //РИСК-1997. 77с.

4. Плоткин Б. К. Основи логістики: Навчальне пособие,-Л: Вид-во ЛФЭИ,

1991ю- 54 с.

5. Смєхова А. Логістика. — М: Знання, 1990Ю — 64 з. ----------------------- [1] MRP — material requirement planning

-----------------------

Сборка

Цех

Поставщик

Заказ

Заказ

Замовлення покупателя

Поставщик

Цех

Склад

Сборка

Планування потреби у матеріалах, деталях, полуфабрикатах

Замовлення покупателя

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою