Ревизия коштів і розрахункових операций

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Міністерство Освіти і Науки Республіки Беларусь

Білоруський Державний Економічний Университет

кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного хозяйства

До У Р З Про У, А Я Р, А Б Про Т А

По предмета: «АУДИТ І РЕВИЗИЯ»

На тему: «Ревізія коштів і розрахункових операций»

Руководитель

р. Мінськ, 1999 г.

1. Завдання і джерела даних із ревізії касових операцій та за рахунками в банках,

2. Перевірка касової готівки й забезпечення її сохранности,

3. Ревізія касових операций,

4. Ревізія операцій із розрахунковому великому рахунку й іншим рахунках в банках.

1 ГЛАВА

Відповідно до Правилами ведення касових операцій на Республіці Білорусь, затвердженими Національного банку від 31. 07. 96 р. N 90 у найкоротші терміни, встановлені керівником суб'єкта господарювання, але з менше разу в квартал, виробляється раптова ревізія каси які з полистным перерахунком готівки та інших цінностей, що у кассе.

Ревізія каси господарюючих суб'єктів недержавних форм власності, фізичних осіб, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи із застосуванням найманого праці, не менше десь у квартал виробляються їх ревізійними комісіями чи залученими аудиторами (аудиторськими организациями).

Для проведення ревізій каси наказом керівника підприємства призначається комісія. Під час ревізії виробляється повний полистный перерахунок готівки та інших цінностей, що у касі. За результатами перевірки каси комісією складається акт.

При підрахунку фактичного наявності грошових знаків та інших цінних паперів до каси приймаються до врахування готівка, цінні папери грошові документи (поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, путівки у будинки відпочинку і санаторії, авіаквитки та інших.), фактичне наявність бланків цінних паперів та інших бланків суворої звітності перевіряється з їхньої видам (наприклад, з акцій: іменні і пред’явника, привілейовані і звичайні), з урахуванням початкових і кінцевих номерів тих чи інших бланків, і навіть в кожному місцеві збереження і матеріально відповідальним лицам.

Інвентаризація коштів, що у шляху, виробляється шляхом звіряння котрі значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з цими квитанцій банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам установи банку і т.п.

Перевірка коштів, що у банках на рахунках (розрахунковому, поточному, валютному, спеціальні рахунки), здійснюється з допомогою звіряння залишків сум, котрі значаться на відповідних рахунках за даними бухгалтерії підприємства, з цими виписок банка.

При виявленні ревізією нестач чи надлишків коштів чи цінностей на касі в акті вказується сума недостачі чи надлишку і обставини їх возникновения.

При автоматизованому віданні касової книжки повинна перевірятися перевірка правильності роботи програмних засобів обробки касових документов.

Вищі організації (у випадку їхньої наявності) під час здійснення документальних ревізій усім підвідомчих підприємствах повинні виробляти ревізію каси і перевіряти дотримання касової дисципліни. При цьому особливу увагу приділяється забезпечення схоронності від грошей і цінностей на кассе.

Банки і здійснюють контрольні функції щодо господарюючих суб'єктів, відкрили вони розрахункові рахунки. Періодичність перевірок суб'єкта господарювання встановлюється банком самостійно в залежність від виконання суб'єктом господарювання вимог Правил ведення касових операцій та умов праці з готівкою з економічної доцільності вибору суб'єкта контроль. У цьому період, протягом якого перевіряється стан касової дисципліни, може бути щонайменше трьох місяців і, а під час встановлення грубих порушень — за довший термін. Про серйозних, систематичних порушеннях у веденні касових операцій банки інформують Національний банк Республіки Білорусь у, його Головні управління з областям та місту Мінську, податкові відповідні правоохоронні органы.

Національний банк Республіки Білорусь у здійснює за проведенням перевірочною роботи комерційними банками по які обслуговує суб'єктам хозяйствования.

Контроль над виконанням вимог Правил ведення касових операцій фізичними особами, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, здійснюється податковими органами Республіки Білорусь у під час проведення перевірок дотримання податкового законодавства. Така перевірка в бюджетних організаціях здійснюється відповідними фінансовими органами.

Перевірки дотримання правил ведення касових операцій можуть здійснювати податкові, фінансові та інші державні контролюючі органи, відповідно до покладеними ними обов’язками, й чинним законодательством.

2 ГЛАВА

Органи внутрішніх справ у межах своєї компетенції перевіряють технічну укрепленность кас і касових пунктів, забезпечення умов схоронності грошей немає та цінностей господарюючих суб'єктів. Їх вказівки по усунення про причини і умов, сприяють здійсненню розкрадань, підлягає обов’язковому выполнению.

Пропозиції і з ліквідації виявлені у ході перевірок касової дисципліни недоліків, і навіть про причини і умов, сприяють здійсненню розкрадань, обов’язкові до виконання усіма підприємствами. У цьому відповідальність за дотримання Правил ведення касових операцій покладається керівники підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і кассиров.

Касові операції в іноземній валюті регулюються Положенням про віданні касових операцій із іноземною валютою біля Республіки Білорусь, затвердженим рішенням Правління Національного банку України РБ 01. 03. 1993 (протокол N7).

Виявлені надлишки коштів у касі виходячи з акта приходуются наступній проводкой:

— Д-т сч. 50 «Каса «

— К-т сч. 80 «Прибули і збитки «

Нестачі коштів списуються у розхід по касової книзі відповідно до акту наступній бухгалтерської записью:

— Д-т сч. 84 «Нестачі і причини цінностей «

— К-т сч. 50 «Каса «

Після ухвалення рішення про стягнення якої бракує суми з винних осіб, вона належить з цього приводу 73 наступній проводкой:

— Д-т сч. 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям «(субрахунок 3 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків »)

— К-т сч. 84 «Нестачі і причини цінностей «

При погашенні суми недостачі касиром добровільно в обліку робиться наступна запись:

— Д-т сч. 50 «Каса «

— К-т сч. 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям «(субрахунок 3 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків »)

Якщо ж недостача втримається із плати касира, то ця господарська операція в обліку буде відбито наступним образом:

— Д-т сч. 70 «Розрахунки з персоналом з праці «

— К-т сч. 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям «(субрахунок 3 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків »)

Що стосується, коли винні не встановлено чи суд відмовив в стягненні з них, втрати від недостачі списуються на убытки:

— Д-т сч. 80 «Прибули і збитки «

— К-т сч. 84 «Нестачі і причини цінностей «

Виявлені недостачі грошових документів мають у касі (поштових марок, марок державного мита, вексельних марок, оплачених авіаквитків і ін.) з їхньої від номінальної вартості списуються із рахунку 56 проводкой:

— Д-т сч. 84 «Нестачі і причини цінностей «

— К-т сч. 56 «Грошові документи «

Надалі зазначені недостачі грошових документів з їхньої номінальною вартості списуються аналогічно списанню грошових средств.

Особи, винних у систематичне порушення касової дисципліни, притягнуто до відповідальності у встановленому порядке.

3 ГЛАВА

Перевірка правильності ведення касових операцій виробляється суцільним чином. Починаючи з дня закінчення попередньої ревізії (аудиторської перевірки), все касові документи піддаються суцільний перевірці. У цьому використовуються такі документи і регістри бухгалтерського обліку: звіти касира з прикладеними приходными і видатковими касовими ордерами; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів; касова книга; корінці чеків використаних чекових книжок; виписки банку з рахунку підприємства з прилагаемыми до них документами; журналы (ордера за кредитами рахунків «Каса», «Розрахунковий рахунок», «Спеціальні рахунки банках», «Грошові документи», «Переклади їсти дорогою», «Короткострокові кредити банків», «Довгострокові кредити банків», «Кредити банків до працівників»; відомості до відповідним журналам (ордерам, які проводяться по дебету рахунків (1; 2), і навіть машинограммы при механізованої обробці облікової документации.

Передусім перевіряється правильність оформлення первинних документів, якими проводилися операції, пов’язані із отриманням і видачею готівки. Усі касові документи би мало бути заповнені бухгалтерією чітко й ясно чорнилом, кульковою ручкою чи виписані на машині (пишучої, обчислювальної) і виправлень чи виправлень навіть обумовлених. У прибуткових і видаткових касових ордерах вказується підставу їхнього упорядкування та перераховуються що докладалися до них документи. Іноді на документах можуть відсутні номер, дата та інші реквізити, що дозволяє їх повторне використання. Прибуткові витратні касові ордера мусять розглядати протягом звітного року мати роздільне нумерацію, виписуватися в бухгалтерії підприємства у момент скоєння операції, і реєструватися в спеціальному журналі. При виявленні пропуску в нумерації зазначених ордерів слід старанно перевірити, не викликано це знищенням документів або іншими злоупотреблениями.

Під час перевірки дотримання касової дисципліни уточнюють: не перевищували чи залишки готівки до каси встановленого банком ліміту, і використовувалася чи касова виручка на поточні потреби не більше встановлених доз; використовувалися чи отримані зі Світового банку готівка за призначенням; своєчасність й повноти повернення банк невикористаних коштів, отриманих на виплату зарплати, премій, посібників, пенсій, послуг, товарно-матеріальних цінностей та інших надходжень. У цьому слід пам’ятати, що підприємства заслуговують зберігати до каси готівка не більше ліміту, і навіть використовувати гроші з виручки не більше норм, встановлених банком за узгодженням із керівником підприємства. Винятком є отримані суми для виплати зарплати, премій, посібників з соціального страхування, стипендій, пенсій протягом трьох робочих днів (для колгоспів, виконкомів, сільських рад бюджетів не понад 5 робочих днів), включаючи день для отримання грошей в банку. Грошова готівку понад лімітів повинна здаватися в обслуговуючий підприємство банк.

Під час перевірки дотримання встановленого ліміту залишку грошей до касі зіставляють їх фактичні залишки деякі дати й загалом протягом місяця з лімітом залишку. Фактичні залишки визначаються з урахуванням готівки у дні виплати зарплати, премій, посібників, пенсій, стипендій та інших. Оперативний контролю над залишками грошей до касі ведеться виходячи з касових отчетов.

Використання готівки перевіряється шляхом зіставлення даних про здобутих у банку засобах зі своїми витрачанням відповідно до цільовим назначением.

Для узагальнення інформацію про израсходовании коштів по цільовим призначенням доцільно складати відомість наступній формы.

Відомість складається за даними звітів касира, журналу реєстрації прибуткових і видаткових документів, і навіть журналів-ордерів 1, 01, відомостей 1 і В-4 або відповідних машинограмм.

Наведена відомість підписується перевіряючим (ревізор, аудитор і ін.) головний бухгалтер предприятия.

Своєчасність й повноти внесення змін до банк невикористаних грошових коштів перевіряють шляхом зіставлення дати й суми зарахування грошей на відповідний рахунок за даними виписок банки з датою закінчення виплати премій, посібників, пенсій та інших., яка вказана у дозвільної написи на платіжних відомостях, депонованої зарплати та інших раніше невиплачених сум, ні з датою і сумою оприбуткування грошей до касу по іншим надходженням. У цьому старанно аналізуються повнота і своєчасність оприбуткування до каси коштів, отриманих зі Світового банку шляхом зустрічної і побудови взаємної звіряння даних банківських виписок з рахунку підприємства, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів в касової книзі. При цьому варто пам’ятати, що чекові книжки, корінці використаних чеків, і навіть невикористані чеки мусить зберігатися в головного бухгалтера. Зіпсовані чеки з написом «Анульоване» мусить зберігатися підклеєними до корінцях чеков.

Під час перевірки чеків слід переконатися у наявності всіх виписок банку з рахунку підприємства. Якщо кінцевий залишок засобів у попередньої виписці відповідає початковому залишку в наступної, це свідчить про наявності всіх виписок у цій рахунку. Відсутні виписки необхідно зажадати у банку. Достовірність виписок визначається з їхньої зовнішнім ознаками (наявність необхідних реквізитів, підписів, штампів банку та інших.) і шляхом зустрічної перевірки у банку. Вироблені виправлення в виписках посвідчуються підписом головного бухгалтера і гербовою печаткою банку. У обов’язковому порядку зустрічної перевірки у банку. Вироблені виправлення в виписках посвідчуються підписом головного бухгалтера і гербовою печаткою банку. У обов’язковому порядку зустрічної перевірці піддаються виписки, мають підчистки і виправлення, непідтверджені банком.

Для полегшення праці та забезпечення повноти перевірки оприбуткування в касу отримані банку грошей доцільно складати відомість наступній форми. У неї записуються дані всіх чеків по зростаючим номерам, включаючи зіпсовані і анульовані чеки. Проти номери такого чека в відомості робиться позначка «Анульоване». Це дає змоги виявити факти неоприходования до каси отриманих готівкових денег.

При виявленні випадків неоприходования грошей, виправлень, підчищень, розбіжностей в номерах чи розриву між датою отримання по виписці банку і оприбуткування їх до каси слід встановити їх причини. І тому беруться письмових свідчень касира і головного бухгалтера підприємства, проводиться зустрічна перевірка в банке.

Одночасно перевіряється повнота відображення по касі внесених банк готівки та його зарахування на рахунки підприємства. І тому доцільно використовувати відомість наступній формы.

Надалі перевіряють повноту оприбуткування грошей, отриманих за реалізовану продукцію, роботи, послуги, товарно (материальные цінності й ін., використовую у своїй звіти про їх русі, і навіть записи за рахунками їх обліку, і реалізації. Причому дебетові записи за рахунками реалізації повинні звірятися з кредитовими записами за рахунками обліку цінностей, які кредитові запису із дебетовими записами за рахунком каси. За наявності заборгованості працівників чи інших за куплені цінності необхідно перевірити реальність виникнення задолженности.

У цьому треба сказати, що цінності, реалізовані підприємством за розрахунок готівкою повинні відпускатися лише за на товарної накладної (ТН (2) штампа «Оплачено», тобто. після внесення грошей до касу із видачею на руки квитанції приходного касового ордера. Забороняється матеріально відповідальних осіб отримувати готівка за які відпускаються населенню цінності зі складу предприятия.

У відомостях на виплату зарплати, премій, посібників, стипендій і ін., соціальній та видаткових касових ордерів та інших документах видачу коштів перевіряється справжність підписів одержувачів грошей. Для цього підписи на одних відомостях чи інших документах сопоставляются з підписами за іншими, причому особливу увагу звертається на виправлення і підчистки. У окремих випадках виробляється опитування одержувачів денег.

Піддається перевірці також правильність стягування ПДВ та повнота оприбуткування квартирної плати, оплати комунальних послуг в, за зміст дітей у дошкільних дитячих закладах державної і інших надходжень. І тут користуються зустрічної перевіркою операцій, отримують письмові і усні пояснення відповідних лиц.

Під час перевірки касових операцій уточнюють правильність підрахунку оборотів по приходу і витраті в касових звітах, визначення залишків наприкінці звітний період й переносу його з однієї сторінки в іншу, і навіть відповідність залишку за звітом касира наприкінці місяці залишку за рахунком 50 «Каса» в Головною книге.

Окрему увагу слід приділити обгрунтованості витрати грошових коштів, що відносяться на витрати виробництва та інші рахунки без виправдувальних документов.

З даних звітів касира і прикладених до них виправдувальних документів, і навіть записів в дисконтних регістрах перевіряється правильність кореспонденції рахунків рухом засобів у кассе.

Усі виявлені порушення позначаються на відповідному розділі акта ревізії або аудиторської перевірки з посиланнями на що докладалися до акту відомості, таблиці та інші дані, які свідчать про допущених нарушениях.

4 ГЛАВА

Зазначений контроль здійснюється за даним виписок із лицевих рахунків і прикладених до них виправдувальних документів, і навіть записів в дисконтних регістрах (журнал (ордер № 1 і відомість № 1 (01), журнал (ордер № 2 і відомість № 2 (01), журнал (ордер № 2/1 і відомість № 2/1 (01), журнал (ордер № 3 та інших.) за рахунками 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок» і 55 «Спеціальні рахунки банках».

Спочатку перевіряють залишки коштів, відображених у виписках банку з відповідним рахунках (51, 52, 55 та інших.) із залишками коштів за даним обліку. Таке рівність залишків ще гарантує тотожності оборотів по випискам банків та балансовому рахунку, оскільки за обробці виписок можуть бути допущені навмисні їхнього спотворення. Тому необхідно перевірити відповідність оборотів по дебету і кредиту рахунків по випискам банків кожний проверяемый місяць даним оборотів відповідно до облікованим регістрам. У цьому повноту банківських виписок встановлюють з їхньої посторінковою нумерації і переносу залишків коштів у рахунки. Залишок коштів наприкінці періоду у попередній виписці банку з відповідному рахунку має дорівнювати їх залишку початку періоду в наступній виписці. Достовірність виписок визначають шляхом перевірки всіх їх реквізитів. При встановленні в виписці необумовлених виправлень і підчищень проводять зустрічну перевірку даних виписки з записами розмов у першому примірнику особового рахунку, що у банке.

Надалі варто переконатися, чи всі проведені через банк операції є достовірними і підтверджені відповідними справжніми документами. У разі сумнівів щодо дійсності документів (відсутність банківського штампа, виправлення перелічених сум чи найменування одержувача від грошей і дати скоєння операції) необхідно провести зустрічну перевірку платіжних документів, які у справах підприємства, з платіжними документами у банку або в контрагента по операції. Одночасно перевіряється правильність кореспонденції рахунку також записів в дисконтних регистрах.

Треба пам’ятати, іноді зловживання може бути виявлено під час упорядкування неправильних кореспонденцій рахунків, спотворенні записів в дисконтних регістрах, і навіть бухгалтерських записів, не обгрунтованих документами, складанні сторнировочных проводок без документальних підтверджень і дійсною необхідності, неправильний підрахунок чи перенесення підсумків із однієї сторінки регістру в іншу і т.п.

Перевіряються також правильність і обгрунтованість перерахування грошей за об'єкти, куплені матеріальних цінностей. І тому звіряються суми, вказаних у платіжних документах, з цими виписки банку і проводками за рахунком 60 або 76. Переконавшись у правильності таких проводок, перевіряють за приходным документам повноту і правильність оприбуткування цінностей. При що виникли сумнівах у явній істинності документів або достовірності операцій проводять їх зустрічну перевірку в постачальників продукції. Встановлені при зустрічних перевірках розбіжності оформляються проміжними актами.

Старанно перевіряється використання що перераховуються коштів по своєму цільовим призначенням, тобто. був чи випадків відображення в обліку витрат як платежів послуг (опалення, висвітлення та ін.), а справі гроші перераховувалися за матеріальних цінностей, які оприбутковано, а надано. І тому проводяться зустрічні перевірки у банку й у відповідних організаціях. Під час перевірки видаткових банківських документів все сплачені штрафи, пені, неустойки та інші аналогічні платежі пов’язані з порушенням договірних умов, необхідно групувати в окремої відомості, що дозволить надалі перевірити повноту їх відображення на відповідних рахунках й починали чи підприємством заходи для стягненню з винних осіб сум заподіяної ущерба.

Операції, пов’язані з допомогою акредитивів, починають зі звіряння залишків сум оборотів по випискам банки з записами розмов у регістрах бухгалтерського обліку. Одночасно з’ясовуються причини, що обумовили застосування акредитивній форми розрахунків. Надалі перевіряється повнота і своєчасність використання коштів і повернення залишків акредитивів, і навіть повнота оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, які надійшли від постачальників у результаті операции.

Під час перевірки операцій із лимитированными чековими книжками з’ясовують, не здійснювалася чи оплата чеками з зазначеної книжки витрат, які включалися в авансові звіти підзвітних осіб як скоєні готівкою грошима. Виявивши подібні факти, необхідно визначити розмір заподіяної підприємству збитків та винних у тому осіб. Слід перевірити, збігається чи залишок за книжкою лімітованих чеків, відбитий в корінці останнього використаного чека з залишків на проверяемую дату за рахунком 55 «Спеціальні рахунки банках» (субрахунок 2 «Чекові книжки»), ні з залишком по виписці банку. Залишок коштів у цій рахунку на кінець місяця по виписці банку іноді може збігатися із залишком ліміту за книжкою, що свідчить про непредъявлении до банку до оплати раніше отриманих чеков.

Контроль операцій на валютному рахунку здійснюється аналогічно контролю, проведеного по розрахунковому рахунку. З іншого боку, перевіряються своєчасність і повнота продажу валюти на міжбанківської біржі. У цьому треба врахувати, що суб'єктів господарювання можуть здійснювати на території Республіки Білорусь у скупку, обмін, продаж валюти лише з ліцензії Національного банку встановленому законом порядке.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою