Приморский банк Ощадбанку России

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Учетно-аналитическая практика є одним із складових частин самостійного дослідження. Практика є підготовчим етапом до проведенню глибших досліджень, саме підготовці дипломних робіт і досліджень, виконуваних у проблемних групах кафедры.

Метою практики є закріплення навичок перевірки достовірності інформації, використовуваної для обліку, і аналізу діяльності банку, її систематизація і группировка.

Мета написання даного звіту — розглянути, проведення облік в банку, які у своїй складаються проводки, і навіть проаналізувати балансу, аналіз структури прибутків і витрат і побачити показники ліквідності банка.

Працюючи вирішити ряд завдань, а именно:

— мабуть облік основних засобів; облік МБП; облік розрахункових і касових операцій; депозитних, позичкових операцій; цінних паперів; валютних операцій; облік доходів, витрат та фінансових результатов;

— розглянути структуру балансу, т. е. визначити питому вагу активів, пасивів у сумі балансу, і навіть визначити відхилення в крб. й у %;

— оцінку частки доходів населення і расходов;

— проаналізувати показників прибутковості, визначити ліквідність. Об'єктом спостереження звіті є Приморський банк Ощадбанку России.

1. Характеристика деятельности

Приморського банку Ощадбанку России

1. Розвиток дослідницько-експериментальної і організація банка

Приморський банк Ощадбанку Росії створена за рішенням загального зборів акціонерів і наказу Ощадбанку Росії, відповідно від 22. 03. 91 і 28. 03. 91 гг.

Приморський банк Ощадбанку Росії виконує такі операции:

— залучення коштів фізичних юридичних осіб у вклады;

— розміщення залучених від імені Банка;

— відкриття музею та ведення банківських рахунків фізичних і юридичиних лиц;

— здійснення розрахунків з дорученням фізичних юридичних осіб, зокрема банків-кореспондентів, з їхньої банківським счетам;

— залучення у внески, й розміщення дорогоцінних металів, і навіть здійснення інших операцій із дорогоцінними металами відповідно до законодавством РФ і правилами банка;

— інкасацію коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і майже касове обслуговування фізичних і юридичиних лиц;

— купівлю-продаж іноземної валюти у грошовій і безготівкової формах;

— видачу банківських гарантий;

— видачу поручительств за третіх осіб, які передбачають виконання зобов’язань в грошової форме;

— придбання право вимоги від третіх осіб виконання зобов’язань в грошової форме;

— довірче управління коштами й іншим майном за угодою з фізичними і юридичними лицами;

— надання оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і майже ценностей;

— здійснення лізингових операций;

— надання консультаційних та інформаційних услуг;

— поширення та обслуговування пластикових карток міжнародних стандартів і російських платіжних систем, членом якого є Банк чи із якими Банком підписані угоди про сотрудничестве;

— купівлю, продаж, облік, збереження і операцій із цінними паперами, які виконують функції платіжного документа, із цінними паперами, які підтверджують залучення коштів у вклади, з іншими цінними паперами, здійснення операцій із якою потребує отримання спеціальної ліцензії відповідно до законодавства РФ.

Філія вправі здійснювати інші угоди відповідність до законодавством РФ, обсягом, певному в доручення, виданої його керівнику банком;

— банківські операції, і угоди здійснюються у рублях, і инвалюте.

Статутний капітал 1997 року становив 700 100 млн руб.

Валюта балансу — 355 793 млн руб.

Власний капітал — 16 400 млн руб.

Прибуток — 4 521 227 млн руб.

2. Облік у Приморському банке

Ощадбанку России

2.1 Облік основних средств

Основні кошти — це материально-вещественные цінності. Основні кошти на процесі експлуатації зношуються та його вартість входить у витрати банку шляхом нарахування амортизації. Для обліку основних засобів призначений активний рахунок 604 «Основні средства».

Аналітичні рахунки ведуться в кожному ОС чи з їх групам. Цими рахунках кошти враховуються по початкової стоимости.

Зношеність основних засобів у ЦБ РФ враховується на рахунку 606 «Знос основних засобів. За кредитом — нарахування зносу. По дебету — списання його по выбывшим основним средствам.

Залишкова вартість окреслюється початкова вартість мінус износ.

Кожному прибулому об'єкту присвоюється інвентарний номер. Облік основних засобів ведеться у журналі обліку, а переоцінка основних засобів ведеться в Журналі переоцінки основних средств.

Основні кошти купуються банком рахунок власних джерел: статутного капіталу чи спеціальних фондів банку і нерозподіленого прибутку цього року чи минулих років. Віддзеркалення в учете:

Придбання основних засобів Д 10 702 «Фонди спеціального призначення» і Ко 10 703 «Фонди спеціального призначення, використані на виробниче і соціальний развитие».

Зношеність основних коштів виробляється щомісяця Д 70 209 «Інші витрати» і Ко 606 «Зношеність основних средств».

Вибуття основних засобів Д 606 «Зношеність основних коштів» і Ко 604 «Основні кошти банків з їхньої видам».

Переоцінка — Д 604 «Основні кошти банків з їхньої видам» і Ко 10 601 «Приріст вартості майна при переоценке».

2.2 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметов.

Матеріальні цінності, службовці менш 1 роки або банку вартістю нижче встановленої на рахунку 611 «Малоцінні быстроизнашивающиеся предметы».

У аналітичному обліку МБП: в експлуатації, на складе.

Надходження Д 61 101 «Малоцінні быстроизнашивающиеся предмети» і Ко 60 312 «Розрахунки з постачальниками, підрядчиками і покупателями».

Знос МБП Д 70 209 «Решта витрат» і Ко 61 103 «Знос МБП»

Списання — Д 70 209 «Решта витрат» і Ко 61 101 «Малоцінні быстроизнашивающиеся предметы».

2.3 Облік розрахункових і касових операцій на іноземної валюте.

2.3.1 Організація і Порядок обліку розрахункових операцій на іноземної валюте

Економічне зміст операцій на іноземній валюті відповідає операціям, здійснюваним у національній валюті. Банк виконує розрахункові, касові й інші операции.

Для організації обліку розрахункових операцій на іноземній валюті використовується рахунок 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації», крім того, використовуються рахунки, у яких в уповноваженому банку зберігається власна інвалюта і інвалюта клієнтів. Ці рахунки відчиняються о іноземних банках (нерезидентах) чи банках РФ (резидентах). Такі рахунки звуться «Ностро».

У той самий час у комерційному уповноваженому банку відкриваються кореспондентські рахунки іншим банкам для збереження та використання в розрахунках іноземної валюти. Вони називаються «Лоро».

У банку здійснюються розрахунки з допомогою акредитивів, інкасо, перекладу тощо. д.

Акредитив — доручення банку покупця банку постачальника виробляти оплату рахунків цього постачальника за відвантажене товар чи надані послуги на умовах, передбачених у аккредитивном заяві покупця. Розрахунки акредитивами носять загальний порядок, в частности:

— акредитив виставляє платник (покупець) з ім'ям постачальника досі відвантаження постачальником товару на його адресу і вкриваю його условиях;

— банк одержувача повідомляє суму і правових умовах виставленого аккредитива;

— постачальник відвантажує товари та представляє на свій банк відповідні умовам контракту відвантажувальні документи, завдяки чому з його приводу зараховується платіж Д 47 422

«Зобов'язання банку з іншим операціям» і Ко 40 911 «Транзитні счета».

Акредитив представляється на чотири примірниках: перший примірник пересилається бенефициару; другий — инобанку платника; третій використовують як прибутковий ордер у банку постачальника; четвертий примірник акредитива залишається в досье.

Якщо импортером-покупателем є комерційний банк Росії, він перебирає зобов’язання забезпечення платежу або вільного залишку коштів у поточному рахунку клієнта, або виданою позички. У цьому робиться бухгалтерська запис: Д 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації» і Ко 47 409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземним операциям».

Потім виконуються всі умови контракту. Принаймні отримання документів від банку постачальника про відвантаження товару оформляється платеж.

Надсилають авізо банку про дебетовании рахунки «Ностро» в инобанке: Д 47 409 «Зобов'язання по акредитивам по іноземних операцій» і Ко 30 112 «Кореспондентські рахунки банках-нерезидентах». Инобанк повідомляє про дебетовании рахунку за суму акредитива і комиссии.

Далі комерційний банк видає клієнту документи про відвантаження, одержані від банку постачальника. Ними плательщик-получатель отримає товар в таможне.

З рахунку акредитива списується лише вартість товару, а страхової поліс і комісію банк списує із рахунку клієнта: Д 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації» і Ко 30 112 «Кореспондентські рахунки банках- нерезидентах».

Інкасо — доручення поставщика-экспортера своєму банку про востребовании платежу у платника чи підтвердженні виплати їх у встановлені сроки.

Различают:

— чисте інкасо — фінансове, у якому руху підлягають лише фінансові документи (перекладні й прості векселі), т. е. зводиться для отримання грошових средств;

— документарное інкасо — крім фінансових документів беруть участь комерційні документи, супроводжують поставки, виконані роботи, услуги.

При імпортом інкасо банк платника реєструє інкасове доручення і враховує його за внебалансовом рахунку 91 101 «Документи і цінності, прийняті від клієнтів для посилання на інкасо в банки-нерезиденти» — прихід; видає документи про відвантаження покупцю щоб одержати вантажу і відповідно до встановленому терміну списує їх суму з позабалансового рахунки 91 101 — витрати електроенергії і з цього валютного рахунки платника: Д 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації» і Ко 70 103 «Доходи, одержані від операцій із іноземної валютой»

Розрахунки з іншими постачальниками і покупцями у вигляді переведення гривень у першу чергу передбачають висновок договора-контракта. Переклад коштів (у валюті договору) зазвичай здійснюється за вступі товару від постачальника у країну покупця. Платник передає в свого банку заяву перевести, останній пересилає кредитове авізо на зарахування платежу поставщику.

У бухгалтерський облік комерційного банку клієнта-постачальника відбувається зарахування валюти Д 301 Кореспондентський рахунок До Транзитний счет;

І це у банку клиента-плательщика Д Поточний рахунок До 301.

Касові операції відбиваються як і рублях, і у іноземній валюті відповідних держав. На виконання операцій на валюті передбачена посаду валютного касира. Особі, що розмістився на цю посаду би мало бути знайомі види й коди валют різних країн, зовнішніх ознак дійсності банкнот. Приступаючи на роботу, валютний касир знайомиться з вимогами інструкції ЦБ РФ «Про порядок роботи обмінних пунктів на території РФ, здійснення релігійної і обліку валютно-обмінних операцій уповноваженими банками» № 27 від 27. 02. 95 г.

Із кожним касиром банк укладає індивідуальний договору про повної матеріальну відповідальність. Каси і касири з обслуговування клієнтів — і зберігання коштів у рублях і в іноземній валюті розділені, хоча взаємодії навчальних можуть бути дуже тісними, особливо з обмінним операциям.

Документальне оформлення касових операцій відбувається після виписку видаткових і прибуткових валютних ордерів. Прибуткові валютні операції дуже обмежені, оскільки готівкова валюта немає під час розрахунків між фізичними і юридичних осіб до. Підставою для виписки документів і майже операцій є заяви клієнтів, платіжні документы.

Послідовність продовжувати виконувати обов’язки по касовим валютним операциям:

1. Клієнт поводиться з заявою або іншими підставами одержати чи здачі готівкової іноземної валюты;

2. Операционист виписує касові документи, підписує їх в відповідальних осіб, котрі мають контрольної підписи (прибуткові ордера в 3−4 примірниках). У касу передаються всі екземпляри прибуткових касових ордерів, а, по видатковими документам: контрольний талон видається клієнту, а видатковий ордер (без контрольного талона) передається кассиру;

3. Касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і їхню відповідність які є зразкам, підписує всі екземпляри, приймає інвалюту _перший примірник приходного ордера справляє на себе, другий — з пресою каси видає клієнту замість квитанції, інші екземпляри передаються учетно-операционному відділу). По видатковими документам касир перевіряє наявність підписи про набуття цінностей, за безплатним номером контрольного талона з номером на касовому документі, видає суму, підписує документи. Після закінчення операційного дня касир становить довідку про касових оборотах протягом дня і залишках цінностей на касу і передає її завідувачу кассой;

4. Завідуючий касою становить зведену довідку про касових оборотах і залишках, звіряє її з цими обліку операциониста.

Касові операції можуть виконуватися приходными, видатковими чи приходно-расходными касами, ще при банках створюються сховища валютних та інших цінностей. Для їхнього суворого обліку відкривається спеціальна книга.

Книжка обліку цінностей по комори ведеться наступного разрезе:

— готівкова валюта — за видами валют;

— платіжні документи — по найменувань банків-емітентів (выписавших документи), за видами валют;

— бланки суворої звітності - вп їх найменуванням і кількості блокнотов.

Залишки цінностей виводяться за станом кожен наступного дня. При закритті комори відповідальні особи перевіряють відповідність фактичного наявності валютних та інших цінностей комори даним залишків за книгою. Головний бухгалтер банку щодня контролює повноту і правильність оприбуткування й видачі цінностей, звіряючи з щоденним балансом, лицьовими рахунками, зі довідкою про касових оборотах протягом дня, оборотів касових документів дня, загальні залишки цінностей на книге.

Касові документи кожний день формуються в окремі папки по балансовими рахунках гаразд зростання номерів окремо по приходу і з витраті цінностей. Документи з позабалансовим рахунках також групуються по зростаючим номерам рахунків — спочатку прибуткові. Потім видаткові. Обов’язковою у своїй є формування перших примірників прибуткових і видаткових документів, препроводительных відомостей. Супровідних документів, зведених і звітних довідок касових працівників і пр.

Бухгалтерський облік касових операцій на іноземній валюті організується відповідно до письма Держбанку СРСР від 06. 12. 91 р. № 368 «Про обліку операцій із іноземною валютою і з іноземним операциям».

Аналітичний облік касових операцій на іноземній валюті ведеться в двох оцінках: в іноземній валюті з її номіналу й у рублях за курсом ЦБ на день скоєння операції, і на окремих лицевих рахунках, згрупованих по виду валют, банкам та країнах. Синтетичний облік операцій ведеться лише у рублях. У обліку складаються такі проводки:

На поточна валютна рахунок клієнта зараховано суми зданої ним іноземної валюти: Д 20 202 «Каса кредитних організацій» і Ко 40 702 «Комерційні підприємства міста і организации»;

За заявою клієнта з його поточного валютного рахунки видана сума іноземної готівкової валюти: Д 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації» і Ко 20 202 «Каса кредитних організацій»;

З каси банку видано суми готівкової іноземної валюти для підкріплення валютної каси філії: Д 20 209 «Кошти, відправлені до інших банків, установи свого банку, здані в РКЦ» і Ко 20 202 «Каса кредитних организаций».

Двічі на тиждень залишки готівкової інвалюти підлягають переоцінці по курсів, опублікованими ЦБ РФ.

За здійснення касових операцій банк стягує плату з клієнтів по встановленим тарифами і може йти на витрати з обслуговування іноземних клієнтів Російськими банками.

Міжнародні пластикові картки [pic]Сбербанк Росії є принциповим членом міжнародних платіжних систем VISA International і Europay International. Банк емітує картки VISA (Gold, Business, Classic), картки Eurocard/MasterCard (Mass, Gold, Business) і Cirrus/Maestro. pic]

[pic] На 19. 10. 98 р. Банк випустив понад 125 000 міжнародних карт для фізичних юридичних осіб. Кількість випущених Ощадбанком Росії міжнародних пластикових карток стає дедалі більше: лише за вересень місяць загальна кількість карт збільшилася 1,2 раза.

[pic]С 26 січня 1998 року рахунок на картах міжнародних платіжних систем для фізичних осіб може бути відкритий як і доларах США, і у російських рублях, і навіть можуть бути надані додаткові карти. [pic][pic][pic]В час 59 територіальних банку (серед них Приморський Банк Р Б РФ) і Операційне Управління Ощадбанку Росії (ОПЕРУ) беруть участь у програмі емісії карт міжнародних платіжних систем. [pic]

[pic]Международные пластикові карти Ощадбанку Росії приймаються до обслуговування в торгово-сервісних точках, пунктах видачі готівкових і банкоматах як, і там. [pic]На залишок коштів у картковому рахунку й суму страхового депозиту по міжнародним картках Банк нараховує проценты.

2.4 Облік валютних операций

Під валютно-обмінними операціями розуміються придбання й продаж готівкової іноземної валюти банком з допомогою готівкових коштів фізичних осіб. Для виконання операцій комерційний банк використовує операційну валютну касу у приміщенні банку або створює наразі і відкриває обмінні пункты.

Обмінний пункт — структурне підрозділ банку, виконує певні види операцій при наступних условиях:

— валютно-обмінні операції відбуваються за курсом покупця продавця, встановлюваному банком самостоятельно;

— за скоєні операції комісійне винагороду стягується за тарифами, які встановлюються за банком самостоятельно.

Пункти з обміну валюти виробляти такі операции:

. купівлю-продаж готівкової іноземної валюти за готівкові рубли;

. продаж і придбання платіжних документів мають у інвалюті за готівкові рублі, соціальній та інвалюті за готівкову валюту;

. прийом направлення на інкасо готівкової іноземної валюти, і платіжних документів мають у іноземної валюте;

. прийом на експертизу грошових знаків, справжність яких викликає сомнение;

. купівля неплатежных грошових знаків іноземної держави за готівкові рубли;

. обмін готівкової інвалюти однієї держави на готівкову інвалюту іншої іноземної государства;

. розмін платіжного грошового знака іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї самої іноземного государства.

Обмінні пункти заслуговують купувати й продавати перебувають у зверненні грошові знаки лише про тих видів іноземних валют, курс рубля до яким офіційно котирується Центральним банком России.

Обмінні пункти немає права здійснювати операції лише з купівлі або тільки з продажу іноземних валют. Зазначені види валютно-обмінних операцій мають вершитися одновременно.

Обмінні пункти немає права вводити будь-які обмеження при купівлі і продаж іноземної валюти фізичних осіб, саме: з їхньої гідності, років емісії, крім передбачених вказівками Ц Б России.

Касир обмінного пункту — штатний працівник банку, т. е. фізичне обличчя — резидент, основним місцем роботи якого є комерційний банк, наділений правом скоєння валютно-обмінних операций.

Довідка ф. № 406 007 — основний документ валютного контролю над валютно- обмінними операціями фізичних осіб (резидентів та нерезидентів). Вона служить підтвердженням придбання котра фізичною особою готівкової іноземної валюти, платіжних документів мають у інвалюті чи готівкових карбованців на банку, і є основою вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти, і платіжних документів мають у інвалюті фізичними особами, у порядку, установлюваному ЦБ РФ.

Бланки довідки враховуються на внебалансовом рахунку 91 205 «Бланки суворої отчетности».

Термін збереження довідки (заповнених примірників банку і зіпсованих примірників), видаткових і прибуткових позабалансових ордерів — 5 лет.

Кожному обмінному пункту встановлюється ліміт як і рублях, і у іноземній валюті або наказом по банку чи розпорядженням керівника відповідного подразделения.

Аванс готівки, бланки суворої звітності, і навіть бланки платіжних документів виписуються банком виходячи з заявок касира обмінного пункту чи описів цінностей. Видача авансу готівкою оформляється видатковими касовими ордерами, а бланків платіжних документів і майже довідок — по видатковими позабалансовим ордерам.

Видаткові касові ордера (валютні, і карбованцеві) выпмсываются бухгалтерією банку трьох примірниках: перший — в касира, який виказав гроші; другий — після видачі авансу передається в бухгалтерію; третій — передається в обмінний пункт, поміщається касиром до них дні й після закінчення операційного дня повертається у бухгалтерию.

Наприкінці операційного дня обмінного пункту виходячи з складених реєстрів, сум який отримав авансу і фактичного залишку цінностей становить довідку про залишках готівкової іноземної валюти, платіжних документів мають у іноземній валюті і готівкових карбованців на обмінному пункті на кінець операційного дня.

Через війну обмінних валютних операцій може постати курсова різниця, що належить з доходів чи витрати банку: Д 20 206 «Каса обмінних пунктів» і Ко 70 103 «Доходи, одержані від операцій із іноземної валютою» чи Д 702 «Витрати» і Ко 20 206 «Каса обмінних пунктов».

Невикористані бланки суворої звітності (довідка ф. № 406 007) повертаються і записуються до парафії позабалансового рахунки 91 205 «Бланки суворої звітності» й у витрата рахунки 91 203 «Різні цінності й документи, відіслані і видані під звіт, на комиссию».

2.5 Облік депозитних операций

Депозитні операції - операції банку з залученню коштів юридичних і фізичних осіб в вклади, або визначений термін, або до запитання. У договорах на депозитні вклади встановлюються відсоткові плати. Рівень відсоткових плат в Ощадбанку вищої терміновим депозитним вкладах, як на востребования.

Депозити юридичних лиц:

Залучення коштів юридичної особи на депозитний рахунок: Д 40 702 «Комерційні підприємства міста і організації» і Ко 30 102 «Кореспондентські рахунки кредитних организаций»;

Нарахування відсотків: Д 70 202 «Відсотки, сплачені юридичних осіб по притягнутим засобам» і Ко 47 422 «Зобов'язання банку з іншим операциям»;

Суми відсотків з депозиту, перелічені з цього приводу вкладника: Д 47 422 «Зобов'язання банку з іншим операціям» і Ко 40 702 «Комерційні підприємства міста і организации».

2.6 Облік позичкових операций.

Існують активні і пасивні позичкові операції. Активні - операції на кредитування клієнтів, надання кредитів іншим банкам. Пасивні - операції з отриманню міжбанківського кредита.

2.6.1 Кредитування юридичних лиц

Ощадбанк надає юридичних осіб такі види фінансових послуг: [pic]кредиты у російських рублях; [pic]вексельные кредити; [pic]гарантии виконання клієнтом своїх фінансових зобов’язань перед третіми лицами.

Ощадбанк надає кредити для: [pic]финансирования комерційних операцій клієнтів банку; [pic]пополнения оборотних засобів; [pic]финансирования федеральних і регіональних програм; [pic]экспортно-импортных операцій; [pic]расширения і можливість модернізації чинного виробництва; [pic]жилищного і офісного будівництва; [pic]реализации інвестиційних проектів, у різних галузях промышленности.

[pic]Сбербанк Росії здійснює як довгострокове (терміном 3 і більше року), і посередньо- і короткострокове кредитування. Залежно від середньомісячних кредитових оборотів за рахунками Клієнтам може бути надані овердрафти. Відсотки користування кредитними ресурсами встановлюються залежно від ринкових умов, ризику і забезпеченості кредита.

2.6.2 Кредитування населения

Нині філії Ощадбанку видають громадянам Російської Федерації такі види короткострокових і частка довгострокових кредитів: [pic]краткосрочные кредити на невідкладні потреби (купівля транспортних засобів, гаражів, дорогих предметів домашнього побуту, господарське обзаведення, платні медичні послуги, придбання туристичних і санаторних путівок та інші мети споживчого характеру) терміном до 1 року; [pic]кредиты під заклад цінних паперів — «Экспресс-выдача «(ощадних сертифікатів Ощадбанку Росії, акцій Ощадбанку Росії, векселів Ощадбанку Росії, і навіть облігацій державного ощадного валютного позики) терміном до 6 місяців; [pic]кредиты під заставу одержуваної дорогої техніки, меблів, автомобілів тощо. у мережі підприємств торгівлі, здійснюють їх роздрібну реалізацію — «Пов'язане кредитування «. Термін кредиту встановлюється Банком залежно від об'єкта кредитування у межах гарантійного терміну, встановленого товару, але з більше однієї року; [pic]долгосрочные кредити купівля житла у межах президентської програми «Державні житлові сертифікати «терміном до 10 лет.

Сума кредиту встановлюється Банком за узгодженням із позичальником в залежність від в його платоспроможність, наданого забезпечення і благонадійності позичальника. У цьому максимальна величина кредиту неспроможна перевищувати встановлених Ощадбанком Росії лімітів кредитования.

2.7 Облік операцій із цінними бумагами.

Ощадбанк проводить широке коло операцій над ринком цінних паперів, виступаючи у ролі емітента і великі інвестиції. Ощадбанк має ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів та здійснює такі види деятельности:

— брокерська діяльність, включно з операціями з обмеженими фізичними лицами;

— дилерська деятельность;

— діяльність із довірчого управлінню цінними бумагами;

— депозитарна деятельность.

Політика Банку у сфері роботи із цінними паперами орієнтована на використання основних діючих інструментів ринку за умови мінімізації ризику можливих втрат. Ощадбанк проводить операції із цінними бумагами:

— облігаціями державного ощадного позики (ОГСЗ);

— облігаціями внутрішнього державного валютного займа;

— облігаціями російського внутрішнього виграшної позики 1992 года;

— субфедеральными цінними бумагами.

Починаючи з 1991 р. ощадним банком випускаються звичайні і привілейовані акції. Звичайні акції випускаються номіналом 50 крб., привілейовані - номіналом 1 руб.

У 1998 року Ощадбанк розмістив 9-ую емісію акцій у розмірі 50 млн. крб. Кількість випущених акцій становило 1 000 000 штук звичайних акцій номіналом 50 рублів. Уся емісія придбана банком. Частка Ц Б РФ на цей час становить 57,7% від статутного капіталу банку або 61,8% голосуючих акций.

Через війну за станом статутний капітал Ощадбанку становить 750,1 млн. крб. і полягає из14 002 000 звичайних акцій і 50 000 000 штук привілейованих акций.

Ощадбанк випускає ощадні (для фізичних осіб) і депозитні (для юридичних) сертификаты.

Ощадні сертифікати. Строк обігу сертифіката — до 3-х років, випущені номіналом 1. 000, 10. 000, і 50. 000 рублів, вільно продаються і приймаються до оплати усіма філіями Ощадбанку, незалежно від місця їх придбання. Власникові (власникові) сертифіката виплачується дохід у вигляді відсотка номінальної вартості сертифіката. Власник сертифіката має право пред’явити сертифікат до оплати до закінчення трирічного срока.

Депозитні сертифікати — зобов’язання банку з виплаті розміщених депозитів і доходів із них вкладнику — юридичній особі. Ці сертифікати є іменними. Вони видаються кожну суму і певний строк, приймаються до оплати достроково, можуть передаватися іншому юридичній особі у вигляді цессии і використовуватися заставою і при отриманні кредитів, мають хороші інвестиційні якості. Розмір доходу по депозитному сертифікатові встановлюється залежно з його суми і срока.

За дострокового пред’явленні сертифіката до оплати дохід у ній нараховується й сплачується за ставкою вкладу до востребования.

Проводки:

Банком отримані кошти при первинному випуску боргових зобов’язань Дп 30 102, 20 202 Кт 47 422.

Враховано номінальна вартість боргових зобов’язань банку: Дп 47 422 Кт 520, 521, 522

Реалізація боргових зобов’язань ьанка за ринковою ціною вище номіналу: Дп 30 102, 20 202 Кт 520, 521, 522.

Реалізація боргових зобов’язань банку з ринкової ціні нижче номіналу: Дп 30 102, 20 202, 70 204 Кт 520, 521, 522

Банком сплачено кошти при погашенні боргових зобов’язань за номіналом: Дп 520, 521, 522 Кт 30 102, 20 202

Достроково викуплені боргові зобов’язання в ціні нижче номіналу: Дп 520, 521, 522 Кт 30 102, 20 202, 70 102.

Достроково викуплені боргові зобов’язання в ціні вище номіналу: Дп 520, 521, 522 Кт 30 102, 20 202, 70 102.

Ощадбанк випускає відсоткові і дисконтні векселі, номіновані в рублях і в іноземній валюті. Реалізація векселі производится:

— юридичних осіб, зокрема філіям — резидентам РФ;

— фізичних осіб — громадянам РФ;

— нерезидентам.

При пред’явленні векселі до оплати вчасно погашення дохід выплачивается:

— по процентному векселем — як відсотків, нарахованих на вексельну сумму;

— по дисконтному векселем — як відмінність між номінальною вексельної сумою і ціною продажу векселя.

Виданий вексель може бути іншому юридичній особі у вигляді передавальної написи (индоссамент).

2.8 Облік доходів, витрат та фінансових результатов

[pic]

1. — Відсотки за виданими кредитах (20%)

2. — Доходи від вкладення засобів у цінних паперів (65%)

3. -Прибуток від надання платних послуг (5%)

4. — Доходи по валютно-обменным операціям (3%)

5. — Інші доходи (7%)

Облік доходів ведеться на банківському рахунку 701 «Доходи». Сальдо До означає суму доходів, отриманих за станом звітну дату: оборот по Д — списується (щокварталу) загальна сума доходу з цього приводу прибутків і збитків; оборот по До — суми отриманих прибутків за звітний период.

Банк відбиває надходження доходу по проведених операціям на даний момент надходження коштів над його послуги. Що стосується коли дохід повинен бути отримано, але з які залежать від банку причин кошти їй немає надходять, сума нарахованого, але з отриманого банком доходу відбивається на рахунках: 61 301 «Доходи майбутніх періодів по кредитних операцій; 61 302 «Доходи майбутніх періодів по цінних паперів», б1303 «Доходи майбутніх періодів на інших операциям».

Основні бухгалтерські проводки, відбивають отримання дохода.

1) Надходження відсотків з ссудам:

Дп 30 102, 30 110 Кореспондентські счета

Розрахункові рахунки клиентов

20 202 Каса кредитних организаций

Кт 70 101 Відсотки, отримані за надані кредиты.

2) Відсотки з позик нараховані, але з взысканы:

Дп 459 Відсотки за кредити, не оплачені в срок

318 Прострочені відсотки за отриманим міжбанківським кредитам

Кт 61 301 Доходи майбутніх періодів по кредитним операциям.

3) Надходження відсотків, раніше віднесених на рахунку за обліку прострочених доходов:

Дп 30 102, 30 110 Кореспондентські счета

Розрахункові рахунки клиентов

20 202 Каса кредитних организаций

Кт 459 Відсотки за кредити, не оплачені в срок

318 Прострочені відсотки за отриманим міжбанківських кредитів і одновременно:

Дп 61 301 Доходи майбутніх періодів по кредитним операциям

Кт 70 101 Відсотки, отримані за надані кредиты.

4) Одержання і щодо оплати обслуговування, комісії з операціям клієнтів — і т.п. :

Дп Розрахункові рахунки клиентов

Кт 70 107 Інші доходы.

60 301 ПДВ з тим послуг, які він начисляется

У доходи банку включаються комісійні й інші збори (плата) за перекладні, інкасові, акредитивні і др.

Позитивна курсова різниця у зв’язки України із переоцінкою валютних средств:

Дп 61 306 Переоцінка засобів у іноземній валюті - позитивні разницы

Кт 70 103 Доходи, одержані від операцій із іноземної валютой.

Доходи, отримані в інвалюті теж підлягають обліку. Водночас перераховуються на рублі за курсом ЦБ РФ, що діяв щодня отримання доходов.

[pic]

1 — Відсотки за депозитними вкладами і депозитах фізичних осіб (44%) 1. — Відсотки за кредитами і депозитах юридичних (3%) 2. — Витрати за операціями із цінними паперами (3%) 3. — Витрати резерву на втрати з позик й під знецінення цінних бумаг

(9%) 4. — Витрати по валютно-обменным операціям (2%) 5. — Адміністративно-господарські витрати (22%) 6. — Інші витрати (17%)

Для урахування витрат банку призначений 1 активний рахунок 1-го порядку 702, що складається з 9 балів рахунків 2-го порядка.

Найбільшу питому вагу у складі витрат займають нараховані і сплачені % по залученими засобам і депозитах фізичних лиц.

Рахунок 702 А; сальдо Д означає суму, вироблений за звітний період; оборот по Д — витрати; оборот по До — списання з прибутку. Витрати зміст апарату управління відбивають як суми нарахованої співробітникам банку зарплати, а й інші господарські витрати, пов’язані із забезпеченням функціонування апарату управления.

3. Аналіз діяльності Ощадбанку России.

Серйозною перевіркою на міцність фінансової систем країни став осінній криза на світових фондових і валютних ринках. Криза надав дестабілізуючий вплив саме на банківську систему країни й, природно, було залишити поза увагою Ощадбанк. Різке падіння поточної вартості основного виду активів Банку — державних зобов’язань (близько 50% активу балансу) істотно знизило рівень доходів Сбербанка.

Банк вжив заходів зниження впливу світової кризи на економіку Росії. У важкий період для фінансової систем країни Ощадбанк залучив коштів нерезидентів російський ринок у близько 955 млн. доларів, зокрема 255 млн. доларів — синдикований кредит західних банків по рекордно низькою ставці (LIBOR + 2%).

3.1 Аналіз структури баланса

У результаті аналізу використовувалися дані на 01. 01. 97 р. і 01. 01. 1998 г.

При аналізі структури банківського балансу порівнюються дані на 01. 01. 97 р. і 01. 01. 98 р., визначається відхилення. Аналіз представлено таблице:

(Таблица1) |Найменування статей |Абсолютна значення |Питома |Зміна | | |(млн. крб.) |вагу, % | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98|01. |01. |01. |01. 01. 98| | | | |01. |01. |01. | | | | | |97 |98 |97 | | |Актив | | | | |% |Млн. крб | |1. Залишки на рахунках |13 452 422 |18 919 233|8.9 |10. 6|1,7 |5 466 811 | |Центральному банку, каса і | | | | | | | |прирівняні до неї кошти | | | | | | | |1.1 зокрема |9 701 448,7 |11 422 833|6.4 |6.4 | |1 721 384,3 | |депоновані обов’язкові | | | | | | | |резерви | | | | | | | |2. Кошти в кредитних |365 251,2 |519 283 |0. 24|0. 29|0,05|154 031,8 | |організаціях | | | | | | | |3. Вкладення в государственные|84 928 821,8|95 252 335|56. 2|53. 7|-2,5|10 323 513,2| |боргові зобов’язання | | | | | | | |4. Цінні папери для |1 178 500,9 |1 339 083 |0. 78|0. 75|-0,0|160 582,1 | |перепродажу | | | | |3 | | |5. Кредити організаціям, |35 790 330 |40 945 756|23. 7|23 |0,7 |5 155 426 | |для населення й лізинг клієнтам | | | | | | | |5.1 зокрема кредитним |4 301 945,4 |2 320 307 |2.8 |1.3 |-1,5|-1 981 638,4| |організаціям | | | | | | | |6. Резерви на можливі |3 875 701,6 |4 328 469 |2.6 |2.4 |-0,2|452 767,4 | |втрати з позик | | | | | | | |7. Чисті кредити і лізинг |31 914 628,4|36 617 287|21. 1|20. 6|-0,5|4 702 658,6 | |клієнтам (ст. 7 = ст. 5 — ст.| | | | | | | |6) | | | | | | | |8. Основні кошти й | 12 657 |15 530 642|8.4 |8.7 |0,3 |2 873 468,5 | |нематеріальні активи |173,5 | | | | | | |9. Довгострокові вкладення |1 049 035,1 |1 764 919 |0.7 |0.9 |0,2 |715 883,9 | |цінних паперів | | | | | | | |10. Інші активи |5 461 671,6 |7 451 728 |3.6 |4.2 |0,6 |1 990 056,4 | |11. Усього активів |151 007 |177 394 |100 |100 | |26 387 005,5| | |504,5 |510 | | | | | | | | | | | | | |Пасив | | | | | | | |I. Власні джерела | | | | | | | |1. Статутний капітал (фонд) |700 100 |700 100 |0.5 |0.4 |0,1 |0 | |2. Інші фонди й інші |18 387 011,1|19 431 760|12. 2|10. 9|-1,3|1 044 748,9 | |власні джерела | | | | | | | |3. Прибуток (+) / збиток (-) |14 501 897,8|4 521 227 |9.6 |2.5 |-7,1|9 980 670,8 | |звітного року | | | | | | | |4. Використано прибутку на |14 501 897,8|4 521 227 |9.6 |2.5 |-7,1|9 980 670,8 | |звітному року | | | | | | | |5. Нерозподілена прибуток |0,0 |0 | | | |0 | |(збиток) звітного року | | | | | | | |6. Усього власних |19 087 111,1|20 131 860|12. 6|11. 3|-1,3|1 044 748,9 | |джерел | | | | | | | |II. Зобов’язання | | | | | | | |7. Кредити, надані |1 950 000 |1 970 000 |1.3 |1.1 |-0,2|20 000 | |Центральним банком | | | | | | | |8. Кошти кредитних |2 688 342,3 |3 697 714 |1.8 |2.1 |0,3 |1 009 371,7 | |організацій | | | | | | | |9. Кошти клієнтів, включая|111 980 |141 080 |74. 2|79. 5|5,3 |29 100 147,7| |внески населення |635,3 |783 | | | | | |10. Випущені кредитної |7 680 835,8 |3 739 438 |5.1 |2.1 |-3 |-3 941 397,8| |організацією боргові | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | |11. Інші зобов’язання |3 923 375,3 |3 320 426 |2.6 |1.9 |-0,7|-602 949,3 | |12. Усього зобов’язань |128 223 |153 808 |84. 9|86. 7|1,8 |25 585 172,3| | |188,7 |361 | | | | | |13. Інші пасиви |3 697 204,7 |3 454 289 |2.4 |1.9 |-0,5|-242 915,7 | |14. Усього пасивів |151 007 |177 394 |100 |100 | |26 387 005,5| | |504,5 |510 | | | | | |Позабалансові статті | | | | | | | |Виконавчі документи, |20 981,1 |7 540 | | | | | |пред'явлені кредитним | | | | | | | |організаціям | | | | | | | |Безвідзивні зобов’язання |13 718 147 |455 081 | | | | | |кредитної організації | | | | | | | |Гарантії, поручництва, |307 135 |364 420 | | | | | |видані кредитної | | | | | | | |організацією | | | | | | |

З даних видно, що абсолютна величина прибутку банку за 1997 рік становить 4,5 трлн. рублів, знизившись проти 1996 роком, у 3,2 разу. У цьому середньорічний індекс дохідності ДКО знизився рік у 4,2 разу, а ставка рефінансування — в 3,25 разу, тоді як платежі, сплачені банком із прибутку до бюджету, зросли протягом року майже 11 разів, і склали 1,6 трлн. руб.

Оплачений статутний капітал Ощадбанку залишився незмінним порівняно з 1996 роком, і на 01. 01. 98 р. становив 700,1 млрд. рублей.

Структура акціонерів Ощадбанку характеризується на 01. 01. 98 р. такими данными:

. 60% - банківський сектор;

. 18% - інвестиційні компании;

. 11% - юридичні лица;

. 11% - фізичні лица.

Що ж до активів Банку, вони збільшилися на 26 387 005,5 млн. рублів. Це було з допомогою капіталовкладень у державні боргові зобов’язання і кредитів організаціям, населенню, лізингу клієнтам. У 1997 року банком було видано кредитів у сумі 94,1 трлн. карбованців і 8,6 млрд. доларів. Причому у реальний сектор економіки спрямоване понад 44 трлн. рублів, що майже 2 рази більше, ніж у 1996 року. Обсяг кредитування регіональних програм за станом 01. 01. 98 р. перевищив 9, 8 трлн. рублів, або увосьмеро більше, ніж початок 1997 року. Обсяг кредитного портфеля Ощадбанку збільшився рік у 1, 2 разу і склав на 01. 01. 98 р. 36,8 трлн. рублів. Питома вага простроченої заборгованості загальному залишку позичкової заборгованості скоротився протягом 1997 року з 12,6% до 10,7%, а валюті балансу — з 1,5% до 1,1%.

Також сталося збільшення пасивів. Здебільшого рахунок коштів клієнтів, включаючи внески населення на 29 100 147,7 млн. рублів. Частка коштів, залучених Ощадбанком загалом залишку коштів, розміщених на всіх комерційних банках країни, становила 79. 5% проти 74, 2% початку 1997 року. За рік банком залучено коштів населення в 18. 8% трлн. карбованців і 562 млн. доларів. На рахунках за депозитними вкладами фізичних осіб, у Банку зберігалося початку 1998 року понад 115 трлн. карбованців і 2 млрд. доларів. Кількість рахунків вкладників перевищила 226 млн. На рахунках за депозитними вкладами фізичних осіб — 127 023,3 млрд. рублей.

Продовжували розвиватися операції з залученню коштів населення безготівковим шляхом. У 1997 року на рахунку за вкладах шляхом безготівкових перерахувань надійшло понад 77 трлн. рублів, що у 1, 4 разу більше, ніж у 1996 году.

У 1997 року тривало формування клієнтів з допомогою залучення до обслуговування великої корпоративної клієнтури. За 1997 рік залишки карбованцевих коштів юридичних осіб у Ощадбанку збільшився у 1, 3 разу і становили 15,36 трлн. рублів, а валютних — 181 млн. доларів. Усього залишки на рахунках юридичних — 14 057,5 млрд. рублей.

3.2 Аналіз активов

(Таблиця 2) |Найменування статей |Абсолютна значення |Питома вага |Зміна | | |01. 01. 97|01. 01. 98|01. |01. |% |Млн. | | | | |01. 97|01. 98| |крб. | |I. Активи, які дають | | | | | | | |дохід | | | | | | | |Вкладення в цінні бумаги|1 049 035,1 |1 764 919 |8,9 |16,3 |7,4 |715 883,| | | | | | | |9 | |Міжбанківський кредит |4 301 945,4 |2 320 307 |36,6 |21,4 |-15,2 |-198 163| | | | | | | |8,4 | |Короткострокові кредити |2 872 316,5 |4 613 778,1 |24,4 |42,6 |18,2 |1 741 461| | | | | | | |, 6 | |Довгострокові кредити |3 510 609 |2 123 802,6 |29,9 |19,6 |-10,3 |-138 680| | | | | | | |6,4 | |Разом: |11 733 903 |10 822 806,7|100 |100 | |-911 096| | | | | | | |, 3 | |II. Інші активи | | | | | | | |Основні кошти й |12 657 173,5|15 530 642 | | | |2 873 468| |нематеріальні | | | | | |, 5 | |активи | | | | | | | |7. Разом: |12 657 173,5|15 530 642 |100 |100 | |2 873 468| | | | | | | |, 5 | |9. Усього: |24 391 076,5|26 353 448,7| | | |1 962 372| | | | | | | |, 2 |

У 1997 року продовжувала знижуватися частка міжбанківського кредиту. На наприкінці року вона була 1 981 638, 4 млн. рублей.

Вкладення в цінних паперів збільшилися. Їх питому вагу на 01. 01. 98 р. становив 0, 9%, що у 0,2% вища, аніж на 01. 01. 97 рік. Це засвідчує тому, що банк проводить активну діяльність на ринку ОГСЗ, над ринком субфедеральных цінних паперів (облигации).

3.3 Аналіз кредитів банка

(Таблиця 3) |Показники |Абсолютна значення |Питома вага |Зміна | | |01. 01. 97|01. 01. 98|01. 01. |01. 01. 98|% |Млн. | | | | |97 | | |рублів | |Довгострокові |3 510 609 |2 123 802,6 |10,9 |5,8 |-5,1 |-1 386 806,4| |кредити | | | | | | | |Короткострокові |2 872 316,5 |4 613 778,1 |8,9 |12,6 |3,7 |174 146,16 | |кредити | | | | | | | |Кредити до |3 829 755,3 |4 577 160,8 |11,9 |12,5 |3,7 |747 405,5 | |запитання | | | | | | | |Позички |12 765 851 |15 269 408 |39,9 |41,7 |0,6 |2 503 557 | |державним | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | |І т. буд. |8 936 095,8 |10 033 136 |27,9 |27,4 |-0,5 |1 097 041 | |Загальний обсяг |31 914 628 |36 617 287 |100 |100 | |4 702 659 | |кредитних | | | | | | | |вкладень | | | | | | |

З даних видно, що найбільше питому вагу загалом обсязі кредитних вкладень становлять позички державних підприємств 39, 9% і 41, 7% відповідно на 01. 01. 97 р. і 01. 01. 98 р. Кредитування підприємств відбувається за рахунок власних ресурсів, і у рамках кредитних ліній міжнародних інститутів, і навіть кредитів західних банків, страхуемых Національними страховими агентствами.

Кількість довгострокових кредитів на 01. 01. 98 р. поменшало з порівнянню з попереднім періодом на 1 386 806,4. Це засвідчує тому, що Банк неохоче надає даний вид кредитів. Це з тим, що осінній криза надав дестабілізуючий дію на банк і культурний рівень доходів Ощадбанку істотно снизился.

3.4 Аналіз пассивов.

(Таблиця 4) |Найменування статей |Абсолютна значення |Питома вага |Зміна | | |01. 01. 97|01. 01. 98|01. |01. |% |Млн. крб. | | | | |01. 97|01. 98| | | |I. Власні джерела| | | | | | | |коштів | | | | | | | |Статутний капітал |700 100 |700 100 |36,6 |3,5 |-33,1|0 | |Фонди |1 838 011,1 |19 431 760 |96,3 |96,5 |0,2 |17 593 748,9 | |Разом: |1 908 021,1 |20 131 860 |100 |100 | |18 223 838,9 | |II. Позикові джерела | | | | | | | |Кредити, одержані від |4 638 342,3 |5 667 714 |3,8 |3,8 |0 |1 029 371,7 | |інших банків | | | | | | | |Кошти на термінових |111 980 635,|141 080 783 |92,8 |94 |1,2 |29 100 147,7 | |вклади підприємств і |3 | | | | | | |громадян | | | | | | | |І т. буд. |3 923 375,3 |3 320 426 |3,3 |2,2 |-1,1 |-602 949,3 | |7. Разом: |120 542 352,|150 068 923 |100 |100 | |29 526 570,1 | | |9 | | | | | | |9. Усього: |122 450 374 |170 200 783 | | | |47 750 409 |

Оплачений статутний капітал Ощадбанку становить 700,1 млрд. рублів. У порівняні з минулим періодом він залишався неизменным.

Сталося збільшення позикових джерел — кредитів, отриманих у інших банків (збільшення на 1 029 371,7 млн. рублів) і коштів у термінових вклади підприємств і громадян (29 100 147,7 млн. рублей)

У минулому року Банк зміцнив своє традиційне лідерство над ринком роздрібних банківських послуг CSFB. Частка коштів, залучених Ощадбанком загалом залишку коштів, розміщених на всіх комерційних банках країни, становила 94% проти 92,8% початку 1997 року. За рік банком залучено коштів населення в 18,8 трлн. крб. і 562 млн. доларів, всього на рахунках за депозитними вкладами фізичних осіб, у Банку зберігалося початку 1998 року більш 115 трлн. крб. і 2 млрд. доларів США. Кількість рахунків вкладників перевищила 226 млн.

Ощадбанк незмінно забезпечує своїм вкладникам відсоткові ставки по вкладах, перевищують рівень інфляції. У 1997 середня відсоткова ставка за депозитними вкладами в Ощадбанку в 1,5 рази перевищувало рівень річний инфляции.

3.5 Аналіз структури доходів населення і расходов.

Аналіз прибутків і витрат виготовляють підставі звіту прибутки і убытках.

Аналіз структури доходов.

(Таблиця 5) |Найменування статей |Абсолютна значення |Питома |Зміна | | |(млн. крб.) |вагу, % | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98|01. |01. |% |Млн. крб | | | | |01. |01. | | | | | | |97 |98 | | | |Відсоткові доходи | | | | | | | |Чи по кишені в кредитних |9 135 576,4 |4 398 659 |24,9|18,4|-6,5|-4 736 917,4| |організаціях | | | | | | | |По кредитах банків і від лізингу |10 360 140,9 |7 764 868 |28,3|32,4|4,1 |-2 595 272,9| |клієнтам | | | | | | | |По борговим цінних паперів |2 435 239,1 |4 972 797 |6,6 |20,7|14,1|2 537 557,9 | |За іншими джерелами |20 979,9 |28 266 |0,06|0,1 |0,04|7286,1 | |Усього доходів за відсотками |21 951 936,3 |17 164 590 | | | | | |Чистий прибуток за відсотками |-17 433 981,8 |-5 606 595 | | | | | |Непроцентный дохід | | | | | | | |Від операцій із іноземної |904 980,7 |1 308 037 |2,5 |5,5 |3 |403 056,3 | |валютою | | | | | | | |Прибуток від інших операцій |48 480 387,8 |23 226 912 |132 |96,9|-35,|-25 253 475,| | | | | | |1 |8 | |Доход по трастовым операціям |11 400,8 |67 |0,03|0,00|-0,0|-11 333,8 | |і агентський дохід | | | |03 |297 | | |Дивіденди по паях і акціям |4 694 527,5 |17 129 |12,8|0,07|-12,|-4 677 398,5| | | | | | |73 | | |Інший поточний дохід | |5 015 822 | |20,9|20,9|5 015 822 | |Усього непроцентного поточного |54 091 287,8 |29 567 967 | | | | | |доходу | | | | | | | |Поточний дохід (разом) |36 657 306,0 |23 961 372 |100 |100 | |-12 695 934 |

З даних видно, що з рік доходи зменшилися на 12 695 934 крб. Це було завдяки тому, що банк переглянув свої позиції вкладів у кредитні організації, питому вагу засобів у кредитних організаціях становив 24,9% і 18,4% відповідно. Що ж до відсоткових доходів, всі вони зменшилися на 4 787 346 млн. рублів. Зниженню сприяло також зменшення доходів за кредитами і південь від лізингу клієнтам 28,3% і 32,4% відповідно. У той самий час доходи по борговим цінних паперів збільшилися на 2 537 557,9 млн. рублів. Це засвідчує тому, що кількість операцій, які з цінними паперами збільшилося, і з кредитами — уменьшилось.

Непроцентні доходи також знизилися. А ще вплинули, в основному, прибутки від інших операцій. На 01. 01. 97 р. їх питома вага становив 132%, але в 01. 01. 98 р. — 96,9%, в такий спосіб зниження на 35,1% чи 25 253 475 млн. рублів. Збільшилося кількість операцій з іноземною валютою на 403 056,3 млн. рублів. Це засвідчує тому, що банк займає міцну позицію на валютному ринку, населення активно проводить операції з іноземної валютой.

Аналіз структури расходов

(Таблиця 6) |Найменування статей |Абсолютна значення |Питома |Зміна | | |(млн. крб.) |вагу, % | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98|01. |01. |% |Млн. крб | | | | |01. |01. | | | | | | |97 |98 | | | | | | | | | | | |Відсотковий витрата | | | | | | | |Стосовно депозитів кредитних |7 992 879,0 |4 099 226 |14,3|10,8|-3,5|-3 893 653 | |організацій | | | | | | | |Стосовно депозитів клієнтів |30 408 933,8 |17 469 184 |54,5|45, |-8,6|-12 939 749,| | | | | |9 | |8 | |По випущеними цінних паперів |984 105,3 |1 202 775 |1,8 |3,2 |1,4 |218 669,7 | |Усього витрат за відсоткам |39 385 918,1 |22 771 185 | | | | | |Непроцентні витрати | | | | | | | |Фонд зарплати |3 544 413,6 |3 358 773 |6,3 |8,8 |2,5 |-185 640,6 | |Експлуатаційні витрати |1 146 181,7 |1 592 327 |2,1 |4,2 |2,1 |446 145,3 | |Інші поточні видатки |11 749 407,3 |10 272 827 |21,1|27 |5,9 |-1 476 580,3| |Усього непроцентних витрат |16 440 002,6 |15 223 927 | | | | | |Усього витрат |55 825 920,7 |37 995 112 | | | | |

За даними таблиці видно, що найбільша частка витрат 45,9% становлять відсотки за депозитах клієнтів — і інші поточні видатки (27%). У порівняні з попереднім періодом відсотки за депозитах клієнтів скоротилися на 8,6%, інші поточні видатки збільшилися на 5,9%.

Ощадбанк одна із провідних операторів над ринком внутрішнього державного валютного позики. Наприкінці 1997 року у цей вид цінних паперів вкладено 2,65 трлн. рублів що у 1,6 рази більше, ніж початку року. Банк в 1997 року проводив активну діяльність на первинному і вторинному ринку ОГСЗ. На початок 1998 року у Облігації Державного Ощадного Позики Банком вкладено 8,4 трлн. рублів проти 3,6 трлн. крб. на 01. 01. 97 г.

У 1997 року Ощадбанк зайняв лідируючі позиції на новоствореному ринку субфедеральных цінних паперів. Установи Ощадбанку здійснювали операції з облігаціями 38 суб'єктів Федерації. У найгіршому разі 1997 року вкладення зазначені папери склали 2,1 трлн. рублів, що у 2,1 рази більше, ніж початок года.

Банком створено резерв під знецінення капіталовкладень у недержавні цінних паперів, розмір якого з стану на 01. 01. 98 р. становив 259,9 млрд. рублів, збільшившись рік у 1,7 раза.

Збільшилися витрати на випущеними цінних паперів і експлуатаційні витрати. З усіх наведених витрат вони є найбільше збільшення 218 669,7 млн. карбованців і 446 145,3 млн. рублів соответственно.

3.6 Аналіз прибыльности

Динаміка обсягу й структури прибутку за видами деятельности

Прибуток — фінансовий показник результативності діяльності банку. У загальному вигляді прибуток залежить від трьох «глобальних» компонентів: доходів, витрат й підвищення податків, сплачених в бюджет.

Величина прибутку комерційного банку важливий всім, хто сприймає особисту участь у економічному процесі. Иннвесторы зацікавлені у прибутку як і нормі доходу на вкладений капітал. Позичальники опосередковано зацікавлені у достатності банківської прибутку — здатність банку надавати позички залежить від розміру й структури власного капіталу, а прибуток — одна з основних джерел постачання. Обсяг прибутку на цілому в банківську систему забезпечує її надійність, яка гарантуватиме безпеку вкладів та наявність джерел кредиту, яких залежать споживачі банківських услуг.

(Таблиця 7) |Показники |Абсолютна значення (млн. |Удельный вагу % | | |крб.) | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98 |01. 01. |01. 01.| | | | |97 |98 | |1. Доходи від операційній |10 360 140,9 |7 764 868 |- |- | |діяльності (нараховані і | | | | | |отримані відсотки + з позик| | | | | |в інвалюті) | | | | | |2. Операційні витрати |38 401 812,8 |21 568 410 |- |- | |Операційна прибуток (збиток) |-28 041 671,9 |-13 803 542 |-235,5 |-320,2 | |п. 1 — п. 2 | | | | | |3. Доходи від операцій із ценными|2 435 239,1 |4 972 797 |- |- | |паперами | | | | | |4. Витрати за операціями з |984 105,3 |1 202 775 |- |- | |цінними паперами | | | | | |Прибуток від операцій із цінними |1 451 133,8 |3 770 022 |13,1 |87,4 | |паперами п. 3 — п. 4 | | | | | |5. Доходи від неопераційної |54 091 287,8 |29 567 967 |- |- | |роботи і інші доходи | | | | | |6. Витрати щодо забезпечення |16 440 002,6 |15 223 927 |- |- | |функціональної роботи і | | | | | |інші витрати | | | | | |Прибуток (збитки) від |37 651 285,2 |14 344 040 |340,4 |332,8 | |неопераційною діяльності п. | | | | | |5 — п. 6 | | | | | |Прибуток (збитки) |11 060 747,1 |4 310 520 |100 |100 |

За даними таблиці абсолютні розміри прибутку на аналізованому періоді знизилися в 2,6 разу (з 11 060 747,1 млн. рублів до 4 310 520 млн. рублів). Основний компонент, що вплинуло цього — зниження операційних доходів (в 1,3 разу) і доходів від неопераційної діяльності (в 1,8 раз). Можна припустити, що причиною цього у сфері кредитних операцій є кредитування засновників банку під низьку відсоткову ставку.

Практично весь прибуток отримана від прибуток від неопераційної роботи і інших доходів. З усіх наведених показників їхня частка найбільш высока.

Також прибуток одержана і від операцій із цінними паперами. За досліджуваний період вона зросла в 2,6 раза.

Динаміка і структура норми прибутку на капитал.

Норма прибутку із капіталу — узагальнюючий показник результативності діяльності банку, причому компоненти норми прибутку дозволяють встановити залежність її розміру тяжіння кожного з них.

(Таблиця 8) | |Показник |Порядок розрахунку |Період | | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98| |Н1 |Норма прибутку |Прибыль/Собственны|0,5795 |0,2141 | | |(результатирующий фактор|й капітал | | | | |комерційної | | | | | |діяльності банку) | | | | |Н2 |Використання активів |Доходы/Активы |0,4297 |0,2385 | | |(факторний показник, | | | | | |який відбиває загальну | | | | | |ефективність | | | | | |використання активів | | | | | |банку) | | | | |Н3 |Мультиплікатор капіталу |Активы/Собственный|7,9115 |8,8116 | | |(факторний показник |капітал | | | | |який впливає за | | | | | |рахунок зміни структури| | | | | |загального капіталу) | | | | |Н4 |Прибутковість (маржа |Прибыль/Доходы |0,1705 |0,1019 | | |прибутку) (факторний | | | | | |показник, впливає за | | | | | |рахунок зміни розміру | | | | | |прибутку кожну | | | | | |грошову одиницю | | | | | |сукупного доходу) | | | |

Модель розрахунку норми прибутку на капитал

Прибыль/Собственный капитал=Прибыль/Доход * Доход/Активы *

Активы/Собственный капитал

Норма прибутку має чітко виражений падіння тренд. У цьому все чинники, які залежить від якості управління більш культурними та пасивними операціями банку, саме: ефективність використання активів і маржа прибутку — мають негативну тенденцію до їх зниження, зменшенню ефективності вкладення капіталу. Єдиний чинник з позитивним впливом на норму прибутку — мультиплікатор капіталу — впливає так вплив лише рахунок абсолютного зростання статутного фонду у складі власного капіталу банка.

Декомпозиционный аналіз норми прибутку на капитал.

Декомпозиционный аналіз норми прибутку на власний капітал — многоэтапный аналіз банківської фінансової інформації з урахуванням взаємозв'язків і взаємозалежностей маржі прибутку, мультиплікатора капіталу і ефективність використання активов.

(Таблиця 9) |№ п/п|Показатель і Порядок розрахунку |Значення показника | | | |У частках единицы|В % | | | |01. 01. 981 | | | | |01. 01. 970 | | |1 |Зміна величини норми прибутку на |-0,3654 |-100 | | |капітал (Н1 — Н10) | | | |2 |Вплив змін рівня использования|-0,1717 |-46,9 | | |активів на величину зміни норми | | | | |прибутку із капіталу (Н2 — Н20)*Н3*Н4 | | | |3 |Вплив зміни мультиплікатора |0,0394 |10,8 | | |капіталу на величину зміни норми | | | | |прибутку із капіталу (Н3 — Н30)*Н20*Н4 | | | |4 |Вплив зміни маржі прибутку на |-0,2332 |-63,8 | | |величину зміни норми прибутку на | | | | |капітал (Н4 — Н40)*Н20*Н30 | | |

Негативно вплинуло зниження ефективність використання активів на норму прибутку становило 46,9%.

Зменшення маржі прибутку справила негативний вплив на норму прибуток обсягом 63,8% і має зростаючий негативний тренд;

Зростаючий тренд мультиплікатора капіталу, який має найбільший питому вагу у структурі змін норми прибутку 10,8% неспроможна змінити негативну тенденцію норми прибутку на капитал.

Факторний аналіз прибыли.

Сумарна прибуток відбиває загальний фінансовий результат комерційної діяльності установи банку і взагалі разі формується під впливом изменений:

Розміру власного капитала;

Рівня ефективність використання активов;

Рівня структури загального капитала (мультипликатора);

Маржі прибыли.

Формула факторного аналізу прибыли:

Прибыль=Собственный капітал * Доход/Активы * Активы/Собственный капітал * Прибыль/Доход.

Прибыль0=19 087 111,1*0,4297*7,9115*0,1705=11 063 403,9

Прибыль1=20 131 860*0,2385*8,8116*0,1019=4 311 230,5

(Таблиця 10) |№ п/п|Показатель і Порядок розрахунку |Значення показника | | | |У млн. крб. |У % | |1 |Зміна розміру прибутку |-6 752 173,4 |-100 | | |(Прибыль1-Прибыль0) | | | |2 |Вплив зміни величини капіталу на |223 732,6 |-3,31 | | |розмір зміни прибутку (Собств. | | | | |Капитал0 — Собств. Капитал1)*Н2*Н3*Н4 | | | |3 |Вплив зміни величини |-3 276 853,6 |48,5 | | |використання активів на розмір | | | | |зміни прибутку (Н2 — Н20)*Соб. | | | | |Капитал0*Н3*Н4 | | | |4 |Вплив зміни мультиплікатора |752 264,4 |-11,14 | | |капіталу на розмір зміни прибутку | | | | |(Н3-Н30)*Соб. Капитал0*Н20*Н4 | | | |5 |Вплив зміни величини прибыльности|-4 451 316,8 |65,92 | | |на розмір зміни прибутку | | | | |(Н4-Н40)*Соб. Капитал0*Н20*Н30 | | |

Вплив на абсолютна величина зміни прибутку на протягом досліджуваного періоду надавали два тісно пов’язаних фактора:

— зміна величини власного капитала;

— зміна величини мультиплікатора капитала.

Це вплив відповідно становить 223 732,6 млн. карбованців і 752 264,4 млн. рублів. Порівнянність за величиною впливу цих параметрів пов’язані з тим, що у обох випадках основне впливом геть зміна величини чинників надавала сама й той самий величина — статутний фонд. Тобто зміна величини власного капіталу і мультиплікатора капіталу відбувалося за рахунок зростання прибутку чи фондів і резервів, формованих рахунок цього джерела, але з допомогою екстенсивного чинника — коштів засновників фондов.

Факторний аналіз відсоткової прибыли.

Відсоткова прибуток (чистий відсотковий дохід) — це відсотковий дохід за вирахуванням витрат за виплаті відсотків. Саме чистий відсотковий дохід формує основну частину дохода.

(Таблиця 11) |№ п/п |Показник і Порядок розрахунку |Значення показника | | | |У млрд. рублів |У % | | | |01. 01. 97 |01. 01. 98 | | |ПП |Відсоткова прибуток |26 590 538,1 |-10 033 520 | | |ПА |Продуктивні активи |151 007 504,5 |177 394 510 | | |До |Капітал |19 087 111,1 |20 131 860 | | |К2 |Прибутковість капіталу, од. (ПП/К)|1,393 |-0,498 | | |К3 |Достатність капіталу (К/ПА) |0,126 |0,113 | | |1 |Зміна відсоткової прибутку |-36 624 058,1 |100 | | |(ПП1-ПП0) | | | |2 |Вплив зміни величини |-1 484 902,3 |4,054 | | |продуктивних активів на | | | | |розмір зміни відсоткової | | | | |прибутку (ПА1-ПА0)*К2*К3 | | | |3 |Вплив зміни величини |-32 267 736,6 |88,105 | | |прибутковості капіталу на розмір | | | | |зміни відсоткової прибутку | | | | |(К2-К20)*ПА0*К3 | | | |4 |Вплив зміни величини |-2 734 594,9 |7,466 | | |достатності капіталу на розмір | | | | |зміни відсоткової прибутку | | | | |(К3-К30)*ПА0*К20 | | |

Факторний аналіз відсоткової прибутку дає змоги виявити вплив чинників, що супроводжують її формування, й одержати кількісну оцінку цього влияния.

Позитивне впливом геть зміна відсоткової прибутку надає лише зростання величини продуктивних активів. У цьому інтенсивні чинники, які мають впливом геть відсоткову прибуток, мають негативного характеру, але менший питому вагу тоді як змінами величини продуктивних активів. Так, негативний вплив зміну відсоткової прибутку надає структура капіталу — 2 734 594,9 млн. рублів. Це з низькою ефективністю діяльності банку, оскільки темпи зростання власного капіталу значно відстають від темпи зростання залучених средств.

Осінній криза надав дестабілізуючий вплив саме на банківську систему країни й, природно, було залишити поза увагою Сбербанк.

5. Використання ПЕОМ в обліку валютних операций

Банк активно впроваджує передові досягнення у галузі інформаційних банківських технологій і технічних засобів обробки даних, що необхідною умовою забезпечення невпинного зростання обсягів банківських операцій, підвищення їхньої якості та надежности.

Особливу увагу приділяють процесу обробітку грунту і передачі первинної інформацією Ощадбанку Росії, безпосередньо здійснюють обслуговування клиентов.

Запущена в експлуатацію автоматизовану систему «Валютний операційний день ОПЕРУ Приморського банку РБ РФ»

Призначення системы:

— виконання всіх банківських проводок по валютним операциям;

— автоматизована обробка вхідних процес формування виходять документов;

— контроль експортно-імпортних операцій клиентов;

— автоматичне формування залишків на валютних рахунках клиентов.

Вищевказана система виконує такі функции:

— перевірка права доступу з системи та реєстрація пользователей;

— ведення довідника балансових рахунку також лицевих счетов;

— ведення довідника зміни курсів валют;

— ведення бази даних вхідних залишків по балансовими і лицьовим счетам;

— автоматична перевірка вхідних залишків за всі лицьовим і балансовими рахунках вранці із видачею діагностичних сообщений;

— автоматична переоцінка залишків лицьових рахунків вранці, за зміни курсів валют ЦБ РФ, з формуванням відповідних документів і майже відбитком в балансе;

— інтерактивне формування щоденника бухгалтером проводок протягом дня з автоматичними перевіркою залишків лицевих рахунків, що у проводках;

— доповнення щоденника проводками, сформованими з урахуванням даних, вчинили з інших робочих місць із санкції бухгалтера;

— видача на запит з робочих місць інформації про стан лицьових і балансових счетов;

— ведення бази даних із депозитам;

— ведення бази даних із кредитам;

— ведення позасистемного обліку за операціями і отчетам;

— виконання квитовки транзитних счетов;

— виконання квитовки коштів кореспондентського рахунки НОСТРО, що у пути;

— формування платіжних доручень для наступної передачі електронній почте;

— формування виписок для клиентов;

— інтерактивна печатку всіх вихідних документів, сформованих за день;

— передача даних про обороти в зведений карбованцевий баланс;

— виконання операції «Закриття дня» з автоматичним формуванням вихідних залишків за всі лицьовим і балансовими банківських рахунках і упорядкуванням архіву бухгалтерський проводок поточного месяца;

— коригування в архіві проводок опрацьованих раніше днів поточного місяця з автоматичним зміною вхідних і вихідних залишків лицьових рахунків в усіх подальших днях;

— коригування вхідних залишків за рахунками початку місяця з автоматичним зміною залишків у наступних днях;

— перегляд протоколу роботи системы;

— формування стандартних запитів залишками балансових і лицевих счетов.

Заключение

1997 рік було відзначений майже дворазовим зниженням темпів інфляції, початком економічного піднесення та досягненням фінансової стабилизации.

Серйозною перевіркою на міцність фінансової систем країни став осінній криза на світових фондових і валютних ринках. Криза надав дестабілізуючий вплив саме на банківську систему країни й, природно, було залишити поза увагою найбільший російський комерційний банк — Сбербанк.

Банк вжив заходів зниження впливу світової кризи на економіку Росії. У важкий період для фінансової систем країни Ощадбанк залучив коштів нерезидентів російський ринок у близько 955 млн. доларів, зокрема 225 млн. доларів — синдикований кредит західних банків по рекордно низькою ставці (LIBOR + 2%).

Якщо простежити діяльність Ощадбанку протягом останніх двох років, можна побачити, що він веде досить зважену політику. Вклади населення Ощадбанку надійно захищені, бо ті вкладено у державні цінних паперів, тобто гарантовані безпосередньо государством.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою