Практика по бухгалтерського учёту

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Министерство загальної освіти Російської Федерации

Южно-Уральский державний университет

Факультет «Економіка і Управление»

Кафедра «Економіка, управління економіки й инвестиции»

ОТЧЁТНАЯ РАБОТА

ПО ПРОДУКТИВНОЇ ПРАКТИКЕ

У ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕГІОН ПРОМСТРОЙКОМ»

Автор проекту студент

грн. ЭиУ-368 Крюковская Ю. С.

«___» ____________ 200_г.

Керівник практики

Щур У. Ф.

«___» ____________ 200_г.

Челябинск

2004

АННОТАЦИЯ

Крюковская Ю. З. Отчётная робота з виробничої практиці. — Челябінськ: ЮУрГУ,

ЭУиИ, 2004, 33 з., 4 табл,. 2 приложения.

Бібліографія літератури — 5 наименований.

Об'єкт практичного дослідження — господарську діяльність і бухгалтерський облік у будівничій організації «Регіон ПромСтройКом».

У цьому роботі розглянуті її фінансову діяльність, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, вести працівників, правничий та обов’язки бухгалтера, аналіз балансу, пропозиції щодо якого вивів результатам і прочее.

ВВЕДЕНИЕ… … 2

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛІКУ У ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕГІОН ПРОМСТРОЙКОМ»

…3

2. УчЁт коштів, расчЁтов і кредитів банка… … 6

3. УчЁт розрахунків з праці і реальної заробітної платі У ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕГИОН

ПРОМСТРОЙКОМ"… 9

4. УчЁт капітальних вкладень, основних засобів і малоцінних і бытроизнашивающихся предметів У ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕГИОН

ПРОМСТРОЙКОМ"… 13

5. ОтчЁтность організацій та підприємств У ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕГИОН

ПРОМСТРОЙКОМ"… …18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ… …27

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ… … …28

ПРИЛОЖЕНИЯ… 29

Основними правилами ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку в організаціях встановлено Положенням про бухгалтерський облік і звітності в Російської Федерації, Положенням по бухгалтерського обліку, Облікова політика підприємства, Планом рахунків бухгалтерського обліку, і деякими нормативними документами.

У положенні про бухгалтерський облік і звітності містяться такі основні правила ведення бухгалтерського обліку: 1. Бухгалтерський облік майна, зобов’язань та господарських операцій здійснюється способом подвійному записі відповідно до «Планом рахунків бухгалтерського обліку»; 2. Підставою для запис у дисконтних регістрах є первинні облікові документи, які мають складатися в останній момент скоєння господарських операцій або після його закінчення й утримувати свій обов’язкові реквізити. Порядок передачі первинних документів і майже строки їхньої передачі визначаються затвердженим графіком документообігу; 3. Майно, зобов’язання й господарські операції відбиття у бухгалтерському обліку і звітності підлягають оцінці в грошах шляхом підсумовування фактично вироблених витрат. Застосування інших напрямів оцінок допускається у разі, передбачених законодательством,

Положенням чи іншими нормативними актами; 4. Обов’язковість проведення інвентаризації майна, і фінансових зобов’язань та відображення її результати у бухгалтерському обліку; 5. Формування облікової політики організації ввозяться відповідність до допущеннями та вимогами, встановленими Положенням по бухгалтерського обліку «Облікова політика предприятия».

1. Організація обліку у створенні «Регіон ПромСтройКом»

1.1. Господарська діяльність «Регіон ПромСтройКом» — залучення фінансових, потребує матеріальних та інших напрямів ресурсів, спрямованих на будівництво, і навіть потреби розвитку, — здійснення функції замовника будівництва житлових, промислових та біля Челябінській області і її межами, — роботу з дахом, проведення різних опоряджувальних робіт, — проведення єдиної науково-технічної й інвестиційної політики у сфері розвитку залізничного будівництва, інвестиційна діяльність й роботу з цінними бумагами.

— розробка й складання сметы.

1.2 Економічна характеристика бази практики.

1.3 Права й обов’язки головних бухгалтеров.

Головний бухгалтер обязан:

1. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку у повній відповідності з «Положенням про бухгалтерський облік і звітності до», планом рахунків бухгалтерського обліку, і Інструкцією із застосування (затверджена наказом МВ СРСР від 1. 11. 91 р. № 56) та інші діючими нормативними актами в області методології бухгалтерського учета;

2. Забезпечити вчасна й повне уявлення необхідної звітності зацікавленим користувачам відповідно до чинним законодательством;

3. Керуючись встановленим Планом рахунків розробити Робочий план рахунків бухгалтерського обліку відбиття необхідних комерційних і фінансово-господарських операций;

4. Встановити необхідну систему дисконтних регістрів визначити їх перечень;

5. Здійснювати аналіз фінансово-господарську діяльність з метою виявлення й щодо внутрішньогосподарських резервов;

6. Оцінювати фактичне використання виявлених резервов.

Головний бухгалтер надається право підписи документів, службовців основою приймання й видачі товарно-матеріальних цінностей і надходження коштів, і навіть розрахункових, кредитних і надходження зобов’язань. Зазначені документи без підписи головного бухгалтера вважаються недійсними і приймаються до виконання. Право підписи може бути надане письмовим розпорядженням керівника організації уповноваженим лицам.

З головний бухгалтер доцільно погоджувати призначення, звільнення переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів і др.).

Головному бухгалтеру організації забороняється приймати до виконанню й оформленню документи з операціям, що суперечать законодавству й порушують договірну і фінансовий дисципліну. Про такі документах головний бухгалтер письмово повідомляє керівнику організації та і при отриманні від нього письмового розпорядження про прийнятих зазначених документів до врахування виконує його. Усю повноту відповідальності за незаконність скоєних операцій несе керівник организации.

За невиконання чи несумлінне виконання своїх зобов’язань головний бухгалтер відповідає відповідно до чинним законодательством.

1.4 Робочий лічильний план ще утвержден.

1.5 Форма обліку — журнально-ордерная.

6. Плану документообігу нет.

7. Графіка складання бухгалтерської звітності нет.

1.8. Бухгалтерія складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, экономиста-финансиста, бухгалтера-кассира. Головний бухгалтер встановлює службових обов’язків для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо руководителю.

Призначення, звільнення переміщення матеріально-відповідальних осіб здійснюються за узгодження з головним бухгалтером.

Договори і угоди, укладені підприємства отримання чи відпустку товароматериальных цінностей на виконання робіт і рівнем послуг, і навіть накази і розпорядження встановити працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і преміюванні попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером.

Заступник гол. бухгалтера здійснює урахування витрат за змістом компанії (журнал-ордер № 10), облік незавершеного виробництва (аналітика), облік розрахунків із підзвітними особами (журнал-ордер № 7), облік основних коштів, нарахування амортизації (журнал-ордер № 13), облік руху МБП, ПММ (звіт матеріально-відповідальних осіб, звіт по ГСМ).

Економіст-фінансист здійснює - облік розрахунків із робітниками і службовцями (нарахування з/платы), облік розрахунків із позабюджетними фондами, складання із них квартальних звітів і складання їх, облік розрахунків із іншими організаціями, акти звірок з іншими організаціями, облік руху МБП, ПММ (матеріально відповідальні особи, матеріальні звіти), облік розрахунків із постачальниками і подрядчиками.

Бухгалтер-касир — здобуття влади та видача грошей, забезпечення схоронності коштів, складання касових звітів, здійснення операції з прийому, обліку, збереження та видачі цінних паперів, отримання виписок з додатками у банку, оформлення платіжних доручень, своєчасна доставка доручень до банку, обробка документів по журналу-ордеру № 2, ведення обліку по К-2, збір інформації з банкам про вступ і витратах засобів у розрахункового рахунки, счета-депо та інших рахунків, проведення актів звірок з господарських договорам.

Заступник гол. бухгалтера, економіст-фінансист, бухгалтер-касир підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

1. Облік коштів, розрахунків й кредитів банку организации

«Регіон ПромСтройКом»

2.1. Записати операцію на рахунках — відбити неї давав в дисконтних регістрах, тобто. в бухгалтерських книгах, картках чи вільних аркушах (ведомостях).

Сукупність і місцезнаходження реквізитів в регістрі визначають його форму, яка від особливостей врахованих об'єктів, призначення регістрів, способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських операцій на дисконтних регистрах.

Авансовий звіт представляється підзвітним обличчям про використання підзвітних сум, якщо витрачено менш як видавалася, то залишок вноситься до каси підприємства чи утримується їхньої заробітної платні. Якщо ж витрачено більше, то сума перевитрати видається підзвітному лицу.

2.2. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками відбуваються виходячи з договорів поставки, купівлі-продажу тощо. За договорами виробляється оплата за поставлений товар по платіжним дорученням. За сучасних умов передоплату практично хто б виробляє, а оплачують по вступі. По прибутті товар звіряється по рахункам-фактурам, ТТН. Виявлена недостача, псування товару списується сіло особи, хто винен у цьому. З подотчётников утримується з його зарплати, але з понад 50 відсотків%. Якщо винний не встановлено, то збиток списується з фінансового результату предприятия.

З бюджетом розрахунки виробляється у безготівковому порядку, після нарахування зарплати работникам.

2.3. Для відкриття розрахункового рахунки підприємство має подати в установа обраного ним банку такі документи: а) заяву для відкриття рахунки встановленого зразка; б) нотаріально завірені копії статуту підприємства, установчого договору ЄС і реєстраційного свідоцтва; в) довідку податкового органу реєстрацію підприємства у ролі платника податків; р) копії документів реєстрацію підприємства у ролі платника податків; буд) картку із зразками підписів керівника, заступника керівника, головного бухгалтера і відбитком друку підприємства з встановленої формі, завірену нотариально.

З розрахункового рахунки банк оплачує зобов’язання, витрати і доручення підприємства, що проводилися порядку безготівкових расчетов.

Кожне юридична особа вправі відкривати у банку розрахункові і інші рахунку зберігання вільних коштів і здійснення усіх видів розрахункових, кредитних і касових операций.

Поточні рахунки відкривають підприємствам, не які мають ознаками, які дають змогу відкрити розрахунковий рахунок: виробничим (структурним) одиницям виробничих та науково-виробничих об'єднань; іншим госпрозрахунковим підрозділам підприємств, розташованих поза ними місцезнаходження; кооперативам за місцем розташування їх філій і др.

З розрахункового рахунки банк оплачує зобов’язання, витрати і доручення підприємства, що проводилися порядку безготівкових розрахунків, і навіть видає вартість оплату праці та поточні господарські потреби. Операції по зарахуванню сум на розрахунковий державний кошт або списання від нього банк виробляє на підставі письмові розпорядження власників розрахункового рахунки (грошових чеків, оголошень на внесок готівкою, платіжних доручень) чи зі своїми згоди (оплата платіжних вимог постачальників і підрядників). Виняток становлять платежі, взыскиваемые в безспірному порядку у вирішенні Державного арбітражу, народного суду, податкових та фінансових органов.

У безспірному порядку з рахунку підприємства списують платежі, не внесені до термін в один до державного бюджету, позабюджетні фонди, фонди соціального призначення, за митні процедури, платежі по виконавчим і прирівняним до них документам.

У безакцептном порядку оплачують рахунки енергопостачальних, теплопостачальних і водопровідно-каналізаційних организаций.

2.4. Залежно від термінів надання кредитів розрізняють короткостроковий і довгостроковий кредиты.

Нетривалий кредит видається потреби поточної діяльності підприємств (необхідних виконання плану) і терміном до 1 года.

Довгостроковий кредит використовується на мети виробничого і соціального розвитку підприємства (на будівництво і придбання основних фондів, розширення й вдосконалення виробництва та ін.) і видається на термін більше 1 года.

Для одержання кредиту підприємство спрямовує банку заяву з додатком копій установчих документів, розрахунків, бухгалтерських і статистичних звітів та інших даних, підтверджують забезпеченість кредиту та реальність його возврата.

Банки та інші кредитні установи визначають відсоткові ставки за користування кредитами, порядок сплати відсотків та інші умови кредитування передбачаються у кредитному договоре.

Для обліку операцій із отриманню і погашення кредитів використовуються пасивні рахунки 90 «Короткострокові кредити банків» і 92 «Довгострокові кредити банків». Отримані позички відбивають за кредитами цих рахунків в кореспонденції зі своїми рахунками з обліку коштів і обгрунтованість розрахунків, а погашення позичок — по дебету рахунків в кореспонденції за рахунками грошових средств.

Витрати на оплату відсотків за кредити постачальників (виробників робіт, послуг) за придбані матеріальних цінностей чи виконані роботи та послуги ставляться на собівартість продукции.

Нараховані підприємству відсотки зберігання коштів у банках відбивають по дебету рахунки 51 і кредиту рахунки 80 «Прибули і убытки».

Кредити банків, одержувані підприємством для видачі позик працівникам на індивідуальне до житлового будівництва та інші мети, і навіть для відшкодування торговим організаціям сум за товари. продані кредит, враховують на рахунку 93 «Кредити банків для работников».

Аналітичний облік кредитів банку організують з їхньої видам, банкам, котра надала кредити, і окремих кредитах. На окремому аналітичному рахунку ведуть обліку прострочених позичок, що дозволяє оперативно контролювати освіту і покрытие

3. Облік розрахунків з праці і збільшення заробітної плати організації «Регіон ПромСтройКом»

3.1. Основна оплата, нарахована працівникам за відпрацьоване час, кількість і якість виконаних робіт включає у собі: оплату за відпрацьоване час, премії повременщикам, до праці у нічний час, за понаднормові праці та т.п.

Додаткова вести включає у собі: оплату чергових відпусток, вихідної допомоги під час звільнення і др.

У «Регіон ПромСтройКом» оплату виконують по погодинної формі за певну кількість відпрацьованого часу незалежно кількості виконаних работ.

Трудові договори полягають переважно з керівним складом терміном до 3 лет.

3.2. Оплату праці буває відрядна і погодинна. При відрядній оплаті праці виплачують зарплату залежно від вироблення. При погодинної в залежність від пропрацьованого времени.

Є також акордну і відрядну форми оплати праці. При аккордной формі передбачається визначення сукупного заробітку за виконання визначених стадій чи промисловість певного обсягу продукции.

Розрахунок заробітку при відрядної оплаті здійснюється за документам про выработке.

3.3. Для обліку особового складу й виплат зарплати використовують такі документи: а) Наказ (розпорядження) і прийомі працювати (ф. №Т-1) — складається на кожного члена колективу інспектором відділу кадров.

На зворотному боці наказу керівник підрозділи, у якому працюватиме працівник, вказує ким можна використовувати, його оклад, випробувальний термін. б) Особиста картка (ф. №Т-2) — заповнюється кожного працівника в одному примірнику, що містить відома і працівника. в) Наказ (розпорядження) про переведення в іншу роботу. р) Наказ (розпорядження) про надання відпустки. буд) Наказ (розпорядження) про яке припинення трудового договору. е) Табель обліку використання робочого дня і розрахунку зарплати (ф. №Т-12). ж) Табель обліку використання робочого дня (ф. №Т-13).

Табельний облік здійснює секретар-друкарка в табелі обліку використання робочого дня. Оцінку про неявці чи опозданиях роблять вибір на табелі виходячи з відповідних документів — довідок про виклик в військкомат, суд, аркушах про тимчасової працездатності, при ін., які працівники здають табельщику.

Для визначення суми зарплати, підлягає до видачі на руки працівникам, необхідно визначити суму заробітку працівників протягом місяця і зробити з цієї суми необхідні утримання. Ці розрахунки роблять у «Регіон ПромСтройКом» в розрахунково-платіжній відомості, яка є й документом, яким виробляють виплати зарплати за месяц.

Заробітну плату видають із каси протягом трьох днів. Після закінчення цього часу касир проти прізвищ працівників, які одержали заробітну плату, робить оцінку «задепонировано», становить реєстр невыданной зарплати і титулі відомості вказує фактично виплачену і не отриману працівниками суми зарплати. Суми, невиплачені в термін зарплати після закінчення трьох днів здають до банку на розрахунковий счет.

Виплати, не збігаються з часом загальної видачі зарплати роблять за видатковими касовим ордерам, у яких роблять позначку «Разовий розрахунок по заробітної плате».

У «Регіон ПромСтройКом» розроблено становище оплату праці та преміюванні керівників, фахівців і кількість службовців апарату управления.

Згідно з положенням не більше затвердженої роком кошторису виробляються такі выплаты:

— оплата по посадовим окладів, встановленим наказом генерального директора;

— виплата надбавок за вислугу лет;

— виплата доплат за суміщення посад (до 30%);

— у виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника (до

30%);

— щомісячне премирование;

— матеріальна помощь.

На все виплати нараховуються районний коэффициент.

Відсоткові надбавки встановлюються пропорційно відпрацьованим часу за такою шкалою: понад 2 років — 10%; понад 5 років — 20%; понад 10 років — 30%; понад 15 років — 35%; понад двадцять років — 40%.

За вислугу років надається додатковий оплачуваний відпустку наступній тривалості: після 10 років — 2 робочі дні; після 15 років — 4 робочі дні; після 20 років — 6 робочих дня.

Основним документом визначення безперервного стажу роботи є трудова книжка.

Преміювання у вигляді 4х-месячного фонду оплати праці розрахунку рік, исчисленного по посадовим окладів, виробляється щомісяця рівними частками на посадовий оклад з урахуванням надбавки за вислугу років і доплат за суміщення посад і поза виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за фактично відпрацьоване час у розмірі 33,3%.

Матеріальна допомогу передбачена у вигляді 3х-месячного фонду оплати праці, розрахованого по посадовим окладів. Виплачується щомісяця рівними частками — 25,0% від окладу, з урахуванням надбавки за вислугу років, за фактично відпрацьоване время.

З оплати праці членів колективу й з, які працюють у трудовим угодам, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові і випадкові роботи, виробляються різні роду утримання. По своєму характеру ці утримання діляться на 2 групи: обов’язкові утримання й утримання з ініціативи предприятия.

Посібники по тимчасової непрацездатності виплачуються з допомогою відрахувань на соціальне страхування. Підставою з виплати посібники є лікарняні аркуші, видані лікувальними учреждениями.

3.4. До обов’язкових утримань (дебет рахунки 70) ставляться прибуткового податку (утримується по прогресивної шкалою залежно від сукупного заробітку — кредит рахунки 68), утримання Пенсійного фонду (28% від суми оплати праці та 1% із кожного працівника — кредит субрахунка 69−2), відрахування на фонд соціального страхування (5,4% - кредит субрахунка 69- 2), до пайового фонду зайнятість населення (1,5% - кредит субрахунка 69−2), до пайового фонду обов’язкового соціального страхування (3,6% - кредит субрахунка 69−2), по виконавчим листам і написам нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб (кредит субрахунка 76−1).

До удержаниям з ініціативи організації відносять суми, утримані з членів колективу і що працюють у ньому осіб (дебет рахунки 70) за заподіяний матеріальним збиткам (кредит субрахунка 73−3); допущений шлюб (кредит рахунки 28); своєчасно не повернуті суми, отримані під звіт (кредит рахунки 71); своєчасно непогашені безвідсоткові позички, видані членам колективу (кредит субрахунка 73−2); за формений одяг (кредит субрахунка 73−4).

Утримані цифру встановлених термінів підлягають перерахуванню до бюджету (дебет рахунки 68, кредит рахунки 51); Пенсійного фонду (дебет субрахунка 69−2, кредит рахунки 51); юридичним і фізичних осіб (дебет субрахунка 76−1, кредит рахунки 51).

4. Облік капітальних вкладень, основних засобів і малоцінних і бытроизнашивающихся предметів у створенні «Регіон ПромСтройКом»

4.1. «Регіон ПромСтройКом» здійснює функції замовника по будівництва незавершеного объекта.

Основні кошти враховуються на рахунку 01.

При установі компанії як статутного капіталу їй передано незавершене строительство.

Облік капітальних вкладень ввозяться відповідність до «Положенням по бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій» (наказ МВ РФ від 30. 12. 93 р. № 160) за видами інвестицій на окремих субрахунки рахунки 08 «Капітальні вложения».

У цьому рахунку відбивають інвестиції з їхньої видам на спеціально відкритих субсчетах:

1. Придбання земельних участков.

2. Будівництво об'єктів — основних средств.

3. Придбання окремих об'єктів основних средств.

4. Витрати, не які збільшують вартість основних средств.

5. Придбання нематеріальних активів і др.

Облік витрат з будівництва об'єктів ведеться за наступній технологічної структурі витрат, обумовленою кошторисної документацією: але в будівельні роботи; б) на роботи з монтажу устаткування; в) придбання обладнання, зданої в монтаж; р) придбання обладнання, не що вимагає монтажу, інструменту та інвентарю, устаткування, що вимагає монтажу, але покликаного забезпечити постійного запасу; буд) інші капітальні витрати; е) до витрат, не які збільшують вартість основних средств.

Основні кошти враховуються з їхньої балансову вартість з нарахуванням зносу однією амортизаційний оборот відповідність до чинним законодательством.

4.2. Документальне рух основних засобів виробляється: а) на час вступу складається акта приймання-передачі, у якому вказуються технічні та інші характеристики вступників основних коштів, потім кошти ставляться на баланс; б) списання виготовляють підставі акту списання, який підписує постійно діючу комісію; в) вибуття оформляється залежно від цього, яку операцію треба зробити — списання проводиться, як у п. б), передача здійснюється актом прийому-передачі, продаж оформляється актом купівлі- продажи.

4.3. Аналітичний облік здійснюється за картках складського обліку окремо в кожному найменуванням, крім того ведеться облік на компьютере.

4.4. Знос на кошти нараховується однією амортизаційний оборот відповідність до чинним законодательством.

Малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети вартістю до 1/20 встановленого ліміту за одиницю списуються у розхід принаймні відпустки в эксплуатацию.

До МБП ставляться предмети вартістю менш 100 мінімальних місячних оплат праці в дату придбання незалежно від терміну служби. (За винятком предметів і коштів праці переказаних у пункті 45 Наказу М В Р Ф Про Положення про бухгалтерський облік і звітності до № 170 від 26. 12. 94 р. зі змінами за станом 3. 02. 02 г.)

Погашення вартості що у експлуатації МБП виробляється шляхом нарахування зносу у вигляді 50% початкової вартості при введення в експлуатацію, 50% при выбытии (чи розмірі 100% під час передачі предметів і коштів праці эксплуатацию).

4.5. Витрати на: ремонт основних засобів враховуються фактично виробництва ремонтних работ.

4.6. Будівництво ведуть підрядним способом. Генеральними підрядчиками є СК «Трансстрой» і ЗАТ «Трансмост».

За такої способі виробництва виконані і оформлені в установленому порядку будівельні праці та роботи з монтажу устаткування відбиваються у замовника на рахунку 08 «Капітальні вкладення» по договірної вартості відповідно до ухвалених до оплати рахунках, включаючи суми ПДВ. При виявленні завищення вартості будівельних і монтажних робіт з прийнятих до сплати рахунків замовник зменшує у сумі завищення заборгованість за виконані работы.

Облік витрат за виробництво будівельних робіт ведеться за наступним численних статтях видатків: а) Матеріали; б) Витрати оплату праці робочих; в) Витрати за змістом і експлуатації будівельних машин і європейських механізмів; р) Накладні расходы.

4.7. Інвентаризація в «Регіон ПромСтройКом» проходить за об'єктах основних засобів щорічно за станом 01. 11. Для проведення інвентаризації наказом стверджується склад комісії. З матеріально- відповідальних осіб береться передплата про сповнену передачі майна. Під час роботи складається інвентарна опис. Вартість майна береться виходячи речей, який порядок амортизації прийнято для підприємства. У «Регіон ПромСтройКом» амортизація нараховується ежегодно.

4.8. По МБП відмінність залежить від нарахуванні амортизації. Малоцінні і бытроизнашивающиеся предмети вартістю до 1/20 встановленого ліміту за одиницю списувати у розхід принаймні відпустки в эксплуатацию.

До МБП відносити предмети вартістю менш 100 мінімальних місячних оплат праці в дату придбання незалежно від терміну служби. (За винятком предметів і коштів праці переказаних у пункті 45 Наказу М В Р Ф Про Положення про бухгалтерський облік і звітності до № 170 від 26. 12. 94 р. зі змінами за станом 3. 02. 02 г.)

Погашення вартості що у експлуатації МБП виробляти шляхом нарахування зносу у вигляді 50% початкової вартості при введення в експлуатацію, 50% при выбытии (чи розмірі 100% під час передачі предметів і коштів праці эксплуатацию).

4.9. Інвентаризації цінних паперів для підприємства не проводиться, т.к. цінних паперів нет.

Акт на списання основних средств.

Нарахування зносу основних средств.

Припустимо необхідно нарахувати знос на:

1. Кран Я Ж ДЭ-16 (вартість — 40 000 руб.);

2. Автомашину УАЗ-3982 № 36−38 (вартість — 28 000 руб.);

3. Телефакс «Панасонік» КХ Г-900 (вартість — 2660 руб.);

4. Котедж під житло (вартість — 200 000 руб.).

Знос нараховується відповідно до облікову політику предприятия:

Майно, підлягає амортизації, об'єднується на чотири категории:

— будинку, спорудження та їх структурні компоненты;

— легковий автотранспорт, легковий вантажний автотранспорт, конторське обладнання та меблі, комп’ютерна техніка, інформаційні системи та системи обробки данных;

— будівельне, технологічні, енергетичне, транспортне й інша обладнання та матеріальні активи, не включені під час першого і другу категории;

— нематеріальні активы.

Річні норми амортизації составляют:

— для 1 групи — 5%;

— для 2 групи — 25%;

— для 3 групи — 15%;

— для 4 групи — амортизаційні відрахування виробляється шляхом множення сумарною вартості майна, віднесеного до відповідної амортизаційної категорії на зазначену вище норму амортизації, за винятком майна, віднесеного до 1-ї та 4-й групам, проти яких розрахунок амортизаційних відрахувань виробляється кожної одиниці майна в отдельности.

Виходячи з цього нашим основних засобів виходить відповідно амортизация:

1. 0,15 * 40 000 = 6000 руб.

2. 0,25 * 28 000 = 7000 руб.

3. 0,25 * 2660 = 665 руб.

4. 0,05 * 200 000 = 10 000 руб.

Вартість з відрахуванням амортизації відповідно равна:

1. 40 000−6000= 34 000 руб.

2. 28 000−7000= 21 000 руб.

3. 2660−665= 1995 руб.

4. 200 000−10 000= 190 000 руб.

5. Звітність організацій та підприємств у створенні «Регіон ПромСтройКом»

5.1. Перед упорядкуванням балансу проводяться такі работы:

1. перевіряються все інвентаризаційні описи;

2. звіряються все аналітичні счета;

3. перевіряються всі документи до счетам;

4. перевіряються все синтетичні счета;

5. складається відомість — якщо залишки за кредитами і дебету рівні, можна братися до складання баланса.

5.2. Баланс — основний документ, який відбиває фінансово-економічні характеристики підприємства. Має дві основні розділу — актив, пасив. У активі відбиваються кошти підприємства з складу і функціональної ролі, в пасиві - за різними джерелами формування цих средств.

Баланс може охоплювати у собі дані дочірнього підприємства міста і філії. Такий баланс називається зведеним. Консолідований баланс — баланс до складу якого у собі інформацію багатьох підприємств, наприклад, однієї отрасли.

3. Показники ліквідності балансу — це показники платежеспособности.

До них належать: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей, структура активів з їхньої ликвидности.

Дані показники відбивають можливість підприємства погасити короткострокову заборгованість своїми легкореализуемыми засобами. а) Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює сумі коштів і короткострокових фінансових вливань поділена на короткострокові обязательства.

Мінімальна граничне значення цієї показника становить 0,2−0,25. Цей індикатор має особливе значення для постачальників матеріальних ресурсів немає і банку, кредитующего підприємство. Якщо це коефіцієнт більше 0,5, то платоспроможність висока. б) Проміжний коефіцієнт покриття дорівнює сумі коштів, короткострокових фінансових вливань та дебіторської заборгованості діленої на короткострокові обязательства.

Мінімальна значення показника визнається достатнім лише на рівні 0,7- 0,8. Особливу увагу цей індикатор представляється для власників акцій. у Спільний коефіцієнт покриття дорівнює сумі чисельника попереднього коефіцієнта і запасів і витрат, поділена на короткострокові обязательства.

При обчисленні цього коефіцієнта до вартості запасів і витрат не включається сума витрат майбутніх періодів. Ліквідних коштів має бути достатньо виконання короткострокових зобов’язань, тобто. значення показника на повинен опускатися нижче 1. У найрозвиненіших країнах «безпечне значення» цей показник приймається рівним 2.

Що коефіцієнт покриття, то більше вписувалося довіри викликає підприємство у кредиторів. Якщо коефіцієнт менше 1, сума наявних ліквідних коштів менше заборгованості, термінової до погашення. Таке підприємство неплатежеспособно. р) Коефіцієнт ліквідності товарно-матеріальних цінностей дорівнює відношенню запасів і витрат до короткотерміновим обязательствам.

Він показує, яку частина короткострокових зобов’язань підприємство може, реалізувавши матеріальні і товарні ценности.

5.4. Вимоги податкової інспекції до балансу позначаються на в методичних вказівках, яких додаються приблизні форми бланків бухгалтерської звітності. Також у них вказуються терміни уявлення баланса.

5. 5−5.7. Ці пункти не указую, т.к. «Регіон ПромСтройКом» здійснює функції заказчика.

5.8. Облікова політика — такий вибір підприємством варіантів обліку, і оцінки об'єктів обліку, якими дозволена варіантність, і навіть форми, техніки ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку, виходячи з установлених допущень, вимог, і особливостей своєї деятельности.

Основи формування та розкриття облікової політики підприємства встановлено Положенням по бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства», затвердженого наказом Мінфіну Росії від 28 липня 1994 року № 100. Дане Становище діє з 1 січня 1995 року. У положенні під облікової політикою організації розуміється обрана нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку — первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської (статутний й інший) деятельности.

У «Регіон ПромСтройКом» облікова політика затверджена наказом генерального директора.

ЗАДАНИЕ. Аналіз балансу (використані дані балансу «Регіон ПромСтройКом» за 2002 год.)

Статутом Компанії визначено, що передвиборне збільшення статутного капіталу здійснюється щорічно зборами акціонерів у сумі виділених капітальних вкладень для будівництва залізниці. За 2000−2002 рр. обсяг капітальних вкладень, підлягає капіталізації становив 327 627 тис. крб., зокрема. власність РФ — 33 355 тис. крб., Челябінській області 279 596 тис. руб.

Обсяг запланованих робіт на 2002 р. становив 250 милий. крб. Обсяг виконаних робіт зведення промислового об'єкта за 2002 р. у сумі 234 милий. крб. За виконані роботи з 01. 01. 02 р. заборгованість становила 120,2 милий. крб. і 01. 01. 03 р. заборгованість становила 204,2 милий. крб. Постановою Уряди Р Ф від 23. 05. 02 р. № 215 «Про затвердження державної інвестиційної програми 2002 р» було передбачено виділення для «Регіон ПромСтройКом» 40 953 тис. крб., зокрема з бюджету республіки 18 953 тис. крб., що їх спрямовані погашення кредиторську заборгованість. Фактичне отримання коштів Компанією з інвестиційного бюджету області у 2002 року становило 22 526 тис. руб.

У 2002 р. погашення заборгованості Акціонерної компанією отримано за звітний рік 151 200 тис. крб. цільового фінансування, зокрема позикових засобів і кредитів 91 000 тис. крб. чи 60% від виділених коштів у будівництво. У перебігу року притягнуті позикові кошти на сумі 87 378,8 тис. крб., якими погашення наприкінці року становило 101 787 тис. крб., у тому числі 6 408 тис. крб. є просроченными.

Рядок балансу «Статутний капітал» відповідає Статуту Акціонерної компанії. По балансовими даним за станом 01. 01. 03 р. У «Регіон ПромСтройКом» значаться основних засобів на13 686,9 тис. крб. і незавершене будівництво на 1 503 890,7 тис. крб. У перебігу звітного періоду передана у муніципальну власність і будівельних організацій основних засобів на чолі «Тимчасові будівлі і споруди» балансовою вартістю 6 932 937 крб. і скоротити витрати по незавершеного будівництва на суму 70 547 031 руб.

Кредиторська заборгованість становить на 01. 01. 03 р. 372 451 тис. крб., де основна заборгованість перед постачальниками і підрядчиками — 368 896,5 тис. крб. (СК «Транстрой"-170 000 тис. крб., «Мостоотряд-49 «-22 308 тис. крб., АТ «Челуголь"-36 174 тис. крб., «Тисиз"--72 тис. крб. і др.).

Дебіторська заборгованість становить 129 588,6 тис. крб., де основними дебіторами є ТОВ ВНИКНУВ «Холдинг"-1 800 тис. крб. (векселі), АК «Леналеспром"-553 тис. крб., ЗАТ «Трансмост"-1 200 тис. крб. і др.

По довгостроковим фінансовим вкладенням значиться 1 335,7 тис. крб., де Компанією внесено установчі внесок у статутні капітали:

КБ «Трансбанк» 711 тис. руб. ;

ССФ «Аргыс-ЖД» 200 тис. руб. ;

ЗАТ «Томмотлес» 400 тис. руб. ;

ЗАТ «Трансмост» 24 тис. руб. ;

Також «Регіон ПромСтройКом» з метою реалізацію програми розвитку інфраструктури виступило засновником ТОВ ПКЦ «Магістраль», ТОВ «Наша домівка», ТД «Дальснаб», ВАТ «Нафтову компанію «Заріччя», Спеціалізованого спільного підприємства «Північний експрес». Дані вкладення не відбиті по рядку балансу «Довгострокові вкладення», які можуть опинитися робиться з чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства або за рішенням акціонерів. Дані вкладення зроблено фактично із засобів бюджету, виділених для будівництва залізниці без рішення Спостережної ради і передбачені кошторисом витрат. Компанія не отримує повної віддачі цих підприємств, у зв’язку з початкової стадією їх становления.

По бухгалтерського балансу залишилися непогашені збитки минулих років у сумі 449,2 тис. крб. Через відсутність прибутку фонди не формувалися. З метою створення необхідних умов формування фондів на 2003 р. укладені договори на оренду майна Компании.

Аналіз фінансового становища «Регіон ПромСтройКом»

За аналізований період валюта балансу збільшилася на 384 373,7 тис. крб. чи 30,3% і як наприкінці року 1 652 306 тис. руб.

Структура активу балансу Табл. 1

(тис. крб.) |Статті балансу |на 01. 01. 02 р. |на 01. 01. 03 р. |відхилення (+/-)| | |сума |% |сума |% |абсолют|% | |Внеоборотные |1 116 |88 |1 519 |92 |+403 |+4 | |активи |182 | |182 | |000 | | |зокрема. Основні |17 467 |1,4 |13 687 |0,8 |-3 780 |-0,6 | |кошти | | | | | | | |незавершене |1 097 |86,5 |1 503 |91 |+406 |+4,5 | |будівництво |539 | |891 | |352 | | |Оборотні активы|152 101|12 |133 474|8,1 |-18 627|-3,9 | |зокрема. Запаси |1 188 | |228 | |-960 | | |Дебіторська |143 128|11,3 |129 589|7,8 |-13 539|-3,5 | |заборгованість | | | | | | | |Грошові |7 785 |0,6 |3 376 |0,2 |-4 409 |-04 | |кошти | | | | | | | |Збитки |449 | |449 | | | | |Валюта |1 268 |100 |1 653 |100 |+384 | | | |732 | |106 | |374 | |

Структура пасиву балансу Табл. 2

(тис. крб.) |Статті балансу |на 01. 01. 02 р. |на 01. 01. 03 р. |відхилення (+/-)| | |сума |% |сума |% |абсолют|% | |Джерела |1 182 |93,2 |1 178 |71,3 |-4 029 |-21,9 | |власних |897 | |868 | | | | |коштів | | | | | | | |зокрема. КК |645 451|50,8 |645 451|39 | |-11,8 | |Цільові |537 466|42,3 |533 417|32,3 |-4 049 |-10 | |фінансування й| | | | | | | |надходження | | | | | | | |Позикові средства|21 074 |1,7 |101 787|6,2 |+80 713 |+4,5 | |зокрема. кредити |6 574 |0,5 |4 000 |0,2 |-2 574 |-0,3 | |банку | | | | | | | |Кредиторська |64 761 |5,1 |372 451|22,5 |+307 |+17,4 | |заборгованість | | | | |690 | | |зокрема. |64 336 |5 |368 897|22,3 |+307 |+17,3 | |постачальники і | | | | |561 | | |підрядчики | | | | | | | |Валюта |1 268 |100 |1 653 |100 |+384 | | | |732 | |106 | |374 | |

З таблиці видно, на боці активів збільшення балансу сталося з допомогою зростання незавершеного виробництва на 406 352 тис. крб. (4,5%). Істотно знизилися оборотні активи на 18 627 тис. руб. (3,9%), що вплинув загальне фінансове становище Компанії. Зазначається зменшення суми основних засобів. Дебіторська заборгованість зменшилася на13 539 тис. крб. переважно з допомогою дочірніх і залежних товариств. У Компанії на звітну дату залишилися непогашені збитки минулих років у сумі 449,2 тис. руб.

З нашого боку пасивів сталося збільшення переважно з допомогою різкого збільшення кредиторську заборгованість на 307 690 тис. крб. (17,4). Заборгованість у позабюджетні фонди становить 1 291,8 тис. крб. і для бюджетом 568,8 тис. крб. Сума позикових коштів протягом року збільшилася на 80 713 тис. крб. Протягом року відбувся зниження частки «Власних коштів» в фінансуванні. За 2002 р. прибутку в Компанії не было.

Розглядаючи структуру зовнішніх джерела фінансування (цільове фінансування, як джерело власні кошти) можна побачити падіння частки авансування і зростання боргу статтям розрахунків із кредиторами. Це свідчить про зниженні фінансової надійності предприятия.

Показники фінансової стійкості Табл. 3

(тис. крб.) |№ |найменування показників |на 01. 01. 02 р. |на 01. 01. 03 р. | |1. |Власні кошти |1 182 897 |1 178 868 | |2. |Сума зобов’язань предприятия|85 835 |474 238 | |3. |Сума дебіторської |143 128 |129 589 | | |заборгованості | | | |4. |Майно підприємства |1 268 732 |1 653 106 | |5. |Коефіцієнт власності |0,93 |0,71 | | |(незалежності) | | | |4. |Питома вага позикових коштів |0,06 |0,3 | |7. |Співвідношення позикових і |0,07 |0,4 | | |власні кошти | | | |8. |Питома вага дебіторської |0,1 |0,08 | | |заборгованості вартості | | | | |майна | | | |9. |Питома вага власних і |0,93 |0,71 | | |довгострокових позикових засобів у| | | | |вартості майна | | |

Значення исчисленных показників це не дає підстави для позитивної оцінки фінансового становища предприятия.

Перевищення зобов’язань над активами Компанії «Регіон ПромСтройКом» не виявлено. Вартість чистих активів на 01. 01. 03 р. становлять 645 521,9 тис. руб.

Оцінка структури баланса

Табл. 4 |№ |Найменування |на 01. 01. 02 г. |на 01. 01. 03 р. |норма | | |показників | | | | |1 |Коефіцієнт |1,77 |0,28 |щонайменше | | |поточної | | |2,0(1,5) | | |ліквідності | | | | |2 |Коефіцієнт | | |щонайменше 0,1 | | |забезпеченості |0,44 |-2,55 | | | |власними | | | | | |засобами | | | | |3 |Коефіцієнт | |-0,23 |щонайменше 1,0 | | |відновлення | | | | | |платежеспособно| | | | | |сті | | | |

Фінансове становище Компанії «Регіон ПромСтройКом» за звітний період, слід охарактеризувати як збаламучену, внаслідок недостатньою забезпеченості оборотними і грошима покриття короткострокових зобов’язань. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості показує, що кредиторської заборгованості в 3 разу перевищує дебиторскую.

Слід враховувати, що фінансове становище Компанії «Регіон ПромСтройКом переважно залежить від своєчасного і сповненого цільового фінансування строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пропозиції будівельної організації «Регіон ПромСтройКом:

1. Вжити заходів щодо поліпшенню фінансово-господарську діяльність заснованих Компанією юридичних лиц;

2. Внести зміни по рядку балансу «Довгострокові вкладення» у сумі внесених установчих внесків у статутні капітали юридичних лиц;

3. Допрацювати становище про облікову політику у частині обліку основних коштів, формування фондів, обліку, і витрати від оренди майна України та т.д. ;

4. Пропрацювати питання про підготовці бізнес-плану отриманні інвестицій реалізації подальшого будівництва промислового объекта;

5. Вжити заходів щодо виконання п. 2 пропозицій ревізійної комісії з підсумкам 2001 року у внесення змін — у Статут з допомогою капітальних вкладень, виділених на строительство.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухгалтерський учёт/Под. ред. професора П. З. Безруких. М. :

«Бухгалтерський облік», 1999 р. 2. Каратуев А. Р. Фінансовий менеджмент. — М.: 2002 р. 3. Тренёв М. М. Управління фінансами. — М.: Фінанси і статистика, 2000 р. 4. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під. ред. академіка Є. С.

Стояновой. — М.: Видавництво «Перспектива», 1999 р. 5. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. З. Методика фінансового аналізу предприятия.

— М.: Инфра-М, 1995.

Приложение № 1

Структура активу баланса

(тис. крб.) |Статті балансу |на 01. 01. 02 р. |на 01. 01. 03 р. |відхилення (+/-)| | |сума |% |сума |% |абсолют|% | |Внеоборотные |1 116 |88 |1 519 |92 |+403 |+4 | |активи |182 | |182 | |000 | | |зокрема. Основні |17 467 |1,4 |13 687 |0,8 |-3 780 |-0,6 | |кошти | | | | | | | |незавершене |1 097 |86,5 |1 503 |91 |+406 |+4,5 | |будівництво |539 | |891 | |352 | | |Оборотні активы|152 101|12 |133 474|8,1 |-18 627|-3,9 | |зокрема. Запаси |1 188 | |228 | |-960 | | |Дебіторська |143 128|11,3 |129 589|7,8 |-13 539|-3,5 | |заборгованість | | | | | | | |Грошові |7 785 |0,6 |3 376 |0,2 |-4 409 |-04 | |кошти | | | | | | | |Збитки |449 | |449 | | | | |Валюта |1 268 |100 |1 653 |100 |+384 | | | |732 | |106 | |374 | |

Приложение № 2

Структура пасиву баланса

(тис. крб.) |Статті балансу |на 01. 01. 02 р. |на 01. 01. 03 р. |відхилення (+/-)| | |сума |% |сума |% |абсолют|% | |Джерела |1 182 |93,2 |1 178 |71,3 |-4 029 |-21,9 | |власних |897 | |868 | | | | |коштів | | | | | | | |зокрема. КК |645 451|50,8 |645 451|39 | |-11,8 | |Цільові |537 466|42,3 |533 417|32,3 |-4 049 |-10 | |фінансування й| | | | | | | |надходження | | | | | | | |Позикові средства|21 074 |1,7 |101 787|6,2 |+80 713 |+4,5 | |зокрема. кредити |6 574 |0,5 |4 000 |0,2 |-2 574 |-0,3 | |банку | | | | | | | |Кредиторська |64 761 |5,1 |372 451|22,5 |+307 |+17,4 | |заборгованість | | | | |690 | | |зокрема. |64 336 |5 |368 897|22,3 |+307 |+17,3 | |постачальники і | | | | |561 | | |підрядчики | | | | | | | |Валюта |1 268 |100 |1 653 |100 |+384 | | | |732 | |106 | |374 | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою